Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 3. szám · / · GELLÉRT OSZKÁR: NEOMONGOLIZMUS

GELLÉRT OSZKÁR: NEOMONGOLIZMUS
Válasz Cholnoky Viktornak
III.

"Magyarország csak mint királyság formájába öltözködött arisztokratikus köztársaság maradhat fenn."

Szegény - Lengyelország!

Gróf Széchenyi István kevésbé mutatta arisztokratának magát, mint Cholnoky. És én mégsem bánnám, ha az arisztokráciánkat csupa Cholnoky tenné.

Nincs igaza Cholnokynak, ha a magyarországi arisztokráciát a magyarsággal, magyar fajjal, magyar kultúrabeli kiválóbbsággal azonosítja.

Igaza van Cholnokynak, ha arra gondol, hogy Magyarország földjének túlnyomó része ma az arisztokrácia kezén van; s ha e gondolatot tovább fűzi ekként: Magyarország európai helyzete ma olyan, hogy állandóan készen kell lennie területének megvédésére; az arisztokrácia, mint e terület ura, mindig is harcra készebb lesz az alkuvóbb hajlamú demokráciánál. Ugyanezért mondotta Kant, hogy az örökbéke föltétele az arisztokráciák megsemmisítése.

De kérdezem: ha Magyarország helyzete más volna, mint aminő, ha amaz örökbéke a Kárpátok alján mindenesetre biztosíttatnék, mint ahogy biztosíttatott Belgiumban, Svájcban, Norvégiában ez államok semlegesítése révén -, akkor is megmaradna-e Cholnoky a tétele mellett, hogy Magyarország csak mint királyság formájába öltözködött arisztokratikus köztársaság maradhat fenn? Milyen világ lenne itt akkor?

Nem folytatom; a további kérdezősködések más lapra tartoznak. Maradjanak ím ezek is töredékes gondolatok egy könyvből, amelyet mindenesetre meg kellene írni.

Bizonyos, hogy nem tudományos tétel az, amelyet Európának módjában volna bármely pillanatban megdönteni.

Addig is tehát, amíg államjogi helyzetünk Ausztriához meg nem változik a pufferstaati minőségünk Európa államai részéről nem garantáltatik - függesszük fel a vitát. Nem én vittem azt ad absurdum. S addig is: pengessünk lírát vagy írjunk tudományt, de ne csináljunk politikát a Nyugatban. Se arisztokratikusat, se demokratikusat.