Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1996. 2.sz.
Zalán Tibor
A töredék vallatása
- Jász Attilának -
 
 
Üres idő. A homályból
előderengenek az elveszített
tél lassított képei.
Fölötte szél, fölöttébb
sötét. És gőzölgő
sár a patanyomokban