független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@cox.net

94. szám
2006. december 1.


MÁRAI SÁNDOR
MENNYBŐL AZ ANGYAL

      MENNYBŐL AZ ANGYAL - MENJ SIETVE
      Az üszkös, fagyos Budapestre.
      Oda, ahol az orosz tankok
      Között hallgatnak a harangok.
      Ahol nem csillog a karácsony.
      Nincsen aranydió a fákon,
      Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
      Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
      Szólj hangosan az éjszakából:
      Angyal, vigyél hírt a csodáról.
      Csattogtasd szaporán a szárnyad,
      Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
      Ne beszélj nekik a világról,
      Ahol most gyertyafény világol,
      Meleg házakban terül asztal,
      A pap ékes szóval vigasztal,
      Selyempapír zizeg, ajándék,
      Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
      Csillagszóró villog a fákról:
      Angyal, te beszélj a csodáról.
      Mondd el, mert ez világ csodája:
      Egy szegény nép karácsonyfája
      A Csendes Éjben égni kezdett -
      És sokan vetnek most keresztet.
      Földrészek népe nézi, nézi,
      Egyik érti, másik nem érti.
      Fejük csóválják, sok ez, soknak.
      Imádkoznak vagy iszonyodnak,
      Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
      Népek Krisztusa, Magyarország.
      És elmegy sok ember előtte:
      A Katona, ki szíven döfte,
      A Farizeus, ki eladta,
      Aki háromszor megtagadta.
      Vele mártott kezet a tálba,
      Harminc ezüstpénzért kínálta
      S amíg gyalázta, verte, szidta:
      Testét ette és vérét itta -
      Most áll és bámul a sok ember,
      De szólni Hozzá senki nem mer.
      Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
      Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
      Különös ez a karácsonyfa,
      Ördög hozta, vagy Angyal hozta -
      Kik köntösére kockát vetnek,
      Nem tudják, mit is cselekesznek,
      Csak orrontják, nyínak, gyanítják
      Ennek az éjszakának a titkát,
      Mert ez nagyon furcsa karácsony:
      A magyar nép lóg most a fákon.
      És a világ beszél csodáról,
      Papok papolnak bátorságról.
      Az államférfi parentálja,
      Megáldja a szentséges pápa.
      És minden rendű népek, rendek
      Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
      Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
      Mért nem várta csendben a végét?
      Miért, hogy meghasadt az égbolt,
      Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.­­
      Nem érti ezt az a sok ember,
      Mi áradt itt meg, mint a tenger?
      Miért remegtek világrendek?
      Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
      De most sokan kérdik: mi történt?
      Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
      És kérdik, egyre többen kérdik,
      Hebegve, mert végképp nem értik -
      Ők, akik örökségbe kapták -:
      Ilyen nagy dolog a Szabadság?
      Angyal, vidd meg a hírt az égből,
      Mindig új élet lesz a vérből.
      Találkoztak ők már néhányszor
      - A költő, a szamár, s a pásztor -
      Az alomban, a jászol mellett,
      Ha az Élet elevent ellett,
      A Csodát most is ők vigyázzák,
      Leheletükkel állnak strázsát,
      Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
      Mondd meg nekik, -
      mennyből az angyal
New York, 1956
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Amerikai Egyesült Államok

TALPRA MAGYAR-1956-OS SZOBOR NAPLESBEN

      The American Foundation for Hungarian Youth and Culture és az American Hungarian Club of Southwest Florida szervezésében 2006. december 3–án 11:00 órakor szoboravató ünnepséget tartanak Naples, Floridában a város központjában, a Collier Government Complex területén. A magyar forradalom 50. évfordulója tiszteletére állítandó emlékmű elnevezése Talpra magyar. A térdepelő, kezében lyukas zászlót tartó pesti srác alakja a talapzattal együtt 9 láb magas.
      Az amerikai szobrász Harrison Covington művéhez amerikai szervezetek is adományoztak.
      Dobos Ferenc a helybeli magyar amerikai klub és Andrew Evva a magyar fiatalok és a magyar kultúrát támogató alapítvány alapítója közös szervező munkájának gyümölcse a magyar szabadságharcost ábrázoló szobor.
      
      
      Collier Government Complex
      3004 Tamiami Trail
      Naples, FL
      Info: Andrew Evva
      1919 Princess Court
      Naples, FL 34110, Tel: (239) 593-9513
      E-posta: Asevva@aol.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KRENCSEY EST
KOSSUTH KLUB, SARASOTA

      2006. december 6-án szerda délután 5:00 órakor a Gulf Gate Könyvtár, 7112 Curtiss Avenue, Sarasota, nagytermében Krencsey Marianne "5 évvel Equinox -2001 után "c. előadóestjére kerül sor. A művésznőt Bognár Dazsi mutatja be.
      Krencsey Marianne Rákoscsabán született. Érettségi után előbb bölcsészhallgató lett, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, s színházrendezői diplomát szerzett 1956-ban, ez év szeptemberében az 50 éves diplomákkal járó aranydiplomát kapott. Első filmje, a „Liliomfi,” 1954-ben készült. Ezt követően 12 év alatt 24 filmben játszott főszerepet, s 24 színházi premierje volt többek között a Vígszínházban, a szolnoki és pécsi Nemzeti Színházban, és a József Attila Színházban. 1966-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, azóta az Egyesült Államokban él, ahol New Yorkban a Fészek Klub vezetője. Előadása címe arra utal, hogy 2001-ben jelent meg „Equinox-2001, 35 év Budapesten, 35 év New Yorkban” c. könyve, amelyben elmondta otthonról való távozásának okát.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

DEIM PÁL ÉS KORNISS DEZSŐ KIÁLLÍTÁS
MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET

      Rare View címmel Müller Miklós és Jan S. Keathly gyűjteményéből 21 képet állít ki a New Yorki-i Magyar Kulturális Intézet.
      A kiállítás december 5-én nyílik és január 31-ig tart nyitva hétfőtől péntekig 9:00 és 5:00 óra között.
      Hungarian Cultural Center
      447 Broadway, New York, NY, 10012
      212-750-4450
      E-posta:info@culturehungary.org
      www.culturehungary.org
      www.magyarintezet.hu
      http://www.culturehungary.org/calendar/calendar/929.html
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

FÁK ÜNNEPE
AMERIKAI MAGYAR ALAPITVÁNY

      2004. december 3-án nyílik délután 2:00 és 5:00 óra között a hagyományos decemberi kiállítás, mely közel húsz nemzet feldíszített karácsonyfáját mutatja be.
      Amerikai Magyar Alapítvány Múzeumában 2007. február 25-ig tart nyitva a Hope, Despair and Triumph emlékkiállítás, mely az 1956-os forradalom művészetét és Erich Lessing osztrák fotóművész képeit állítja ki.
      Információ: Prof. August Molnár
      Tel: (732) 846-5777, fax: (732) 249-7033.
      http://www.ahfoundation.org/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

MINDENKI KARÁCSONYA NEW BRUNSWICK

      Mindenki Karácsonya 2006. december 17-én vasárnap délután 3:00 órakor a Szent László templomban az idén immár tizenkettedszer rendezik meg a karácsonyi vigíliát , fellépnek a 41. sz. Lórántffy Zsuzsanna és az 5. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapatok tagjai. A tavalyihoz hasonlóan, az idei műsorukat a New Brunswick-i kiscserkészek és a nagyváradi Szent László Cserkészcsapat javára rendezik. Népi énekek, versek, és betlehemes játékok kerülnek bemutatásra.
      215 Somerset Street New Brunswick, NJ 08901
      Ihttp://groups.google.com/group/hungarianevents/browse_thread/thread/eae2b4b2ad37687b
Vigh Ágnes
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

FISCHER IVÁN WASHINGTONBAN

      Az amerikaiak úgy várják Fischer Ivánt, mint a zenészek zenészét.
      Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar alapítója november 30. és december 2. között adja első koncertjét a washingtoni Nemzeti Szimfonikus Zenekar (NSO) vezető vendégkarmestereként az amerikai fővárosban, a Kennedy Centerben. A világhírű magyar karmester három évig vezényli majd alkalmanként a washingtoni szimfonikusokat.
      
      Fischer Iván és a zenekar első koncertjének programja egy amerikai szerző, Robert Henderson darabjával indul, majd Sibelius, Dvorák és Richard Strauss egy-egy rövid szvitje után Kodály Zoltán: Galántai táncok című művét és Brahms II. szimfóniáját adják elő a zenészek.
      A Washington Post szerint a zenészek igen nagyra becsülik a világhírű magyar karmestert, és sokat várnak az együttműködéstől: - Mindenki nagyon tiszteli Fischert, akinek kiváló formaérzéke van, és mélyen érti a zenét, amit dirigál - mondta a The Washington Post tudósítójának David Hardy, az NSO csellistája.
      
      Hardy a karmester egyedi, a zenészeket a próbafolyamatba minél inkább bevonni igyekvő zenekarvezetői technikájáról elmondta, hogy szerinte Fischer a "zenészek zenésze." A lap Fischertől is idéz, aki a műveket a zenekar felől közelíti meg és leginkább "a zenekar belő dinamikája" és az foglalkoztatja, hogy "miként lélegzik együtt egy zenekar."
      
      Nem ez lesz egyébként az első közös munkájuk, hiszen Fischer - aki számos más, neves zenekarnál is dolgozott már vendégkarmesterként, és rendszeresen vezényli például a Berlini Filharmonikusokat, vagy az amsterdami Concertgebauw Zenekarát - korábban kétszer is nagy sikerrel koncertezett a washingtoni együttessel.
      Az NSO élén Fischer Iván előtt mindössze három vezető vendégkarmester tevékenykedett, köztük a magyar Doráti Antal.
Radio.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Ausztria

OSZTRÁK BÉLYEG 1956 TISZTELETÉRE

      A bélyeget az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége rendelte meg és adta ki az osztrák postán keresztül 15.000 példányban. A magyar lyukas zászlót ábrázoló bélyeg tervét és a grafikát Kaitán Róbert 1956-ban gimnazista diákként Ausztriába menekült reklámtervező készítette.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

­56-OS EMLÉKMŰVET AVATTAK AZ AUSZTRIAI BAD DEUTSCH-ALTENBURGBAN

      A Magyar Örökség-díjas Bécsi Európa Klub és a pozsonyi magyarok összefogásából készült kopjafát a Szent István által alapított helyi templom mellett állították fel. A több mint 2 méter magas kopjafa, amelynek levágott hegye a befejezetlen magyar forradalmat jelképezi, Dénes Sándor, Bécsben élő erdélyi művész alkotása
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Franciaország

LUGOSI LUGO LÁSZLÓ KÉPEI A FOTÓHÓNAPON
A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET PROGRAMJA

      Párizs 1980 óta két évenként rendezi meg a Fotóhónapot. Az ez évi Fotóhónap, a Párizsi Magyar Intézet és a Budapesti Történeti Múzeum közös szervezésében november 13-án este nyílt meg Lugosi Lugo László "Budapest 1900-2000" című fotókiállításával. A megnyitón Klaniczay Gábor, a Közép-Európai Egyetem professzora és Ecsedi-Derdák András, a PMI igazgatója méltatta a Magyarország egyik legjobbjaként nyilvántartott fotográfust.
      Lugosi Lugo László a XX. század kilencvenes éveinek végén fotózta le újra ugyanazokból a kameraállásokból Budapest jellegzetes helyeit, amelyekből a XIX. század kilencvenes éveiben elődje, Klösz György tette. A "Budapest 1900-2000" című fotókiállítás 32 képpel mutatja be a franciáknak az egykori és a mai Budapestet. A kulisszatitkokba enged viszont bepillantást az a 12 fénykép, amelyet a kiállítás kísérőjeként állítottak ki, ritka pillanatok, magát az alkotó művészt ábrázolja, ahogy ő merül el Budapestben. Témái között egyaránt megtaláljuk a tájképeket, a portrékat, az épületeket és az utazásokról készült riportsorozatokat is. Lugosi Lugo12 könyv szerzője, köztük az Eltűnő Budapest, A csomagolás művészete, a Zsidó Budapest, Szentendre, A Vár, A Dunánál, stb. „Budapest 1900-2000" fotó-párjaiból 2001-ben született meg a könyv.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Magyarország

BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY DÍJAI

      Az 1980-ban Magyarországon elsőként létrehozott civil egyesület, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma az idén az Amerikában élő Sisa István közírónak adományozta a Márton Áron-emlékérmek egyikét.
      Teleki Pál-érdemérmet kapott többek között Csapó Endre, az ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, Dömötör Gábor cserkészvezető, Gábor Róbert politikus, de Gerando Teleki Judit, a Teleki család leszármazottja, id. Klement Kornél közíró, Kormos László, a HUNSOR honlap gazdája, Kunckelné Fényes Ildikó, a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége elnöke, Ludányi András Ohióban élő egyetemi tanár.
      A Bethlen Gábor Alapítvány célja, hogy anyagi, szellemi támogatásával, díjaival úttörő szerepet vállaljon a nemzeti összetartozás szolgálatában, a közép-európai szellemi együttműködésben és a határon túl élő magyarság magyarországi megismertetésében.
      http://www.mno.hu/index.mno?cikk=382040&rvt=107&s_text=kunckel&s_texttype=
      http://erdely.ma/hirek.php?id=20358
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

DOMJÁN GALÉRIA

      A Domján Alapítvány és az Amerikai Magyar Múzeum, Passaic, NJ szervezésében Domján Galéria nyílik Budapesten 2006. december 1-jén, pénteken 18:30-kor a Budapest, 1085, Horánszky utca 5. alatt.
      Magyar Kálmán igazgató és Kratochwill Mimi művészettörténész köszöntik a vendégeket a galéria megnyítón.
      Domján József (1907-1992) amerikai magyar képzőművész, a színes fametszetek legismertebb mestere. Művei először kerülnek nyilvánosságra Budapesten a művész 1956-os emigrációja óta, a mester születésének közelgő centenáriuma alkalmából. A most megnyíló galéria egyben Domján barátainak és az érdeklődőknek találkozóhelyéül is szolgál, és alkalmat ad a művész életművének megismerésére.
      A Domján Galériában a művész fametszetei megvásárolhatók.
      www. domjanart.hu
      Tel: 36-1-486-2374 , mob: 36-30-459-8840
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KISS YUDIT KÖNYVBEMUTATÓJA

      2006. december 1-jén, pénteken este 7:00 órakor az Alexandra Könyvesház pódiumán (Nyugati tér 7.) a Noran kiadó bemutatja a Svájcban élő Kiss Yudit Apám halálának nyara című regényét. A könyv a kiadó beszéld el…című sorozatának első darabja. Közreműködik Németh Gábor író, Jánossy Lajos kritikus és Pogány Judit színművész. Moderátor Balikó Helga.
      
      
      http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Politics/ComparativePolitics/EasternEurope/~~/dmlldz11c2EmY2k9OTc4MDE5ODI5MjgwNw
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Németország

BARBAY MIKLÓS SZÓLÓTÁNCOS KITÜNTETÉSE
MÜNCHEN

      Barbay Ferenc 1943-ban Miskolcon született. Pályafutását a budapesti Operaházban kezdte, 1969 óta a müncheni Operaház szólótáncosa.
      2006 októberében München főpolgármestere a város Táncdíja kitüntetést adta a magyar táncosnak.
      A FAS (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung) 2006. október 29-i számában Wolf Wondratschek tollából olvasható laudáció Barbay Ferencről.
      Tanzen es ist Gebet, Liebe und letzte Einsamkeit címmel.
      
      Kezdetben volt a ritmus – ezzel a mondattal kezdődik, ami biblikusan hangzik, hiszen parafrázis a „kezdetben volt pediglen a szó, Istennek szavá“-ra – de, helyénvaló! Aki úgy táncolt, hogy semmi másra nem gondolt, talán nem is tudta, mit cselekszik, de ahogyan azt tette, az maga a tökéletesség volt. Magamban mindig feltételeztem, hogy így néznek ki a boldog emberek. Táncolni: ez imádkozás és kárhozat, szerelem és az utolsó magány. Senki nem tudja ezt jobban, mint Barbay.
      Táncolni, az istenek és a szellemek felidézése, és – egészen földi történés, a nemek találkozása és szótlan párbeszéde, vérnélküli párbaj, két alapelv találkozása: a női, a dallamé, és a férfi, a ritmusé. A színpadi tánc, a balett, ahogyan a nagy koreográfus, Balanchine véli: „..., a tánc királynője a nő és a férfi az ő apródja.“
      http://fazarchiv.faz.net/webcgi?START=A20&DOKM=139595_FAS_0&WID=69083-1160736-23000_3
Szöcs Károly fordítása
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Könyv

FORRADALOMRÓL TABUK NÉLKÜL
PAUL LENDVAI

      Paul Lendvai új könyvét az osztrák Bertelsmann Kiadó és a budapesti Napvilág Kiadó egyidejűleg hozta ki 2006. szeptemberében.
      
      Fontos történelmi aspektusokat tartalmaz a könyv, hiszen Paul Lendvai autentikus szerző: az 1956-os eseményeket Magyarországon élte át. A ma Ausztriában élő író 1957 februárjában, ifjú újságíróként hagyta el az országot, miután szolgálati útlevéllel hivatalos kiküldetésen Varsóban tartózkodott. 1956 decemberében a Kádár-féle Fehér Könyv egyik szerkesztője volt. Később, már az osztrák politikai elit közelébe kerülve, majd még később történészi hajlamú kutató újságíróként tovább bővítette ismereteit és rálátását az eseményekre - mindezeket a tapasztalatokat összegezte ebben a kötetben.
      http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/56560/
      További más 1956-al foglalkozó kiadványok Ausztriában
      http://www.hitfm.at/basis.asp?sart=112&usart=2618
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

56 STORIES

      Personal Recollections of the 1956 Hungarian Revolution
      A Hungarian American Perspective
      LauerLearning és a Amerikai Magyar Koalíció közös kiadása az 1956-os forradalom résztvevőinek szóbeli történelemkönyve angolul és magyarul. 65 személyes beszámoló, egyedi történet a forradalomról.
      ISBN 963 959342 7
      Az Amerikai Magyar Koalíció országos non-profit szervezet, mely az amerikai magyar ügyek széleskörű megismertetését és megértését támogatja.
      Az Amerikai Magyar Koalíció címe és honlapja:
      Hungarian American Coalition
      1120 Connecticut Avenue, NW, Suite 280
      Washington, DC 20036
      Tel: (202) 296-9505
      Fax: (202) 775-5175
      E-posta: hac@hacusa.org
      Honlap: www.hacusa.org
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

ÖTVENHATRÓL ILLÚZIÓK NÉLKŰL
CHARLES GATI KÖNYVÉRŐL

      Ha semmi más nem jelezné 1956 jelentőségét, a vele kapcsolatos könyvek, írások tömege felvilágosítana bennünket. Ötven év alatt átlagban másfél könyv jelent meg évente kiváló szerzőktől, Aczél Tamástól Paul Zinnerig. A nagy évfordulóra megindult az értékelések, visszaemlékezések áradata. Ha egymás mellé raknánk a most megjelent könyveket több mint másfél métert tennének ki a polcon. Olyan neves szerzők között válogathatunk, mint Asperján György, Bujdosó Alpár, Futaki István, Für Lajos, Gömöri György, Kis Tamás, Kopácsi Sándor, Michael Korda, Kukorelly Endre, Lauer Rice Andrea, Paul Lendvai, Erich Lessing, Méray Tíbor, Pomogáts Béla, Sümegi György, Szabó Balázs, Vasi Géza, W. Nagy Sarolta és mások. Nagy Imre snagovi (Románia) fogságában írt feljegyzéseit is kiadták. Kádár Jánosról négy könyv jelent meg. Hatalmas angol nyelvű tanulmánykötetet olvashatunk Lee Congdon, Király Béla és Nagy Károly szerkesztésében, a Columbia University Press kiadásában: The Hungarian Revolution and War for Independence.
      
      A legkiemelkedőbb tanulmányt Gáti Károly (Charles Gati néven) írta. A könyvnek nemcsak az ad jelentőséget, hogy hallatlan körültekintéssel kutatta fel a vonatkozó forrásokat Budapesten, Moszkvában és Washingtonban, hanem az is, hogy az angol eredetivel (Failed Illusions) egyszerre adták ki magyarul és oroszul. A hírek szerint más nyelveken is meg fog jelenni.
      
      Gáti a középiskola elvégzése után 18 évesen a Magyar Nemzet című újság, majd a rövid életű Hétfői Hírlap munkatársa volt. Magyarországot november 4-e után két héttel hagyta el. Amerikában egyike lett a több ezer fiatalnak, akik ösztöndíjjal elvégezhették itt az egyetemet és most a rangos John Hopkins Egyetem tanára az európai tanszéken, egyben a Foreign Policy Institute tagja és több kormány tanácsadója.
      
      A tanulmány négy, eleddig nem túl gyakran megfogalmazott tényen és néhány kétségtelenül ellentmondásos következtetésen alapszik:
      1. A magyarok harcának végső célja nem a rendszer elvetése, hanem csupán megreformálása volt.
      2. A forradalom híján volt a hatékony vezetésnek.
      3. Nem igaz az, hogy a szovjetek csak az alkalmat lesték, hogy lőhessenek.
      4. Az Egyesült Államok tájékozatlan s egyben félretájékozott volt a változás kilátásai tekintetében.
      
      A rendszer megreformálása volt a célja a kiábrándult kommunistáknak, a Petőfi Körösöknek, az íróknak, a lázongó egyetemistáknak, egyszóval mindenkinek, aki a forradalmi hangulat előkészítésében részt vett. AA szellem forradalma@ Sztálin halála után, Nagy Imre első miniszterelnöksége alatt vette kezdetét.
      
      A szovjetek ugyanakkor azzal, hogy előbb támogatták, aztán elvetették Nagy Imrét, felrázták a magyar értelmiségi elitet, egyesítették őket egy Sztálin ellenes gondolatvilágban és Amintegy kikövezték az utat a szovjet birodalom elleni dühödt kirohanás számára. A reform elfojtásával elkerülhetetlenné tették a forradalmat@ - összegezi a helyzetet Gáti.
      
      Nagy Imrének 1954 október 23-án - hajszálpontosan két évvel a forradalom kitörése előtt - a Népfront első kongresszusán elmondott beszéde meghatározó volt abban, hogy a reformerek és forradalmárok egyformán vezérüknek fogadták. Nagy nem az osztályharcról, hanem kilenc és félmillió magyar közös szívdobbanásáról beszélt. Nem a proletáriátust, hanem a népet említette az ország fő erejének. Viszont, amikor az események az élre szólították, inkább csak egy Abotcsinálta forradalmár@ lett, és az igazából Avezér nélküli forradalom@ vezetőjeként nem irányította az eseményeket, hanem azok tolták t maguk előtt. ASemmi jele annak, hogy...bárki is arra intette volna az ifjakat: vessenek egy pillantást a térképre, nézzék meg, hol is fekszik a Szovjetunió, s a geopolitikai realitásokra való tekintettel tanúsítsanak némi önmérsékletet.@ - panaszolja Gáti.
      
      A szovjetek szerepének ismertetése és elemzése Gáti könyvének legvitatottabb és leginkább megkérdjelezett része. Tény, hogy a SZKP (Szovjetunió Kommunista Párt) Központi Bizottságának elnöksége október 30-án egyhangúan elvetette Magyarország katonai megszállását, de egy nappal később 31-én, szintén egyhangúan (Mikojan és Saburov némi kétségei mellett) megszavazták a támadást. Bár nincs írásos adat a döntés megváltoztatásának indoklásáról, Gáti a Köztársaság téri atrocitásokat (kommunistákat gyilkolnak), a többpárt rendszer visszaállítását, a zavargások más országokra való átterjedésétl való félelmet és a Nagy Imre vezetésében való csalódást jelöli meg Hruscsov döntése okaként. Rainer János, az 56-os intézet igazgatója viszont azt bizonyítja, hogy 31-én még semmi nyoma sem volt a Köztársaság téri vérengzés hírének Moszkvában.
      
      Történészek általában nem bocsátkoznak olyan találgatásokba, hogy Ami lett volna ha?....@. Gati is tisztában van ezzel, de úgy véli, hogy: AKevésbé hivatalos helyzetben, különösen pedig egy vagy két pohár ital elfogyasztása után... magyarok és amerikaiak is mindig szívesen fontolgatták és elemezgették a helyzet egy másféle kimenetelének lehetőségeit.@ Végül is szerinte Ahelye van annak, hogy jól tájékozott emberek a meg nem történt dolgokon is eltöprengjenek.@
      
      A magyarországi drámának három felvonása volt: A forradalmárok és a rendszer szembenállása október 23-tól 28-ig. - Az összehangolódás október 28. és 30. között, - Az együttműködés október 31-től november 4-ig. Ami ezután következett, már egy más történet. Viszont, ha már a találgatásoknál tartunk, azt is elgondolhatjuk, hogy ha 23-án éjjel Benke Valéria, a Rádió elnöke nem utasítja vissza a diákok kérését, hanem elfogadja a 16 pont felolvasását, nem lett volna forradalom és fegyveres harc. Sajnos, ebben Nagy Imrének is szerepe volt, mert Benke tőle kért tanácsot, hogy engedjen-e a diákok követelésének, de Nagy nem foglalt állást, Benkét a Politikai Bizottsághoz utasította. Vessük ezt össze azzal, ami az Országos Pártközpontnál, a Afehér háznál@ történt. Ugyanakkor, amikor a diákok a rádióhoz mentek, én egy másik csoporthoz csapódtam, amelyik hasonló követelést akart átadni a párt vezetőségének. A Fehér Háznál a pontokat minden további nélkül átvették azzal, hogy azokat a legfelsőbb vezetők elé terjesztik. A csapat így megnyugodva, dolgavégezetten távozott.
      
      Az amerikaiak szerepének ismertetése talán a könyvnek a legérdekesebb, és eddig legkevésbé ismert adatokat tartalmazó része. Gáti a feltárt dokumentumok alapján rendkívül elítélően nyilatkozik az Eisenhower adminisztrációról. Idézi John Lukácsot is, aki szerint Eisenhower és Nixon Anemcsak képmutatók voltak, de egyszerűen becstelenek is@. Nixon és Dulles külügyminiszter is - noha igyekeztek a felszabadítási politika legfőbb szószólói lenni - valójában egy sztálinista gondolatot követtek. Nevezetesen, ha a rabnemzetek esetében a helyzet mennél rosszabb, nekik annál jobb. A CIA egyik vezető személyisége, Frank Lindsay lemondásakor írott hosszú memorandumban figyelmeztetett arra, hogy Aa kelet-európai kommunisták visszaszorítására törekvő politika aligha lesz sikeres ...(mert) a jelenleg alkalmazott eszközeink elégtelenek és hatástalanok a szovjet politikai rendszerrel szemben@.
      
      Ennek ellenére az amerikai külpolitika és annak szószólója, a Szabad Európa Rádió úgy döntött, hogy folytatni kell a felszabadítás hamis propagandáját, és bár nem hittek annak sikerében, reménykedtek, hogy megnehezíthetik a kommunisták életét. Még a forradalom alatt is maximalista követeléseket hangoztattak és nem tettek különbséget a sztálinisták, az antisztálinisták, a titóisták, a revizionisták, a maoisták és a dogmatikusok között. ANem vették észre, hogy Nagy Imre és antisztálinista követői jelentik a legnagyobb kihívást a magyarországi sztálinista rezsim számára@. Nekik ő is csak egyike volt a gyűlölt kommunistáknak.
      
      Charles Gati: (nem tudni miért jelzi a szerzőt a magyar kiadás is az angol névvel) Vesztett illúziók - Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom című könyvét (Makovecz Benjamin fordításában) az Osiris kiadó jelentette meg a forradalom ötvenedik évfordulójára. Tudományos kutatási értéke mellett könnyen olvasható, izgalmas írás, amelyet nehéz letenni. AFelvillanyozó olvasmány, történelmi forrásmunkaként megkerülhetetlen@ - írja róla Zbigniew Brzezinski, az Egyesült Államok volt nemzetbiztonsági tanácsadója.
      
      
      
      
      
      Gereben István véleménye a könyvről az amazon honlapon:
      http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0804756066/ref=cm_cr_dp_pt/103-5379960-9314252?ie=UTF8&n=283155&s=books
      Eric Hobsbawm: Could it have been different? című cikkében
      http://www.lrb.co.uk/v28/n22/hobs01_.html
      Paul Lendvai véleménye a „Forradalomról tabuk nélkül” című cikkében:
      http://www.fn.hu/cikk/00140000/147210/paul_lendvai_gyurcsany_igazi_tehetseg.php
Papp László
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Folyóirat

INTERJÚ BENEDEK LÁSZLÓVAL
A LATIN-AMERIKAI MAGYAR ORSZÁGOS SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK EURÓPAI KÉPVISELŐJÉVEL

      http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=381769&rvt=9&pos=150&s_text=elfelejtett+magyarok&s_texttype=&norel=1&pass=3
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

INTERJÚ APRIL H. FOLEYVAL
AZ AMERIKAI NAGYKÖVETASSZONNYAL

      http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=14634
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

INTERJÚ LIPTÁK BÉLÁVAL

      http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=14500
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Internet

1956-AL FOGLALKOZÓ KÖNYVEK LISTÁJA AUSZTRIÁBAN

      http://www.hitfm.at/basis.asp?sart=112&usart=2618
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

MAGYAR NÉPSZAVA

      A 116 éves Amerikai Magyar Népszava Szabadság, az USA legrégebbi és legnagyobb magyar nyelvű hetilapja, elindította Internetes honlapját, amely elérhető a www.nepszava.com címen. A website önálló Internetes újságként is működik, online hirdetést lehet feladni, online elő lehet fizetni, a Piactéren bárki ingyen felteheti saját apróhirdetését, és a hirdetőknek azonnal válaszolhat is, munkát keres, kínál, lakás, társkeresés és más rovatokban. Fórumok, Tabu Páholy, programok, közérdekű információk. A nyomtatott újság legnépszerűbb rovatait lehet itt is olvasni, hamarosan PDF formátumban meg lehet rendelni a hetilapot. Emellett szállodát, repülőtéri transzfert, taxit lehet rendelni Budapesten, és rövidesen online repülőjegy értékesítés is lesz. Keresünk az Egyesült Államok minden részéről tudósítókat, akik a helyi eseményekről, programokról beszámolókat tudnának írni, és érdekes, sikeres magyarokat be tudnának mutatni.
      Amerikai Magyar Népszava Szabadság - a gondolkodó magyarok lapja.
Bartus László
E-posta: laszlobartus1@yahoo.com
Honlap:www.nepszava.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Obitus

ELHUNYT HATÁR GYŐZŐ

      Elhunyt Határ Győző Kossuth-díjas magyar író.
      1914-ben Gyomán született, 1938-ban a Budapesti Műegyetem Építészmérnöki Karán diplomázott. A Zeneakadémián Kodály Zoltán tanítványa volt; első regényét (Veszélyes fordulatszám) elkobozták, majd 1943-ban a Csodák országa hátsó-Eurázsia című regényét is lefoglalták, a szerzőt államellenes szervezkedés, összeesküvés vádjával letartóztatták, s felségárulásért elítélték. 1944–ben a sátoraljaújhelyi börtönből megszökött. 1945-ben újra publikált, mint építész Hajós Alfréd munkatársa lett. 1949-ben kizárták az írószövetségből 1950–ben tiltott határátlépési kísérletért két és fél év börtönbüntetésre ítélték, a szegedi Csillag börtönben raboskodott.
      1956-ban elhagyta Magyarországot, Londonban telepedett le, 1957 és 1976 között a BBC Magyar Osztálya és a Szabad Európa Rádió rendszeres munkatársa volt.
      1981-ben művei többségének első kiadása „Aurora Könyvek” cím alatt, magánkiadásban látott napvilágot Londonban.
      Határ Győzőt életének 93. évében, a londoni St. George­s kórházban érte a halál 2006. november 27-én. Az író tíz nappal élte túl feleségét, Prágai Piroskát.
      Határ Győző két héttel korábban még részt vett azon a megemlékezésen, amelyet a St. James-palotában rendeztek Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából. A magyar előadóművészeket felvonultató rendezvényen az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel részletet angolul.
      Határ Győző az utóbbi évtizedekben a dél-londoni Wimbledonban élt és alkotott. Az író londoni házának tulajdonjogát a magyar államra hagyta.
      http://www.litera.hu/object.4c543e4d-ac36-4937-84a2-6081897f56f7.ivy
      http://nol.hu/cikk/425928/
      http://www.hunlit.hu/hatargyozo
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

ELHUNYT PUSKÁS FERENC

      A világ egyik legismertebb magyar embere, a legendás magyar Aranycsapat balösszekötője Puskás Ferenc 79 éves korában hunyt el.
      A 1943 és 1956 között 349 magyar bajnoki mérkőzésen 358 gólt ért el, míg a válogatottban 85 találkozón 84-szer volt eredményes. Utóbbi mutatójával a Gazzetta dello Sport című olasz lap összeállítása alapján a 20. század legjobb góllövője volt.
      http://www.origo.hu/sport/magyarfoci/20061117elhunyt.html
      http://www.bestfootballer.com/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

© Nyugati Hírlevél - 2006