Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 3/4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

HIRLAPIRODALMUNK 1848–49-ben.
(Ujabb adalékok.)
Közli idősb Szinnyei József.
– Második közlemény –

1848- és 49-ben megjelent hírlapok és folyóíratok.

Német nyelven:

1. K. k. priv. Agramer politische Zeitung. (Zágráb.) Keletkezett 1826-ban. Kiadó-szerk. Stauduár Ferencz. Nyomatott a lap tulajdonosa Gay Lajos nyomdájában. Megjelent 1848-ban hetenként háromszor 4-r., „Luna” czímű melléklapja kétszer. 1849-ben a főlap alakját ívrétre változtatta, jul. 1-től melléklapja megszűntével hatszor adatott ki, négyszer fél, kétszer egész íven. Ára félévre 4 frt. 1849. juliustól keresztboríték alatt hatszor küldve 5 frt 10 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

2. Allgemeine Pest-Ofner Zeitung. (Budapest.) Ezen politikai napilap megjelent 1849. jul. első felében és nyomatott Budán. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

3. Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. (Pozsony.) Szerk. és kiadta Pusztay Sándor, nyomt. a Belnay örökösök. Megjelent 1849. aug. 30-tól hatszor hetenként nagy 4-r. fél íven. Ára félévre helyben 6 frt, postán mindennap küldve 7 frt 30 kr., négyszer küldve 6 frt 24 kr. p. p. 1849. aug. 30–decz. 31. = 102 sz. 414 l.

4. Anhang zum Temesvarer Wochenblatt. (Temesvár.) A „Temeswarer Wochenblatt” melléklapja. Megjelent szombaton 4-r. fél íven és hirdetéseket közölt. 1848. jan. 1–decz. 30. = 53 szám, 294 l. 1849. jan. 6–apr. 7. = 14 szám, 50 l. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg 1848-ból az első 26 szám, 1849-ből a 10-ik szám.)

[2245. Arader Kundschaftsblatt. (Arad.) Hirdetési lap. Keletkezett 1837-ben. Szerk. és kiadta Schwester Ferencz, nyomt. Beichel József, 1848. aug. 28-tól a kiadó saját nyomdájában jelent meg minden szombaton 4-r. fél, olykor egész íven. Ára fél évre helyben 1 frt 26 kr., póstán küldve 2 frt p. p. 1848. jan. 1–decz. 30. = 53 szám, 390 l. 1849. jan. 6–jun. 30. = 26 szám 124 l. (A N. Múzeum könyvtárában 1848-ból hiányzik az első 12 szám.)

6. Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) Megjelent mint a „Temeswarer Wochenblatt” melléklapja 4-r. fél íven 1849. jan. 6–jun. 30. = 26 szám.

7. Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. (Brassó.) A „Siebenbürger Wochenblatt” melléklapja. 1843-tól jelent meg hetenként egyszer kis 4-r. fél íven Gött János nyomdász és Németh Vilmos könyvkereskedő kiadásában. 1848. jan. 3–nov. 26. = 46 szám, 502 l. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

8. Blätter vom Baume der Erkenntniss. (Budapest.) 1848. nov. 11-én jelent meg az első szám Lantosy József bizományában és Eisenfels Rudolf nyomdájában ívrét fél íven. Ára 6 kr. p. p. Minthogy a 2. szám a következő keddre igértetett, rendes lap akart lenni, de valószínű, hogy ez is mint annyi más megszűnt, vagy megváltoztatott czímmel jelent meg.

9. Briefe eines Magyaren an seinen Freund Michl an der Donau, dem Rhein, der Spree, der Elbe und der Ostsee. (Pozsony.) Satyrikus havi folyóírat John Lajostól, Landes József könyvárus kiadásában jelent meg 1848. jul. és aug. hóban az 1. és 2. füzet. 8-r. 93 lapon; egyes füzetnek ára 20 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

10. Constitution des Thierreiches im Jahre 1848. Erste Parlamentarische Verhandlung. (Budapest.) Közzé tette Oroszlány és Steiniz; nyomtatta Beimel József. Megjelent 4-r. fél íven. Ez is oly röpív volt, melynek folytatása igértetett, de valószínűleg megszűnt ezen első számmal.

11. Ein Jeder muss es wissen. (Budapest.) 1848-ban jelent meg az 1. és 2. szám 4-r. fél íven Lukács és társa nyomdájában. A. A. aláírással.

12. Eltern Zeitung. (Budapest.) Nevelési havi folyóírat. Kiadták és szerk. Seltenreich Károly és Fischer József nevelők, [225nyomt. Müller Adolf. Előf. ára 5 hóra 30 kr., egyes füzet bolti ára 8 kr. p. p. (Megjelent 1848. aug.–decz. hónapokban 3 füzet. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

13. Der emancipirte Satanas, als Apostel der Freiheit und Gleichheit, der Wahrheit und des Rechts. (Magyar-Óvár.) Politikai satyrikus néplap. Kiadta és szerkesztette Höchell Hermann, nyomt. Czéh Sándor. Megjelent 4-r. egy íves számokban. 1848. julius és aug. hó folytán = 12 szám, 96 lap. Ára 1 frt p. p.

14. Die erste Epistel der Ungarn an die Wiener. (Budapest.) 1848. nov. 26-án jelent meg az első és valószínűleg utolsó szám Eisenfels Rudolf nyomdájában ívrét egy íven Back H. L. aláírással.

15. Der evangelische Christ. Ein Volksblatt. (Budapest.) Kiadta és szerkesztette Bauhofer János György budai evang. lelkész. Megjelent 1848. május elsejétől az év végéig. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

16. Freiheitsbote. (Szeged.) Szerk. Mauksch B. Megjelent hetenként hatszor 1849. julius második felében. Ára fél évre helyben 5 frt, póstán 5 frt 30 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincsen meg.)

17. Fünfkirchner Zeitung. (Pécs.) Szerk. Neuwirth E. A., kiadta Weidinger Alajos könyvkereskedő. Megjelent 1848. máj. elejétől hetenként kétszer, julius 1-től háromszor 4-r. Ára fél évre helyben 4 frt, póstán 4 frt 48 kr. p. p. Jellachich bevonulása elől a szerkesztő eltávozván, a lap megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

18. Gemeinnützige Blätter. (Budapest.) A „Neue politische Pester Zeitung” melléklapja 1848. máj. 1-től az év végéig megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

19. Der grosse Pfaffenzwicker. (Győr.) Satyrikus ellenzéki röpirat. Szerk. és kiadta Noisser Richard, nyomatott a Streibig-féle nyomdában. Megjelent 1848. apr. 18. és 20-án összesen két szám 4-r. fél-fél íven. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

20. Die grosse Versammlung der Spatzen und andere Vögel in Budapest. Hans-Jörgel-féle helyi érdekű satyrikus lap. Szerk. Ullmayer F. később März E, nyomt. Beimel József [226az 1–12. sz., Kozma Vazul a 13. és 14. sz., Eisenfels Rudolf a 15–44. sz. és Müller Adolf a 45–50. számokat. Megjelent 4-r. fél íven. 1848. máj.–okt. = 50 szám. B. Apór Károly gyűjteményében teljesen megvan. (A N. Múzeum könyvtárában a 30. és 48. számon kivűl a többi hiányzik.)

21. Hungaria. (Pozsony.) A „Pressburger Deutsche Zeitung” melléklapja. Szerk. Bangya János, kiadta Löw H., nyomt. Schmidt Ferencz. Megjelent hetenként háromszor 4-r. fél íven. 1849. aug. 1–decz. 31. = 25 szám 100 lap.

22. Intelligenzblatt der Morgenröthe. (Budapest.) Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven mint a „Morgenröthe” melléklapja. 1848. jun.–jul. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

23. Das junge Ungarn. (Budapest.) Szerk. és kiadta Naum Oekonom, nyomt. Beimel József. Megjelent 1848. apr.–jul. folytán határozatlan napokon 8-r. = 16 szám. Előf. ára 30 kr., egyes szám 3 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

24. Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt. (Kassa.) Hirdetési lap. Kezdődött 1840-ben. Kiadta és nyomtatta Werfer Károly. Megjelent hetenként kétszer 1848- és 49-ben egész éven át 4-r. egy íven. Ára 1 frt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

25. Der katolische Christ. Ein Volksblatt für Haus und Kirche. (Budapest.) Kiadta a jó- és olcsó könyveket terjesztő társulat. Szerk. Nogall János és Krotky József, nyomt. Müller Adolf. Megjelent hetenként egyszer 4-r. egy íven. Ára fél évre 1 frt. 1848. jul.–decz. 1849. jan.–apr. ekkor a 18. szám volt az utolsó; okt. 4–decz. 27. = 13 szám, 104 l. (A N. Múzeum könyvtárában csak ezen utolsó évnegyed van meg.)

26. Katholische Zeitung. (Zágráb.) 1849. elején jelent meg. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

27. Közlöny des Teufels. Officielles Amtsblatt der Hölle. (Budapest.) Kiadta Eisenfels Rudolf nyomdász, szerk. Asmodaeus A hirdetés szerént egy hóra 12 fűzet (szám) igértetett 30 kr. p. p. előfizetési árért, azonban 1848. aug. és szept. hó folytán összesen 3 szám jelent meg 4-r. fél íven. Egyes számnak ára 3 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

28. Kronstädter Zeitung. (Brassó.) Szerk. Moltke Miksa, kiadta és nyomtatta Gött János. Moltke 1849. jun. 5-én Bem hadseregéhez ment s a lap a kiadó felelőssége alatt szerkesztetett. Megjelent [227hetenként kétszer 4-r. fél íven. Ára fél évre helyben 3 frt, vidéken 3 frt p. p. 1849. márcz. 26–decz. 31. = 79 szám 374 l. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg a 15. és 19. szám.)

29. Lucifer. (Varasd.) 1848. máj. elején mint politikai lap jelent meg, azonban nem sokáig élt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

30. Luna. (Zágráb.) Az „Agramer Zeitung” melléklapja. Megjelent hetenként kétszer 8-r. 1849. jun. végével megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

31. Morgenröthe. Tageblatt für Kunst, Literatur und sociales Leben. (Budapest.) Kiadótulajdonos és főszerkesztő Petrichevich Horváth Lázár. Szerkesztők egymást felváltva a következők voltak: Zerffi Gusztáv, ez jan. 23-án a szerkesztéstől fölmentetett, Birnbaum Gusztáv, Mahler Móricz, Heller Izidor, végre Janotick J. Adlerstein. A márcziusi napok után „Ungarns morgenröthe” volt a lap czíme. Nyomt. Beimel József. Megjelent hétfőt kivéve naponként kis ívrét fél íven, kétszer hetenként „Intelligenzblatt” melléklappal, divatképek, aczélmetszetű és más műmellékletekkel. Fél évi ára helyben 5 frt, póstán mindennap küldve 6 frt 48 kr., kétszer küldve 6 frt. 115 előfizető nem fedezvén a naponkénti 25 frt nyomatási költséget, a lap 1848. julius végén megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

32. Neue politische Ofner-Pesther Zeitung. (Budapest.) „Gemeinnützige Blätter” melléklappal. Janisch József mint szerkesztő és kiadó indította meg 1848. május 1-től. Nyomt. Bagó Márton, aug. 27-től a kir. egyetem betűivel nyomatott. Megjelent hetenkent háromszor, juliustól négyszer egy íven ívrét alakban. Fél évi ára helyben 5 frt 20 kr. póstán 6 frt 40 kr. p. p. 1848 máj. 1–decz. 31. = 131 szám 532 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

33. Oberungarische Illustrirte Zeitung. (Kassa.) 1848. april 7-től jelent meg. Kiadta Werfer József, szerkesztették Schmelz J. és julius 1-től Stolz Domokos. Megjelent minden pénteken 4-r. egy íven az év végeig, a szövegbe nyomott fametszetekkel. Ára fél évre helyben 3 frt, póstán küldve 4 frt 20 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

34. Die Opposition. (Budapest.) 1848. april 11-én keletkezett. Kiadta Müller Gyula, szerk. Chownitz (máskép Chowanetz) [228Julián, okt. 10-én Schuller lett társszerkesztő, ugyanazon hó 22-én a lap szerkesztését is átvette. 1849-ben Pfeilbogen A. szerkesztette junius 23-ig, ekkor Vasfi Mór vette át a lapot. Nyomt. Trattner-Károlyi, 1849-ben Müller Adolf. Megjelent hétfőt kivéve naponként május 10-ig 8-r. alakban, ezután kis 4-r.; május 29-én nagyobb alakban, végre jul. 5-én kis ívréten. A rendes számokon kivűl olykor rendkívüli számok is adattak ki fél íven. Fél évi ára helyben 6 frt, vidéken 7 frt 18 kr. egyes szám 3 kr. p. p. 1848. végén szétküldetett belőle a pesti póstán 275 példány. 1848. apr. 11–decz. 31. = 225 szám 900 lap. 1849. máj. 1–jul. 8. = 226–284 számok 480 lap. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik 1848-ból az 1–4, 6–23, 25, 26, 28–31, 33–47, 49, 50, 54–62, 64, 66–70, 73–75, 77, 78, 83–89, 91–95, 97–99, 101, 102, 104–106, 108–112, 120, 128, 133, 137 és 141. 1849-ből 226–246, 247–263, 265–273, 281 és 282 számok.)

35. Pannonia. (Pozsony.) A „Pressburger Zeitung” melléklapja, szépirodalmi és vegyes tartalommal. Megjelent hetenként háromszor, 1848. juliustól négyszer 4-r. fél íven. 1848. jan. 4–jun. 29. = 72 szám, jul. 1–decz. = 52 szám. 1849. jan. 5–febr. 5. = 9 szám 36 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg 1848. I. fél év 56, 60 és ezt követő számok, II. fél év 1–17, 51, 50 és ezt követő számok, 1849-ki folyam kilencz száma.)

36. Der Patriot. Neues politisches Abendblatt. (Budapest.) Politikai estilap. Szerk. Wysber Lajos, kiadta Müller Emil, nyom 1848. jun. 1-től Kozma Vazulnál, jun. 26-tól Lukács Lászlónál jun. 30-tól Kozma Vazulnál, aug. 8-tól Müller Adolfnál. Megjelent hetenként hatszor kis 4-r. fél íven, jun. 26-án alakját nagyobb 4-r. változtatta; jun. 1, 12 és 18-án rendkívűli száma is jelent meg. Ára egy hóra helyben 1 frt, póstán 1 frt 20 kr., egyes szám 6 kr. p. p. 1848. jun. 1–aug. 31. = 76 rendes és 3 rendk. szám, 316 lap. (A N. Múzeum könyvtárában csak a jun. 1. 12. és jul. 24-ki rendes és a jun. 1, 12. rendk. számok vannak meg.)

37. Der Patriot. (Arad.) 1848. jul. 1-től mint politikai-belletristikai hetilap jelent meg, kiadta Schmidt József, szerk. Jeitteles Leo. Félévi ára helyben 2 frt, póstán 2 frt 15 kr. p. p. Az 1848. decz. előfizetési hirdetés szerint e lap nagy pártolásban részerűtt, azért hihető, hogy 1849-ben is megjelent. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

[22938. Pester Courier. Zeitschriftliches Organ für Politik und Belletristik. (Budapest.) Szerk. Philippovits Simeon; kiadta és nyomtatta Kozma Vazul. Megjelent hétfőt kivéve naponként 4-r. egy íven. Ára fél évre helyben 6 frt 30 kr., póstán küldve 8 frt p. p. 1849. febr. 6–apr. 21. = 64 szám, 512 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában hiányzik az 1, 62 és 64. szám.)

39. Pesther Handelszeitung. Kommerzial- und Industrie-Anzeiger. (Budapest.) „Der Spiegel” melléklapja. Megjelent havonként 4 szám 4-r. fél íven. 1848. jan. 8–jun. 24. = 23 szám, 92 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

40. Pesther k. k. priv. Kundschafts- und Auctionsblatt (Budapest.) Hirdetési és árverési lap. Kezdődött 1789-ben. Tulajdonos Weber József özvegye, kiadta Szuppiny E, szerk. Lechner W., nyomt. Landerer és Heckenast. Megjelent 1848-49-ben a 60. és 61. évfolyam hetenként kétszer, kivévén az ünnepnapokat 4-r. egy íven. Félévi ára 1 frt 20 kr. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az 1848-ik évfolyamból a 23, 72, 80, 81–83 87, 92, 98 és ezt követő számok; az 1849-ik folyam egészen.)

41. Pester Zeitung. (Budapest.) Politikai hirlap. Keletkezett 1845. april hóban. Kiadók: Landerer és Heckenast. 1848-ban szerkesztette Glatz Ede; jun. 1-től Hugo Albert (Schrott Hugo) lett társszerkesztő, okt. 6-tól ismét Glatz maga szerkesztette a lapot. 1849. jan. első felében szűnetelt; azon hó 16-án dr. Seitz S. L. vezetése alatt ismét megjelent mint hivatalos lap april 21-ig, ezen hó 25-én Schwartz Ödön vette át a lap szerkesztését, jun. 15-től jul. 1-ig pedig Mauksch B. szerkesztette. Ekkor a lap szűnetelt; jul. 15-én ismét megjelent Glatz Ede szerk. alatt és nov. 13-án hivatalos organummá emeltetett. Megjelent 1848. első felében hetenként négyszer egész rétben egy íven, jul. 1-től (hétfőt kivéve) naponként. Nyomatott a kiadók nyomdájában. Előfizetési ára fél évre 5 frt, póstán 6 frt. 1848. juliustól hatszor küldve 8 frt., kevesebbszer 7 frt 12 kr. helyben házhoz küldve 6 frt 30 kr. p. p. 1848. végén szétküldetett belőle a pesti póstán 2811 szám. 1848. jan. 2–decz. 30 = 573–866 szám, 3103–5184 lap. 1849. jan. 16–apr. 21. = 867–960 szám, apr. 25–decz. 30. = 961–1163 szám, 5185–6466 lap. (A N. Múzeum könyvtárában az 1848-ki folyamból hiányzik a 864–866. sz. és az 1849-ki folyam egészen.)

42. Pressburger Deutsche Zeitung. (Pozsony.) Politikai [230lap „Hungaria” melléklappal. Szerk. Bangya János, kiadta Löw Henrik, nyomt. Schmid Ferencz és Busch János. Megjelent hetenként háromszor 4-r. Félévi ára 6 ft 24 kr., vidéken 7 frt 24 kr. p. p. 1848. jul. 1–aug. 30. = 27 szám, 108 lap. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az első 14 szám.)

43. Pressburger Zeitung. (Pozsony.) Politikai hirlap. 1764. jul. 14-én keletkezett, tulajdonos Pozsony városa, ezért 1848. első felében „Städtische” melléknevet viselt; kiadta Barich Mihály; szerkeszté 1842-től Neustadt Adolf, 1848. márcz. 22-től jun. végeig Bangya János, julius 1-jével ifj. Wigand Károly Frigyes adta ki a lapot, a szerkesztést pedig Pusztay Sándor vezette, ki ezt okt. 1-jével Noisser Richardnak adta át, decz. 19-től pedig a kiadó felelőssége alatt szerkesztetett, így jelent meg a lap 1849. év folytán is. Megjelent pedig a főlap hetenként háromszor egy-egy íven 4-r. 1848. juliustól (vasárnapot kivéve) naponként nagyobb 4-r. alakban, négyszer egy, kétszer fél íven. Melléklapja a „Pannonia” 1849. febr. 5. megszűnvén, a főlap kis ívrét alakban egy egész íven jelent meg. 1848. első felében nyomtatta Schmid Ferencz és Busch J., jul. 1-től idősb Wigand Károly Frigyes. Ára fél évre helyben 5 frt, póstán 6 frt 24 kr., naponként küldve 7 frt 24 kr. p. p. 1848. második felében nyomatott belőle 1000 példány, 1849. első felében 1100. 1848. jan. 3–jun. 30. = 79 szám; jul. 1–decz. 30. = 150 sz., 930 lap. 1849. jan. 3–decz. 31. = 302 szám, 1344 l. (A Nemz. Múzeum könyvtárában nincs meg az 1848. I. félév 7, II. félév 25, 145 és ezt követő számok. 1849-ki folyamából 186, 272, 294. számok.)

44. Pressfreie Flugblätter. (Pécs.) Ezen politikai lap szerkesztő-tulajdonosa volt Neuwirth E. A. Megjelent 1848-ban april hóban hetenként kétszer. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

45. Satellit des Siebenbürger Wochenblattes. (Brassó.) Előbb a „Siebenbürger Wochenblatt”, ennek megszüntével a „Kronstädter Zeitung” melléklapja. Megjelent hetenként kétszer kis 4-r. fél íven. 1849-ben nagyobb alaku 4-r. 1848. jan. 3–decz. 14. = 99 szám, 464 lap. 1849. jan. 3–nov. 3. = 53 szám. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az 1849. folyam egészen.)

46. Der Schmetterling. Ein Flug- und Ergänzungsblatt zum Spiegel. (Budapest.) Színházi és literaturai kiegészítő lap. „Der [231Spiegel” melléklapja. Megjelent hetenként egyszer 4-r. fél íven. 1848. jan. 3–jun. 29. = 26 szám. 104 lap.

47. Semliner Blätter. (Zimony.) Politikai lap, mely 1849. máj.–jun. folytán adatott ki. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

48. Der Serbe. (Karlovicz.) Politikai lap. 1848. második felében. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

49. Der Siebenbürger Bote. Zeitung für vaterländische Interessen, Geschichte und Landeskunde, Weltchronik. (Nagy-Szeben.) Politikai lap, 1786-ban alapítva „Transilvania” melléklappal. Kiadták Hochmeister Márton örökösei saját nyomdájokban, 1848. nov. 15-től Steinhausen Tódor adta ki és nyomtatta 1849-ben is, jan. 31-től a Hochmeister örökösök adták ki és nyomtatták márcz. 27-ig, midőn ismét Steinhausen kezébe kerűlt a lap, jul. 20–aug. 1-ig Hochmeister, aug. 3-tól az év végeig Steinhausen Tódor adta ki és nyomtatta a lapot. Szerkesztette Benigni József, 1849. márcz. 11-én Szeben bevétele alkalmával egy Kossuth-huszár golyója annyi futó között Benignit találva, nemzeti viszályt szító czikkeire a végzetes pontot föltevé; márcz. 30-tól Hintz Márton aug. 3-tól pedig Schmidt Henrik szerkesztették a lapot, főmunkatársa Schuller J. volt, decz. 1-től Rannicher J. lett a társszerkesztő. Megjelent hetenként háromszor 4-r. fél íveu. Ára fél évre 3 frt, póstán kétszer küldve 3 frt 30 kr. p. p. 1848. jan. 3–decz. 29. = 141 szám, 564 lap. 1849. jan. 1–decz. 31. = 183 szám, 676 lap.

50. Der Siebenbürgische Volksfreund. Ein Wochenblatt für Stadt und Land. (Nagy-Szeben.) Szerk. Michaelis János, kiadta és nyomt. Filtsch Sámuel. Megjelent hetenként kétszer kis 4-r. egy íven. Félévi ára 1 frt 20 kr. p. p. 1848-ban V. évfolyam és 1849-ben VI. évfolyama járt. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik az 1848-ik folyam utolsó negyede és az 1849-ik egészen.)

51. Siebenbürger Wochenblatt. (Brassó.) 1837-ben keletkezett politikai hírlap. Melléklapjai: „Satellit”, Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde” és „Stundenblumen der Gegenwart.” Kiadó-szerkesztők: Gött János nyomdász és Németh Vilmos könyvárús. Megjelent a főlap hetenként kétszer 4-r. fél íves számokban. Félévi ára a melléklapokkal együtt helyben 3 frt, póstán küldve 3 frt 30 kr. volt p. p. Czímét 1849. márcz. 29-én „Kronstädter [232Zeitung”-ra változtatta. 1848. jan. 3–decz. 21. = 105 szám, 624 lap. 1849. jan. 1–márcz. 22. = 22 szám, 88 lap.

52. Der Spiegel. Zeitschrift für die elegante Welt, Literatur, Kunst, Theater und Mode. (Budapest.) Szépirodalmi divatlap 1828-ban alapítva, 1848-ban kiadótulajdonos Wiesen Fr. özvegye, társkiadó és szerkesztő Rosenthal Sámuel, ki juliustól maga volt a kiadó és főszerkesztő, 1848. okt. 1-én a szerkesztést és kiadási jogot Saphir Zsigmondra ruházta, ki azt 1849-ben is (jan. 1–19-ig kivéve, midőn a lap szűnetelt) szerkesztette april 22-ig, ekkor Saphir Pestről megugrott és magyarellenes irányú lapja a 78-ik számmal megszűnt. Melléklapjai „Der Schmetterling” és „Pesther Handelszeitung.” Nyomatott az egyetemi nyomdában. 1848. okt.–decz. hónapokban Eisenfels Rudolfnál, 1849-ben Lukács és társnál. Megjelent a főlap hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. októbertől a melléklapok nem adattak ki, a főlap pedig mint a „Der Wahre Ungar” melléklapja jelent meg és 1849-ben ívrét alakban naponként egy íven adatott ki. Ára fél évre helyben 4 frt 30 kr., póstán 5 frt 30 kr. 1849-ben 5 frt. illetőleg 6 frt. 40 kr. p. p. 1848. XXI. évfolyam jan. 1–szept. 30. = 79 szám, 316 lap. Neue Folge I. Jahrg. okt. 5–decz 20. = 19 szám, 76 lap 1849. XXII. évfolyam jan. 20–apr. 22 = 78 szám, 312 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg az 1848. folyamából a 39, okt.–decz. kiadásból 5, 7, 8 20–22. számok.)

53. Stundenblumen der Gegenwart. (Brassó.) A „Siebenbürger Wochenblatt” melléklapja. Megjelent 1848-ban 16-rét 4 íves havi füzetekben. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

54. Südslavische Zeitung. (Zágráb.) Politikai napilap. 1849-ben egész éven át megjelent. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

55. Der Südungar. (Temesvár.) Szépirodalmi és társadalmi lap. Szerk. Wachtel Dávid tr., nyomt. Hazay Viktor. Megjelent 1848. okt. 3-tól hetenként háromszor 4-r. fél vagy egész íven. Ára évnegyedre 1 frt 36 kr., póstán küldve 2 frt 8 kr. p. p. A bekövetkezett ostromállapot miatt csak néhány szám jelenhetett meg belőle. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

56. Telegraph. Volksblatt für Politik und Tagesinteressen. (Budapest.) A „Spiegel” melléklapja. Tulajd. szerkesztő és kiadó Rosenthal Sámuel, nyomt. az egyetemi nyomdában. Megjelent hetenként négyszer 4-rét fél íven. 1848 julius 2–szeptember 29. [233= 50 szám, 200 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában hiányzik a 3. szám.)

57. Temesvarer Anzeiger. (Temesvár.) Hirdetési lap. Megjelent minden szombaton 4-r. fél íven, többször háromnegyed íven is. Ára fél évre helyben 2 frt, póstán 2 frt 48 kr. p. p. 1849. szept. 1–decz. 29. = 18 szám, 96 lap. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik a 11, 14 és 15. szám.)

58. Temeswarer Wochenblatt, für nützliche Unterhaltung und heimatliche Interessen. (Temesvár.) 1840-ben keletkezett. Kiadta és nyomtatta Beichel József. 1848-ban szerkesztette Stockinger Mór, utánna Wachtel Dávid tr. 1849-ben Hirschfeld Károly. Megjelent hetenként szombaton 4-r. egy íven és az „Anhang” fél íven; 1849-ben a főlap fél íven, ekkor „Beiblatt zum Temesvarer Wochenblatt” járt fél íven és az „Anhang” negyed íven. Ára fél évre 3 frt 60 kr. p. p. 1848. jan. 1–decz. 30. = 50 szám, 420 lap. 1849. jan. 3–jun. 27. = 26 szám, 208 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában 1848-ból nincs meg az 1–26, 45 dik szám, és az 1849. folyam.)

59. Transsilvania, periodische Zeitschrift für Länderkunde. (Nagy-Szeben.) A „Siebenbürger Bote” melléklapja. 1848-ban szerk. és kiadta Steinhausen Tódor, márcz. 27-től Hann Frigyes, máj. 5-től ismét a kiadó felelőssége alatt szerkesztetett, okt. 2-tól Rannicher J. Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. IX. évfolyam. jan. 3–decz. 29. = 101 szám, 408 lap. 1849. jan.–decz. (A N. Múzeum könyvtárában hiányzik 1848-ból a 6. szám és az 1849. folyam egészen.)

60. Der Ungar. Zeitschriftliches Organ für politische Interesse, Kunst, Eleganz, Literatur, Theater und Mode. (Budapest.) 1842-ben alapítva Klein Herman által, ki e lapot politikai s vegyes tartalommal 1848 szept. utoljáig szerkesztette. Főmunkatársai voltak dr. Saphir Zsigmond és Diósy. Nyomt. Beimel József, juliustól Eisenfels Rudolf. Megjelent hétfőt kivéve naponként 4-r. fél íven, „Wegweiser und Anzeigeblatt” melléklap szintén fél íven, juliustól az „Anzeigeblatt”-al egy íven divatkép és egyéb mellékletekkel. Ára fél évre helyben 5 frt 30 kr., naponként póstán küldve 7 frt 48 kr. fél évre helyben 5 frt 30 kr., naponként póstán küldve 7 frt 48 kr. p. p. 1848. jan. 1–szept. 29. = 227 szám, 3340 hasáb. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg a 105 és 162. szám.)

61. Der Ungar. Allgemeine Zeitung für Politik und Belletristik. [234(Budapest.) Szerk. Zerffi Gusztáv, kiadta és nyomtatta Kozma Vazul. 1848 ban Bangya János és Klein Herman (ez nov. 8-ig) mint segédszerkesztők működtek e lap mellett, főmunkatársak voltak Einhorn (Horn Ede), Horarik és Rimay. Megjelent hetenként hatszor 4-r. egy íven egy vagy két melléklettel. Ára fél évre helyben 6 frt 30 kr., póstán hatszor küldve 8 frt. 1848. november hó folytán Budapesten 1016, vidéken 796 példány járt, ezenkívűl tisztelet-és cserepéldány 153 küldetett szét 1848. okt. 1–decz. 31. = 73 szám, 684 lap. 1849. jan. 3–7. = 1–4 sz., május 4–jun. 26. = 82–125 szám. (A N. Múzeum könyvtárában az 1848. okt–decz. folyamából nincs meg a 36, 74 és 78. számok, az 1849. folyamból csak néhány szám van meg.)

62. Der ungarische Israelit. Wochenschrift zur Beförderung des politischen und religiösen Fortschrittes unter den ungarischen Israeliten. (Budapest.) Szerk. Einhorn J. (Horn Ede) rabbijelölt, kiadta Kilián György, nyomt. Kozma Vazul. Megjelent hetenként 4-r. egy és egy negyed, olykor másfél íven. Ára fél évre helyben 3 frt, póstán küldve 3 frt 41 kr. p. p. 1848. apr. 15–jun. 30. = 12 szám, 118 lap. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

63. Ungarn und Deutschland. (Bécs.) Politikai napilap, mely a magyar érdeket képviselte. 1848. jul. 5-től szerk. Töltényi M. Ára félévre 8 frt p. p. Bécsben és Budapesten. Még azon évben megszűnt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

64. Unterhaltungen aus der Gegenwart. (Nagy-Szeben.) Krebs R. kiadásában jelent meg. 1848. máj. 8–okt. 11. = 20 füzet. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

65. Versammlung der Buda-Pester Fratschlerinen. (Budapest.) Sezrk. Bauer Ph. Nyomtatta Lukács és társa. Megjelent időhöz nem kötve 4-r. fél íven 1848. nov. hóban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg a 3, 5. és a többi szám.)

66. Der Vierzehnte April. (Budapest.) Politikai néplap. Alapította Hazai H. E. Kiadta és nyomtatta Lukács László. Horarik volt e lap főmunkatársa. Megjelent a „Márczius Tizenötödike” alakjában vasárnapot kivéve mindennap 4-r. fél íven, jul. 1-től nagyobb alakban. Ára juniustól az év végeig helyben 5 frt, póstán küldve 6 frt, egy hóra helyben 1 frt p. p. Megszűnt az osztrákoknak Pestre [235történt bevonulásakor. 1849. jun. 1–jul. 7. = 33 szám. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

67. Der Volksfreund. (Budapest.) Politikai hetilap. A magyar kormány által segélyezve 1848. junius havától az év végeig járt hetenként egy szám 4-r. Szerk. Czigler. 1848. végén szétküldetett belőle a pesti póstán 80 példány. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

68. Volksfreund. (Eszék.) 1848. másik felében Dornau Emil által szerkesztett politikai lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

69. Die Volksstimme. Ein Tagebuch für politische und sociale Interessen. (Budapest.) Szerk. Steiniz és Schindler. Kiadta Magyar M. Nyomtatta 1848. juliusban Eisenfels Rudolf, aug. hóban Kozma Vazul. Megjelent julius hóban kétszer, aug. folytán naponként. (A N. Múzeum könyvtárában csak a julius 26. és aug. 3. szám van meg.)

70. Volkstribune. (Budapest.) A „Pester Zeitung” rendkívűli melléklapja; bizonytalan időben adatott ki ívrét félíves számokban. (A N. Múzeum könyvtárában csak néhány száma van meg.)

71. Völkerbund. Sociales Blatt mit besonderem Hinblick auf Ungarn. (Bécs.) Magyar érdekeket képviselt. Szerk. Orosz József, kiadta és nyomtatta Schmid Ferencz. Megjelent hetenként háromszor kis ívrét egy íven. Ára fél évre helyben 6 frt, póstán 7 frt. 1848. jun.–jul. (A N. Múzeum könyvtárában megvan a 12, 14. és 18. szám.)

72. Der wahre Ungar. Zeitschriftliches Organ für politische und sociale Interessen. (Budapest.) 1848. okt. 3-án Eisenfels Rudolf nyomdász és Saphir Zsigmond szerkesztő, mint kiadók indították meg. Megjelent hetenként hatszor 4-r. fél, háromnegyed és egész íven, a „Spiegel” melléklappal. Ára fél évre helyben 5 frt, póstán hatszor küldve 6 frt 40 kr. p. p. 1848. okt. 1–decz. 31. = 77 szám, 548 lap. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg 21-ik és 75-ik szám.)

73. Wegweiser und Anzeigeblatt im Gebiete der Industrie, des Handels, der Literatur, Kunst u. s. w. (Budapest.) „Der Ungar” melléklapja. Megjelent hetenként kétszer 4-r. fél íven. 1848. julius 1-től szept. 29-ig az „Ungar”-hoz október 3–decz. 31-ig „Der Wahre Ungar”-hoz csatoltatott egy negyed íven külön [236lapszámozás nélkül. 1848. január 1–junius 28. = 53 szám 594 lap.

A föntebbi lapokról, rövid átnézetben, szakszerűleg beosztva következő kimutatást adhatunk:

Politikai napilapok:

1. K. k. priv. Agramer Zeitung. (Zágráb.) 1848–49.

2. Allgemeine Pest-Ofner Zeitung. (Budapest) 1849. juliusban.

3. Allgemeine Zeitung von und für Ungarn. (Pozsony) 1849. aug. 30–decz. 31. = 102 szám.

4. Freiheitsbote. (Szeged.) 1849. julius.

5. Morgenröthe. (Budapest.) 1848. jan.–jul.

6. Die Opposition. (Budapest.) 1848. apr. 11–decz. 31. = 225 szám. 1849. máj. 1–jul. 8. = 226–284 számok.

7. Der Patriot. (Budapest.) 1848. jun. 1–aug. 31. = 76 sz.

8 Pester Courier. (Budapest.) 1849. febr. 6–apr. 20. = 63 szám.

9. Pester Zeitung. (Budapest.) 1848. jan. 2–decz. 31. = 573 867. szám. 1849. jan. 16–april 21. = 868–960 szám, april 25–decz. 30. = 961–1163 szám.

10. Pressburger Zeitung. (Pozsony.) 1848. jan. 3–jun. 30. = 79 szám, jul. 1–decz. 30. = 150 szám. 1849. jan. 3–decz. 31. = 302 szám.

11. Der Spiegel. (Budapest.) 1848. jan. 1–szept. 30. = 79 szám, okt. 5–decz. 20. = 19 szám. 1849. jan. 20–apr. 22. = 78 szám.

12. Südslavische Zeitung. (Zágráb.) 1849-ben.

13. Der Ungar. Szerk. Klein. (Budapest.) 1848. jan. 1–szept. 29. = 227 szám.

14 Der Ungar. Szerk. Zerffi. (Budapest.) 1848 okt. 1–decz. 28. = 77 szám. 1849. jan. 3–7. = 1–4 szám, máj. 4–jan. 26. = 82–125 szám.

15. Ungarn und Deutschland. (Bécs.) 1848. jul. 5-től.

16. Der Vierzehnte April. (Budapest.) 1849. jun. 1–jul. 7. = 33 szám.

[23717. Der Wahre Ungar. (Budapest.) 1848. okt. 3–decz. 31. = 77 szám.

Politikai heti lapok.

1. Der emancipirte Satanas. (Magyar-Óvár.) 1848. jul.–aug. = 12 szám.

2. Fünfkirchner Zeitung. (Pécs.) 1848. máj.–szept.

3. Die grosse Versammlung der Spatzen. (Budapest.) 1848. máj.–okt. = 50 szám.

4. Hungaria. (Pozsony.) 1849. aug. 1–decz. 31. = 25 sz.

5. Das Junge Ungarn. (Budapest.) 1848. apr.–jun. = 16 sz.

6. Kronstädter Zeitung. (Brassó.) 1849. márcz. 26–decz. 31. = 79 szám.

7. Lucifer. (Varasd.) 1848. május.

8. Neue politische Ofner-Pesther Zeitung. (Budapest.) 1848. máj. 1–decz. 31. = 131 szám.

9. Der Patriot, (Arad.) 1848. jul.–decz.

10. Pressburger Deutsche Zeitung. (Pozsony.) 1848. jul. 1–aug. 30. = 27 szám.

11. Pressfreie Flugblätter. (Pécs.) 1848. april.

12. Semliner Blätter. (Zimony.) 1849. máj.–jun.

13. Der Serbe. (Karlovicz.) 1848. jul.–decz.

14. Der Siebenbürger Bote. (Nagy-Szeben.) 1848. jan. 3–decz. 29. = 141 szám.

15. Der Siebenbürgische Volksfreund. (N.-Szeben.) 1848–1849.

16. Siebenbürger Wochenblatt. (Brassó.) 1848. jan. 3–decz. 21 = 105 szám. 1849. jan. 1–márcz. 22. = 22 szám.

17. Telegraph. (Budapest.) 1848. jul. 2–szept. 29. = 50 sz.

18. Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) 1848. jan. 1–decz. 30. = 53 szám. 1849. jan. 3–jun. 27. = 26 szám.

19. Volksfreund. (Budapest.) 1848. jun.–decz.

20. Volksfreund. (Eszék.) 1848.

21. Die Volksstimme. (Budapest.) 1848. jul.–aug.

22. Völkerbund. (Bécs.) 1848. jun.–jul.

Szépirodalmi lapok.

1. Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde. (Brassó.) 1848. jan. 3–nov. 26. = 46 szám.

[2382. Luna (Zágráb.) 1848. jan.–1849. jun.

3. Pannonia. (Pozsony.) 1848. jan. 4–jun. 29. = 72 szám.

4. Der Schmetterling. (Budapest.) 1848. jan. 3–jun. 29. = 26. szám.

Egyházi és iskolai lapok.

1. Der evangelische Christ. (Budapest.) 1848. máj.–decz.

2. Der katholische Christ. (Budapest.) 1848. jul.–decz. 1849. jan.–apr. = 18 szám, okt. 4–decz. 27. = 13 szám.

3. Katholische Zeitung. (Zágráb.) 1849.

Szaklapok.

1. Pesther Handelszeitung. (Budapest.) 1848. jan. 8–jun. 24. = 23 szám.

2. Pesther k. k. priv. Kundschafts- und Auctionsblatt. (Budapest.) 1848–49.

3. Transsilvania. (Nagy-Szeben.) 1848. jan. 3–decz. 29. = 101 szám, 1849. jan.–decz.

4. Der ungarische Israelit. (Budapest.) 1848. apr. 15–jun. 30. = 12 szám.

Vegyes tartalmú lapok.

1. Anhang zum Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) 1848. jan. 1–decz. 30. = 53 szám, 1849. jan. 6–apr. 7. = 14 szám.

2. Arader Kundschaftsblatt. (Arad.) 1848. jan. 1–decz. 30. = 53 szám, 1849. jan. 6–jun. 30. = 26 szám.

3. Beiblatt zum Temeswarer Wochenblatt. (Temesvár.) 1849. jan. 6–jun. 30. = 26 szám.

4. Blätter vom Baume der Erkenntniss. (Budapest.) 1848. novemb. 11.

5. Gemeinnützige Blätter. (Budapest.) 1848. máj. 1–decz.

6. Intelligenzblatt der Morgenröthe. (Budapest.) 1848 jan.–jul.

7. Kaschau-Eperjeser Kundschaftsblatt. (Kassa.) 1848–49-ben.

8. Oberungarische Illustrirte Zeitung (Kassa.) 1848. april 7–deczemb.

9. Satellit. (Brassó.) 1848. jan. 3–decz. 14. = 99 sz., 1849. jan. 3–nov. 3 = 53 szám.

[23910. Der Südungar. (Temesvár.) 1848. okt.

11. Temesvarer Anzeiger. (Temesvár.) 1849. szept. 1–decz. 29. = 18 szám.

12. Volkstribune. (Budapest.) 1848–49-ben.

13. Wegweiser und Anzeigeblatt. (Budapest.) 1848. jan. 1–jun. 28. = 53 szám.

Folyóíratok.

1. Briefe eines Magyaren. (Pozsony.) 1848. jul.–aug.

2. Constitution des Thierreichs. (Budapest.) 1848-ban.

3. Ein Jeder muss es wissen. (Budapest.) 1848-ban = 2 sz.

4. Eltern Zeitung. (Budapest.) 1848. aug.–decz. = 3 füzet.

5. Die erste Epistel des Ungarn an die Wiener. (Budapest.) 1848. nov. 26.

6. Der grosse Pfaffenzwicker. (Győr.) 1848. apr. 18, és 20. = 2 szám.

7. Közlöny des Teufels. (Budapest.) 1848. aug.–szeptemb. = 3 szám.

8. Stundenblumen der Gegenwart. (Brassó.) 1848-ban.

9. Unterhaltungen aus der Gegenwart. (Nagy-Szeben.) 1848. máj. 8–okt. 11. = 20 füzet.

10. Versammlung der Budapester Fratschlerinen. (Budapest.) 1848. nov.

Tót nyelven.

1. Bohumil. Szerk. Pelikán Ferdinand, nyomtatta Spanraft Mihály Nagyszombatban. Megjelent kis 4-r. fél íven 1848-ban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

2. Katolické Nowini pre obecni lud. (Katholikus hírlap.) Szerk. és kiadó Klempa Simon; nyomt. Müller Adolf Pesten. Megjelent 4-r. egy íves heti számokban. Ára negyed évre helyben 30 kr., póstán 40 kr. p. p. 1848. nov. 7–decz. 26. = 8 szám, 64 lap.

3. Orol Tatranski (Tátrai sas.) Megjelent mint a „Slovenskje Narodnje Novini” melléklapja havonként három szám 4-r. Pozsonyban vegyes tartalommal 1845. aug.–1848. jun. 9. = 97 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

[2404. Prjatel ludu. (Nép barátja.) Mácsai Lukács szerkesztése alatt jelent meg 4-r. fél íves számokban Budapesten. Ára fél évre 1 frt 30 kr. 1849-ben 2 frt, ekkor Szeberényi Lajos volt a főmunkatárs és Debreczenben nyomtatott a kolozsvári nyomda betűivel. 1848. végén szétküldetett belőle a pesti póstán 534 példány. 1848. okt.–decz. 1849. apr.–máj. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

5. Slovacke Novini. (Tót újság.) Magyar kománypárti politikai lap; szerkesztette Kosztelni András ügyvéd. Megjelent Pozsonyban hetenként kétszer egész rétben egy íven. Ára fél évre helyben 3 frt 50 kr. póstán küldve 4 frt. p. p. 1848. jul.–decz. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

6. Slovenskje Narodnje Novini. (Nemzeti tót ujság.) 1845. aug. 1-jével indult meg Stúr Lajos szerkesztésével Pozsonyban. Megjelent ezen a magyarok ellen gyülöletet szitó politikai lap hetenként kétszer ívnagyságában az „Orol Tatranski” melléklappal. 1845 aug 1. – 1848. jun. 9. = 292 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

7. Slovenski Pozornik. (Tót figyelő.) Politikai lap a „Zitva” melléklappal. Megjelent Szakolczán Lichard Daniel szerkesztése mellett; a főlap kétszer hetenként. 1849. apr.–decz. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

8. Trnavski Posel. (Nagyszombati követ.) Magyar-kormányellenes politikai hetilap. Megjelent 1848–49-ben Nagyszombatban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

9. Zitva. (Ceres.) a „Slovenski Pozornik” melléklapja Szakolczán jelent meg 1849. apr.–decz. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

Szerb nyelven:

1. Napredák. (Előre.) Politikai lap. Szerk. Medakovics Karloviczon. Megjelent 1848. decz. elején, 1849. junius közepén betiltatott. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

2. Novy serbsky Ljetopis. (Uj szerb évkönyv.) Tudományos és vegyes tartalmú évkönyv. Szerk. Paulovics Tivadar, kiadta a „Matica Szerbszka” egyesület Pesten 1848- és 49-ben. Nyom. Budán a m. kir. egyetem betűivel. Ára az évi folyamnak, mely négy [24110–15 íves füzetből áll 2 frt. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

3. Pozornik. (Figyelő.) A szerb vojvodinai kormány költségén és dr. Joannovics Sava névleges szerkesztése alatt Zimonyban jelent meg. 1849. juliustól az év végeig. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

4. Serbske Narodni Novine. (Szerb nemzeti ujság.) Politikai lap. Ezzel járt a „Serbsky Narodni List”. Szerk. és kiadó Paulovics Tódor. Nyomatott az egyetemi nyomdában. Megjelent 1840-től hetenként kétszer Budapesten ívnagyságban. Ára félévre 5 frt. 1848. október végén a szerkesztő eltüntével a lap is megszünt. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

5. Serbsky Narodne List. (Szerb nemzeti hirlap.) A „Serbske Narodne Novine” melléklapja, belletristikus tartalommal. Megjelent 1840-től 1848. október végeig Budapesten 4-rét egy íves heti számokban. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

6. Szerb néplap. Megjelent 1848 másik felében Budapesten. Szétküldetett a pesti póstán 275 példány. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

7. Vjesztnik. Politikai hírlap. Megjelent 1848-ban Ujvidéken. A szenvedély őrjöngő vadságával szítogatta a nép haragját és gyülöletét a magyar nemzet ellen, a miért is a királyi biztosok 1848 junius hóban betiltották. 1849-ben ujra megjelent Zimonyban, mígnem junius közepén ott is betiltatott. (A Nemzeti Múzeum könyvtárában nincs meg.)

Román nyelven:

1. Amiculu Poporului. (Nép barátja.) Szerk. Pap Zsigmond, 1848. okt.–decz. Budapesten. Az év végén szétküldetett belőle a pesti póstán 596 példány. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

2. Foaia pentra minte imine si literatura. A „Gazetta Transylvaniei” melléklapja. Megjelent hetenként egyszer Brassóban 1848- és 49-ben tudományos tartalommal. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

3. Gazetta Transilvaniei. Politikai lap. 1838-ban indította meg Baricz György Brassóban. Megjelent 1848- és 49-ben [242háromszor hetenként Gött János nyomdájában „Foaia pentra minte imine si literatura” czímű melléklappal. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

4. Inventiatoriulu Poporului. Az „Organu Nationale” melléklapja. Megjelent Balázsfalván 1848. májustól. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

5. Organu Nationale. Gazeta Bazericeska, politika e literarira. Szerk. Cipariu T. Megjelent Balázsfalván ívrét alaku egy íven 1848. május 1-től „Inventiatoriulu poporului” melléklappal. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

Horvát nyelven:

1. Danicza. (Hajnalcsillag.) A „Narodne Novine” melléklapja, szépirodalmi tartalommal. Megjelent 1848–49-ben Zágrábban hetenként egyszer 4-rét egy íven. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

2. Narodne Novine. (Nemzeti Ujság.) 1836-ban keletkezett dr. Gaj Lajostól alapítva, ki mint szerkesztő folytatta ezen politikai magyarellenes lapot, különösen a panslavismus érdekében 1848–49-ben. Megjelent hetenként 3-szor ívrét egy íven. „Danica” melléklappal Zágrábban. Ára félévre 6 frt. p. p. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

3. Pucki Priatelj. (Nép barátja.) Szerk. kiadó Bujanovics Iván, nyomt. Kozma Vazul. Megjelent Budapesten hetenként egyszer 4-rét egy íven. Ára félévre 1 frt 40 kr. 1848. jun. 8–decz. 7. = 27 szám, 392 hasáb.

4. Slovenski Jug. Politikai lap. Megjelent Zágrábban 1848. oktobertől 1849. szeptember végeig. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

Franczia nyelven:

1. La Hongrie. Magyar érdekek közlönye. Szerkesztették Boldényi (Szabó Pál) és de Gérando Ágost 1848. julius 29-től Párisban, járt augusztus hóban is mint hetilap 4-rétben. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

[2432. La Hongrie en 1848. Havi folyóirat, politikai, történelmi és irodalmi tartalommal és a magyar érdekeknek szentelve. Szerkesztették Boldényi és de Gérando Ágost. Megjelent Párisban 8-réten oktober hó folytán 4 szám. (A N. Múzeum könyvtárában nincs meg.)

1848- és 49-ben megjelent a magyar korona területén és külföldön magyar nyelven 14 városban 86 hírlap és folyóirat; német nyelven 16 bel- és egy külföldi városban 73; tót nyelven 4 városban 9; szerb nyelven 4 városban 7; román nyelven 3 városban 5; horvát nyelven 2 városban 4; franczia nyelven Párisban 2; összesen megjelent 26 bel- és két külföldi városban 186 hírlap és folyóirat.