Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2009. 3. sz.
 
 
 
 

 

VILLÁNYI LÁSZLÓ

 

fölöttébb megfelel 


„A testi szerelem a Megtestesülés keresése,
a másik emberben a világ szépségét akarjuk szeretni,
nem általánosságban a világ szépségét,
hanem azt a specifikus szépséget,
melyet a világ mindenkinek fölajánl,
s az teste-lelke állapotának megfelel”,
írtam le valaha Simone Weil mondatát.
Mit se tudva az időről,
amikor benned szerethetem a szépséget
(fölajánlásáért hálát adva a világnak).
Fáradhatatlanul újra meg újra kezdjük a keresést,
s ez fölöttébb megfelel testünk-lelkünk állapotának.

 

 

 

szálltál vonatra 


Meg mertem volna esküdni,
hogy menetiránynak jobbra esik az állomás.
Hányszor, de hányszor érkeztem ide,
mindig keserűen,
hiszen hajnali kelés,
mosatlan tányérrengeteg a konyhán,
éjszakai szolgálat várt rám,
néha állva elaludtam fegyverrel a vállamon.
Mégse mondanám, hogy hiába telt el két év.
Vígasztalt Miskin herceg,
s feltámadt az ólból kihúzott döglött disznó.
Megtanultam, mennyi mindent kibírhat az ember.
Ezen az állomáson szálltál vonatra,
hogy megérkezzél városomba.
Derűsen integetek a hajdani kislánynak.