Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 2. szám · / · BÍRÓ LAJOS: ILKA

BÍRÓ LAJOS: ILKA
- Történet egy vidéki városból -
III.

- Hát nem engedi meg? - kérdezte Girálthy.

- Nem.

- De miért, az isten szerelmére?

- Mert mások is hallhatják. Akkor azután van itt egy idegen úr Budapestről, aki engem egyszerűen Ilkának szólít.

- A gyerekkori barátság révén.

- Azt mindenki mondhatja. És hiszi, aki akarja.

Girálthy ránézett. Mégis buta ez az asszony, gondolta magában. De nagyon szép és jó volna feleségnek is, szeretőnek is. Odafordult az asszonyhoz.

- Nagyon büszke az erkölcsös hírére? - kérdezte tőle egy kicsit lenézően.

- Igen - mondta határozottan az asszony.

- Engedje meg, hogy lefessem. A magam örömére. A magam gyönyörűségére.

Az asszony habozott.

- Festek magáról - mondta Girálthy - egy gyönyörű képet. Kiállítom Budapesten.

Az asszony elmosolyodott.

- Ezt nyugodtan teheti - mondta Girálthy. - Hiszen tíz asszonyt festek itt; és nem árt egyikük hírének se.

Az asszony beleegyezett. Girálthy már délután felvitette hozzá a festőállványát és a festékes dobozát. Azután minden délután felment hozzá. Jó képet akart róla festeni, hízelegni akart neki a képpel, a munkát azonban szándékosan késleltette. Meg akarta szerezni az asszonyt. Ez a munka azonban nehezebben ment, mint a festés. Az asszony jókedvű volt, bizalmassá is lett, nevetett, egy-egy kézcsókot megengedett, de Girálthy semmi komoly eredményt el nem ért.

Egyszer festés közben letette az ecsetjét és odafordult az asszonyhoz:

- Mondja, nem akarna maga feleségül jönni hozzám?

- Isten ments! - szólt rémülten az asszony.

- Miért? Olyan ijesztő vagyok a maga számára?

- Nem maga az ijesztő. A házasság.

- Sohasem fog férjhez menni?

- Sohasem.

- Nagyon rossz tapasztalatokat tett?

Az asszony elpirult.

- Ne kérdezzen - mondta zavarodottan. - Nem akarok férjhez menni.

Girálthy felkelt, odament az asszonyhoz és megfogta a kezét. Ekkor igazán izgatott volt.

- Ilka!... - mondta neki könyörgő és forró hangon.

Az asszony felugrott és kiment a szobából. Girálthy káromkodott és hazafelé indult.

Másnap ismét megpróbálkozott az asszony megnyerésével.

- Itthagyom - fenyegette meg az asszony.

- Inkább nem szólok semmit.

- Borzasztó népség maguk férfiak - mondta azután panaszosan és kényesen az asszony. - Itt van már megint ez a Zemplény Gyurka...

- Mit csinál Zemplény Gyurka?

- A múlt télen - egy hónapig - minden nap éjjeli zenét adott nekem és egész nap itt járt az ablakom alatt. Most újra kezdi. És most verseket is ír hozzám. Ezek a buta helyi újságok közlik. És mindenki tudja, hogy rólam szólnak.

- Hisz ez dicsőség - mondta egy kicsit csúfolódva Girálthy.

- Szép dicsőség. Add nekem ifjú testedet: ha ezt ezer ember olvassa. És egy vers, amelynek ez a refrénje: ha nem leszel enyém, hát meghalok. Szép dicsőség.

- Minek kacérkodott vele?

- Én nem kacérkodtam vele. Beszéltem vele és táncoltam vele, mint mindenki mással.