Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 9. szám · / · FIGYELŐ

IGNOTUS: Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból

Dr. Antal Géza, pápai akadémiai tanár, ily című füzetkét írt az amerikai-magyar kérdésről, s oly okos dolgokat ír benne, hogy ingyen kéne osztogatni. Mindenekelőtt abból a káprázatból ábrándítja ki a nemzeti álmodozókat, hogy meg lehetne "menteni" az Amerikában letelepedett magyarokat a magyarság vagy pláne ez európai Magyarország számára. Nem lehet még a sokkal számosabb németet, a nagyobb hagyományú olaszt sem; második nemzedékben amerikai angollá válik - nem politikai erőltetés következtében, mert ez ostobaság s visszafelé sül el, hanem társadalmi és gazdasági nyomás rendjén, mellyel a magasabb és boldogabb világ megkörnyékezi a kebelébe vetődött idegent. (Négy év előtt a Hét-ben megjelent Amerikai vonások tanulmányomban megpróbáltam írni, mint megy az végbe.) A nemzeti politikának tehát, mely a magyart a tengerentúli mágnes vonzásától félti, csakis itthon vannak és lehetnek tennivalói, olyan állapotok megteremtésével, melyek itt fogják a kifelé készülő vagy valamely oknál fogva visszavándorolt munkást. Olcsóbb föld kell, olcsóbb élelem, emellett magas munkabér, mely ha nem is üti meg az amerikai mértéket, szereztessék meg viszont azzal, ami Amerikában nincs meg: aggkori biztosítással. Mindezt pedig lehetségessé az ipari termelésre való áttérés teszi, az ország indusztrializálódása, mindennel, ami ehhez földbirtokbeli és pénzgazdasági politika szükséges. Ez az Antal professzor gondolatmenete, mely ha nem is csupa újság s eddig nem tudott dolog, de még nem igen volt nálunk ily röviden, s mégis érthetően, teljesen és hézagtalan megokolással összefoglalva, gondos felhasználásával úgy idegen írók, mint minálunk a Hegedűs Lóránt s a Farkas Pál jó megfigyelésű adatainak. A füzetecske a pápai főiskola útján szerezhető meg s ára 50 fillér.