független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
Olvasószerkesztő: Pálvölgyi Endre
E-mail: bikajuli@cox.net
Fax: 504-286-1487

88. szám
2006. május 31.


JUHÁSZ GYULA
ISTEN KEZÉBEN

      A júniusi napnak záporában,
      Mely aranyat nyilaz álmatagon,
      Lyukas nadrágban és kehes kabátban
      Öreg csavargó alszik a padon.
      
      Körülötte az élet dele forr, zúg
      És robognak a ringó gépkocsik,
      Ő lógó fejjel más világba fordúl
      És egy boldog májusról álmodik.
      
      Elnézem én gyöngéden és irígyen,
      Az élete és padja oly kemény,
      De ő most végtelen puhán, szelíden,
      Bizton pihen az Isten tenyerén.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Amerikai Egyesült Államok

FELMÉRIK AZ AMERIKAI MAGYARSÁGOT

      Számos próbálkozás történt arra, hogy pontosabb felmérés készüljön az amerikai magyarok valós számáról. Ez azonban igen nehéz feladat lenne, ha személyekről beszélnénk. Reálisabb igyekezet összeírni az amerikai magyar intézményeket, szervezeteket, egyházakat. Történt is már erre több próbálkozás. Most úgy tűnik, végre megvalósul ez a régi terv.
      
      Ha valaki az amerikai magyarokról beszél, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hányan is vannak az ottani nemzettársaink. Jóllehet a századforduló sokat idézett József Attila féle "Amerikába kitántorgott másfélmillió" nagyjából ma is gyakran emlegetett adat, (bár az akkori kivándorlóknak egy tekintélyes része nem volt magyar nemzetiségű) egy bizonyos, hogy az amerikai magyarok száma évről évre csökken. A fogyás mértéke több mint évi egy százalék. Hogy a statisztika adatait idézzük: míg 1980-ban 1,776.900 USA-beli lakos jelentette magát magyar származásúnak, 1990-ben 1,582.300 és 2000-ben már csak 1,401.000.
      A valós helyzetet azonban jobban jellemzi a népszámlálásnak arra a kérdésére adott válasza, hogy ezek közül hányan használják otthonukban rendszeresen a magyar nyelvet. Ez mindegyik felmérésnél a magyar származásúak kevesebb, mint tíz százalékát teszi ki.(Nem szabad ezt a számot összetéveszteni azzal, hogy hányan tudnak, vagy "beszélnek" magyarul Amerikában. Erre nincs népszámlálásiadat, de becslések szerint többszázezer amerikai tudhat valamennyire magyarul.)
      
      Amerikában a népszámlálási statisztika nem egészen tükrözi azt, hogy kit lehet egy bizonyos néphez tartozónak tekinteni. A bizonytalansági tényező azért jelenik meg, mert a kérdőív lehetővé teszi a vegyes házasságból származók számára két, vagy akár több ős (ancestry) megnevezését.
      
      Már az Antall kormány alatt a Washington-i nagykövetség összeállított egy címjegyzéket az amerikai magyar szervezetekről, amely tartalmazta az egyházak felsorolását is. A Magyar Távirati Iroda (MTI) éveken át könyv alakban terjesztett egy hasonló kimutatást, amely később elektronikus kiadásban jelent meg. Utoljára 1996-ban kértek meg ennek az átnézésére, akkor a jegyzék 287 címet tartalmazott, amiben az egyesületek mellett a cserkészcsapatok és templomok is szerepeltek. Pontosabb felmérést mi készítettünk az akkor még működő Magyarok Világszövetsége Amerikai Tanácsa részéről 1998-ban.
      
      Az általam szerkesztett "A világ magyarsága" című sorozat "Amerikai Egyesült Államok" kötete a következő adatokat tartalmazta:
      magyar egyesületek, szervezetek: 285
      magyar templomok: 127 (görög katolikus 19, római katolikus 4o, református 5o, egyéb 18)
      magyar iskolák: 21
      cserkészcsapatok: 23
      magyar újságok, folyóiratok: 41
      rádióállomások: 9
      magyar televízió programok: 7.
      Azóta nem történt hasonló kimutatás, bár a Magyar Tudományos Akadémia Nyugati Tudományos Tanácsa Nagy Károly javaslatára tervbe vette egy szakszerű felmérés elkészítését, de erre ezideig nem került sor. Próbálkozás történt az egyre szaporodó magyar tárgyú elektronikus honlapok számbavételére is, de ez a kimutatás sem teljes.
      
      Most végre a magyar kormány elhatározta, hogy neki kezd a munkának. A program felelőse a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH), amelynek a most kinevezett elnöke Komlós Attila sok ismeretséggel rendelkezik a határon túli magyarok, így a nyugatiak körében is. Ő az Anyanyelvi Konferencia ügyvezető elnökeként építette ki kapcsolatait az itteni szervezetek vezetőivel. A HTMH nyugati főosztály vezetője Bagi Gábor, az észak-amerikai terület referense pedig Lantos Béla.
      
      A kormány 10-12 millió forintot (50-60.000 dollár) irányzott elő erre a kb. másfél évig tartó munkára. A felmérés célja:”az amerikai magyarság demográfiai-szociológiai jellemzőinek, illetve szervezeti- és intézményhálózatának feltérképezése alapján a magyar kormány és az amerikai magyarság közötti együttműködés lehetséges és kívánatos területeinek azonosítása, az amerikai magyarsággal meglévő kapcsolatok továbbvitele.”
      
      A meglehetősen bürokratikusan hangzó szóhasználattal megfogalmazott cél megjelölésének csak az a szépséghibája, hogy a döntés előtt nem egyeztettek azokkal az amerikai magyarokkal, akiknek ezen a területen a legnagyobb tapasztalata van. Jobb lett volna az is, ha a “magyar kormány” helyett a civil és tudományos szervezeteket jelölték volna meg mint az együttműködés felelősei.
      
      Remélhetőleg a munka megkezdése után alkalom nyílik majd az egyeztetésre, az itteni tapasztalatok, és ismeretek igénybevételére. Nehogy újra ok legyen a régi panaszra: Rólunk, nélkülünk.
      Az adatbázis kialakítására a terv 2-3 hónapot irányoz elő és a munkavégző 4 fős csapatot az Országos Széchenyi Könyvtár, és a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete állítja össze. Érdekes, hogy nem esik szó az Akadémia Nyugati Tudományos Tanácsáról, jóllehet az eredeti javaslat onnan származott. Feltehető azonban, hogy a NyTT tagjait bevonják majd a munkába.
      
      Az adatbázis birtokában a terv a magyar szervezetek kérdőíves vizsgálatát veszi célba, Ez adna majd átfogó képet az amerikai magyar intézményhálózatról, azok népességéről. (Taglétszám, generációs összetétel, a működés jellege, az óhazai kapcsolatok, stb.) Erre a munkafázisra 5-6 hónapot szánnak.
      
      A végeredmény képet ad majd az amerikai magyar szervezetek, intézmények, egyházak, kulturális és tudományos műhelyek jellegéről, adatairól. Mindez aztán egy áttekinthető kézikönyvben lesz hozzáférhető mind az amerikai, mind a hazai tudományos élet, illetve a nagyközönség számára.
      
      A tervezet a megvalósítás határidejét 2006. november 30-ában jelöli meg, ami a másfél éves munkaprogram szempontjából máris majdnem egy éves késést jelent. Örömmel vesszük, hogy az óhaza végre komoly formában foglalkozni kíván az itteni nemzettest állapotával, jelenével és jövőjével. Az amerikai magyar szervezetek, intézmények és egyházak készek arra, hogy tevőlegesen vegyenek részt ebben a komoly munkában.
Papp László
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

EDVIN MARTON
KALIFORNIA

      Edvin Marton hegedűvirtuóz 2006. május 1-én a 27. Sport Emmy-díjkiosztó ünnepségen a legjobb zeneszerzőnek járó díjban részesült. Martont az ESPN nevű amerikai sporttelevízió jelöltjeként, az Emmy-díjak történetében első magyarként, a 2005-ös műkorcsolya világbajnokságra írt szerzeményéért jutalmazták az amerikai televíziózás Oscar-díjának tartott elismeréssel.
      Edvin Marton egyéni és produkciós team kategóriában is Emmyt kapott, tehát kétszeres EMMY-díjas.
      "Hatalmas megtiszteltetés, hogy megkaptam a szobrot és felléphettem a gálán. A New York Times is elismerően írt rólam."
      Edvin Marton honlapján többet megtudhatnak életéréről, zenei elképzeléseiről, 1698-ban készült Stradivarijáról
      http://www.edvinmarton.com/
www.gimagine.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

MAGYAR NAP
31-IK MAGYAR FESZTIVÁL AZ 1956 FORRADALOMRA VALÓ MEGEMLÉKEZESSEL

      Június 3-án, szombaton egész napos Magyar Fesztivál New Brunswick-ban sok előadással, kiállítással, magyaros ételekkel, koncerttel és táncházzal az Életfa, a Csűrdöngölő és az Amerikai Magyar Atléta Klub (HAAC) népi együttese fellépésével.
      
      11 órakor indul az ünnepi felvonulás a magyar múzeumtól. A menet megáll az 56-os emlékműnél, ahol Kapisztrán atya mond imát az 1956-ban meghalt hősökért az 50 éves évforduló alkalmából, innen a menet továbbmegy a Magyar Amerikai Atléta Klub (HAAC) székházához, amely idén van nyitva utoljára és ősszel új helyen fog működni.
      
      Információ: (202) 836-4869
      300 Somerset St., New Brunswick, N.J
      Tel: (732) 846-5777
      http://www.ahfoundation.org
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

VERS HANGJA IRODALMI KÖR
GYERMEKMŰSOR

      A New Brunswick-i Vers Hangja Irodami Kör 2006. június 18-án, vasárnap d.u. 4 órakor gyermekműsort tart, verseket és dalokat adnak elő a New Brunswick-i Magyar Örökség Központban (Hungarian Heritage Center, 300 Somerset Street, New Brunswick, New Jersey). Rendező: Harkó Gyöngyvér. Ezen a napon, 2006. június 18-án ünnepli a kör a 17 éves születésnapját és a magyar vers megőrzésében és továbbadásában kifejtett egyre sikeresebb munkáját.
      Érdeklődés: 732-846-5777, 732-418-1871
      E-posta: harkodudu@yahoo.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

ELSŐ HUNGARO-WOODSTOCK

      Közeleg a június közepére tervezett nagyszabású esemény, az első Hungaro-Woodstock Fesztivál időpontja. A New York-i Molnár Travel utazási iroda és az Sxp Média közös rendezvényén a hazai könynyűzene kimagasló képviselői vesznek részt. A tervezett előadói gárda Somló Tamás, Horváth Charile, Benkő László, Bródy János, Török Ádám, Révész Sándor, és rajtuk kívül még több hazai rocklegenda készül szórakoztatni a magyarokat.
      A New York-i szervezők megkeresték az Egyesült Államok magyar egyesületeit a közönségszervezés, illetve a lehetséges támogatások ügyében, mert úgy vélik, ilyen volumenű eseményhez széleskörű összefogásra van szükség. A rendezvény helyszíne a Woodstock melletti plattekille-i síkomplexum, melynek magyar tulajdonosa készségesen állt a szervezők rendelkezésére. Ideális körülmények várják a zenészeket és a közönséget is annak reményében, hogy az első Hungaro-Woodstock megrendezése után minden évben sor kerülhet erre az eseményre. A plattekille-i sípálya és a hozzá tartozó terület méltó helyszínt biztosít a rendezvénynek, ahol a hajnali órákig váltogatják egymást a fellépő művészek. A rendezvény területén sátorozásra is lehetőség nyílik, de magyaros látványkonyha és egyéb szórakoztató programok is színesítik majd az összejövetelt, melyre az anyaországból is várják a jelentkezőket a szervezők.
http://www.pano-rama.hu/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

CONNECTICUTI MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET (HCSC)
ISMERTETŐ KIADVÁNY 1956 RÓL

      HCSC (Hungarian Cultural Society of Connecticut), az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából kiadott egy 8 oldalas fényképekkel és rajzokkal illusztrált ismertetőt a magyar forradalomról. Non-profit szervezetek számára az ismertető önköltségi áron kapható. Rendezvények, könyvtárak , magyar klubtagok, fiatalok, iskolák rendelhetnek belőle.
      Információ a szervezet honlapján található: www.HCSC.US.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

FÉSZEK KLUB

      2006. június 7-én szerdán este 7 óra 30-kor az idei harminchatodik évaduk befejező előadását Zorándy Zoltán kívánsághangversenyével zárják.
      
      344 East 69 New York, New York 10021
      Info: (201) 886-2512
      E-posta: e69nyfeszek@aol.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

SIKERES AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS
1956-OS MAGYAR FORRADALOM 50 ÉVES EMLÉKÜNNEPÉT SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

      A magyar történelem egyik legnagyobb eseményére, az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójának méltó megünneplésére készül hosszú hónapok óta a New York-i székhelyű emlékünnepet előkészítő bizottság. A bizottság tagjai minden alkalmat megragadnak, hogy tájékoztassák a magyarokat és az amerikaiakat egyaránt, milyen jelentős nap lesz október tizenötödike. A St. Patrick székesegyházban 12 órakor kezdődik majd az emlékmise, amit hivatalosan levélben is megerősített már a székesegyház rektora; és 300 helyet biztosítottak a magyar ünneplők számára. Azt követően a Carnegie Hallban nagyszabású ünnepségre lesz hivatalos minden érdeklődő. A színpadon világhírű művészek fognak fellépni, többek között Frankl Péter zongoraművész, Molnár András operaénekes, a Takács Vonósnégyes és a Yale Philharmonia zenekar.
       Az 1956-os Magyar Forradalom 50 Éves Emlékünnepét Szervező Bizottság a legutóbbi, április 24-i találkozóján ismét megvitatta a legfontosabb feladatokat. A már közel egy éve működő bizottság elnöke, Lovas György bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások a Carnegie Hall koncertszervezőjével, Christopher Gruits-szal, a program technikai és egyéb részleteinek kidolgozását illetően.
      A bizottság túl van egy sok munkával járó feladatán: csaknem 12 ezer címre küldött szét adománykérő levelet lehetséges magyar és amerikai érdeklődőknek. Óriási szervezést igényelt ez a munka. Az volt a cél, hogy minél kisebb anyagi ráfordítással minél több helyre eljussanak ezek a levelek, amelyekben a bizottság felajánlásokat kért a Carnegie Hallban tartandó ünnepség költségeinek a fedezésére és a kapcsolódó kiadásokra, mint például a fellépők utaztatása.
      Örömmel újságolja el a bizottság e helyütt is, hogy csodálatos volt az összefogás! A William Penn Association tízezer levél elkészítését és a bélyegköltség felét is magára vállalta. Az Amerikai-Magyar Alapítvány és a Magyar Emberi Jogok Alapítványa címjegyzékére is kimentek a levelek. Köszönetet érdemel dr. Lakatos István társelnök, aki koordinálta az egész munkát, Varga István, a William Penn Association elnöke, Molnár Ágoston professzor; Fischer Viktor, a bizottság pénzügyi ellenőrének és Bollók Barbara alelnök együttműködése és dr. Somogyi Balázs alelnök szervezőmunkája – mind önkéntes felajánlás. Példa volt ez az összefogás arra, hogy ha nemes a cél, nagy a kihívás és pozitív a gondolkodás, a magyarok össze tudnak fogni. A válaszborítékok nagy száma jött már vissza, sok kedves kísérőlevél is érkezett, könnyet vagy mosolyt fakasztó némelyik; lehet érezni, hogy 1956 élő emlék, amiért érdemes összefogni. Több tízezer dollárt könyvelhetett el ebből a forrásból a könyvelő, hálás köszönet mindezért az amerikai magyaroknak. A címek sokasága miatt előfordult, hogy néhányan több példányt is kaptak az adománykérő levélből. Őket arra kérjük, ha van olyan ismerősük, barátjuk vagy rokonuk, aki még nem kapott a levélből, a fölösleges példányt juttassa el nekik.
      A munka tehát nem volt hiábavaló, a bizottság, tudva, hogy jó irányba halad, mostmár dolgozhat a következő kitűzött nagy célon, amely egy 1956-os emlékmű felállítása New Yorkban. Ezzel kapcsolatban felveszi majd a kapcsolatot New York azon vezetőivel, akiknek döntési joguk van ezen a téren.
      A bizottság kéri mindazokat, akik szeretnék támogatni e nemes célokat, hogy adományaikat, felajánlásaikat a következő névre/címre küldjék: „HUNGARY 1956 COMMEMORATION” c/o Hungarian House, 213 East 82nd Street, New York, NY 10028.
      Találkozunk 2006. október 15-én a St. Patrick székesegyházban és a Carnegie Hallban!
Niemetz Ágnes
A bizottság sajtótitkára
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

ÁRPÁDHON
ÖREGEK ÜNNEPLÉSE

      2006. június 4-én vasárnap délután 2 órakor a Szt. Margit rk. templom közösségi termében várják a környék 75 éven felüli magyarjait a Louisiana állambeli Árpádhon Kulturális Egyesület tagjai. Közel 100, 75 éven felüli él még Árpádhonban és környékén.
      http://www.magyars.org/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

A MAGYAR KULTÚRA OTTHONA DALLASBAN

      Dallas, a vele csaknem egybeépült Fort Worth-al Texas állam második legnagyobb városa. Mégis viszonylag kevés a magyarok száma ott. Ennek ellenére van két olyan magyar érték, amely az évek során nagyban hozzájárult a magyarság és a magyar kultúra megismertetéséhez Amerikában. A háború után itt telepedett le és alapított elismert gimnáziumot a menekült magyar ciszter tanítórend, és itt szervezte meg Széchy Beáta a Magyar Multikulturális Központot.
      
      
      A Hungarian Multicultural Center, Inc. (HMC) egy nem profit irányú szervezet. Célja, hogy művésztelepek és kiállítások szervezésével kulturális kapcsolatokat
      alakítson ki intézmények és alkotó művészek között Amerikában és Magyarországon.
      A HMC 1990-ben alakult meg. Igazgatója, Széchy Beáta 1980-ban fejezte be a Magyar Képzőművészeti Főiskolát és érkezett az Egyesült Államokba, ahol 1999-ben mesterdiplomát szerzett a Southern Methodist egyetemen (Dallas, Texas), 1982 óta rendszeresen kiállít. 1987-től egyaránt működik az USA-ban és Magyarországon.
      
      Az első művésztelepet 1995-ban szervezték Magyarországon, fiatal amerikai művészek számára. Azóta minden nyáron működik az alkotótelep, ahol évente egyre több művész vesz részt a programokon. A művészek eleinte a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában találkoztak. A programok végén helyi kiállításon mutatták be munkáikat, melyekből egy- egy alkotást a zeneiskolának, a füredi önkormányzatnak és a HMC gyűjteményének ajándékoztak.
      
      “2005 óta évente négy művésztelepet szervezünk, hármat nyáron egyet télen” - ismertette a tevékenységet Széchy Beáta. Az alkotótábor az utolsó két évben új helyen, Csopakon működik, nyaranta 30 művész részére biztosit munka és szálláslehetőséget egy-egy hónapos turnusokban. A résztvevőket kétágyas, fürdőszobás lakosztályokban helyezik el, emellett három studióterem ad lehetőséget az alkotómunka számára.
      
      Minden három-négy évben Budapesten is kiállítást szerveznek az alkotó táborban résztvevő művészek munkáiból. 2007. május-júniusban az Erdész Galériában lesz egy csoportos kiállítás, 2008-ban pedig a Vizivárosi Galériában. A kiállításokat az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és helyi alapítványok is támogatják.
      
      A téli művésztábort Budapesten tartják meg. Ott az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete székházában lesznek elszállásolva, ahol munka- és kiállítási lehetőségre is mód van. Az új alkotások, gondolatok és elgondolások kialakítása egyéni konzultációk, szemináriumok és műtermi programok keretében történik. Beszélgetéseket és videóvetítéseket szerveznek. Az előadások a nagyközönség számára is nyitottak.
      
      Eddig közel 200 művész vett részt az alkotótáborokban. Ezek munkáiról DVD katalógust terveznek kiadni, “Magyarország és Közép-Európa nemzetközi művészek szemével” címmel. A katalógust dr. Gellér Katalin bevezető szövegével múzeumoknak, gyűjtőknek, könyvtáraknak szánják elküldeni, ehhez most keresnek adományokat.
      (HMC, P.O.BOX 141374 DALLAS, TX 75214)
      
      A Kulturális Központnak több mint 300 tagja van, negyedévente hírlevelet adnak ki, filmvetítéseken, kiállításokon találkoznak. Ez a szervezet politikamentes, a március 15-i és október 23-i megemlékezéseket egy másik magyar társaság szervezi a ciszter apátság helyiségeiben.
      
      Tapasztalatból tudjuk, hogy minden amerikai magyar intézmény mögött egy áldozatos és fáradhatatlan szervező személy munkáját ismerhetjük meg. Ilyen Széchy Beáta, aki nélkül aligha lehetne Dallas a magyar kultúra előretolt bástyája. Beáta “a személyes idő mérnöke”-írja róla az Ernst Múzeumban-2005 júniusban rendezett kiállítása gazdagon illusztrált kétnyelvű kiadványában Tatai Erzsébet. A kiállítás a művész munkáit 1977-től napjainkig mutatta be.
      
      A dallasi Magyar Multikulturális Központ és Széchy Beáta tevékenysége és sikerei igazolják, hogy miként válhat egy aránylag kis létszámú, de annál lelkesebb csoport a hazai kultúra eredményes “nagykövetévé” a messzi távolban.
Papp László
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Anglia

BARTÓK-EMLÉKDÍJAK LONDONBAN

      A Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Bartók Béla-emlékdíjjal fejezi ki megbecsülését a magyar zenei élet, a mecénások és a zenei kultúra intézményei iránt. A londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója, Bogyay Katalin ajánlására ezt az elismerést a szigetországban Kőry Ágnes zenekutató, Kubinyi Anna textilművész valamint Peter Ash zeneszerző-karmester vehette át május 2-án. Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operája koncertbemutatóján a London Schools Symphony Orchestra kíséretében, Peter Ash vezényletével Meláth Andreát és Kálmándi Mihályt hallhatta a közönség. A kitüntetéseket Bogyay Katalin a Magyar Kulturális Központ igazgatója adta át.
      Kőry Ágnes, Kubinyi Anna és Peter Ash mellett a londoni magyar intézet is részesült a kitüntetésben.
      
      Peter Ash zeneszező-karmester a világ legnagyobb szimfonikus zenekaraival dolgozott eddigi pályafutása során Los Angelestől Szentpéterváron át Berlinig. Zenei repertoárja a barokktól egészen a kortárs muzsikáig igen széleskörű. 2001-től a London Schools Symphony Orchestra vezetője, valamint a Ronald Dahl Alapítvány zenei tanácsadója. A London Schools Symphony Orchestra olyan fiatal tehetséges zenészekből alakult, akiket a jövőben a világ legnagyobb zenekaraiban fedezhetünk majd fel.
      Március 27-én, az intézetben Kőry Ágnes zenekutató előadását hallhatta a közönség Bartók Béláról. A Magyarországon született Kőry Ágnes alapítója és elnöke a Bartók Béla Zenei Központnak Londonban (BBCM), ahol a diákok zenei tanulmányait ösztöndíjakkal is támogatják. A zenei központ átfogó és széleskörű ismeretet nyújt amatőröknek és gyermekeknek egyaránt, ám egyben felkarolja a professzionális és tehetséges fiatal muzsikusokat is. Az iskola támogatói között világhírű zenészek nevei is feltűnnek. Kőry Ágnes a Bartók Béla konzervatóriumban végzett Budapesten, majd a londoni Royal Academy of Music és a University of London hallgatójaként folytatta kutató munkáját. Máig tanít és előad, ám ugyanakkor folyamatos zenetörténeti kutatást végez. Doktori disszertációját Bartók és a népzene szoros kapcsolatárol írta, mellyel nagy megbecsülésre tett szert a University of London zenei tanszékén.
      "Csak tiszta forrásból"
      Az Inspired by Bartók programsorozathoz kapcsolódva nyílt meg április 4-én, Kubinyi Anna “Csak tiszta forrásból" című kiállítása. A textilművész hosszú évekig élt és alkotott Franciaországban, és eredeti technikával készült textilképei sokfelé megtalálhatóak a világban. A mostani kiállítás gyökereit Erdélyben, a székelykapukban, a tiszta népi motivumokban kell keresni. A Székelykaput először Glasgowban mutatta be az intézet a Magyar Magic keretében.
NOL
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Franciaország

A PÁRIZSI MAGYAR INTÉZET JÚNIUSI PROGRAMJAI

      Június 7-én a Kanadában élő magyar származású művészettörténész, Oliver Botar tart előadást Moholy-Nagy László 1916-1923 közötti művészetéről.
      Június 15-én nyílik a PMI „A fény művészei – Hommage à Moholy-Nagy” című kiállítása, melyen a Kepes Nemzetközi Egyesület négy országban élő, hét, magyar származású művésze: Csáji Attila, Haris László, Kuchta Klára, Mengyán András, Mattis-Teutsch Waldemar, Tubak Csaba, Bortnyik Éva munkáit láthatja a közönség. A július13-ig megtekinthető tárlat kurátora Kuchta Klára.
      Június 17-én az 1976-óta minden évben megrendezett francia-angol költészeti fesztivál záróeseményére kerül sor a magyar kultúra párizsi otthonában: a fesztivál idei magyar költőmeghívottja Bárdos László.
      Június 21-én minden eddigi zenei ünnepi rendezvényét meghaladó, nagyszabású szabadtéri koncertet szervez a PMI a szomszédságában fekvő Saint-Sulpice templom előtti téren, melyen több ezres közönség jelenlétére számítanak. Fél hétkor Lakatos Róbert és a Rév együttes lép fel, magyar népzenei koncertjükkel Bartóknak állítanak emléket, akit egykor ugyanez a zenei világ ihletett számos darabja megírására. 8-kor a francia közönségnek is ismerős, elragadó hangú roma énekesnő Miczura varázsolja majd el a párizsi nagyérdeműt.
      Ugyanezen a napon Zólyomi Zsolt parfümszakértő egynapos parfümkiállítását mutatja be a PMI-ben, mely alkalomból mindegyik látogató kap egy kis ízelítőt a magyar „orr” legújabb illatkreációjából.
      A PMI mozijában június 8-án Deák Krisztina: Jadviga párnája című filmjét vetítik.
      
      
      
      
      MAGYAR FILMES SIKEREK A FRANCIAORSZÁGI AUBAGNE-BAN
      
      
      Két magyar film is a díjazottak közé került a májusi Aubagne-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Mundruczó Kornél Johanna című operafilmje az egész estés filmek kategóriájában kapta meg a zsűri különdíját. A fikciós rövidfilmek szekciójában Báthory Orsolya Antik című filmje bizonyult a legjobbnak.
Kis Zsuzsa
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Horvátország

MAGYAR IFJÚSÁGI TÁBOR KOPÁCSON

      A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, együttműködésben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Ifjúsági Szervezetével idén is megrendezi Ifjúsági Találkozóját, amelynek célja, hogy a világban szétszóródott magyar fiatalok megismerjék a Kárpát-medence kulturális örökségét, történelmét, erősítsék nemzeti identitásukat, ápolják hagyományaikat és baráti kapcsolatokat építsenek ki a különböző régiókból érkező magyar fiatalokkal.
      Helyszín: Kopács, Baranyai-háromszög
      Időpont: 2006. július 29.-augusztus 5
      http://www.mfhnalap.org/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Magyarország

VENDÉGSÉGBEN BUDAPESTEN
HATÁRON TÚLI MAGYAR FIATALOK 11. TALÁLKOZÓJA 2006. JÚNIUS 25.–JÚLIUS 4.

      Az Égtájak Iroda (http://metszes.hu/egtajak.php) idén – immár tizenegyedszer - rendezi meg a "Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar fiatalok találkozója" rendezvényt, mely rendezvény társszervezője a Metszés.hu Egyesület is.
      A "Vendégségben Budapesten - Határon túli magyar fiatalok találkozója" egy olyan rendezvény, mely ifjúsági művészeti csoportokra, határon túli magyar oktatási intézmények csoportjaira épülő kulturális találkozó, közösségi együttlét (általában évente 16-18 ország 6-700 magyar fiatalja részvételével). A szellemi műhely keretében a résztvevők nemcsak Budapest és Magyarország múltjával, jelenével ismerkednek, hanem az egyes régiókból érkező fiatalok megismertetik atöbbiekkel szűkebb lakóhelyük földrajzi-néprajzi tájegységeit, hagyományait, őrzött és folyamatosan újrateremtett kultúrkincseit is.
      Jelentkezés:
      metszes.hu@gmail.com e-postacímre, illetve a
      +36-20-331-7112-es mobiltelefonszámra.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

HUNFESTŐK PÁRIZSBAN
MAGYAR NEMZETI GALÉRIA

      Párizsi jegyzetek címmel nyílt grafikai kamarakiállítás a párizsi magyar emigráns képzőművészet 1920-1930 közötti munkásságáról.
      Perlrott Csaba Vilmos, Uitz Béla, Martyn Ferenc, Zilzer Gyula, Tihanyi Lajos, Cserepes István és Vértes Marcell művei láthatók a Nemzeti Galériában.
      http://www.nol.hu/kultura/cikk/404919/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Olaszország

GAÁL ISTVÁN FILMJEI VELENCÉBEN

      Retrospektív programot mutatott be Gaál István alkotásaiból a Giorgio Cini Alapítvány Velencében.
      Gaál István első játékfilmje, az 1963-ban készült Sodrásban című film mellett további nyolc művet mutattak be Velencében május 8-10. között.
      A Bartók-évvel összhangban Gaál István kitűnő alkotása, a Gyökerek I-II. (1999) című portréfilm Bartók Béla életműve is látható volt.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Spanyolország

ELSŐ DÍJAT NYERT A NYÓCKER BASZKFÖLDÖN

      Első díjat nyert Gauder Áron és Novák Erik Nyócker című egész estés filmje a baszkföldi nemzetközi animációsfilm-fesztiválon.
      A Spanyolországhoz tartozó Baszkföld autonóm közösség közel 50 ezer lélekszámú városában, Basauriban májusban megrendezett hétnapos fesztivál lehetőséget nyújtott számos külföldi alkotó legújabb filmjének bemutatására. A Nyócker mellett így többek között a lengyel és a német alkatók rajzfilmjei részesültek elismerésben.
      A tartomány székhelyéhez, Bilbaóhoz közeli városban idén rendezték meg másodszor a nemzetközi animációsfilm-fesztivált. A Nyócker már több kontinens legrangosabb fesztiváljain nyerte el az év legjobb egész estés animációs filmjének járó díjat.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Venezuela

VENEZUELAI MAGYARSÁG HÍREI

      Magyar származású építész a venezuelai Kunckel Béla kapta meg Németország egyik legjelentősebb építészeti díját, a Mart Stamm-díjat. Az ifjú építész a caracasi egyetem, a Universidad Central diploma-disszertációjával nyerte el a kétévenként kiosztásra kerülő rangos elismerést. Kunckel Béla munkájában a Caracas városát kettévágó Guaire folyó tisztításával és akörülötte fekvő parkok építésével foglalkozik. Béla a híres német építész Dietrich Kunckel és a magyar felesége dr. Fényes Ildikó egyetemi tanár legidősebb fia.
      
      
      A magyar közösség Venezuelában az 1956-os év megünneplésére nagyszabású programot tervez október hónapjára. Egy rendező bizottság alakult dr. Jeszenszky-Nyisztor Judit tb. konzul, dr. Fényes Ildikó egyetemi tanár és Fenjves János tb. főkonzul személyében. A Venezuelában élő magyar képzőművészek Petrovszky Iván, Metzner Sammy, Bolya Lenke és Pósz Marika műveiből terveznek kiállítást. A magyar szentkoronát ábrázoló szobor felállítására is sor kerül a Plaza Hungria elnevezésű téren. A szoboravatásra október 22-én kerül sor. Díszkoncertre készülnek a 3200 személyt befogadó egyetemi koncert teremben.
      A Caracasi Szimfonikus Zenekar Rodolfo Saglimbeni vezényletében Bartók "Csodálatos Mandarin" című darabját adja elő.
      Gabriela Montero zongoramüvésznő Liszt Első zongoraversenyét játsza. A művésznő a napokban a Carnegie Hallban és a londoni Royal Festival Hallban lépett fel. A caracasi zenekar 2007-re magyarországi vendégszereplésre készül.
Fenjves János
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Könyv

VÁRALLYAY GYULA
TANULMÁNYÚTON

      A forradalom 50-ik évfordulójára Várallyay Gyula 1992-ben megjelent "Tanulmányúton" című, az 56-os emigráns diákszövetség (UFFHS/MEFESZ) történetéről szóló könyvének kiadását tervezi az Occidental Press. Fő céljuk, hogy 500 példányt elhelyezzenek az egyetemi és középiskolai és nyilvános könyvtárakban.
      Az új kiadáshoz írt bevezető felveti a kérdést, lenne-e a könyvnek, illetve annak a történelmi diáknemzedéknek, amelyről szól, mind máig érvényes üzenete a magyar fiatalsághoz, a mai egyetemistákhoz? Esetleg az egész mai magyar társadalomhoz, a harmadik köztársaság első tizenöt, és Európai Uniós tagságunk első két éve után? "Ötven év távlatából visszatekintve az 56-os egyetemisták nyugati munkásságára, fenti kérdésekre a válasz: igen.
      Az Occidental Press kiadója Csicsery-Rónay István. Budapesten a könyvet ezer példányban adja ki, amelyre támogatási ígéretet kapott a Magyar Könyv Alapítványtól (MKA). Sajnos a beígért összeg a nyomdaköltségeket sem fedezni, nem is beszélve az 500 példány postázásáról és további terjesztésről. Hiányzik 480,000 forint ez kb. USD 2,400.
      Június végére szeretnék összegyűjteni a szükséges összeget, hogy a könyv időben megjelenhessen az októberi évfordulóra. Aki 50 dollárt küld, dedikált tiszteletpéldányt kap, és 100 dollár feletti támogatókat név szerint elismerik a bevezetőben.
      Kérik a csekket az Occidental Press számlájára "Tanulmányúton" jelöléssel beküldeni Várallyay Gyula címére küldeni.
      2926, 33th Place NW Washington DC 20008
      E-posta: jvarallyay@hotmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Folyóirat

CZIGÁNY LÓRÁNT
A nyugati magyar irodalom mibenléte

      Avagy mire jó a nyugati magyar irodalom? Eszik-e vagy isszák?
      http://www.kortarsonline.hu/0604/cziglor.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Internet

DOKUMENTUMFILM: "A SZABADSÁG DÜHE

      http://www.cspv.hu/05/82/fury/index.html
      A szabadság dühe - Freedom­s Fury 2005.
      Magyarok - történelmi reflektorfényben
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

MIKES INTERNATIONAL

      Megjelent Juhász Vilmos angol nyelvű Bartók­s Years in America cimű műve. A kötet a következő címről tölthető le:http://www.federatio.org/mikes_bibl.html#82
      E-posta: mikes_int@yahoo.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

ZÜRICHI MAGYAR ÉTTEREM

      A Paprika Rot zürichi étteremről
      http://www.nzz.ch/restaurantfuehrer/2006/05/11/go/articleE2RFD.print.html
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

Obitus

ELHUNYT MÁRER GYÖRGY

      A magyar emigráció jelentős személyisége Márer György újságíró 2006. május 6-án elhunyt.
      Újságíró, dramaturg , rádióbemondó, konferanszié muzsikus és ingatlanközvetítő volt egyszemélyben. Fiatal korában Budapesten a Madách és a Vígszínház dramaturgjaként dolgozott, majd a kommunizmus elől Izraelbe menekült, később pedig az Egyesült Államokban az amerikai kormánynak, a Voice of America-nak dolgozott 22 éven keresztül nyugdíjba vonulásáig.
      A Magyar Szabadságharcos Világszövetség vezetője, a Híd című hetilap alapítója volt.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás]

© Nyugati Hírlevél - 2006