Új Forrás - 2003. 7.szám
 

 

Emlékek osztódása
 

Mindig marad valami emlék
a kamrazugban vagy a kémény mellett:
egy kinőtt csizma, egy sérült ágyúcső,
alig hallható szárnycsattogás
az eresz alatt.

Mozdul a kezem a félhomályban,
hogy egy sallangos lókantárt megérintsek,
de mintha fénnyé válnának ujjaim,
sután a semmibe nyuládozom. És ez már
Lengyelország tágas, nagy délutánja,
Zakopáne fennsíkja, ahol a fejszéktől messze,
egy tölgyfán hegyi harang hív, áhítatra.

A harangszót Isten hallgatja
s három lány duzzadó parasztingben.

Az ingük csupa rejtelem,
csupa titok.

Kik ők és ki vagyok mögöttük én?
Szélhordta vendég a hegyen túlról?
A magam emléke lázas időkből
vagy egy megfejthetetlen álomé?
A halántékom mellett
milyen felhő repül el illatosan
s milyen szilánk?

Talán egy újabb háborúé?

Bokámnál fű leng, szikla fénylik
és azt súgja a föld: énekeljek.
De hogyan, amikor szárnyas rakéták
suhogását hallom megint
s menekülő kocsik zörgését úttalan utakon?