Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 22. szám

Ady Endre: Ez a sorsom?

Én csak adtam, adtam, adtam
S akik kaptak, egyre kaptak
Mért dühöngnek énmiattam?

Én csak éltem és daloltam,
Többet, jobban, erősebben.
Olyan nagy bűn, hogy én voltam?

Hát kárhoztam, hát vétkeztem,
Mert másoknál külömb voltam?
Nem akartam, nem kerestem.

Hát igazán ez a sorsa
Minden ujnak, szépmerőnek?
Bár sohse születtem volna.