NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

23. szám 2000. december 1.

USA

Washington DC

Makk Károly Amerikában

Makk Károly személyesen is részt vett a tiszteletére, 75. születésnapja alkalmából Washingtonban rendezendő vetítéssorozaton, amelyen tíz filmjét adják. A technikailag legjobb négy kópiát a National Gallery of Art filmszínházában mutatják be, hat videofilm vetítésére a washingtoni magyar nagykövetséget, illetve a Kossuth Házat kérte fel az eseményt szervező Zalán Magda. Az általa összeállított program szerint a követség a december 3-án az Egy erkölcsös éjszaka című filmet mutatja be, az elsősorban idősebb washingtoni magyar közönségnek


Magyar Amerikai Koalíció

A Magyar Amerikai Koalíció vezetői kisebbségi jogokról kérdezték a volt román államfőt, Ion Iliescut egy kerek asztal beszélgetés alkalmával Washingtonban

Lauer Edith, a Magyar Amerikai Koalíció Igazgató Tanácsának Elnöke, Dr. Császár Ede és Ifj. Koszorús Ferenc a Koalíció Végrehajtó Bizottságának tagjai résztvettek a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja által, Ion Iliescu, volt Romániai Államfő részére megrendezett kerek asztal beszélgetésen.

A beszélgetésen elhangzott kérdések olyan témákat is érintettek mint Iliescu kormányának a magyar kisebbséggel szembeni negatív politikája és a volt Elnök NATO ellenes kijelentései az etnikai tisztogatást folytató Milosevics elleni bombázások ideje alatt. Arra a kérdésre, hogy támogatja-e a mostanában elfogadott "sürgős rendeletet", amely tiltja a hátrányos megkülönböztetést és nyugati típusú jogokat biztosít a kisebbségek számára, a volt Elnök válaszadás helyett arról próbálta meggyőzni a meghívottakat, hogy kormánya mennyi mindent tett a kisebbségi jogok érvényesülése érdekében. Azt, hogy a területi autonómiát nem támogatja azzal magyarázta, hogy Románia unitárius állam. Párhuzamot vont Románia és Franciaország között, kiemelve, hogy Franciaország nem ismeri el a kisebbségi jogokat.

Elismeri-e, hogy az egyházi ingatlanok visszaadása jelentős probléma, és ha megválasztják, akkor milyen lépéseket kíván tenni az ügy megoldása érdekében? Iliescu kitért a válasz elől, mondván, hogy az ingatlan privatizáció általános probléma Romániában.

"Ez a beszélgetés tisztán rámutat arra, hogy az erdélyi magyarság miért nem támogatja Iliescut a közeledő választások kampányában." - mondta Lauer Edith a beszélgetés végén. Ifj. Koszorús Ferenc még hozzátette, hogy "Washingtonnak egyértelműen kifejezésre kell juttatnia, hogy Románia és az Egyesült Államok közötti jó kapcsolat előfeltétele a demokratikus értékek és a kisebbségi jogok elismerése."

A cikk teljes egészében megtalálható a Magyar Amerikai Koalíció honlapján: http://www.hungary.com/hac/.

A november 16-i romániai választások Iliescu-féle baloldali párt és az ultranacionalista Nagy-Románia Párt győzelmét hozták Iliescu kizárta pártja koalíciós szerződését az NRP-vel. Az RMDSZ megőrizte támogatottságát.

Info: Magyar-Amerikai Koalíció washingtoni irodájához: 818 Connecticut Avenue, NW, Suite 850, Washington, DC 20006. Tel: (202) 296-9505, Fax: (202) 775-5175

Honlapunkat: http://www.hungary.com/hac


Bay Zoltán-emlékvacsora

Az élete utolsó évtizedeiben Amerikában élt világhírű magyar fizikus, Bay Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából november 9-én vacsorát rendezett a washingtoni magyar nagykövetségen Jeszenszky Géza nagykövet. A megemlékezésen részt vett a tudós özvegye, jelen voltak egykori barátai, munkatársai, köztük John Lukács, Szegedy-Maszák Aladárné és Kornfeld Mária. A vacsora keretében a vendégek megtekintették a Bay Zoltánról készített filminterjút és a Duna Televízióban nemrégiben bemutatott portréfilmet.

Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetségének tájékoztatási osztálya


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

Negyven év magyarságszolgálat

Nagysikerű ankétot rendeztek a New York-i Magyar Házban november 18-án. A Rutgers Egyetem mellett, New Brunswick-on negyven éve működő Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör munkásságát tekintette át az est műsora.

A negyven éves jubileumot többen levelekben üdvözölték.

***

Negyven évet megérni idegenben, ráadásul egy emigráns közösség életében, nem kis eredmény és nem az egy olyan korban, amelyben történelmi sorsfordulatok mentek végbe. Ha hozzávesszük, hogy az alapítók nemzedéke a természet törvényeit követve állandóan fogy, a nemzet törzséhez való szerves és szoros kapcsolat az idő múlásával gyengül és az utánpótlás nem mindig egyenlíti ki a veszteségeket, tisztelet és megbecsülés illeti azokat, kiknek munkája és áldozatkészsége révén egy amerikai magyar értelmiségi szervezet megszakítás nélküli NÉGY ÉVTIZEDRE pillanthat vissza. Kalapot le e teljesítmény előtt!

A Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör büszke lehet, hogy négy évtizeden át sikerrel munkálkodott. A világ minden részéből több mint két és félszáz magyar írót, tudóst, művészt hívott meg előadni. Ilyesmivel kevés magyar intézmény dicsekedhetik. Egyéb teljesítményei közül kiemelkedik a huszonhat évig fenntartott magyar hétvégi iskola, a közelmúlt történetét az eseményeket alakító tanúk által felidéző könyvsorozat, valamint előadássorozat, magyarországi demokratikus kezdeményezések serkentése és támogatása, magyar érdekek képviselete és védelme az Egyesült Államokban.

Borbándi Gyula
müncheni író, történész

A Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György Kör hatalmas érdemeket szerzett a magyar érzés, tudat és ismeret megőrzésében és terjesztésében. Sokan vagyunk az otthon élők között is, akik régóta tudják, hogy nemcsak itt, Amerikában volt rendkívül fontos és hasznos a működésetek, hanem jelentős mértékben hozzájárult közös szülőhazánkban is a történelmi változások előkészítéséhez és végbemeneteléhez.

Az újjászületett magyar haza hivatalos képviselőjeként tisztelettel köszöntöm az egykori szabadlelkű magyar diákokat, és sok erőt kívánok nemzetmegtartó munkájuk folytatásához.

Jeszenszky Géza
történész, nagykövet


Előadás

December 1-én, pénteken 7:30-kor Bergou János, a Hunter College egyetemi tanára, "Einstein: A század embere" címmel tart előadást az Amerikai Magyar Alapítvány Tudományos és Művészeti Előadássorozatának rendezésében a Hungarian Heritage Center konferencia termében 300 Somerset Street, New Brunswick, NJ, Tel: 732-846-5777

Információ: sohar@cabm.rutgers.edu


Rutgers Egyetem

Magyar Tanulmányok Intézete az Orosz és a Közép-és Kelet-Európai Tanulmányi Központ közös szervezésében Csergő Zsuzsa George Washington Egyetem politikai tudományok docense a magyar szuverenitás és az Európai Unió kelet felé történő kibővítése kérdéséről tart előadást december 4-én 12 órakor .

CRCEES Seminar Room, 172 College Ave. Rutgers University

Info: Böröcz József docens, a Magyar Tanulmányok Intézete igazgatója
Rutgers University , 54 Joyce Kilmer Ave., Piscataway, NJ 08854
Fax: (732) 445-0974
http://hi.rutgers.edu


Cserkész vacsora

December 9-én, szombaton, 7-tol a New York-i Magyar Cserkész Csapatok Vacsorát és Karácsonyi Ünnepélyt rendeznek a New York-i Magyar Házban (213 East 82nd Street, 2. és 3. Avenuek között.

Baráth Károly (212) 988-6286 vagy Dömötörffy Éva (646) 505-0932.


New York és környéke magyarok számára érdekes rendezvényekről, magyar nyelvű rádió és televízió programokról friss információt szerezhet a New Yorki Magyar Ház honlapján magyarul www.magyarhaz.org és angolul www.hungarianhouse.org címen. Az eseménynaptár e-mailen is rendszeresen kapható, a honlapon keresztül lehet előjegyezhető


FLORIDA

Safety Harbor Magyar Keresztény Egyház december 3-án, vasárnap d.e. 11.30 -kor disznósütéssel egybekötött pikniket tart , ahol finom házi kolbász és lacipecsenye is kapható lesz. Szeretettel várják a Kossuth Klub tagjait is. Címük: 303 8th Avenue North. Safety Harbor

Sarasotai Karácsonyi Könyvvásár

A Kossuth Klub tagjai december 17-én karácsonyi műsort és fogadást tartanak a Selby Könyvtár nagytermében. Egyidejűleg rendezett könyvvásár bevételéből a Klub Tanulmányi Alapja részesedik. Többek között kapható lesz Rada Tibor monumentális könyvének "A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a Testvérintézetek Összefoglalt Története (1830-1945)" 810 oldalas első kötete, amely 1998-ban jelent meg Budapesten. A keménykötésű, számtalan fényképpel és ábrával illusztrált kötet ára 50 dollár.

Kisvarsányi Éva


LOUISIANA

Baton Rouge
Veres Ella zilahi születésű magyar származású írónőnek a fotó kiállítása

Veres Ella fotókiállítása Farewell, My Transylvania címmel volt látható novemberben

Center for Visual and Performing Arts , 2040 S. Acadian Thruway épületében.

Az otthoni környezetben készült zilahi képek magyarokat, románokat és cigányok portréit mutatja be. Veress Ella segéd professzori állást és ösztöndíjat nyert el a Louisiana Állami Egyetemen és angol fogalmazást tanít amerikai diákoknak.

Információ : ellaveres@altavista.com
Tel: 225-343-6604 A fotók megtekinthetők az írónő honlapján
www.ellaveres.com


PHILADELPHIA

Amerikai konferencia az etnikai tisztogatásról

Ez év november 16-18-án dr. Várdy Béla történészprofesszor jelentős nemzetközi történészkonferenciát rendezett a Pennsylvania állambeli Pittsburgh-i Duquesne Egyetemen. Téma: az etnikai tisztogatás problémaköre, mintegy hat országból összejött hatvan szakember ülésezett elsősorban a második világháború óta Európában végbement erőszakos népességcserékkel és tömeges kiűzetésekkel kapcsolatban.

Info Dr. Várdy Béla Duquesne University Pittsburgh, PA 15282, USA

Email : svardy@aol.com


MASSACHUSETTS

BOSTON
Koncert és táncház a New York-i Életfa együttessel

2000. december 9-én szombaton este 7-kor a Waverly Post, 1272, Veterans of the United States épületben 310 Trapelo Road, Belmont MA 02478

Zagyva Natália, akinek gyönyörű hangját és a falusi paraszténekesek stílusában előadott dalait a bostoni magyarok már többször megcsodálhatták, most meghívta New York-i barátait, zenészeket és táncosokat, hogy egy 2 órás előadásban bemutassák a magyar népzene és néptánc gazdagságát. A koncerten moldvai csángó, erdélyi, felvidéki, szatmári és dél-alföldi dalok hangzanak el. A muzsikusok játszanak lassú hallgatókat és fergeteges friss csárdásokat, keserveseket és vidám bordalokat. Megszólalnak olyan különleges hangszerek, mint a tekerőlant, a trombitahegedű vagy az ütőgardon. A táncosok ízelítőt adnak a különböző tájegységek táncaiból, többek között csárdást, legényes táncokat és verbunkot.

A koncert után tovább muzsikál az Életfa zenekar.


ANGLIA

Száz éve született Vészi Gábor

A magyar elektrofizika jelesei közül az idén két Angliába került tudós születésének a századik évfordulójáról emlékezhetünk meg. A Nobel-díjas Gábor Dénes emlékére és kortársára Vészi Gáborra, aki ugyan nem ért el olyan kiemelkedő eredményt mint a holográfia felfedezése, de ő szintén az Egyesült Izzó nagytehetségű kutatója volt és szeléniumcella, amelynek a gyártását kidolgozta ma is széles körben használatos.

Gábor Dénes és Vészi Gábor egyaránt 1900-ban Budapesten született, jómódú családban és mindketten a híres berlini Charlottenburgi Műszaki Főiskolára kerültek, majd pedig az Egyesült Izzó laboratóriumába, ahol Vészi Bródy Imrével a laboratórium vezetőjével fedezte fel a lámpaégőknél jóval hosszabb élettartamú kriptonégőt.

Bródy Imrét később a nácik meggyilkolják. Vészi Gábor és német származású felesége pedig Angliában keres menedéket és Churchill személyes közbenjárására letelepedési engedélyt kapnak. Ekkor már Gábor Dénes is Angliában dolgozik. A háború alatt Vészi megalakítja a Megatron nevű gyárát. Ma is az angol utak mentén Vészi fotocelláinak köszönhető, sötétedéskor önműködően gyúlnak ki és hajnalban szintén önmaguktól alszanak el a lámpák.

SM
Angliai Magyar Tükör


Magyar zsenik

Mi az oka, hogy rövid idő alatt egy helyen számos zseni születik? - erre a kérdésre keresi a választ a Daily Telegraph cikke, amely a századfordulón Budapesten született világhírű tudósokat hozza fel példaként. 1881 és 1908 között hét olyan tudós született a magyar fővárosban, aki jelentősen befolyásolta a huszadik század tudományos életét. Az írás megemlékezik Kármán Tódor, Hevesy György, Polányi Mihály, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller Ede munkásságáról és Neumannt idézi, aki szerint a második világháború előtti bizonytalan politikai helyzet Magyarországon azt éreztette az emberrel, hogy vagy létrehoz valami rendkívülit, vagy megsemmisül.

Népszabadság

A magyar feltalálók és találmányok angol nyelvű ismertetése a Magyar Szabadalmi Intézet honlapján http://www.hpo.hu/inventor/eindex.html található.


KANADA

A kanadai Rákóczi Alapítvány idén is megszervezte 7. Magyarságismereti Mozgótáborát Magyarországon. A táborban összesen 135 diák vett részt a Kárpát-medence különböző részeiből : 55 Erdélyből, 25 a Felvidékről, 25 Kárpátaljáról, 23 a Délvidékről , 3 csángó Moldvából, valamint 4 Kanadából.


INDIA

Magyar tudós indiai díja

Vekerdi József magyar indológus személyében első ízben van külföldi kitüntetettje az indiai Dayawati Modi Vishwa Sanskriti Samman díjnak. Az elismerést a díjat megalkotó bombayi Modi Alapítvány ötévenként ítéli oda olyan kiemelkedő tudósnak, aki tevékenységével példaadóan járult hozzá India és egy másik ország kulturális kapcsolatainak elmélyítéséhez. Vekerdi professzor a szanszkrit irodalom számos művét fordította. A díjat a 73 esztendős tudós tegnap vehette át ünnepélyes körülmények közepette Bombayben

F. J. Gy.


NÉMETORSZÁG

BERLIN
Kertész Imre német kitüntetése

A tekintélyes német napilap, a Die Welt irodalmi díjával tüntették ki november 9-én Berlinben Kertész Imrét. A magyar író 71. születésnapján, az újság és a lapkiadó által rendezett ünnepség keretében vette át a 25 ezer márkával járó WELT-Literaturpreist.

A díjat 1999-ben hozták létre, a Literarische Welt című újság alapítója, Willy Haas emlékére, s minden évben olyan írónak ítéli oda a nemzetközi zsűri, akinek művei mind Németországban, mind a nemzetközi olvasóközönség körében nagyfokú elismerésre találtak, illetve termékeny vitákat váltottak ki.

KÖLN
Plakett a magyar kultúráért

Richard Aczel, a kölni egyetem tanára vette át tegnap délelőtt a nemzeti kulturális örökség miniszterétől a Pro Cultura Hungarica emlékplakettet.

Az emlékplakettet azok a külhoni állampolgárok érdemlik ki, akik a magyar kultúra értékeinek megismertetésében, a két ország közötti kapcsolatok bővítésében elévülhetetlen érdemeket szereznek.

Richard Aczel brit állampolgárként, felnőttkorában tanult meg magyarul, olyannyira, hogy 1990-ben a felvilágosodás korabeli magyar kultúráról írt művével szerezte meg a doktorátust; hasonló fontos munkákat jelentetett meg a film és az irodalom tárgykörében. Kosztolányit, Hamvast, Tandorit fordította többek között, és előadások sokaságát tartotta szerte a világban az elmúlt kétszáz esztendő magyar irodalmáról.

Metz Katalin
Magyar Nemzet

MÜNCHEN
Kishont Nobel-díjra jelölték

A budapesti születésű izraeli írót, Ephraim Kishon ( Kishont Ferenc) jelölte az Izraeli Írószövetség és 18 könyvkiadó a 2001-es irodalmi Nobel-díjra. A müncheni kiadó Langen Müller Herbig igazgatója szerint Kishon művei a világirodalom egyszeri, megismételhetetlen jelenségei és hozzájárultak Németország és Izrael "kibékítéséhez". Kishon könyveit 36 nyelvre fordították le. Most ért meg egy újabb kiadást Németországban Noé bárkája, turista osztály, és Forduljon vissza Lót asszonyság.

BJ


ULM
Az Ulmi Magyar Kultúregyesület lapja
A Klub

A klubban november végén nyílt Alois Csefalvay magyar származású fotóművész kiállítás. Az 1936-ban született művész első fényképezőgépét nagybátyjától kapta 9 éves korában. Ekkor kezdődött a fotóművészeti pályafutása. 1957 óta él Heidenheimban.

www.aklub.de
Főszerkesztő: Grossmann Vilmos
Telefon: 0731 / 602 17 92
email: vgroszi@yahoo.de
Cím: Fort Unterer Kuhberg 16, D-89077 Ulm


FRANCIAORSZÁG

Párizs felfedezte Radnótit

A felfedezést mindenképpen megérdemlő életműként ajánlotta a francia olvasók figyelmébe Radnóti Miklós pár hónapja megjelent kötetét, a Marche forcée (Erőltetett menet) címmel kiadott gyűjteményt egyik legelső párizsi recenzense. E kritikusi jóindulat azóta is megmaradt, a könyvről mind a mai napig rendkívül elismerően írnak a francia lapok.

Maga a válogatás felöleli az életmű szinte minden fontos darabját. A recenzensek felhívják a figyelmet arra, hogy a pályakezdő Radnótit bizonyos manierizmus jellemezte, és kimutatható nála némely francia költők hatása, mindenekelőtt Apollinaire-é. Hamarosan azonban rátalált saját hangjára, amely Moreau szerint a tragédiák hangja.

Egyébként a Radnóti-kötet olyan időszakban látott napvilágot, amikor Franciaországban amúgy is a szokásosnál valamivel nagyobb figyelem látszik irányulni a magyar irodalomra. Mint emlékezetes, a legjobb külföldi műnek járó kiadói díjat Nádas Péter Emlékiratok könyve nyerte el. Pár hónapja új fordításban kiadták Hevesi András Párizsi esőjét, továbbá Kuncz Aladár Fekete kolostorát. A legutóbbi hónapok kiadói terméséhez tartozik József Attila, Sütő András, Kányádi Sándor és Krasznahorkai László egy-egy kötete. E lendületet szakértők nem utolsósorban azzal magyarázzák, hogy míg korábban szinte kizárólag a kelet-európai irodalomra szakosodott kis kiadók dobták piacra magyar szerzők munkáit, legújabban már a legnagyobb kiadóházak is vállalkoznak magyar szerzők műveinek viszonylag rendszeres megjelentetésére.

K. T.


UKRAJNA

Az ukrán legfelsőbb tanács döntése értelmében a kárpátaljai nagyszőlősi járás több, túlnyomórészt magyarok lakta települése visszakapta magyar történelmi nevét.

Az ukrán parlament határozata szerint a második világháború után átnevezett Bobove hivatalosan ismét Tiszabökény, Bratovo Batár, Gyivicsne Forgolány, Gyakovo Nevetlenfalu, Zabolottya Fertősalmás, Klinove Akli, Klinovecka Hora Aklihegy, Petrovo pedig Péterfalva lett. Az ukrajnai megye magyar érdekvédelmi szervezetei továbbra is napirenden tartják az egyetlen magyar többségű kárpátaljai város, a jelenleg hivatalosan Berehovóként emlegetett Beregszász nevének visszaállítását.


Halálozás

A New York-i Magyar Ház vezetősége közli, hogy alapító tagjuk, lelkes támogatójuk és hosszú éveken át önfeláldozó igazgatójuk és alelnökük, de Mándy László elhunyt október 17-én .

Ugyanezen a napon 89 éves korában hunyt el Borsody István történész és politológus a bibói nemzedék egyik legkiválóbbja a jó fél évszázada Amerikában élt publicista. Borsody fő műve The Tragedy of Central Europe. Magyarul két éve megjelent könyve már bizakodóbb címet kapott Az új Közép-Európa. Borsody Eperjesen egy szepességi német családból származott, s saját sorsán keresztül ismerhette meg a soknemzetiségű Magyarországot. 1945 után a Paraszt Párti Szabad Szó és az Új Magyarország külpolitikai munkatárs lett, majd a washingtoni követség sajtóattaséja 1947-ig Nagy Ferenc lemondatásáig. Hátralévő életében Pittsburghban professzor. Összegyűjtött cikkei 1991-ben Európai Évek címmel megjelentek a Szlovák-magyar kiegyezés tanulmánnyal egyetemben, melyben szembeszállt a térségi nacionalizmusokkal.

Nyolcvannégy esztendős korában agyvérzésben meghalt Bakó Elemér, aki 1985-ig nyugalomba vonulásáig, három évtizeden át volt a washingtoni kongresszusi könyvtár finnugor szakértője- jelentette a Washington Post. Bakó Elemér Magyarságtudományi kézikönyvét 1973-ban adta ki a Hoover Intézet.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Nagy György, volt diplomata és a Kanadai-Amerikai Magyarság főmunkatársa, A Magyar Ház elnöke 1980-84 és 1993-ban, 89 éves korában váratlanul visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

Gaal Csaba
Kanadai Magyarság hetilap
Tel: (416) 233-3131

New Yorkban november 12-én 95 évesen elhunyt Etienne Aigner. Az 1904-ben Érsekújváron született Aigner tizenévesen kezdett bőrrel dolgozni: könyvkötéssel kereste kenyerét. A harmincas években Párizsba emigrált, ahol a második világháború kezdetéig könyvkötésből élt, 1943-tól a francia ellenálló mozgalom tagja volt. 1950-ben New Yorkba költözött, ahol az általa gyártott sötétvörös színű bőrövek hamarosan világhírűvé tették és a legnagyobb divatcégek rendeltek tőle terveket.


KÖNYV

New York fotóalbum

W.W.Norton (New York-i) kiadónál jelent meg Révész Tamás albuma, melyet az USA-ban, Angliában és Magyarországon valamint az amazon.com-on is forgalmazzák .

A New Yorki Broadwayon Leica Gallery rendez kiállítást januárban Révész albuma alapján.

New York városát bemutató, egyedi nézőpontból fotózott képek sorát tárja az album elénk. A szerző magyar Pulitzer-díjas fényképész nem régen költözött az Egyesült Államokba. Révésznek, a honfitárs André Kertész látásmódjával hasonlóképp, különös és meglepő úton sikerült megragadnia a város lényegét, alkotásai varázsosan költőiesek. ISBN: 0393050238

A szerzőnek korábban már tíz fotóalbuma jelent meg többek között Open Air: The American West and Budapest: A City Before the Millennium.

További információ: Heraldgate@cs.com (Révész Tamás)


INTERNET

BUDAPEST
Magyar Elektronikus Könyvtár
http://www.mek.iif.hu

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület célja a magyar és egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése, az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése Magyarországon. A MEK gyűjteménye (www.mek.iif.hu) jelenleg több mint 3.300 elektronikus dokumentumot tartalmaz.

Az egyesület tagjai természetes és jogi személyek lehetnek, jelentkezési nyomtatvány a honlapról kapható. A tagdíjakból és támogatásokból befolyó összegeket teljes egészében a MEK fejlesztésére, bővítésére fordítják.

Az Egyesület elnöke Dr. Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója.

Info: Zimányi Magdolna , E-mail: mzimanyi@sunserv.kfki.hu

Fax : (36-1)-392-2503, http://www.mek.iif.hu


MAGYARORSZÁG

Kárpát-medencei magyar professzorok találkozója

A Magyar Professzorok Világtanácsa a Magyar Tudomány Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közreműködésével november 10-11. között rendezte Nyíregyházán, a Millennium jegyében, a Kárpát-medencei Magyar Professzorok 4.Találkozóját. A összejövetel három kiemelt témaköre: a környezetvédelem időszerű kérdéseinek megvitatása , a külhoni magyar felsőoktatás és a tudományos nyelvhasználat volt.

A Magyar Professzorok Világtanácsának jelenleg 23 országból vannak tagjai, létszámuk 500 körüli. Szerte a nagyvilágban ennél a számnál lényegesen több, a becslések szerint 2500-3000 magyar professzor tevékenykedik, több mint 40 országban. Például Amerikában több mint 300-an vannak. A világtanács tagjainak létszáma folyamatosan növekszik. Elkészült az első szaknévsor, mely félezernél több magyar professzor adatait tartalmazza.

Romániai Magyar Szó


NÉPSZÁMLÁLÁS

A Magyar Köztársaság területén január 31. és február 1. napja közötti éjféli állapot alapul vételével- a természetes személyekről és lakásokról általános összeírást azaz népszámlálást tartanak. A népszámlálás Magyarország területén élő vagy bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi állampolgárokra továbbá az ország területén lévő lakó- és üdülőegységekre terjed ki.

Az összeírás teljeskörűsége érdekében a munkavállalás vagy tanulás céljából stb. huzamosabb ideig külföldön tartózkodó magyar állampolgárokat, akik nem lesznek Magyarországon is össze kell írni.

A kérdőívek a követségeken és a főkonzulátusokon átvehetők.

www.huembwas.org

www.nepszamlalas2001.hu honlapon található további információ

Az Egyesült Államokban december 15-ig kell a kérdőíveknek a magyar képviseletekhez eljutnia.


Magyarok Világszövetsége küldöttgyűlése elé

Ismeretes, hogy a Magyarok Világszövetségének júniusi közgyűlése dolgavégezetlenül fejeződött be. Az elnök a határozatképtelen elnökség mellőzésével december elsejére összehívta a rendkívüli küldöttgyűlést. A tárgysorozatban szerepel "az MVSZ megújulásához és átalakulásához nélkülözhetetlen elvi határozatok meghozatala".

Egy megújuló világszövetségnek teljesen új alapokon, újjászervezetten kell nekiindulnia a következő évezrednek. Ezt a lényeget érintő, megfontolt és jól előkészített vitának kell megelőznie. Egynapos gyűlésen sebtében hozott határozatok nem vezetnek eredményre.

Az MVSZ célját le kell szűkíteni a szétszórtságban élők összefogására. El kell törölni a tagtoborzást, és a határon túl élő minden magyart alanyi jogon tagnak kell tekinteni. Az anyaországból azokat a szervezeteket kell meghívni, amelyek a határon túliak segítésében és erősítésében érdekeltek. A legszorosabb kapcsolatot és együttműködést kell létesíteni a magyar kultúra külhoni terjesztésében és megtartásában érdekelt szervekkel.

El kell érni, hogy minden magyar otthonának érezze az MVSZ-t. A szövetség vezetői, irányítói és képviselői természetesen azok lehetnek, akik anyagi és erkölcsi támogatással és munkával hozzájárultak annak felvirágoztatásához. Annak a "magyar elitnek" a részvételét kell elérni, amelyet Tőkés László és mások hiányoltak. Egyéni tagok legyenek azok, akiknek nincs módjuk az egyesületi életben részt venni, de a világszövetségi tagságnál a külhoni szervezetekben és egyházakban való munkát kell értékelni és segíteni.

A résztvevők anyagi, illetve presztízsérdekeltségét meg kell szüntetni. Sem tiszteletdíjat, sem útiköltség-térítést nem kell fizetni a küldötteknek, a tisztségviselőknek. A vezetésben résztvevők ne pozíciót, hanem a munkában való áldozatos részvételt vállaljanak. Szükség lesz egy etikai kódex megalkotására is a fennálló konfliktusok és visszaélések kiküszöbölésére.

A régiók helyett a magyar egyesületek, egyházak, a külhoni magyarságot fenntartó szervezetek közvetlen kapcsolódását kell létrehozni. Úgy tűnik, hogy az országos tanácsok nem váltak be. A legtöbb országban van olyan gyűjtőszervezet, amely az ottani egyesületeket egységbe fogja. Nincs szükség ezek mellett egy másik szervezeti összekötőre. Segíteni fogja a szervezést a világ magyarságának kataszteri felmérése és összeírása. Ez lenne a következő időszak legfontosabb teendője.

Erős vezetőség mellett, a végrehajtásba be nem avatkozó elnökség irányító szerepet töltsön be. A tájékoztatás gyors, pontos, naprakész legyen, a modern technika minden lehetőségének felhasználásával.

Az MVSZ központi irodája a szervezést és kapcsolattartást végző, kiszolgáló szerv legyen. Önálló kezdeményezések helyett olyan programokat támogasson, amelyeket a határon túli szervezetek megkívánnak az együttműködés érdekében.

A problémák hatalmas feladatot rónak mindazokra, akik még a csalódások és kiábrándultság ellenére is érdekeltek a világ magyarjainak összefogásában. Nem lehet előkészítés és a kérdések országonkénti megtárgyalása nélkül nekivágni az átszervezés munkájának. Ehhez idő kell. Egy-két év is eltelik, mire a megoldás megérik. Elhamarkodott döntésekkel újabb hibákat halmozhatunk a régiekre.

Papp László
New Canaan, Connecticut


VAJDASÁG

Megalakult a Vajdasági Magyar Ifjúsági Szövetség "FUTURE"helyi-zentai szervezete.

Kérünk minden jóakaratú embert, hogy a lehetőségeihez mérten próbáljon segíteni határon innen és túl a zentai szegénysorsban lévő gyerekeken és felajánlásával szebbé tenni a december 24-i karácsonyi műsorunkat amit nekik szántunk. (Főleg füzetek, ceruzák, meséskönyvek és tanfelszerelést várunk.)

A zentai szegénykonyha mely szintén a gyerekek étkeztetését szolgálta 2001.január 1-vel megszűnik. Kérjük humanitárius szervezetek, Vöröskereszt, valamint egyéb más segélyezési szervezetek, privát személyek segítségét az ingyenkonyha további működtetése céljára.

A VAMISZ-FUTURE vezetősége nevében: Urbán Gábor elnök
Email: ugabor@sksyu.net
Tel 381-24-813-009, mob. 38 063-8-162-769


Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!

Kérem az olvasókat a világ minden tájáról, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás érdekében küldjenek magyar híreket s további érdekeltek, érdeklődők email címét. Leveleiket, utazásaikkal kapcsolatos magyar élményeiket is szívesen közlöm. Amennyiben valamely címzett kétszer kapná az anyagot vagy le kíván kerülni a listáról, úgy jelezzen vissza BikaJuli@aol.com címre.

Üdvözlettel BJ


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2000