nline Híradó | 75. szám

1997. augusztus


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Az Internet alapismeretek közül most egy nálunk kevéssé ismert téma, a news került sorra. (A fontosabb magyar hírcsoportok listáját lásd az O.H. 72. számában!) A nyári hónapokban sem szünetelt az elektronikus információforrások fejlesztése, így ismét bôséges a hazai online hírrovat és több új CD-ROM is érkezett a Könyvtárba. A "hónap találata" ezúttal levélben jött: a lassan nálunk kibontakozó virtuális háziállat-mánia paródiája.


Usenet News

A Usenet eredetileg egy Internettôl független hálózati szolgáltatás, mely elektronikus kommunikációs fórumokat biztosít. De a Usenet hírcsoportjainak anyagát az Interneten is terjesztik, sôt - elsôsorban az USA-ban - sok ember számára gyakorlatilag a Usenet jelenti az Internetet, annyira népszerű ez a szolgáltatás arrafelé. A Usenet hírcsoportok hasonlóak az Internet és Bitnet levelezô listákhoz, azzal a lényeges különbséggel, hogy a newsgroup üzenetek (messages) nem az "elôfizetôk" saját postafiókjába kerülnek, hanem a világ különbözô szolgáltató (news szerver) gépein terjednek és tárolódnak, ahonnan a felhasználók egy megfelelô "hírolvasó" (news reader) kliens programmal tudják letölteni és megnézni az ôket érdeklô hírcsoportok anyagát. Az üzenetek néhány napig vagy néhány hétig maradnak a szervereken, utána letörlôdnek.

Már tízezernél is több hírcsoport létezik, a legkülönbözôbb témákban. A csoportok hierarchikus rendbe vannak szervezve, a legfelsô szinten a következô fontosabb témák vannak:

bionet Biológiai tudományok
bit.listserv Bitnet levelezôcsoportok
biz Üzleti témák
comp Számítástechnika és kapcsolódó témák
misc Máshová be nem sorolható hírcsoportok
news Hírek magáról a Usenetrôl
rec Hobbi, játék és szórakozás
sci Tudományok, kivéve a biológiát
soc Szociális témák, gyakran népcsoportokról
talk Politika és kapcsolódó témák
alt Vitatható vagy szokatlan témák,
nem minden szolgáltatónál találhatók meg.

A magyar nyelvű hírcsoportok a "hun" nevű kategóriába tartoznak. Minden kategórián belül számos alcsoport is van. Nem minden szerveren szolgáltatják az összes hírcsoportot és nem mindegyik engedi meg, hogy az adott intézményen kívüli felhasználók is hozzákapcsolódjanak, vagy nekik csak olvasási joguk van, írni nem tudnak a hírcsoportokba. Magyarországon a news.iif.hu szerver nyújt nyilvános news szolgáltatást, de az IIF intézményeken kívüli körnek csak a "hun" és a "news" kezdetű hírcsoportok érhetôk el innen. Ezek közül különösen fontos a hun.internet (amely a hazai Internet hálózattal foglalkozik), a hun.news (a magyar news szolgáltatással kapcsolatos dolgok), a news.answers (a Usenettel kapcsolatos információk) és a news.newusers.questions (új Usenet használók kérdései és a rájuk adott válaszok).

Különösen érdekesek és értékesek az ún. FAQ (Frequently Asked Questions) összeállítások, melyek egy-egy témában a "kollektív bölcsesség" gyűjtôhelyei. A Useneten olyan speciális témáknak is vannak fórumai, amelyek sehol máshol nem fordulnak elô a hálózaton, és ha nem tudjuk eldönteni, hogy egy adott kérdést melyik hírcsoportban érdemes feltenni, akkor lehetôség van a "keresztpostázásra" (cross-posting) is, vagyis levelünket egyszerre több newsgroupba is elküldhetjük. (Az intenzív keresztpostázás azonban a hálózati illemtan szerint kerülendô.)

Nagyon sok hírolvasó program található a hálózaton. A Unix gépeken a leggyakoribb az nn, az rn és a tin nevű szoftver. Ezek karakteres üzemmódban működô, parancsokkal vezérelhetô programok, egyre kevésbé használják ôket. PC-ken jól használható a hírek olvasására a Netscape vagy az Internet Explorer "news reader" ablaka (az opciók menü alatt elôbb természetesen be kell írni a news szerver nevét). A felhasználók a kliens programjuknál beállíthatják, hogy mely hírcsoportokat akarják rendszeresen olvasni. A program ezután nyilvántartja, hogy melyek a már elolvasott üzenetek, és a következô alkalommal már csak az új leveleket tölti le a szerverrôl. Az olvasás mellett reagálhatunk is az éppen folyó vitára, vagy új vitatémát (thread) is nyithatunk.

(folyt. köv.)


A hónap találata:

Date: Mon, 14 Jul 1997 12:55:17 -0500 (CDT)
From: Peter Csaszar <pcsaszar@eecs.uic.edu>
Subject: Friss hir


[NipponPress/DePress/MVP BOA] Július 13-án hajnali 5:30-kor a japán rendôrség ôrizetbe vette és letartóztatta Otakushi Hatzuka kyoto-i lakost. A 23 éves fiatalemberre a hatóságok figyelmét a szomszédok és munkatársak hívták fel, akik több ízben hallottak Otakushi lakásából, ill. zárható íróasztal-fiókjábol hosszas és elkeseredett tamagochi-csipogást kiszűrôdni. A lakásba behatoló rendôröket ijesztô látvány fogadta: az apartment teljes falfelülete szadomazochista anime-képekkel, horogkeresztekkel és Windows'95 logókkal volt kitapétázva, a hálószobában két lecsupaszított és a jelek szerint vékony Ethernet-kábellel súlyosan bántalmazott SPARC Ultra-n Macintosh emulátor futott, a fürdôszobában pedig Linus Torvalds képe függött, melyre vérrel és mogyoróvajkrémmel a "Gates forever" szavak voltak pingálva.

A legborzasztóbb felfedezésre azonban a kamrában került sor, ahol egy csótányoktól hemzsegô burgonyásláda mélyén 14 darab tamagochit találtak, Faramutzi felügyelô szavaival élve "tapasztalt rendôröket is alaposan próbára tévô, lesújtó állapotban". A tamagochikat azonnal kórházba szállították, de közülük három a gondos ápolás ellenére egy napon belül elpusztult, további négy pedig irreverzibilis károsodásokat szenvedett.

Otakushira a fôügyész a bűncselekmények különösen kegyetlen természete miatt a legsúlyosabb büntetés kiszabását javasolta, mely a jelenleg érvényben levô jogszabályok szerint 20 év munkatábor a Microsoft Tech Support szibériai irodájában.


Új CD-ROM-ok a Központi Könyvtárban

A LanCD szerverünkben elromlott az egyik winchester, így néhány adatbázist (természetesen a legritkábban használtakat) törölnünk kellett a júniusi kínálathoz képest. Természetesen kérésre a szerveren nem található CD-ket is feltesszük néhány órára vagy napra.

Egy jobb hír, hogy megkezdtük a CD-ROM adatbázisainkat ismertetô Web lapok szerkesztését a könyvtári Web szerveren (http://www.lib.uni-miskolc.hu/serv/comp.htm).

Július és augusztus folyamán érkezett CD-k:


Egyetemi Hálózati Hírek


Hazai Hálózati Hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól az Olvasótermi
101-es szobában és a 13-27-es melléken lehet felvilágosítást kapni.