Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 3. szám · / · BÍRÓ LAJOS: ILKA

BÍRÓ LAJOS: ILKA
- Történet egy vidéki városból -
XI.

Vécsy másnap felment a kórházba.

- Mertzné - mondta Gálnak - azt üzeni, hogy nem haragszik rád.

Gál rémülten nézett rá.

- Ezt üzeni? Egyebet nem?

- Nem.

- Semmit?

- Semmit.

Gál lehunyta a szemét.

- Pajtás - mondta neki Vécsy - rossz asszony az.

Gál felnyitotta a szemét. Ránézett.

- Lehet - mondta. - Lehet, hogy rossz asszony. Hát majd kigyógyulunk talán ebből is.

Vécsy azután elment. Délután találkozott a rendes társaságával. Akkor félrehívta Rápolt Kálmánt.

- Te Kálmán - mondta - vér van a te eredben vagy víz?

- Vér van abban öregem, mégpedig jó kun vér.

- Hát Kálmán, kell-e egy szép asszony?

- Kell.

- De merni is kell ám azért valamit.

- Merek én.

- Szeretnéd-e Mertznét?

Rápolt összeszorította a két ajkát és füttyentett egyet.

- Hát szeretnéd?

- Igen.

- Csak tőled függ. Megkaphatod. Én is megkaptam.

- Te?... Te?... Te...?

- Igen.

- Hát mondd. Mondd. Gyorsan.

Végighallgatta a Vécsy elbeszélését.

- Hát te kitől hallottad ezt? - kérdezte azután.

- Girálthytól, mikor részeg volt.

- És hát ha egy pofont kapok tőle?

- Hát legfeljebb kaptál egy asszonypofont.

- És hát ha botrány lesz belőle?

- Légy nyugodt. Az asszony jobban fél a botránytól, mint te.

- Hány óra?

- Hat.

- Rögtön megyek.

- A Hungáriában várlak.