A Közgazdasági Szemle 1995. évi számaiban megjelent írások jegyzéke

1. Cikkek

Folyóiratszám Oldalszám
Ábel István-Szakadát László: Csőd a piacgazdasági átmenetben 10 942
Andorka Rudolf -Kondratas, Anna-Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei 1 1
Augusztinovics Mária-Martos Béla: Számítások és következtetések nyugdíjreformra 11 993
Balázs Péter: Integrációelméleti vázlat Közép­ és Kelet­Európa számára 7-8 735
Boda Zsolt - Pataki György: A nemzetközi versenyképesség és a környezetügy 1 66
Bresser Pereira, Luiz Carlos: Latin­Amerika az "állam válsága" megközelítés fényében 6 533
Bródy András: Növekedés, csőd és ciklusok 7-8 650
Czakó Ágnes-Kuczi Tibor-Lengyel György-Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején 4 399
Csaba László: A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a kelet­európai rendszerátalakító politika 2 117
Csontos László: Fiskális illúziók, döntéselmélet és az államháztartási rendszer reformja 12 1118
Fertő Imre: A mezőgazdasági árak stabilizálásának problémáiról 3 256
Galasi Péter: Munkanélküliek piaci munkakínálata és a munkanélküliségi mérőszámok értékelése 3 236
Hoványi Gábor: A vállalat és környezete az ezredfordulón - a menedzser szemével 10 955
Juhász Pál-Mohácsi Kálmán: Az agrárágazat támogatásának néhány összefüggése 5 471
Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon 1 30
Király Júlia: Válságspirál, avagy a magyar bankok tőkevesztésének egy lehetséges értelmezése 9 819
Kondratas, Anna-Andorka Rudolf -Tóth István György: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei 1 1
Kopits György: Az előre bejelentett csúszó árfolyamrendszer Magyarországon 9 797
Kornai János: A magyar gazdaság dilemmái 7-8 633

Kornai János: Négy jellegzetesség. A magyar fejlődés politikai gazdaságtani megközelítésben (Első rész) 12 1097
Köllő János-Nagy Gyula: Bérek a munkanélküliség előtt és után 4 325
Kuczi Tibor-Czakó Ágnes-Lengyel György-Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején 4 399
Laky Teréz: A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság 7-8 685
László Géza-Zsámboki Balázs: Pénz, pénzügyi közvetítők és a reálgazdaság 7-8 667
Lengyel György-Czakó Ágnes-Kuczi Tibor-Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején 4 399
Major Iván: A magántulajdon terjedése és a vállalatok gazdasági teljesítményei 1988 és 1992 között (Első eredmények) 2 139
Martos Béla-Augusztinovics Mária: Számítások és következtetések nyugdíjreformra 11 993
Mellár Tamás: A költségvetési kiadások hatása a kínálatra 6 552
Meyer Dietmar: Az új növekedéselmélet 4 387
Micklewright, John-Nagy Gyula: Kiáramlás a munkanélküli­segélyezettek közül 7-8 710
Mohácsi Kálmán-Juhász Pál: Az agrárágazat támogatásának néhány összefüggése 5 471
Nagy András: A behozatal liberalizálása Magyarországon 5 454
Nagy Gyula-Köllő János: Bérek a munkanélküliség előtt és után 4 325
Nagy Gyula-Micklewright, John: Kiáramlás a munkanélküli­segélyezettek közül 7-8 710
Pataki György-Boda Zsolt: A nemzetközi versenyképesség és a környezetügy 1 66
Radnai Márton: A kárpótlási jegy a magyar tőkepiac Jolly Jokere 3 279
Réti János: A nyugdíjreform néhány kiemelt kérdése 10 926
Sárváry Miklós-Szekeres Éva: Hasznosság és tipikusság. Valóban különböznek egymástól? 6 571
Scitovsky Tibor: A használtcikk­piacok elméletéhez 5 437
Simon György: Profitmechanizmus - profitfüggvény 2 174
Simonovits András: Az együttélő korosztályok modellcsaládja 4 358
Simonovits András: Még egyszer az optimális növekedésről 12 1136
Szakadát László-Ábel István: Csőd a piacgazdasági átmenetben 10 942
Szakadát László: Ronald Coase és a közgazdaságtan módszertana 11 1044
Szekeres Éva-Sárváry Miklós: Hasznosság és tipikusság. Valóban különböznek egymástól? 6 571
Tarafás Imre: Monetáris politika - eszközök és feltételek 11 1024
Tóth István György-Kondratas, Anna-Andorka Rudolf: A jóléti rendszer jellemzői és reformjának lehetőségei 1 1
Török Ádám: Magyar iparfejlődés középtávon - jövőkép és forgatókönyvek 10 901
Urbán László: Közcélú szabályozás hatáselemzése 3 270
Vajda Ágnes-Czakó Ágnes-Kuczi Tibor-Lengyel György: A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején 4 399
Valentinyi Ákos: Endogén növekedéselmélet (áttekintés) 6 582
Valentinyi Ákos: Pénzügyi fejlődés, infláció és a gazdasági növekedés 9 838
Várhegyi Éva: A magyar bankpiac szerkezete - koncentráció, szegmentáltság, jövedelmi polarizáció 3 218
Vissi Ferenc: Stratégiai szövetségek, globális monopóliumok 11 1052
Zsámboki Balázs-László Géza: Pénz, pénzügyi közvetítők és a reálgazdaság 7-8 667

2. Esszé

Hámori Balázs: Az elvakultság ökonómiája 9 860

3. Vita

Árva László: Külföldi beruházások, fizetésimérleg­egyensúly, adósságtörlesztés. 12 1147
Csaba László: Az írástudók felelőssége 7-8 760
Csillik Péter: Hipotézisek a kínálat, a kereslet, a folyó fizetési mérleg és az inflációgyorsulás meghatározásáról 9 871
Griffin, Keith-Khan, Azizur-Rahman: Párhuzamos vagy szakaszos reformok a rendszerváltás időszakában 7-8 754
Magyari Beck István: Széljegyzetek Hámori Balázs Az elvakultság ökonómiája című dolgozatához 12 1157

4. Esettanulmány

Heller Krisztina: Távközlési reformok 3 301
Vince Péter: Az önállósuló egészségbiztosítás dilemmái - a gyógyszerártámogatási rendszer funkciózavarai 2 189

5. Műhely

Árvai Zsófia: A kötelező tartalékráta szabályozásának alakulása 2 201
Garai László: Gazdasági növekedésünk emberi feltételeiről és a második modernizáció 6 606
Kerekes Sándor-Rondinelli, Dennis-Vastag Gyula: A vállalatok környezeti kockázatai és a vállalatvezetők felelőssége 9 882
Lackó Mária: Rejtett gazdaság nemzetközi összehasonlításban (Becslési módszer a háztartási villamosenergia­fogyasztás alapján) 5 486
Rimler Judit: Munkanélküliség, foglalkoztatás és output a Nagy Válság idején 1 95
Sipos Aladár-Szűcs István: A termőföld árának meghatározása 7-8 766
Spéder Zsolt: "Makacs" stabilitás és folyamatos újrarendeződés 10 972
Varga Júlia: Az oktatás megtérülési rátái Magyarországon 6 595

9. Szemle

Adam, Jan: A piacgazdasági átmenet kelet­közép­európai tükörben 6 620
Artner Annamária: Vállalati együttműködés a mai világgazdaságban 1 104
Berde Éva-Petró Katalin: A különféle hasznosságfogalmak szerepe a közgazdaságtanban 5 511
Kalinova, Lenka-Tímár János-Sachse, Ekkehard: Munkapiaci helyzet Csehországban és Kelet­Németországban 11 1066
Román Zoltán: Beszállítások a feldolgozóiparban 12 1165
Sinkovits Alfréd: Empirikus felmérés a hazai vállalatok csődokozó tényezőiről (1989-1993) 11 1078
Ványai Judit-Viszt Erzsébet: A szolgáltatások növekvő szerepe 7-8 776

10. Könyvajánlat

Galbraith, J. K.: A Journey Through Economic Time (Sattler Tamás) 4 431
A társadalmi felelősségérzet elefántja a neoklasszikus porcelánboltban.
Thomas R. Piper-Mary C. Gentile-Sharon Daloz Parks: Tanítható­e az etika? Távlatok, kihívások és válaszok a Harvard Business Schoolon (Tamásik Tibor)
3 320

11. Könyvismertetés

Csaba László (szerk.): Privatization, Liberalization and Destruction: Recreating the Market in Central and Eastern Europe (Bruno Dallago) 10 989
Korunk gazdasági problémáinak újszerű megközelítése (Béla Csikós­Nagy-Péter S. Elek: Price and Power) (Mátyás Antal) 7-8 788
Thijs ten Raa: Linear Analysis of Competitive Economics (Bródy András) 9 896
Technological lag and intellectual backround (Falusné Szikra Katalin) 9 897

12. Megemlékezés

Jánossy Ferenc 80 éves
Bekker Zsuzsa: A trendvonalról a századvégen, avagy megszabadulhatunk­e múltunktól?
4 420