Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2003. 3.sz.
 
WEHNER TIBOR
 

Ingyenes fényszóróbeállítás
(szocreál mondatszöveg)
 

Magamnak is csak alig mertem bevallani, de a Hősök terére
illetve a Dózsa György útra igyekeztem, ahol éppen
ingyenes fényszóróbeállítás volt, gondoltam megnézem azokat a pofákat,
na nem a büszke Moszkvicsosokat és Wartburgosokat mert azokat
ismertem már régen,
hanem a kocsik körül ólálkodókat meg legfőképpen azt, hogy hogyan
csinálnak elsötétítést fényes nappal; arra számítottam, hogy biztos
valami sátorféleséggel (katonai) operálnak, ahol valami
tömegszerveződés volt ott előbb-utóbb
mindig feltűntek a katonai sátrak is, de már
az ominózus sugárút - amelynek kapcsán előkelően mindig Párizsra
hivatkoztak a jól értesültek - sarkán
elbizonytalanodtam, mert nem tudtam
hogy akkor most Hősök tere vagy Dózsa György útja, és hogy
mi különbözteti meg az egyiket a másiktól, mert tudvalevőleg
a Hősök tere és a Dózsa György út egy elég hosszú szakaszon
szinte eggyé olvad, illetve nem deríthető ki hogy hol kezdődik
az egyik és hol a másik, és az aztán meg
külön zavart okozott, hogy volt egy Felvonulási tér nevezetű félhivatalos
helymegjelölés is, ami természetesen a közönséges Budapest-térképeken
nem nagyon szerepelt, csak a különböző szövegekben (itt vagyunk az im-
pozáns Felvonulási téren így nyomták a vakert a rádióriporterek)
bukkant fel az ünnepnapok környékén,
és ez a tér tulajdonképpen maga volt a Dózsa György út
isegyben, de szerencsére a Felvonulási teret és a Hősök terétm
ár nem mosta össze az ember, mert míg ott pusztaság
itt szoborgaléria volt,
egyébként meg sehol sem volt valami nagy felhajtás, az összefüggő
végeláthatatlan térségen csak egy-két kocsi álldogált, de a fényszórók
persze nem voltak bekapcsolva,
sehol sem voltak az ődöngő gyanús alakok, az egész
parkkal övezett városrész felett valami furcsa unalom
lengedezett, hosszan álldogáltam a dísztribünnel szemben,
tanácstalanságomban a sugárút saroktól egészen idáig

sodródtam (a tribünön sem integetett most senki),
ez az egész akció egy kész átverés, gondoltam, vagy valahol
máshol rendezték meg, idáig jutottam mígnem lassan csak leereszkedett
az est (persze az esti ingyenes fényszóróbeállításnál fölöslegessé váltak
volna a katonai sátrak), és nyomban bekapcsolták az utcai közvilágítást,
de egész biztos hogy eredetileg nem erről volt szó.