nline Híradó | 64. szám


1996. február


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Az Interneten az információforrások rohamos mennyiségi fejlôdése mellett talán most már a minôségi kérdések is nagyobb figyelmet kapnak. Legalábbis erre mutat a PICS technikával kapcsolatos lázas fejlesztôi munka. Errôl szól az O.H. mostani száma. Ha majd bevezetik és tényleg elterjed a hálózaton, a PICS komolyan megváltoztathatja azt a képet, ahogy most az Internetet látjuk. A hónap találata pedig ezúttal az Annals of Improbable Research hírlevelének egyik számából való, mely most már nálunk is olvasható az OMIKK gopherén (gopher://gopher.omikk.hu). Az AIR folyóirat teljesen haszontalan, de érdekes és mulatságos, valódi vagy kitalált "tudományos" kutatásokról számol be, sôt Ig Nobel-díjat is ad át minden év októberében azoknak a tudósoknak, akiknek az eredményeit "nem lehet vagy nem lenne szabad megismételni".


1995. szeptember 11-én sajtóközleményben jelentették be, hogy több nagy Internet cég, online szolgáltató, szoftvergyártó, távközlési vállalat és kiadó nekiállt kidolgozni egy Platform for Internet Content Selection (PICS) nevű technikát, ami a hivatalos közlemény szerint egy "könnyen használható osztályozó és kiválasztó rendszer, mely az egész világon lehetôvé teszi az embereknek, hogy tartalmuk szerint megválogassák az online kapott információkat". Sokak szerint e mögött az ártatlannak tűnô fejlesztési cél mögött az Internet cenzúrázására tett elsô komoly kísérletet kell látni. Szerencsére - a jelenlegi elképzelések szerint - az információk szűrésének lehetôsége a felhasználók oldalán, a kliens programokban lenne.

A PICS kifejlesztésének kezdeményezôje az MIT-n működô World Wide Web Consortium, de kezdettôl fogva együttműködnek az Information Highway Parental Empowerment Group ("Az infosztrádán szülôi hatalmat biztosító csoport") nevű szervezettel, ami önmagában is jelzi ennek a kategorizáló, címkézô rendszernek az alapvetô célját. A kezdeményezéshez rövidesen több nagynevű cég is csatlakozott, többek közt az Apple, az America Online, az AT&T, a CompuServe, az IBM, a Microsoft, a Netscape Communications és a Time Warner.

A PICS csak arra vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat, hogy ha egy hálózati szolgáltató vagy online információforrás üzemeltetôje egy osztályozási vagy címkézési rendszert szeretne bevezetni az általa szolgáltatott anyagok tartalmára vagy minôségére vonatkozóan, akkor ezt milyen módon tegye, és hogyan kell a hálózati klienseket felkészíteni az ilyen "kategorizált" állományok kezelésére. Az osztályozási rendszer akármilyen lehet: egész- vagy törtszámok, szavak vagy rövidítések, s ezek bármilyen kombinációja, hierarchikus rendszere. Így nemcsak a filmek korhatár kategóriáihoz hasonló minôsítések, de akár a könyvtárakban használt Egyetemes Tizedes Osztályozás számai, vagy termékminôsítô kódok is hozzárendelhetôk a hálózaton található állományokhoz. Ráadásul nemcsak az adott dokumentum készítôje vagy szolgáltatója tudja így "felcímkézni" azt, hanem külsô minôsítô cégek vagy szervezetek is kategorizálhatják mások anyagait. A gyermekek számára nem kívánatos anyagok azonosításán kívül, a PICS általános elterjedésével megszüntethetô lenne az Internet információforrások régóta fennálló hiányossága: a hálózati dokumentumok tartalmának és minôségének megbízható meghatározása, és a közöttük való hatékony keresés.

Az online elérhetô anyagokhoz rendelt kategóriák alapján a hálózati kliensprogramok képesek lesznek a kliens tulajdonosa által beállított feltételek szerint válogatni az információforrások közt, sôt megtilthatják vagy esetleg jelszóval levédhetik bizonyos témájú, egyébként nyilvános információforrások elérését. Nemcsak a pornográf vagy erôszakos témájú dokumentumok szűrhetôk így ki, hanem a PICS lehetôvé teszi majd azt is, hogy a különbözô árkategóriájú vagy copyright jogú információforrásokhoz csak az a felhasználói kör férjen hozzá, akiknek ezeket szánták. Ez különösen azoknak az intézményeknek lehet hasznos, ahol nyilvános Internet terminálokat üzemeltetnek (iskolák, könyvtárak, stb.). Természetesen ez a védelmi rendszer megkerülhetô olyan kliensekkel, amelyek nincsenek felkészítve a PICS technikára.

A PICS szabványait 1996 elején véglegesítik és teszik ingyenesen közzé. A fejlesztôk egyelôre csak a HTTP (WWW) protokoll kiterjesztését szeretnék elérni, egy "application/pics-service" és egy "application/pics-labels" nevű új MIME típussal (az elôbbi az adott osztályozási rendszert kidolgozó szerv adatait, az utóbbi pedig a konkrét dokumentumhoz rendelt "címkét" vagy "osztályozási kódot tartalmazza). A többi Internet rendszer (gopher, FTP, netnews) esetében valószínűleg nem a szerver szoftveren kell majd módosítani, hanem a klienseket kell úgy átalakítani, hogy a dokumentumhoz rendelt minôsítô PICS információkat egy HTTP szerverrôl kérjék le. 1995 végére már el is készült három PICS-kompatibilis WWW kliens Windows-95, Macintosh és Windows 3.1 vagy NT rendszerű gépekre. A PICS kidolgozásában résztvevô cégek a jövôben várhatóan már csak olyan hálózati szoftvereket fejlesztenek ki, melyek ismerik és kezelik ezt a szabványt, az online szolgáltatott információforrásaikat pedig ellátják ilyen minôsítô címkékkel. Számos érdekvédelmi csoport, vallási szervezet, kiadó és bizottság tervezi, hogy a PICS technikát felhasználva saját osztályozási rendszert alakít ki és elkezdi kategorizálni az Internet forrásokat a tagjai/ügyfelei/felhasználói számára.

A PICS-rôl további információk a http://www.w3.org/PICS/címen találhatók. A fejlesztésekrôl szóló híreket a PICS-info@w3.org listán teszik közzé, a projekttel kapcsolatos kérdéseket pedig a PICS-ask@w3.org e-mail címen lehet feltenni.


A hónap találata:

The mini-Annals of Improbable Research ("mini-AIR")

Issue Number 1995-11

November, 1995

ISSN 1076-500X

A free newsletter of tidbits too tiny to fit in

The Annals of Improbable Research (AIR),

the journal of inflated research and personalities


1995-11-09 May We Recommend...

Research reports that merit a trip to the library.

(These items are additional to the many which appear in AIR itself.)


"The foot in ballet dancers: the importance of second toe length," by D.J. Ogilvie-Harris, M.M. Carr, and P.J. Fleming, "Foot & Ankle International," vol. 16, no. 3, Mar 1995, pp. 144-7.

The abstract reads in part:

"Fifty-nine ballet dancers were examined for second toe length with respect to great toe, calluses, and metatarsophalangeal inflammation.... We conclude that there is no significantly more ideal pattern of toe lengths for male ballet dancers, but females with shorter second toes have fewer calluses and less daily foot pain. Those with a longer second toe had a higher incidence of hallux rigidus and correspondingly increased pain scores."

(Thanks to investigator Belinda Goodenough for bringing this to our attention.)


Rendszeresen közzétett anyagok egyes USENET hírcsoportokban

Az Internettel kapcsolatos összeállítások 2. rész

Subject: comp.dcom.sys.cisco Frequently Asked Questions (FAQ)
Newsgroups: comp.dcom.sys.cisco,comp.protocols.tcp-ip
From: jhawk@panix.com (John Hawkinson)
Frequency: twice a month

Subject: Linux NET-2 HOWTO (part */*)
Newsgroups: comp.os.linux.announce,comp.os.linux.help
From: terryd@extro.ucc.su.oz.au (Terry Dawson)
Frequency: monthly or less

Subject: AmiTCP/IP Frequently Asked Questions (FAQ)
Newsgroups: comp.sys.amiga.networking,comp.sys.amiga.datacomm
From: atcpfaq@contessa.phone.net (Mike Meyer)
Frequency: semimonthly

Subject: DEC TCP/IP Services for OpenVMS (UCX) FAQ
Newsgroups: vmsnet.networks.tcp-ip.ucx,news.answers
From: tillman@swdev.si.com (Brian Tillman)
Frequency: monthly

Subject: comp.protocols.tcp-ip.domains (FAQ) - DRAFT (Part * of *)
Newsgroups: comp.protocols.tcp-ip.domains
From: cdp@njit.edu (Chris Peckham)
Frequency: monthly

Subject: TCP/IP over ISDN. Frequently Asked Questions in German
Newsgroups: de.comm.isdn,de.comm.internet,de.answers
From: jpm@gin.pfm-mainz.de (Jan-Piet Mens)
Frequency: monthly

Subject: = */* Guide to Select BBS's on Internet [* of *] =
Newsgroups: alt.bbs.internet,alt.bbs.ads,alt.bbs.allsysop,alt.bbs
From: rmark@earth.execpc.com (Richard Mark)
Frequency: monthly

Subject: The Internet BBS list -- Bulletin Board Systems, FreeNets
Newsgroups: comp.infosystems,alt.bbs.internet,alt.bbs.lists
From: CC May <mcm@sunset.cse.nau.edu>
Frequency: every 21 days

Subject: comp.protocols.ppp part* of * of frequently wanted information
Newsgroups: comp.protocols.ppp,news.answers,comp.answers
From: ignatios@cs.uni-bonn.de (Ignatios Souvatzis)
Frequency: fortnightly

Subject: PDIAL #*: Public Dialup Internet Access List
Newsgroups: alt.internet.access.wanted,alt.bbs.lists,alt.online-service
From: kaminski@netcom.com (Peter Kaminski)
Frequency: monthly

Subject: Summary list of Internet access providers in the UK
Newsgroups: uk.net,uk.telecom,uk.misc,alt.internet.access.wanted
From: inetuk@arcglade.demon.co.uk (Paola Kathuria)
Frequency: monthly

Subject: Internet Access in Italy FAQ
Newsgroups: soc.culture.italian,alt.internet.access.wanted
From: mel@audipress.it (Carmelo Saraceno)
Frequency: monthly

Subject: Liste der Gateways (List of German Internet/Usenet gateways)
Newsgroups: de.comm.gateways,de.admin.misc,de.answers
From: mj@morannon.fido.de (Martin Junius)
Frequency: monthly

Subject: FAQ: Internet-Zugaenge in Deutschland
Newsgroups: de.etc.lists,de.newusers.questions,de.comm.gateways
From: wsb@behre.han.de (Wolfgang Sander-Beuermann)
Frequency: monthly

Subject: Hungarian electronic resources FAQ (*)
Newsgroups: soc.culture.magyar,soc.culture.europe,soc.answers
From: fekete@chi3.bc.edu (Zoltan Fekete)
Frequency: every three weeks


Hazai Hálózati Hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.