Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2006. 7. sz.
   
 
HALMAI TAMÁS
 

Alkinoosz palotája


Nauszikaá kedvességének nem lehetett ellenállni. Odüsszeusz új erőre kapva s félelmeit feledve követte a lányt és kísérőit a palotába vezető úton. Az idegen földön minden arc a messziről jötteknek kijáró, baráti nyíltsággal fordult a sokattűrt férfiú felé. Így, szinte észrevétlenül értek célt.
     A palota józan pompája lenyűgözte a hajóst. A király egyszerű méltósága nem kevésbé. Alkinoosz vendégszeretetében a phaiák nép legnemesebb tulajdonságai összegződtek. Úgy tetszett, Árété királyné számára is csak játékos kellék, s nem a hivalkodás eszköze az arany és az ezüst.
     Az isteni hős beszámolóját kalandjairól a szigetlakók együtt érző izgalommal hallgatták. Részvét és lelkesedés rajzolt ráncokat homlokukra.
     Az utolsó történet után csönd lett; egy hosszú, árva pillanatig senki sem mert megszólalni.
     Akkor Alkinoosz megnedvesítette borral az ajkát, s köszönetet mondott a mesék hozójának:
     – Nem adhattál volna többet nekünk. Míg hallgattunk, mi megszűntünk, a történetek pedig éltek. Jó volt nem lenni. Jó volt elveszni a történetek teremtette világban. S igaz, ami igaz: most sem tudom biztosan, Szkheriában vagyunk-e vagy Vityebszkben, király vagyok-e vagy cadik, s téged Odüsszeusznak hívnak-e vagy Chagallnak. Ki mesél kinek? És mikor? Vajon hány történetnek kell összeadódnia, hogy igazság kerekedjék belőlük? Erős ez a bor. Elálmosodtam. Ideje nyugovóra térnünk.
     Odüsszeusz, a hős (vagy Chagall, a festő) meghajtotta a fejét.
     Napokkal később, mikor Ithaka partjain fölébredt, még egyszer fölrémlett emlékezetében Alkinoosz varázslatos palotája, ahol az elbeszélés áldott zavara, édes őrülete, homálytalan kuszasága őt is elragadta.
     Újra álomba zuhant.
     Gyerekek találtak rá, s ők vitték – a kezét fogva – a vityebszki csodarabbi házába, ahol phaiákok és haszidok és otthonos bölcsesség és béke várta; végre túl a történeteken, végre kívül a szavakra bízott időn.
     Ki mesél kinek? És mikor? Vajon hány történetnek kell összeadódnia, hogy igazság kerekedjék belőlük?
     S vajon ki tudna ellenállni Nauszikaá kedvességének?