Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 1 szám

PÁSZTOR ÁRPÁD: HOL?

Letéptem egy rózsát,
Mérges tüskéjüt, vörös virágút.
Szivemre tűztem, lelkembe szivtam,
Véremet, könnyemet mind bele sirtam.
Hol az a rózsa?

Álmodtam egy álmot.
Merészen szállót, sasmadár szárnyút.
Repültem véle tűzködbe veszve
Vértanuk utján végtelen messze.
Hol az az álom?

Sírt bennem egy ének.
Bátor zengésű, szivárvány rimű.
Meg sohsem irtam, elzártam mélyen.
Végső hitem az volt, szent menedékem.
Hol az az ének?