Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 16. szám · / · BÍRÓ LAJOS: Szeptember

BÍRÓ LAJOS: Szeptember
- Egy jó férj története -
I.

Az asszony még egyszer elmondta a rendelkezéseit:

- Az összes szobákat bezártam ezen a szobán és a hálószobán kívül. A kulcsokat becsukom az íróasztalod fiókjába, Julcsának a bérén kívül minden elsején adsz harminc forintot kosztra. Ha egyszer itthon akarnál valami egyszerűbb dolgot csináltatni, ő főz is neked. Vigyázz, hogy a vendéglőben el ne rontsd a gyomrodat... Tésztát ne egyél...

Vajda bólogatott a fejével, kezébe vette a kalapját és várt rá, hogy az asszony elkészüljön. Az asszony feltette a kalapját, fátyolt kötött, a karjára vette a köpönyegét, a kezébe fogta a kesztyűjét, körülnézett, és azt mondta:

- Indulhatunk.

A két gyerek lent ugrált már a kapu előtt; a kisasszony vigyázott rájuk. Az első fiákerbe beült az asszony, Vajda és az egyik gyerek, a másikba a kisasszony, a másik gyerek, a szakácsné és a szobalány. Vajda az úton belefűzte a karját az asszony karjába és gyöngéden megszorította. Az asszony rámosolygott. Összesimulva ültek a vasútig.

A váróteremben könyörögve mondta az asszony:

- Gyere le minél előbb.

- Az első szabad napomon.

- Hátha mégis lejöhetnél két-három hétre...

- Nem lehet. Idén nem enged az üzlet.

- Borzasztó, hogy itt kell lenned a forró Budapesten. Amikor mi lent vagyunk a jó tenger mellett...

- Csak legyetek ti lent. A gyerekeknek tengerre van szükségük.

Az asszony hálásan nézett fel rá, Vajda lemosolygott az asszonyra. Az asszony azután elhelyezkedett a gyerekekkel a vasúti kocsiban. Vajda felment hozzájuk, segített nekik, megcsókolta a gyerekeit, azután átölelte az asszonyt. Az asszony hozzátapadt.

- Most megyek el tőled először - súgta félig sírva - ilyen hosszú időre.

Vajda meg volt hatva.

- Hermin! - mondta melegen és szeretettel.

A vonat indult. Vajda leugrott a kocsiról. A gyerekek csókot dobáltak az apjuknak, az asszony kinézett az ablakon és a kendőjét lobogtatta, Vajda sokáig látta a libegő fehér foltot a vonat fekete testén. A vonat azután eltűnt. Vajda utána nézett még egy kicsit, azután zavarodottan és fanyar kedvvel visszament a városba.