nline Híradó | 71. szám


1996. november


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Az elôzô számban bejelentett változásoknak megfelelôen az O.H.-ban ezúttal is a helyi hírek dominálnak. Részletesen bemutatjuk a SwetScan tartalomjegyzék szolgáltatást, mely szeptember óta kísérleti jelleggel egyelôre ingyenesen használható az egyetemi számítógépekrôl. Bôséges a miskolci és az országos hálózati újdonságokról beszámoló rész is, az elmúlt két hónapban történt változások hírei rá sem fértek mind az újság második oldalára. A népszerű "Hónap találata" rovat visszatért: ezúttal a kuvasz-tenyésztôk(!) levelezôcsoportjában felbukkant humoros értelmezô szótárból válogattuk ki a WWW-vel kapcsolatos szavakat.


A nyomtatott információhordozók (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) számának növekedésével és drágulásával, valamint a költségvetési pénzek csökkenésével (legalább relatíve) egyre kevesebb hagyományos dokumentum kerül be a könyvtárakba, s egyre nehezebb lépést tartani az új publikációkkal. A számítógépes források (elektronikus újságok és könyvek, bibliográfiai adatbázisok stb.) valamelyest segítenek ezeken a problémákon, bár kétségtelen, hogy az informálódási szokások megváltoztatását igénylik: a könyvtári polcok közötti böngészést az Interneten való böngészés váltja fel.

Több magyar könyvtár együttműködésének köszönhetôen a legfrissebb hálózati forrás ezen a területen a Budapesi Műszaki Egyetem Integrált Könyvtári Információrendszerének (ILI) keretében elérhetô SwetScan tartalomjegyzék-szolgáltatás. A Swets & Zeitling holland folyóirat-terjesztô cég adatbázisa már korábban is hozzáférhetô volt online: elôbb a telnet programmal, májustól pedig a Weben is (http://www.swets.nl), de ezek használata jelszóhoz kötött és a hollandiai gépet a hazai Internetrôl elég nehézkesen lehet elérni. A BME Könyvtárában tavaly egy saját fejlesztésű Web-felületet készítettek el ehhez az adatbázishoz, összekötötték az Országos Széchenyi Könyvtár NPA nevű folyóiratnyilvántartásával, és hetente FTP-vel áttöltik a Swets-tôl a legfrissebb adatokat. Ehhez a rendszerhez 1995 szeptembere és 1996 márciusa között a Miskolci Egyetem hálózatáról is ingyen lehet hozzáférni, ezután pedig - az érdeklôdés és az igények függvényében - (kedvezményesen) elô lehet majd fizetni rá.

A BME adatbázis jelenleg 1995 elejétôl tartalmaz adatokat, mintegy 13 ezer külföldi folyóirat 2.5 millió cikke között lehet keresgélni. A keresés a címben elôforduló szavak, a szerzôk neve és a publikálás dátuma szerint lehetséges. Ezenkívül a folyóiratok neve vagy témája szerint is böngészhetjük az egyes számok tartalomjegyzékét, így figyelemmel kísérhetjük a számunkra fontos folyóiratokat, még akkor is, ha azok nem járnak az egyetemi könyvtárba, sôt esetleg az országba sem. (Errôl a "Holding by Libs" feliratra való kattintással gyôzôdhetünk meg, amikor is az NPA adatbázisból megjelenik az illetô kiadványra elôfizetett hazai könyvtárak listája.) A kiválasztott cikkek egy gombnyomással és egy űrlap kitöltésével meg is rendelhetôk. A cikkek könyvtárközi kölcsönzése egyelôre hagyományos módon történik, de a távlati tervekben szerepel a digitalizált dokumentumok hálózaton való átküldése is. (Biztonsági okokból a kísérleti idôszakban a megrendelést visszaigazoló e-mail levelet kinyomtatva és aláírva át kell küldeni a Központi Könyvtár könyvtárközi kölcsönzô szolgálatához (102-es szoba, telefon: 16-58). A cikkek beszerzéséért már fizetni kell!)

A BME ILI rendszere a http://delfin.eik.bme.hu/ili-login címen érhetô el a Weben, majd itt a "Table of Content Services (Swetscan)" feliratra kell kattintani. A belépéshez egyelôre a "guest" szót kell megadni azonosítónak (jelszó nincs). A miskolci gopherben, a Könyvtári Faliújságon (gopher://gopher.uni-miskolc.hu/11/univ/kvt/bbs/swets) egy részletes használati utasítást lehet találni ehhez a rendszerhez. Ugyancsak itt van egy kérdôív (WinWord és ASCII formátumban is), amely a felhasználók véleményének megismerésére szolgál. Kérjük, hogy minél többen válaszolják meg ezt a néhány kérdést és legkésôbb január 15-ig juttassák el az erzsi@marki.lib.uni-miskolc.hu címre, ill. a földszint 14-es szobába, mert a visszajelzések is befolyásolják majd azt, hogy a Könyvtár és az Egyetem elôfizet-e majd az elkövetkezô években erre a korszerű szolgáltatásra.


A hónap találata:

Date: Tue, 5 Nov 1996 22:43:41 -0500
From: Kuvasz Discussion List <KUVASZ-L@MAIL.EWORLD.COM>
Subject: KUVASZ-L Digest - 5 Nov 1996 - Special issue

Link Rot
The process by which links on a web page became as obsolete as the sites they're connected to change location or die.

Crapplet
A badly written or profoundly useless Java applet. "I just wasted 30 minutes downloading this stinkin' crapplet!"

World Wide Wait
The real meaning of WWW.

CGI Joe
A hard-core CGI script programmer with all the social skills and charisma of a plastic action figure.

404
Someone who's clueless. From the World Wide Web message "404, URL Not Found," meaning that the document you've tried to access can't be located. "Don't bother asking him...he's 404, man."

Egosurfing
Scanning the net, databases, print media, or research papers looking for the mention of your name.

Cobweb Site
A World Wide Web Site that hasn't been updated for a long time. A dead web page.

Bookmark
To take note of a person for future reference (a metaphor borrowed from web browsers). "I bookmarked him after seeing his cool demo at Siggraph."

Nyetscape
Nickname for AOL's less-than-full-featured Web browser.


Miskolci Egyetemi Hálózati Hírek


December 2-án 1430-1530 között egy (immár szokásos) bemutató lesz az Egyetemi Információs Rendszerrel kapcsolatban a Központi Könytár földszinti Tanácstermében. Elsôsorban az elmúlt félévben történt fejlesztésekrôl és az egyetemi Web építésével kapcsolatos problémákról lesz szó, de röviden bemutatásra kerülnek a Könyvtár új CD-ROM adabázisai és a SwetScan szolgáltatás is.


Hazai Hálózati Hírek