nline Híradó | 52. szám


1995. február


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


A különleges hálózati eszközöket bemutató sorozatban ezúttal egy osztrák(!) fejlesztésű, "szépreményű" Internet rendszer mutatkozik be. A hónap találata januárban a Magyar Narancs levelezô listáján érkezett, néhány áruló jel a 30 közül, melyek azt bizonyítják, hogy a technika elborítja az életünket. A levelezôcsoportokat felsoroló rovatban most a filmmel, mozival, videóval és televízióval foglalkozó listák közül található egy válogatás.


Miközben a tömegkommunikáció és a hálózatos szakemberek a Mosaic, ill. a World Wide Web szépségeirôl lelkendeznek, a WWW szülôhelyétôl, Genftôl nem is olyan messze, a Graz University of Technology programozói lázasan dolgoznak egy új rendszeren, mely megôrzi és egyesíti a Web, a Gopher és a WAIS elônyeit, de kiküszöböli ezek idôközben kiderült hiányosságait, sôt néhány egészen futurisztikus képességgel is rendelkezik. A Hyper-G (a "G" betű Grazra utal) fejlesztése 1991-ben indult 30 szakember részvételével és az elsô eredményeket, az eddig elkészült szoftvereket a múlt év során tették közzé a hálózaton - az Internet hagyományaihoz híven természetesen ingyen.

A Hyper-G egy, a hálózati számítógépeken elosztott hipermédia rendszer, ami alkalmas igen nagy tömegű szöveges és audiovizuális információ egységes kezelésére, az abban való eligazodás megkönnyítésére. Továbbá képes integrálni a korábban létrehozott hálózati eszközöket és információforrásokat (WWW, Gopher, FTP, Telnet stb.). A lényeges különbségek a Webhez képest a következôk:

Míg a WWW jellemzôen csak néhány száz oldalnyi méretű multimédia anyagok készítésére alkalmas, a Hyper-G használatával igazán nagy információhalmazok is áttekinthetôk és kezelhetôk maradnak, sôt a különbözô helyeken készült és tárolt HTF (a Hyper-G saját SGML nyelve) állományok tetszôleges kombinációban bármikor összevonhatók egyetlen nagy információforrássá;

A hipertext kapcsolatok nem a szövegben, hanem külön adatbázisban vannak, így például mindkét irányba követhetôk, vagy térképileg, esetleg háromdimenziós "tájként" is megjeleníthetôk, bejárhatók, sôt a video- és hangállományokban is elhelyezhetôk;

A Hyper-G saját modulokat tartalmaz a teljesszövegű kereséshez, a felhasználók és a fejlesztôk jogosultsági szintjeinek beállításához, a HTF formátumú file-ok szerkesztéséhez, a különbözô szöveg-, kép-, video-, hang-, animáció-, 3D objektum-típusok kezeléséhez, a felhasználást mutató statisztikák készítéséhez, a megjeleníteni kívánt dokumentum nyelvének vagy formátumának kiválasztásához, a felhasználók által hozzáírható magán, csoportszintű vagy nyilvános annotációkhoz, így ezeket a funkciókat nem kell mindenféle külsô, kiegészítô, gyakran "házilag barkácsolt" szofverekkel megoldani, ami Ted Nelson szerint a WWW esetében egyre inkább az Internet "balkanizálódásával" fenyeget.

A Hyper-G alapegysége a "csoport" (cluster) és nem a file. Egy csoportban elhelyezhetôk pl. egy szöveg különbözô nyelvű változatai, vagy olyan szövegek és képek, amiket együtt kell megjeleníteni. A csoportok "gyűjteményekbe" (collections) szervezhetôk, melyek maguk is elemei lehetnek nagyobb gyűjteményeknek. Ezért például nem kell egy egyetemen több különálló Gopher vagy WWW szervert üzemeltetni, mert a tanszéki "gyűjtemények" így is önállóan fejleszthetôk, de kívánságra bármikor egyetlen, együtt kereshetô rendszerré is összekapcsolhatók.

Bár a Hyper-G anyagok a WWW vagy Gopher kliensekkel is nézegethetôk, az új rendszer valódi képességei és különleges szolgáltatásai csak a hozzá készült kezelôprogramokkal próbálhatók ki. Ezek elsô, még teszt változatait néhány hónapja tették csak közzé. A Unixra (X-Windows) készült Harmony és az MS-Windows alatt futó Amadeus letölthetô az ftp://iicm.tu-graz.ac.at/pub/Hyper-G címrôl (itt sok egyéb infó is van a projekttel kapcsolatban). A Hyper-G levelezô listára a listproc@iicm.tu-graz.ac.at e-mail címre küldött subscribe hyper-g Sajat_Név paranccsal lehet feliratkozni.

A kifejlesztése óta eltelt rövid idô ellenére a Hyper-G-t választotta multimédia információs rendszerként több európai egyetem, a European Space Agency, egy új-zélandi múzeum, és ezzel készül Ausztria millenniumjára egy 30 Gbyte méretű dokumentumgyűjtemény, valamint a J.UCS, az elsô profi minôségű, számítástechnikai témájú elektronikus folyóirat.


A hónap találata:

Date: Wed, 18 Jan 1995 12:53:41 +0100

To: Multiple recipients of list <narancs-l@molmod.abc.hu>

30 Signs That Technology Has Taken Over Your Life:

-- Joe Mullich, AmericanWay Magazine, 11/15/94.

1. Your stationery is more cluttered than Warren Beatty's address book. The letterhead lists a fax number, e-mail addresses for two on-line services, and your Internet address, which spreads across the breadth of the letterhead and continues to the back. In essence, you have conceded that the first page of any letter you write *is* letterhead.

2. You have never sat through an entire movie without having at least one device on your body beep or buzz.

3. You need to fill out a form that must be typewritten, but you can't because there isn't one typewriter in your house -- only computers with laser printers.

4. You think of the gadgets in your office as "friends," but you forget to send your father a birthday card.

5. You disdain people who use low baud rates.

6. When you go into a computer store, you eavesdrop on a salesperson talking with customers -- and you butt in to correct him and spend the next twenty minutes answering the customers' questions, while the salesperson stands by silently, nodding his head.

7. You use the phrase "digital compression" in a conversation without thinking how strange your mouth feels when you say it.

8. You constantly find yourself in groups of people to whom you say the phrase "digital compression." Everyone understands what you mean, and you are not surprised or disappointed that you don't have to explain it.

. . .


Új adatbázisok (január)


BITNET/INTERNET

levelezôcsoportok

Film, video, televízió

LISTNAME NODE ID

AGOCG-ANIMATION MAILBASE.AC.UK

Animation and Cartooning

CINEMA-L AUVM.BITNET

Discussions on all Forms of Cinema

CJMOVIES ALBNYVM1

Film Reviews for Criminal Justice Educators

EXHIBITIONISTS JVNC.NET

Managers and/or Projectionists Working in a Cinema or Film Society

FILM-L ITESMVF1.BITNET

Film Making and Reviews List

FILMMAKERS GRISSOM.LARC.NASA.GOV

All Aspects of Motion Picture Production

FILMUS-L IUBVM.BITNET

Film Music Discussion List

H-FILM UICVM.BITNET

History of Film Discussion List

HIGHLA-L PSUVM.BITNET

Highlander Movies and TV Series

HORROR PACEVM.BITNET

Horror Films and Fiction

SCRNWRIT TAMVM1.TAMU.EDU

Screen Writing Discussion List

SOUNDTRACKS IFI.UNIZH.CH

Discussions/Reviews of New and Older Soundtracks

SCREEN-L UA1VM.BITNET

Film and TV Studies Discussion List

STREK-L PCCVM.BITNET

Star Trek Fan Club list

TV-L TREARN

E-conference on All Kinds of TV Programs

TVDIRECT ARIZVM1.BITNET

Professional TV Directors and Producers

VIDPRO-L BGU.EDU

All Aspects of Video Production and Operations


Adatbázis ismertetô

Computer News Fulltext

A kilencvenes években a legtöbb új online adatbázis már "fulltext", vagyis teljesszövegű típusú. Sorra jelennek meg a nagy folyóirat- és újságkiadók, a hírügynökségek, a szabadalmi tárak, sôt újabban már a rádió és tévétársaságok fulltext szolgáltatásai. Ezeknek az a nagy elônyük, hogy a felhasználó nem csak azt keresheti ki, hogy egy bizonyos téma vagy adat hol, milyen kiadványban jelent meg, hanem magát az eredeti szöveget vagy annak számára érdekes részletét is le tudja tölteni.

Az IDG Communication kiadó az elsôk között volt, amely -- száznál is több számítógépes témájú újságja és magazinja közül néhányat -- teljesszövegű formában kezdett el a hálózaton szolgáltatni. A Computer News Fulltext adatbázis 1989-ben indult, s a Computerworld és a Network World című kiadványokban megjelent valamennyi cikket tartalmazza azóta. A heti aktualizálások során kb. 200 új tételt visznek be. A két újság a számítástechnika minden területét lefedi: a hardver és szoftver termékektôl kezdve a hálózatokig és az ipari trendekig. Természetesen a cikkek minden szavára vagy ezek tetszôleges kombinációjára lehet keresni, így például kevéssé közismert termékek vagy cégek neveit, ill. a rájuk való hivatkozásokat is meg lehet találni benne. Sajnos -- a legtöbb mai teljesszövegű adatbázishoz hasonlóan -- a Computer News Fulltext sem tartalmaz ábrákat és fényképeket, mert ezek online szolgáltatása még nehézkes és nem eléggé szabványosított.

Az adatbázis a DIALOG központnál érhetô el. A költségek a következôk:

Az adatbázis használati díja: 1.50 dollár/perc

Egy teljes cikk letöltése: 0.50 dollár


Hazai online hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.