Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2003. 8.szám
 
DUKAY NAGY ÁDÁM
 

Az utolsó bejegyzés
J. Störr naplójából, dátum nélkül
 
 

André Kertész Egy téli reggel
című fotográfiájához
 

Az én kis feleségem, az én drága Lizzym
halálában is meglep. Olvas; olvas állandóan
és szüntelen. Nem úgy, igaz, ahogy azt előttem
szokta volt tenni, a rózsaszín díványon, a kék
pizsamájában - mert melyik fotográfus merte
volna ott...? Ugyan. Ha azt veszem, hogy
én majdnem száz kilót nyomok... Ugye? Hagyjuk.

Hagyjuk. Elnézem most, ahogy keresztbe
vetett lábakkal kávéja mellett mélázik, elnézem a pántot
cipellőcskéjén, s hogy mennyire figyelt, ne legyen
kihívó - bátor dekoltázs, de fedett térd...
Az én kis feleségem. Az atlanti-óceáni szél
beszalad kályhájának rácsain, sóillatú puszit
nyom a maréknyi faszén-parázs orrára,
s feleségem - elbeszéltem már, milyen volt...
- talán arra gondol, mikor találja meg tulajdonképpeni
Gillet-voltát. Hát ismerik.

Hát ismerik, bizonnyal ekkor is forgatott valamit
a kis fejecskéjében. Tán, hogy kiolvassa ebből a
928-as lapból: ültek itt már a Nagy Háború
előtt is? Vagy új tragédia közelg?
Mert most csönd van. Csak alig-mozduló, komótos
autómobilok és fiákerek; még nem veri föl
a párizsi kávéházakat az egzisztencialisták vitája,
mit lehet, szintén az atlanti-légáram hevített.
Netán azon töpreneg: a bulvárok nyilvánosságát
akarta, vagy csak azok látványát? Mert: ki tudja?

Mert: ki tudja nála? Ki? Lizzym eszecskéje mindig
másutt járt, mint azt a magamfajta várta volna
egy nőtől, de hát az én drága feleségem - hisz ismerték -
ilyen volt. Ahogy itt ül (még a Tilbury-dohány
illatát is érzem, mi egy férfi asztaltársaságtól
lengedez a Dóm ez általa uralt szigetére),
ahogy itt ül, csak elnézem. Mert öreg vagyok már
és jó néznem őt, az én drága kicsi feleségemet -
lábacskáját a kályha melegében hintáztatja,
míg kolumnáit a téli szél óhajtja lapozni.
És valaki hamarosan megszólítja majd; tudom,
én leszek az, mintha nem ismerném,
azt kérdem majd, megengedi, madám?
S ő becsukja akkor a lapot, mintha nem ismerne,
persze, s azt mondja majd, hogyne, kapitány.