Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 6. szám · / · LUKÁCS GYÖRGY: NOVALIS

LUKÁCS GYÖRGY: NOVALIS
- Jegyzetek a romantikus életfilozófiáról -
V.

Novalis a romantika egyetlen igazi poétája, az egyetlen, akiben dallá vált a romantika egész lelke és akiben csak ez vált dallá. A többiek, ha költők voltak is, csak romantikus költők voltak, akiknek csak költői motívumokat adott a romantika, módosította, gazdagította fejlődésüket, de költők voltak már, mielőtt az új érzést magukban felismerték volna és azok maradtak megváltozott látással is. Novalis élete és költészete - nem tehetek róla, itt nincs más igazság mint ez a banalitás - elválaszthatatlanul és a maga egységében szimbóluma az egész romantikának; úgy látszik, mintha az ő, az életbe kitett és ott eltévedt költészetüket megváltotta volna, ismét valódi, tiszta költészetté tette volna ez az élet. Nincsen nekiindulása a romantikának, ami itt meg ne volna és az ő szükségképpen töredékes egységkeresésük senkinél sem töredékesebb, mint nála, aki akkor halt meg, amikor elkezdett írni. És mégis ő az egyetlen, akinek nem festői romhalmaz, ami életéből megmaradt, ahonnan gyönyörű darabokat lehet kiásni és csodálkozva keresni az épületet, aminek része lett volna talán egyszer. Az ő útjai mind célhoz vezettek, az ő kérdéseire, mindre van felelet. Nála testet öltött a romantika minden igézete és délibábja; lidércfényei őt nem csalhatták feneketlen mocsarak közepébe, mert az ő szemei csillagoknak tudták nézni őket és voltak szárnyai, hogy utánuk szállhasson. Ő került szembe a legkeményebb sorssal és csak ő lett nagyobb a végzettel vívott küzdelemben. Az élnitudást keresők közt ő az egyetlen praktikus életművész.

De ő sem ott kapott választ, ahol kérdezett: az életnek tette fel a kérdést és a halál felelt rá. És talán több ezt így megénekelni tudni, de nem ezért a dalért vágyódtak ők...

A romantika tragédiája volt, hogy csak a Novalis élete lehetett költemény, az ő megdicsőülése, halálos ítélet az iskoláról. Mert minden, amivel ők az életet akarták meghódítani, csak a szép halálra volt elegendő, az ő életfilozófiájuk csak a meghalás filozófiája volt, életművészetük a halál művészete. Mert a világot átfogás, ahogy ők akarták, minden sors rabszolgájává tette őket és Novalis talán csak azért volt olyan nagy, mert őt legyőzhetetlen úr tette rabszolgává.