Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2009. 3. sz.
 
 
 
 

 

KIBÉDI VARGA ÁRON

 

Nem


Nem szeretem azt, ami hempereg,
nem szeretem azt, ami kinyújtható, mint a tészta,
mi nem kerek,
aminek a mozdulatai nem egyenesek
és nem írhatók bele az éj csendjébe.

Nem szeretem azt, aki naphosszat nyekereg,
aki napjait ügyetlenül szabdalja
és nem süllyed el az éjszaka mámorába.

Aki nem süllyed el éjjel és nem repül a magasba nappal:
sajátmagától fél a legjobban
és a végleteket gondosan kerüli.

 

 

 

Mesterkedők 


Kergetik a mestereket,
a fényes fellépések várományosait.
Már csak középszerű rendezvények kerülnek előtérbe,
nem akad senki, hogy megnyissa keringővel a bált.

Mesterkednek a kisiparosok,
az előkelő báltermeket mind bezárták,
az operaház tagjai vidékre menekültek,
baritonok már csak külföldön találhatók.

Itt végérvényes a középszer győzelme,
üldözik a forrófejű művészeket:

a határőrök ügyesen mesterkednek.

 

 

 

Öt vagy hét? 


Még! Még! Vagy elég?
Étel vagy élet,
érdem vagy értelem?
Nap vagy hold,
kutya vagy macska?
Zene vagy zaj?
Öt vagy hét?

Elég a szeretet, vagy talán a szerelem?
Elég a kezdeti zsoltár?
Elég a lassú feltámadás?

És a forró szenvedély, az eltévedés ormai,
a forró szenvedés, a halottak pincéje! 

 

 

 

Hiába 


Hiába hívják a hívőket:
hitetlenek jönnek, gúnyolódnak,
a hiúságot kérik számon, vásárolnak
mint az angolok, mint az ateisták.

Nevetgélnek, hangoskodnak,
a frivol felhőket hibáztatják.

A csillagos ég most már lebontható.

 

 

 

Tulajdonságok 


Buzgó és fenyeget.
Fondorlatos és mosolyog.
Fennkölt és lekonyul.
Kellemes és ábrázol.
Szellemes és sziporkázik.
Jöttment és hangoskodik.
Felnőtt és hempereg.
Bélyeggyűjtő és elalszik.
Közömbös és felhördül.
Széllel bélelt és szenvedélyes.
Belgyógyász és szenvtelen.
Külügyes és hangtalan.

Fehérek és toloncolnak kifelé
és felkacagnak, elszakadnak, forgolódnak.

Elfordulunk az igéktől,
félünk a melléknevektől:

nyelvtanunkra minden jogot fenntartunk.