Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 9. szám · / · FIGYELŐ

CHOLNOKY VIKTOR: Aforizmák.

Nem próféta az, aki vizet nem prédikál és bort nem iszik.

*

A szamárfülnek két határozott előnye van. Az egyik az, hogy nem lehet belőle kocsonyát főzni s így nem rontja el az emberek gyomrát; a másik az, hogy bele lehet görbíteni a legokosabb könyvbe is.

*

A katekizmus jóra való restsége mellett kétségtelenül van a világon jóravaló restség is.

*

A férfira a lelkében következik el a klimaktérium. A félmeghalásnak az a rettenetes napja, amelyet megér mindenki, aki nem pusztán csak Darwin-bizonyíték és amely irtózatosabb az igazi halálnál, mert nem feledést hoz, hanem szakadatlan emlékezést.

*

Könnyű szerénynek lenned, amikor dicsérnek. Akkor légy szerény, amikor szidnak!

*

Ha a tulajdon lopás, akkor a munkabér minősített lopás.

*

Vajon mit szólna hozzá a gólya, ha megmondanák neki, hogy nem ő hozza a gyermekeket.

*

A legtisztább lelkű ember is kerülhet olyan képtelen helyzetbe, hogy úgy érzi magát, mint a hermelin, amelyik kilencet kölykezett.

*

Mi a halál? Talán az örök tegnap?

*

Ingyen csak az ellenségemtől tanulhatok.

*

Minden ember annyit ér, amennyi fájdalmat elbírni képes.

*

Csak a bolondok becsületesek és a mai büntetőtörvény csak a bolondokat bünteti.

*

Az újságíró az igazi "gémlábú sas". Érzi a szárnyát, de a mestersége arra kényszeríti, hogy repülés helyett csak nagyot lépjen.

*

A napamasszony-tragédiáknak és -komédiáknak az oka az az anyavizmus, amely kiirthatatlan a nőből.

*

Mi a gyermeknevelés? Küzdelem a saját magunk kiújuló hibái ellen.

*

Az ember csak akkor tudja, hogy mennyi boldog házasság volt a világon, ha szorgalmasan olvassa a lapok gyászrovatát.