Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1995. 4.sz.
A költő nem felel
A költő nem felel,
a költő kérdez.
Kérdezem hát: vajon
kiláthatok-e én magamból?
Hallgathatok-e
kifelé, túl
idegzörgésen,
szívzajon?A költő nem felel,
a költő kérdez,
kitört fogai
közül is beszél.
Keresi magát a
rásütő napban,
szájában felforr
a szél.
Keresi magát
a végtelenben,
de melle elé
négy fehér
fal áll,
s az ablakban is
magát keresi,
de vasrácsot
talál.
S papírlapokként
galambok hullnak,
vért lökő szívük
szétrobbant
cékla.
Keresi magát
fában, fűben,
de minden néma.