Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 1. szám

Beküldött könyvek

Beküldték a következő könyveket:

A Franklin Társulat:

Rousseau: "Vallomások" (ford. Bogdánfi Ödön)

Ady Endre: "Vér és arany" (újabb versek)

Ferenczi Zoltán: "Csokonai"

Csengeri János: "Homérosz"

Katona Lajos: "Petrarca"

Radó Antal: "Dante"

Singer és Wolfner:

Szabolcska Mihály: "A magam ösvényén" (költemények)

Gárdonyi Géza: "Átkozott józanság" (novellák)

Bársony István: "Titkos veszedelmek" (novellák)

Deutsch Zsigmond és Tsa:

Fromentin: "Régi mesterek" (ford. Erdey Aladár)

Baloghy Ernő: "A magyar kultúra és a nemzetiségek"

Jókai nyomda:

Révész Béla: "A nagy börtön" (novellák)