stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret    
Silvester Lavrik
Aztán egyszer csak - bumm! Nyelvtörvény!
 

A nyelv politikum, ezért nem szabad megengednünk a politikusoknak, hogy a nyelvet elkopott zakójuk megfoltozására használják.
 "Semmi sem szabadíthatja fel úgy ezen írástudatlan népet a téves eszmék hatása alól, és a több százezer szlovákot a teljes tudatlanságból, mint a Ąudevít ©túr által mérsékelt és jó szellemben szerkesztett lap, amely a szétszóródott szlovákok millióit győzné meg a kormány jószándékáról (...) Maradva legmélyebb alázattal és odaadással, engedelmes szolgája Ferstl sk., Bécs, 1844. december 27."
A múltunk
Az irodalmi szlovák nyelv alapját nyelvjárás alkotja, nem az entellektüellek nyelve (Bernolák-féle irodalmi nyelv), és nem is a vallási szertartások nyelve (a biblia fordítás nyelve), ahogy több más európai nép esetében. A politika nyelvén mondva - nem volt meg rá a politikai akarat.
Ehhez képest a turóci nyelvjárás elismerését célzó, bécsi udvarnak címzett kérvényt negyvenhat turóci földbirtokos írta alá. Ąudovít ©túr az udvarnál is biztosítani tudta a befolyásos klérus és a laikusok támogatását. Sőt, ahogy az idézetből kitűnik, még a titkosrendőrség kedvező bírálatát is.
Annak ellenére, hogy egyes versei ma megmosolyogtató verselésnek tűnhetnek, ©túrról, mint a politikai stratégia szerzőjéről elismeréssel kell szólnunk. És csodálattal. Elérte, amit akart, és sokat tett a szlovákokért, főként a politika terén. Tette mindezt a nyelv által, pedig igazából nem is a nyelvről volt szó. Szinte egyátalán nem. Ám ahhoz, hogy a szlovák politikai nemzet létrejöhessen, először kulturálisan egységes közösségként kellett megalakulnia. Ki kellett válnia a magyar nemzetből. A történelmi, kulturális és politikai magyar nemzetből. Ezt végérvényesen magunk mögött tudhatjuk. Pilsudski lengyel tábornagy azt mondta: "Aki a múltját nem becsüli, a jelenét nem érdemli és nincs joga a jövőhöz." Legyen bármilyen is a múltunk, ez van. Ha preparálni fogjuk, a jelenünk is csak olyan - kasztrált lesz. És hallott már valaki arról, hogy a kasztráltak természetes úton tudnának szaporodni?
A turóci nyelvjárás már legyőzte népi eredetének hátrányait. A világirodalmi örökség szinte minden fontos művét lefordították, illetve átköltötték szlovákra, ehhez társulnak a modern és kortárs irodalmi művek teljes értékű fordításai? az eredeti szlovák irodalmi művek a legkülönfélébb formai és műfaji sokszínűséget mutatják, az egyes társadalmi rétegeknek megvan a maguk szociolektusa, az adott generációval együtt születik és hal meg a szleng (ami a hetvenes években betál volt, ma kúl és brutál). 
A szlovák nyelv túlélte a kominterneket, a hozraszcsotokat és egyéb kolhozokat, amelyeket a társadalom és a nyelv irányításának bolsevik módszereivel együtt rákényszerítettek a nyelvre. Anélkül, hogy alapjaiban kárt tenne, a nyelv képes folyamatosan és rugalmasan reagálni a technológiai, társadalmi és politikai fejlődésre (a nyelvben megtalálható a számítógép és a pécé, valamint a negociátor és a közvetítő megnevezés, vagy a sertésinfluenza körüli elnevezési vita), aztán egyszer csak - bumm! Nyelvtörvény!
Az akarat ellenében
A nyelv politikum. Azonban az szörnyű, hogy az egyetlen dolog, amire a kormánypárti káderek képesek, egy törvényes norma, amely a szlovák nyelv ellen vétők büntetését definiálja. Az ilyesféle gondolkodás a legdurvább kulturális barbárság példája. Ez nem öngól, hanem a törölköző bedobása!
Hisz a szlovák nyelv nincs végveszélyben. Ha abban lenne, egy restrikciós törvény nem mentené meg, a nyelven ugyanis nem így szokás segíteni. Emlékezzenek csak vissza a helyesírási kivételekre, a tollbamondásra vagy a kötelező olvasmányokra. Ezek azok a momentumok, amelyek miatt szívesen olvassuk Válek, Rúfus, Vilikovský, Tatarka műveit? A represszív nyelvtörvény csak ezek megkoronázása. Apropó - ha az csúcspolitikusok közül valaki tudja, hogy ki a következő versek szerzője: "démon kýs ąkaredý/ chvost vlečúc po zemi/ ko mne sa priplazil/ do ucha ąepce mi," ("démon mily sötét/farkát földön húzva/hozzám csúszott/fülembe súgja"), az előtt mélyen meghajolok. Ha akad egyvalaki azok közül a csúnya démonok közül, visszaadom a szlovák szakos tanári dipolmámat.
A nyelv politikum. A politikusok jól tudják. Itt lenne az ideje, hogy mi, a nyelv használói is tudatosítsuk. Főként azok, akik a nyelvvel dolgoznak a nyelvben. A szépírók, az újságírók, a tanárok. A tanárok főleg. Nem arról van szó, hogy hegedűzik helyett csak hegedül alalkot használjunk. Még csak arról sem, hogy a szomjas polgártárs ne nyelvjárással rendelje meg a sörét, csak azért  mert a Branisko-hegy túloldaláról származik. 
Az összes közül az egyik legkedvesebb emlékem Muzsay végzős csatár nyelvbotlása, amint a parancsnokkal megosztja a hazai kolbász készítésének titkát - "de vigyázat, parancsnok, hideg vesszőn kell azt füstölni," hangsúlyozta a legvégén. Ech, micsoda kétértelműség! Látják, milyen jól megy a szlováknak? Sokszor a használója akarata ellenében is.
A nyelv politikum. Meg kell különböztetni a szituációkat, és a szituációnak megfelelő nyelvi megjelenést. A szlovák nyelv olyan stádiumába érkezett, hogy van "irodalmi nyelv" és "beszélt nyelv". A valóságban. A kodifikációs folyamat még tart. Ez egy folyamat, és nem valaki akarata, beleértve az intézményeket is. Megvannak a nyelvjárásai, a szlengja, a zsargonja, az argója. Nem szabad megengednünk a politikusoknak, hogy a nyelvet politrukoktól és más agitátoroktól örökölt, kikopott zakójuk foltozására használják. Gondoskodó odafigyelésük mellett a ma oly gazdag szlovák nyelv ugató halandzsa nyelvvé zsugorodna, amely kiválóan alkalmas a dühös nyál szétköpködésére mindazok irányába, akik sejtetni merik, hogy a király nemhogy meztelen, hanem aljas. Mert ha megengedjük, hogy egy formális tekintéllyel rendelkező személy ujjal mutogathat a bűnösre és nyelvi szabálysértés miatt megbüntetheti, akkor mi lesz a következő lépés? A gimnáziumok a felvételi során előnyben fogják részesíteni a szlovák névvel rendelkező diákokat? Ki fogja elkészíteni ezeknek a neveknek a listáját? A belügyminisztérium különleges osztálya? Később előnyben részesítik majd az etnikailag tiszta házasságokat? Hányad íziglen fogják vizsgálni a családfát? És hol lesz ennek vége? Lemásoljuk a nürnbergi törvényeket? 
Alkalmas eszköz
A császár, és a jelenlegi koalíciós vicispánok sem altruizmusból vagy nemzetszeretből cselekdetek és cselekednek. Ąudovít ©túr - aki "műveltségével, nyelvtudásával, népszerűségével, erkölcsi útmutatásával, főként azonban az állami aparátus iránti odaadó gondolkodásmódjával a szlovák nyelvű lapok kiadására megfelelő mértékű és teljeskörű képesítéssel rendelkezik, ezáltal okkal elvárható, hogy értékelni tudja a legmagasabb kegyet, amellyel engedélyt adományozni méltóztatik..." - alkalmas eszköznek tűnt a császári hatalom szemében. Bécs be akarta magát biztosítani Budapest és a "népek börtönében" élő pánszláv kedvtelések ellenében.
Szomorú, hogy másfél évszázad múltán kormányunk arra sem képes, hogy végre a szlovák nyelvvel és Szlovákiával foglalkozzon, ne pedig Budapesttel. Kínos, hogy hallgatásunkkal megengedjük, hogy ezt tegyék.

               (SME, 2009. 8. 8.)
 

    GARAJSZKI MARGIT FORDÍTÁSALettre, 79. szám


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu 

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret