Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 1 szám

ADY ENDRE: AZ ÉLET PIRKADATÁN

Számízét nem rontom, hagyjatok,
Most a halál előtt, most: vagyok.

Most, most e pillanatban élek:
Most jönnek az ízes emlékek.

Nem ad ennyi, bő száj-ízt soha
Sem patika, sem urvacsora.

Pap, orvosság most félre, félre:
Emlékszem az anyám tejére.

Jönnek az ízek és illatok
S megdicsőült innyel halhatok.

Érzem első fogamnak kinját,
Az első szó bus csínját-bínját.

Számban van az, amit homlokon
Csókolt reám az első rokon.

Első figyelése a dalnak,
Első gondolatok, fájdalmak.

Első lyány, első poéta-ut
Édes nyállal számban összefut,

Első sikerem, első tornám,
Első, göthös bűnöm, tivornyám.

S azután fényes rettenetek,
Miket halódva is szeretek.

Nagy mámorok, hős busulások,
Mindig ujak és mindig mások.

Féreg-magyar harcok, kicsinyek:
Dobtam szivem s nem tudtam kinek.

S egy asszony, akinek a csókja
Még most, talán most is, jó vóna.

Izzel, illattal tele a szám,
Most, most, az élet pirkadatán.

Szám-ízét nem rontom, hagyjatok,
Most a halál előtt, most: vagyok.