Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 22. szám · / · Babits Mihály: A csendéletekből

Babits Mihály: A csendéletekből
Asztalfiók

Im egy invalidus bazár,
mit rozsdás bádog, cifra zár
s faragcsált barna deszka fed.
Benn ó toll s rágott ócska szár,
bélyegzett bélyeg s más szemet,
mit kis diák cserén beszed,
skatulya, kártya, gyufaszál,
ó kiflicsücs, papirszelet,
babaláb dróttal rádmered,
s lenhajas porcellánfejet
gumi, spagét, rézdrót kuszál;
tompúl a hajlott ónhuszár,
sarokban pukkadt krampusz áll,
rádöltve a forgácsbelet.