Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1996. 2.sz.
Sárándi József
Toposz
 
 
                      Görög szó.
                      Jelentése:
                  1. Közismert, jellemző kép, fordulat
                  2. Valamely nép állítólagos vagy jellemző sajátsága.

 
Míg alázatos voltam
(inkább elevenen
mint holtan)
nem mentem semmire.
Amint a lángot
magamban elő s leoltottam
jóságom szintén kioltottam
lettem csak valakivé.
Nulla talán?
Cinikus senki?
Lélekben kezdek
"kikerekedni."
Kérded; mi lett a világból?
Nem jött a mennyei Lelkipásztor.
Anyám méhében
nem voltam gonosz,
vér lüktetett bennünk,
s az elrendelt Toposz -:
1. a végső nagy Igen!
2. a végső nagy Semmisem!
 
Leányvár, 1991. XI. 20-29.