Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 3. szám · / · GELLÉRT OSZKÁR: NEOMONGOLIZMUS

GELLÉRT OSZKÁR: NEOMONGOLIZMUS
Válasz Cholnoky Viktornak
II.

"Hogy Magyarország állami önállósága majd négyszáz esztendőre megsemmisült, ennek a legelső oka nem a mohácsi vész és nem a Habsburgok, hanem Hunyadi Mátyás." "Még ha utána hozzá hasonló erejű és elméjű uralkodók következtek volna is, trónra lépése akkor is Mohácsot jelentett volna a magyarság számára, csak más formában."

Nem. Magyarország európai helyzete Hunyadi Mátyás idejében állandó hadsereg felállítását kívánta. Hunyadi Mátyás meg tudta ezt csinálni, az utódai nem tudták fenntartani. S Cholnoky mégis Hunyadi Mátyás trónra lépésében lát Mohácsot, mely, ha nincs Mohács, okvetlenül elkövetkezik más formában. "Mert a mongol arisztokratikus világérzéssel szemben az autokrata mindig ösztönszerűen rákényszerül arra, hogy az osztálytalanokhoz forduljon." Nem tudom bizonyosan, ha arra gondol-e Cholnoky, hogy tehát jött volna egy más Mohács, győzelmes Dózsákkal az élén.

: Kemény Zsigmond a mohácsi vész főokát ellenkezőképpen, az akkori arisztokrácia erkölcsi züllöttségében találta meg.

Valószínűnek állítom, hogy a mohácsi vész félszázaddal előbb következett volna el, ha nincs Hunyadi Mátyás.