nline Híradó | 60. szám


1995. október


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


A hálózatok "társadalmasításának" alapvető feltétele a hozzáférés lehetőségének megteremtése mindenki számára, tudományos címtől, munkahelytől és anyagi lehetőségektől függetlenül. Az O.H. októberi "vezércikke" egy olyan hazai mozgalomról szól, mely ezt a merész és nemes célt tűzte ki. A "hónap találata" ezúttal az Internet World magazin olvasói levelei közül származik, egy nosztalgiázó networker lírai vallomása azokról a "régi szép időkről", amikor a netszlengbe átvett szavak még valódi, kézzelfogható dolgokat jelentettek. A Useneten rendszeresen közzétett hasznos összeállítások közül most ismét azok közül található egy válogatás, amelyek magával a Usenet hírcsoportokkal foglalkoznak.


Az akadémiai/oktatási és az üzleti hálózatok mellett szerencsére már nálunk is szerveződik egy, a "civil" szféra Internetbe való bekapcsolását segítő mozgalom. Az amszterdami xs4all ("access for all" vagyis "hozzáférést mindenkinek") projekt mintájára Magyarországon is megindult egy olcsó, telefonos Internet elérést biztosító szolgáltató rendszer kiépítése (először Budapesten, majd vidéki városokban is). A rendszert létrehozó non-profit Köz-Hely Egyesület nemrég alakult meg, és alapítványok, állami források, cégek és magánszemélyek támogatásával fog működni. Fő céljaik: segíteni a helyi közösségek önszerveződési folyamatait; megfizethető és kormányzattól, monopol cégektől független kommunikációs csatornát nyújtani környezet- és természetvédő, emberjogi, szegénységellenes és békemozgalmak számára; támogatni az alternatív művészetek online formáit; megteremteni a hálózat és a hálózati kultúra megismerésének lehetőségét az "utca emberének" is.

Az Egyesület gépeihez modemmel kapcsolódva lehet majd az Internetet elérni. A rendszer technikai alapjához egy NépGép "fedőnevű", olcsó, Internet-centrikus számítógép konfigurációt alakítanak ki és használt gépeket is forgalmaznak majd. A felhasználók számára műszaki ügyeletet és tanácsadást szerveznek. A szolgáltató gépeken bárki elhelyezhet közérdekű információforrásokat, és ezek kialakításában is segítséget nyújtanak az Egyesület tagjai. A hálózati ismeretek terjesztésére különböző kiadványokat, könyveket, folyóiratokat és egy fanzine-szerű magazint ("xbrrrpunk") adnak ki. Terveik között szerepel a külföldön (London, Amszterdam, Bécs, Prága stb.) már híressé vált CyberCafé hálózat hazai meghonosítása "NetCafé" néven: olyan - szellemi műhelyként is szolgáló - kávéházak létrehozása, ahol a játékautomaták és zenegépek helyett az Internetbe kötött számítógépek várják a hálózattal ismerkedni kívánó laikusokat.

A Köz-Hely Egyesület tervei és hírei a http://caesar.elte.hu/Koz-Hely/ Web lapon olvashatók. A mozgalomba bekapcsolódni szándékozók a listproc@caesar.elte.hu címre küldött SUB KOZHELY-L Saját Név tartalmú levéllel léphetnek be a KOZHELY-L levelezőcsoportba. A lista gazdája Szalay Tamás <tszalay@caesar.elte.hu>.

Részben a Köz-Hely tagjainak szervezésében és részvételével kerül megrendezésre Budapesten október 6-8. között a MetaForum II. ("No Borders"/"Határok nélkül") konferencia, ahol a Hálózat kultúrájával, társadalmi, gazdasági és "filozófiai" következményeivel kapcsolatos előadások lesznek. A konferencia részletes programja a http://szocio.tgi.bme.hu/metaforum lapon olvasható.


A hónap találata:

Halycon Days
by Maryam Wanhamid
<wanhamid@falcon.cc.ukans.edu>
(Internet World October 1995.)


remember whem ram just meant a
male sheep
and bugs and worms were things
that creep?
when a gopher and a mouse were
li'l critters,
and virus were microbes that gave
one the shivers?
when a web was a sticky net that
housed a spider
and nets were just strings all woven
together?
when surfing was just riding an
ocean wave
and a slip was dodging trouble with
a close shave?
when a mime was a painted-face
animated mute clown
and hackers were people who
slashed things down?
when menus and servers were all
about eating
and addresses and homes were
places for living?
when archie and veronica were
actually people
and trolls were pests that were
considered mythical?
when mud was just slime and spam
was just food
and to 'finger' someone was not
considered good?
when to chat and to talk still needed
a voice...?
now being online has all but mooted
that choice.


Rendszeresen közzétett anyagok egyes USENET hírcsoportokban

Magával a USENET-tel kapcsolatos összeállítások 2. rész

Subject: List of Active Newsgroups, Part *
Newsgroups: news.lists,news.groups,news.announce.newgroups
Frequency: monthly

Subject: Welcome to news.newusers.questions! (weekly posting)
Newsgroups: news.newusers.questions,news.answers
Frequency: weekly

Subject: Alternative Newsgroup Hierarchies, Part *
Newsgroups: news.lists,news.groups,news.announce.newgroups
Frequency: monthly

Subject: List of Moderators for Usenet
Newsgroups: news.lists,news.groups,news.answers
Frequency: monthly

Subject: USENET FLOW ANALYSIS for *: Top 1000 sites
Newsgroups: news.lists,news.lists.ps-maps
Frequency: monthly

Subject: USENET Readership summary for * posted
Newsgroups: news.misc,news.admin.misc,misc.misc,news.groups
Frequency: monthly

Subject: Getting Started with News and the NN News Reader
Newsgroups: news.software.nn,news.software.readers
Frequency: approximately monthly

Subject: NN Frequently Asked Questions (FAQ) with Answers
Newsgroups: news.software.nn,news.answers
Frequency: monthly

Subject: rn KILL file FAQ
Newsgroups: news.newusers.questions,news.software.readers
Frequency: monthly

Subject: FAQ on making and using a .signature file
Newsgroups: news.newusers.questions,news.answers
Frequency: every 4 days or so (in news.newusers.questions)

Subject: Signature, Finger, & Customized Headers FAQ
Newsgroups: news.newusers.questions,news.software.nn,comp.mail.pine
Frequency: approximately monthly

Subject: Usenet Software "Good Net-Keeping Seal of Approval"
Newsgroups: news.software.readers,news.admin.misc,news.admin.policy
Frequency: monthly

Subject: [news.software.readers] trn newsreader FAQ, part 1: Basics
Subject: [news.software.readers] trn newsreader FAQ, part 2: Advanced
Newsgroups: news.software.readers,news.answers
Frequency: Posted on the 11th and 26th of each month.

Newsgroups: de.admin.news.announce,de.etc.lists
Subject: Liste der Newsgruppen der de.*-Hierarchie
Frequency: unknown

Subject: [de.alt.admin] Die Newsgruppen der "de.alt."-Hierarchie (*.*)
Newsgroups: de.alt.admin,de.admin.news.groups,de.newusers.questions
Frequency: monthly

Subject: TOP 25 Newsgruppen (nach Volumen) fuer Monat *
Newsgroups: de.admin.lists
Frequency: monthly

Subject: Status zur Einrichtung neuer de-Newsgruppen
Newsgroups: de.admin.news.announce,de.admin.news.groups
Frequency: every 14 days

Subject: Bogus USENET Groups
Newsgroups: news.announce.newgroups,news.groups
Frequency: about every two weeks


Hazai Hálózati Hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.