nline Híradó | 46. szám


1994. augusztus


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


A különleges hálózati szolgáltatásokat bemutató sorozatban most egy különleges, de még nem létezô információforrásról, a magyar elektronikus könyvtár szervezôdésérôl számolunk be. A "hónap találata" egy érdekes párhuzam, mely a hálózati alvilágot és a számítógépes rendszerek biztonságával kapcsolatos ügyeket bemutató izgalmas könyvbôl származik, ami nemrég jelent meg online egy amerikai elektronikus szöveggyűjteményben a Project Gutenberg kiadásában. A BITNET és Internet levelezô listákból ezúttal a (néha bizony elég furcsa) hobbikkal foglalkozókat válogattuk össze.


A hálózatok mindenki számára elérhetô területein egyre növekszik a public-domain programok mellett a public-domain szövegek száma is. A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a tervek szerint az ilyen, magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású dokumentumokat gyűjtené össze, rendszerezné, katalogizálná és szolgáltatná valamilyen számítógépes formában, illetve szeretné ösztönözni ezek elôállítását és közkinccsé tételét.

A világban több project van már ilyen publikus szövegek létrehozására és gyűjtésére, de ezek általában csak egy speciális dokumentumfajtára vagy témára koncentrálnak, vagy egy konkrét intézményhez, ill. költséges kutatási programhoz kötôdnek, s gyakran nem foglalkoznak az anyag gondosabb nyilvántartásával. A MEK országos kezdeményezés szeretne lenni, önkéntes résztvevôkkel, és minden olyan dokumentumot feldolgozna, amit egy könyvtár jellemzôen gyűjteni szokott (az elsô idôszakban elsôsorban tudományos munkákat, számítástechnikai-informatikai témájú szövegeket és klasszikus magyar szépirodalmat). A MEK gyűjteménye vagy annak valamely részhalmaza többféle formában is hozzáférhetô lesz majd: Gopher (ez lesz az elsôdleges szolgáltató eszköz), FTP, WWW, e-mail, floppy és esetleg CD-ROM is.

Az elektronikus könyvtárnak több elônye van a hagyományossal szemben: ingyenes; a dokumentumok minden pillanatban rendelkezésre állnak; nyomtatásban nehezen hozzáférhetô munkák (pl. szakdolgozatok) is szolgáltathatók; a gyűjtemény rugalmasan csoportosítható és a katalógus mellett a publikációk teljes szövegében is keresni lehet; a letöltött szövegekkel tovább lehet dolgozni egy szövegszerkesztôvel.

Ugyanakkor van néhány olyan probléma is, amire egy ilyen újszerű könyvtárnál megoldást kell találni, melyeknél a hagyományos könyvtári módszerek nem vehetôk át mechanikusan. Ilyen a dokumentumok osztályozása, formátuma, az ékezetes és egyéb speciális karakterek kezelése, a bibliográfiai leírás és a visszakeresés módja, a szerzôi jogok betartásának biztosítása stb.

A MEK jelenleg az elôkészítés fázisában van. A könyvtár leendô felépítését és "működési szabályzatát" leíró ajánlás tervezete az egyetemi Gopheren is olvasható az Egyetem/Központi Könyvtár/Elektronikus közkönyvtár menü alatt. A project elôkészítô munkái a MEK-L@tulibb.kkt.bme.hu nevű levelezôcsoportban folynak, az eddigi hozzászólások a BME Gopherén vannak archiválva. A Magyar Elektronikus Könyvtár várhatóan az IIF Program egyik projectje lesz az elkövetkezô években. A tényleges gyűjtô és feldolgozómunka remélhetôleg még az idén megindulhat, de már most is létezik egy teszt célokat szolgáló MEK-minta a Közgazdaságtudományi Egyetem Gopher rendszerén. Az egyik legelsô mű, ami a könyvtár gyűjteményébe bekerült: a János vitéz.


A hónap találata:

THE HACKER CRACKDOWN

Law and Disorder on the Electronic Frontier

by Bruce Sterling

Bell's original notion for the telephone, an idea promoted for a couple of years, was that it would become a mass medium. We might recognize Bell's idea today as something close to modern "cable radio." Telephones at a central source would transmit music, Sunday sermons, and important public speeches to a paying network of wired-up subscribers.

At the time, most people thought this notion made good sense. In fact, Bell's idea was workable. In Hungary, this philosophy of the telephone was successfully put into everyday practice. In Budapest, for decades, from 1893 until after World War I, there was a government-run information service called "Telefon Hírmondó". Hírmondó was a centralized source of news and entertainment and culture, including stock reports, plays, concerts, and novels read aloud. At certain hours of the day, the phone would ring, you would plug in a loudspeaker for the use of the family, and Telefon Hírmondó would be on the air - or rather, on the phone.

Hírmondó is dead tech today, but Hírmondó might be considered a spiritual ancestor of the modern telephone-accessed computer data services, such as CompuServe, GEnie or Prodigy. The principle behind Hírmondó is also not too far from computer "bulletin-board systems" or BBS's, which arrived in the late 1970s, spread rapidly across America, and will figure largely in this book.


Új adatbázisok (július)


BITNET/INTERNET

levelezôcsoportok

Hobbik, gyűjtôszenvedélyek

LISTNAME NODE ID

BKGAMMON INDYCMS

Backgammon Strategy

BONSAI WAYNEST1

Bonsai Discussion List

CANINE-L PCCVM

Discussion Forum for Dog Fanciers

CARDS TANSTAAFL.UCHICAGO.EDU

Collection of Sport and Other Trading Cards

CARS-L SAUPM00

Discussion Forum about Cars

CHESS-L GREARN

The Chess Discussion List

CLOCKS SUVM

Clock/Watch Repair, Collecting and Constructing

COINS ISCSVAX.UNI.EDU

Forum for Discussions on Numismatic Topics

COMIX WORLD.STD.COM

Non-mainstream and Independent Comic Books

DOLLH-L FERRIS

Doll's House Construction and Enjoyment

D20A-L MITVMA

10 Player Diplomacy Game List

EQUINE-L PCCVM

Discussion Forum for Horse Fanciers

EXLIBRIS RUTVM1

Rare Books and Special Collections Forum

FELINE-L PCCVM

Discussion Forum for Cat Fanciers

FERRET FERRET.OCUNIX.ON.CA

List for People Who Have Ferrets

JEWELRY MISHIMA.MN.ORG

Forum for Discussing Jewelry and Its Related Disciplines

KITES HARVARD.HARVARD.EDU

For People Interested in Making and Flying Kites

MINILIST CS.UNC.EDU

Miniatures Digest for Discussion of Miniature Figurines

MODEL-HORSE QICLAB.SCN.RAIN.COM

Discussion of the Model Horse Hobby

ORIGAMI NSTN.NS.CA

Origami Paper Folding

REMOTE-L SUVM

Discussion of Remote Control Hobbies

ROCKHOUNDS INFODYN.COM

Gem and Mineral Collectors

STAMPS CUNYVM

The Stamps List

WOODWORK IPFWVM

Woodworking Discussions


Adatbázis ismertetô

Library and Information Science Abs.

A amerikai Information Science Abstracts (lásd az O.H. 34. számát) mellett az angol Bowker-Saur Ltd. által készített Library and Information Science Abstracts (LISA) a másik óriási bibliográfiai adatbázis az elektronikus és hagyományos információforrások témájában. A LISA továbbá az egyik legrégibb online adatbázis is: 1969-ig visszamenôleg tartalmaz adatokat. A LISA nyomtatva is megjelenik már régóta, de a számítógépes változatba a Current Research in Library & Information Science című kiadvány anyaga is belekerül, ami nemzetközi áttekintést ad a folyamatban levô és a mostanában befejezôdött kutatási projectekrôl.

Az adatbázis elôállítói hatvan ország (köztük Magyarország) 550 folyóiratából viszik be a témába vágó cikkek bibliográfiai adatait és rövid kivonatát.1980 óta konferencia elôadásokat, disszertációkat és könyveket is feldolgoznak egyre nagyobb számban. A témakörök nagyon sokfélék: a dokumentalisztikai és a könyvtári szolgáltatások mellett bekerülnek publikációk az online információszolgáltatásról, a videotex és a telekonferencia rendszerekrôl, az elektronikus publikálásról, a szöveg- és kiadványszerkesztésrôl, a hálózatokról, a CD-ROM technikáról, az adatbáziskezelésrôl stb. Továbbá olyan kapcsolódó területek szakirodalmát is megtaláljuk a LISA-ban, mint a könyvkiadás és -terjesztés, a levéltárak, a nem-könyv jellegű kiadványok, az informatikai oktatás, a tömegtájékoztató eszközök, és így tovább.

A LISA többek között a DIALOG központnál érhetô el online. A használati díjak 1994 elején a következôk voltak (a legfrissebb árváltozásról lásd az alábbi hírt):

Az adatbázis használati díja: $1.30/perc

Egy teljes tétel online kiíratása: $0.50


Online hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.