Iskolakultúra repertórium 1991-2000

Gyorskeresés: eszközsor nagyító-ikon v. CTRL+F

Tanulmányok

 1. Ablonczy Balázs: Gondolkozzál, tehát leszel 1994/11-12. 85. old.
 2. Ábrahám István: Iskolarendszerváltás és tankönyvek 1992/10. 30. old.
 3. Ádám György - Hámori József - Nádori László - Szépe György: Szentágothai János-emlékülés
  (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
 4. Adey, Philipp: Gondolkodtató természettudomány (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzet-közi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 33. old.
 5. Adamson Hoebel, E. - Frost, Everett L.: Túl a civilizáción: mit hoz a jövő? 1995/20-21. 44. old.
 6. Adorján Ferencné: Természettudományokról angolul 1993/9. 2. old.
 7. Adorján Richárd: Költségeink haszna, avagy haszontalanságaink költségei 1999/3. 11. old.
 8. Adorjánné Farkas Magdolna: Cikkgyűjtemény a környezetszennyezésről 1996/2. 112. old.
 9. Adorjánné Farkas Magdolna: Természettudományról, környezetvédelemről angolul 1996/10. 21. old.
 10. Agárdy Sándorné: Óvodapedagógusok továbbképzése 1994/13. 54. old.
 11. Alabán Ferenc: A nyitrai Hungarisztika Tanszék munkájáról 1994/8. 31. old.
 12. Albert Dávid: Romániai magyar oktatás 1994/8. 21. old.
 13. Ambrus Péter: Cigányság és iskola 1994/8. 10. old.
 14. Ambrusné Kéri Katalin: Én így tanítom az embertant 1995/18-19. 85. old.
 15. Ambrusné Kéri Katalin: Tanítók a baranyai római katolikus népiskolákban 1995/5. 36. old.
 16. Andor Csaba: A nagy kolerajárvány Madách életében és főművében 1996/3. 15. old.
 17. Andor Mihály: A félvilágosult abszolutizmus felé 1992/1. 40. old.
 18. Andor Mihály: A kétféle diploma 1999/1. 46. old.
 19. Andor Mihály: A könyv mint a kulturális tőke mutatója 1999/11. 62. old.
 20. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra 2000/3. 45. old.
 21. Andor Mihály: Az iskolaszerkezet változása 1993/6. 18. old.
 22. Andor Mihály: Az iskolaválasztás társadalmi meghatározottsága 1997-ben 1998/8. 14. old.
 23. Andor Mihály: Plusz és mínusz 1993/23. 42. old.
 24. Angi István: A csúcspontok esztétikuma J. S. Bach passióiban 1994/11-12. 2. old.
 25. Angi István: A zenei alapképesség jelentősége az esztétikai kultúrában 1994/3. 2. old.
 26. Angi István: Palestrinától Palestrináig 1995/11-12. 2. old.
 27. Angyal István: Drogmegelőzés a Magyar Honvédség sorállományában 1998/10. 81. old.
 28. Arató László: A Biblia mint kód 1992/1. 12. old.
 29. Arató László: A Biblia mint kód II. 1995/1-2. 38. old.
 30. Arató László: A jelent meghatározó múlt - analitikus drámák 2000/11. 27. old.
 31. Arató László: A közlésfolyamat tényezőinek megkettőződése 1997/6-7. 41. old.
 32. Arató László: Anakreón feltámadásai 1993/8. 2. old.
 33. Arató László: Az irodalomóra rétegei 1995/6-7. 35. old.
 34. Arató László: Egy tantárgyról, ami van is meg nincs is (társadalomismeret) 1991/7-8. 7. old.
 35. Arató László: Hermeneutika, diákbefogadó, irodalomtanítás 1996/2. 20. old.
 36. Arató László: Örkény egypercesei 1994/21. 24. old.
 37. Andor Csaba: Madách Imre szerelmei 1994/18 30. old.
 38. Arató László: Mikszáth, a nagymester 1999/12. 20. old.
 39. Aspeslagh, Robert: Vertikális vagy horizontális kapcsolatok az oktatásban: fontos ez? 1997/1. 3. old.
 40. Astleitner, Hermann - Vásárhelyi Éva - Herber, Hans-Jörg - Parisot, Karl Josef: Tanítható-e a problémamegoldás? 1996/10. 54. old.
 41. Aszalós János: A korrupcióról 1999/9. 76. old.
 42. Babic, Sava: Petőfi és a szerbek 1993/10. 28. old.
 43. Bábosik István: Nemzeti Alaptanterv és nevelés 1993/6. 36. old.
 44. Bábosik István: Nemzettudat - nemzeti szocializáció - hazafiság 1998/4. 40. old.
 45. Bagdy Emőke: A hivatásra nevelés 1991/7-8. 93. old.
 46. Bagdy Emőke: Pályaszocializáció a pedagógusképzésben 1993/21-22. 114. old.
 47. Bajkó Mátyás: Protestáns iskolakultúránk és a történelem 1996/3. 3. old.
 48. Bajmócy Péter - Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7.
  71. old.
 49. Baktay Patrícia - Koltai Magdolna: A természetes anyagok feldolgozása 1995/3-4. 81. old.
 50. Balassa Péter: A nevelés ösvényeiről 1995/6-7. 77. old.
 51. Balázs Éva - Surányi Bálint: Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás 1993/6. 39. old.
 52. Balázs Éva: Az iskolai tudás egyes összetevői - települési különbségek 2000/8. 34. old.
 53. Balázs Éva: Az oktatás hatékonysága 1996/6-7. 3. old.
 54. Balázs Éva: Területi tervezés a közoktatásban 1999/12. 52. old.
 55. Balázs Ildikó: Egy értelmezési lehetőség 1996/6-7. 66. old.
 56. Balla Margit: Homéroszi illusztrációk 1995/13-14. 111. old.
 57. Balla Zoltán: Fonetikai vizsgálatok írástörténeti jelentősége 1996/3. 33. old.
 58. Bali Katalin - Bernáth Andrea - Bus László: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
 59. Balogh B. Márton: Az irodalom élni segít 1998/6-7. 79. old.
 60. Balogh Lászlóné: I. B.? - O.K. 1992/5. 10. old.
 61. Balogh Lászlóné: Lehetőség és valóság 1993/9. 20. old.
 62. Balogh Miklós: Oktatásfinanszírozás - régi szereplők új szerepben? 1996/6-7. 11. old.
 63. Balogh Vilmos Szilárd: Idő, irreverzibilitás, rend és evolúció 1998/2. 29. old.
 64. Baloghné Ormos Ilona - Demjén István - Demjén Istvánné: Az iskolakert 1995/13-14. 2. old.
 65. Baló András: Bánki Donáttól Robert Boschig 1994/24. 22. old.
 66. Bán B. András: A csehszlovákiai magyarság iskolái 1918-1945 1991/7-8. 38. old.
 67. Bánréti Zoltán: Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? 1995/6-7. 79. old.
 68. Bárdos József: Tanítsunk Idunát 1994/3. 15. old.
 69. Bárdossy Ildikó: Esély és iskola(rendszer) 1997/9. 40. old.
 70. Baricné Kocsis Éva: Mit olvas a diák? 1998/6-7. 71. old.
 71. Baricz Zsolt: Kéziratos könyvkiadás Erdélyben 1998/1. 77. old.
 72. Barta István: Ásványhatározás 1993/3-4. 38. old.
 73. Barta Róbert: Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években 1994/21. 45. old.
 74. M. Bartal Andrea - Fürstné Kólyi Erzsébet: Alternatív program 10-18 éveseknek 1992/8. 36. old.
 75. Bartha Árpád: Játék 1993/21-22. 54. old.
 76. Bartók István: "...habet etiam suas inventiones rhetorica" 1996/9. 58. old.
 77. Báthori Zoltán: Természettudományos nevelésünk (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzet-közi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 46. old.
 78. Báthory Zoltán. Beszélgetés a NAT-ról (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 63. old.
 79. Báthory Zoltán: A maratoni reform (1. rész) 2000/10. 45. old.
 80. Báthory Zoltán: A maratoni reform (2. rész) 2000/11. 3. old.
 81. Báthory Zoltán: Az északi modell hatása a magyar közoktatásügyi reformokra 1993/12. 27. old.
 82. Beck Mihály: Természettudomány és társadalom az ezredfordulón 1994/20. 2. old.
 83. Beck Zoltán: Egy irodalom teremtődése 1998/9. 55. old.
 84. Bence Erika: Szerb Antal Magyar irodalomtörténetének 19. század-képe 1999/8. 57. old.
 85. Bencze Mihály: Irodalom és matematika 1992/3. 52. old.
 86. Bencsik Csaba: Internet és nevelés 1998/9. 29. old.
 87. Bene Annamária: Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség 2000/5. 3. old.
 88. S. Benedek András: Népek és nemzetiségek Kárpátalján 1994/8. 14. old.
 89. S. Benedek András: Népek és nemzetiségek Kárpátalján 1994/11-12. 32. old.
 90. Benkes Réka - Vass László: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3. 3.old.
 91. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A multimediális szövegek megközelítései 2000/5. 49. old.
 92. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A multimediális szövegek megközelítései (2. rész) 2000/10. 18. old.
 93. Benkes Zsuzsa: A tankönyvi szövegek tipografizálásával kapcsolatos kreatív gyakorlat 1999/5. 81. old.
 94. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szemiotikai szövegtan mint egy studium generale egyik alapeleme 1998/8. 41. old.
 95. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4. 32. old.
 96. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8. 19. old.
 97. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9. 72. old.
 98. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5. 63.old.
 99. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben (I.) 1998/3. 9. old.
 100. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben (II.) 1998/5. 31. old.
 101. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (I.) 1998/1. 3. old.
 102. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (II.) 1998/2. 47. old.
 103. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (I.) 1997/10. 68. old.
 104. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11. 70. old.
 105. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: Az általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megalapozása (I.) 1997/6-7. 31.old.
 106. Benkő András - Varga Tibor - Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 1995/13-14. 53. old.
 107. Benkő Gyöngyi: Városi farmok 1993/24. 39. old.
 108. Bényei Judit - Szíjártó Imre: A televízió társadalomképe és az iskola 2000/2. 3. old.
 109. Bérczes László: Mindig van másik 1997/6-7. 63. old.
 110. Bérczi Szaniszló - Cech Vilmos - Hegyi Sándor: Anyagtechnológia 1992/10. 22. old.
 111. Bérczi Szaniszló: A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek 1993/20. 2. old.
 112. Bérczi Szaniszló: Ismeretszintézis a technikában 1992/3. 8. old.
 113. Bérczi Szaniszló: Sejtautomaták Fibonacci-növényeken át 1994/7. 16. old.
 114. Bernáth Andrea - Bali Katalin - Bus László: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
 115. Bertók Éva: A Halotti Beszéd és Könyörgés 1996/2. 29. old.
 116. Bihari Mihály: A jogi és politikai műveltségtartalom (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 23. 35. old.
 117. Bíró Béla: Az azonosság tragédiái 1995/11-12. 10. old.
 118. Bíró Béla: Gyorsuló idő 1994/14. 41. old.
 119. Bíró Gyöngyi - Tóth Tünde: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója 1996/9. 49. old.
 120. Bíró Judit: Az erkölcs jegyében 1992/11-12. 35. old.
 121. Bíró Zoltán: Az értelmiség válsága 1995/10. 46. old.
 122. Bitskey István: "Az magyari nyelvnek dicsősége" 1996/9. 38. old.
 123. Bocsor Péter: Vitaminimumus 1997/4. 45. old.
 124. Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Költői szókészletvizsgálat számítógépes programmal 1996/1. 51. old.
 125. Bodóczky István: Az értékelés problémái a vizuális nevelésben 2000/6-7. 15. old.
 126. Bodóczky Lászlóné: Pedagógusjelöltek egészségmagatartása 1994/14. 7. old.
 127. Bogoly József Ágoston: A magyar nyelv mondatainak megértési modelljei 1999/1. 3. old.
 128. Bogoly József Ágoston: A reflektált intertextuális olvasás kiterjesztése 1999/6-7. 69. old.
 129. Bókay Antal: A dekonstrukció - a befogadás formaelmélete 1996/2. 3. old.
 130. Bonifert Domonkosné: Bemutatjuk a szegedi fizikatankönyveket 1999/5. 70. old.
 131. Boronkai Szabolcs: A magyarországi német irodalom szerepvesztése és identitáskeresése 1998/3. 63. old.
 132. Boros László - Kormány Gyula: Hollandia 1993/20. 30. old.
 133. Bóta Margit - Dávid Imre: Az érem két oldala 1999/4. 14. old.
 134. Both Mária - Csorba F. László: A dinamika születése 1993/21-22. 100. old.
 135. Both Mária - Csorba F. László: A hellenizmus filozófiája 1993/3-4. 8. old.
 136. Botyánszki János: Éterek, olefinek 1992/9. 53. old.
 137. Böhringer, Hannes: A western mint civilvallás 1997/10. 44. old.
 138. Böszörményi József : Kell-e erkölcstant tanítani az iskolákban és milyet? 1993/15-16. 38. old.
 139. Bradley, Terence: Az angoltanárok továbbképzésének problémái 1996/2. 71. old.
 140. Brandt Béla - Holnapy Dezső: Homogén tudásérzet és az iskolaválság 1991/5. 13. old.
 141. Buda Béla: A mentálhigiénés nevelés lehetőségei az iskolában (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 54. old.
 142. Buda Béla: A pedagógia dilemmája 1995/6-7. 86. old.
 143. Buda Béla: Pedagógus - iskola - egészség 1994/7. 41. old.
 144. Budaházy Éva: A szintézis-teremtés útjai 1993/10. 2. old.
 145. Budayné Kálóczy Ildikó - Schalbert Józsefné - Kígyós Lászlóné - Pócsiné Erdei Irén - Tönkő Mária: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
 146. Budra, Paul: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika 1998/1. 80. old.
 147. Búrány Ágota: Nyelvi tervezés a kisebbségi nyelvoktatásban 2000/5. 14. old.
 148. Bus László - Bernáth Andrea - Bali Katalin: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
 149. Cech Vilmos - Bérczi Szaniszló - Hegyi Sándor: Anyagtechnológia 1992/10. 22. old.
 150. Chalfen, Richard: Fényképező turisták 1995/20-21. 52. old.
 151. Cholnoky Jenő: A Balaton hullámai 1991/6. 58. old.
 152. Courthiades, Marcel: A rromani nyelv 1998/12. 5. old.
 153. Cs. Czachesz Erzsébet - Vidákovich Tibor: Az olvasásmegértési képesség fejlődése 1999/6-7. 59. old.
 154. Cs. Czachesz Erzsébet: Az olvasásmegértés és tanítása 1999/2. 3. old.
 155. Czakó Kálmán Dániel: Interjú a stuttgarti kémiai intézetben 1992/9. 35. old.
 156. Czakó Kálmán: Integrált prevenciós program a magyar iskolarendszer számára 1995/13-14. 51. old.
 157. Czigány Zoltán: "Ha lehet a hattyúnál - szeretnék veletek találkozni" 1995/11-12. 34. old.
 158. Czigány Zoltán: A ködben 1996/3. 26. old.
 159. Csákány Antalné: Csak ülök és... csodálkozom 1992/2. 7. old.
 160. Csákány Antalné: Mi lehet az alacsony teljesítmények mögött? (II.) 1997/2. 43. old.
 161. Csákó Mihály: Hányan, honnan, hová? 1997/6-7. 17. old.
 162. Csala Istvánné Ranschburg Ágnes: A ,Történelem és társadalomismeret' alapműveltségi vizsga történeté-hez 2000/9. 36. old.
 163. Csányi Erzsébet: Bibliai metanyelv 1996/9. 19. old.
 164. Csányi Vilmos: Az etológia emberképe 1995/23. 14. old.
 165. Csányi Vilmos: Biológia az iskolában, biológia az iskoláról (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23 29. old.
 166. Csapó Benő: A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág 1997/12. 3. old.
 167. Csapó Benő: Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa 1999/9. 3. old.
 168. Csapó Benő: Merre tartanak a természettudományok oktatásával kapcsolatos kutatások? 1994/4. 2. old.
 169. Csapó Benő: Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között (Természettudományos ne-velés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 5. old.
 170. Csapó Benő - Korom Erzsébet: A természettudományos fogalmak megértésének problémái 1997/2. 12. old.
 171. Cseres Judit - Orlay Ibolya: D. A. D. A. 1995/13-14. 85. old.
 172. Cserjés Katalin: Nehezen elemezhető szövegek a magyarórán 1992/11-12. 2. old.
 173. Cserné Adermann Gizella: A tanári elvárások hatása a tanulók teljesítményére 1997/10. 14. old.
 174. Cserné Adermann Gizella: Docimológia 1996/4. 22. old.
 175. Cserti Csapó Tibor - Forray R. Katalin: A cigány kisebbség iskolai oktatásának helyzete a Dombóvári Kistérségben 1998/12. 37. old.
 176. Csik Endre: A Zsolnai-programok 1994/10. 31. old.
 177. Csikós Csaba: A mélypont ragyogása az ökológiai válság sodrában 1996/10. 3. old.
 178. Csikós Csaba: A tékozló fiú példázata 2000/1. 17. old.
 179. Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a filozófiáról 1999/3. 39. old.
 180. Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a tudományról 1997/10. 35. old.
 181. Csíkos Csaba - Bajmócy Péter: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7. 71.old.
 182. Csillag Ferenc: "Belülről és kívülről" 1999/2. 59. old.
 183. Csirmaz Mátyás: Természetes anyagokból készült hangszerek 1993/3-4. 60. old.
 184. Csóka Géza: A sík és a tér egybevágóságai, a szabályos alakzatok szimmetriái 1995/10. 2. old.
 185. Csóka Géza: Röviden a rácsgeometriáról 1992/10. 2. old.
 186. Csonka Csabáné: Köszöntő 1994/13. 2. old.
 187. Csorba Csaba: Régi korok történelme mai könyvekben 1996/2. 36. old.
 188. Csorba F. László - Both Mária: A dinamika születése 1993/21-22. 100. old.
 189. Csorba F. László - Both Mária: A hellenizmus filozófiája 1993/3-4. 8. old.
 190. Csorba Ferenc: Szabályos testek hajtogatása papírból 1991/5. 33. old.
 191. Danka Klára: Projektorientált módszerek 1992/9. 57. old.
 192. Danka Krisztina: A "Kérdés" és a "Felelet" embere 1999/6-7. 78. old.
 193. F. Dárdai Ágnes: A tankönyv a reformpedagógiában 1997/3. 41. old.
 194. F. Dárdai Ágnes: Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban 1999/4. 44. old.
 195. Dávid Gergely: Mennyire jó az angol felvételi? 1996/2. 63. old.
 196. Dávid Gergely: Objektivitás, értékelés, standardizáció 1992/1. 26. old.
 197. Dávid Imre - Bóta Margit: Az érem két oldala 1999/4. 14. old.
 198. Dávid István - Farkas József - Siposné Gyarmati Terézia: Elektrokémiai szemléltetés 1992/9. 39. old.
 199. de Blij, Harm J. - Muller, Peter O.: Humángeográfia (kultúra, társadalom és tér) 1995/3-4. 71. old.
 200. de Corte, Erik: A matematikatanulás és -tanítás kutatásának fő áramlatai és távlatai 1997/12. 14. old.
 201. Deák András Miklós: Nyelvoktatás - irodalomoktatás 1993/15-16. 62. old.
 202. Demeter Katalin: A kisiskolások erkölcsi neveléséről 2000/1. 55. old.
 203. Demjén István - Baloghné Ormos Ilona - Demjén Istvánné: Az iskolakert 1995/13-14. 2. old.
 204. Demjén Istvánné - Demjén István - Baloghné Ormos Ilona: Az iskolakert 1995/13-14. 2. old.
 205. Deszpot Gabriella: Az organikus iskolák 1993/13-14. 3. old.
 206. Sz. Dévai Judit: A nemzeti önmegőrzés néhány feltételéről - egy révkomáromi felmérés alapján 1994/15-16. 45. old.
 207. Di Francesco, Amedeo: Megjegyzés a Szép magyar komédia prológusáról 1996/9. 68. old.
 208. Dobány Zoltán: A helyi szelek 1994/7. 9. old.
 209. Dobány Zoltán: Néhány gondolat a monszun tanításáról 1994/22-23 90. old.
 210. Dobos Krisztina: Gondolatok a hazafias nevelésről 1998/4. 59. old.
 211. Dobozi Eszter: Kommunikáció és iskolavezetés 2000/9. 16. old.
 212. Dombrády Lóránd: A második világháború magyar hadigazdaságának vázlatos áttekintése 1994/17. 38. old.
 213. Dombrády Lóránd: Magyarország a háborúba lépéstől a német megszállásig 1994/11-12. 45. old.
 214. Domokos György - Hausner Gábor - Veszprémy László: Eruditio militaris 1997/5. 40. old.
 215. Domokos Zsuzsa: A történelemoktatás ideológiai aspektusai 1998/6-7. 17. old.
 216. Dörnyei Zoltán - Katona Lucia: Az idegen nyelvtudás mérésének új módja - a C-teszt 1991/4. 42. old.
 217. Drótos László: Emberek a gépek mögött 2000/4. 10. old.
 218. Đurić, Rajko: A rromani (cigány) irodalom 1998/12. 22. old.
 219. Eco, Umberto: Az idő a művészetben 1992/11-12. 80. old.
 220. V. Ecsedy Judit: Rejtett nyomdák 1998/1. 55. old.
 221. Éger György: Gyepű vagy periféria 1996/9. 34. old.
 222. Éliás Balázs: A paradigmaváltás dilemmái a középfokú magyartanításban 2000/11. 46. old.
 223. Englonerné Benkes Zsuzsa: A kreatív-produktív szövegmegközelítésről 1996/2. 8. old.
 224. Erdélyi Erzsébet: "Halljuk! Miket mond a lekötött kalóz" 1992/4. 2. old.
 225. Erdélyi Zsuzsanna: A Mária-kultuszról 1994/15-16. 22. old.
 226. Erlichné Bogdán Katalin: Gyakorlatra orientált fizika szakmódszertani képzés 1994/14. 29. old.
 227. Fábián László: Teremtő esélytelenség avagy a mániákus természetrajza 1997/6-7. 47. old.
 228. Fábián Tibor: Informatika-esszé 1992/10. 7. old.
 229. Fábián Tibor: Nyílt levél Mágenheimék Julcsijához 1991/5. 3. old.
 230. Falus Iván - Petriné Feyér Judit - Réthy Endréné - Golnhofer Erzsébet - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 231. Faragó József: "...az mint az eltévedt juhokot siratja" 1996/9. 83. old.
 232. Farkas Attila Márton: Poszthippi vallásosság későantik tanulságokkal 1998/6-7. 57. old.
 233. Farkas Gábor Farkas: Számítógépes adatbázisok az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából 1997/5. 48. old.
 234. Farkas I. József: A tanuló modellje 1993/23. 2. old.
 235. Farkas I. József: Az Intelligent Tutoring System tudásbázis 1993/5. 16. old.
 236. Farkas József - Dávid István - Siposné Gyarmati Terézia: Elektrokémiai szemléltetés 1992/9. 39. old.
 237. Farkas József: Hogyan gondolkodunk 1996/4. 13. old.
 238. Farkas Károly - Kőrösné Mikis Márta Gondolatok a kisgyermekkori informatikaoktatásról 1991/1-2. 15. old.
 239. Farkas Károly: Gondolatok az informatikai nevelés szerepéről és lehetőségeiről az alsó tagozatos tehetséggondozásban 1993/12. 21. old.
 240. Farkas Péter - Jakab János: A cigány fiatalok szakképzése 1995/24. 54. old.
 241. Farkas Péter: A "gyermekfelnőttoktatás" 1992/5. 13. old.
 242. Farkas Péter: A 7-8. osztályos oktatási program széthúzásáról 1991/1-2. 91. old.
 243. Fatalin László: Adat-eszméletek 1996/5. 44. old.
 244. Fatalin László: Mérünk vagy értékelünk? 1994/5. 25. old.
 245. Fatalin Lászlóné: A vektorfogalom kialakítása 1992/3. 2. old.
 246. Fatalin Lászlóné: Kaleidoszkóp a geometria tanításáról 1993/23. 29. old.
 247. Fáy Gyula - Rizner Dezső: Van-e technika módszertan? 1991/5. 18. old.
 248. Fáy Gyula: (Technokrata) tanulmány a kudarcról 1992/3. 33. old.
 249. Fáy László: Akhilleusz, a teknősbéka meg a rendszerváltozás 1994/4. 17. old.
 250. Fáy László: Doxográfia érettségizőknek 1995/8-9. 100. old.
 251. Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra 1995/20-21. 7. old.
 252. Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra II. 1996/1. 15. old.
 253. Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra III. 1996/8. 32. old.
 254. Fáy László: Rendhagyó filozófiaóra IV. 1999/3. 47. old.
 255. Fáy László: Világnézetünk rozzant alapjai 1993/6. 48. old.
 256. Fazekas György: Javaslat természettudományos emelt szintű érettségire 1991/3. 3. old.
 257. Fehér Ferenc: Érdemjegytőzsde 1991/4. 52. old.
 258. Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi és a főúri magánnevelés 1996/2. 85. old.
 259. Fehér Katalin: Aktuális oktatáspolitikai kérdések reformkori röpiratokban 1998/8. 72. old.
 260. Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés 2000/5. 34. old.
 261. Fejes Erzsébet - Kanczler Gyuláné: A Víz világnapja 1996/10. 43. old.
 262. Fejes Erzsébet - Kanczler Gyuláné: Állatok Világnapja 1994/13. 41. old.
 263. B. Fejes Katalin: Egy mondatszerkezet-típus használata 1999/5. 76. old.
 264. Felkai Piroska: Az emlékezés nyomában 1996/6-7. 93. old.
 265. Felvinczi Katalin: A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban 1998/5. 17. old.
 266. Fényes Imre: Hőhalál 1991/9. 9. old.
 267. Fenyő D. György: A hódító alakja: évszázadok Don Juanja 2000/3. 59. old.
 268. Fenyő D. György: Az irodalomtanítás ellentmondásai I. rész 1991/7-8. 3. old.
 269. Fenyő D. György: Az irodalomtanítás ellentmondásai II. rész 1992/1. 17. old.
 270. Fenyő D. György: Az irodalomtanítás ellentmondásai III. rész 1992/4. 18. old.
 271. Fenyő D. György: Önbírálat 1996/4. 26. old.
 272. Ferenczi Gyula - Fodor László: Comeniustól a reformpedagógiákig 1994/20. 7. old.
 273. F. Ferenczi Rita: Anyanyelven az anyanyelvért 1995/1-2. 34. old.
 274. Fernengel András: Tegzes 1994/9. 34. old.
 275. Filep Miklós - Kozák Miklós: Földtan - földrajz - földtudomány 1995/3-4. 101. old.
 276. Filep Miklós - Kozák Miklós: Geológiai ismeretek a hazai közoktatásban 1994/14. 48. old.
 277. Fischer Ferenc: A globális világ 1996/2. 52. old.
 278. Fischer, Michael M. J. - Marcus, George E.: Az antropológia mint kultúrkritika 1995/20-21. 78. old.
 279. Fitos László: A pozitív számok középértékei 1992/10. 57. old.
 280. Flusser, Vilém: A technikai képek hegemóniája 1997/10. 49. old.
 281. Fodor Gábor: Bevezető 1995/13-14. 50. old.
 282. Fodor István: Őstörténetünk oktatásáról 1994/11-12. 59. old.
 283. Fodor László: A kisebbségi kétnyelvűség kettős eredete 1997/1. 32. old.
 284. Fodor László - Ferenczi Gyula: Comeniustól a reformpedagógiákig 1994/20. 7. old.
 285. Fodor László: Jegyzetek az interkulturális nevelésről 1999/6-7. 89. old.
 286. Fodor László: Pedagógiai feladatok a proszociális magatartásra nevelésben 1998/9. 24. old.
 287. Foghtűy Krisztina: Pedagógia, művészetpedagógia, múzeumpedagógia 1993/21-22. 39. old.
 288. Fónagy Julianna: Kockázat és valószínűség 1994/10. 2. old.
 289. Forgács Anita: "...e lant még érdemesebbet, mint tanítóját, nem zengett úgysem idáig" 1998/1. 12. old.
 290. Forintos György: A lehetséges világoknak az iskola által nyújtott választéka 1995/6-7. 24. old.
 291. Fóris Ágota: A Galilei-per megítélése 1999/5. 20. old.
 292. Fóris Ágota: Tudománytörténeti remeklések 1999/12. 71. old.
 293. Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Cigány tanulók az általános iskolákban 1994/20. 12. old.
 294. Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Egy kultúrantropológiai kísérlet 1992/11-12. 94. old.
 295. Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában 1995/24. 7. old.
 296. Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia 1998/8. 3. old.
 297. Forray R. Katalin: Pályakezdő cigány fiatalok 2000/12. 3. old.
 298. Forray R. Katalin - Cserti Csapó Tibor: A cigány kisebbség iskolai oktatásának helyzete a Dombóvári Kistérségben 1998/12. 37. old.
 299. Forró Edit: Az iskolakert talaja és vizsgálata 1995/13-14. 15. old.
 300. Forró Edit: Talajtani ismeretek a rendszerszemléletű környezeti nevelésben 1996/10. 8. old.
 301. Föglein Gizella: Királyság vagy köztársaság? 1994/6. 36. old.
 302. Földesi Tamás: Jog, erkölcs, igazság 1994/18. 2. old.
 303. Földesi Tamás - Földesy Gyöngyi: Az emberi jogok dilemmái 1999/12. 3. old.
 304. Földesy Gyöngyi - Földesi Tamás: Az emberi jogok dilemmái 1999/12. 3. old.
 305. Földényi F. László: Tiszta érzékek 1994/21. 51. old.
 306. Franklin, Julianna: Másképp... 1995/15-16-17. 154. old.
 307. Franyó István: Biológiatanítás a kéttannyelvű gimnáziumokban 1992/2. 30. old.
 308. Franyó István: Fajismeret 1993/13-14. 67. old.
 309. Franyó István: Tantárgyfejlesztés és teljesítményértékelés 1991/1-2. 44. old.
 310. Fried István: Csokonai és Csokonai között 1998/8. 49. old.
 311. Frost, Everett L. - Adamson, Hoebel E.: Túl a civilizáción: mit hoz a jövő? 1995/20-21. 44. old.
 312. Füke László - Fükéné Walter Mária: A tudománytörténeti szempont alkalmazása a középiskolai fizika oktatásban 1993/9. 26. old.
 313. Fükéné Walter Mária - Füke László: A tudománytörténeti szempont alkalmazása a középiskolai fizika oktatásban 1993/9. 26. old.
 314. Füle Sándor: Az iskolai napközi otthonok 20. századi fejlődése 1999/4. 54. old.
 315. Füllér Gizella: Tehetséggondozás korai gyermekkorban?! 1999/3. 32. old.
 316. Fürstné Kólyi Erzsébet - M. Bartal Andrea: Alternatív program 10-18 éveseknek 1992/8. 36. old.
 317. Fürstné Kólyi Erzsébet: Identitás, biztonság 1998/4. 95. old.
 318. Füzi László: A tizenéves Németh László 2000/6-7. 43. old.
 319. Gábor Edina: Helyzetgyakorlatok 1995/13-14. 104. old.
 320. Gábor László - Vajda Zsuzsanna: Gyermekeszmények és iskolai elvárások 1995/20-21. 29. old.
 321. Gábriely Mária: J. J. Quantz, a fuvolaiskola megteremtője 1994/10. 39. old.
 322. Gadó Szilvia: Magyarul mondd, anyu! 2000/12. 34. old.
 323. Gádor Anna: Személyközpontú szemlélet 1991/7-8. 98. old.
 324. Gáspár Csaba László: Vallástan 1991/7-8. 13. old.
 325. Gáspár Csaba László: A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról 2000/1. 24. old.
 326. Gáspár Csaba László: A személy megismeréséről 1999/2. 16. old.
 327. Gáspár Csaba László: Az ember a földön jár - de az ég alatt 1996/8. 14. old.
 328. Gáspár Csaba László: Ember és Kultúra 1998/6-7. 37. old.
 329. Gáspár Csaba László: Tudomány és Szabadság 1997/10. 21.old.
 330. Gáspár László: Csődjelentés egy különben sikeres pedagógiai vállalkozásról 1994/4. 55. old.
 331. Gaul Emil: A látás demokratizálása 1997/8. 72. old.
 332. Gaul Emil: A rajztanítás helyzete napjainkban Magyarországon 1997/8. 43. old.
 333. Gaul Emil: Mindennapok művészete? (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 26. old.
 334. Géczi János: A táj 1996/3. 44. old.
 335. Géczi János: Az iszlám kertje 2000/6-7. 97. old.
 336. Géczi János: Egy szempont a biológia-tankönyvek szövegének és illusztrálásának vizsgálatához 1999/5.
  55. old.
 337. Gecse Gáborné - Tari Zoltánné: Munkaterv és útmutató az óvodai környezeti neveléshez 1993/11. 21. old.
 338. Gecse Gáborné: Így is lehet? 1994/13. 33. old.
 339. Gecsei Kolos: A nemi nevelés koncepciói a századelőn 1999/6-7. 116. old.
 340. Gellér Zita: Az óvodakert kialakulása és története a századfordulóig 1994/13. 20. old.
 341. Gergely Gyula: Több, mint testnevelés 1997/9. 11. old.
 342. Gergely Jenő: Az egyházak és az egyházpolitika Magyarországon 1995/22. 2. old.
 343. Gergely Jenő: Az egyházak Magyarországon a dualizmus időszakában 1867-1918 1995/6-7. 52. old.
 344. Gergely Jenő: Az egyházak Magyarországon a Horthy-korszakban 1995/1-2. 26. old.
 345. Gintli Tibor: Ady és Kierkegaard 1998/9. 37. old.

 346. Golnhofer Erzsébet - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Réthy Endré-né - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 347. Gordon Győri János: A közvetlen gondolkodási készség-fejlesztés pedagógiája az elmúlt évtizedek nemzetközi gyakorlatában 1999/9. 16. old.
 348. Golubovné Gergely Anna: A környezeti nevelés és a játék 1994/13. 14. old.
 349. Gonda János: A zenei nevelés alternatív műhelye 1996/12. 13. old.
 350. Gönczöl László - Király Tibor - Mészáros János: Az iskolai akadálypályák összeállításának szempontjai 1993/3-4. 52. old.
 351. Göndör Tibor: Gombaiskola 1993/7. 44. old.
 352. Groys, Boris: A konstruktivizmus filozófiája 1996/6-7. 124. old.
 353. Gúti Erika: Etnikai kisebbségek 1998/12. 45. old.
 354. Gúti Erika: Romák az oktatásban 2000/12. 49. old.
 355. Gyebnár Viktória - Kárpáti Andrea: A vizuális képességek értékelése 1997/8. 46. old.
 356. Cs. Gyimesi Éva: Kié az egyetem? 1994/3. 50. old.
 357. Györffy Miklós: A sötétségben minden megvilágosodik 1997/4. 57. old.
 358. Györgyi Erzsébet: Játszani is engedd... 1992/4. 54. old.
 359. Hack Frigyes: A függvényfogalomról 1991/10. 3. old.
 360. Hajnóczi J. Gyula: Az építészeti tér genezise III. 1993/1. 20. old.
 361. Hajnóczi J. Gyula: Az építészeti tér genezise IV. 1993/5. 35. old.
 362. Hajnóczi J. Gyula: Róma enciklopédiája 1995/6-7. 68. old.
 363. Halász Gábor: A pedagógusok továbbképzése: az oktatásfejlesztés eszköze 1999/6-7. 106. old.
 364. Halász Gábor: Iskolaszerkezet: a magunk előtt görgetett kérdés 2000/10. 3. old.
 365. Halász László: A hitelvesztés útja 1994/18. 12. old.
 366. Halász Tibor: A "6+6" egy lehetséges értelmezéséről 1991/3. 47. old.
 367. Halmesvirta, Annsi: Molnár Ferenc és az ifjúkor kultúrája 1996/1. 38. old.
 368. Hamar Mária: A tehetséggondozás kérdései a mindennapok gyakorlatában 1998/3. 31. old.
 369. Hamberger Judit: A cseh-szlovák viszony kisebbségi szempontból 1994/8. 34. old.
 370. Hámori József - Ádám György - Nádori László - Szépe György: Szentágothai János-emlékülés (Művelt-ségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
 371. Hamrák Anna: Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületről 1997/9. 19. old.
 372. Hamrák Anna: Lassított iskolakezdési program 1994/19. 16. old.
 373. Hamrák Anna: Saját élményen alapuló tanulás 1993/18. 12. old.
 374. Hanák Péter: A történészek szerepe a rendszerváltásban 1991/7-8. 30. old.
 375. Hardi András: Gyermek a természetben 1996/10. 36. old.
 376. Hargitai József: Anyanyelvi képzés az alsó tagozaton I. rész 1992/1. 2. old.
 377. Hargitai József: Anyanyelvi képzés az alsó tagozaton II. rész 1992/4. 23. old.
 378. Hargitai Róbert: A "Project 2061" technikája 1992/3. 27. old.
 379. Hartai László: Fölösleges-e tanítani a mozgóképet? 1995/5. 27. old.
 380. Hartai László - Jakab György: A mozgóképkultúra és a médiaismeret tanításának céljai és feladatai
 381. 1996/12. 19. old.
 382. Hartai László - Muhi Klára: Mozgókép - iskolakeretben 1992/11-12. 24. old.
 383. Hatvani Józsefné: A környezet megismeréséről 1993/11. 3. old.
 384. Hausner Gábor - Domokos György - Veszprémy László: Eruditio militaris 1997/5. 40. old.
 385. Havas Ádám: Kockázatelemzés - mágia vagy tudomány? 1993/23. 21. old.
 386. Havas Péter: A környezeti nevelés és a jövőképek 1996/11. 58. old.
 387. Havas Péter: A környezeti nevelésről 1991/10. 18. old.
 388. Havas Péter: A környezeti nevelés széles körű értelmezése 1994/18. 54. old.
 389. Havas Péter: Érték és értékátadás a környezeti nevelésben 1994/9. 3. old.
 390. Havas Péter: Körlánc 1993/17. 44. old.
 391. Havas Péter: Személyiség - környezeti attitűdök - környezeti nevelés 1993/2. 65. old.
 392. Heffner Anna - Zsolnai József: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt második éve 1993/21-22. 2. old.
 393. Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Cigány tanulók az általános iskolákban 1994/20. 12. old.
 394. Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Egy kultúrantropológiai kísérlet 1992/11-12. 94. old.
 395. Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában 1995/24. 7. old.
 396. Hegyi Sándor - Bérczi Szaniszló - Cech Vilmos: Anyagtechnológia 1992/10. 22. old.
 397. Hegyi Sándor - Sal András: Szoftverfejlesztés a technológia oktatásért 1993/19. 23. old.
 398. Hein, Christian: Az NDK politechnikaoktatás metamorfózisa 1992/3. 23. old.
 399. Hein, Christian - Herbert János: Az entrópia mint a technika alapkategóriája 1993/5. 2. old.
 400. Helmke, Andreas: Az osztálytermi oktatás 1997/12. 58. old.
 401. Heltai Pál: Fordíthatjuk-e Richard Coeur-de-Lion-t Hódító Vilmosnak? 1995/15-16-17. 131. old.
 402. Herber, Hans-Jörg - Vásárhelyi Éva - Astleitner, Hermann - Parisot, Karl Josef: Tanítható-e a problémamegoldás? 1996/10. 54. old.
 403. Herbert János - Hein, Christian: Az entrópia mint a technika alapkategóriája 1993/5. 2. old.
 404. Hermann Róbert: Kossuth és Görgei 1998/3. 77. old.
 405. Hernádi Jánosné - Szabóné Vizi Andrea - Justh Kornélné: Say and play 1994/15-16. 52. old.
 406. Hervay Ferenc: Magyarország földrajza 1993/21-22. 83. old.
 407. Hidasi Judit: Japán nyelvoktatás Magyarországon 1992/8. 17. old.
 408. Hobinka Ildikó - Riedel Miklós: Savas eső mérése iskolai mérőhálozattal 1992/5. 41. old.
 409. Hoffmann Rózsa: A luxemburgi oktatásról 1991/6. 65. old.
 410. Hoffmann Rózsa: A minőségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben 1999/6-7. 98. old.
 411. Hoffmann Rózsa: Egy iskolakísérlet bemutatása 1994/24. 28. old.
 412. Hoffmann Rózsa: Osztályfőnökség - igazgatói szemmel 1993/8. 42. old.
 413. Hoffmann Rózsa: Pedagógiai program készítése az iskolákban 1994/6. 48. old.
 414. Holéczy Katalin - Pálházy Miklósné - Neuperger Ferenc - Végh Irén: 8. osztályosok tudása biológiából 1991/6. 3. old.
 415. Holló József: Honvédelem és reform 1998/4. 26. old.
 416. Holnapy Dezső: A humán műveltség és a formalizáltság 1994/5. 18. old.
 417. Holnapy Dezső - Brandt Béla: Homogén tudásérzet és az iskolaválság 1991/5. 13. old.
 418. Holnapy Dezső - Salah, Biri: Szakértői rendszerek 1995/5. 2. old.
 419. Homor Tivadar: Az információhordozók szerepe az Értékközvetítő és Képességfejlesztő programban 1994/17. 2. old.
 420. Honffy Pál: Két könyv a szépről 1999/12. 69. old.
 421. Horányi Özséb: Kommunikáció és közoktatás (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9.
  14. old.
 422. Hortobágyi Katalin: Projekt-módszer a környezeti nevelésben 1994/19. 12. old.
 423. Hortobágyi Katalin - Horváth H. Attila - Trencsényi László - Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 1992/11-12. 28. old.
 424. Horváth Ágnes - Szabó Ildikó: Magyarok Európában 1996/11. 71. old.
 425. Horváth Ágnes - Szabó Ildikó: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról 1995/24. 48. old.
 426. Horváth Attila - Mihály Ottó: Az Iskolafejlesztési Alapítvány 1994/19. 2. old.
 427. Horváth H. Attila - Hortobágyi Katalin - Trencsényi László - Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 1992/11-12. 28. old.
 428. Horváth H. Attila: Tanári igények és helyi tanterv 1997/9. 3. old.
 429. Horváth János - Benkő András - Varga Tibor: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 1995/13-14. 53. old.
 430. Horváth Pál: A Szent megnyilatkozásai - tárgyakban, viszonyokban, személyekben 1994/18. 19. old.
 431. Horváth Pál: Vallásismeret mint tantárgy 1997/6-7. 103. old.
 432. Horváth Pál: Vallásszociológia és szekularizáció 1996/2. 105. old.
 433. Horváth Piroska: Teaching the Teachers 1993/20. 37. old.
 434. Horváth Zsuzsanna: Az érettségi reform mozzanatainak elemzése 2000/6-7. 58. old.
 435. Hotziné Pócsi Anikó: Egyszerű szerves kémiai kísérletek 1993/20. 19. old.
 436. Hujter Mihály: A magyar módszer 1992/10. 15. old.
 437. Hungarus Munkaközösség: A magyarok egyetemjárása külföldön 1994/15-16. 36. old.
 438. Husén, Torsten: A jövőközpontú oktatás - észrevételek 1995/3-4. 93. old.
 439. Huzinga, Johann: A mai kultúra játékelemei 1992/8. 7. old.
 440. Ichnád Sándor: A technikaoktatás állapota 1992/3. 39. old.
 441. Ichnád Sándor: Számítógépes irányítási rendszer egyszerű modellezése az iskolában 1991/5. 8. old.
 442. Illés Jenő: A Dózsa György című dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében 1999/4. 66. old.
 443. Imre Anna: A nyelvtudás társadalmi háttere 1995/1-2. 62. old.
 444. Imre Anna: Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában 1995/15-16-17. 146. old.
 445. Ionnides, Christos - Vosniadou, Stella: A fogalmi fejlődéstől a természettudományos nevelésig (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10.
  18. old.
 446. Iván Csaba: Bethlen Miklós és műve 1995/10. 38. old.
 447. Iván Csaba: Dante nyomdokain 1995/1-2. 57. old.
 448. Iván Zsuzsanna: A kommunikáció szerepe az iskola irányításában 2000/9. 3. old.
 449. Iványi Jozefa: A Bauhaus pedagógiájáról 1999/11. 33. old.
 450. Izsák Lajos: Polgári pártok és vezetőik 1995/1-2. 15. old.
 451. Jakab György - Hartai László: A mozgóképkultúra és a médiaismeret tanításának céljai és feladatai 1996/12. 19. old.
 452. Jakab János - Farkas Péter: A cigány fiatalok szakképzése 1995/24. 61. old.
 453. Jakubecz András: Az ellenkultúra és pedagógiája 1997/3. 8. old.
 454. Jakucs László: A karsztok sérülékenysége 1993/21-22. 91. old.
 455. Jankó Annamária: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térképtára 1995/22. 28. old.
 456. Jobbágy Mária - Takács Péter: "Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk" 1997/6-7. 78. old.
 457. Cs. Jónás Erzsébet: Az idegennyelvi párbeszédtanítás 1992/4. 57. old.
 458. Cs. Jónás Erzsébet: Dialógusmodellek a nyelvi kommunikációhoz 1993/18. 2. old.
 459. Jones, Cristhopher: Új módszerek a TV és a video iskolai felhasználásában 1993/9. 44. old.
 460. Józsa Krisztián: Az iskola és a család hatása a tanulási motivációra 2000/8. 69. old.
 461. Józsa Krisztián: Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 72. old.
 462. Juhász Erzsébet: A Csáth-novellák csöndje 1994/11-12. 19. old.
 463. Juhász Erzsébet: A Habsburg-mítoszról 1993/15-16. 15. old.
 464. Juhász Erzsébet: A szeretet öniróniája 1995/1-2. 44. old.
 465. Juhász Nagy Pál: Töredékek a természetrajz történetéhez 1995/3-4. 57. old.
 466. Juhász Nándor: Hogyan jobban? 1993/5. 9. old.
 467. Juhász-Nagy Pál - Zsolnai László: Az ökológia történeti buktatói 1991/9. 3. old.
 468. Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség 1993/24. 28. old.
 469. Juhász-Nagy Pál: Rácsodálkozás a természetre 1993/2. 42. old.
 470. Justh Kornélné - Hernádi Jánosné - Szabóné Vizi Andrea: Say and play 1994/15-16. 52. old.
 471. Jusztin Katalin - Orosz Andrásné - Zsoltné Kapuvári Jolán: Természetkutató és környezetvédő szakkör egy általános iskolában 1993/13-14. 27. old.
 472. Kajtár István: A jog kulturális holdudvara 2000/1. 3. old.
 473. Kajtár István: Jog és iskola 2000/2. 71. old.
 474. Kalas György: A hulladék problémája az oktatásban 1995/3-4. 17. old.
 475. Kalmár Zoltánné: Egy kísérletről félidőben 1992/10. 53. old.
 476. Kamarás István: A Tükör tükrében 1996/6-7. 75. old.
 477. Kamarás István: Az irodalom olvasója 1994/21. 8. old.
 478. Kamarás István: Hol tart az embertan? 1993/15-16. 26. old.
 479. Kamarás István: Lehetne például: embertan 1991/1-2. 82. old.
 480. Kamarás István: Mikor lőhető le a zongorista? 1999/11. 71. old.
 481. Kamarás István: Tanítható-e az erkölcs? 1996/1. 3. old.
 482. Kanczler Gyuláné - Fejes Erzsébet: A Víz világnapja 1996/10. 43. old.
 483. Kanczler Gyuláné - Fejes Erzsébet: Állatok világnapja 1994/13. 41. old.
 484. Kántor Sámuel: Az iskolán kívüli nevelés 1993/7. 21. old.
 485. Kapcsáné Németi Júlia - Szabó Imre: Az értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1. 36. old.
 486. Karancz Gábor: "Pedagógusok" az ún. Kassai Kódexben 1997/1. 26. old.
 487. Kárász Imre: Gondolatok a "környezetvédelem" szakos tanárképzésről 1993/13-14. 20. old.
 488. Kardos Mária: Drogproblémák az állami gondozottak körében 1995/13-14. 59. old.
 489. Karikó Sándor: Az "ifjúság" elvétele vagy trónra emelése? 1999/5. 10. old.
 490. Karikó Sándor: Előzetes megjegyzések nevelésfilozófiai paradigmákhoz 2000/5. 25. old.
 491. Karlovitz János: A tan(könyv)ügy 1991/3. 26. old.
 492. Karlovitz János: Új irodalomtanítási koncepció körvonalai 1992/11-12. 9. old.
 493. Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikáció mint tantárgy 1993/15-16. 55. old.
 494. Kárpáti Andrea - Gyebnár Viktória: A vizuális képességek értékelése 1997/8. 46. old.
 495. Kárpáti Tünde: Molnár Ferenc egyfelvonásosainak színpada 1998/5. 40. old.
 496. Karsai Péter: Törvény előtt 1993/15-16. 87. old.
 497. Karvalics László: Az iskola és az oktatás a változó világban 1995/18-19. 44. old.
 498. Z. Karvalics László: Az elefánt testrészei 2000/4. 20. old.
 499. Z. Karvalics László: Informatikaoktatás - honnan hová? 1996/10. 62. old.
 500. Kassai-Farkas Ákos: A kezelés labirintusa 1995/13-14. 65. old.
 501. Kása Zoltán: Számítógép az oktatásban 1993/19. 16. old.
 502. Katona Lucia - Dörnyei Zoltán: Az idegen nyelvtudás mérésének új módja - a C-teszt 1991/4. 42. old.
 503. Katona Lucia: A nyelvtudás fogalmának új értelmezése 1995/1-2. 67. old.
 504. Kedves Tamás: A magyar zene történeti sajátosságai 1993/21-22. 76. old.
 505. Kelemen Elemér: A törvényjavaslattól a törvényig 1994/11-12. 112. old.
 506. Kelemen Péter: A korszerű iskola belső szerkezete 1994/4. 51. old.
 507. Kende Ágnes: A kudarcok okai 2000/12. 57. old.
 508. Kende Ágnes: Romológia a felsőoktatásban 1998/12. 22. old.
 509. Keresztes György: Ikonja a láthatatlannak 1996/6-7. 117. old.
 510. Kéri Katalin: Az írott szó csendes birodalma 1999/5. 29. old.
 511. Kéri Katalin: Medreszék a középkori iszlám világban 1999/12. 29. old.
 512. Kéri Katalin: Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban 2000/ 6-7. 81. old.
 513. Keveházi Katalin - Varga András: Régi könyvek számítógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban 1997/5. 57. old.
 514. Kézdi Balázs: Család és iskola (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 59. old.
 515. Kígyós Lászlóné - Budayné Kálóczy Ildikó - Schalbert Józsefné - Pócsiné Erdei Irén - Tönkő Mária: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
 516. Kindler József: Jólét és haladás 1995/6-7. 90. old.
 517. Kindusz Pál - Rozgonyiné Váradi Éva: A diagnosztikus vizsga egy lehetséges modellje 1994/7. 33. old.
 518. Király Péter: Balassi és Regnart 1996/9. 75. old.
 519. Király Tibor - Gönczöl László - Mészáros János: Az iskolai akadálypályák összeállításának szempontjai 1993/3-4. 52. old.
 520. Király Tibor: A mozgásos cselekvéstanulás didaktikai folyamata 1994/4. 34. old.
 521. Kisfaludi Andrea: Alternatív kémiaoktatási program 1993/7. 41. old.
 522. Kisfaludi Andrea: Ismerkedés az angol Nemzeti Alaptantervvel 1994/22-23. 67. old.
 523. Kisida Erzsébet: Az ifjú állampolgárok és jogi védettségük 1995/13-14. 72. old.
 524. Kiss Ádám Sándor: Értelmi fogyatékosok a középiskolások szemével 1996/1. 33. old.
 525. Kiss Antal: A pajzs nélküli ember 1995/1-2. 53. old.
 526. Kiss Antal: Ars predicandi hungarorum 1995/11-12. 28. old.
 527. Kiss Éva: A japán oktatási rendszer sajátosságai 1994/20. 19. old.
 528. Kiss F. József: "Nem tudok mást adni, mint magamat és erős akaratomat" 1993/8. 49. old.
 529. Kiss Gabriella: Amit nekünk is tanulni kell... 1995/5. 45. old.
 530. Kiss János: Vélemény a jelenlegi gimnáziumi biológia tankönyvről 1991/3. 16. old.
 531. Kiss Sándorné: Japán nyelv - magyar iskolában 1992/8. 20. old.
 532. Kiss Tamás: Élet, ökológia, politika 1993/2. 2. old.
 533. Kiss Tamás: Természetfilozófiai antropológia hiánya és szükséglete a felsőoktatásban 1994/9. 20. old.
 534. Kiss Tamás: Az újrakezdés szellemi és lelki szükséglete 1995/13-14. 22. old.
 535. T. Kiss Tamás: Lehetne például: ...tan is - ám másról is kellene beszélni! 1991/7-8. 25. old.
 536. Kiss Tihamér: Erkölcsi személyiséggé fejlesztés óvodai és iskolai foglalkozásokon 1999/3. 23. old.
 537. Klauer, Karl Joseph: A tanulás és a kognitív képességek fejlesztése 1997/12. 85. old.
 538. Klembala Géza: A Tamás-iskola cantora 1996/4. 49. old.
 539. Koch Sándor: Van-e élet a halál előtt? 1994/14. 2. old.
 540. Kocsis József: A társadalmi gyakorlat iskolája 1994/3. 53. old.
 541. Kocsis Mihály: Az OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Központjának tevékenysége (1990-1995) 1995/15- 16-17. 2. old.
 542. Kocsis Mihály: Egy Baranya megyei iskolai tudás-mérés néhány vizsgálati területéről 2000/8. 3. old.
 543. Kocsis Mihály: Magyarország etnikai szerkezete 1995/3-4. 30. old.
 544. Kocsis Mihály: Pedagógusképzés - axonometrikus ábrák tükrében 1996/6-7. 37. old.
 545. Kocsis Mihály: Pedagógusképzés ma/holnap 1996/8. 49. old.
 546. Kojanitz László: A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás 1992/11-12. 50. old.
 547. Kojanitz László: Történeti szerepjátékok és a problémamegoldó gondolkodás 1992/4. 42. old.
 548. Kokas Károly: Könyvtárak az ezredforduló után 2000/4. 3. old.
 549. Kókay György: Neveléstudomány a felvilágosodás korában 1999/12. 67. old.
 550. N. Kollár Katalin: Kognitív disszonancia és az elégtelen jutalom pszichológiája 1998/10. 56. old.
 551. Koltai Magdolna - Baktay Patrícia: A természetes anyagok feldolgozása 1995/3-4. 81. old.
 552. Komáromi Gabriella: Astrid Lindgren világáról 1998/9. 48. old.
 553. Komáromi István: A Duna-völgye Ausztriában 1995/3-4. 23. old.
 554. Komáromi István: A sarkvidékek felfedezése 1993/17. 22. old.
 555. Komáromi István: Megyénk földrajza 1992/5. 32. old.
 556. Komlóssy Ákos: Tanyai iskolák, tanyai tanítók 1997/6-7. 94. old.
 557. Kontra József: A matematika osztályzatok és a tanulók tantárgyhoz való viszonya 1999/3. 3. old.
 558. Kontra József: Néhány modell a hatékonyabb iskolai munkakultúra megteremtéséhez 1997/1. 49. old.
 559. Koós Anna: Párbeszéd a társadalommal 1998/4. 76. old.
 560. Kormány Gyula - Boros László: Hollandia 1993/20. 30. old.
 561. Kormány Gyula - Szegedi Gabriella - Probáld Ferenc: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 1993/17. 30. old.
 562. Kormány Gyula: A mediterrán Európa klímája, növényzete 1993/17. 2. old.
 563. Korom Erzsébet: A naiv elméletektől a tudományos nézetekig (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 60. old.
 564. Korom Erzsébet - Csapó Benő: A természettudományos fogalmak megértésének problémái 1997/2. 12. old.
 565. Koronczai Jánosné: Új utak keresése 1996/10. 48. old.
 566. Kotschy Beáta - Nahalka István - Lénárd Sándor - Szivák Judit - Golnhofer Erzsébet - Réthy Endréné - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 567. Kovac, Dusan: A nemzetiségi kisebbségek Közép-Európában 1994/8. 38. old.
 568. Kovács Katalin: Magán- és szabadiskolák Dániában 1995/15-16-17. 53. old.
 569. Kovács László: A fizikatörténet szerepe a fizikatanításban 1996/5. 52. old.
 570. Kovács László: Eppur si muove 1992/2. 13. old.
 571. Kovács László: Fizikatanár-képzés Szombathelyen 1991/9. 25. old.
 572. Kovács Sándor: Autonóm iskola - önálló tervezési stratégiák 1996/6-7. 27. old.
 573. Kovács Sándor: Pedagógus csoportmunka az újító iskolában 1991/4. 32. old.
 574. Kovács Szilvia: A Galois-gráf alkalmazása a fizika tanításában 2000/9. 46. old.
 575. Kovátsné Németh Mária: A környezeti nevelés múltjáról és jelenéről 1996/4. 76. old.
 576. Kozák Miklós - Filep Miklós: Földtan - földrajz - földtudomány 1995/3-4. 101. old.
 577. Kozák Miklós - Filep Miklós: Geológiai ismeretek a hazai közoktatásban 1994/14. 48. old.
 578. Kozma Dezső: Mese és megfigyelés, fantázia és élethűség Mikszáth prózájában 1997/8. 10. old.
 579. Körmendy Kinga: Kodikológia és művelődéstörténet 1997/5. 5. old.
 580. Kőrösné Mikis Márta - Farkas Károly: Gondolatok a kisgyermekkori informatikaoktatásról 1991/1-2.
  15. old.
 581. Kőrösné Mikis Márta - Lugosi Antalné: Körkép a idegennyelvek oktatását segítő hazai szoftverekről 1993/5. 47. old.
 582. Kőrösné Mikis Márta: A dörzspapírtól a számítógépig 1995/3-4. 49. old.
 583. Kőrösné Mikis Márta: Kisgyermekek nyelvtanulását segítő szoftverek 1994/10. 23. old.
 584. Kőrösné Mikis Márta: "Én is tudok írni, olvasni, rajzolni - számítógéppel" 1992/3. 43. old.
 585. Köves József: A gondolkodásra nevelés megalapozó tényezője a környezetismeret tanítása 1994/14. 14. old.
 586. Köves József: A tankönyv szerepe a földrajzoktatásban 1995/8-9. 94. old.
 587. Kövessi Erzsébet: Pályakezdők Budapesti Szakiskolája 1995/18-19. 57. old.
 588. Krajnik József: Az arisztotelészi szépség, jóság, igazság a művészeti nevelésben 2000/1. 9. old.
 589. Krausz Katalin: Művészet és freudizmus 1999/11. 26. old.
 590. Krausz Tamás: Tézisek a sztálinizmus lényegéről 1993/1. 6. old.
 591. Kreutzer Andrea - Szoleczky Emese: Rövidke traktátus a honi múzeumok szükséges és hasznos voltáról - avagy: mire jó a múzeum? 1996/6-7. 128. old.
 592. Kronstein Gábor: Régészek a honfoglalás koráról 1995/22. 18. old.
 593. Kruppa Tamás: A Tíz okok megjelenésének hátteréről 1996/9. 71. old.
 594. Kulbertné Virág Zsuzsa: Népi hagyományok felelevenítése 1994/13. 8. old.
 595. Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség enyhítése mozgásterápiával 1995/18-19. 73. old.
 596. Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézségek háttere 1994/24. 2. old.
 597. Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség vizsgálata - iskolaérettség 1995/10. 27. old.
 598. Kundermann Róbert: Olvasd el a rajzot! 1993/9. 36. old.
 599. Kungl Györgyné: Egy lehetséges irány közgazdasági gondolkodásunkban 1994/11-12. 74. old.
 600. Kun-Szabó Tibor: Középfokú környezeti asszisztensi képzés beindítási tapasztalatai 1996/10. 27. old.
 601. Kunszt György: Világproblémák és világfilozófiák 1997/8. 3. old.
 602. Kuslits Katalin: Tanítható-e az ember? 1993/3-4. 82. old.
 603. Kühlenwind, George: A kisgyerek zsenialitása 1996/1. 27. old.
 604. Künzle, Beda - Müller, Martin - Thurnherr, Martin - Westeslag, Lukas: Autonómia a tanártovábbképzésben 1998/6-7. 106. old.
 605. Labanc Györgyi: Erdei óvoda 1994/13. 28. old.
 606. Lacourt, Jacques: A szexualitás kettős természete 1993/3-4. 48. old.
 607. Laczkóné Erdélyi Margit: Örkény István: Macskajáték 1995/1-2. 42. old.
 608. Laczkóné Révay Márta: A humán tárgyak tanítása 1992/8. 29. old.
 609. Laczkóné Révay Márta: Radnóti Miklós korai szabadversei 1993/1. 11. old.
 610. Laki Ferenc - Miklovitz Árpád: Mértékegységek (adatok) az élettelen és élő természetben 1993/21-22.
  104. old.
 611. Lami Pál: A hólabda dagad 1992/1. 8. old.
 612. Láng Benedek: Két alkímiai fragmentum sorsáról 1999/5. 42. old.
 613. Láng Gusztáv: Megtanulható-e az anyanyelv? 1991/4. 13. old.
 614. Lannert Judit - Örkény Antal - Szabó Ildikó: Európai értékek, európai orientációk 1999/8. 3. old.
 615. Lányi József: A fizika és a szakmódszertan tanításának tapasztalatai és tervei 1994/14. 36. old.
 616. Lappints Eszter - Palkó Gábor: "Anyám, az álmok nem hazudnak..." 1996/8. 76. old.
 617. Lászlóffy Aladár: A görög-római nevelési eszmény körtánca 1993/15-16. 101. old.
 618. Lehoczky János: Az általános iskolai környezeti nevelésről 1993/24. 24. old.
 619. Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Szivák Judit - Golnhofer Erzsébet - Réthy Endréné - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 620. Lengyel László: A magyar politika az ezredfordulón II. 1993/7. 2. old.
 621. Lengyel László: Gazdasági és politikai értékrend az ezredfordulón (Műveltségkép az ezredfordulón Konfe-rencia) 1994/22-23. 40. old.
 622. Lengyel László: Magyar politika az ezredfordulón I. 1993/6. 2. old.
 623. Liessmann, Konrad Paul: A gondolkodás hasznáról és káráról - Manfred Jochum beszélgetése Konrad Paul Liessmann bécsi filozófussal 1999/3. 62. old.
 624. Ligeti György: Mit tehet az iskola? 2000/12. 16. old.
 625. Liskó Ilona: A helyi iskolakínálat és az önkormányzatok 1995/5. 10. old.
 626. Liskó Ilona: A szerkezetváltás és az önkormányzatok 1996/5. 3. old.
 627. Liskó Ilona: A pályaválasztás folyamata 1998/10. 22. old.
 628. Liskó Ilona: A vádlottak padján 1992/9. 12. old.
 629. Liskó Ilona: Rendszerváltás a szakképzés alsó régióiban 1997/6-7. 3. old.
 630. Liskó Ilona: Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról 2000/6-7. 3. old.
 631. Loboczky János: A modern hermeneutikai filozófia és az "esztétikai nevelés" 1999/11. 57. old.
 632. Loránd Ferenc: A kezdőszakaszról 1996/11. 40. old.
 633. Loránd Ferenc: Az innovatív beállítódás és gondolkodás formálása a pedagógusképzésben 1993/10. 32. old.
 634. Loránd Ferenc: Egy épülő komprehenzív iskolamodellről 1994/19 24. old.
 635. Lovas István: Hogyan (ne) tanítsunk fizikát 1992/2. 2. old.
 636. Lovasi Balázs: Téridő 1998/2. 38. old.
 637. Lovász János: Állam és társadalom 1991/4. 38. old.
 638. Lovrity Ernő: Telematika az iskolában - számítógépes diáklevelezés 1991/10. 10. old.
 639. Lőkös István: Horvát-magyar szellemi kapcsolatok 1992/4. 63. old.
 640. Lőkös István: Magyarok, szerbek, horvátok 1994/21. 29. old.
 641. Lőrincz Csongor: A retorika temporalitása 1999/2. 69. old.
 642. Lőrinczné Thiel Katalin: Maszkjáték és stílus (Nietzsche és Hamvas) 1999/11. 49. old.
 643. Lugosi Antalné - Kőrösné Mikis Márta: Körkép a idegennyelvek oktatását segítő hazai szoftverekről 1993/5. 47. old.
 644. Lukácsy Gábor: Szabad iskolaválasztás vagy szelekció? 1997/8. 29. old.
 645. Lukic, Sveta: Nagy kortársunk és szomszédunk 1992/4. 10. old.
 646. Lükő István: A környezeti szocializáció néhány oktatási és szociológiai kérdése 1994/9. 16. old.
 647. Lükő István: Technikai fejlődés és társadalom 1999/1. 55. old.
 648. Madas Edit: Középkori bibliafordításainkról 1998/1. 48. old.
 649. Magyar István - Vágó Irén: Közoktatás - alternatív iskolák Svájcban 1994/24. 41. old.
 650. Magyar László András: Az arab orvostudomány 2000/6-7. 69. old.
 651. Magyari Beck István: Pedagógiai axiológia 1995/15-16-17. 26. old.
 652. Majer József: Az élő közösségek stabilitása 1995/3-4. 63. old.
 653. Majoros Mária: A balkezes gyermek 1993/3-4. 15. old.
 654. Majzik Valéria: Summerhill - mit kezdjünk vele? 1997/1. 17. old.
 655. Makádi Mariann - Molnár Béla: A Duna-Tisza köze a földtani fejlődéstörténete 1995/8-9. 119. old.
 656. Makádi Mariann: A földrajztanítás "átöröklődő" módszerei 1993/17. 10. old.
 657. Makai Éva: A háborús évek gyermekvédelmi-közösségi utópiái 1996/2. 94. old.
 658. Mann Miklós: Oktatáspolitikai koncepciók a dualizmus első évtizedeiben 1993/15-16. 78. old.
 659. Maráczy Ernő: A Montágh Imre Általános Iskola és Szakiskola kutató-fejlesztő munkájáról 1994/11-12.
  93. old.
 660. Marcus, George E. - Fischer, Michael M. J.: Az antropológia mint kultúrkritika 1995/20-21. 78. old.
 661. Markó Béla: Ady Endre: Intés az őrzőkhöz 1991/4. 22. old.
 662. Márkovicsné Frankovics Katalin: A horvát nyelv használata 1994/8. 2. old.
 663. Marx György: A természettudomány tanításának új erkölcsi feladatai (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 55. old.
 664. Marx György: Természettudományos írástudás (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 7. old.
 665. Matavovszky Tibor: Egy rendszerszemléletű "zöld iskola" vázlata a matematikus szemével 1993/13-14.
  42. old.
 666. Matavovszky Tibor: Környezetvédelem és a helyi tanterv 1996/10. 14. old.
 667. Mátrai Zsuzsa: A nemzeti alaptanterv egy pragmatikus megközelítése 1993/6. 29. old.
 668. Mátrai Zsuzsa: Vizsgák külföldön 1994/11-12. 106. old.
 669. Matus János - Szenes Zoltán: A NATO és az európai biztonság 1998/4. 4. old.
 670. Matyasi Gáborné: Okos Manó összead 1993/5. 44. old.
 671. Meláth Ferencné: Az innovációtól a helyi tanterv készítéséig 1998/6-7. 99. old.
 672. Meleg Csilla: Szemléletváltozás a közoktatásban 1996/6-7. 23. old.
 673. Menyhárt Lajos: Világforradalmár "egy országban" 1993/1. 2. old.
 674. Mester Zsuzsa: Elviselném-e? 1998/12. 3. old.
 675. Mészáros Anita: A változatosság pedagógiája 2000/9. 28. old.
 676. Mészáros Anita: Etnikai hangsúly vagy közösségismeret? 2000/12. 27. old.
 677. Mészáros Aranka: Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága 1998/11. 3. old.
 678. Mészáros János - Király Tibor - Gönczöl László: Az iskolai akadálypályák összeállításának szempontjai 1993/3-4. 52. old.
 679. Mezei Anna: "Erdő-hét" a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában 1994/20. 31. old.
 680. Mialaret, Gaston: Az oktatási szituációkat meghatározó tényezők 1995/3-4. 88. old.
 681. Michalovič, Peter: Ismétlés és innováció: az azonosság és az ellentét esztétikája között 1997/6-7. 27. old.
 682. Mihály Istvánné - Pestiné Darida Ida - Szakács Mihályné: Az óvóképzés tartalmi változásai 1995/15- 16-17. 10. old.
 683. Mihály Ottó: A kisebbségi oktatási intézmények lehetőségei és korlátai 1994/8. 42. old.
 684. Mihály Ottó - Horváth Attila: Az Iskolafejlesztési Alapítvány 1994/19. 2. old.
 685. P. Miklós Tamás: "Állami" ifjúsági egyesületek a század eleji Magyarországon 1998/6-7. 116. old.
 686. Miklóssy Endre: A tanítók nemzedéke 2000/6-7. 33. old.
 687. Miklósy Gyula: Hazaszeretetre, honvédelemre nevelés a honvéd gimnáziumban 1998/4. 70. old.
 688. Miklovitz Árpád - Laki Ferenc: Mértékegységek adatok az élettelen és élő természetben 1993/21-22.
  104. old.
 689. Miltényi Miklós: Játékos módszerek a történelemtanításban 1992/4. 47. old.
 690. Mócsai Gergely: Búcsú 1996/6-7. 104. old.
 691. Mogyoródi Árpád: Jelzőtűztől a rádióig 1995/5. 21. old.
 692. Mohay Péter: Problémamegoldás a matematikában 1993/19. 18. old.
 693. Mójzesné Székely Katalin: "Nemcsak munkával él az ember" 1993/3-4. 20. old.
 694. Móka János: Drámapedagógia az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek körében 1992/11-12.
  86. old.
 695. Molnár Béla - Makádi Mariann: A Duna-Tisza köze földtani fejlődéstörténete 1995/8-9. 119. old.
 696. Molnár Edit Katalin: A fogalmazási képesség fejlődésének mérése 2000/8. 49. old.
 697. Molnár Gyöngyvér: A tanulás és tanítás kutatásának időszerű kérdései 1999/8. 18. old.
 698. Molnár Gyula: Az iskola autonómiája mint szociológiai probléma 1995/6-7. 31. old.
 699. Molnár László: "Ukasar-urapon, aháge tokále, bulan guliba" 1999/6-7. 51. old.
 700. V. Molnár László: F. I. Janković és a délvidéki iskolaügy 1995/15-16-17. 98. old.
 701. Molnár Szilvia: Többszólamúság 1996/6-7. 99. old.
 702. Molnár Zsuzsa: Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 1999/4. 35. old.
 703. Molnárné Kis Margit: Szomatikus diszfunkciók és pedagógiai konfliktusok 1991/6. 43. old.
 704. Monok István: A Kárpát-medence könyves műveltsége 1997/5. 3. old.
 705. Monok István: Könyvtárak és könyvolvasás 1997/5. 17. old.
 706. Monok István: Ortodoxia és humanitás 1996/9. 28. old.
 707. Monori Pál - Tringer Ágoston: A bemutatótermektől a múzeumig 1996/6-7. 135. old.
 708. Morel Gyula: A radikalitás dicsérete 1998/5. 46. old.
 709. Móró István - Tringer Ágoston: Vizsgálat a villamosenergia-ipar fogyasztói megítéléséről 1995/20-21.
  90. old.
 710. Morris, Brian: Az afrikai tallenszik személyiségképe 1995/20-21. 74. old.
 711. Muhi Klára - Hartai László: Mozgókép - iskolakeretben 1992/11-12. 24. old.
 712. Muller, Peter O. - de Blij, Harm J.: Humángeográfia (kultúra, társadalom és tér) 1995/3-4. 71. old.
 713. Murányi Yvett: Piscator, Brecht, Artaud 2000/9. 57. old.
 714. Murvai László: Közoktatási reform Romániában 1998/9. 14. old.
 715. Müller, Martin - Künzle, Beda - Thurnherr, Martin - Westeslag, Lukas: Autonómia a tanártovábbképzésben 1998/6-7. 106. old.
 716. Nádori László - Ádám György - Hámori József - Szépe György: Szentágothai János-emlékülés (Művelt-ségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
 717. Nádori László: A tanár testi-lelki egészsége (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23.
  54. old.
 718. Nádori László: Az Európai Unió és a magyar sport 2000/5. 58. old.
 719. Nagy Attila: "Mindkét hazából...?" 1995/6-7. 7. old.
 720. Nagy Attila: Az olvasás korszerűsége? 1996/1. 62. old.
 721. Nagy Éva: A Galois-gráf alkalmazása a testnevelésoktatásban 1997/11. 3. old.
 722. P. Nagy Éva: A "tetthelyen" Mészöly Miklós Film-jében 1995/15-16-17. 110. old.
 723. Nagy Gábor - Pintér Matild: Drogok és gyógyszerek 1995/13-14. 77. old.
 724. Nagy Gábor: Pályára irányító tábor a Lenkeyben 1998/4. 68. old.
 725. Nagy Gáborné: Földrajzi tananyag átrendezése 1992/5. 20. old.
 726. Nagy Géza: Ratio Educationis és polgári fejlődés (1777, 1992) 1993/8. 28. old.
 727. Nagy Gyula: A békéscsabai iskolakísérlet 1994/14. 19. old.
 728. Nagy József: A kognitív készségek és képességek fejlesztése 1999/1. 14. old.
 729. Nagy József: A kognitív képességek rendszere és fejlődése 1998/10. 3. old.
 730. Nagy József: A kognitív készségek rendszere és fejlődése 1998/9. 3. old.
 731. Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése (I.) 1998/11. 73. old.
 732. Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése (II.) 1998/12. 59. old.
 733. Nagy József: A kognitív rutinok pedagógiai jelentősége 1998/5. 3. old.
 734. Nagy József: Az érdekérvényesítő szociális képességek rendszere és fejlesztése 1998/1. 34. old.
 735. Nagy József: Csoportképző hajlam és nevelés [Források] 1997/10. 3. old.
 736. Nagy József: Egyéniségfejlesztés 1999/11. 3. old.
 737. Nagy József: Kognitivizmus és az értelem kiművelése 1998/2. 57. old.
 738. Nagy József: Kötődési háló és nevelés [Források] 1997/9. 61. old.
 739. Nagy József: Oktatáspolitika: viták és távlatok 1999/4. 24. old.
 740. Nagy József: Pedagógia: a harmadik paradigmaváltás küszöbén 1995/6-7. 2. old.
 741. Nagy József: Segítő életmódra nevelés 1996/8. 96. old.
 742. Nagy József: Szociális kommunikáció és nevelés [Források] 1997/11. 79. old.
 743. Nagy József: Vélemények az alapműveltségi vizsga koncepciójáról 1996/11. 3. old.
 744. L. Nagy Katalin: Zenei nevelés - 2000 1996/12. 3. old.
 745. Nagy Lászlóné: Analógiák a biológiában 2000/10. 28. old.
 746. Nagy Mária: A tanári szakma változása 1991/7-8. 60. old.
 747. Nagy Mária: Szakmai szerveződések a magyar közoktatásban 1998/6-7. 3. old.
 748. Nagy Mária: Új törekvések a dán oktatásban 1996/12. 41. old.
 749. Nagy Mihály - Thuránszky Judit: Egy lehetséges technika és informatika tanterv 1991/5. 40. old.
 750. Nagy Olga: Az egyház kulturális és mozgalmi szerepe az erdélyi kisebbségi létben 1996/9. 23. old.
 751. Nagy Pál: Számítógépes grafikai rendszerek az oktatásban 1996/6-7. 141. old.
 752. H. Nagy Péter: Az Ady-líra értelmezhetőségének ezredvégi horizontjai 1998/3. 3. old.
 753. H. Nagy Péter: Az Ady-líra poétikai dilemmái 1999/4. 70. old.
 754. H. Nagy Péter: Szociális struktúrák - az önépítés alakzatai 1999/11. 80. old.
 755. Nagy Péter Tibor: Hittanoktatás az ötvenes években 2000/2. 38. old.
 756. Nagy Sándor: Az általános iskola felső tagozatosainak testi fejlettsége és fizikai teljesítőképessége
  1991/6. 33. old.
 757. Nagy Sándorné: Tankönyvkísérlet közben a másság elfogadásáról 1995/22. 8. old.
 758. Nagy Tamás: Számítógépes algebrai rendszerek 1995/18-19. 2. old.
 759. Nagy Tamás: Számítógépes grafikai rendszerek az oktatásban 1996/6-7. 141. old.
 760. Nagy Zoltán: Magyarország a NATO-ban 1998/4. 22. old.
 761. L. Nagy Zsuzsa: A magyar szabadkőművesség 1994/11-12. 53. old.
 762. L. Nagy Zsuzsa: Trianonról 2000/6-7. 26. old.
 763. L. Nagy Zsuzsa: Újra értékelni a Horthy-korszakot 1995/1-2. 21. old.
 764. Nahalka István - Kotschy Beáta - Lénárd Sándor - Szivák Judit - Golnhofer Erzsébet - Réthy Endréné - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 765. Nahalka István: A természettudományok tanításának irányzatai 1992/9. 2. old.
 766. Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (I.) 1997/2. 21. old.
 767. Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (II.) 1997/3. 22. old.
 768. Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron (III.) 1997/4. 3. old.
 769. Nánay István: Diákok a deszkákon 1997/6-7. 67. old.
 770. Nánay István: Kommunikációs minthák 1992/11-12. 73. old.
 771. Nemes Ferenc: Az értékelésről 1996/1. 82. old.
 772. Nemes Nagy Ágnes: Megjegyzések a szabadversről 1991/4. 3. old.
 773. Németh Károly: A földtudományok szerepe 1995/13-14. 40. old.
 774. Németh László: Levél egy kultúrpolitikushoz 1991/9. 13. old.
 775. B. Németh Mária: A természettudományos ismeretek alkalmazása 2000/8. 60. old.
 776. Németh Nóra: Célba talál-e a colt Magyarországon? 1992/1. 30. old.
 777. Némethné Hock Ildikó - Ötvösné Vadnay Marianna: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól nyelvkönyvet? 1997/11. 20.old.
 778. Neuperger Ferenc - Holéczy Katalin - Pálházy Miklósné - Végh Irén: 8. osztályosok tudása biológiából 1991/6. 3. old.
 779. Niederhauser Emil: Jugoszlávia 1918-1990 1994/3. 27. old.
 780. Nyári Katalin: A pedagógusok szerepe a drogfogyasztás megelőzésében 1998/10. 75. old.
 781. id. Nyiredy Szabolcs: Erdély dicsőségéről - 425 év távlatából 1994/4. 70. old.
 782. Nyíri András: Elitiskola 1999/9. 86. old.
 783. Nyíri András: Szomorú trópusok közelében 2000/2. 47. old.
 784. Nyíri Kristóf: Hálózat és tudásegész 1994/15-16. 5. old.
 785. Oláh Anna - Zárug Péter Farkas: "...a két erdélyi geométer hagyatékának megőrzése" 1996/9. 3. old.
 786. Oláh Attila: A tökéletes élmény megteremtését serkentő személyiségtényezők serdülőkorban 1999/6-7.
  15. old.
 787. Olasz Sándor: A regény metamorfózisa századunk első felében 1997/6-7. 52. old.
 788. Orbán György: Az olvasásról 1998/6-7. 68. old.
 789. Orgoványi Anikó: A természet- és környezetvédelem tanítása 1993/13-14. 51. old.
 790. Orlay Ibolya - Cseres Judit: D. A. D. A. 1995/13-14. 85. old.
 791. Ormos Mária: Európa történetének fő kérdései a 20. század első felében 1995/23. 43. old.
 792. Ormos Mária: Történelem és iskola (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 29. old.
 793. Orosz Andrásné - Zsoltné Kapuvári Jolán - Jusztin Katalin: Természetkutató és környezetvédő szakkör egy általános iskolában 1993/13-14. 27. old.
 794. Orosz Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában I. rész 1991/1-2. 72. old.
 795. Orosz Sándor: Kibocsátó tudásszint az általános iskolában II. rész 1991/7-8. 45. old.
 796. Oroszné Tornyai Lilla: Ritmusértékek tudatosítása és alkalmazásuk 1992/4. 36. old.
 797. Örkény Antal - Lannert Judit - Szabó Ildikó: Európai értékek, európai orientációk 1999/8. 3. old.
 798. Örkény Antal - Szabó Ildikó: A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek 1995/24. 19. old.
 799. Örkény Antal - Szabó Ildikó: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái 1997/11. 39. old.
 800. Ősz Gábor: A Katyn-szindróma 1999/12. 12. old.
 801. Ötvösné Vadnay Marianna - Némethné Hock Ildikó: A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól nyelvkönyvet? 1997/11. 20. old.
 802. Paćaku, Kujtim: A romák oktatása és képzése Európában 1998/12. 19. old.
 803. Pajor Géza: Testi fejlettség a testnevelő tagozaton 1991/9. 31. old.
 804. Pála Károly: Az eposz és a komikus eposz 1993/8. 14. old.
 805. K. Palágyi Sylvia: Római villa Balácán 1993/15-16. 94. old.
 806. Pálházy Miklósné - Holéczy Katalin - Neuperger Ferenc - Végh Irén: 8. osztályosok tudása biológiából 1991/6. 3. old.
 807. Pálhegyi Ferenc: Van-e keresztény pedagógia? 1995/15-16-17. 167. old.
 808. Palkó Gábor - Lappints Eszter: "Anyám, az álmok nem hazudnak..." 1996/8. 76. old.
 809. Pallag Andrea: Esélyek és lehetőségek a gimnáziumi rajztanításban 1997/8. 65. old.
 810. Palotay Ferencné: "A tanárság szívem szerint való pálya volt..." 1996/8. 87. old.
 811. Papp János: A tanári pályaalkalmassági vizsgálatokról 1995/15-16-17. 19. old.
 812. Papp Katalin: Természettudományos nevelés a 21. században (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 3. old
 813. Papp Sándor: Természet - Társadalom - Gazdaság 1993/2. 49. old.
 814. Pappné Mészáros Johanna: A múzeumpedagógiai munka tapasztalatairól 1993/21-22. 29. old.
 815. Pappné Nagy Éva: A történelem kiszolgáltatottjai 1994/3. 23. old.
 816. Parisot, Karl Josef - Vásárhelyi Éva - Astleitner, Hermann - Herber, Hans-Jörg: Tanítható-e a problémamegoldás? 1996/10. 54. old.
 817. Pecsenye Éva: A PSZM Projekt működik 1995/23. 3. old.
 818. Perjés István: A berámázott világ 2000/2. 56. old.
 819. Pestiné Darida Ida - Mihály Istvánné -Szakács Mihályné: Az óvóképzés tartalmi változásai 1995/15-16-17. 10. old.
 820. W. Péterfi Rita: Kárpátaljai pedagógusjelöltek olvasáskultúrája 1997/1. 37. old.
 821. Pethő Ágnes: Egy metaforikus film 1995/15-16-17. 117. old.
 822. Pethő Ágnes: Létfilm az ezredforduló előestéjéről 1995/22. 12. old.
 823. Pethő Bertalan: Művészetfilozófia a posztmodern korban 1994/15-16. 10. old.
 824. Pethő Éva: Az értelem Odisseája 1992/10. 43. old.
 825. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései 2000/5. 49. old.
 826. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései (2. rész) 2000/10. 18. old.
 827. Petőfi S. János: Megjegyzések egy tankönyv globális tipográfiai struktúrájához 1999/5. 79. old.
 828. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szemiotikai szövegtan mint egy studium generale egyik alapeleme 1998/8. 41. old.
 829. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4. 32. old.
 830. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8. 19. old.
 831. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9. 72. old.
 832. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5. 63. old.
 833. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben (I.) 1998/3. 9. old.
 834. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben (II.) 1998/5. 31. old.
 835. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (I.) 1998/1. 3. old.
 836. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (II.) 1998/2. 47. old.
 837. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (I.) 1997/10. 68. old.
 838. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11. 70. old.
 839. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: Az általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megalapozása (I.) 1997/6-7. 31. old.
 840. Petriné Feyér Judit - Réthy Endréné - Golnhofer Erzsébet - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 841. Pintér Matild - Nagy Gábor: Drogok és gyógyszerek 1995/13-14. 72. old.
 842. Pivárcsi István: A történelemtanítás aktuális problémái 1998/11. 47. old.
 843. Pléh Csaba: A kísérleti lélektan átalakulása: a kongnitív pszichológia megjelenése 1993/15-16. 48. old.
 844. Pléh Csaba: A konstrukcionizmus és a pszichológia 1999/6-7. 3. old.
 845. Pléh Csaba: A tudás helye a nevelés folyamatában (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 23. 50. old.
 846. Pléh Csaba: Világokat nyitni 1995/6-7. 93. old.
 847. Pócsiné Erdei Irén - Budayné Kálóczy Ildikó - Schalbert Józsefné - Kígyós Lászlóné - Tönkő Mária: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
 848. Pogány Ágnes: Magyarországi infláció 1914-1924 1995/15-16-17. 189. old.
 849. Polányi Imre: Emigrációk a Monarchia ellen 1995/23. 56. old.
 850. Poór Zoltán: Szép időnk van 1993/10. 14. old.
 851. Porkoláb Judit - Boda I. Károly: Költői szókészletvizsgálat számítógépes programmal 1996/1. 51. old.
 852. Pozo, Juan Ignacio: A fogalmi váltás 1997/12. 47. old.
 853. Pőcze Gábor: Iskolafejlesztés a tercier szektor szakemberképzéséért 1991/7-8. 73. old.
 854. Pőcze Gábor: Mi lesz velük? 1994/19. 6. old.
 855. Pölöskei Ferenc: A köztársasági államforma Magyarországon 1995/1-2. 2. old.
 856. Probáld Ferenc - Szegedi Gabriella - Kormány Gyula: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 1993/17. 30. old.
 857. Probáld Ferenc: A földrajz az ezredforduló gimnáziumában 1991/1-2. 58. old.
 858. Prudits Ella - Vári Erzsébet: Az egyetemes virágzás festője 1999/11. 42. old.
 859. Pukánszky Béla: Schneller István morálpedagógiai rendszere 1999/12. 40. old.
 860. Rácz József: Iskolai egészségmagatartást fejlesztő programok 1995/13-14. 91. old.
 861. Radics Viktória: "A jöttöd-élet" 1996/6-7. 108. old.
 862. Radics Viktória: A szégyenszem 1996/4. 42. old.
 863. Radics Viktória: Carmen perpetuum (Ovidiusról) 1996/5. 23. old.
 864. Radnóti Katalin: A fizika- és kémiatanítás összehangolása 1998/3. 54. old.
 865. Radnóti Katalin: A százéves elektron 1997/4. 21. old.
 866. Radnóti Katalin: Az atomenergia megítélése és a természettudományos tanárképzés 1996/4. 65. old.
 867. Radnóti Katalin: Az induktív módszer zavarai az oktatásban 2000/10. 34. old.
 868. Radnóti Katalin: Elképzelések egy komplex természetismeret tankönyvről 15-16 éves tanulók részére 1993/12. 12. old.
 869. Radnóti Katalin: Komplex természettudomány a magyar fizikatankönyvek tükrében régen és ma 1995/8-9. 79. old.
 870. Radó Péter: A cigányság oktatásának fejlesztése 1995/24. 70. old.
 871. Rainer M. János: 1956: forradalom? szabadságharc? 1994/6. 44. old.
 872. Rajsli Ilona: Ezredvég - "gyorskultúra" - nyelv 2000/5. 19. old.
 873. Ráskay Pál: Katonai középiskolák a két világháború között 1998/4. 61. old.
 874. Reimann József: Gondolatok a matematika tanításáról 1994/5. 9. old.
 875. Reisz Terézia: Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése 2000/11. 50. old.
 876. Reisz Terézia: Újító pedagógusok és pedagógiai innováció 2000/3. 3. old.
 877. Réthy Endréné - Golnhofer Erzsébet - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 878. Réz Gáborné: A 12 évfolyamos iskola programja az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában 1994/7. 2. old.
 879. Riedel Miklós - Hobinka Ildikó: Savas eső mérése iskolai mérőhálózattal 1992/5. 41. old.
 880. Rizner Dezső - Fáy Gyula: Van-e technika módszertan? 1991/5. 18. old.
 881. Róka Sándor: Miért nem lehet? 1992/3. 54. old.
 882. Róka Sándor: Feladatok a sakktáblán 1993/5. 25. old.
 883. Romsics Gergely: Esélyegyenlőség és/vagy egyéniségkultusz 1995/11-12. 59. old.
 884. Rósa Géza: A Paksi Atomerőmű környezeti megítélése 1997/3. 60. old.
 885. Rósa Géza: Hazai közvéleménykutatások az atomenergetikáról 1991/10. 14. old.
 886. Rozgonyiné Molnár Emma: Fizikatankönyvek anyanyelvi bírálatáról 1999/5. 72. old.
 887. Rozgonyiné Váradi Éva - Kindrusz Pál: A diagnosztikus vizsga egy lehetséges megyei modellje 1994/7. 33. old.
 888. Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: Még egyszer az elektrokémiáról 1993/9. 11. old.
 889. Rozsondai Marianne: A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége 1998/1. 70. old.
 890. Rumbold Éva: A reklám és a nyelv néhány összefüggése 1996/4. 6. old.
 891. Rumbold Éva: A tautológia többletjelentése 2000/3. 52. old.
 892. Ruskó Sándorné: A természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés 1993/11. 51. old.
 893. Rusznyák József: A sorállomány körében végzett mentálhigiénés tevékenység 1998/10. 106. old.
 894. Sajó Ingrid: Logo hátrányos helyzetben 1993/19. 2. old.
 895. Sal András - Hegyi Sándor: Szoftverfejlesztés a technológia oktatásért 1993/19. 23. old.
 896. Säljö, Roger - Wyndhamn, Jan: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12. 30. old.
 897. Salomon, Gavriel: Újszerű konstruktivista tanulási környezetek 1997/12. 65. old.
 898. Sántha Attila: A hulladék kezelésének hazai helyzete 1993/2. 26. old.
 899. Salah, Biri - Holnapy Dezső: Szakértői rendszerek 1995/5. 2. old.
 900. Sáráné Lukátsy Sarolta: "A Zenei lexikonban a tartalomjegyzéknél kezdem a keresést" 1994/24. 15. old.
 901. Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása 1997/5. 10. old.
 902. Sásik László: A Magyar Honvédség mentálhigiénés helyzete 1998/10. 97. old.
 903. Schalbert Józsefné - Budayné Kálóczy Ildikó - Kígyós Lászlóné - Pócsiné Erdei Irén - Tönkő Mária: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
 904. Scheper-Hughes, Nancy: Az antropológia vége 1995/20-21. 87. old.
 905. Schiller István: Energia: élet vagy pusztulás 1993/2. 36. old.
 906. Schmidtmayr, Hartwin: A valláspedagógia integráló szerepe 1995/20-21. 22. old.
 907. Sebő Péter: A tudomány racionalitásának felszámolása 31. old.
 908. Sebő Péter: A tudomány tanításáról 1999/2. 30. old.
 909. Sebő Péter: Hűnek maradni az irodalomhoz 2000/11. 38. old.
 910. Sebők Zoltán: A láthatatlan ikonológiája 1996/4. 3. old.
 911. Sen, Amartya: Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség 1993/21-22. 18. old.
 912. Síklaki István: A tanári dominancia buktatói 1998/10. 42. old.
 913. Simon Dénes: A megújuló földrajzoktatásért 1993/17. 14. old.
 914. Simon Istvánné: A tárgy, a tanterv és a technikai környezet kapcsolatának elemzése 1991/5. 29. old.
 915. Simon Sándorné: Önismeret, lelki jólét... 1994/13. 24. old.
 916. Simons, P. Robert-Jan: A romantikától a gyakorlott tanulásig 1997/12. 76. old.
 917. Sió László: Diákjog és drámapedagógia 1998/6-7. 25. old.
 918. Sipos Endréné: A múzeumpedagógia gyakorlata a Magyar Nemzeti Galériában 1993/21-22. 48. old.
 919. Sipos Lajos: Tantárgystruktúra és műveltségi anyag 1996/2. 15. old.
 920. Siposné Gyarmati Terézia - Dávid István - Farkas József: Elektrokémiai szemléltetés 1992/9. 39. old.
 921. Skaliczki Orsolya: A Csongor és Tünde jelképrendszere 1994/6. 18. old.
 922. Sneé Péter: 27. Magyar Filmszemle 1996/5. 15. old.
 923. Sneé Péter: Dusan Makavejev: Sweet movie 1993/18. 7. old.
 924. Sneé Péter: Emberi nyelven 1993/15-16. 68. old.
 925. Sneé Péter: Gróf Leiter Jakab és társai 1993/6. 62. old.
 926. Sneé Péter: Hamisítványok 1993/8. 22. old.
 927. Sneé Péter: Otthont találni 1993/10. 21. old.
 928. Sneé Péter: Paradzsanov 1994/3. 47. old.
 929. Solt Kornél: Amikor ellentmondás van egy regényben 1999/1. 27. old.
 930. Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a 15-17. században 1998/1. 63. old.
 931. Solymosi Judit: "Családi iskolák" Franciaországban 1995/11-12. 64. old.
 932. Somorjai Eszter: A "színi hatás" 2000/2. 26. old.
 933. Stier Miklós: Collegium Hungaricum Vindobonense 1994/3. 37. old.
 934. Stier Miklós: Gondolatok az osztrák kisebbségi politikáról 1995/1-2. 32. old.
 935. Stier Miklós: Volt Magyarországon 1945 után forradalom? 1993/15-16. 2. old.
 936. Suppné Tarnay Györgyi: A pedagógusok és az olvasás 1996/12. 34. old.
 937. Surányi Bálint - Balázs Éva: Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás 1993/6. 39. old.
 938. Surányi Bálint: Az oktatási expanzió: problémák és perspektívák 2000/4. 38. old.
 939. Surányi Bálint: Expanziós és eróziós jelek a magyar oktatási rendszerben 1992-93-ban 1993/15-16.
  73. old.
 940. Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (I.) 1997/2. 3. old.
 941. Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (II.) 1997/3. 13. old.
 942. Swami, Sivarama: Nihilizmus, dualizmus, monizmus 1996/8. 20. old.
 943. Szabó Ákosné: Lakóközösségi modellek 1995/8-9. 113. old.
 944. Szabó Béla: Jogászaink olvasmányai a kora újkorban 1997/5. 23. old.
 945. Szabó Endréné: A főváros mint iskolafenntartó 1999/11. 19. old.
 946. Szabó Ferenc: A keresztény pedagógia perszonalista megközelítése 1995/23. 64. old.
 947. Szabó Ildikó - Horváth Ágnes: Magyarok Európában 1996/11. 71. old.
 948. Szabó Ildikó - Horváth Ágnes: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról 1995/24. 48. old.
 949. Szabó Ildikó - Örkény Antal - Lannert Judit: Európai értékek, európai orientációk 1999/8. 3. old.
 950. Szabó Ildikó - Örkény Antal: A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek 1995/24. 19. old.
 951. Szabó Ildikó - Örkény Antal: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái 1997/11. 39. old.
 952. Szabó Imre - Kapcsáné Németi Júlia: Az értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1. 36. old.
 953. Szabó Imréné: Diagnosztikus vizsgarendszer 1996/1. 75. old.
 954. Szabó János: Az állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció 1998/4. 49. old.
 955. Szabó János: Cigányság-iskolázottság-katonai szolgálat 1995/24. 61. old.
 956. Szabó József: A nyelvjárások helye és szerepe az iskolai oktatásban 1996/1. 67. old.
 957. Szabó Kornélia: Gyerekek filozófiája 1995/3-4. 40. old.
 958. Szabó László Tamás: Az iskola mint a tanügyi fejlesztés színtere 1992/8. 43. old.
 959. Szabó László Tamás: Az (iskolai) nevelés természetéről 1993/3-4. 2. old.
 960. Szabó Mária: A környezettan mint komplex tárgy oktatásának szükségessége és módszerei 1995/20-21.
  2. old.
 961. Szabó Mária: Az ökológiai szemléletmód 1991/1-2. 22. old.
 962. Szabó Mária: Bevezetés az ökológiába 1997/2. 63. old.
 963. C. Szabolcs Éva: A pedagógusképzés tartalmát érintő elméleti kérdések 1995/15-16-17. 31. old.
 964. Szabolcsi Miklós: Problémák a muveltségkép körül (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 23. 22. old.
 965. Szabóné Vizi Andrea - Hernádi Jánosné - Justh Kornélné: Say and play 1994/15-16. 52. old.
 966. Szafkóné Ács Márta: Foltonfolt 1994/10. 19. old.
 967. Szajbély Mihály: Ch[olnok]y [Viktor], az újság[ot]író író 1993/18. 19. old.
 968. Szakács Mihályné - Mihály Istvánné - Pestiné Darida Ida: Az óvóképzés tartalmi változásai 1995/15-16-17. 10. old.
 969. Szakály Márta: A biológia érettségi-feladatbank munkálatai 2000/3. 23. old.
 970. Szakály Sándor: Honvédők vagy vörösök? 1996/3. 8. old.
 971. Szakály Sándor: Magyarország bekapcsolódása a Szovjetunió elleni háborúba 1995/11-12. 40. old.
 972. Szalontai György: A vizuális közlőnyelv ábécéje 1993/3-4. 31. old.
 973. Szántó Tibor: Kis kece lányom 1995/6-7. 97. old.
 974. Szatmári Gábor: Két kísérleti évfolyam útja Sarkadon 1994/4. 64. old.
 975. Szebenyi Péter: Egységesítés versus autonómia 1992/4. 69. old.
 976. Szebenyi Péter: Pedagógiai transzformáció: mítosz vagy valóság? (Műveltségkép az ezredfordulón Konfe-rencia) 1994/22-23. 58. old.
 977. Szeberényiné Z. Judit: A nyitrai pedagógusjelöltek rátermettségi feltételei 1994/17. 33. old.
 978. Szegedi Gabriella - Probáld Ferenc - Kormány Gyula: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 1993/17. 30. old.
 979. Szekszárdi Ferencné: A zsarnokság vége 1991/4. 27. old.
 980. Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra I. 1993/1. 14. old.
 981. Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra II. 1993/8. 34. old.
 982. Szélinger Balázs: Oktatás és történelem Etiópiában 1999/6-7. 136. old.
 983. Szemán Józsefné: A cigány gyermekek óvodai nevelése 1995/24. 2. old.
 984. Szendrei János: A számfogalom bővítéséről 1993/12. 2. old.
 985. Szenes Zoltán - Matus János: A NATO és az európai biztonság 1998/4. 4. old.
 986. Szentágothai János: Megnyitó (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 4. old.
 987. Szentirmai László: A bábjáték csodálatos világa 1993/21-22. 67. old.
 988. Szentpéteri Márton: Kombinatorikus technopaegniumok 1996/5. 32. old.
 989. Szépe György: A nyelvi és kommunikációs nevelés időszerű kérdései (Műveltségkép az ezredfordulón konfe-rencia) 1995/8-9. 20. old.
 990. Szépe György: Köszöntő (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 3. old.
 991. Szépe György - Ádám György - Hámori József - Nádori László: Szentágothai János-emlékülés (Művelt-ségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
 992. Szerényi Gábor: Köszöntő 1994/9. 2. old.
 993. Szigeti Béláné: Feladatok matematikai tehetséggondozáshoz 1994/10. 10. old.
 994. Szigeti József: Az Eötvös-kollégium középiskolai kisugárzása 1999/3. 67. old.
 995. Szíjártó Imre - Bényei Judit: A televízió társadalomképe és az iskola 2000/2. 3. old.
 996. Szíjártó Imre: "Ha jó filmet akarunk alkotni" 1995/23. 76. old.
 997. Szilágyi György: A számítógépes programok alkalmazásának lehetőségei Japán földrajzának tanításában 1993/7. 28. old.
 998. Szilágyi György: Környezetvédelmi nevelés a földrajztanításban 1994/22-23. 74. old.
 999. Szilágyi Imre: Kétnyelvű iskolák a Muravidéken 1994/8. 6. old.
 1000. Szilágyi Zoltán: Csapatpszichológusok a Magyar Honvédségben 1998/10. 90. old.
 1001. Szilassi Lajos: Térbeli alakzatok ábrázolása számítógéppel 1993/19. 8. old.
 1002. Szirtes László: Filozófia gyermekeknek 1996/8. 27. old.
 1003. Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István - Golnhofer Erzsébet - Réthy Endréné - Petriné Feyér Judit - Falus Iván - Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 1004. Szivák Judit: A kezdő pedagógus 1999/4. 3 old.
 1005. Szoleczky Emese - Kreutzer Andrea: Rövidke traktátus a honi múzeumok szükséges és hasznos voltáról - avagy: mire jó a múzeum? 1996/6-7. 128. old.
 1006. Szomor Tamás: Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása 1998/11. 60. old.
 1007. Szücs Ervin: A technikai műveltség helye az általános műveltségben és az iskolai oktatási rendszerben (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 44. old.
 1008. Szűcs Ervin: Tézisek a műveltségkép szerkezetéről 1994/5. 32. old.
 1009. Takács Gábor - Takács Gáborné: A tanulók gondolkodásáról 2000/1. 44. old.
 1010. Takács Gábor - Takács Gáborné: Alternatív tankönyvek 1993/12. 9. old.
 1011. Takács Gábor: A játék és a tréfa szerepe a kisiskolások matematikaoktatásában 1999/2. 48. old.
 1012. Takács Gábor: Időpontok megadása -időtartamok kiszámítása 1993/23. 14. old.
 1013. Takács Gábor: Képességfejlesztés a matematikaórán 1997/11. 12. old.
 1014. Takács Gáborné - Takács Gábor: A tanulók gondolkodásáról 2000/1. 44. old.
 1015. Takács Gáborné - Takács Gábor: Alternatív tankönyvek 1993/12. 9. old.
 1016. Takács Géza: Egy szabad iskola problémái I. 1997/9. 47. old.
 1017. Takács Géza: Egy szabad iskola problémái II. 1997/10. 78. old.
 1018. Takács Géza: Egy szabad iskola problémái III. 1997/11. 59. old.
 1019. Takács Géza: Egy szabad iskola problémái IV. 1998/1. 18. old.
 1020. Takács Géza: Egy szabad iskola problémái V. 1998/2. 10. old.
 1021. Takács György: A katolikus társadalomkép és szociális tanítás hatása az európai jogfejlődésre 1999/6-7. 123. old.
 1022. Takács Péter - Jobbágy Mária: "Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk" 1997/6-7. 78.old.
 1023. Takács Tímea: Gyökök és együtthatók közötti összefüggés tanítása 2000/3. 40. old.
 1024. Takács Viola: A szülők iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve 2000/8. 14. old.
 1025. Takács Viola: Dolgozatok értékelése számok nélkül 1994/18. 38. old.
 1026. Takács Viola: Fizika felmérés a kéttannyelvű gimnáziumokban 1991/6. 50. old.
 1027. Takács Viola: Galois-szociogram 1996/11. 88. old.
 1028. Takács Viola: Hagyományos tantárgyak - műveltségterületek a Nemzeti Alaptantervben 1996/3. 51. old.
 1029. Takács Viola: Médiumpedagógia szak Pécsett 2000/2. 12. old.
 1030. Tamássyné Wajand Judit: Elektrokémiai kísérletek 1992/9. 27. old.
 1031. Tánczos Ibolya - Toró Jolán: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában 1995/15-16-17.
  161. old.
 1032. Tánczos Vilmos: Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz 1995/11-12. 19. old.
 1033. Tari Zoltánné - Gecse Gáborné: Munkaterv és útmutató az óvodai környezeti neveléshez 1993/11. 21. old.
 1034. Tarján Gábor: Néprajz az iskolában 1995/23. 27. old.
 1035. Tarján Tamás: "Csupa merő színház..." 1996/12. 29. old.
 1036. Tarján Tamás: A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről 1991/7-8. 78. old.
 1037. Tarján Tamás: Nádas Péter dramaturgiája 1994/6. 8. old.
 1038. Táska Eszter: A tesztelés módozatai a középiskolában 1992/11-12. 39. old.
 1039. Tatai Zoltán: Program a magyarországi hátrányos helyzetű cigány gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére 1999/8. 48. old.
 1040. Thomka Beáta: A rezignált reflexió 1994/15-16. 15. old.
 1041. Thomka Beáta: Műfaji déja vu 1993/18. 29. old.
 1042. Thomka Beáta: Prózaelméleti dilemmák 1994/6. 2. old.
 1043. Thuránszky Judit - Nagy Mihály: Egy lehetséges technika és informatika tanterv 1991/5. 40. old.
 1044. Thurnherr, Martin - Künzle, Beda - Müller, Martin - Westeslag, Lukas: Autonómia a tanártovábbképzésben 1998/6-7. 106. old.
 1045. Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi kérdés és nemzetiségpolitika Magyarországon 1995/23. 34. old.
 1046. Tomka Miklós: Kereszténység a modern társadalomban 1998/6-7. 47. old.
 1047. Tompa Klára: A matematika érettségi feladatbank munkálatai az Országos Közoktatási Intézet 1997-1998. évi projektjében 1999/8. 33. old.
 1048. Tompa Klára: A matematika érettségiről a reform tükrében 1999/6-7. 27. old.
 1049. Tompa Klára: Ismét a taneszközökről 1992/9. 22. old.
 1050. Toró Jolán - Tánczos Ibolya: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában 1995/15-16-17.
  161. old.
 1051. Toró Tibor: Megvalósul-e Einstein utolsó álma...? 1995/3-4. 2. old.
 1052. Tószegi Zsuzsanna: A digitális könyvtár mítosza 2000/4. 14. old.
 1053. Tótfalusi András: Milyen volt a görög zene hangsora? 1994/17. 6. old.
 1054. Tóth Dénes: Palasovszky Ödön experimentális korszaka 1999/8. 77. old.
 1055. Tóth Eszter: Nukleáris demokrácia (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 14. old.
 1056. Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása 1995/15-16-17. 123. old.
 1057. Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása 1995/11-12. 48. old.
 1058. Sz. Tóth Gyula: Az idegennyelvi kommunikációs kultúra fejlesztéséről 1992/1. 21. old.
 1059. Tóth István György: Iskolábajárás a XVIII. századi Nyugat-Dunántúlon 1993/1. 34. old.
 1060. Tóth József: Környezet - földrajztudomány - iskola (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 50. old.
 1061. Tóth Lajos: Jugoszláviai helyzetkép I. 1992/11-12. 104. old.
 1062. Tóth László: A csehszlovákiai magyar irodalom 1994/11-12. 23. old.
 1063. Tóth László: Ahol a gyerekek szeretnek tanulni 1992/10. 34. old.
 1064. Tóth Loránd: Elsőéves tanítóképzős hallgatók könyvtárhasználati kultúrája 1996/1. 45. old.
 1065. Tóth Tibor: A tananyag számonkérése irodalomból 1992/8. 2. old.
 1066. Tóth Tünde - Bíró Gyöngyi: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója 1996/9. 49. old.
 1067. Tóth Zoltán: Egységes megméretés - egységes értékelés 1994/4. 29. old.
 1068. Tóth Zoltán: Védőpajzsunk az ózon 1994/5. 2. old.
 1069. Tóthpál József: A magyar táncpedagógia helyzete 1998/8. 29. old.
 1070. Tönkő Mária - Budayné Kálóczy Ildikó - Schalbert Józsefné - Kígyós Lászlóné - Pócsiné Erdei Irén: Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
 1071. Török Endre: Az ember törvénye 1994/15-16. 2. old.
 1072. Török Tamás: A tanulói érdeklődés alakulása Esztergom iskoláiban 1997/5. 72. old.
 1073. Török Tamás: Összetett mérési problémák egy lehetséges kezelése 1994/17. 22. old.
 1074. Török Tamás: Választások elmélete és magyarországi gyakorlata 1995/18-19. 14. old.
 1075. Trencsényi László - Hortobágyi Katalin - Horváth H. Attila - Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 1992/11-12. 28. old.
 1076. Trencsényi László: Művészeti ismeretek és technikák 1994/19. 39. old.
 1077. Trencsényi László: Új helyhatósági hatalmak és az Általános Művelődési Központok 1992/1. 33. old.
 1078. Tringer Ágoston - Monori Pál: A bemutatótermektől a múzeumig 1996/6-7. 135. old.
 1079. Tringer Ágoston - Móró István: Vizsgálat a villamosenergia-ipar fogyasztói megítéléséről 1995/20-21.
  90. old.
 1080. Tringer Ágoston: A közép-európai villamosenergia-rendszerek együttműködése az európai integráció kere-tében 1995/8-9. 130. old.
 1081. Turai Géza: Diáknap a környezet- és egészségvédelem jegyében 1999/4. 61. old.
 1082. Turai Géza: Környezeti és egészséges életre való nevelés táborban 1996/2. 76. old.
 1083. Turcsik György: Kultúra 1994/4. 42. old.
 1084. Ujlaki István: "Közös édesanyánk a haza" 1994/3. 7. old.
 1085. Ujváry Gábor: "Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel" 1998/3. 18. old.
 1086. Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno tudománypolitikája 1995/15-16-17. 179. old.
 1087. Ujváry Gábor: Sok-sok út vezet Rómába 1996/8. 58. old.
 1088. Ungvári Lászlóné Ujvári Andrea: Gondolkodásra nevelés az angol nyelvórán 1997/2. 34.old.
 1089. Ungváry Rudolf: Az ETO szükségessége 2000/4. 27. old.
 1090. Urbán Teréz: Csokonai tanítása az általános iskolában 1991/1-2. 27. old.
 1091. Vágó Irén - Magyar István: Közoktatás - alternatív iskolák Svájcban 1994/24. 41. old.
 1092. Vágó Irén: Tankönyvpolitika, tankönyvhelyzet a kilencvenes években 1996/6-7. 49. old.
 1093. Vágó Irén: Tűzre, vízre vigyázzatok! 1993/23. 36. old.
 1094. Vajda Gábor: A Délvidék mint helyszín és ihletés 1994/11-12. 39. old.
 1095. Vajda Zsuzsa: Emberismeret az iskolában 1998/12. 77. old.
 1096. Vajda Zsuzsanna - Gábor László: Gyermekeszmények és iskolai elvárások 1995/20-21. 29. old.
 1097. Vajdovichné Visy Erzsébet: A környezeti képzés koncepciójáról és stratégiájáról 1993/2. 55. old.
 1098. Vajdovichné Visy Erzsébet: Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek környezeti nevelésének stratégiai elvei 1994/13. 4. old.
 1099. Vajdovichné Visy Erzsébet: Beköszöntő 1993/11. 2. old.
 1100. Vajdovichné Visy Erzsébet: Köszöntő 1993/24. 2. old.
 1101. Válas Péter: A Web tanítása - információszerzés a hálózaton 1999/6-7. 36. old.
 1102. Vámos Ágnes - Falus Iván - Petriné Feyér Judit - Réthy Endréné - Golnhofer Erzsébet - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kotschy Beáta - Nahalka István: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
 1103. Vámos Ágnes: Az iskolarendszer kétnyelvűségének vizsgálati szempontjai 1991/1-2. 67. old.
 1104. Vámos Ágnes: Magyar és nemzetiségi tannyelvek 1994/21. 2. old.
 1105. Vámos Ágnes: Mégis, kinek az érdeke...? 1992/11-12. 44. old.
 1106. Vámos Tibor: A technika: szolga (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 40. old.
 1107. van Buer, Jürgen: Tanárképzés Németországban 1995/15-16-17. 41. old.
 1108. Váradi Péter: Az etimológiai színkeverés 1994/4. 12. old.
 1109. Váradi István - Hortobágyi Katalin - Horváth H. Attila - Trencsényi László: Tájak, korok, múzeumok 1992/11-12. 28. old.
 1110. Váradi István: Történelmi játékok 1994/19. 45. old.
 1111. Vares, Vesa: A romantikus távoli rokon 1998/5. 56. old.
 1112. Varga András: Orvosaink olvasmányműveltsége a 17. században 1997/5. 35. old.
 1113. Varga András - Keveházi Katalin: Régi könyvek számítógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban 1997/5. 57. old.
 1114. Varga Attila: "A fától nem látják az erdőt" 1992/5. 51. old.
 1115. Varga Iván: Vallás a posztmodernitásban 1996/8. 3. old.
 1116. Varga Sándor: Mit vár a tanuló az iskolától? 1992/11-12. 18. old.
 1117. Varga Tibor - Benkő András - Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 1995/13-14. 53. old.
 1118. Vargha Balázs: Oktatás - művészet - folklór - játék 1996/6-7. 57. old.
 1119. Vári Erzsébet - Prudits Ella: Az egyetemes virágzás festője 1999/11. 42. old.
 1120. R. Várkonyi Ágnes: Vázlat a művelődéstörténet helyzetéről 2000/4. 32. old.
 1121. Varsics Zita: Osztályozási modellek - hierarchikus rendszerek 1995/10. 13. old.
 1122. Vásárhelyi Éva - Astleitner, Hermann - Herber, Hans-Jörg - Parisot, Karl Josef: Tanítható-e a problémamegoldás? 1996/10. 54. old.
 1123. Vásárhelyi Tamás: Taníthatjuk-e az élet szeretetét megkövült lények, préselt növények, kitömött állatok közt? 1993/13-14. 38. old.
 1124. Vásárhelyi Tamás: Természettudományi múzeum és környezeti nevelés 1993/21-22. 35. old.
 1125. Vass László - Benkes Réka: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3. 3. old.
 1126. Vass Vilmos: A tantárgyköziség különböző megjelenési formái az Ember és társadalom programokban 1998/11. 22. old.
 1127. Vass Vilmos: Az oktatás tartalmi szabályozása 2000/6-7. 48. old.
 1128. Vecsey Zoltán: A tudatos élmény problémái empirikus nézőpontból 2000/10. 11. old.
 1129. Vecsey Zoltán: Érzékelés, nyelv és interpretáció 1999/5. 3. old.
 1130. Végh Irén - Holéczy Katalin - Pálházy Miklósné - Neuperger Ferenc: 8. osztályosok tudása biológiából 1991/6. 3. old.
 1131. Venter György: Oktatáspolitika - iskolák - tanárképzés Dániában 1995/15-16-17. 69. old.
 1132. Veres László: A tanulók túlterheléséről 1992/10. 48. old.
 1133. Veresegyházi Béla: A világrendszerek kialakulása 1993/3-4. 91. old.
 1134. Versitz Piroska: A deviancia megelőzésének jogi lehetőségei 1995/13-14. 95. old.
 1135. Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat és értékelése 1997/3. 48. old.
 1136. Veszprémy László: Az ősgesztától Bonfiniig 1997/11. 29. old.
 1137. Veszprémy László: Könyvtár és kutatás 1996/5. 70. old.
 1138. Veszprémy László: Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez 1994/15-16. 28. old.
 1139. Veszprémy László - Domokos György - Hausner Gábor: Eruditio militaris 1997/5. 40. old.
 1140. Vesztróczy László: Az általános iskolai fizika és technika tantárgyak kapcsolata 1991/5. 23. old.
 1141. Vető Péter: Másodsorban 1996/6-7. 85. old.
 1142. Victor András: A környezeti nevelés rendszere 1993/24. 3. old.
 1143. Vida Gábor: Evolúciós rendszerek a természetben és a társadalomban 1993/17. 40. old.
 1144. Vidákovich Tibor - Cs. Czachesz Erzsébet: Az olvasásmegértési képesség fejlődése 1999/6-7. 59. old.
 1145. Villányi Györgyné: Tartalmi változások az óvodai nevelésben 1997/9. 30. old.
 1146. Vinczellér Katalin: Szép és Szomory 2000/1. 63. old.
 1147. Visky András: A színház mint "ősvigasztalás" 1997/10. 61. old.
 1148. Visky András: Intézmény, kultúra és spiritualitás 1997/1. 21. old.
 1149. Vizi Mária: A reneszánsz arányszemlélete 1995/18-19. 33. old.
 1150. Voigt Vilmos: A magyar ősvallás 1996/9. 15. old.
 1151. Vosniadou, Stella - Ioannides, Christos: A fogalmi fejlődéstől a természettudományos nevelésig (Termé-szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 18. old.
 1152. Wajand Judit - Rózsahegyi Márta: Még egyszer az elektrokémiáról 1993/9. 11. old.
 1153. Wanek Ferenc: Az Erdélyi medence fejlodéstörténete 1994/18. 48. old.
 1154. Wéber Péter: "Na ilyen iskolába én is szívesen járnék..." 1995/6-7. 59. old.
 1155. Westeslag, Lukas - Künzle, Beda - Müller, Martin - Thurnherr, Martin: Autonómia a tanártovábbképzésben 1998/6-7. 106. old.
 1156. Winberger, Eliot: A kamera törzs 1995/20-21. 58. old.
 1157. Wyndhamn, Jan - Säljö, Roger: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12. 30. old.
 1158. Zábó Magdolna: A kémia tanításához készült filmek 1991/3. 35. old.
 1159. Zábó Magdolna: Transzparensek a kémia tanításához 1992/2. 16. old.
 1160. Zachar Péter: Magyar történelem osztrák tankönyvekben 1994/6. 27. old.
 1161. Zachar Péter: Osztrák történelem magyar tankönyvekben 1996/2. 42. old.
 1162. Zachar József: Adalékok Ausztria 1918 utáni történetéhez 1994/21. 36. old.
 1163. Zákány Tóth Péter: A titok feltörésének esélyei 1998/8. 60. old.
 1164. Zárug Péter Farkas - Oláh Anna: "...a két erdélyi geométer hagyatékának megőrzése" 1996/9. 3. old.
 1165. Zátonyi Sándor: Arkhimédész törvényének ismerete és alkalmazása az általános iskolában 1994/20. 37. old.
 1166. Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat (fizika 8. osztály) 1991/1-2. 5. old.
 1167. Zátonyi Sándor: Egymásra utalt tantárgyak 1992/5. 2. old.
 1168. Zátonyi Sándor: Kölcsönhatások a tanulók előismeretei és az iskolában szerzett ismeretek között 1998/3.
  43. old.
 1169. Zátonyi Sándor: Különféle feladattípusok - különböző eredmények 1995/8-9. 140. old.
 1170. Zátonyi Sándor: Tanári és tanulói vélemények a fizika tananyagáról 2000/3. 15. old.
 1171. Závodny László: A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása 1998/4. 82. old.
 1172. Závodszky Géza: Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből 1993/15-16. 7. old.
 1173. Zétényi Ágnes: A hatékony tanár 1998/10. 68. old.
 1174. Zombori Béla: "Útközben" a vizuális nevelésben 1997/8. 56. old.
 1175. Zrinszky László: Filozófia és neveléstudomány 1995/23. 72. old.
 1176. Zsiray Eszter: Pázmány, az író 1995/22. 22. old.
 1177. Zsiray Eszter: Pázmány, az író 1995/6-7. 46. old.
 1178. Zsolnai József - Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt második éve 1993/21-22. 2. old.
 1179. Zsolnai József: A magyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja 1992/6-7. 5. old.
 1180. Zsolnai József: Kultúra, alkotás, pedagógia (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 35. old.
 1181. Zsolnai József: Zárszó (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 65. old.
 1182. Zsolnai László - Juhász-Nagy Pál: Az ökológia történeti buktatói 1991/9. 3. old.
 1183. Zsolnai László: Felelősség és döntés 1998/2. 3. old.
 1184. Zsolnai László: Szabadság a gazdaságban és a pedagógiában 1994/6. 56. old.
 1185. Zsoltné Kapuvári Jolán - Orosz Andrásné - Jusztin Katalin: Természetkutató és környezetvédő szakkör egy általános iskolában 1993/13-14. 27. old.

Tanulmányok - szerzők nélkül

 1. A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt kuratóriumai által elfogadott pályázatok 1993/21-22. 8. old.
 2. A PSZM Projekt újjászületik 1995/23. 2. old.
 3. A Skarupi Állami Tanítóképző Főiskola órarendje 1995/15-16-17. 82. old.
 4. A történelemtanítás megújításának lehetőségei 1992/11-12. 59. old.
 5. Az áramszolgáltatás megújítása 1994/22-23. 98. old.
 6. Bevezető (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23 2. old.
 7. Hozzászólás 1993/5. 57. old.
 8. Környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok 1993/11. 64. old.

Szemlék

 1. Aczél Anna - Mányai Judit: A család és az intézmények kapcsolata (Az Első Szociálpedagógiai Konferen-cia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 63. old.
 2. Ádám Árpád: XV. Öveges József Emlékverseny 1994/24. 88. old.
 3. Adorján Ferencné: A teknős tartja a hátán a világot 1999/3. 92. old.
 4. Adorjánné Farkas Magdolna: Ember és környezet 1994/22-23. 138. old.
 5. Adorjánné Farkas Magdolna: Környezeti nevelés az iskolákban 1998/2. 78. old.
 6. Adorjánné Farkas Magdolna: Oktatócsomag az üvegházhatásról 1996/10. 75. old.
 7. Agárdy Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára 1993/13-14. 104. old.
 8. Agárdy Sándor: Egy "natúr" iskola Dániában 1993/13-14. 108. old.
 9. Ágostházyné Eördögh Éva: A művelődéstörténet tanításának új színei 1996/9. 108. old.
 10. Ajkay Alinka: Két költő egy kötetben 1998/2. 94. old.
 11. Ákos Magdolna: Új-Zéland - pedagógus szemmel 1999/3. 117. old.
 12. Albert Gábor: A történelemtanítás civilizáció- és recepcióelméleti vonatkozásairól 1997/4. 110. old.
 13. Albert Gábor: A történelemtanítás új lehetőségeiről 1995/22. 78. old.
 14. Albert Pál: Leipzig Párizsban 1994/15-16. 106. old.
 15. Albert Pál: Századunk nagy boldog művésze 1994/3. 66. old.
 16. Albertné Herbszt Mária: A megértés: hermészi feladat 1997/1. 104. old.
 17. Alexa Károly: Emberboly 1992/1. 79. old.
 18. Alexa Károly: Olvassuk el együtt! 1992/11-12. 136. old.
 19. Alexandrosz, Szvarnasz: Rádióamatőr szakkör a képességfejlesztésért 1994/10. 55. old.
 20. Almási Gyuláné: A hazaszeretet és a környezeti nevelés 1998/4. 112. old.
 21. Ambrus Attiláné - Vitai Miklós: Tanítható-e az ember? 1994/7. 63. old.
 22. Ambrus Attiláné Kéri Katalin: Kmety képviselő úr és a "női szörnyetegek" 1996/3. 101. old.
 23. Ambrus Attiláné Kéri Katalin: Szemléletváltás a neveléstörténet tanításában 1996/9. 103. old.
 24. Ambrusné Kéri Katalin: Bornemissza Anna mindentudó szakácskönyve 1997/2. 90. old.
 25. Ambrusné Kéri Katalin: Egy nyelvkönyv 1539-ből 1997/1. 109. old.
 26. Ambrus Lajos: Szókalauz 1993/18. 35. old.
 27. Ambrusné Szalai Katalin: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt tanfolyamai, szakmai továbbképzései 1993/3-4. 148. old.
 28. Andor Csaba: Hegedűs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka 1993/1. 58. old.
 29. Andor Csaba: Mindenki másképp egyforma 1997/6-7. 126. old.
 30. Andor Mihály: Az Akadémiai Kislexikon CD-n 1997/2. 92. old.
 31. Andor Mihály: Egy izgalmas nyomozás 1991/7-8. 109. old.
 32. Andor Mihály: Mérni a tudást 1997/8. 102. old.
 33. András Sándor: Az Én mögött elterülő ismeretlen 1994/6. 78. old.
 34. Andrássy Péter: A környezetkultúránkról 1996/10. 82. old.
 35. Andrássy Péter: Kitabel Pál középfokú iskolai biológiai-környezetvédelmi tanulmányi verseny 1993/24.
  69. old.
 36. Angi István: A Bolyaiak zeneesztétikája 1994/20. 58. old.
 37. Angi István: A magyar gregorián reneszánsza 1993/10. 88. old.
 38. Angyal István: Emberközpontú szervezeti kapcsolatok 1998/10. 119. old.
 39. Antal László: Egy könyvsorozat margójára 1994/1-2. 147. old.
 40. Arató László: Kispál és a Borz: Halszív 1996/1. 117. old.
 41. Arday István: A globális problémák iránti fogékonyság megalapozása és fejlesztése 14-18 éves korosztályban c. programcsomag 1993/9. 52. old.
 42. Arday István: A túlnépesedés következményei 1994/17. 59. old.
 43. Arday István: Környezetvédelem a földrajz tanításában 1999/3. 80. old.
 44. Árpás KárolyĘ- Varga Magdolna: Egy iskolatípus és tantervi programjai 1996/3. 57. old.
 45. Aszalós János: Triptichon 1997/2. 103. old.
 46. Aszalós Péter: A gépesített értelem 1996/10. 94. old.
 47. Asztalos Ildikó: Hivatása informatikus 1993/19. 35. old.
 48. Asztalos Ildikó: Otthont a színházban 1993/12. 78. old.
 49. Axmann Judit - Tóth Gézáné: Kísérletek és feladatok 1993/21-22. 134. old.
 50. Áy Péterné: Nemzetiségi oktatás Piliscséven 1994/8. 67. old.
 51. Babits Antal: Maimonidész vallásbölcseleti rendszere 1998/9. 82. old.
 52. Bácskai Júlia: A Magánélettan oktatása 1998/11. 87. old.
 53. Bagdi Marianna: "A zene mindenkié" 1995/5. 73. old.
 54. Bagdy Emőke: Kacagás, kocogás, relaxáció 1995/13-14. 112. old.
 55. Bagi Éva: Gyermekek a tisztább levegőért 1993/24. 67. old.
 56. Bagu Balázs: Reformpedagógiai törekvések Kárpátalja magyar iskoláiban 1999/5. 87. old.
 57. Bagu Balázs - Deák Ferenc: Anyanyelvi oktatás Kárpátalján 1998/5. 69. old.
 58. Bajáki Rita: Új könyv - régi irodalom 1998/1. 97. old.
 59. Bajomi Iván: Az elsőbbséget élvező oktatási körzetek Franciaországban 1999/3. 115. old.
 60. Bajor Zoltánné: Gyermekvédelmi problémák egy ifjúsági regényben 1997/11. 118. old.
 61. Bakács István: A magyar villamosenergia-rendszer stratégiai fejlesztése 1997/11. 134. old.
 62. Bakó Mária: Számítógéppel segített oktatás a gyakorlatban? 2000/9. 63. old.
 63. Bakonyi Géza: Internet: egy metafora veszélyei 2000/4. 67. old.
 64. Bakonyi István: Médiapedagógia 1994/14. 80. old.
 65. Baksa Péterné: "Mesebeli madár" 1993/18. 79. old.
 66. Balázs Attila: A hang és a téboly 1998/2. 82. old.
 67. Balázs Attila: A szomorúság metamorfózisa 1993/1. 40. old.
 68. Balázs Éva: Európai irányzatok (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 83. old.
 69. Balázs Éva: Gondolatok egy kézikönyv margójára 1994/14. 85. old.
 70. Balázs Zoltán: Mit kezdjenek a keresztények a politikával? 1996/5. 113. old.
 71. Bálint Ágnes Júlia: Vitás kérdések a gyermek- és ifjúsági irodalomban 1994/3. 87. old.
 72. Bálint Bánk: A rockzene bugyrai 1994/7. 77. old.
 73. Balla Gyula: Gazdasági nyomorból katedrálist 1994/17. 70. old.
 74. Balogh Anna: Kőrösi Csoma Sándor nyomában 1996/2. 115. old.
 75. Balogh Klára - Imre István: Freinet-műhely Tiszabőn 1996/3. 82. old.
 76. Balogh Lászlóné: Szerkezetváltás a középiskolában 1991/9. 57. old.
 77. Balogh Lídia: Pósa bácsi postája 1999/12. 103. old.
 78. Bán D. András: Iskolapolitika Tiso Szlovákiájában 1943 1993/17. 75. old.
 79. Bán Ervin: A fordítás helye és tanítása 1992/11-12. 146. old.
 80. Bán Ervin: Könyv az írásjelek tudományáról 1997/6-7. 143. old.
 81. Bán Ervin: L'Europe et les langues 1995/6-7. 135. old.
 82. Bán Ervin: Önálló általánosítás és "tudatosítás" a didaktikai nyelvleírásban 1996/5. 105. old.
 83. Bán Péter: Magyar szerzetesrend: a pálosok 1993/8. 93. old.
 84. Bancila Otilia: A román nyelv a nemzetiségi általános iskolákban - a követelmények és a valóság 1994/8. 96. old.
 85. Bánfalvi Péter: Számítástechnika kisközségi iskolákban 1993/19. 56. old.
 86. Bánffyné Kalavszky Györgyi: A fénykép szerepe a történelmi megismerésben 1994/11-12. 124. old.
 87. Bányai Emőke: Az iskolai szociális munka 1995/13-14. 113. old.
 88. Baracsi Gabriella: A huszonötödik év margójára 1995/5. 79. old.
 89. Baranyák Csaba: Az esztétikai hatásfunkciók nyomában 1998/2. 85. old.
 90. Baranyi Károly: Környezeti nevelés 1993/2. 69. old.
 91. Bardócz András: A kozmikus nevelés pedagógiája 1995/6-7. 149. old.
 92. Bardócz András: Deo et patriae famulari 1992/9. 65. old.
 93. Bardócz András: Javaslat a fizika és technika tárgyak összevont tanítására az általános iskola 5-8. osztályában 1994/10. 49. old.
 94. Bardócz András: Tér, idő, authosz 1994/18. 65. old.
 95. Bardócz-T. András: Peregrinusok nyomában Amszterdamban 1993/6. 110. old.
 96. Bardócz-Tódor András: Minőség-ellenőrzési rendszerek az oktatásban 1995/15-16-17. 195. old.
 97. Baricz Zsolt: "Szigetek és hidak" Konferencia 1997/6-7. 144. old.
 98. Barta Péter: A szokás hatalma 1997/9. 117. old.
 99. Barta Péter: Néhány elkalandozó gondolat cigány szótárakról 1996/1. 99. old.
 100. Bartalus Ilona: Kodállyal Kanadában 1995/22. 41. old.
 101. Bartha Árpád: A játék 1995/3-4. 131. old.
 102. Bartha Árpád: Az üldöző játékok 1995/18-19. 92. old.
 103. Batáné Murányi Erika: A lassított írás-olvasás tanítási tapasztalatai 1994/15-16. 72. old.
 104. Bauer Nándorné: Megyei továbbképzés (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 101 . old.
 105. Bazsó Edit: A japán oktatás fő gondja: az ijime 1995/18-19. 123. old.
 106. Bednanics Gábor: A feminizmus nyelve a magyar irodalomtudományban 1997/3. 95. old.
 107. Bednanics Gábor: A poétika mint az irodalomtörténet provokációja 1998/2. 88. old.
 108. Bednanics Gábor: A polifón hagyomány megszólaltatása 1996/12. 90. old.
 109. Bednanics Gábor: Ambivalenciák filozófusa 1999/9. 101. old.
 110. Bednanics Gábor: Mit jelent "olvasni"? 1999/2. 98. old.
 111. Beély Gábor: A könyvtár jövője - a jövő könyvtára 2000/4. 50. old.
 112. Békési Zsolt: Biológia tesztkönyvek 1992/9. 68. old.
 113. Belohradsky, Václav: Demokrácia és nemzetállam 1994/8. 83. old.
 114. Bencze Lóránt - Sípos Lajos - Csébfalvi Károly - Szende Tamás: A zsámbéki modell 1993/12. 61. old.
 115. Bencze Mihály: Egy kreatív matematikaóra 1994/10. 58. old.
 116. Benda József: Nyelv és nevelés 1995/20-21. 117. old.
 117. Bendik József: Az Európa Vagyunk mozgalom felhívása 1992/4. 105. old.
 118. Bene Sándor: Erdély története Bethlen Gábortól Apafi Mihályig 1994/11-12. 162. old.
 119. Benedek Ignácné: Boa plusz 1994/5. 80. old.
 120. Bengi László: A strukturalizmus "újraolvasása" 1997/3. 100. old.
 121. Bengi László: A történelem modalitása - a modalitás történetisége 1997/11. 99. old.
 122. Bengi László: Önreflexív prózatechnika és polivalens jelentésstruktúra Kosztolányi Dezső Házi dolgozat című novellájában 1994/21. 78. old.
 123. Benkes Réka - Vass László: Gutenbergtől a Neumann-univerzum felé 1999/3. 77. old.
 124. Benkes Réka - Vass László: Fizika felkészítő - digitálisan 1999/12. 90. old.
 125. Benkes Réka - Vass László: Kogníció és hipermediális kommunikáció 1999/4. 83. old.
 126. Benkes Réka - Vass László: Korszerű módszerek és eszközök az oktatásban 1997/11. 131. old.
 127. Benkő Margit: Az induktív gondolkodás vizsgálata ötödikes osztályokban 2000/9. 71. old.
 128. Berecz András: Ábel Halásztelken 1995/22. 63. old.
 129. Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesek pedagógiája és a pedagógusok szabadkőművessége 1995/22. 48. old.
 130. Bergmann Erzsébet: A megelőzés szolgálatában 1995/13-14. 116. old.
 131. Berki Imre: Tanári kézikönyv és szakkönyv is! 1996/11. 118. old.
 132. Bernáth József: Közoktatási szakértők könyve 1997/6-7. 128. old.
 133. Berta Tibor: Az anyanyelv hatásának tükröződése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál 1999/4. 98. old.
 134. Bezzeg Mária: Az ICOM-CECA európai regionális konferenciájáról 1994/5. 69. old.
 135. Bihari Péter: Az alig ismert Nagy Imre 1996/11. 120. old.
 136. Bihari Péter: Balkáni históriák 1996/10. 131. old.
 137. Bihari Péter: Csodálatos régiók 1996/6-7. 161. old.
 138. Bihari Péter: Magyarok régi tankönyvekben 1996/9. 112. old.
 139. Bihari Péter: Marc Bloch és a történész mestersége 1996/12. 63. old.
 140. Bihari Péter: Nagyvárosi fények és árnyak 1996/8. 126. old.
 141. Bihari Péter: Töprengések tankönyvírás közben 1994/11-12. 140. old.
 142. Bihari Péter: Történelmi alternatívák 1996/5. 104. old.
 143. Bikácsy Gergely: Erdély Miklós filmjei 1994/14. 82. old.
 144. Bircsák Anikó: De méreg a dal édes méze 1998/11. 97. old.
 145. Bíró A. Zoltán: Iskola és társadalom 1995/11-12. 102. old.
 146. Bíró Dávid: A menekülés művészete 1994/6. 82. old.
 147. Bíró István: Romániai magyar oktatás az 1990/1991-es tanévben 1991/4. 79. old.
 148. Bíróné Udvari Katalin: Német szakfordítóképzés 1994/15-16. 78. old.
 149. Bisztrai Tibor: Fészekmeleg otthonok és kilátótornyok 1995/1-2. 99. old.
 150. Bízik László: Evangélikus hitoktatás az iskolában 1992/11-12. 129. old.
 151. Blazsetin István: Horvát irodalmat a horvát gimnáziumokba 1995/6-7. 132. old.
 152. Blazsetin István: Horvát iskolába - horvát irodalmat 1994/8. 63. old.
 153. Bobasch, Michaela: Gimnáziumok a reform időszakában 1994/17. 51. old.
 154. Bócsiné Mészáros Anna: Miből lesz a cserebogár 1994/24 85. old.
 155. Boda Edit: A gyermekek jogai, avagy a Janus-arcú média 1991/3. 62. old.
 156. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/9. 69. old.
 157. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/10. 69. old.
 158. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/11-12. 150. old.
 159. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/4. 84. old.
 160. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/5. 70. old.
 161. Boda Edit: Médiafogyasztók Klubja 1992/8. 64. old.
 162. Boda Edit: Médiatan - vagy amit akartok 1991/5. 70. old.
 163. Boda Edit: Mit álmodott gyermekkorában Salamon király 1992/5. 65. old.
 164. Bodnár Gyula: A mágiától a musicalig 1994/14. 73. old.
 165. Bodnár Gyula: Pedagógusok gubancai 1994/15-16. 105. old.
 166. Bodnárné Kiss Katalin: Etnicitás 1998/8. 81. old.
 167. Bodolay Géza: Hol volt, hol nem volt... 1995/20-21. 100. old.
 168. Boga Bálint: A dohányzás ártalmai 1995/13-14. 124. old.
 169. Bogdán János: A Cigány oktatásfejlesztési programról 1996/4. 116. old.
 170. Bogdanović, Nebojsa - Verbić, Srjdan: Hallgatói kutatási programok (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
 171. Boglári Békés István: A gyermeki jogok őre a pedagógus 1993/20. 70. old.
 172. Bognár Mária: A diák és környezete a kockázati tényezők szempontjából 1995/13-14. 120. old.
 173. Bognár Mária: Segítő szakmák és az iskola (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 58. old.
 174. Bognár Mária: Szociális ismeretek, szociális tudás a nevelőmunkában (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 42. old.
 175. Bognár Mária - Hamrák Anna - Loránd Ferenc - Trencsényi László: Útinaplókból 1994/19. 65. old.
 176. Bogoly József Ágoston: Aisthesis chronu: irodalomelmélet, amelynek érzéke van az időhöz 1997/11. 93. old.
 177. Bogoly József Ágoston: Irodalomelméleti kérdések Paul Ricoeur bibliai hermeneutikájában 1998/6-7.
  150. old.
 178. Bohár András: A tömegkultúra esztétikája 1997/6-7. 157. old.
 179. Bohár András: Ahogy a világot látjuk 1994/5. 82. old.
 180. Bohár András: Antropológia és kultúra 1995/18-19. 131. old.
 181. Bohár András: Irányok az antropológiai és etikai irodalomban 1994/15-16. 93. old.
 182. Bohár András: Ismét az emberről 1993/21-22. 161. old.
 183. Bohár András: Kultúrkritika és esztétikai konzervativizmus 1999/9. 106. old.
 184. Bohár András: Megformálható-e a megformálhatatlan? 1994/21. 84. old.
 185. Bohár András: Utak a filozófiához 1995/22. 71. old.
 186. Boldizsár Ildikó: A BIT-agyú gyerekek és a mese 1999/1. 69. old.
 187. Bolyósné Ujfalusi Éva: Bibliográfia - tanároknak, diákoknak 1998/4. 109. old.
 188. Bóna László: Birodalmi irodalom 1996/6-7. 180. old.
 189. Bonifert Domonkos: Matematika tehetséggondozáshoz 1994/17. 65. old.
 190. Bonifert Domonkos: Összefoglaló feladatgyujtemény 1994/24. 82. old.
 191. Bonstingl, John Jay: A minőség mint Mindenség 1992/8. 58. old.
 192. Bóra Ferenc: A humor jelenléte a második osztályos olvasókönyvben 1993/15-16. 113. old.
 193. Bori Ferenc: Egy lakatosinas bronzszobra a városka főterén 1994/21. 74. old.
 194. Borbáth Erzsébet: "Nekünk csángóul könnyebb lenne..." 1995/11-12. 105. old.
 195. Boreczky Ágnes - Lukács István: Jönnek a romák? 1998/12. 87. old.
 196. Borsos Katalin: Tanulmányi kirándulás 1994/9. 68. old.
 197. Borza, Lucia: Nyelvtani feladatlapok 1994/8. 95. old.
 198. Bóta Margit: Tehetségnevelés: a család szerepe és kapcsolata az iskolával 1999/11. 89. old.
 199. Both Mária - Csorba F. László: A gravitáció 1995/3-4. 107. old.
 200. Both Vilma: Tiltás - tudás - hatalom 1998/6-7. 164. old.
 201. Bögre Zsuzsa: Azonos tartalom, változó forma 1996/5. 111. old.
 202. Bögre Zsuzsa: Értékrendtől normarendig 1998/10. 124. old.
 203. Bögre Zsuzsanna: A látható és a láthatatlan vallások között válogatva 1994/6. 72. old.
 204. Böhringer, Hannes : Életművészet 1998/6-7. 139. old.
 205. Bölöni Domokos: Sipos Domokos gyerekkoporsója 1993/5. 92. old.
 206. Bölönyi György: Hátrametszés 1994/5. 49. old.
 207. Braudel, Fernand: Civilizációk mobilitása és stabilitása 1993/17. 70. old.
 208. Bredács Alice: Az iskolai tudás mérése Baranya megyében (1999) - olvasásmegértés 2000/6-7. 176. old.
 209. Budai Éva: "Színház az egész világ" 1993/3-4. 122. old.
 210. Budai Ilona: A néphagyomány szerepe a pedagógiai munkában 1999/11. 102. old.
 211. Budai István: A szociálpedagógus-képzés kezdetei Magyarországon (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 54. old.
 212. Budai István: Szociális szakértelem az iskolákban 1994/4. 77. old.
 213. Budai Katalin: Alceste a libikókán 1992/4. 90. old.
 214. Buday Ádám: Pedagógiai pszichológia 1995/20-21. 110. old.
 215. Bura László: A magyar irodalom tanításának gondjai Romániában 1994/8. 99. old.
 216. Bura László: A magyar irodalom tanításának - jelenlegi - gondjai Romániában 1995/6-7. 120. old.
 217. Burai Pál József: Cigányok és oktatásuk Svédországban 1998/9. 67. old.
 218. Cech Vilmos: Szakdolgozatok 1993 1994/10. 59. old.
 219. Cech Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1987-1991 II. rész 1991/10. 64. old.
 220. Cech Vilmos: Szakdolgozatok technikából 1991/5. 67. old.
 221. Cech Vilmos: Szakdolgozatok 1993 1994/5. 62. old.
 222. Chikán Bálint: Beke László: Művészet/elmélet 1995/1-2. 163. old.
 223. Chikán Bálint: Egy boldog ember jelbeszéde 1996/1. 126. old.
 224. Chikán Bálint: Európa, Európa 1994/21. 87. old.
 225. Chikán Bálint: Időeltolódás 1993/8. 101. old.
 226. Chikán Bálint: Kalauz a modern művészethez 1995/10. 69. old.
 227. Chikán Bálint: Képekben a világ 1995/18-19. 126. old.
 228. Chikán Bálint: Maurer 1995/11-12. 94. old.
 229. Chlebniczki János: Tudományos kutatóintézete van a hazai szlovákságnak 1993/15-16. 166. old.
 230. Civin Vilmos - Kaszáné Takács Éva - Szabó János: Energia és környezetvédelem 2000/6-7. 209. old.
 231. Civin Vilmos: Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentése 1998/12. 115. old.
 232. Civin Vilmos: Hagyományos erőművek környezeti hatásai 1998/9. 109. old.
 233. Czakó Gábor: A normális deviancia 1991/9. 61. old.
 234. Czakó Kálmán Dániel - Riedel Miklós - Sommer László: Grand Prix Chimique 1991 1992/2. 59. old.
 235. Czakó Kálmán Dániel: A közoktatás információs bázisának kialakítására szerveződött alkuratórium működése 1993/3-4. 158. old.
 236. Czakó Kálmán Dániel: Környezeti képzés 1993/2. 75. old.
 237. Czeglédy István: Szakdolgozatok a Matematika Tanszéken tantárgypedagógiából 1994/17. 57. old.
 238. Czeizel Endre - Dezséry Judit - Péterfia Éva: Felkészülés a családi életre 1997/9. 88. old.
 239. Czékus Géza - Gyólity Péter: A számítógép használata az óvodai környezetismeret foglalkozásokon 1996/2. 117. old.
 240. Czene Gyula: Esélyegyenlőség 1991/9. 52. old.
 241. Czigány Zoltán: Középkori magyar levelek 1994/21. 69. old.
 242. Czuczor Sándor: Az "almádi műhely" 1994/18. 59. old.
 243. Csákány Antalné: Mi lehet az alacsony teljesítmények mögött? 1996/12. 110. old.
 244. Csákvári József: Komplex műelemző módszer a középiskolákban 1995/23. 94. old.
 245. Csala Istvánné: Történelemtanításunk válsága 1995/1-2. 131. old.
 246. Csánicz Szabolcs - Cserti Csapó Tibor: Romológiai szak a JPTE-n 1998/8. 93. old.
 247. Csányi Erzsébet: "Szó, szó, szó" a világirodalomból 1997/3. 85. old.
 248. Csányi Erzsébet: Mese-beszéd: önreflexió az antik regényben 1999/2. 89. old.
 249. Csapó Benő: A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátora (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 75. old.
 250. Császár Zsuzsa: Európai biztonságpolitika tanárszemmel 2000/3. 94. old.
 251. Csébfalvi Károly - Bencze Lóránt - Sípos Lajos - Szende Tamás: A zsámbéki modell 1993/12. 61. old.
 252. Csekő Ernő: Az érettségiről - 1902-ben 1999/4. 110. old.
 253. Csepeli György: A posztszocializmus gyermekei (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 44. old.
 254. Cserép László: (M)ilyen a videós ismeretterjesztés? 1993/9. 86. old.
 255. Cseres Judit: Bűnmegelőzés az iskolában 1997/9. 105. old.
 256. Cserné Adermann Gizella: Erővonalak és távlatok 1996/12. 58. old.
 257. Cserti Csapó Tibor - Ignácz Mária: Van-e közük a cigány kisebbségi önkormányzatoknak a cigány oktatási programokhoz? 2000/12. 96. old.
 258. Cserti Csapó Tibor - Csánicz Szabolcs: Romológiai szak a JPTE-n 1998/8. 93. old.
 259. Csete Lajos: A Fejér Lipót-matematikaverseny feladatai 1995/18-19. 91. old.
 260. Csete Lajos: A háromszög oldalainak egy transzformációjáról 1994/24. 62. old.
 261. Csete Lajos (ford.): Fizika felvételi feladatsorok a szentpétervári egyetemen 1994/20. 80. old.
 262. Csicsay Alajos: Közelítések Örkényhez 1997/3. 83. old.
 263. Csige Istvánné: A technika tanításához 1994/5. 44. old.
 264. Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka 1998/3. 101. old.
 265. Csíkos Csaba: Az EARLI-konferenciák szerepe a tudományos életben 1997/12. 96. old.
 266. Csíkos Csaba: Nem-paraméteres statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a pedagógiai kutatásban 1999/2. 113. old.
 267. Csíkos Csaba - Józsa Krisztián: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12. 117. old.
 268. Csíkos Csaba - Józsa Krisztián - Korom Erzsébet - Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 1997/12. 108. old.
 269. K. Csilléry Klára: Néprajzi képeskönyv Erdélyből 1995/6-7. 142. old.
 270. Csirmaz Mátyás: Tapintható történelem 1992/4. 79. old.
 271. Csóka Géza: Hajós György matematikai emlékverseny az ELTE-n 1993/5. 64. old.
 272. Csoknya Mária - Lengvári István: Az idegrendszer törzsfejlődése 1993/21-22. 120. old.
 273. Csoma Gyula: Dolgozók iskolái, mi lesz veletek? 1993/7. 49. old.
 274. Csoma Gyula: Kihívások és funkciók 1999/1. 61. old.
 275. Csoma Gyula: Közoktatási Szolgáltató Iroda 1991/1-2. 111. old.
 276. Csongor Anna: Kisebbségi kérdések (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 66. old.
 277. Csorba Csaba: Honismereti tankönyvek 1999/9. 116. old.
 278. Csorba Csaba: Történelemtankönyveink képei 1995/11-12. 70. old.
 279. Csorba F. László - Both Mária: A gravitáció 1995/3-4. 107. old.
 280. Csordás Gáborné: "Egészséged testben és lélekben" program tapasztalatai a péri Általános Iskolában 1993/20. 46. old.
 281. Csóriné Váradi Zsuzsanna: Témazáró vetélkedő-sorozat a 4. osztályos környezetismeret tanításában 1993/11. 71. old.
 282. Csölle Anita: A csoportdinamika szerepe az oktatásban 1993/12. 74. old.
 283. Csörgő Anikó: Mentsük meg a Csodaországot! 1994/13. 71. old
 284. Csősz József: Iskolakultúra - olvasáskultúra 1999/4. 106. old.
 285. Csőszi Sándorné: A Fifti-Fifti program és a környezetvédelem 1994/13. 65. old.
 286. Darvay Nagy Adrienne: Romeók és Júliák budapesti színpadokon 1997/2. 84. old.
 287. Dászkál Istvánné - Derzsi Andrásné: Környezeti nevelő tevékenység egy óvodában 1994/13. 45. old.
 288. Deák András Miklós: A kiscsoportos irodalomoktatás módszertani kérdéseiről 1995/1-2. 154. old.
 289. Deák András Miklós: A reinkarnáció amerikai mestere 1994/15-16. 131. old.
 290. Deák András Miklós: Egy nép tragikus-győzedelmes története 1997/1. 118. old.
 291. Deák András Miklós: Emberáldozat a civilizáció oltárán 1996/4. 108. old.
 292. Deák András Miklós - Ungvári Lászlóné: Sikersztori 1997/2. 95. old.
 293. Deák Ernő: Paradigmák paradoxonai 1994/6. 89. old.
 294. Deák Ferenc: Gnóthi szeauton 1999/8. 88. old.
 295. Deák Ferenc - Bagu Balázs: Anyanyelvi oktatás Kárpátalján 1998/5. 69. old.
 296. Deák László: A teljesség mintája: 100 vers 1994/11-12. 168. old.
 297. Deák László Imre: Maurits felfedezése 1994/15-16. 156. old.
 298. Debreczeni Tibor: Iskolát alapítunk 1997/1. 60. old.
 299. Debreczeni Tibor: Pedagógiai bábjáték 1992/1. 76. old.
 300. Dechy Erzsébet: Hímes tojás 1995/3-4. 136. old.
 301. Dehelán Anna: Comenius emlékére 1992/2. 70. old.
 302. Dehelán Anna: Mi az, hogy normális? 1992/4. 95. old.
 303. Deme Tamás: Mit tehetünk? 1991/10. 47. old.
 304. Dér Katalin: Értelmezéstani elvek a Bibliában 1999/1. 96. old.
 305. Dér Katalin: Latin tanulmányi verseny 1993/8. 89. old.
 306. Derzsi Andrásné - Dászkál Istvánné: Környezeti nevelő tevékenység egy óvodában 1994/13. 45. old.
 307. Dezséry Judit - Czeizel Endre - Péterfia Éva: Felkészülés a családi életre 1997/9. 88. old.
 308. Dippold Péter: A magyarságtudomány kézikönyve 1991/7-8. 115. old.
 309. Dippold Péter: Könyvtár, dokumentáció, kutatóintézet 1995/1-2. 76. old.
 310. Divicánová, Anna: Magyarországi szlovák kisebbség 1994/8. 82. old.
 311. P. Dombi Erzsébet: "Szabadon pintyebb a pinty" 1994/3. 90. old.
 312. Dombi Gábor: Alterna(t)ivitás a történelemoktatásban 1993/1. 67. old.
 313. Domján László: A Rábavidéki szlovén nemzetiségi olvasótáborok kialakulása és rövid története 1994/8.
  58. old.
 314. Domokos György: Csorba Csaba: Regélő váraink 1994/15-16. 130. old.
 315. Domokos János: Az egyházak bevonása a gyermekklub életébe 1992/11-12. 128. old.
 316. Domokos Zsuzsa: Irodalomtanítás 1992/8. 56. old.
 317. Domokos Zsuzsa: Kiadási ismeretek 1994/7. 61. old.
 318. Domokos Zsuzsa: Kötelező olvasmány - magyartanároknak 1992/11-12. 144. old.
 319. Domokos Zsuzsanna: Hozzászólás 1993/8. 56. old.
 320. Dömötör Adrienne: A keretbe rakhatatlan kép: happening, performance 1994/11-12. 170. old.
 321. Dömötör Adrienne: Gyermekszínház születőben 1992/1. 74. old.
 322. Dömötör Adrienne: Irodalomtanítás - másképp 1992/4. 77. old.
 323. Dömötör Adrienne: Mit, miért és hogyan? 1992/11-12. 143. old.
 324. Dömötör Adrienne: Péterek az Arany János Színház Kamaratermében 1993/1. 64. old.
 325. Dőry István: Az ENSI Környezeti Nevelési Programról 1993/24. 53. old.
 326. Dreikurs, R.: A személyiség egysége 1995/23. 87. old.
 327. Eigner Judit: Hittansztori? 1995/11-12. 84. old.
 328. Eisemann György: Filológia és hermeneutika 1997/6-7. 145. old.
 329. Ékes Beatrix - Pálfai Márton - Zsolnai Ferenc: Vita - egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old.
 330. Előd Nóra: Gyermekkultúra - fillérekből 1992/2. 65. old.
 331. Előd Nóra: Ki viszi át a kultúrát? 1994/4. 92. old.
 332. Előd Nóra: Reformpedagógiai olvasókönyv 1994/7. 64. old.
 333. Enyedi Sándor: A magyar iskolák helyzete Romániában 1994/3. 71. old.
 334. Enyedi Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1994/10. 81. old.
 335. Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Disputa Márai Sándor: Halotti beszéd című verséről 1992/11-12. 138. old.
 336. Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Disputa Gion Nándor A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni cimű novellájáról 1993/10. 78. old.
 337. Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Disputa Fernandy György Szarvasok című novellájáról 1993/3-4. 134. old.
 338. Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Disputa Grendel Lajos Az onirizmus tréfái - 3. című novellájáról 1993/6. 79. old.
 339. Erdélyi Erzsébet - Nobel Iván: Disputa Tőzsér Árpád Férfikor című verséről 1993/1. 51. old.
 340. L. Erdélyi Margit: A kultúraközvetítés lehetőségei filológiai szakon 1999/9. 112. old.
 341. Eszik Zoltán - Kovács László: Iskolaszék az általános művelődési központokban 1995/20-21. 94. old.
 342. Eszik Zoltán: Egy mamutiskola humanizálása 1992/11-12. 122. old.
 343. Fábián Gyöngyi: A mentor szerepének szociálpszichológiai megközelítése (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/10. 76. old.
 344. Fábián László: A misztikus költő eretneksége 1997/3. 88. old.
 345. Fábián László: Az érzékileg létrehozott értelem 1997/4. 98. old.
 346. Fábián László: Szőnyegrojt 1998/9. 86. old.
 347. Fábián László: Vagyok én az én időm? 1997/5. 98. old.
 348. Fábiánné Nádudvari Tatjána: Idegennyelv-oktatás szociokultúrális szemszögből 1995/5. 54. old.
 349. Fábry Béla: A Károlyi István Gyermekközpontról 1997/1. 66. old.
 350. Fábry Béla: Átalakulás Fóton 1999/8. 96. old.
 351. Faludi Szilárd: "Kérdezni tudni kell" 1998/8. 125. old.
 352. Faludi Szilárd: A "nyaraltatás pedagógusa" 1994/4. 90. old.
 353. Faludi Szilárd: "Emlékezés az új iskolára" 1993/12. 71. old.
 354. Faludi Szilárd: Makarenko hagyatéka napjainkban 1996/4. 114. old.
 355. Faludi Szilárd: Prohászka Lajos oktatáselmélete 1997/2. 107. old.
 356. Faludi Szilárd: Szabadságra nevelés 1993/19. 64. old.
 357. Faludy Szilárd: A "másik ember". Karácsony Sándor (1891-1952) és az "alexandriánusok" 1994/15-16.
  98. old.
 358. Falus Iván: Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6-7. 135. old.
 359. Falvay Dávid: Könyvek a reformkorról 1995/15-16-17. 220. old.
 360. Falvay Károly: Hozzászólás Bodza Klári és Paksa Katalin Magyar Népi Énekiskolájához 1994/7. 80. old.
 361. Farkas Attila Márton: Tenigl-Takács László: India Története 1998/12. 110. old.
 362. Farkas Edit: Egy versolvasás dinamizmusa 2000/11. 70. old.
 363. Farkas József: Elektronikus levelezés 1992/3. 69. old.
 364. Farkas Károly: Játékos informatika 1992/3. 71. old.
 365. Farkasné Orsolyák Irén - Rózsahegyi Márta: Egy általános iskolai kémiaverseny feladatai és eredményei 1994/1-2. 129. old.
 366. Fatalin László - Varsics Zita: A szavazás egy matematikai modellje 1993/3-4. 100. old.
 367. Fatalin László: A tudomány térképe 1995/23. 106. old.
 368. Fatalin László: Laplátogató - Abacus 1994/24. 81. old.
 369. Fazekas Erika: Többet, jobban, könnyebben 1992/5. 60. old.
 370. Fazekasné Bartha Mária: A szlovák tanítóképzés Esztergomban 1993/8. 97. old.
 371. Fehér Péter: Az elektronikus hálózatok lehetoségei 1994/24. 73. old.
 372. Fehérné Gergely Judit: Az egészségnevelés lehetőségei a gimnáziumi biológia oktatásában 1994/9. 63. old.
 373. Feith Bence: Oldás és kötés 1992/2. 54. old.
 374. Feketéné Szakos Éva: "Szelíd pedagógia" az életvitel programok oktatásában 1998/1. 127. old.
 375. Felkai Piroska: A metanarráció formai sokszínűsége 1998/8. 122. old.
 376. Felkai Piroska: Az átmenet retorikája 2000/4. 74. old.
 377. Felkai Piroska: Korszakformáló mítoszok nyomában 1997/2. 98. old.
 378. Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: A nem verbális jelek az írásban 1994/6. 60. old.
 379. Ferenczi Rita: Tankönyvkiállítás Kolozsváron 1994/7. 66. old.
 380. Fernengel András: A legkisebb királyfi és a környezetvédelem 1993/9. 65. old.
 381. Fernengel András: Az iskolai nomád táborozás 1993/21-22. 130. old.
 382. Fersch Attila: A természetvédelmi nevelésről 1995/3-4. 150. old.
 383. Filep Tamás Gusztáv: Felföldi olvasókönyv 1998/5. 67. old.
 384. Fischerné Dárdai Ágnes: Történelemtanítás a rendszerváltás után nemcsak Magyarországon 1996/12.
  61. old.
 385. Fitos László: A pitagoraszi számhármasok általánosításai 1994/5. 57. old.
 386. Fitz Péter: Matti Kujasalo kiállítása Budapesten 1995/15-16-17. 196. old.
 387. Fledrich Tünde: A videofilm jelentősége az oktatásban 1996/6-7. 185. old.
 388. Flusser, Villém: A design szóról 1995/20-21. 119. old.
 389. Flusser, Vilém: Az információs társadalom mint földigiliszta 1996/6-7. 193. old.
 390. Flusser, Vilém: Felebaráti szeretet 1993/20. 65. old.
 391. Fodor Sándor: Hagyomány és korszerűség 1994/5. 67. old.
 392. Fogarassy Miklós: Mi az, hogy "magyar gyermekirodalom" 1994/3. 83. old.
 393. Fóhn Márta: Élesszétek magatokban a tüzet! 1995/13-14. 120. old.
 394. Fónagy Julianna: Az információ és az ember 1995/10. 52. old.
 395. Fóris Ágota: A rendkívüli és az átlagos elme 1999/11. 112. old.
 396. Fóris Ágota: Egy olasz nyelvészeti antológiáról 1999/3. 106. old.
 397. Fóris Ágota: Kezdeti lépések a lexikográfia-oktatásban 2000/2. 83. old.
 398. Fóris Ágota: Szótárak könyvben és monitoron (előszó) 2000/8. 95. old.
 399. Fóris Ágota: Tudománytörténeti remeklések 1999/12. 71. old.
 400. Fóris-Ferenczi Rita: Lehetőségek vonzásában 1995/6-7. 122. old.
 401. Földényi F. László: A bor sugárzása 1995/1-2. 165. old.
 402. Franyó István: Biológiai fogalmak és kifejezések 1993/11. 69. old.
 403. Fráter Veronika: Tanulmányok "tükörszimmetriája" 1997/1. 111. old.
 404. Frick Mária: A mesei erőszak bűvöletéről 1995/11-12. 108. old.
 405. Friss Péter - Sári Lajos: A Kontyfa iskola programjáról 1994/15-16. 63. old.
 406. Fuchs Lívia: Jel 1993/10. 86. old.
 407. Futaki József: Két tanulmány a cigány gyermekekről 1992/11-12. 149. old.
 408. Fülei-Szántó Endre - Kurdi Krisztina: Az évszázados hűség 1993/18. 73. old.
 409. Fülöp Ferencné: A Freinet-pedagógia alkalmazása 1994/1-2. 127. old.
 410. Fülöpné Sváb Jolán: Kalendárium 1994/5. 81. old.
 411. Fűzfa Balázs: A megszólalás nehézségei 1994/15-16. 103. old.
 412. Fűzfa Balázs: A megtalált bizonyosság 1994/1-2. 154. old.
 413. Fűzfa Balázs: "Csak másban moshatod meg arcodat" 1992/8. 72. old.
 414. Fűzfa Balázs: Ember és vers 1993/6. 81. old.
 415. Fűzfa Balázs: Hallgatni, várni -Ęavagy milyen egy jó magatartás- és türelemtan? 1996/4. 105. old.
 416. Fűzfa Balázs: "Hegyek, fák, füvek" 1995/3-4. 140. old.
 417. Fűzfa Balázs: Jegyzet egy Kormos István-vershez 1993/15-16. 108. old.
 418. Fűzfa Balázs: Láthatatlan egypercesek 1995/6-7. 115. old.
 419. Füzi László: A Tanúról - 1992-ben 1993/6. 88. old.
 420. Füzi László: Németh László politikai gondolkodása 1991/7-8. 134. old.
 421. Füzi László: Sándor Iván: Vég semmiség 1993/15-16. 109. old.
 422. Gaál Jánosné: Evangélikus hitoktatás kisgyermekeknek 1992/11-12. 133. old.
 423. Gabnai Katalin: "Ott van, uram, egy kotlóalja gyermek" 1991/7-8. 132. old.
 424. Gabnai Katalin: A Jónás-klip 1992/5. 83. old.
 425. Gabnai Katalin: A képzők képzéséről (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 56. old.
 426. Gabnai Katalin: Átváltozásaink és a szélöreg 1993/19. 68. old.
 427. Gabnai Katalin: Hobo tanár úr 1992/1. 73. old.
 428. Gabnai Katalin: Összetört mondatok a gumiasztal-ágyon 1992/2. 74. old.
 429. Gabnai Katalin: Vigyázat! - Csongor! 1994/24. 91. old.
 430. Gácsi Erzsébet - Micheller Magdolna: Önkormányzat középfokon 1993/23. 53. old.
 431. Gál Imre: Hasonmás - Az ember kettőssége 1994/20 74. old.
 432. Galambos Adrienne: A tapasztalás új módjai és formái 1997/3. 118. old.
 433. Galántai Zoltán: A. R. Pratkanis - E. Aronson: A rábeszélőgép 1994/14. 76. old.
 434. Galántai Zoltán: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban 1993/11. 66. old.
 435. Galántai Zoltán: Élet és Tudomány 1993/5. 84. old.
 436. Galántai Zoltán: Jay Ingram: The science of everyday life 1994/14. 78. old.
 437. Galántai Zoltán: Laplátogatás - a Tudomány 1993/13-14. 115. old.
 438. Galántai Zoltán: Robotok 1993/12. 47. old.
 439. Galántai Zoltán: Dougal Dixon: Az ember után 1993/5. 62. old.
 440. Galicza János: Dimenziók: az osztályfőnök funkciói 1993/5. 93. old.
 441. Gálosi Adrienne: Fordítás és etika 2000/4. 81. old.
 442. Garai Zsolt: Az oktatási mező és játékosai 1999/11. 87. old.
 443. Gárdonyi Máté: A vizuális nevelés teológiai megközelítése 2000/2. 99. old.
 444. Gärtner Vilmosné -Vásárhelyi Tamás - Szikossy Ildikó: Már az óvodásokkal és a kisiskolásokkal is járjunk múzeumba? 1994/13. 59. old.
 445. Gáspár Csaba László: LAPLÁTOGATÓ Szemlélődés Pannonhalmáról 1995/11-12. 82. old.
 446. Gáspár Csaba László: Martin Buber: A próféták hite 1996/4. 110. old.
 447. Gáspár Sarolta - Horváth Ida: "A kóbor kutyákat szoktam csak sajnálni" 1992/5. 78. old.
 448. Gáspár Sarolta - Horváth Ida: "Mindig rosszak járnak az eszemben..." 1992/8. 93. old.
 449. Gaul Emil: A kézimunka-oktatás meghonosodása az elemi népiskolában 2000/5. 72. old.
 450. Géczi János: Az egyetlen föld 1991/6. 72. old.
 451. Géczi János: Filmszemle után 2000/3. 97. old.
 452. Géczi János: Szúrópróba 1992/2. 75. old.
 453. Géczi János: Veszélyben a világunk 1993/9. 50. old.
 454. Géczi János: Világ-egyetem 1996/4. 93. old.
 455. Gecse Gáborné: Olvasásmegértési diagnosztikus mérés a 6. osztályban 1997/6-7. 166. old.
 456. Gecsényi Lajos: Bűnös nemzet? 1993/15-16. 171. old.
 457. Gerse Károly: A magyar erőműrendszer modernizációja 1994/18. 73. old.
 458. Gerse Károly: A magyar villamosenergia-rendszer 1994/17. 75. old.
 459. Gintli Tibor: A szent Lehetetlenség 1999/1. 92. old.
 460. Gócza Anita: Menuhin-program a toleranciáért 1999/4. 108. old.
 461. Gocsál Pál: Az olvasótábortól a civil egyetemig 1998/9. 72. old.
 462. Golden Dániel: "Tiszán innen, Dunán túl - ez a posztmagyar" 1996/12. 96. old.
 463. Golden Dániel: Az irodalom történetiségének és megértésének feltételei 1996/5. 121. old.
 464. Golubovné Gergely Anna: A környezet megismerése és védelme 1996/10. 79. old.
 465. Gosztonyi Géza: Lakóhely és szociálpolitika (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 68. old.
 466. Gönczöl Enikő: A pedagógus-továbbképzés átalakulásának első tapasztalatai 1998/9. 120. old.
 467. Gönczös István: Egy diákparlamenti interpelláció sorsa 1994/20. 44. old.
 468. Göőz Lajos: Hasznosítható tapasztalatok 1993/13-14. 123. old.
 469. Göőz Lajos: Környezetvédelem az angol felsőoktatásban 1993/9. 60. old.
 470. Götz Eszter: Dörmögő Dömötör 1993/1. 62. old.
 471. Götz Eszter: Képek a magyar fotóhistóriából 1994/14. 89. old.
 472. Granasztói Szilvia: Műelemzés 1995/22. 80. old.
 473. Gróf Ferenc: Biztonságpolitika 1998/4. 106. old.
 474. Grüll Tibor: A Könyvek Könyve - irodalomórán 1998/1. 99. old.
 475. Gulyás Pálné: A természeti, környezeti nevelés, mint a nevelés megújításának lehetősége és kényszere - rá-csodálkozás, rácsodálkoztatás a természetre, természeti, környezeti nevelés alkotó, kutató tanárokkal 75. old.
 476. Gulyás Róbert: Pillanatfelvételek a kéttannyelvűségről 1994/15-16. 160. old.
 477. Gúti Erika: A nyugati fríz kisebbség túlélési esélyei Hollandiában 1999/8. 101. old.
 478. Gúti Erika: Idegen nyelvek tanítása Hollandiában 2000/2. 102. old.
 479. Gyémánt Csilla: Kalauz a versértelmezéshez 1991/7-8. 117. old.
 480. Cs. Gyimesi Éva: A Collegium Transsylvanicum Alapítvány 1994/10. 85. old.
 481. Gyivicsán Anna: Szlovák oktatás Magyarországon 1993/15-16. 161. old.
 482. Gyólity Péter - Czékus Géza: A számítógép használata az óvodai környezetismeret foglalkozásokon 1996/2. 117. old.
 483. Győrffi István: A filozófia mint életművészet 1995/11-12. 89. old.
 484. Győrffy Iván: Laplátogató 1995/8-9. 154. old.
 485. Györffy Miklós: A költő és hazája 1999/6-7. 151. old.
 486. György Lajosné: A félrevezetés könyvei 1997/5. 110. old.
 487. Győri Anna: Felvételi "válogató" Spanyolországban 1993/12. 37. old.
 488. Győri Ferencné - Merényi Józsefné: Tehetséggondozás matematikából a 3. osztályban 1995/5. 61. old.
 489. Győri Ferencné - Merényi Józsefné: Témazáró vetélkedősorozat a 3. osztályos környezetismeret oktatásá-ban 1994/20. 84. old.
 490. Haider Edit: Kreativitás a 21. század közepén 1992/2. 63. old.
 491. Hajda Balázs: A hazai Foucault-recepció lehetőségei 1999/3. 108. old.
 492. Hajdu Tibor: A "Jelcin-dosszié" és ami hiányzott belőle 1994/6. 91. old.
 493. Hajnal Péter: Érdekes kombinatorikai problémák 1991/10. 31. old.
 494. Hajtman Ágnes - Mayer József: A felnőttoktatás jelene és jövője 1993/7. 51. old.
 495. Halász Antónia - Wajand Judit: A körülmények hatalma 1994/7. 54. old.
 496. Halász Gábor: Az OKI kutatási központja 1991/4. 56. old.
 497. Halász Péter: A művészet, népművészet szerepe a környezeti nevelésben 1993/17. 79. old.
 498. Halász Tibor: Tanterveinkről 1997/9. 100. old.
 499. Halász Zoltán: Tíz éves a gimnáziumi technika tantárgy 1991/10. 71. old.
 500. Halmai Tamás: Az elhagyott horizont 1999/5. 111. old.
 501. Halmai Tamás: Műfajelmélet helyett műfajelméleti gondolkodás 1999/1. 80. old.
 502. Hamedi, Michéle: "Így látja ő..." 1994/11-12. 157. old.
 503. Hamrák Anna - Bognár Mária - Loránd Ferenc - Trencsényi László: Útinaplókból 1994/19. 65. old.
 504. Hamvas Béla: Bartók 1993/18. 32. old.
 505. Hancz Péter - Zrencsik Andrea - Hídvégi Máté: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14.
  129. old.
 506. Handler Andrásné: Nyelvoktatás a szentpéterfai általános iskolában 1994/8. 57. old.
 507. Hangay Zoltán: Konferencia a magyartanításról 1991/7-8. 125. old.
 508. Hansági Ágnes: A bőség zavara a zavar bősége? 1997/11. 109. old.
 509. Hansági Ágnes: Aszinkrónia az irodalomtanításban 1996/12. 84. old.
 510. Hansági Ágnes: Diszkusszió nélküli vita: néma-játék 2000/10. 80. old.
 511. Hansági Károly: Tapasztalatok a kéttannyelvű oktatásról 1993/15-16. 148. old.
 512. Hardi András: A tájékozódás, természetjárás, tájfutás 1993/21-22. 170. old.
 513. Hársfai Péter: In formatika 1995/11-12. 126. old.
 514. Hársfai Péter: Zanzák a jövőnek 1994/1-2. 159. old.
 515. Hász Erzsébet: Olvasmányélmények és szuicidprofilaxis iskoláskorban 1998/11. 94. old.
 516. G. Havas Judit: Mit értesz azon, hogy...? 1995/3-4. 120. old.
 517. G. Havas Katalin: Gondolkodni kell tanítanunk! 1999/1. 76. old.
 518. Havas Péter: A Körlánc (egy USA-magyar Környezeti Nevelési Projekt) első éve 1993/24. 48. old.
 519. Havas Péter: Az Észak-Amerikai Környezeti Nevelési Egyesület Konferenciája 1996/1. 119. old.
 520. Havas Péter: Nemzetközi környezeti nevelési tanácskozás Savonlinnában 1996/12. 47. old.
 521. Hecz Istvánné: A szemléletformálás nehézségei 1996/10. 88. old.
 522. Hecz Istvánné: Természetvédelmi szaktábor szervezése és programja 1993/13-14. 111. old.
 523. Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt első éve 1993/3-4. 143. old.
 524. Hegedűs Attila: Vidám iskola? 1997/9. 119. old.
 525. Hegedűs Péter: A Szabó Ervin Könyvtár új székháza 2000/4. 55. old.
 526. Hegedűsné Nagy Magdolna: "Így látjuk mi..." 1994/11-12. 156. old.
 527. Hegyesi Gábor: Szociálpedagógia és a szociális munka (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 59. old.
 528. Henzer Zsuzsanna: A szenvedés értelmezése 1997/4. 107. old.
 529. Herczog Mária: Gyermekvédelem (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10.
  64. old.
 530. Hermann Róbert: A Szemere-kormány külpolitikája 1996/8. 122. old.
 531. Hermann Róbert: Budapest az újkorban 1996/4. 100. old.
 532. Hermann Róbert: Tetszésdíjas könyv 1995/6-7. 99. old.
 533. Hervey Sándor: Az elidegenedés három motívuma 1997/10. 89. old.
 534. Hídvégi Máté - Hancz Péter - Zrencsik Andrea: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14. 129. old.
 535. Hidvégi Péter: Egy új iskolai kultúra kibontakozásának lehetőségei hazánkban 1998/8. 95. old.
 536. Hidy Péter: Mondd mama, a magyar nyelvet te találtad ki? 1993/5. 60. old.
 537. Hinzen, Heribert: A nemzetközi felnőttképzés komparatív és kooperatív aspektusai 2000/10. 66. old.
 538. Hites Sándor: "Persze délibáb az egész" 1998/2. 106. old.
 539. Hites Sándor: Ugyanakként mondása másnak 2000/3. 69. old.
 540. Hlatky Attiláné: Simple Present or Present Continuous? 1993/18. 44. old.
 541. Hobson, Art: Releváns fizikát mindenkinek (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 108. old.
 542. Hock Zsuzsanna: "Ebben a »phrase«-ban hol a »virgule«?!" 1994/11-12. 159. old.
 543. Hollai Márta: Mértan, geo-metria, geometria 1994/24. 75. old.
 544. Holnapy Dezső: Oktatunk, vagy elvtelenül kiszolgálunk? 1998/6-7. 125. old.
 545. Homor Tivadar: Könyvtárpedagógia a helyi tantervben 1995/22. 56. old.
 546. Honffy Pál: A tankönyvek nyelve 1993/21-22. 143. old.
 547. Honffy Pál: Az esztétika átrendezése 1997/5. 116. old.
 548. Honffy Pál: Gondolatok egy hasznos erkölcstani kézikönyv kapcsán 1994/20. 68. old.
 549. Honffy Pál: Két könyv a szépről 1999/12. 69. old.
 550. Horánszky Nándor: A bibliográfiák bibliográfiája 1994/14. 84. old.
 551. Horánszky Nándor: Az óratervek kialakításának néhány szempontja 1994/20. 54. old.
 552. Horánszky Nándor: Iduna költészetének tanítása a polgári iskolákban 1994/21. 82. old.
 553. Horn Gábor: A cigány gyerekek oktatásának fejlesztése 1995/24. 76. old.
 554. Horpácsi Sándor: Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés 1994/6. 99. old.
 555. Horpácsi Sándor: Diplomásból értelmiségi 1995/3-4. 164. old.
 556. Horpácsi Sándor: Embertan 1994/22-23. 150. old.
 557. Horpácsi Sándor: Jézus élete és tanítása 1995/1-2. 103. old.
 558. Horpácsi Sándor: Mekkorák a levendulabokrok 1995/6-7. 116. old.
 559. Hortobágyi Katalin: A Gesamtschule iskolatípus és szerepe a német iskolarendszerben 1991/6. 86. old.
 560. Hortobágyi Katalin: A projekt-módszer 1991/5. 66. old.
 561. Hortobágyi Katalin: Egy németországi tanulmányút tapasztalatai 1996/11. 102. old.
 562. Hortobágyi Katalin: Környezeti nevelés konferencia 1992/5. 68. old.
 563. Hortobágyi Katalin: Újjászülető erdei iskolák Magyarországon 1993/13-14. 85. old.
 564. Horváth István: Milyenek a románok? 1995/1-2. 123. old.
 565. Horváth Attila: Elektronikus információcsere - globális nevelési program 1991/5. 64. old.
 566. Horváth Endre: Az AIDS és megelőzése 1995/13-14. 131. old.
 567. Horváth Gyuláné: Az eredményesebb iskolai nyelvtanulásért 1993/18. 41. old.
 568. Horváth Ida - Gáspár Sarolta "Mindig rosszak járnak az eszemben" 1992/8. 93. old.
 569. Horváth Ida - Gáspár Sarolta: "A kóbor kutyákat szoktam csak sajnálni" 1992/5. 78. old.
 570. Horváth Pál: A Bibliáról - több szempontból 1998/1. 92. old.
 571. Horváth Pál: Hittudományi kézikönyv kezdőknek és haladóknak 1996/12. 74. old.
 572. Horváth Szabó Katalin: Szociális kompetencia - kreatív konfliktusmegoldás 1995/13-14. 133. old.
 573. Horváth Szilárdné: Amiben világelsők vagyunk 1999/9. 124. old.
 574. Horváthné Papp Ibolya: Talán mégis megszerettethető? 2000/6-7. 161. old.
 575. Horvatovich Sándorné: Ajánlás egy biológia órára 1991/9. 48. old.
 576. Horvatovich Sándorné: Az attitűdvizsgálatok és az elemzésük 1993/9. 81. old.
 577. Horvatovich Sándorné: Szabályozással kapcsolatos vizsgálatok 1993/20. 61. old.
 578. Hunya Márta: Lelki egészségtan 1992/10. 66. old.
 579. Huszár Zsuzsanna: Hogyan építsünk tanösvényt? 1999/8. 105. old.
 580. Ichnád Sándor: NATURIT-ház az oktatásban 1992/10. 74. old.
 581. Ichnád Sándor: Újra itt van 1993/5. 95. old.
 582. ifj. Zátonyi Sándor - Zátonyi Sándor: Új fizika tanterv és tankönyvsorozat 1993/17. 50. old.
 583. Ignácz Mária - Cserti Csapó Tibor: Van-e köze a cigány kisebbségi önkormányzatoknak a cigány oktatási programokhoz? 2000/12. 96. old.
 584. Illyés Izabella: Olvasónapló 1994/24. 86. old.
 585. Illyés Sándor - Oláhné Vágó Irén: A PSZM Projekt 3. alkuratóriumának tevékenysége 1993/3-4. 153. old.
 586. Imre István - Balogh Klára: Freinet-műhely Tiszabőn 1996/3. 82. old.
 587. Imrei István: A tiszabői Freinet-műhelyről 1998/12. 95. old.
 588. Iszlai Zoltán: A járkálás öröme 1994/6. 101. old.
 589. Iván Csaba: Kiss Anna: A macskaprémkalapos hölgy 1993/15-16. 105. old.
 590. Iván Csaba: Mit tanulhatunk a jósoktól? 1995/15-16-17. 210. old.
 591. Iván László: 130 éve született a magyar fonomimika megteremtője 1993/17. 81. old.
 592. Iván László: Szilos ötvenéves? 1997/1. 77. old.
 593. Iván M. Zsuzsanna: Kis testsúly - evolúciós stratégia? 2000/12. 77. old.
 594. Jádi Zsuzsanna: "Tűzre, vízre vigyázzatok..." 1997/9. 111. old.
 595. Jaeger Péter: Technika-ökológia-pszichológia 1994/9. 44. old.
 596. Jákfalvi Magdolna: Egy színház a világ 1997/5. 106. old.
 597. Jáki László: Egy folyóirat az oktatástechnika szolgálatában 1991/1-2. 144. old.
 598. Jani Mária: Tanítási gyakorlaton Amerikában - tanárszemmel 1994/15-16. 75. old.
 599. Jani Tibor: A közlekedés reflexei 1991/10. 69. old.
 600. Jankovics József: Apa és fiú 1994/11-12. 120. old.
 601. Járó Katalin: Az iskola rejtett üzenetei 1993/15-16.
 602. Jelenik Gyuláné: Múzeumpedagógiai módszerek és tapasztalatok a Petőfi Irodalmi Múzeumban 1993/12. 80. old.
 603. Jeney Lajos: Tér, térszervezés, pedagógia 1995/8-9. 149. old.
 604. Jeney Lajos: Tornateremépítési kormányprogram 1993/18. 92. old.
 605. Joób Árpád: Egy tantervelképzelés elé 1997/9. 98. old.
 606. Jósvai Lídia: A logika humora 1994/15-16. 68. old.
 607. Jósvai Lídia: Kétely és szabadság, esszé és életstílus 1993/8. 76. old.
 608. Józsa Krisztián - Csíkos Csaba: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12. 117.old.
 609. Józsa Krisztián - Csíkos Csaba - Korom Erzsébet - Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 1997/12. 108. old.
 610. Juhász Erika - Márkus Edina - Szabó Irma: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata (Termé-szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 97. old.
 611. Juhász Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés 1993/1. 44. old.
 612. Juhász Erzsébet: Beszédhelyzetváltások Mándy Iván Mi az, öreg című művében 1995/15-16-17. 213. old.
 613. Juhász Erzsébet: "Találkozás egy haldoklóval" 1994/1-2. 155. old.
 614. Juhász György: Adalékok a magyarországi nemzetiségi oktatás helyzetéhez 1994/8. 46. old.
 615. Juhász Zoltán: Információátadás a népzenében 2000/4. 92. old.
 616. Juhász-Nagy Pál - Szabó Mária: Természet és ember 1993/24. 65. old.
 617. K. Gy.: Átdolgozott földrajztankönyv 1993/17. 69. old.
 618. K. I.: "A bőrömből még kibújhatok, de az agyamból nem" 1996/6-7. 170. old.
 619. Káldi Tamás: Profil tervbank 1995/13-14. 135. old.
 620. Kállai Katalin: Az új magyar drámáért 1998/5. 99. old.
 621. Kalmár Gyula: Mire jó a számítógép a zeneoktatásban? 1995/5. 72. old.
 622. Kály-Kullai Károly: Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat 1995/13-14. 136. old.
 623. Kamarás István: A világra nyitott lény 1992/1. 55. old.
 624. Kamarás István: Az embertudományok metaszintje 1995/1-2. 89. old.
 625. Kamarás István: Lehet tanulni, lehet készülődni 1994/18. 58. old.
 626. Kamarás István: Komplex 1995/3-4. 141. old.
 627. Kamarás István: Kongatás félrevert harangokkal 1995/18-19. 112. old.
 628. Kamarás István: Kongatás félrevert harangokkal 1996/12. 78. old.
 629. Kamarás István: Mi is mozgatja az olvasót? És merre? 1991/7-8. 112. old.
 630. Kamarás István: Olvasás és magyarság innen és túl 1994/1-2. 151. old.
 631. Kamarás István: Önmegváltás vagy önpusztítás 1993/18. 38. old.
 632. Kamarás István: Rendszerváltás a pedagógiában 1997/2. 115. old.
 633. Kamarás István: Változatok az erkölcstanra (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 87. old.
 634. Kapitány Gábor: Tanáraim 1997/1. 81. old.
 635. Kaposi László: Magyar Diákszínjátszók II. Nemzetközi Találkozója 1992/2. 71. old.
 636. Karácsonyné Molnár Erika: A húsvéti ünnepkör játékaiból 1992/10. 84. old.
 637. Karácsonyné Molnár Erika: Gergelyjárás 1992/4. 96. old.
 638. Karácsonyné Molnár Erika: Pünkösdölő 1994/10. 77. old.
 639. Karádi Zsolt: Az Abafitól a Buda haláláig 1998/9. 79. old.
 640. Karikó Sándor: A nevelésfilozófia polgárjogáért 1999/9. 104. old.
 641. Karlovitz János: Tankönyvügyünk - történeti és nemzetközi összehasonlítások tükrében 2000/11. 93. old.
 642. Károly Frigyes: Hellász-nap 1997/1. 101. old.
 643. Károly Krisztina: A nyelvtanár szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban 1993/15-16. 151. old.
 644. Kárpáti Andrea: Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? 1995/1-2. 158. old.
 645. Kárpáti Andrea: Számítógéppel segített tanulás 1997/12. 99. old.
 646. Kása Molnár Magdolna: "Ki mondjon igazat, ha nem az ember" 1994/15-16. 135. old.
 647. Kása Molnár Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalomban 1994/3. 93. old.
 648. Kása Zoltán: A rekurzív algoritmusok tanításáról 1994/24. 56. old.
 649. Kassai Ilona: A kommunikáció sikerességére való nevelés 1995/10. 60. old.
 650. Kaszáné Takács Éva - Civin Vilmos - Szabó János: Energia és környezetvédelem 2000/6-7. 209. old.
 651. Katona András: Történelemtanítás és tantárgypedagógia 1994/1-2. 143. old.
 652. Katona Csaba: Gyermeki jogok és érdekek érvényesülése az iskola belső jogvilágában 1993/23. 57. old.
 653. Katus Magdolna - Végvári Ágnes: A Magyar Természettudományi Múzeum millecentenáriumi rendezvénye 1997/2. 113. old.
 654. Kecskés Andrásné: Szent-Györgyi Albert díj, 1991 1992/2. 62. old.
 655. Kedves Gyula: "Budavára a miénk!" - 1849. május 21. 1994/10. 67. old.
 656. Kelemen Elemér: Az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6-7. 130. old.
 657. Kemény Katalin: Henry Moore 1994/15-16. 142. old.
 658. Kemény Pálné: Hervadó tátikák 1991/9. 69. old.
 659. Kerényi A. Ödön: A magyarországi közcélú villamosenergia-szolgáltatás története 1997/5. 121. old.
 660. Kerényi Attila: A földrajz és a környezetvédelem kapcsolata 1994/9. 50. old.
 661. Keresztes György: A Védáktól Derridáig 1998/5. 110. old.
 662. Keresztes György: Középiskolai filozófia oktatási kísérlet Törökbálinton 1999/6-7. 179. old.
 663. Kereszty Éva: Gyógyszer- és drogfogyasztással összefüggő halálesetek 1995/13-14. 139. old.
 664. Kereszty Zsuzsa: Különböző - hasonló? 1994/19. 55. old.
 665. Kéri Katalin: "Ó, Niszaba, tied a dicséret!" 1997/3. 78. old.
 666. Kéri Katalin: Halk női hang a 18. századból 1997/6-7. 164. old.
 667. Kéri Katalin: Rendszer és tudás 1997/10. 110. old.
 668. A. Kéri Katalin: Az indusdió magja 1998/5. 76. old.
 669. A. Kéri Katalin: Egy salamancai diák naplója 1568-69-ből 1998/1. 125. old.
 670. A. Kéri Katalin: Ibn Tufail, az arab Rousseau 1997/4. 120. old.
 671. Keszeg Vilmos: Szövegerózió az alkalmi költészetben 1995/6-7. 117. old.
 672. Keszler Mária: Visszatekintés 1994/8. 107. old.
 673. Keszthelyi Rezső: A Szép versek 1992 1993/15-16. 140. old.
 674. Keveházi Katalin: Az olasz reneszánsz 1996/9. 97. old.
 675. Keveházi Katalin: Biblia 5.0 1998/1. 89. old.
 676. Keveházi Katalin: Könyvtárszoba a hálózaton 2000/11. 83. old.
 677. Király István: Az egész önvédelme 1992/8. 85. old.
 678. J. Király István: Álarc a szélben 1991/7-8. 122. old.
 679. J. Király István: A fekete szivárványszínei 1996/3. 121. old.
 680. J. Király István: Az egész önvédelme 1992/8. sz. 85. old
 681. J. Király István: Hey, Joe... 1992/10. 78. old.
 682. J. Király István: "Te, te nem fogsz meghalni" 1992/1. 81. old.
 683. Király László: Miért nem esnek le a felhők? 1993/3-4. 102. old.
 684. Kisfaludi Andrea: Salter's Science 1994/14. 61. old.
 685. Kisházi Veronika: Azsúrozás 1993/21-22. 157. old.
 686. Kiss Antal: Arany János moza-ikon 1999/2. 93. old.
 687. Kiss Antal: Kötéltánc 1995/15-16-17. 215. old.
 688. Kiss Antal: Valódi kenyér 1995/20-21. 116. old.
 689. Kiss Antal: Vörösmarty és Jung 1995/11-12. 91. old.
 690. Kiss Balázs: Óvodapedagógusok és tanítók továbbképzése Kazincbarcikán 1994/13. 51. old.
 691. Kiss É. Katalin: A műveltségtartalom változása 1996/5. 75. old.
 692. Kiss Erzsébet: Roma gyerekek képzése a Kárpátok Eurorégió magyarországi területén 2000/12. 69. old.
 693. Kiss Éva: A dán oktatási rendszer néhány jellemzője 1993/12. 34. old.
 694. Kiss Gabriella: Merlin legújabb varázslata 1995/15-16-17. 197. old.
 695. Kiss Irén: De Sade márki, az erkölcsforradalmár 1995/6-7. 110. old.
 696. Kiss Irén: Kosztolányi, a PEN-elnök 1994/21. 77. old.
 697. Kiss Judit - Péntekné Weinelt Beáta - Török Gábor: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép-kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
 698. Kiss Lajos: A libapásztorlány játékai 1992/2. 66. old.
 699. Kiss Margit - Szeghő István: A mozgás oka 1994/4. 80. old.
 700. Kiss Sándorné: A japán nyelv és kultúra 1993/3-4. 128. old.
 701. Kiss Zoltán: Bereményi Géza történelemkönyve 1998/9. 97. old.
 702. Knausz Imre: Töprengés a történelemtanításról 1994/1-2. 134. old.
 703. Kóbor Márta: Angol-magyar bank- és tőzsdeszótár 2000/8. 108. old.
 704. Kocsis Mihály: A PSZM Projekt 4. alkuratóriumának tevékenysége 1993/3-4. 156. old.
 705. Kocsis Mihály: Iskolai tudásmérés Baranya megyében 2000/6-7. 196. old.
 706. Kocsis Mihály: Szerkezeti és tartalmi változások a képzésben (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 94. old.
 707. Kocsis Mihály: Weszely Ödön munkássága a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen 1999/8.
 708. 114. old.
 709. Kohl Ágnes: Környezetkultúra az óvodában 1994/13. 50. old.
 710. Kojanitz László: Hadtörténelem fiataloknak 1991/7-8. 116. old.
 711. Kókay György: Neveléstudomány a felvilágosodás korában 1999/12. 67. old.
 712. Kolics Pál: A térségi oktatáspolitika az iskolatársulásban 1996/6-7. 166. old.
 713. Koltai Dénes - Várnagy Péter: A magyar felnőttoktatás jogi környezete 2000/10. 61. old.
 714. Koltai Péter: Könyv a gyerekek jogairól 1994/22-23. 128. old.
 715. Komáromi Gabriella: "Végtelen Történet" 1997/11. 113. old.
 716. Komáromi Gabriella: Gyermekkönyvkultúra Ausztriában és Magyarországon 1993/12. 51. old.
 717. Komáromi Gabriella: Tutajos "tanulóévei" 2000/9. 82. old.
 718. Komáromi Gabriella: Sematizmuska 1993/15-16. 141. old.
 719. Komáromi István: A csodálatos bolygó 1995/13-14. 151. old.
 720. Komoróczy Emőke: A "jel"-típusú avantgárd újraéledése és alakváltása 1995/6-7. 144. old.
 721. Koncz István: Személyiségünk - munkaeszközünk 1993/6. 97. old.
 722. Kontra Miklós: Magyar vonatkozású széljegyzetek a Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához 1997/11. 122. old.
 723. Kormány Gyula: A Majna-Duna-csatorna 1994/9. 59. old.
 724. Kormány Gyula: A nemzetközi megértésre való nevelés a földrajzoktatásban 1995/13-14. 147. old.
 725. Kormány Gyula: Az első tanévét zárta a beregszászi magyar tanárképző főiskola 1995/22. 62. old.
 726. Kormány Gyula: Földrajz-gazdasági ismeretek 1994/18. 68. old.
 727. Kormány Gyula: Könyvújdonságok a földrajztanításhoz 1995/8-9. 145. old.
 728. Kormány Gyula: Tanulmányi kirándulás 1993/24. 58. old.
 729. Kormány Gyula: Videofelvételek alkalmazása a földrajzoktatásban 1992/5. 75. old.
 730. Korom Erzsébet: Az EARLI szervezete és működése 1997/12. 93. old.
 731. Korom Erzsébet - Csíkos Csaba - Józsa Krisztián - Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 1997/12. 108. old.
 732. Koroncai Jánosné - Lovizer Ferencné: Tutajok a tűzóceánon 1994/7. 57. old.
 733. Koronczai Jánosné - Lovizer Ferencné: Életközösségek és azok felépítése 1991/1-2. 131. old.
 734. Korzenszky Richárd: Műveltségtartalom és a katolikus iskola 1994/6. 67. old.
 735. Kós Krisztina: Az elmélet metamorfózisa 1999/1. 83. old.
 736. Kovách Árpád: Egy iskolaimage, szürkével 1996/1. 93. old.
 737. Kovács Anna: A magyarországi nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a szlovák oktatásra 1993/15-16. 158. old.
 738. Kovács Anna: Hogyan erősíthetjük tanulóink identitástudatát? 1994/8. 70. old.
 739. Kovács Imre: Ének-szóval 1999/11. 107. old.
 740. Kovács István: Az ökológiai kultúra a mai iskolában 1994/9. 74. old.
 741. Kovács Katalin: Másság és tolerancia 1995/1-2. 109. old.
 742. Kovács László - Eszik Zoltán: Iskolaszék az általános művelődési központokban 1995/20-21. 94. old.
 743. Kovács László: Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője 1995/8-9. 148. old.
 744. Kovács Október: Egy iskolakísérlet biológiai programja 1993/20. 41. old.
 745. Kovács Sándor: A neveléstudományok és a pedagógia helyzete 1997/4. 93. old.
 746. Kovács Sándor: Az intézményi hatás 1998/2. 74. old.
 747. Kovács Sándor: Teszt a nevelői attitűdők feltárásához 1993/19. 59. old.
 748. Kovács Zita: Tantervtallózó 1997/8. 84. old.
 749. Kovács Zoltán: Alkonykapcsoló 1993/11. 64. old.
 750. Kovalcsik Katalin: A tanulás mesebeli kalandja 1995/24. 96. old.
 751. Kovalcsik Katalin: Cigány-magyar olvasókönyv 1995/10. 63. old.
 752. Kováts Imre: Erőművek és erőműrendszerek 1993/21-22. 175. old.
 753. Kozma Ida Zsuzsanna: Quicktionary 2000/8. 110. old.
 754. Kőkuti Lajos - Pitrik József: A technika szakos tanárképzés korszerűsítései a Juhász Gyula Tanárképző Fő-iskolán 1994/17. 47. old.
 755. Körber Tivadar: Zenei nevelésünkről 1992/8. 83. old.
 756. Kőrösné Mikis Márta: Itt a magyar Comenius LOGO! 1997/6-7. 118. old.
 757. Kőszegi Bertalanné: Differenciálás csoportmunkában alsós matematika órákon 1999/12. 75. old.
 758. Köteles Sándor: Az MVM Rt. bemutatóterme 1999/12. 114. old.
 759. Kövendi Dénes: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon 1993/15-16. 127. old.
 760. Köves József: Védjük a pusztuló környezetet! 1993/13-14. 117. old.
 761. Köves László: Hogyan tanítsuk... 1993/5. 69. old.
 762. Krajnyák Lászlóné: Új modell a miskolci dolgozók iskolájában 1993/7. 66. old.
 763. Krausz Katalin: Az antiszemitizmus tragikus komédiája 2000/10. 91. old.
 764. Kričfalusi, Dana - Mechlová, Erika: Információs és kommunikációs technikák a természettudományos oktatásban (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 81. old.
 765. Krisztián Béla: Az emberi erőforrás 2000/11. 74. old.
 766. Krizsán Anna: Bemutatkozik a gyulai román tanítási nyelvű gimnázium 1993/15-16. 169. old.
 767. Krizsán Józsefné: Természet- és környezetismereti verseny 11-12 éves tanulóknak 1993/24. 71. old.
 768. Kronstein Gábor: A honfoglalásról - még mindig paradigmaváltáson innen 1996/9. 89. old.
 769. Kronstein Gábor: A történelem vége - kérdőjellel és anélkül 1995/3-4. 143. old.
 770. Kronstein Gábor: Filozófus egy filozófiaellenes korban 1994/21 90. old.
 771. Krucsay, Susanne: Médiapedagógia Ausztriában 1992/4. 86. old.
 772. Kulcsár-Szabó Zoltán: Derrida "megkísértése" 1996/12. 100. old.
 773. Sz. Kuncze Magdolna: Javítások a kéziratban 1993/21-22. 148. old.
 774. Kundermann Róbert: De mit fogunk csinálni informatika órán? 1994/24. 66. old.
 775. Kun-Szabó Tibor - Rédey Ákos - Tamaska László: Környezeti tudatformálás a Veszprémi Egyetemen 1994/7. 47. old.
 776. Kuslits Kata: Ébreszd fel a szíved 1994/20. 65. old.
 777. Kurcsics Rafaella: Egy függvényábrázolási variáció 1994/10. 52. old.
 778. Kurdi Krisztina - Fülei-Szántó Endre: Az évszázados hűség 1993/18. 73. old.
 779. Kuslits Kata: Az embertan négyéves tapasztalata Fóton 1996/3. 97. old.
 780. Kuslits Katalin: Kevés probléma, számos erény 1994/15-16. 90. old.
 781. Kutas Gyula: Sivatagokról - szárazon 1995/13-14. 154. old.
 782. Kühlenwind, George: A kisgyerek spontán vallásossága 1996/6-7. 189. old.
 783. Laczkóné Erdélyi Margit: A kettősség értéke és az érték kettőssége 1995/20-21. 125. old.
 784. Laczó Zoltán: Egy zenehallgatásközpontú tantervről 1997/9. 92. old.
 785. Ladányi István: Variációk halálra és kábítószerre 1993/1. 56. old.
 786. Lahdelma, Tuomo - Maticsák Sándor: Magyarságtudomány a jyväskyläi egyetemen 1996/3. 74. old.
 787. Lakatos Béla: Etnikai közoktatási feladatok 1995/24. 83. old.
 788. Lakatos T. József: A hiány hiánya 1999/4. 104. old.
 789. Lakatos T. József: Múltunk jelene 1998/12. 108. old.
 790. Laki Ferenc - Miklovicz Árpád: Környezetismeret óvodapedagógus hallgatóknak 1993/3-4. 114. old.
 791. Lami István: Egy nemzetiségről alulnézetben 1994/8. 80. old.
 792. Lami Pál: KÉP-telenség 1992/4. 88. old.
 793. Lami Pál: Vakablak 1992/11-12. 135. old.
 794. Láng Eszter: A lukácsi művészetfilozófia és a tradíció 1997/3. 105. old.
 795. Láng Eszter: Barangolások az északi reneszánsz útjain 1999/11. 108. old.
 796. Láng Eszter: Mi, Európa és az integráció 1998/8. 120. old.
 797. Láng Zsolt: Nyelv és színház 1998/1. 118. old.
 798. Lannert Judit: Haydn-szimfónia 1994/5. 76. old.
 799. Lannert Judit: Johann Sebastian Bach: János-passió 1994/10. 70. old.
 800. Lannert Judit: Romantikus zeneművek 1994/3. 68. old.
 801. Lányi András: Az iskolai etikaoktatás vitájához (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 91. old.
 802. Lászlóffy Aladár: Kós Károly láthatára 1994/15-16. 133. old.
 803. Lászlóffy Aladár: Megmentendő lelkeink 1995/1-2. 127. old.
 804. Laucsek István: Süss fel nap I. 1999/8. 106. old.
 805. Laurenszky Ernő: Gyermekszervezetek együttműködése 1994/22-23. 130. old.
 806. Légrádi László: Az iskolai erkölcstanítás néhány szempontja 1996/10. 96. old.
 807. Légrádi László: Tízparancsolat az iskolában? 1992/11-12. 134. old.
 808. Lehoczki Istvánné: A Tótkomlósi Szlovák Általános Iskola Harmónia kultúrcsoportja 1994/8. 76. old.
 809. Lehoczky János: Erdei iskola - erdei vasúttal 1993/13-14. 94. old.
 810. Lehoszky János: Integrált programok a "Deák tériek" erdei iskolájában 1993/13-14. 100. old.
 811. Lehoczky János: "Zsongárkodás" avagy tanítási projektek a földrajz tantervben 1997/9. 81. old.
 812. Lempochner Györgyné: A Lovász-féle módszer segédtáblái 1994/15-16. 148. old.
 813. Lénárt Béla: Általános művelődési központok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1996/3. 94. old.
 814. Lénárt István: Az első magyar-spanyol kéttannyelvű érettségi előtt 1993/8. 82. old.
 815. Lengvári István - Csoknya Mária: Az idegrendszer törzsfejlődése 1993/21-22. 120. old.
 816. Lengyel Éva: Idős ember a családban 1995/13-14. 141. old.
 817. Lengyel Zoltánné: Tehetségnevelés videofilmmel a történelemórákon 1991/1-2. 126. old.
 818. Lévai Miklós: Deviancia (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 64. old.
 819. Levendel Júlia: Nagyon kérlek 1991/9. 63. old.
 820. Lipócziné Csabai Sarolta: Társadalmi változások ábrázolása a kortárs ifjúsági regényekben 1999/1.
  72. old.
 821. Liskó Ilona: A különleges szakiskolák 1999/6-7. 165. old.
 822. Lomb Kató: Könnyű nyelvek - nehéz nyelvek 1994/21. 61. old.
 823. Loránd Ferenc: Egy 12 (10+2 vagy 11+1) évfolyamos általános és szakképzőiskola modellvariánsainak kifejlesztése 1991/3. 58. old.
 824. Loránd Ferenc - Bognár Mária - Hamrák Anna - Trencsényi László: Útinaplókból 1994/19. 65. old.
 825. Loránd Ferenc: Csellengők - kallódók (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 72. old.
 826. Lovizer Ferencné - Koroncai Jánosné: Tutajok a tűzóceánon 1994/7. 57. old.
 827. Lovizer Ferencné - Koronczai Jánosné: Életközösségek és azok felépítése 1991/1-2. 131. old.
 828. Lovizer Ferencné: Miért tanítok Kleininger Tamás 6. osztályos földrajzkönyvéből? 1997/1. 115. old.
 829. Lőkös István: Karintiai tűnődések 1995/3-4. 147. old.
 830. Lőrincz Csongor: Lírai "hang" és (újra)olvasás 1998/5. 92. old.
 831. Lőrincz Judit: Elfogult ajánlások az olvasásszociológia irodalmából 1995/1-2. 83. old.
 832. Lukács Barnabás: A halmozottan hátrányos helyzetű és cigány fiatalok nevelése - oktatása - szakképzése 2000/12. 63. old.
 833. Lukács István - Boreczky Ágnes: Jönnek a romák? 1998/12. 87. old.
 834. Lukács László: A püspöki kar körlevele a házasságról és a családról 2000/8. 87. old.
 835. Lükő István: Perlekedő tudáselméletek 1994/22-23. 133. old.
 836. Lyotard, Jean-François: Az intellektuális divatok 1992/8. 53. old.
 837. Mácsai János: A kereszténység zenéje 1995/22. 45. old.
 838. Magyar Erzsébet: Gyermekek a múzeumban 1998/11. 102. old.
 839. Magyari Tivadar: A merészség természetessége 1994/15-16. 92. old.
 840. Magyari Tivadar: A romániai magyar felsőoktatás alternatívái 1994/8. 100. old.
 841. Magyari Tivadar: Hungarológiai Tanszék Bukarestben 1994/21. 81. old.
 842. Major Tamás: Latintanítás a kéttannyelvű gimnáziumi tagozaton 1993/8. 85. old.
 843. Majzik Katalin: Jog az oktatásban 1994/19. 61. old.
 844. Makádi Mariann - Simon Dénes: Megszülettek-e a tantervi alapelvek a földrajztanítás számára? 1994/14. 56. old.
 845. Makádi Mariann: Milyen lesz a jövő földrajztanítása? 1993/24. 45. old.
 846. Makai Éva - Trencsényi László: A roma-pedagógia előzményei és jelene 2000/11. 87. old.
 847. Makai Éva: A nevelés és a gyermeki jogok 1997/4. 86. old.
 848. T. Makai Katalin: A művészeti nevelés alternatív programja - Angliában 1994/7. 85. old.
 849. T. Makai Katalin: Pedagógiai toplista Amerikában 1994/22-23. 122. old.
 850. Mányai Judit - Aczél Anna: A család és az intézmények kapcsolata (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 63. old.
 851. Mányoki Endre: A Disney-titok nyomában 1996/4. 97. old.
 852. Mányoki Endre: Az organikus kultúrák védelmében 1992/2. 43. old.
 853. Mányoki Endre: Egy jellegzetes giccs 1996/5. 101. old.
 854. Mányoki Endre: Rádiótévé 1993/8. 70. old.
 855. Márkus Edina - Juhász Erika - Szabó Irma: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata (Termé-szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 97. old.
 856. Maros Eszter: Ősi hagyományok - modern módszerek 1992/11-12. 127. old.
 857. Maróti Andor: Van-e didaktikája a felnőttek tanításának? 1993/7. 83. old.
 858. Martáné Lőrincz Vera - Pelikán Krisztina - Tóth Andrea: Változatok a diákönkormányzati munkára 1996/3. 117. old.
 859. Mártonfi György: Folyóiratszemle-beharangozó 1991/1-2. 147. old.
 860. Mártonfi György: Folyóiratszemle 1991/4. 63. old.
 861. Mártonfi György: Folyóiratszemle 1991/6. 79. old.
 862. Mártonfi György: Folyóiratszemle 1991/7-8. 138. old.
 863. Mártonfi György: Folyóiratszemle 1991/9. 66. old.
 864. Mártonfi György: Folyóiratszemle1991/10. 43. old.
 865. Mártonfi György: Folyóiratszemle1991/3. 56. old.
 866. Mártonfi György: Folyóiratszemle1991/5. 59. old.
 867. Mártonfi György: Oktatástechnológiai továbbképzés 1992/8. 76. old.
 868. Mártonfi György: Számítógépes nyelvtanulás 1993/5. 66. old.
 869. Mártonfi György: Számítógépezés távoli tájakon 1992/1. 63. old.
 870. Marx György: Száz éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1991/9. 42. old.
 871. Máthé Dénes: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon 1994/6. 86. old.
 872. Máthé Dénes: Új tantárgyak a kolozsvári bölcsészkaron 1994/15-16. 81. old.
 873. Máthé József: "Görnyesztnek bíbor harmatok" 2000/6-7. 129. old.
 874. Maticsák Sándor - Lahdelma, Tuomo: Magyarságtudomány a jyväskyläi egyetemen 1996/3. 74. old.
 875. Mátrainé Gorján Mária: A nemzetiségi hallgatók identitás-tudatának elmélyítése a nyelvtanítás metodiká-jában 1993/15-16. 155. old.
 876. Mavronyi Gyuláné: Az önismeret fejlesztése 1994/20. 72. old.
 877. Mayer Erzsébet: Kulturális csomópontok 1996/5. 95. old.
 878. Mayer József - Hajtman Ágnes: A felnőttoktatás jelene és jövője 1993/7.
 879. Mayer József: Adalékok a dolgozók gimnáziumainak történetéhez 1993/7. 61. old.
 880. Mayer Rudolf: Állásajánlatok 1991-ben? 1991/1-2. 138. old.
 881. Mechlová, Erika - Kričfalusi, Dana: Információs és kommunikációs technikák a természettudományos oktatásban (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 81. old.
 882. B. Méhes Vera: Gondolatok az óvodáról - törvény után 1994/14. 66. old.
 883. B. Méhes Vera: Testséma-fejlesztő feladatlap-gyűjtemény 1993/21-22. 163. old.
 884. Melocco Miklós: A "nagy közhely" 1991/4. 74. old.
 885. Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtártudományi kislexikon 1993/3-4. 130. old.
 886. Menyhért Anna: Kipányvázott lótuszok vára 1998/6-7. 127. old.
 887. Menyhért Anna: Nesze Neked (,Olvasó?) Posztmodern 1996/12. 93. old.
 888. L. Menyhért László - Tolvaly Ernő: Chris Burden 1993/3-4. 124. old.
 889. Merényi Józsefné - Győri Ferencné: Tehetséggondozás matematikából a 3. osztályban 1995/5. 61. old.
 890. Merényi Józsefné - Győri Ferencné: Témazáró vetélkedősorozat a 3. osztályos környezetismeret oktatásá-ban 1994/20. 84. old.
 891. Merényi László: Erdély tragédiája 75 évvel ezelőtt 1992/11-12. 119. old.
 892. Merényi László: Kiállítássorozat a magyar iskoláról 1994/15-16. 117. old.
 893. Mesterházi Márton: Dujuszpik... 1999/3. 102. old.
 894. Mesterházi Márton: Híreink nyelve 1996/1. 112. old.
 895. Mészáros Anita: Cigány gyerekek alternatív iskolai fejlesztése 1998/12. 104. old.
 896. Mészáros Kálmán: Egy ajánlható történelem tankönyv és munkafüzet 1999/9. 120. old.
 897. Mészáros László: Problémafeltárás és konfliktusmegoldás 1993/23. 71. old.
 898. Micheller Magdolna - Gácsi Erzsébet: Önkormányzat középfokon 1993/23. 53. old.
 899. Mihály Ottó: "Az iskola humanizálása" 1991/1-2. 118. old.
 900. Mihály Ottó: A közoktatás szerkezetének, követelmény- és vizsgarendszerének szabályozása 1992/11-12. 114. old.
 901. Mihály Ottó: Az iskola humanizálása 1994/19. 49. old.
 902. Mihály Ottó: Bemutatkozik az Iskolafejlesztési Központ 1991/1-2. 113. old.
 903. Mihály Ottó: Dilemmák és tézisek, avagy tézisek a dilemmákról 1999/11. 94. old.
 904. Mihály Petra: Egy "ízig-vérig normális regény" 2000/5. 79. old.
 905. Mikic, Zvonko: Anselm Kiefer: Költészet, mitológia, krónika 1992/8. 96. old.
 906. Miklós Gyula: Zene - zene - zene I.-II.-III. 1991/7-8. 130. old.
 907. Miklovicz Árpád - Laki Ferenc: Környezetismeret óvodapedagógus hallgatóknak 1993/3-4. 114. old.
 908. Miklya Béláné: A szókincsbővítés lehetőségei a szlovák társalgási és irodalomórákon 1993/1. 59. old.
 909. Miltényi Miklós: Az oktatási célú film hatékonyságának összetevői 1995/23. 98. old.
 910. Miltényi Miklós: Hungarodidact '91 - humán szemmel 1991/7-8. 127. old.
 911. Miltényi Miklós: Makettek a történelemtanításban 2000/2. 88. old.
 912. Miltényi Miklós: Videós történelem 1993/18. 61. old.
 913. Mogyoródi Árpád: Kapcsoljunk 1993/19. 51. old.
 914. Mohay Tamás: Elveszített világok 1993/8. 80. old.
 915. Molnár Attila: Felzárkóztató program egy új módszer segítségével 1999/6-7. 171. old.
 916. Molnár Edit Katalin: Az EARLI folyóirata: Learning and Instruction 1997/12. 118. old.
 917. T. Molnár Gizella: Mítosz és utópia 1998/2. 91. old.
 918. Molnár László: Holnap matekóra... 1999/4. 92. old.
 919. V. Molnár László: A dán oktatási rendszerről 1994/5. 38. old.
 920. V. Molnár László: A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól 1993/18. 65. old.
 921. V. Molnár László: Az angol történelemtanításról 1995/11-12. 74. old.
 922. V. Molnár László: Orosz tankönyvek 1848-1849 Magyarországáról 1999/3. 111. old.
 923. Molnár Renáta - Szekeres Róbert: Számok a jogban 1999/6-7. 188. old.
 924. Sz. Molnár Szilvia: A világ mint könyvtár, tehát képzet 2000/4. 72. old.
 925. Sz. Molnár Szilvia: Banánturmix 1998/2. 96. old.
 926. Sz. Molnár Szilvia: Függő beszéd az irodalomtörténetben 1997/3. 92.old.
 927. Sz. Molnár Szilvia: Újraolvasások 1996/8. 118. old.
 928. Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról 1998/1. 114. old.
 929. Monok István: Egy botanikai szótársorozatról 1996/9. 101. old.
 930. Monok István: Mit kezdjünk múltunkkal? 1998/3. 107. old.
 931. Monok István: Régi magyarországi nyomtatványokról - németül 1998/1. 112. old.
 932. Mór Zsuzsa: Bábozzunk! 1994/5. 60. old.
 933. Móró István: Áttérés 220V-ról 230V-ra 1998/6-7. 161. old.
 934. Móser Zoltán: A homály eltakar 1993/5. 89. old.
 935. Móser Zoltán: "Szívemen páva sétál..." 1994/7. 82. old.
 936. Mucsina Gyuláné: A terényi nemzetiségi munkáról 1994/8. 79. old.
 937. Nacsa János: Hierophánia, avagy egy ügy és megmutatkozás 1991/4. 72. old.
 938. Nagy András: A spanyol-amerikai kisebbség oktatása az Egyesült Államokban 1995/10. 66. old.
 939. Nagy Attila: Az olvasás korszerűsége? 1995/22. 52. old.
 940. Nagy Attila: Nemzetközi Kémia Diákolimpia '91, Lodz 1992/2. 56. old.
 941. Nagy Attila: Önismeret és felelősség Szárszón 1994/4. 89. old.
 942. Nagy József: Énkibontakozás és nevelés [Források] 1997/6-7. 107. old.
 943. Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés [Források] 1997/3. 71. old.
 944. Nagy József: Komponensrendszer-elmélet és nevelés [Források] 1997/2. 73. old.
 945. Nagy József: Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetőség [Források] 1997/4. 63. old.
 946. Nagy József: Proszocialitás és nevelés [Források] 1997/8. 89. old.
 947. Nagy József: Személyiségfejlődés és nevelés [Források] 1997/5. 83. old.
 948. Nagy József: Válaszúton a közoktatás 1994/15-16. 170. old.
 949. Nagy Klára: A Magyar Szókincstár CD-ROM-on 2000/8. 106. old
 950. K. Nagy Mária: A szomszéd rétje... 1997/6-7. 140. old.
 951. Nagy L. János: A formátlantól a gyönyörű szépig 1994/1-2. 157. old.
 952. L. Nagy Katalin: Realitás vagy illúzió? 1997/1. 96. old.
 953. Nagy Lászlóné: Hogyan sajátították el a tanulók "Az élővilág és a környezet" témakör anyagát? (Termé-szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
 954. Nagy Magdolna: A társas érintkezés pszichológiájáról 1991/1-2. 143. old.
 955. Nagy Mária: Jászok világa, jászok a világban 1999/12. 101. old.
 956. Nagy Mária: Nemzetközi tendenciák (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 103. old.
 957. Nagy Mihály - Thuránszky Judit: Szakmai program technika és informatika tantervhez 1991/10. 51. old.
 958. H. Nagy Péter: A nemek tekintetében 1998/6-7. 167. old.
 959. H. Nagy Péter: A tradíció szinkronitásában 1995/22. 76. old.
 960. H. Nagy Péter: Életrajz/poétika? 2000/3. 65. old.
 961. H. Nagy Péter: Két könyv 1995/15-16-17. 205. old.
 962. H. Nagy Péter: Mozaik a kortárs irodalomról 1996/12. 89. old.
 963. Nagy Péter Tibor: Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után 2000/6-7. 121. old.
 964. L. Nagy Zsuzsa: Horthy Miklós - újabb kiadványokban 1994/6. 94. old.
 965. Nagyné Volopich Mária: Bemutatkozik az Alapítványi Munkaiskola 1996/1. 101. old.
 966. Nahalka István: Egy figyelemreméltó, sőt figyelmeztető könyv az iskolai tudásról 1998/8. 109. old.
 967. Nánay István: Tévé - színház - tévészínház 1997/8. 106. old.
 968. Nanszákné Cserfalvi Ilona - Sassné Kiss Gabriella: Korszerűsítési törekvések 1995/11-12. 86. old.
 969. Nanszákné Cserfalvi Ilona: Szakdolgozatok a Neveléstudományi Tanszéken 1993/12. 83. old.
 970. Nebojsa Bogdanović - Srjdan Verbić: Hallgatói kutatási programok (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
 971. Néma Júlia: A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontról 1996/3. 112. old.
 972. Nemes Nagy Ágnes: József Attila pillanata 1992/1. 49. old.
 973. Németh István Péter: A melankólia moralitása 1998/9. 90. old.
 974. Németh István: Az informatika egyik lehetséges programja 1991/10. 60. old.
 975. Németh Károly: A történelmi gondolkodás fejlesztése és módszerei a Montessori elemi iskolákban 1996/2. 119. old.
 976. Németh Károly: A tudományok tanítása a Montessori általános iskolákban 1995/3-4. 157. old.
 977. Németh Zoltán: A Mesevilág szoftverről 1994/5. 78. old.
 978. Neubauer József: Végre! Hasznos konferencia az inf. o. 91. 1991/10. 50. old.
 979. Neumayer Katalin: A Katolikus Társadalomtudományi Akadémiáról 1996/3. 110. old.
 980. Newton, Isaac: A világ rendszeréről 1995/3-4. 113. old.
 981. Nobel Iván - Erdélyi Erzsébet: Disputa Márai Sándor: Halotti beszéd verséről 1992/11-12. 138. old.
 982. Nobel Iván - Erdélyi Erzsébet: Disputa Gion Nándor A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni cimű novellájáról 1993/10. 78. old.
 983. Nobel Iván - Erdélyi Erzsébet: Disputa Fernandy György Szarvasok című novellájáról 1993/3-4. 134. old.
 984. Nobel Iván - Erdélyi Erzsébet: Disputa Grendel Lajos Az onirizmus tréfái - 3. című novellájáról 1993/6. 79. old.
 985. Nobel Iván - Erdélyi Erzsébet: Disputa Tőzsér Árpád Férfikor című verséről 1993/1. 51. old.
 986. Novacsek Adrienn: Magyar-spanyol képes szótár 2000/8. 98. old.
 987. Novoszadek János: Ferenc József - Ferencjóska 1992/1. 52. old.
 988. Obrazcov, Szergej: Az emlékezet lépcsőfokai 1993/9. 88. old.
 989. Okváth Imre: Könyvek a NATO-ról és a Nyugat-európai Unióról 1995/8-9. 151. old.
 990. Oláh György: Matematika verseny a szlovákiai Komáromban 1991/5. 47. old.
 991. Oláhné Vágó Irén - Illyés Sándor: A PSZM Projekt 3. alkuratóriumának tevékenysége 1993/3-4. 153. old.
 992. Olasz Sándor: Az irodalom helyzettudata 1994/15-16. 88. old.
 993. Olasz Sándor: Az irodalomtudós vallomása 1995/6-7. 108. old.
 994. Oppelt Józsefné: Tanulás - felfedezéssel 1992/2. 46. old.
 995. Oross Gabriella: Csillagászat és természetföldrajz 1997/10. 121. old.
 996. Orosz Sándor: Egy (nyugat)német pedagógiai tankönyvről 1998/3. 122. old.
 997. Orosz Sándor: Segítő az iskolai pedagógiai programok készítéséhez 1997/3. 115. old.
 998. Orosz Zsuzsa: A PSZM Projekt 2. alkuratóriumának 1992. évi működése 1993/3-4. 151. old.
 999. Oroszlány Péter: A szellemi munka módszertana 1993/3-4. 105. old.
 1000. Pál Tamás: A Házirend 1995/18-19. 107. old.
 1001. Pál Tamás: A jogok és a törvény 1995/5. 77. old.
 1002. Pál Tamás: Az Iskolapolgár Alapítvány archívumából 1994/20. 49. old.
 1003. Pál Tamás: Előszó 1993/23. 46. old.
 1004. Pál Tamás: Hogyan garantálhatók a gyermeki jogok? (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 46. old.
 1005. Pál Tamás: Kooperatív iskola? 1999/5. 119. old.
 1006. Palágyiné Ruzs-Molnár Katalin: Mi így tanítjuk az informatikát 1995/10. 53. old.
 1007. Páldi János: Alattvaló vagy állampolgár 1993/23. 90. old.
 1008. Páldi János: Egy szellemi világítótorony jelzései 1994/22-23. 134. old.
 1009. Pálfai Márton - Ékes Beatrix - Zsolnai Ferenc: Vita - egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old.
 1010. Pálfy György - Vadasi Béláné -Varga Gusztáv: Három név, egy tanév 1995/24. 106. old.
 1011. Pálhegyi Farkas László: Ötletes gráfok 1993/5. 74. old.
 1012. Palkó Gábor: 1967, 1991, 1996 1996/4. 106. old.
 1013. Palotayné Lengváry Judit: Nők a katedrán 1995/23. 90. old.
 1014. Pápai Zsolt: A magyar történelem oktatásának esélyei Romániában 1994/3. 79. old.
 1015. Papp Anna Veronika - Tóth Zoltán: A számítási feladatok megoldási értékesítéséről 1993/9. 67. old.
 1016. Papp Ferenc: Szekták - új vallási jelenségek 1999/1. 104. old.
 1017. Papp György - Trencsényi Imre: Tejfoggal kőbe 1993/20. 70. old.
 1018. Papp György: A kooperatív iskola 1996/5. 80. old.
 1019. Papp Jánosné - Szántó Ibolya: A környezetünkre vonatkozó szókincs gyakorlása 1993/18. 53. old.
 1020. Pappné Dudás Erzsébet: Diákönkormányzat Türjén 1992/10. 73. old.
 1021. Pápszi Szilvia: Visszájára fordult világ 2000/6-7. 132. old.
 1022. Patakfalvi Emese: Mit, mennyit és hogyan - a nyelvoktatásban 1994/15-16. 166. old.
 1023. Patkóné Bátori Erzsébet: Bábozás 1995/10. 59. old.
 1024. Patkóné Bátori Erzsébet: Játék-e a matematika? 1994/10. 72. old.
 1025. Pázmány Ágnes: Lyka Károly Országos Középiskolai Művészettörténeti Verseny 1997/8. 77. old.
 1026. Péczely Dóra: Az újraolvasás lehetőségei és az irodalmi kánonok 1999/4. 95. old.
 1027. Péczely Dóra: Narrativitás és filmszerűség 1998/9. 77. old.
 1028. Pecsenye Éva: Irodalmi társasjáték 1993/18. 88. old.
 1029. Pécsi Judit: Egy angol tanári kézikönyvről 1992/8. 74. old.
 1030. Pedagógiai konfliktusok 1991/3. 60. old.
 1031. Pehkonen, Erkki - Tompa Klára: Matematikaoktatás a tanulók szemével Magyarországon és Finnország-ban 1993/12. 39. old.
 1032. Pelikán Krisztina - Martáné Lőrincz Vera - Tóth Andrea: Változatok a diákönkormányzati munkára 1996/3. 117. old.
 1033. Pelles Tamás: A pannonhalmi olasz gimnázium 2000/11. 63. old.
 1034. Péntekné Weinelt Beáta - Kiss Judit - Török Gábor: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép-kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
 1035. Perger, Valerija: Szlovén oktatás Rábavidéken 1994/8. 57. old.
 1036. Pesovár Ernő: Tánchagyományunk nemzeti kultúránk egyik legvonzóbb ága 1994/15-16. 115. old.
 1037. Péter M. László: Hogyan használom 1992/11-12. 142. old.
 1038. Péterfi Rita: Olvasásra nevelés és pedagógusképzés 1995/18-19. 129. old.
 1039. Péterfia Éva - Czeizel Endre - Dezséry Judit: Felkészülés a családi életre 1997/9. 88.old.
 1040. Péterfy László: Visszateremtődött a szétdarabolt kultúra egysége 1994/15-16. 108. old.
 1041. Péteri Annamária: 1848/49 mártírjai 1999/12. 112. old.
 1042. Pintér Klára: Egy újszerű feladatgyűjtemény 1992/3. 60. old.
 1043. Pintér Klára: Matematika + tábor = élmény 1994/17. 50. old.
 1044. Pintér Klára: Példamutató példatár 1993/5. 59. old.
 1045. Pitrik József - Kőkuti Lajos: A technika szakos tanárképzés korszerűsítései a Juhász Gyula Tanárképző Fő-iskolán 1994/17. 47. old.
 1046. Pléh Csaba: A demokrácia, a szabadság és a pszichológusok 2000/8. 83. old.
 1047. Pléh Csaba: Kisebbségi 1997/1. 119. old.
 1048. Pollmann Ferenc: Gimnáziumi történelemkönyveink és az első világháború 1998/2. 100. old.
 1049. Poór István: A "fizika tanításának" oktatása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Ka-rán 1994/18. 69. old.
 1050. Pólya Zoltán: A Csenyétei Osztatlan Iskola pedagógiai programja 1996/1. 96. old.
 1051. Pólya Zoltán: Kilenc év Csenyétén 2000/12. 80. old.
 1052. Poór Zoltán: Küldetés az éterből 1994/3. 97. old.
 1053. Portik Imre: Javaslatok a 7. osztályos kémia tanításához 1995/20-21. 113. old.
 1054. Pőcze Gábor: 72 kicsi írás az alámerülő világról 1995/1-2. 160. old.
 1055. Pőcze Gábor: Toleráns iskola (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 73. old.
 1056. Pőcze Gábor - Trencsényi László: Fejlesztési program az iskolaszékek segítségére 1994/19. 63. old.
 1057. T. Puskás Ildikó: Játszani is engedd! 1994/5. 71. old.
 1058. Raátz Judit - Fercsik Erzsébet: A nem verbális jelek az írásban 1994/6. 60. old.
 1059. Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna: Tokaj-Hegyalja természeti értékei 1993/3-4. 108. old.
 1060. Rácz I. Péter: "mi végre az olvasás, mi végre a könyv?" 1999/2. 85. old.
 1061. Rácz László - Varga Attila: Kémiatanításunk helyzete és feladatai 1997/6-7. 121. old.
 1062. Radnits Erzsébet: Fővárosi cigány ösztöndíjasok 1998/12. 102. old.
 1063. Radnóti Katalin: Adatbáziskezelő programok alkalmazása a természettudományok oktatásában 1994/7.
  50. old.
 1064. Radnóti Katalin: Beszélgetések az atomenergiáról 1993/11. 79. old.
 1065. Radnóti Katalin: Tudományfilozófiai tanulmányok 1999/6-7. 184. old.
 1066. Radnóti Katalin: Új természettudományos tankönyvcsalád Angliában 1993/17. 72. old.
 1067. Rajkovits Zsuzsa - Skrapits Lajos: Ifjú fizikusok nemzetközi versenye 1992/9. 65. old.
 1068. Rakonczay Zoltán: A környezeti oktatás és képzés helyzete Magyarországon 1993/24. 62. old.
 1069. Rákosi Viktória: Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár 2000/8. 96. old.
 1070. Ravasz István: Elmélkedések egy vázlatgyűjteményről 1994/21. 63. old.
 1071. Ráner Lászlóné: A természeti jelenségek megismerése a téli évszakban 1994/13. 44. old.
 1072. Rédey Ákos - Kun-Szabó Tibor - Tamaska László: Környezeti tudatformálás a Veszprémi Egyetemen 1994/7. 47. old.
 1073. Régaisz István: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Gimnáziuma Baján 1994/8. 109. old.
 1074. Réger Zita: Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei 1995/24. 102. old.
 1075. Reinhard, Pristonig: Informatika szakos tanárképzés 1993/5. 82. old.
 1076. Reinhardt, Theresa: Egy amerikai tanár Erdélyben 1995/3-4. 153. old.
 1077. Reisz Terézia: Az iskolai tudás szociokulturális háttere 2000/6-7. 202. old.
 1078. Reök György: Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában 1999/9. 94. old.
 1079. Réthy Endréné: Érték, minőség, tudás 1998/8. 102. old.
 1080. Réthy Endréné: Könyvismertetés 1992/11-12. 155. old.
 1081. Rétvári László: Földünk-környezetünk 1995/13-14. 153. old.
 1082. Revákné Markóczi Ibolya: Egyszerű működési modellek a biológia tanításában 1993/17. 56. old.
 1083. Révész Béla: Laplátogató: Vigilia 1994/6. 75. old.
 1084. Révész György: Informatika 1994/24. 78. old.
 1085. Révész György: PARK-komputerkalauz 1999/12. 93. old.
 1086. Révúti Károly: Ház - tűz - nézőben az Egyházfórumnál 1995/1-2. 101. old.
 1087. Réz Ferenc: TLK = TANÁRI LÉTkérdések 1996/6-7. 201. old.
 1088. Riedel Miklós - Sommer László - Czakó Kálmán Dániel: Grand Prix Chimique 1991 1992/2. 59. old.
 1089. Rigó Rozália: Tapasztalatok a cigány gyermekekkel foglalkozó intézményekben 1995/24. 89. old.
 1090. Róka Sándor: Bereznai Gyula emlékverseny 1993/19. 45. old.
 1091. Rónai Béla: Zene a belső csendért 1992/11-12. 124. old.
 1092. Rosta István: A magyarországi szlöjd 1992/3. 74. old.
 1093. Róth András Lajos: Könyvtáraink ikonográfiai jelentősége 1995/11-12. 115. old.
 1094. Róth András Lajos: Tanszermúzeum-alapítási kísérlet Székelyudvarhelyen 1998/3. 128. old.
 1095. Rozgonyi Ibolya: Egy speciálkollégium tapasztalatai 1994/15-16. 158. old.
 1096. Rózsa Mária: Csökken, megszűnt, szünetel... 1992/4. 101. old.
 1097. Rózsafalvi Zsuzsanna: A "nemzeti klasszicizmus" mint "nemzeti paradigma" 1998/3. 104. old.
 1098. Rózsahegyi Márta - Farkasné Orsolyák Irén: Egy általános iskolai kémiaverseny feladatai és eredményei 1994/1-2. 129. old.
 1099. Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: A katalízisről színesen, érdekesen 1993/17. 63. old.
 1100. Rózsahegyi Tiborné: A gyermekek bevezetése a filozófiába 1999/3. 96. old.
 1101. Rózsavölgyi Adél: Kiről szól az előítéletesség? 1995/24. 93. old.
 1102. Rötzer, Florian: A búcsúzkodás szertartásai 1998/5. 102. old.
 1103. S. Faragó Magdolna: A szociálpedagógiai tudás az oktatáspolitika intézményrendszerében (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 49. old.
 1104. Safáry Orosz Mária: Korai mérleg 1991/9. 43. old.
 1105. Sághy Erna: Peremhelyzetben 1995/6-7. 136. old.
 1106. Ságvári György: "Huszárok" 1996/12. 65. old.
 1107. Sallai József: Közelmúltunk története mint iskolai tananyag 1994/11-12. 130. old.
 1108. Sallay Mária - Vinczéné Bíró Etelka: Az OKI fejlesztési központja 1991/1-2. 106. old.
 1109. Salló László: A fiatal Babits világszemlélete 1995/20-21. 128. old.
 1110. Salló László: A fiatal Babits világszemlélete 1999/2. 104. old.
 1111. Salló László: A színműíró Tamási Áron 1993/18. 77. old.
 1112. Salló László: A varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon 1995/11-12. 97. old.
 1113. Salló László: Babits Mihály a Fogaras és Vidéke hasábjain 1996/8. 105. old.
 1114. Salló László: Graham Greene helyzetei és hősei 1995/15-16-17. 207. old.
 1115. Salló László: Mi rejlik a fátyol mögött? 1994/15-16. 83. old.
 1116. Salló László: Utópia vagy fantasztikus regény 1995/11-12. 80. old.
 1117. Samu Ágnes: Benyomások, tapasztalatok 1994/11-12. 145. old.
 1118. Sándor Gertrúd: A könyv és az olvasás 1995/10. 55. old.
 1119. Sándor Iván: Ellenkörmös 1994/11-12. 171. old.
 1120. Sándor Zsolt: A Nagy Bummtól a fekete lyukakig 1994/10. 74. old.
 1121. Sándor Zsuzsa: Értelemmel és szívvel... 1998/9. 73. old.
 1122. Sándor Zsuzsa: Műélmény, műértés és gyermekérzékeny esztétikai-művészeti nevelés avagy az ember-lét élvezete 1999/6-7. 156. old.
 1123. Sánta Mihály: Mikrokomp műhely 1993/5. 98. old.
 1124. Sánta Péter: Szemünk fénye - szemünk világa 1997/9. 108. old.
 1125. Sáráné Lukátsy Sarolta: Az informatika helye az iskolai oktatásban 1997/10. 115. old.
 1126. Sári Lajos - Friss Péter: A Kontyfa iskola programjáról 1994/15-16. 63. old.
 1127. Sárkány Péter: A finn felsőoktatási rendszer 1991/5. 51. old.
 1128. Sassné Kiss Gabriella - Nanszákné Cserfalvi Ilona: Korszerűsítési törekvések 1995/11-12. 86. old.
 1129. Sávoly Mária: "Puskaporos hordó" vagy talán mégsem? 1994/15-16. 127. old.
 1130. Sávoly Mária: A művelődéstörténet oktatásának kézikönyve 1998/2. 104. old.
 1131. Sávoly Mária: A szinkronmetszet és időszintézis történelem "tankönyvei" 1995/6-7. 103. old.
 1132. Sávoly Mária: A történelemtanítás - diákszemmel 1993/18. 70. old.
 1133. Sávoly Mária: Beszélő térképek tankönyve 1997/6-7. 155. old.
 1134. Sávoly Mária: Forrásgyűjtemény a német kérdésről 1995/1-2. 142. old.
 1135. Sávoly Mária: Körülöttünk a történelem 1994/8. 103. old.
 1136. Sávoly Mária: Történelem tankönyv nem csak történelemtanároknak 1993/6. 103. old.
 1137. Sávoly Mária: Útkereső pedagógia, útkereső pedagógusképzés 1996/11. 116. old.
 1138. Scharniszky Viktor: Ezernyi feladat 1993/12. 46. old.
 1139. Schiller István: Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig 1991/3. 55. old.
 1140. Schiller István: Kovács László: Mikola Sándor 1991/6. 74. old.
 1141. Schiller István: A nagykanizsai matematikai konferencia ürügyén 1991/5. 46. old.
 1142. Schiller István: Szentendrei boríték 1994/7. 89. old.
 1143. Schiller István: Tárgyilagos krónika 1992/3. 61. old.
 1144. Schmidt Jenőné: Iskolaszövetkezet az Ormánság szélén 1992/10. 71. old.
 1145. Schnellbach László: Gondozott szövegek 1995/11-12. 76. old.
 1146. Schranz András: Tudományok térképe 1994/4. 84. old.
 1147. Schüttler Tamás: "Transzkulturális mesék" 1991/4. 77. old.
 1148. Sebő Ferenc: Mikor is volt 1896? 1995/22. 35. old.
 1149. Sebő Péter: A tudomány tanulásának lehetőségeiről a természettudományokban 1998/5. 82. old.
 1150. Sebő Péter: Lakatos Imre kísérletei a tudomány racionalitásának megmentésére 1999/6-7. 176. old.
 1151. Sebők Zoltán: A filozófia mint vidám tudományellenesség 53.old.
 1152. Sebők Zoltán: Az odúlakó lélektana 1993/15-16. 136. old.
 1153. Sebők Zoltán: Borotvaélen 1998/6-7. 144. old.
 1154. Sebők Zoltán: Comedia Tempio 1993/10. 87. old.
 1155. Sebők Zoltán: Egy feledhetetlen előadás 1999/8. 108. old.
 1156. Sebők Zoltán: Kozmikus operett 1998/3. 132. old.
 1157. Sebők Zoltán: Lenin és a dadaizmus 1999/1. 85. old.
 1158. Sebők Zoltán: Megtisztult káosz 1993/1. 71. old.
 1159. Sebők Zoltán: Sok kis szatori 1997/3. 111. old.
 1160. Sennyey Pongrácz: A könyvtár jövője (Hozzászólás Kokas Károly cikkéhez) 2000/5. 91. old.
 1161. Silling István: Szakrális motívumok, nyelvi sajátságok 2000/6-7. 144. old.
 1162. Simon Dénes - Makádi Mariann: Megszülettek-e a tantervi alapelvek a földrajztanítás számára? 1994/14. 56. old.
 1163. Simon L. Zoltán: Az újrafeltárt hagyomány 1998/11. 99. old.
 1164. Simon L. Zoltán: Cena bene! 1997/2. 100. old.
 1165. Simon Orsolya: A nyelvelsajátítás kérdései 1997/6-7. 137. old.
 1166. Simon Tamás: A Vénusz 1995/3-4. 115. old.
 1167. Simonné Gyarmati Erzsébet: Tizenháromévesek matematikakönyve 1993/19. 43. old.
 1168. Simonyi András: Bevezetés az analitikus filozófiába 1997/11. 128. old.
 1169. Singer Péter: A Szabó Ervin Gimnázium tegnap és ma 1993/7. 72. old.
 1170. Sinkó István: Esszé a pedagógiáról 1996/11. 109. old.
 1171. Sípos Lajos - Bencze Lóránt - Csébfalvi Károly - Szende Tamás: A zsámbéki modell 1993/12. 61. old.
 1172. Skaliczki Orsolya: A különállás regénye 1995/6-7. 113. old.
 1173. Skaliczki Orsolya: Hogy is volt? 1994/15-16. 141. old.
 1174. Skrapits Lajos - Rajkovits Zsuzsa: Ifjú fizikusok nemzetközi versenye 1992/9. 65. old.
 1175. Smidéliusz Zsuzsa: Érdekes fizika 1994/22-23 151. old.
 1176. Sneé Péter: Édes Emma, drába Böbe 1992/11-12. 147. old.
 1177. Sneé Péter: Szép hazugságok 1992/8. 100. old.
 1178. Solténszky Tibor: Színjáték és iskola Nagy-Britanniában 1993/6. 104. old.
 1179. Soltész Elekné: Az énektanításról 1992/1. 77. old.
 1180. Solymosi Mária: Gondolatok a relaxációs módszer iskolai alkalmazásáról 1994/15-16. 96. old.
 1181. Sommer László - Riedel Miklós - Czakó Kálmán Dániel: Grand Prix Chimique 1991 1992/2. 59. old.
 1182. Somogyi Antal: A "szentlőrinciség" tantervi garanciái 1997/9. 103. old.
 1183. Somorjai Ildikó: Képzés (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 71. old.
 1184. Stankovics Éva: Bűvészkedés varázskorsóval vagy anélkül 1993/17. 53. old.
 1185. Stark Tamás: Magyarországi zsidók szovjet fogságban 1994/11-12. 133. old.
 1186. Sulyok Miklós: Római katolikus templom, Miskolc, Avas-Dél 1993/19. 72. old.
 1187. Suppné Tarnay Györgyi: "Könyves" könyvek 1993/8. 99. old.
 1188. Suppné Tarnay Györgyi: Oktatási segédlet a NAT helytörténeti programjához 1998/5. 87. old.
 1189. Sümegi Szilvia: Kínai-magyar szótár 2000/8. 102. old.
 1190. Sűtő Károlyné: A zene csodakertje 1992/1. 57. old.
 1191. Stier Miklós: Tankönyvegyeztetést vagy (inkább) szemléletváltást? 1994/21. 66. old.
 1192. Szabadka Péter: Béke Nevelőotthon 1995/13-14. 144. old.
 1193. Szabó Attiláné: Ludamus una... 1992/8. 91. old.
 1194. Szabó Enikő: Hallássérültek oktatása Kolozsváron 1994/4. 94. old.
 1195. Szabó Eszter: Irodalomszociológiai szempontok az irodalomtanításban és az olvasónevelésben 1999/9.
  108. old.
 1196. Szabó Ferenc: A személy és a szépség védelmében 1995/1-2. 92. old.
 1197. Szabó Ildikó: A láthatatlan iskola 1992/4. 75. old.
 1198. Szabó Ildikó: Ki vagyok én? 1992/8. 89. old.
 1199. Szabó Ildikó: Rámpák 1992/5. 58. old.
 1200. Szabó Ildikó: Üvegtányérok 1992/10. 62. old.
 1201. Szabó Irma - Márkus Edina - Juhász Erika: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata (Termé-szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 97. old.
 1202. Szabó János - Kaszáné Takács Éva - Civin Vilmos: Energia és környezetvédelem 2000/6-7. 209. old.
 1203. Szabó János: A Magyar Honvédség hivatásos állománya és a cigány származású katonák 2000/12. 88. old.
 1204. Szabó Károly: Felnőttek, tanulás, művelődés 1995/18-19. 118. old.
 1205. Szabó Kornélia: Könyv a kooperatív technikákról 1995/11-12. 79. old.
 1206. A. Szabó Magda: Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 1994/11-12. 149. old.
 1207. Szabó Mária: Juhász-Nagy Pál - Természet és ember 1993/24. 65. old.
 1208. Szabó Mihály: A megosztott világ 1993/15-16. 147. old.
 1209. Szabó Ödönné: Egy francia Berettyóújfaluban 1994/11-12. 154. old.
 1210. Szabó Pál - Vértes László: Janusz Korczak, a pedagógus 1994/20. 46. old.
 1211. Szabó Pál Tivadar: Pedagógusok a szülőkkel 1-4. 1995/6-7. 139. old.
 1212. Szabó Pap Edit: A könyvtárhasználat tanterveiről 1996/12. 104. old.
 1213. Szabolcs Ottó: Szempontok a Történelem Nemzeti Tanterv kialakításához 1993/8. 53. old.
 1214. Szabolcsi Ferenc: A szervezeti kultúra sajátosságai az iskolában 1996/5. 85. old.
 1215. Szabolcsi Kardos Mihály: Gondolatok az evolúcióról 1996/10. 111. old.
 1216. Szakai Szilvia: Konfliktuskezelő eljárások gyűjtése 1993/23. 70. old.
 1217. Szakály János: Az információ továbbítása 1994/17. 68. old.
 1218. Szakály Sándor: Egy sokat vitatott korszakról - szakszerűen, tárgyilagosan 1999/5. 102. old.
 1219. Szakály Sándor: Emlékképek - régi híradók 1999/6-7. 160. old.
 1220. Szakály Sándor: Hadsereg Erdélyben a 16-17. században 1998/1. 123. old.
 1221. Szakály Sándor: Historia est magistra vitae 1997/6-7. 154. old.
 1222. Szakály Sándor: Kereszténydemokrácia, Magyarország, 1944-1949 1998/9. 107. old.
 1223. Szakály Sándor: Közelebb Magyarország második világháborús szerepének megismeréséhez (?) 1998/4. 107. old.
 1224. Szakály Sándor: Magyarország 1944-1990 1999/1. 90. old.
 1225. Szakály Sándor: Magyarország Európában 1994/1-2. 145. old.
 1226. Szakály Sándor: Nem csak történelemtanároknak 1994/15-16. 124. old.
 1227. Szakály Sándor: Történeti földrajzi kislexikon 1996/6-7. 157. old.
 1228. Szakály Sándor: Vélemények, adatok, meglátások 1995/1-2. 146. old.
 1229. Szalkai Sándorné: A felszabadító kommunikáció 1994/15-16. 163. old.
 1230. Szamosszegi Elemér: Vagyunk és leszünk 1994/8. 72. old.
 1231. Szántó Flóra: A kétegyházi román iskola 1994/8. 92. old.
 1232. Szántó Ibolya - Papp Jánosné: A környezetünkre vonatkozó szókincs gyakorlása 1993/18. 53. old.
 1233. Száray Miklós: A történelmi térkép és a diák 1992/11-12. 116. old.
 1234. Száva Eszter: XI. kerületi Pedagógus Klub tematikája 1993/23. 94. old.
 1235. Szávai Márton: Nyelvjátékok, vizuális eszközökkel 1999/12. 96. old.
 1236. Százdi Antal: A zenei tehetség gyökerei 1994/5. 84. old.
 1237. Szebenyi Péter: A NAT készítése közben 1991/1-2. 102. old.
 1238. Szegál Borisz: A cigány gyermekek oktatásának fejlesztése a nemzetközi összehasonlítás tükrében 1995/24. 85. old.
 1239. Szegedy-Maszák Zoltán: Intermedia NEAR Computer 2000/6-7. 166. old.
 1240. Szegfű László: SZŐMtől MŐKig 1997/10. 106. old.
 1241. Szeghő István - Kiss Margit: A mozgás oka 1994/4. 80. old.
 1242. Szegő György: A kép szövege 1997/1. 99. old.
 1243. Szegő György: Kelet-európai gravitáció 1995/11-12. 93. old.
 1244. Szegő György: Magyar Építőművészet 1993/6. 77. old.
 1245. Székely G. Tibor: Az állampolgári nevelés magyar modellje 1995/1-2. 88. old.
 1246. Szekér Endre: Benedek Marcell és az olvasás művészete 1996/4. 102. old.
 1247. Szekérd Endre: Római pillanatképek 1994/6. 103. old.
 1248. Szekeres Róbert - Molnár Renáta: Számok a jogban 1999/6-7. 188. old.
 1249. Szekeresné Rózsa Etelka: Az iskola szolgáltatásszerepe Angliában 1996/5. 90. old.
 1250. Székesfehérvári Róbert: Az első hadügyér 1998/3. 99. old.
 1251. Szekszárdi Júlia: Just community 1994/19. 59. old.
 1252. Szekszárdi Ferencné: "A szeretet fasizmusa" 1992/2. 51. old.
 1253. Szekszárdi Ferencné: Az iskola mint nevelési tér 1991/3. 60. old.
 1254. Szekszárdi Ferencné: Beszélgessünk a konfliktusokról 1993/19. 73. old.
 1255. Szekszárdi Ferencné: Beszélgetés a toronyban 1992/10. 68. old.
 1256. Szekszárdi Ferencné: Kész őrület 1995/1-2. 105. old.
 1257. Szende Tamás - Bencze Lóránt - Sípos Lajos - Csébfalvi Károly: A zsámbéki modell 1993/12. 61. old.
 1258. Szendrei János: A matematikus is ember 1992/10. 63. old.
 1259. Szendrei János: Matematikai zseblexikon 1993/19. 40. old.
 1260. Szendrei János: Túl a harmadik évfolyamon 1994/17. 58. old.
 1261. Szenes Márta - Zsolnai Anikó: Új kezdeményezés a pedagógusképzésben 1996/6-7. 176. old.
 1262. Szentendrey Géza: Környezetbiológiai stúdium 1993/13-14. 90. old.
 1263. Szenthe Péter: Utak és lehetőségek a logikai ismeretterjesztésben 1997/3. 122. old.
 1264. Szentirmai Attila: Oktatási-nevelési rendszerünk hibái és ellentmondásai 1995/5. 64. old.
 1265. Szentirmai László: Egy szelet a kultúrából 1992/1. 59. old.
 1266. Szentpéteri Márton: A posztszoc karnevál 1998/6-7. 156. old.
 1267. Szentpéteri Márton: Régi és új összjátéka (?) 1999/3. 97. old.
 1268. Szentpétery Péter: "Hol voltál...?" 1996/10. 102. old.
 1269. Szepesi Attila: Egyedül mindenkivel 1995/8-9. 153. old.
 1270. Szepesi Attila: Róma, szellemváros 1995/1-2. 162. old.
 1271. Szerényi Gábor: A környezeti nevelés mintaiskoláiról 1998/9. 103. old.
 1272. Szigetvári József: Népismeret-oktatás Százhalombattán 1994/5. 72. old.
 1273. Szijártó Imre: A film mint tananyag 1995/20-21. 122. old.
 1274. Szikossy Ildikó - Vásárhelyi Tamás - Gärtner Vilmosné: Már az óvodásokkal és a kisiskolásokkal is járjunk múzeumba? 1994/13. 59. old.
 1275. J. Szikra Éva: Tájképi kertek Magyarországon 1996/12. 72. old.
 1276. Szilágyi Imre: Iskola és történelem Szlovéniában 1994/22-23. 132. old.
 1277. Szilágyi Tamás: A sejtbiológia tanítása táblázatokkal és feladatlapokkal 1993/9. 72. old.
 1278. Szilvássy Orsolya: A művészetpedagógia filozófiája 1999/11. 99. old.
 1279. Szirák Péter: Az olvasás "visszatérése" 1999/2. 82. old.
 1280. Szirmainé Kövessi Erzsébet: Iskola a Taigetos alatt 1993/7. 75. old.
 1281. Szirmainé Kövessi Erzsébet: Romák az Esély iskolában 1996/1. 85. old.
 1282. Szirmay Ágnes: Nappali ház 1993/8. 66. old.
 1283. Szitányi György: Ezeregyszáz esztendő 1995/1-2. 151. old.
 1284. Szitányi György: Tiszatáj '92 1993/10. 82. old.
 1285. Szitányi György: Tököl, 1956 1994/1-2. 150. old.
 1286. Szokody Sándorné: Házi dolgozatok a nyolcosztályos gimnázium történelemtanításában 1995/1-2. 143. old.
 1287. Szolecky Emese: "Minta, értékkel" 1993/18. 87. old.
 1288. Szoleczky Emese: "Fényesebb a láncnál a kard..." 1998/3. 95. old.
 1289. Szoleczky Emese: A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai négy tételben 1997/4. 120. old.
 1290. Szoleczky Emese: Békekiállítás a Hadtörténeti Múzeumban 1999/6-7. 195. old.
 1291. Szoleczky Emese: Ha szépet akar látni... 1997/10. 92. old.
 1292. Szoleczky Emese: Keretek és korlátok 1999/5. 114. old.
 1293. Szoleczky Emese: Táncról táncra 1996/8. 132. old.
 1294. Szolnoky Jenő: Az oktatás jövőjéről 1991/1-2. 124. old.
 1295. Szombathy Bálint: Az irodalom új műfajai 1997/6-7. 149. old.
 1296. Szontagh Pál: Szükség van-e történelemtanításra? 1998/5. 79. old.
 1297. Szőcs Géza: Kádár Tibor veszprémi kiállításának megnyitója 1993/18. 90. old.
 1298. Szőcs Tibor: A görög vonatkozású világcsodák 1993/21-22. 136. old.
 1299. Szőke Edit: Könyv a tanulásról 1994/10. 76. old.
 1300. Szőke Judit: Józsefvárosi Tanoda 1998/8. 85. old.
 1301. Szőke Katalin: Környezeti nevelés - egészségvédelem gyermekkorban 1993/2. 70. old.
 1302. Szücs Ervin: Technika az oktatásban - nemzetközi konferencia Finnországban 1991/5. 48. old.
 1303. Szűcs Sándor: Egy Belij-regényről 1993/6. 83. old.
 1304. Szűk Balázs: Az Apokalipszis 666-os nagy fenevadja 1996/1. 105. old.
 1305. Szűk Balázs: Seholsincsország 1996/6-7. 188. old.
 1306. Takács Gábor - Takács Gáborné: Alternatív matematika tankönyv a negyedik osztályosoknak 1994/17.
  61. old.
 1307. Takács Gábor - Takács Gáborné: Könyvünkről 1993/19. 42. old.
 1308. Takács Gábor - Takács Gáborné: Matematikatankönyv második osztályosoknak 1992/10. 64. old.
 1309. Takács Gábor: A mindennapi élet matematikája 1999/12. 79. old.
 1310. Takács Gábor: Analitikus megközelítés a fizika feladatok megoldásához 1998/5. 117. old.
 1311. Takács Gábor: Budapesti tanulók matematikaeredményeiről 1998/3. 111. old.
 1312. Takács Gábor: Felső tagozaton vizsgáltatható szélsőérték-problémák 1999/6-7. 173. old.
 1313. Takács Gábor: KöMaL szakkör általános iskolásoknak 1997/1. 89. old.
 1314. Takács Gábor: Szimmetria a természetben 1999/8. 83. old.
 1315. Takács Gáborné - Takács Gábor: Alternatív matematika tankönyv a negyedik osztályosoknak 1994/17.
  61. old.
 1316. Takács Gáborné - Takács Gábor: Könyvünkről 1993/19. 42. old.
 1317. Takács Gáborné - Takács Gábor: Matematikatankönyv második osztályosoknak 1992/10. 64. old.
 1318. Takács Gáborné: Matematika feladatmegoldó versenyek felsőtagozatosoknak 1995/18-19. 96. old.
 1319. Takács Géza: A Gaia-komplexus 1995/11-12. 99. old.
 1320. Takács Géza: Egy kísérlet nyomán 1994/22-23. 118. old.
 1321. Takács Imre: A japán csoda titka a korszerű oktatás 1993/12. 50. old.
 1322. Takács Imre: Hasznos ötletek a hazai vállalkozások hajnalán 1992/3. 65. old.
 1323. Takács Viola: Attitűdvizsgálat - strukturális elemzéssel 2000/6-7. 199. old.
 1324. Takács Viola: Fizikakönyvek a magyar Springernél 1996/5. 124. old.
 1325. Takács Viola: Kiegészítés a Galois-szociogramhoz 1997/2. 118. old.
 1326. Takács Viola: Tankönyv a modellalkotásról 1994/5. 83. old.
 1327. Takács Viola: Textiltechnika 1993/21-22. 160. old.
 1328. Talabér Ferencné: Óvodai életmódszervezés a nemzetiségi gyermekcsoportokban 1994/8. 66. old.
 1329. Tallós Péter: Gondolatfoszlányok 1995/6-7. 105. old.
 1330. Talyigás Katalin -Török Iván: Önkéntesek munkája, karitatív tevékenység (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 67. old.
 1331. Talyigás Katalin: A szociálpedagógia történetéhez (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10.
  43. old.
 1332. Tamaska László - Rédey Ákos - Kun-Szabó Tibor: Környezeti tudatformálás a Veszprémi egyetemen 1994/7. 47. old.
 1333. Tánczos Ibolya - Toró Jolán: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában 1995/6-7. 126. old.
 1334. Tarbay Ede: Erósz a népmesében 2000/3. 79. old.
 1335. Tarbay Ede: Ítélet a népmesében 2000/9. 90. old.
 1336. Tarcsa Zoltán: A szabadság szigetei 2000/3. 88. old.
 1337. Tarján Tamás: A notorisch hüje 1997/2. 79. old.
 1338. Tarján Tamás: Az ember "fordított" tragédiája 1997/1. 55. old.
 1339. Tarján Tamás: Egy i miatt 1996/10. 121. old.
 1340. Tarján Tamás: Madártan 1997/5. 102. old.
 1341. Tarján Tamás: Mutatványos és ezermester 1997/3. 80. old.
 1342. Tarján Tamás: Pilinszky, a színműíró 1997/4. 103. old.
 1343. Tarján Tamás: Pont, pont, vesszőcske 1994/3. 100. old.
 1344. Tarján Tamás: Szerbusz, Tolsztoj 1996/11. 123. old.
 1345. Tarkó Klára: A metakogníció fogalma a pszichológiában és a pedagógiában 1998/8. 117. old.
 1346. Tarkó Klára - Csíkos Csaba - Józsa Krisztián - Korom Erzsébet: Egy formálódó tudományos közösség 1997/12. 108.old.
 1347. Tatai Mária: Egy új tantárgy kisiskolásoknak - a környezetkultúra 1994/13. 69. old.
 1348. Tátrai Zsuzsanna: Formák, tárgyak, anyagok a néphagyomány rítusaiban 1994/15-16. 110. old.
 1349. Tétényi Csaba: Ki az, aki jelent? 2000/6-7. 138. old.
 1350. Tétényi Csaba: Szabó Dezső Don Kisott penitencián című novellájáról 1999/5. 104. old.
 1351. Theisz György: Informatika és számítástechnika tantervek a NAT-hoz 1996/12. 107. old.
 1352. Thimár Attila: A felvilágosodás Európájának értelmezhetősége 1996/9. 99. old.
 1353. Thimár Attila: Irodalom - szerep - történet 1997/6-7. 152. old.
 1354. Thimár Attila: Papírbodorítás 1996/8. 120. old.
 1355. Thomka Beáta: Epikus rendezés 1993/1. 48. old.
 1356. Thuránszky Judit - Nagy Mihály: Szakmai program technika és informatika tantervhez 1991/10. 51. old.
 1357. Tolnai Mária: Én azt az Arany Jánost szeretem, aki... 1993/8. 73. old.
 1358. Tolvaly Ernő - L. Menyhért László: Chris Burden 1993/3-4. 124. old.
 1359. Toma Katalin: A levéltár szerepe a történelemoktatásban 1997/10. 96. old.
 1360. Tomis, Karol: Petőfi verseinek szlovák fordításai 1995/1-2. 116. old.
 1361. Tompa Klára - Pehkonen, Erkki: Matematikaoktatás a tanulók szemével Magyarországon és Finnországban 1993/12. 39. old.
 1362. Tompa Klára: Az analízis elemeinek tanítása a számítógép segítségével 1993/19. 30. old.
 1363. Tompa Klára: Taneszközök, taneszközök...1991/6. 75. old.
 1364. Toró Jolán - Tánczos Ibolya: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában 1995/6-7. 126. old.
 1365. Torres, Rosa-Maria: A gyermek joga az alapfokú oktatáshoz 1996/6-7. 164. old.
 1366. Tóth Albert: Zárszó helyett 1993/2. 83. old.
 1367. Tóth Andrea - Martáné Lőrincz Vera - Pelikán Krisztina: Változatok a diákönkormányzati munkára 1996/3. 117. old.
 1368. Tóth Dénes: Palasovszky Ödön és az "új elvű színház" 2000/5. 88. old.
 1369. Tóth Ervinné: Informatika az általános iskolákban 1995/5. 80. old.
 1370. Tóth Gézáné - Axmann Judit: Kísérletek és feladatok 1993/21-22. 134. old.
 1371. H. Tóth István: A stílusfajták és a szövegtípusok tanítása a NYIK-programban 1994/6. 64. old.
 1372. Tóth József: A boldog békeidők 1995/3-4. 167. old.
 1373. F. Tóth Mária: Tájak-Korok-Múzeumok 1997/9. 122. old.
 1374. Tóth Tibor: Az olvasásra nevelésről 1999/1. 66. old.
 1375. Tóth Zoltán - Papp Anna Veronika: A számítási feladatok megoldási értékeléséről 1993/9. 67. old.
 1376. Tóth Zoltán: "Bermuda-háromszögek" a kémiában 2000/10. 71. old.
 1377. Tóth Zoltán: A reakciósebesség és a kémiai egyensúly tanítása 1993/20. 53. old.
 1378. Tóth Zoltán: Egy kémiai tévképzet nyomában 1999/2. 108. old.
 1379. Tóth Zoltán: Ötösöm lesz kémiából 1993/17. 67. old.
 1380. Tóth Zoltán: A kémiatankönyvek mint a tévképzetek forrásai (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 10. old.
 1381. Tóthné Litovkina Anna: A közmondások szerepe az általános iskolai tankönyvekben 1996/3. 62. old.
 1382. Török Gábor - Péntekné Weinelt Beáta - Kiss Judit: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép-kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
 1383. Török Iván - Talyigás Katalin: Önkéntesek munkája, karitatív tevékenység (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 67. old.
 1384. Török Kálmánné: Játék és pszichoterápia 1993/15-16. 117. old.
 1385. Török Lajos: Ady "Minden-Titkai" 1998/5. 89. old.
 1386. Török Lajos: Egy korszakmonográfia előfeltevései 1996/8. 114. old.
 1387. Török Tamás: Területközelítés valószínűségi játékkal 1994/10. 46. old.
 1388. Tőrös Róbert Laplátogató: A Firka 1993/17. 61. old.
 1389. Tőrös Róbert: Bay Zoltán 1992/5. 66. old.
 1390. Tőrös Róbert: Gyarmati István akadémikus - a megszállott 1991/9. 67. old.
 1391. Tőrös Róbert: Pro & kontra 1991/10. 46. old.
 1392. Tőrös Róbert: Simonyi Károlyról 1992/2. 50. old.
 1393. Tőrös Róbert: Vermes Miklós 1992/9. 64. old.
 1394. Trencsényi Borbála: Az olvasás csak olvasás által fejleszthető 1998/1. 117. old.
 1395. Trencsényi Imre - Papp György: Tejfoggal kőbe 1993/20. 70. old.
 1396. Trencsényi Imre: A békák esélyei 1993/20. 63. old.
 1397. Trencsényi Imre: A közösségi iskolák 1995/11-12. 121. old.
 1398. Trencsényi Imre: De Profundis 1991/4. 69. old.
 1399. Trencsényi Imre: Flanagan köpenye 1992/3. 67. old.
 1400. Trencsényi Imre: Települési önkormányzatok szülőföldjén 1994/7. 68. old.
 1401. Trencsényi Imre: Zöld számvetés 1993/9. 63. old.
 1402. Trencsényi László: A Lutra-jelenség 1991/3. 67. old.
 1403. Trencsényi László: A tiszta forrás vize - kólásdobozból 1993/6. 90. old.
 1404. Trencsényi László: Arcok és szándékok 1993/20. 79. old.
 1405. Trencsényi László: Az akkulturáció drámái - táncszínpadon és filmvásznon 1998/12. 113. old.
 1406. Trencsényi László: Az alternatív pedagógiák nyomában 1999/5. 92. old.
 1407. Trencsényi László: Az aquincumi csata - egyenlőtlen erőviszonyokkal 1991/4. 82. old.
 1408. Trencsényi László: Az IFK Magyarország térképén 1991/1-2. 117. old.
 1409. Trencsényi László: Caliban, kezében varázspálcával 1996/3. 91. old.
 1410. Trencsényi László: Egy táncegyüttes emlékkönyvébe 1995/11-12. 123. old.
 1411. Trencsényi László: Hová-hová Közép-európai Táncszínház? 1993/19. 66. old.
 1412. Trencsényi László: Iglice szívem... 1991/7-8. 121. old.
 1413. Trencsényi László: Körmös 1993/2.
 1414. Trencsényi László: Környezeti nevelés 1992/2. 45. old.
 1415. Trencsényi László: Még egyszer a kooperatív iskoláról 1996/11. 111. old.
 1416. Trencsényi László: Megszakított folytonosság a magyar gyermekirodalomban 1993/12. 59. old.
 1417. Trencsényi László: Önkormányzatnak nevezték a dolgot 1992/10. 70. old.
 1418. Trencsényi László: Palackposta 1991/6. 83. old.
 1419. Trencsényi László: Terrakotta 1993/18. 85. old.
 1420. Trencsényi László: Tükörkép a diákönkormányzatokról 1993/23. 46. old.
 1421. Trencsényi László: Walt Disney és Samu Géza találkozása a(z egykori) gyermekszínházban 1994/17. 73. old.
 1422. Trencsényi László - Makai Éva: A roma-pedagógia előzményei és jelene 2000/11. 87. old.
 1423. Trencsényi László - Pőcze Gábor: Fejlesztési program az iskolaszékek segítségére 1994/19. 63. old.
 1424. Trencsényi László - Hamrák Anna - Bognár Mária - Loránd Ferenc: Útinaplókból 1994/19. 65. old
 1425. Tringer Ágoston: A villamos energia a lakosság véleménye tükrében 1996/12. 116. old.
 1426. Tringer Ágoston: A villamos energia minőségének jellemzői 1995/10. 72. old.
 1427. Tringer Ágoston: A villamos és mágneses erőtér hatásai 1995/18-19. 134. old.
 1428. Tringer Ágoston: A villamosenergia-iparág környezetvédelmi tevékenysége 1996/10. 90. old.
 1429. Tringer Ágoston: Az MVM Rt. és a diákság kapcsolata 1998/1. 131. old.
 1430. Tunkli Gábor: Minőségbiztosítás a közoktatásban (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 69. old.
 1431. Tuska Ágnes: LOGO az amerikai matematikatanításban 1992/10. 69. old.
 1432. Udvardi Lakos Endre: Beszéljünk a távoktatásról 1999/8. 80. old.
 1433. Ugrin Gáborné: Könyvtárpedagógia 2000/4. 59. old.
 1434. Ujváry Gábor: Volt-e alternatíva? 1999/8. 110. old.
 1435. Ungár Andrea: Órák a Varázsfuvoláról 1994/7. 73. old.
 1436. Ungvári Lászlóné - Deák András Miklós: Sikersztori 1997/2. 95. old.
 1437. Uotinen, Mari: A burgenlandi kérdés 1996/3. 67. old.
 1438. Urbán János: Kombinatorikai feladatok középiskolásoknak 1991/10. 36. old.
 1439. Urbán Lászlóné: "Hüvelykujjam almafa" 1995/10. 59. old.
 1440. Uzsoki Andrea: Az ELTE kéttannyelvű tanárképző programja 1994/7. 59. old.
 1441. Vadasi Béláné - Pálfy György - Varga Gusztáv: Három név, egy tanév 1995/24. 106. old.
 1442. Vághy László: A Szélcsend 1995/6-7. 112. old.
 1443. Vágó Irén: A pedagógiai kutatások módszere és logikája 1993/21-22. 165. old.
 1444. Vágó Irén: Ösztönző formák (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 74. old.
 1445. Vágó Lívia: Angol-magyar kulturális szótár 2000/8. 100. old.
 1446. Vámos Ágnes: Intenzív angol nyelvtanítás Québecben (1976-1993) 1996/5. 109. old.
 1447. Vámos Ágnes: Limba romani - Cigány nyelvkönyv 1995/1-2. 121. old.
 1448. Vámos Ágnes: Nyelvkönyvekről 1994/6. 107. old.
 1449. Vámosi Zoltán: A teljesebb értékű tudás szolgálatában 1997/9. 113. old.
 1450. Vancsó Ödön: Egy rendhagyó továbbképzésről 1994/17. 54. old.
 1451. Vankó Annamária: Az én-elbeszélés alternatívái 2000/6-7. 152. old.
 1452. Varga Antal: Százéves a Bolyai János Társulat 1991/10. 25. old.
 1453. Varga Attila: Ismerkedés a kémiával - újszerűen 1993/20. 49. old.
 1454. Varga Attila - Rácz László: Kémiatanításunk helyzete és feladatai 1997/6-7. 121. old.
 1455. Varga Diána Judit: Francia-magyar elektronikus szótár 2000/8. 104. old.
 1456. Varga Gábor: A környezeti nevelés gyökerei 1997/10. 119. old.
 1457. Varga Gábor: Az önépítés kihívása 1992/3. 76. old.
 1458. Varga Gábor: Népoktatás Alsóvadászon 1997/5. 120. old.
 1459. Varga Gusztáv - Vadasi Béláné - Pálfy György: Három név, egy tanév 1995/24. 106. old.
 1460. Varga Lajos: Magyar-angol nyelvű tagozat a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskolában 1995/15-16-17. 222. old.
 1461. Sz. Varga Lajos: Gondolatok két könyvről 1998/4. 101. old.
 1462. Varga MagdolnaĘ- Árpás Károly: Egy iskolatípus és tantervi programjai 1996/3. 57. old.
 1463. Varga Péter: A Spílhózniról 1993/20. 75. old.
 1464. Vargáné Pagony Antónia: Miért tanítok szívesen Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes fizikatankönyveiből? 1998/3. 109. old.
 1465. Vargha Balázs: Csokonai, a nevelő 1992/1. 68. old.
 1466. Vári György: Gyermek a Műhelyben 2000/9. 77. old.
 1467. Várnagy Ildikó: Könyvek az emberi viselkedésről 1994/7. 69. old.
 1468. Várnagy Elemér: Csenyéte antológia 1999/5. 97. old.
 1469. Várnagy Ildikó: 7szín világ 1996/4. 94. old.
 1470. Várnagy Ildikó: A Bartók rádió tanításai 1996/9. 114. old.
 1471. Várnagy Ildikó: François Truffaut filmjei kazettán 1996/5. 93. old.
 1472. Várnagy Ildikó: Mesélj a gyerekednek! 1996/8. 142. old.
 1473. Várnagy Ildikó: Nem tudunk semmit a táncról 1996/10. 128. old.
 1474. Várnagy Ildikó: Régi és új játékaim 1993/1. 73. old.
 1475. Várnagy Ildikó: Tévéfilmsorozatok 1996/6-7. 182. old.
 1476. Várnagy Péter - Koltai Dénes: A magyar felnőttoktatás jogi környezete 2000/10. 61. old.
 1477. Várnai Ferenc: Bárdos Lajos és a népzene 1997/2. 108. old.
 1478. Varsics Zita: A kreativitás margójára 1995/18-19. 125. old.
 1479. Varsics Zita: Folytonos és végtelen? 1996/8. 137. old.
 1480. Varsics Zita: Gazdálkodás a háztartásban 1995/23. 105. old.
 1481. Varsits Zita: Rendszerezzünk! - Rendszerezzünk? 1993/21-22. 167. old.
 1482. Varsics Zita: Tudománytörténet más szemmel 1994/17. 64. old.
 1483. Vrasics Zita - Fatalin László: A szavazás egy matematikai modellje 1993/3-4. 100. old.
 1484. Várszegi Tibor: Technika és improvizáció 1992/4. 81. old.
 1485. Varvasovszky Jánosné: A gyógyító zene 1997/8. 104. old.
 1486. Vásárhelyi Éva: Összefogunk, avagy nem csak a pénzen múlik 1994/10. 62. old.
 1487. P. Vásárhelyi Judit: Magyarország könyvkultúrája a kezdetektől 1730-ig 1999/8. 77. old.
 1488. Vásárhelyi Tamás - Gärtner Vilmosné - Szikossy Ildikó: Már az óvodásokkal és a kisiskolásokkal is járjunk múzeumba?! 1994/13. 59. old.
 1489. Vass István: Változásigény az elemi oktatásban (is)? 2000/5. 67. old.
 1490. Vass László - Benkes Réka: Fizika felkészítő - digitálisan 1999/12. 90. old.
 1491. Vass László - Benkes Réka: Gutenbergtől a Neumann-univerzum felé 1999/3. 77. old.
 1492. Vass László - Benkes Réka: Kogníció és hipermediális kommunikáció 1999/4. 83. old.
 1493. Vass László - Benkes Réka: Korszerű módszerek és eszközök az oktatásban 1997/11. 131. old.
 1494. Vass Vilmos: Történelmi tévképzetek a tanulók gondolkodásában 1997/10. 99. old.
 1495. Vastagh Zoltán: A szakmai együttműködés értéke 1997/6-7. 133. old.
 1496. Vastagh Zoltán: Az iskolaelemző munkaszerep 1994/14. 70. old.
 1497. Vastagh Zoltán: Családpedagógiai kalauz 1998/2. 71. old.
 1498. Vastagh Zoltán: Facilitátorok és mentorok 1997/5. 94. old.
 1499. Vastagh Zoltán: Zsákutca vagy fejlesztő élettér? 1991/1-2. 139. old.
 1500. Vég Katalin: A kisegítőtől a második diplomáig 1997/1. 67. old.
 1501. Végh Mihályné: A lehetetlen megkísértése 1994/8. 85. old.
 1502. Véghelyi Józsefné: Természetismereti szakértői tanfolyam 1994/13. 67. old.
 1503. Végvári Ágnes - Katus Magdolna: A Magyar Természettudományi Múzeum millecentenáriumi rendezvénye 1997/2. 113. old.
 1504. Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskoláról röviden 1991/4. 61. old.
 1505. Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák, Waldorf-iskolák 1994/19. 50. old.
 1506. Verbić, Srjdan - Bogdanović, Nebojsa: Hallgatói kutatási programok (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
 1507. Veres Vilmosné: Csoportmunka egy pedagógus-továbbképzésen 1994/20. 61. old.
 1508. Veresegyházi Béla: Közép-Európa: fikció vagy valóság? 1995/23. 101. old.
 1509. Verschaffel, Lieven: Krónika a hetedik EARLI konferenciáról 1997/12. 120. old.
 1510. Vértes László - Szabó Pál: Janusz Korczak, a pedagógus 1994/20. 46. old.
 1511. Vesztróczy László: A tantárgyi mérésekre való felkészülés 1994/5. 52. old.
 1512. Vesztróczy László: Mit láthat egy fizikatanár Angliában? 1994/20. 76. old.
 1513. Vesztróczy László: Szemtől szemben Faraday eszközeivel 1996/4. 91. old.
 1514. Vesztróczy László: Egy érettségi feladat általános iskolában 1992/9. 61. old.
 1515. Victor András: Két kérdőív az iskolák "zöld"-ségéről 1994/9. 72. old.
 1516. Vidoszava, Szvoboda: Kommunikatív szerb anyanyelvi képzés 1994/8. 91. old.
 1517. Vikár Csabáné: A tanulók földrajzi gondolkodásának megfigyelése 1994/22-23. 145. old.
 1518. Vincze László: Tanuljunk dalolva nyelveket! 1994/15-16. 164. old.
 1519. Vinczellér Katalin: A "nosztalgikus abszurd" 1999/5. 99. old.
 1520. Vinczéné Bíró Etelka - Sallay Mária: Az OKI fejlesztési központja 1991/1-2. 106. old.
 1521. Virág Zoltán: A filozófia és a művészet végső beteljesedése 1998/5. 105. old.
 1522. Vitai Miklós - Ambrus Attiláné: Tanítható-e az ember? 1994/7. 63. old.
 1523. Vitányi Béla: Hézser Aurél élete és munkássága 1994/14. 91. old.
 1524. Vitányi Béla: Új lehetőségek a térképhasználatban 1996/6-7. 158. old.
 1525. Vizi György: Hazánk az olasz középiskolai történelemtankönyvekben 1997/4. 114. old.
 1526. Vizi László Tamás: História klub - Székesfehérvár 1994/15-16. 120. old.
 1527. Vízy Istvánné: A kisiskolások környezeti nevelése 1994/13. 62. old.
 1528. Vörös Klára: A szeretet gyakorlata 1994/11-12. 167. old.
 1529. Vörös Klára: Emberzene 1994/7. 62. old.
 1530. Vukovári Panna: Gyerekkrimibe öltözött irodalom 1999/12. 109. old.
 1531. Wajand Judit - Halász Antónia: A körülmények hatalma 1994/7. 54. old.
 1532. Wajand Judit - Rózsahegyi Márta: A katalízisről színesen, érdekesen 1993/17. 63. old.
 1533. Walker Zsuzsa: Kisiskolások itthon és Nagy-Britanniában 1993/6. 107. old.
 1534. Walz Jánosné: A pedagógiai programok módosításáról 2000/6-7. 207. old.
 1535. Welcher Antalné: Egy csodaszép matematikakönyvről 1991/10. 42. old.
 1536. Wellisch Mária: Múzeumi hívogató a Liget szigetére 1993/13-14. 92. old.
 1537. Wolfgang, Werner: Informatikai képzés 1993/5. 79. old.
 1538. Zachar József: Merítsünk a tiszta forrásból 1994/8. 105. old.
 1539. Zágoni Balázs: Iskolaújságok 1994/3. 81. old.
 1540. Zalán Tibor: Szúrópróba 1991/7-8. 119. old.
 1541. Zalán Tibor: Szúrópróba 1992/4. 91. old.
 1542. Zalán Tibor: Szúrópróba 1993/5. 86. old.
 1543. Zalán Tibor: Welcome Sesame Street! 1993/1. 65. old.
 1544. Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor: Új fizika tanterv és tankönyvsorozat 1993/17. 50. old.
 1545. Zátonyi Sándor: A tanulók megértésbeli problémáinak vizsgálata 1996/4. 85. old.
 1546. Zatykó Judit: "Jelbeszéd az életünk" 1995/15-16-17. 201. old.
 1547. Zelenák József: Kortárssegítő-kortárscsoport 1995/13-14. 145. old.
 1548. Zolnai Anette Réka: A befejező mondat regénye 1996/8. 110. old.
 1549. Zrencsik Andrea - Hancz Péter - Hídvégi Máté: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14.
  129. old.
 1550. Zsámboki Károlyné: Hogyan lesznek a Freinet-pedagógusok? 1993/3-4. 111. old.
 1551. Zsilák Mária: Szlovák nyelv és irodalom szak az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén 1994/8. 69. old.
 1552. Zsolnai Anikó - Szenes Márta: Új kezdeményezés a pedagógusképzésben 1996/6-7. 176. old.
 1553. Zsolnai Anikó: A zöld pedagógia kísértése 1991/1-2. 135. old.
 1554. Zsolnai Anikó: Ablak a világra 1998/3. 120. old.
 1555. Zsolnai Anikó: Az iskolaethosz és a személyiségkultúra kölcsönhatása 1992/8. 54. old.
 1556. Zsolnai Anikó: Miért alternatívak az iskolák 1994/7. 53. old.
 1557. Zsolnai Anikó: Pedagógia ökológiai alapon 1993/11. 65. old.
 1558. Zsolnai Ferenc - Ékes Beatrix - Pálfai Márton: Vita - egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old.

Szemlék - szerzők nélkül

 1. A gyermekmozgalmakról (serdülőmozgalmakról) és segítőikről 1993/23. 86. old.
 2. A Kolping-iskola mozgalom 1996/3. 104. old.
 3. A környezeti nevelés 1993/2. 89. old.
 4. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesületről 1993/24. 56. old.
 5. A nemzedékek közti kapcsolat 1995/13-14. 127. old.
 6. A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt megjelent és megjelenés alatt álló könyvei 1994/1-2. 108. old.
 7. A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Szervezeti és Működési Szabályzata 1993/3-4. 160. old.
 8. A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium munkaközössége: Komplex esztétikai nevelés 1993/6. 68. old.
 9. A Televideo Kiadó műsorajánlata 1991/9. 46. old.
 10. A Természet- és Környezetvédő Tanárok Konferenciájának állásfoglalása 1993/2. 86. old.
 11. A villamos energia termelésének és elosztásának irányítása 1996/9. 116. old.
 12. Amerikai szakemberek a környezeti nevelésről 1993/24. 51. old.
 13. Az osztályfőnök a mai iskolában 1993/8. 57. old.
 14. Az óvodai nevelés irányelvei 1993/11. 82. old.
 15. Diákönkormányzat-vezetők képzési programtervei 1993/23. 93. old.
 16. Diáksegítő szervezetek 1993/23. 79. old.
 17. Diákvélemények 1993/23. 67. old.
 18. Egy diplomata emlékezése 1995/1-2. 149. old.
 19. Egységes iskola: a különbözés esélye 1996/11. 128. old.
 20. Élményalapú tanulás, aktív cselekvést fejlesztő módszerek 1995/3-4. 127. old.
 21. Fellegi Ádám tanít 1991/4. 83. old.
 22. Gyermekmozgalmakról serdülőmozgalmakról és segítőikről 1993/23. 86. old.
 23. Helsinki deklaráció az iskolázás szabadságáról 1991/9. 55. old.
 24. Környezetpedagógus tanártovábbképzés tervezete 1993/24. 42. old.
 25. Lehetett volna másként? 1995/1-2. 148. old.
 26. Magyar Felsőoktatási Egyesület: Javaslat a dolgozók iskolai elhelyezésére az új oktatási törvényben 1993/7. 94. old.
 27. Megállapodás 1993/2. 86. old.
 28. "Neveljünk a környezet ismeretére" 1993/9. 57. old.
 29. Óvodakert, kirándulások 1994/13. 48. old.
 30. Szabályzatok, házirendek 1993/23. 72. old.
 31. Szúrópróba 1992/8. 79. old.
 32. Tájékoztató a Soros Alapítvány közoktatás-fejlesztési programjáról 1995/15-16-17. 230. old.
 33. Tanári Mesterség Csokonai Program 1992/1. 66. old.
 34. Természettudományok tanítása videoval 1991/1-2. 129. old.
 35. Üzenet 1994/8. 87. old.

Kritikák

 1. Bán Ervin: Könyv a kulturális hiányhelyzetről (Roger Girod: L'illettrisme) 2000/6-7. 227. old.
 2. Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM közgyűjteményekről (A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében; Múzeumi séták Budapesten) 2000/4. 102. old.
 3. Bartha Árpád: "Kakas, adjon jó napot!" (Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény) 2000/12. 115. old.
 4. Beck Zoltán: Cigány Tanulmányok (Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon I. Cserti Csapó Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbség-védelemről) 2000/12. 103. old.
 5. Bohár András: Szereplők, forgatókönyvírók, történetmondók (László János: Szerep, forgatókönyv, narratívum; Társas tudás, elbeszélés, identitás) 2000/5. 104. old.
 6. Bók Szilvia: Anyanyelv - szaknyelv (Ritoók Zsigmond (koordinátor): A magyar nyelv az informatika világában) 2000/9. 106. old.
 7. Demeter Tamás: Nézetek ütközőpontján (Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás) 2000/2. 111. old.
 8. Fáyné Dombi Alice: Az emberi minőség esélyei (Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei) 2000/11. 106. old.
 9. V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai (Kámán Erzsébet - Simon Mária - Kis Pintér Imréné - Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990) 2000/9. sz. 113. old.
 10. Gúti Erika: Kiút a csapdából? (Nádor Orsolya, Komlós Attila [szerk.]: Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében) 2000/5. 95. old.
 11. Halmai Tamás: Elmélet a gyakorlatban (Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén) 2000/11. 107. old.
 12. Halmai Tamás: A megértés horizontja (Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai) 2000/2. 114. old.
 13. Halmai Tamás: Írás, olvasás, irodalom (Szirák Péter: Folytonosság és változás) 114. old.
 14. Kabai Lóránt: Pedagógiai kalauz (Horváth Attila: Elméletek a nevelésről) 2000/3. 106. old.
 15. Kamarás István: Rejtett tanterv (Veres András: Művek, pályák, nemzedékek) 2000/12. 105. old.
 16. Kiss Ilona: Magyar művészkönyvek Frankfurtban (Goethe Intézet: Magyar Művészkönyvek Bibliotékája) 2000/4. 109. old.
 17. Krisztián Béla: Iskolaelméletek és iskolai élet (Zrinszky László könyvéről) 2000/10. 115. old.
 18. Lizakovszky Éva: A kétnyelvű gyermek (Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek) 2000/11. sz. 103. old.
 19. Máthé Andrea: Shakespeare magyarországi húgai (Fábri Anna: A nő és hivatása. Szemelvények a ma-gyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865) 2000/3. sz. 112. old.
 20. Sz. Molnár Szilvia: A líraolvasás lehetőségei (Menyhért Anna: "Én"-ek éneke) 2000/2. sz. 117. old.
 21. Mrázik Júlia: Normatudat - nyelvi norma (Kemény Gábor (szerk.): La norme linguistique) 2000/5. 110. old.
 22. Nádasi Edit: Az írástanulás titkai (Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-végpont. Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai) 2000/9. sz. 108. old.
 23. Nagy Péter Tibor: Az elemző történelemtanítás (Szabolcs Ottó: Történelempedagógiai írások) 2000/9.
  99. old.
 24. Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata (Kabdebó Lóránt - Kulcsár Szabó Ernő - Kulcsár-Szabó Zoltán - Menyhért Anna [szerk.]: Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó) 2000/9. 111. old.
 25. Péntek János: Közelebb a szöveghez (Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései) 2000/10. 102. old.
 26. Perger Péter: Kézikönyv a könyvről (V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800) 2000/4. sz. 105. old.
 27. Pollmann Ferenc: Történelmi leckék 2000/10. 107. old. (A Magyar Történelmi Film Alapítvány és a Budapest Film dokumentumfilm-válogatása a magyar közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára)
 28. Radnóti Katalin: A tudományos gondolkodás története (Ropolyi László - Szegedi Péter: A tudományos gondolkodás története) 2000/6-7. 221. old.
 29. Somorjai Eszter: A színház szerepe (Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába) 2000/11.
  111. old.
 30. Stemler Miklós: A befogadás útjai (Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus) 111. old.
 31. Stemler Miklós: Olvasni jó? (L. Simon László - Thimár Attila [szerk.]: Az olvasó - az olvasás. Irodalmi tanulmányok) 2000/10. 99. old.
 32. S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár betiltott írásai (Prohászka Ottokár: Élő kereszténység) 2000/4. 111. old.
 33. Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet (Jankovits László és Kecskeméti Gábor [szerk.]: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány) 2000/4. 115. old.
 34. Szombathy Bálint: A szentségtelenített mozgókép (Bóna László: Fantomképek) 2000/10. 105. old.
 35. Tardos Katalin - Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul (Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld és Hans zeisel: Marienthal; William Foote Whyte: Utcasarki társadalom) 2000/3. 101. old.
 36. Tóth Klára: Védtelenül? (Marcell Friedmann: Televízió és agresszió) 2000/10. 113. old.
 37. Tóth Olga: Egy szociológiai alapmű (Michael Young és Peter Willmott: Család és rokonság Kelet-Londonban) 2000/5. 114. old.
 38. Török Lajos: A Petőfi-értés lehetséges útjai (Margócsy István: Petőfi Sándor) 2000/11. 113. old.
 39. Trencsényi László: Lengyel László esete Lengyel Lászlóval (Szőnyi Erzsébet [szerk.]: Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén) 2000/3. 110. old.
 40. Vári György: "Vígan kimaradni e korból" (Óda az észhez - In memoriam Vas István) 108. old.
 41. Vidovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás (Hartai László - Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM) 2000/10. 109. old.
 42. Vörös Miklós: A skacok (Paul Willis: A skacok [Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra]) 2000/9. 102. old.
 43. Vörös Miklós - Tardos Katalin: Két klasszikus magyarul (Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld és Hans zeisel: Marienthal; William Foote Whyte: Utcasarki társadalom) 2000/3. 101. old.
 44. Zákány Tóth Péter: Megszakítottság, folytonosság, többszólamúság (Veres András: Művek, pályák, nemzedékek) 2000/12. 107. old.

Kritikák - a recenzált művek szerzői szerint

 1. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében; Múzeumi séták Budapesten (Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM közgyűjteményekről) 2000/4. sz. 102. old.
 2. A Magyar Történelmi Film Alapítvány és a Budapest Film dokumentumfilm-válogatása a magyar közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára Pollmann Ferenc: Történelmi leckék 2000/10. sz. 107. old.
 3. Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén (Halmai Tamás: Elmélet a gyakorlatban) 2000/11. sz. 107. old.
 4. Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A szöveg megközelítései (Péntek János: Közelebb a szöveghez) 2000/10. sz. 102. old.
 5. Bóna László: Fantomképek (Szombathy Bálint: A szentségtelenített mozgókép) 2000/10. sz. 105. old.
 6. Cserti Csapó Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről (Beck Zoltán: Cigány Tanulmányok) 2000/
  12. sz. 103. old.
 7. V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800 (Perger Péter: Kézikönyv a könyvről) 2000/4. sz. 105. old.
 8. Fábri Anna: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865 (Máthé Andrea: Shakespeare magyarországi húgai) 2000/3. sz. 112. old.
 9. Friedmann, Marcell: Televízió és agresszió (Tóth Klára: Védtelenül?) 2000/10. sz. 113. old.
 10. Girod, Roger: L'illettrisme (Bán Ervin: Könyv a kulturális hiányhelyzetről) 2000/6-7. sz. 227. old.
 11. Goethe Intézet: Magyar Művészkönyvek Bibliotékája (Kiss Ilona: Magyar művészkönyvek Frankfurtban) 2000/4. sz. 109. old.
 12. Hartai László - Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM (Vidovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás) 2000/10. sz. 109. old.
 13. Hirsch Tibor - Hartai László: Jancsó CD-ROM (Vidovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás) 2000/10. sz. 109. old.
 14. Horváth Attila: Elméletek a nevelésről (Kabai Lóránt: Pedagógiai kalauz) 2000/3. sz. 106. old.
 15. Hozzászólás Kokas Károly ,Könyvtárak az ezredforduló után' c. cikkéhez (Sennyey Pongrácz: A könyvtár jövője) 2000/5. sz. 91. old.
 16. Jahoda, Marie - Lazarsfeld, Paul F. - zeisel, Hans: Marienthal; Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom (Tardos Katalin - Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
 17. Jankovits László - Kecskeméti Gábor (szerk.): Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet) 2000/4. sz. 115. old.
 18. Juhász Terézia - Kis Pintér Imréné - Simon Mária - Kámán Erzsébet: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
 19. Kabdebó Lóránt - Kulcsár Szabó Ernő - Kulcsár-Szabó Zoltán - Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
 20. Kámán Erzsébet - Simon Mária - Kis Pintér Imréné - Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
 21. Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945) (Nagy Péter Tibor: Zsidóság, asszi-miláció, iskola-stratégia) 2000/9. sz. 99. old.
 22. Kecskeméti Gábor - Jankovits László (szerk.): Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet) 2000/4. sz. 115. old.
 23. Kemény Gábor (szerk.): La norme linguistique (Mrázik Júlia: Normatudat - nyelvi norma) 2000/5. sz.
  110. old.
 24. Kis Pintér Imréné - Simon Mária - Kámán Erzsébet - Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
 25. Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (Bartha Árpád: "Kakas, adjon jó napot!") 2000/12. sz.
  15. old.
 26. Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába (Somorjai Eszter: A színház szerepe) 2000/11. sz. 111. old.
 27. Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai (Halmai Tamás: A megértés horizontja) 2000/2. sz. 114. old.
 28. Kulcsár Szabó Ernő - Kabdebó Lóránt - Kulcsár-Szabó Zoltán - Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
 29. Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus (Stemler Miklós: A befogadás útjai) 2000/1. sz. 111. old.
 30. Kulcsár-Szabó Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő - Kabdebó Lóránt - Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
 31. László János: Szerep, forgatókönyv, narratívum; Társas tudás, elbeszélés, identitás (Bohár András: Szereplők, forgatókönyvírók, történetmondók) 2000/5. sz. 104. old.
 32. Lazarsfeld, Paul F. - Jahoda, Marie - zeisel, Hans: Marienthal (Tardos Katalin - Vörös Miklós: Két klasszi-kus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
 33. Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-végpont. Az írástanulás pszicholingvisztikai alapjai (Nádasi Edit: Az írástanulás titkai 2000/9. sz.108. old.
 34. Margócsy István: Petőfi Sándor (Török Lajos: A Petőfi-értés lehetséges útjai) 2000/11. sz. 113. old.
 35. Menyhért Anna: "Én"-ek éneke (Sz. Molnár Szilvia: A líraolvasás lehetőségei) 2000/2. sz. 117. old.
 36. Menyhért Anna - Kulcsár-Szabó Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő - Kabdebó Lóránt (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
 37. Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei (Fáyné Dombi Alice: Az emberi minőség esélyei) 2000/11. sz.
  106. old.
 38. Múzeumi séták Budapesten (Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM közgyűjteményekről) 2000/4. sz. 102. old.
 39. Nádor Orsolya - Komlós Attila (szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében (Gúti Erika: Kiút a csapdából?) 2000/5. sz. 95. old.
 40. Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon I. (Beck Zoltán: Cigány Tanulmányok) 2000/12. sz. 103. old.
 41. Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (Lizakovszky Éva: A kétnyelvű gyermek) 2000/11. sz. 103. old.
 42. Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd, írás (Demeter Tamás: Nézetek ütközőpontján) 2000/2. sz. 111. old.
 43. Óda az észhez - In memoriam Vas István (Vári György: "Vígan kimaradni e korból" ) 2000/1. sz. 108. old.
 44. Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései (Péntek János: Közelebb a szöveghez) 2000/10. sz. 102. old.
 45. Prohászka Ottokár: Élő kereszténység (S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár betiltott írásai) 2000/4. sz.
 46. 111. old.
 47. Ritoók Zsigmond (koordinátor): A magyar nyelv az informatika világában (Bók Szilvia: Anyanyelv - szak-nyelv) 2000/9. sz. 106. old.
 48. Ropolyi László - Szegedi Péter: A tudományos gondolkodás története (Radnóti Katalin: A tudományos gondolkodás története) 2000/6-7. sz. 221. old.
 49. Simon Mária - Kámán Erzsébet - Kis Pintér Imréné - Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
 50. L. Simon László - Thimár Attila (szerk.): Az olvasó - az olvasás. Irodalmi tanulmányok (Stemler Miklós: Olvasni jó?) 2000/10. sz. 99. old.
 51. Szegedi Péter - Ropolyi László: A tudományos gondolkodás története (Radnóti Katalin: A tudományos gondolkodás története) 2000/6-7. sz. 221. old.
 52. Szirák Péter: Folytonosság és változás (Halmai Tamás: Írás, olvasás, irodalom) 2000/1. sz. 114. old.
 53. Szőnyi Erzsébet (szerk.): Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén (Trencsényi László: Lengyel László esete Lengyel Lászlóval) 2000/3. sz. 110. old.
 54. Thimár Attila - L. Simon László (szerk.): Az olvasó - az olvasás. Irodalmi tanulmányok (Stemler Miklós: Olvasni jó?) 2000/10. sz. 99. old.
 55. Veres András: Művek, pályák, nemzedékek (Kamarás István: Rejtett tanterv) 2000/12. sz. 105. old.
 56. Veres András: Művek, pályák, nemzedékek (Zákány Tóth Péter: Megszakítottság, folytonosság, többszóla-múság) 2000/12. sz. 107. old.
 57. Willis, Paul: A skacok. (Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra) (Vörös Miklós: A skacok) 2000/9. sz. 102. old.
 58. Willmott, Peter - Young, Michael: Család és rokonság Kelet-Londonban (Tóth Olga: Egy szociológiai alapmű) 2000/5. sz. 114. old.
 59. Whyte, William Foote: Utcasarki társadalom (Tardos Katalin - Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
 60. Young, Michael - Willmott, Peter: Család és rokonság Kelet-Londonban (Tóth Olga: Egy szociológiai alapmű) 2000/5. sz. 114. old.
 61. zeisel, Hans - Lazarsfeld, Paul F. - Jahoda, Marie: Marienthal (Tardos Katalin - Vörös Miklós: Két klasszi-kus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
 62. Zrinszky László könyvéről (Krisztián Béla: Iskolaelméletek és iskolai élet) 2000/10. sz. 115. old.

Posta

 1. Csillag Ferenc: A változatlanság veszélyei, avagy Kékszakállú kerítést emelt 2000/8. sz. 119. old.
 2. Ittzés Mihály: Nyílt levél Trencsényi Lászlóhoz 2000/8. sz. 115. old.
 3. Solt Kornél: D'Artagnan elveszíti a kalapját 2000/8. sz. 113. old.

Körmös

 1. Andor Mihály: Körmös 1992/8.
 2. Andor Mihály: Körmös 1992/11-12.
 3. Andor Mihály: Körmös 1993/18.
 4. Andor Mihály: Körmös 1993/3-4.
 5. Dippold Pál:Körmös 1993/7.
 6. Fatalin László:Körmös 1994/7.
 7. Fatalin László: Körmös 1994/20.
 8. Fatalin László: Körmös 1995/18-19.
 9. Géczi János: Körmös 1992/9.
 10. Géczi János: Körmös 1993/10.
 11. Géczi János: Körmös 1993/20.
 12. Géczi János: Körmös 1993/6.
 13. Géczi János: Körmös 1994/17.
 14. Géczi János: Körmös 1995/13-14.
 15. Géczi János: Körmös 1995/3-4.
 16. Kamarás István: Körmös 1993/17.
 17. Kamarás István: Körmös 1993/24.
 18. Kamarás István: Körmös 1994/13.
 19. Kamarás István: Körmös 1994/5.
 20. Kamarás István: Körmös 1994/9.
 21. Kamarás István: Körmös 1994/21.
 22. Kamarás István: Körmös 1995/8-9.
 23. Mányoki Endre: Körmös 1994/10.
 24. Sebők Zoltán: Körmös 1993/13-14.
 25. Sebők Zoltán: Körmös 1994/3.
 26. Sebők Zoltán: Körmös 1995/15-16-17.
 27. Schiller István: Körmös 1992/10.
 28. Schiller István: Körmös 1993/9.
 29. Szakály Sándor: Körmös 1993/21-22.
 30. Szakály Sándor: Körmös 1994/8.
 31. Szakály Sándor: Körmös 1994/18.
 32. Szakály Sándor: Körmös 1994/22-23.
 33. Szakály Sándor: Körmös 1995/1-2.
 34. Szakály Sándor: Körmös 1995/6-7.
 35. Székely Sz. Magdolna: Körmös 1993/11.
 36. Szekszárdi Ferencné: Körmös 1993/1.
 37. Szőke Zoltán: Körmös 1993/13-14.
 38. Takács Viola: Körmös 1993/12.
 39. Takács Viola: Körmös 1994/6.
 40. Takács Viola: Körmös 1994/15-16.
 41. Takács Viola: Körmös 1995/22.
 42. Tóth László: Körmös 1995/11-12.
 43. Trencsényi László: Körmös 1993/2.
 44. Trencsényi László: Körmös 1993/5.
 45. Trencsényi László: Körmös 1993/15-16.
 46. Trencsényi László: Körmös 1993/19.
 47. Trencsényi László: Körmös 1994/4.
 48. Trencsényi László: Körmös 1994/11-12.
 49. Trencsényi László: Körmös 1994/14.
 50. Trencsényi László: Körmös 1994/19.
 51. Trencsényi László: Körmös 1994/24.
 52. Trencsényi László: Körmös 1995/5.
 53. Trencsényi László: Körmös 1995/20-21.
 54. Trencsényi László: Körmös 1995/24.
 55. Vágó Irén: Körmös 1995/23.
 56. Zalán Tibor: Körmös 1993/8.
 57. Zalán Tibor: Körmös 1994/1-2.
 58. Zalán Tibor: Körmös 1995/10.

Lapvég

 1. Zalán Tibor: Lapvég 1992/4.
 2. Zalán Tibor: Lapvég 1992/8.
 3. Zalán Tibor: Lapvég 1992/9.
 4. Zalán Tibor: Lapvég 1992/10.
 5. Zalán Tibor: Lapvég 1992/11-12.
 6. Zalán Tibor: Lapvég 1993 (teljes évfolyam)
 7. Zalán Tibor: Lapvég 1994 (teljes évfolyam)
 8. Zalán Tibor: Lapvég 1995 (teljes évfolyam)
 9. Zalán Tibor: Lapvég 1996 (teljes évfolyam)
 10. Zalán Tibor: Lapvég 1997 (teljes évfolyam)
 11. Zalán Tibor: Lapvég 1998 (teljes évfolyam)

Melléklet

 1. Arthuro Schwarz: Marcel Duchamp álnevei 1995/23.
 2. Baudrillard, Jean: A művészet eltűnése 1996/5.
 3. Baudrillard, Jean: Víruselmélet 1997/5.
 4. Békési Imre - Galgóczi László - Nagy L. János: Újabb megközelítések a Halotti Beszéd és Könyörgés vizsgálatában 1996/9.
 5. Bodóczky István: Vizuális nevelési feladatgyűjtemény 1993/10.
 6. Chalupecký, Jidřich: Csak művész... 1997/11.
 7. Chikán Bálint: Romániai képzőművészekről 1994/15-16
 8. Diósi Alojzia: Társadalomismeret - integrált tanterv 1998/11.
 9. Galgóczi László - Békési Imre - Nagy L. János: Újabb megközelítések a Halotti Beszéd és Könyörgés vizsgálatában 1996/9.
 10. Géczi János: A kereszténység rózsái (I.) 1998/2.
 11. Géczi János: A kereszténység rózsái (II.) 1998/3.
 12. Géczi János: A rózsa az antik görög kultúrában 1997/11.
 13. Géczi János: Tihanytörténet 1995/20-21.
 14. Girán János - Kardos Lajos: A cigány gyerekek iskolai sikertelenségének háttere 1997/10.
 15. Görgényi Frigyes: A halberstadti pap 1996/12.
 16. Groys, Boris: A gyűjtemény logikája 1998/4.
 17. Groys, Boris: A tautológiáé a jövő 1996/4.
 18. Groys, Boris: Oroszország felfedezése 1996/11.
 19. Groys, Boris - Kabakov, Ilja: Az installáció művészete (I.) 1998/6-7.
 20. Groys, Boris - Kabakov, Ilja: Az installáció művészete (II.) 1998/9.
 21. Hajdu István: Kontempláció a zajban 1994/11-12.
 22. Hartai László: Mozgókép- és médiaoktatás közoktatási integrációs pogramja 1998/6-7.
 23. Heffner Anna: A vizuális kultúra tantárgy pedagógiai programcsomagja az értékközvetítő és képességfejlesztő programban 1997/8.
 24. Heffner Anna: Adalékok a keretről 1995/11-12.
 25. Heffner Anna: Az ÉKP részletes tanterve és pedagógiai programcsomagja 1997/2.
 26. Hermann Róbert: A magyar hadtörténelem kiemelkedő egyéniségei 1998/4.
 27. Hersh, Reuben - John-Steiner, Vera: Közelkép a magyar matematikáról 1996/10.
 28. Hoffmann Rózsa: Hat kérdés a Nemzeti Alaptantervről 1995/10.
 29. Jámborné Szikra Éva: Kertművészet 1996/3.
 30. John-Steiner, Vera - Hersh, Reuben: Közelkép a magyar matematikáról 1996/10.
 31. Kabakov, Ilja - Groys, Boris: Az installáció művészete (I.) 1998/6-7.
 32. Kabakov, Ilja - Groys, Boris: Az installáció művészete (II.) 1998/9.
 33. Kardos Lajos - Girán János: A cigány gyerekek iskolai sikertelenségének háttere 1997/10.
 34. Kocsis Mihály: Pedagógusképzés és -továbbképzés 1998/11.
 35. Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictus 1997/1.
 36. Mányoki Endre: Fotók 1996/1.
 37. Miltényi Miklós: Videoanyagok katalógusa a történelem tanításához 1996/6-7.
 38. V. Molnár László: Történelemtanítási szakirodalmunk válogatott bibliográfiája 1958-1993 1993/21-22.
 39. Nagy L. János - Békési Imre - Galgóczi László: Újabb megközelítések a Halotti Beszéd és Könyörgés vizsgálatában 1996/9.
 40. Perneczky Géza: Gyenge káosz - erős grafika 1998/1.
 41. Rákóczy Rozália: Hat hasonmás; megjegyzés és kísérlet történelemtanítás ürügyén 1994/6.
 42. Schwartz, Arthuro: Marcel Duchamp álnevei 1995/23.
 43. Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig 1. rész 1991/4.
 44. Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig 2. rész 1991/7-8.
 45. Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig 3. rész 1992/1.
 46. Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig 4. rész 1992/4.
 47. Sebők Zoltán: Bácskai portrévázlatok 1994/3.
 48. Sebők Zoltán: Kulturális virológia 1997/5.
 49. Sebők Zoltán: Minden eladó 1996/8.
 50. Sebők Zoltán: Roland Barthes: A művészet bölcsessége 1996/10.
 51. Sebők Zoltán: SPECULUM - Kiállítási napló 1996/6-7.
 52. Sebők Zoltán: Új médiumok a képzőművészetben 1998/5.
 53. Simon Zsuzsanna: A látható paradoxon 1997/3.
 54. Sulyok Miklós: "Small is beautiful" Mai magyar építészet 1993/1.
 55. Szegő György: Építő áldozat 1996/2.
 56. J. Szikra Éva: Magyar kertművészet 1997/9.
 57. Takács Viola: A tudásszerkezet mérése 1997/6-7.
 58. Tóth Ferenc: A fénykép mint képzőművészeti médium 1992/11-12.
 59. M. Tóth Géza: Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban 1998/8.
 60. Zsolnai József: Koncepció a tanárképzés problémáinak számbavételéhez és szervezeti rendjének újragondolásához 1995/15-16-17.
 61. Mellékletek - szerző nélkül
 62. A Civitas Egyesület "Polgári ismeretek és készségek" tanárképzési programjának követelményrendszere 1998/1.
 63. A pedagógus szakma megújítása a projekt kuratóriumának pályázati felhívása 1993. év 2. Pályázati ciklus 1993/23.
 64. A pedagógus szakma megújítása projekt tanfolyamai és pályázatai 1992/6-7.
 65. A pedagógus szakma megújítása projekt tanfolyamai és pályázatai 1993/3-4.
 66. Iskolakultúra repertórium 1991-92. 1993/5.
 67. Iskolakultúra repertórium 1993. 1993/24.
 68. Iskolakultúra repertórium 1994. 1994/24.
 69. Iskolakultúra repertórium 1995. 1995/24.
 70. Iskolakultúra repertórium 1996. 1997/1.
 71. Iskolakultúra repertórium 1997. 1997/12.
 72. Iskolakultúra repertórium 1998. 1998/12.
 73. Iskolakultúra repertórium 1999. 2000/1.
 74. Iskolakultúra repertórium 2000. 2000/12.
 75. Műveltségkép az ezredfordulón konferencia 1995/8-9.
 76. Pályázat a a minőség elvét tudatosan vállaló és teljesítő iskolák céltámogatása 1992/6-7. 13. old.
 77. Pályázat a pedagógusképzés és posztgraduális képzés megújítására 1992/6-7. 15. old.
 78. Pályázat kísérleti iskolák, óvódák, kísérleti programok fejlesztések támogatására 1992/6-7. 14. old.
 79. Pályázat pedagógiai programok, fakultatív tantárgyi programok és taneszközök fejlesztésére, külföldi programok és taneszközök rap adaptálása 1992/6-7. 5. old.
 80. Tanári mesterség. Kreativitás a 2l. század küszöbén 1992/2.
 81. Tanfolyamok, önkormányzati vezetők, önkormányzatok oktatásüggyel foglalkozó szakemberei, intézményveze-tők, pedagógusok számára 1992/6-7. 2. old.

Egyéb

 1. Fejlesztési követelmények 1994/1-2. 2. old.
 2. Háttéranyagok 1994/1-2. 66. old.