Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2020/47., dec. 16.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

Hírek

Magabiztossá tette a könyvtárosokat, hogy felkészültek a vírushelyzetre
Eredményes könyvtároslétszám-csökkentő eszköz a közalkalmazotti státusz megszüntetése
Túl az alkotótereken, avagy hogyan hozzunk létre egy 'megoldóteret'?
Hogyan változott a magyar könyvtárak munkavállalói létszáma 2020. nov. és dec. között? - Előbb-utóbb lesz válasz
Diszfunkcionális könyvtár - beszélnek a kompetenciákról
Olvasóknak digitalizál videókat a Justh Könyvtár
Attól a játéktól vagy könyvtől fejlődnek a gyerekek, amit igazán szeretnek
Moly, könyvtári profillal - lehetőségek
A hitelesség származtatott szintje
A vártnál nagyobb információforgalmat értek el ez egyetemi portálon
Így menedzselik a 3D-s nyomtatást a Zsolnai Egyetem könyvtárában
Könyveket ajándékoz a DEENK, oktatóknak, hallgatóknak és dolgozóknak
Megkérdeztük: Kiválthat-e könyvtárak közötti együttműködést a vírushelyzet?
Rajzolás, színezés a gyerekkönyvtárban - alapértelmezetten
Az ismeretterjesztő képregények kicsiny világa
Jászberényben a vándorbagoly - a belső képzeletet fejlesztik

Analógiák

Könyvtárosok csordaszelleme és a széles látókör - milyen legyen az arány?

Praktikus

Belső kommunikáció - hatékonyan. Csak pár percben!

Kisszínes

Miért gazdasági érdek, hogy a bankok ügyfelei és alkalmazottai gyakran olvassanak szépirodalmat?
Olvasási szokások a világban - a 2020-as felmérés adatai (olvasóink szavazatára)
Hírportálok látogatottsága (amelyeket a könyvtárak ma nem 'gyűjtenek')
A 15-25 évesek médiafogyasztása, tematikus érdeklődése

Információforrások

Melyek a legfontosabb adatbázisok az USA köz- és felsőoktatási könyvtáraiban? (olvasóink szavazatára)
Vírusmegelőzési gyorstalpaló az ünnepekre
Állati kamerák - az olvasóretemben is folyhat a közvetítés
Hetvenezer, főként a szocialista korszakot bemutató archív fotót tett elérhetővé a fővárosi levéltár


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.



Hírek

Magabiztossá tette a könyvtárosokat, hogy felkészültek a vírushelyzetre FEL

Egy múlt heti konferencián egy szakkönyvtár vezetője számolt be arról, hogy hogyan készültek fel a lehetséges otthoni munkavégzésre. Szakkönyvtárként eddig tapasztalták, hogy a szolgáltatáshoz általában elektronikusan, mely a fizikai könyvtári térben történik. (Sok segítséget kaptak az EISZ csapattól, akik összegyűjtötték az online elérhetővé tett forrásokat. A komolyabb kiadók a maguk forrásaival mind hozzájárultak az információs igények kielégítéséhez.) De a munkatársak esetleges megbetegedése felboríthatja az addig megszokott munkamenetet.

- Megfogalmazódott bennünk, hogy nemcsak nekünk, a könyvtáraknak, de az olvasóknak is át kell alakítaniuk a szokásos információ, szakanyag- és tananyag-beszerző módszereiket. Ahhoz, hogy ezt - bármilyen helyzet adódjon - segíteni és támogatni tudjuk, nekünk is szükséges alakítanunk az eszközeinket, hogy asztali PC-inktől távol is ki tudjuk szolgálni az igényeket.
A folyamatainkat, adminisztrációinkat, együttműködéseinket igyekeztünk úgy alakítani, hogy egy esetleges kontaktuskutatás során, karanténba kényszerült helyzetben is el tudjuk látni a feladatainkat.
1. Online kommunikációs csatornákat kezdtünk el használni (Messenger)
2. Az adminisztrációt segítő fájljaink egy részét felhő-alapúvá alakítottuk (Google Drive dokumentumok)
3. A folyamat-menedzselést segítő webes alkalmazásokat kezdtünk el használni (Trello)
4. Online tárhelyekre tettünk biztonsági másolatokat (Zotero).
5. Az információszolgáltató eszközeinket blog-formára terveztük (Wordpress).

Szerencsére nem kerültünk ilyen helyzetbe. Ez az egészségünket tekintve szerencsés. A felkészültségünkben pedig nyeremény: sokkal magabiztosabbak lettünk, megnyugodtunk, hogy nem kerülünk bajba csak online életre kényszerülve sem. Az új készségek pedig bármilyen formában a hasznunkra válnak. Sok eszközt, a dolgok egymás közötti megosztását pedig meg fogjuk tartani, a normális kerékvágásban való működésben is.
Az egyik legfontosabb szakmai és személyes tudásnak az alkalmazkodás képességét tartom. Jónak tartom az ötletek, tapasztalatok terv formában való rögzítését is. Így, egy hasonló élethelyzetben, már nem kell aggodalommal kezdeni egy helyzetet.


Eredményes könyvtároslétszám-csökkentő eszköz a közalkalmazotti státusz megszüntetéseFEL

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is.
A Kékfestő Múzeum és a Gróf Esterházy Károly Múzeum szigorúan vett szakmai stábjából, 5 emberből 3-an jöttek el: távozott a néprajzos, a restaurátor és a múzeumpedagógus. A városi könyvtárból is felmondtak néhányan, a Pápa Városi TV-nél forrásunk szerint ebben az évben a 11 televíziós alkalmazottból 6-an hagyták ott a szerkesztőséget, ebből 3-an november elsejével.
A pápaiak helyzetét a pótlékcsökkentés és a státuszváltozás bizonytalansága mellett nehezítette még egy tényező. A képviselőtestület idén júliusban úgy határozott, hogy a városmarketingért felelős Pápai Platán Nonprofit Kft.-be, egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságba olvasztják a múzeumot, a művelődési házat, a könyvtárat és a nonprofit cég egy médiacentrumot is működtetni fog, amely tévés stábból, a Pápa és Vidéke kiadványból, illetve a Papa-ma.hu hírportálból állna.
Obrovits Orsolya, a KKDSZ elnöke szerint bár a kormányzati kommunikáció az volt, hogy a státuszváltásra a versenyképes fizetés megteremtése érdekében van szükség, ha valóban csak ez lett volna a cél, azt meg lehetett volna oldani a bértábla megreformálásával, a bérek emelésével is.
Most, hogy a kollégák bérét többé nem közvetlenül az állam fizeti, odanyomja az önkormányzatokra a felelősséget teljes egészében. És tartunk tőle, hogy egy idő után - mivel véges az anyagi erőforrás - az önkormányzatok bizonyos dolgokról le fognak mondani, ami nem alapfeladat. Amikor ilyen igazságtalanul élére vannak állítva a dolgok, hogy mire menjen a pénz: az egészségügyre, a bölcsődére vagy a könyvtárra, akkor félő, hogy nem a könyvtárat fogják fejleszteni - fogalmaz.


Túl az alkotótereken, avagy hogyan hozzunk létre egy 'megoldóteret'?FEL

A közösségi alkotóterek, vagyis makerspace-ek fő funkciója az, hogy segítsenek a használóknak új ötleteket és technológiákat felfedezni és új készségeket elsajátítani. A szerző által solverspace-nek, "megoldótérnek" nevezett elképzelés jelentheti a következő lépcsőfokot e könyvtári szerepkörben: a solverspace egyfajta ötlettérként válaszokat keresne különböző globális problémákra, és kísérletet tenne az ENSZ 17 fenntartható fejlődési céljának a megvalósítására. (Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai: a szegénység megszüntetése; az éhínség megszüntetése; egészség és jólét; minőségi oktatás; nemek közötti egyenlőség; tiszta víz és alapvető köztisztaság; megfizethető és tiszta energia; tisztességes munka és gazdasági növekedés; ipar, innováció és infrastruktúra; az egyenlőtlenségek csökkentése; fenntartható városok és közösségek; felelős fogyasztás és termelés; fellépés az éghajlatváltozás ellen; az óceánok és tengerek védelme; a szárazföldi ökoszisztémák védelme; béke, igazságosság és erős intézmények; tudatosság és partnerség a célok eléréséért.)
A 3D-s nyomtatók, a CNC-gépek és az oktatási célú robotika nem elengedhetetlen kellékei a solverspace-nek. Amire szükség van, az egy tenni akaró közösség, állandó hely biztosítása a közös munka számára, és a motiváló környezet megteremtése. Peter Raymond vállalkozó SolveOS nevű módszertana nyomán a könyvtári "ötletterek" kialakításának lépései a következők:
1. A közösség tűzzön ki maga elé egy célt, amelynek megoldásában mindannyian hisznek!
2. Igyekezzünk olyan szereplőket megnyerni a solverspace-be való bekapcsolódásra, akik szaktudásukkal hozzájárulhatnak a cél eléréséhez!
3. Információgyűjtés a megoldandó problémáról. A közösség csoportosan dolgozza fel és vitassa meg a rendelkezésre álló szakirodalmat!
4. Stratégiaalkotás, valamint a konkrét alkotómunka időszaka.
5. A teljes folyamat során fontos, hogy katalogizáljuk és rögzítsük a megbeszéléseket, a keletkezett anyagokat és jelentéseket.
6. Az utolsó lépés az ötlet modelljének vagy prototípusának elkészítése. (Túl az alkotótereken, avagy hogyan hozzunk létre egy "megoldóteret"?; Bódog A.)


Hogyan változott a magyar könyvtárak munkavállalói létszáma 2020. nov. és dec. között? - Előbb-utóbb lesz válaszFEL

Múlt heti lapszámunkban link kísérletet tettünk egy létező, de elérhetőnek még nem bizonyult adat megszerzésére. Ígértük, hogy visszatérünk a Könyvtári Intézet válaszára.
Fehér Miklós levele: "A könyvtárak munkaerő-állomány változásáról az országos könyvtári statisztika tud adatokat szolgáltatni. 2021. január végén indul a statisztikai adatszolgáltatás a 2020-as évre vonatkozóan és április végéig tart ez az időszak. A statisztika a könyvtárak létszám adataira is rákérdez, pontos képet ezt követően tudunk adni."
A múlt héten megtudtuk: létezik legalább megyék szerinti összegzés. A 19 megye és a főváros számadatainak összegét néhány hónapon belül már nem csak a bennfentesek fogják tudni :)
Kísérletünk tehát folytatódik. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy próba nem próba. Emellett azzal is, hogy a könyvtárosok alapkompetenciája a tájékoztatás.


Diszfunkcionális könyvtár - beszélnek a kompetenciákról FEL

2017-ben jelent meg az ALA The Dysfunctional Library c. könyve, amelynek szerzői meggyőzően állítják: a mai könyvtár mint munkahely diszfunkcionálisan működik, aminek főbb jellemzői a rossz szervezettség, a munkavállalói elégedetlenség és a bátortalan vezetés. A problémák kialakulásának legfőbb oka a megfelelő kommunikáció hiánya. Jelen tanulmány szerzője - az IFLA tudásmenedzsment szekciójának titkára - e megállapítás árnyalásának céljából egy olyan fogalmi keretrendszert mutat be, amely az intézményi működésképtelenség közös jellemzőire - csapdáira és szakadékaira (Trap & Gap) - összpontosít. E kerékkötők felismerése a megoldáshoz vezető első lépcsőfok. A diszfunkcionális könyvtár elmélete szerint a működés lényege a tudás, a kompetencia és a stratégia folytonossága, a fent említett csapdák és szakadékok pedig azok a tényezők, ahol a folytonosság megszakad, és ezáltal a könyvtár működésképtelenné válik.

A csapda egy szervezetben akkor fordul elő, amikor az túlságosan ragaszkodik intézményi folyamataihoz, rutinjaihoz, beidegződéseihez, és képtelen változtatni, megfelelni a kihívásoknak, elnyomva az innovációt ("korábban jó volt, most is jó" mentalitás). A szakadék a szervezet jelenlegi és az elképzelt jövőbeni állapota közti különbséget jelképezi. A csapda-szakadék együttese a könyvtárak belső fejlődését akadályozó tényezők állapotjelzője. Valahányszor egy könyvtár csapdába esik, óhatatlanul szakadékok képződnek az intézmény tudását, kompetenciáját és a stratégiáját érintő területeken, amely szakadékok folyamatosan tovább szélesednek, ha nem szentelnek figyelmet a felmerülő problémák megoldásának. A csapdák és szakadékok megszüntetése érdekében a könyvtárvezetőknek először fel kell ismerniük ezen akadályok létezését és negatív hatásaikat.

A problémák azonosítását követően segítségül hívhatjuk a tudásmenedzsment (knowledge management), a szervezetfejlesztés (organizational development), szervezeti tanulás (organizational learning) és szervezeti viselkedés (organizational behavior) területeiről átvett elméleteket és gyakorlatokat. Ezek az irányzatok mind-mind a tudás, a kompetencia és a stratégia sokoldalú kérdéskörét vizsgálják, a diszfunkcionális könyvtár problémájának komplex kezelésére, ezért egymást kiegészítve, multidiszciplináris megközelítéssel alkalmazhatók. (A szervezeti csapdák és szakadékok keretrendszere: a diszfunkcionális könyvtár elméleti megközelítése; ref: Bódog A.)


Olvasóknak digitalizál videókat a Justh KönyvtárFEL

A karácsonyi videódigitalizálási akciót december 4-én hirdettük meg. Ennek lényege, hogy a hozott felvételből egy órányi anyagot díjmentesen digitalizálunk megrendelőinknek. A digitalizált videofelvételeket DVD-re, külső merevlemezre, vagy pendrive-ra írjuk ki. A digitalizálással visszanézhetővé válnak régi családi felvételek, melyek családi körben történő megtekintése még szebbé teheti az ünnepet. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár ezzel az akcióval is kedveskedik karácsony alkalmából olvasóinak. A digitalizált felvételeket akár karácsonyi ajándékként is át lehet adni az ünnep alkalmából.
A könyvtár zenei gyűjteménye 2013-ban kezdett el családi jellegű hang- és videoanyagok digitalizálásával foglalkozni. A tevékenységet úgy szerveztük meg, hogy a szerzői jogot semmiképpen ne sértsük. Tehát például kereskedelmi forgalomban megjelent műsoros hang- és videokazettákat nem digitalizálunk. Annak idején a tarifa megállapításakor tájékozódtunk más szereplők árai felől, és ehhez képest határoztuk meg a sajátunkat. Ez videofelvételek esetében 15,- Ft/perc, hanganyagok esetében 10,- Ft/perc. Az elmúlt évek során egészen sok megrendelésünk volt, egy érdekesség közülük: 2017-ben a helyi evangélikus egyház több helytörténeti jellegű VHS-anyagát is digitalizáltuk, ebből természetesen a saját videotárunkba is került egy-egy példány.

Törköly József zenei könyvtáros a KIT kérdéseire is válaszolt.
KIT: Milyen esetben kerül a digitalizált anyag a helyismereti gyűjteménybe?
TJ: Ha az jellemzően a város történetéhez tartozhat. Általában inkább intézményi felvételek ezek (pl. nemrégiben ilyennel volt dolgunk, amikor a város egyik korábban jelentős egyesülete hozta be videokazettáit, melyeken a rendezvényeiken készült felvételek voltak). Magánemberek családi felvételeit nem vesszük be a gyűjteménybe, de pl. Müller Miklós neves orosházi fotóművésszel készült hangfelvételt is digitalizáltunk, ezt megtartottuk, természetesen engedéllyel, persze ezen a felvételen elsősorban a művész munkásságáról van szó.
KIT: Jellemzően milyen anyagokat hoznak, és kik?
TJ: Általában családi események, születésnap, kirándulás, esküvő, a gyerekek videói. Magánemberek, férfi, nő vegyesen, de a korosztály jellemzően inkább a 30-40+ Nekik vannak emlékeik.
KIT: Van-e stratégia, gyakorlat, eset a keresztértékesítésre, pl. arra, hogy ilyen módon keresztül váljon az illető könyvtárhasználóvá?
TJ: Eddig erre nem gondoltam, ám jó ötlet (biztos mások alkalmazzák is), köszönjük!

Hírforrás: Justh Zsigmond Városi Könyvtár
2020. december 16.

Attól a játéktól vagy könyvtől fejlődnek a gyerekek, amit igazán szeretnekFEL

Győri Hanna: ... nagyon sokszor halljuk a kérést, hogy "szeretnék a gyerekemnek egy ilyen-olyan játékot, de legyen fejlesztő is."
De a gyerekek valójában nem azzal szeretnek a legjobban játszani, ami színtisztán fejlesztő, és nem attól a játéktól vagy könyvtől fognak fejlődni, hanem attól, amit igazán szeretnek, és ezért sokat, kitartóan foglalkoznak vele. Fejlesztőjátéknak ott van a Logico, ami valójában nem is egy játék, hanem egy ügyesen bekeretezett foglalkoztató füzet.
Lencse Máté: Ebből is látszik, van még hová fejlődnie a társasjátékok elfogadásának. De már mind a szülőknél, mind a pedagógusoknál van egy masszív réteg, amelyik tudja, hogy a társasjátékok jók, a társasjáték nem veszélyes, nem szerencsejáték. Azért még mindig tudnak furcsán nézni az emberre, amikor azt mondja, hogy pedagógus, és az elmúlt két órában kártyázott a gyerekekkel. Pedig lassan tényleg el kell fogadniuk a szülőknek és a pedagógusoknak, attól még, hogy valami nem direktben fejleszt, még nagyon hasznos. Nagyon sokszor bele lehet futni, hogy legyen társasjáték, de ilyen ne legyen, meg olyan, és a szülőnek vagy a tanárnak megjelenik valami a fejében, és nem feltétlenül abban gondolkodik, hogy a gyereknek mi tetszene. Nem kell feltétlenül a Scrabble-höz kényszeríteni, de ha szereti, akkor persze, legyen. Vannak olyan társasjátékok, ahol van szöveg a kártyákon, és ha ezeket folyamatosan olvassa meg értelmezi a gyerek, akkor igazából szövegértési feladatot végez két órán keresztül.


Moly, könyvtári profillal - lehetőségekFEL

Eddig a magánszemélyek által használható profilról esett szó link , most a könyvtár lehetőségei kerülnek sorra.
Szervezeti profil esetén nem tudunk személyes jellegű dolgokat jelölni (pl. korábbi olvasások), amelyek saját magánprofilhoz kötöttek. Ettől függetlenül több lehetőségünk van:
- Karcok tölthetők fel a könyvtári élettel, a beszerzett új könyvekkel kapcsolatban stb.
- A könyvtár Moly fiókkal rendelkező olvasói üzenetet tudnak küldeni a könyvtárnak, látják a karcait, figyelhetik (hasonlóan a Facebookon a követés funkcióhoz) a könyvtárat.
- A könyvtár a nyilvános profillal rendelkező olvasók igényeit figyelemmel tudja követni pl. kívánságlisták, kölcsönkérések, várólisták.
- Kihívások is indíthatók az olvasók részére, mint ahogyan azt a Csorba Győző Könyvtár tette link az Országos Könyvtári Napok keretében. Ennek keretében 5 könyvet kell elolvasni meghatározott szerzőktől.
- Az egyik legjobb lehetőség, hogy szervezeti profilt használva automatikusan "pro" szolgáltatást használhatunk. Azaz: az alapfunkciókon túl tudunk fejlécképet feltölteni a szervezeti profilhoz, képeket feltölteni (karcokhoz, polcokra), szavazásokat indítani, korlátlan számú könyvjelzőt létrehozni (karcok, könyvek megőrzésére és könnyebb visszakereshetőségére szolgál) illetve nem utolsósorban statisztikai adatokat megfigyelni: oldal látogatói, tartalmak megtekintésének száma.
- Beszerzési támpont és forrás, illetve a válogatott selejtezett könyvek értékesítési pontja lehet a Moly. Láthatjuk mely könyvesboltok, antikváriumok, illetve Moly felhasználók kínálják eladásra, milyen vételáron. Egyébként a személyes profiloknál egy-egy vásárlás után visszajelzési lehetőség is elérhető, mely hasznos funkció lehet a potenciális vásárlók megnyugtatására: a "jó eladónak tartom" jelölési lehetőség.
- Könyvtáras keresésre is van lehetőség. A felhasználók rákereshetnek egy adott könyvre, amely oldalát megnyitva láthatják más molyok eladó példányait, más boltok árajánlatát a műre, illetve ugyanitt tudják kezdeményezni a könyvtáras keresést. Viszont ez utóbbi sajnos még finomításra szorul. De mindenesetre, ha fejlesztik, ez is egy az olvasókat segítő funkció lehet a későbbiekben.
A könyvtáraknak is érdemes tehát használni ezt a felületet potenciális olvasók megszólítására. Ugyan közösségi oldalként a Moly nem annyira ismert, ám használói 100%-ban könyvszeretők. Bízom benne, hogy a Mollyal való kapcsolat által is többen ragadnak könyvtári könyvet a kezükbe.

Hírforrás: Nemoda Eszter
2020. december 16.

A hitelesség származtatott szintjeFEL

Származtatott imázs. Arra a jelenségre mondják a pr-esek, amikor egy kevésbé ismert szereplő egy nagyobb tekintélynek örvendővel együtt mutatkozik. Ilyen estben az erős partner hatására növekszik elismertsége. A hatás persze ellenkező is lehet, pl. ha nem tudja kivonni magát negatív hatások alól. A fenntartó szervek hatása alól a közintézmények nem tudják kivonni magukat - beleértve az imázst is. (MG)

Esterházy Péter könyvtára az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, írói hagyatéka pedig a berlini Művészeti Akadémiához került. De volt-e más opció?
"Beszéltem Balog Zoltán akkori emberi erőforrás miniszterrel is, felvetve, hogy az állam vásárolja meg a család óbudai házát, ahol egy Esterházy-központot lehetett volna létrehozni" - mondja Prőhle Gergely, aki szerint a miniszter nyitott volt az ötletre, és a hagyaték megvásárlásának anyagi feltételeit is meg tudták volna teremteni. Csakhogy néhány hónap múlva Prőhle már nem volt főigazgató, utóda a magát "megveszekedett orbánistának" valló Demeter Szilárd lett. Ekkor "már semmilyen megkeresés nem jött a múzeum részéről. Ez nyilván a stabilitás iránti vágyunk szempontjából nem volt különösebben biztató" - ezt már Esterházy Marcell, az író fia mondta a Magyar Narancsnak adott interjújában. Hozzátéve, hogy nem szerették volna Esterházy életművét "ilyen politikai környezetbe beleengedni (?) hiszen nem nagyon vannak olyan intézmények, amelyek egy ilyen feladatot el tudnának látni".

Hírforrás: HVG
2020. december 16.

A vártnál nagyobb információforgalmat értek el ez egyetemi portálonFEL

Egy campus portálja az egyik legjobban látható és leggyakrabban használt online tér a hallgatók számára, egykapus hozzáférést biztosítva az oktatás és a tanulmányi előmenetel kulcsfontosságú szolgáltatásaihoz. Ez az esettanulmány ismerteti, hogyan működtek együtt a Vermonti Egyetem használóképzéssel foglalkozó könyvtárosai link a tanulmányi iroda portálfejlesztő szakembereivel annak érdekében, hogy nagy hatékonyságú, igény szerinti tartalmakat fejlesszenek a portál dedikált könyvtári oldalára. Ezeket a tartalmakat aztán LibGuide-okban hozták létre, majd a LibGuide-dobozok alkalmazásprogramozási felületeinek (API) segítségével tették közzé őket. Az első használati adatok és az analitika azt mutatják, hogy a könyvtár portálon lévő oldalának forgalma jelentősen és következetesen magasabb a vártnál. A projekt következő szakasza a személyre szabott könyvtári tartalom előállítását tűzi ki, amely rugalmasan össze lesz kapcsolva a hallgató felhasználói profiljával. (A használók elérése ott, ahol vannak: dinamikus tartalmak és szolgáltatások biztosítása egy egyetemi portálon keresztül; sajnos csak autoref.)


Így menedzselik a 3D-s nyomtatást a Zsolnai Egyetem könyvtárábanFEL

A Zsolnai Egyetem (UNIZA) Könyvtára link az elmúlt években számos új szolgáltatást indított, melyek között a legnagyobb visszhangot a 3D-s nyomtatás bevezetése váltotta ki. Ez a kapcsolódó eszközök elérhetővé válásának köszönhető: a szlovák webshopokban a Prusa i3 MK3S 3D-s nyomtató ára 750 euró, amihez 1 kg alapanyag 15 euróba kerül. A kedvező ár miatt döntött a Zsolnai Egyetem Könyvtára a nyomtató megvásárlása mellett.
A különböző ipari alkalmazásokat követően a 3D-s nyomtatás könyvtári szolgáltatásként való bevezetése a használók kreativitását és képzelőerejét vette célba. A külföldi könyvtárakban a 3D-s nyomtatás már a tudományos stúdiumok szerves részét képezi, és az egyetemi oktatók és hallgatók napi szinten használják. Az UNIZA Könyvtárban a 3D-s nyomtatás a közelmúltban vált nyilvánosan elérhető szolgáltatássá. Nem szükséges, hogy a használók önállóan irányítsák a készüléket: a különböző modellekhez segítséget nyújt a népszerű thingiverse.com oldal, ahol szabadon letölthető digitális tárgyak találhatóak, melyeket a könyvtári munkatársak segítségével ki lehet nyomtatni. A szolgáltatás elindításakor fontos szempont volt a megfelelő alapanyag kiválasztása a nyomtatáshoz, amely a munkatársak biztonságát nem veszélyezteti. A PLA a legkevésbé toxikus alapanyag, ezért az UNIZA Könyvtárban kizárólag ezt használják. Bár a 3D-s nyomtatás a könyvtárban még kísérleti fázisban van, néhány projektet már sikerült megvalósítani. A légi közlekedés oktatásához például repülőmodellt nyomtattak, egy műszaki-orvosbiológus hallgató pedig működő véroxigénszint-mérőt állított elő.
A 3D-s nyomtatás elmúlt 2 hónapja alatt az intézményben 21 használó összesen 39 modellt hozott létre, amihez közel 1220 g anyagot használtak fel. Az átlagos nyomtatási idő 2 óra 15 perc volt. A szolgáltatás ára a könyvtárban 0,05 euró grammonként, azaz a modellek elkészítéséhez legfeljebb 1 euróval kell számolni. A 3D-s nyomtató lehetősége mellett a könyvtár használóképzést is folytat, amelynek során az érdeklődők megismerhetik az eljárás sajátosságait (modellezés, összetevők, beállítások, szoftverek, problémamegoldás). A képzésekről a könyvtár honlapja nyújt tájékoztatást. (A 3D-s nyomtatás mint szolgáltatás a Zsolnai Egyetem Könyvtárában; ref.: Prókai M.)


Könyveket ajándékoz a DEENK, oktatóknak, hallgatóknak és dolgozóknakFEL

A Debreceni Egyetem könyvtárának munkatársai fontosnak tartják, hogy karácsonykor könyv is kerüljön a fa alá, ünnepi meglepetésükkel is az olvasás fontosságára szeretnék felhívni az egyetemi polgárok figyelmét. 50, elsősorban szórakoztató irodalmi jellegű könyv találhat gazdára, melyek eredetileg adományként kerültek a DEENK állományába.
A Főépületben lévő könyvtár bejáratánál álló fenyő alatti könyvekből bárki választhat meglepetés jelleggel, hiszen a köteteket gondosan ünnepi csomagolásban helyezték a fa alá.
- A csomagolás előtt elzárt környezetben tartott, majd egyenként becsomagolt kötetekből bárki vehet - lelkiismerete szerint - lehetőleg egyet, hogy minél több egyetemi polgárnak jusson az ajándékból - mondta el Petró Leonárd, a DEENK közönségkapcsolati főigazgató-helyettese.
A könyvtár egységei a koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel ugyan nem fogadnak olvasókat, de az online szolgáltatásoknak köszönhetően az érdeklődők mégis hozzájuthatnak a kért kötetekhez.
A katalógusból kiválasztott könyvcsomagokat naponta 13 és 15 óra között lehet átvenni a DEENK könyvtáraiban, így a Főépületben is, ahol a megrendelt kiadványokon túl ajándékot is lehet választani a könyvtári karácsonyfa alól.


Megkérdeztük: Kiválthat-e könyvtárak közötti együttműködést a vírushelyzet?FEL

A tájékoztató jellegű válaszok megoszlása:
12 - Annyit, mint eddig, biztosan
0 - Önállóan is képesek vagyunk ellátni feladatainkat
11 - Kellene, de nincsenek hozzá jó rutinjaink
2 - Természetesen, van új együttműködésünk a vírushelyzet óta
1 - Megírom: kit@gmconsulting.hu
A válaszadók szerint szükség lenne legalább ennyi, vagy több együttműködásre, de nincs meg hozzá a kellő készség. Mindez fontos jelzés a könyvtárosképzők és továbbképzók, szakmai előadások szervezői felé. A vonatkozó diagramot ld.: link (MG)


Rajzolás, színezés a gyerekkönyvtárban - alapértelmezettenFEL

A galiciai Azrúa (6000 fő) közkönyvtára nem nyújt kiemelkedő teljesítményt Spanyolországban, inkább átlagosnak mondható. Korábban bútorairól link , illetve a helyi hiedelemvilághoz kapcsolódó boszorkány-gyűjteményéről link szóltunk.
Most a gyerekek terének polcára helyezett rajzeszközökről és az enteriőrről mutatunk fotókat: link . (MG)

Hírforrás: KIT-információ
2020. december 16.
Régebbi hírforrás(ok): Galiciai kisváros könyvtára - boszorkányok védik link Gyerekvonzó bútorok Galiciából link

Az ismeretterjesztő képregények kicsiny világaFEL

Yuval Noah Hararival 2015-ben ismerkedett meg a hazai olvasóközönség, amikor megjelent magyarul Sapiens - Az emberiség rövid története című könyve. Azóta két sikerkönyv is a piacra került az izraeli történésztől (Homo Deus, 21 lecke a 21. századra), amiket most egy érdekes kísérleti projekt követ. Harari mondanivalóját egy négyrészes, a Sapiens fejezeteihez igazodó képregényfolyamban kezdik el feldolgozni.
A Sapiens - Rajzolt történelem, Az emberiség születése, az ismeretterjesztő képregények sorába illeszkedik. Ezek célja - a szórakoztatás mellett -, hogy valamilyen társadalmi, történelmi, tudományos vagy vallásos tartalmat mutassanak be. Az elmúlt évtizedekben lassan itthon is önálló műfajjá nőttek a képregényeken belül, látható, bár nem túl erős közönséggel. Az elmúlt évek szuperhős-boomja pedig nem is tett túl jót ennek a képregényszegmensnek. Ismeretterjesztő képregények például
- a Larousse Interpress által gondozott Napóleon és A világ felfedezése rajzos regényekben sorozat vagy akár A Biblia felfedezése;
- a Zeneműkiadó Vállalat zenetörténetre fókuszáló Képregényes rocktörténete vagy Rajzos zenetörténete;
- Typex által rajzol Rembrandt;
- a klasszikus Képregényes Világtörténet;
- vagy a maga módján akár a Maus és az egy részig jutó Berlin képregény.
Az itthoni ismeretterjesztő képregények leginkább történelmi eseményekre fókuszálnak (egy-két életrajzi kiadványtól eltekintve), és jellemzően nem a képregénypiacon erősebben jelenlévő kiadók termékei. Feltehetően a rossz fordítású és minőségű DC és Marvel képregényekkel elárasztott magyar piac a specifikusabb, vagy komolyabb témákat érintő ismeretterjesztő képregényekkel nem tud mit kezdeni. Egyik minőségi tartalmakkal próbálkozó hazai képregénykiadó sem merne belevágni olyan eleve kudarcra ítélt projektekbe, mint mondjuk a filozófiatörténettel foglalkozó Logicomix, a rendkívül intim és közben drámai hangvételű My Friend Dahmer, a baseballjátékos életét bemutató Clemente, a változatos tudományos témákat dialógusban megjelenített The Dialogues: Conversations about the Nature of the Universe vagy az Action Philoshopers.


Jászberényben a vándorbagoly - a belső képzeletet fejlesztikFEL

A legszínvonalasabb, legkreatívabb gyermekkönyvtárnak járó VándorBagoly díjat idén a Jászberényi Városi Könyvtár kapta. A tudást és bölcsességet szimbolizáló bagolyszobrocska a napokban egy évre elfoglalta a helyét a bibliotéka gyermekrészlegének egyik polcán. A gyermekkönyvtár családias hangulatú, igazi közösségi térré vált az elmúlt években.

Verseginé Ujhelyi Petra: - Támogatóinknak köszönhetően egyre csak színesedett a gyermekkönyvtár belső falfelülete, különböző terei pedig újabb funkciót kaptak az elmúlt időszakban. 2005-ben, a felújított épületben már sokkal nagyobb helyet kapott a gyermekrészleg. Tíz évvel később alakítottuk ki a Kicsik Birodalmát, ahová szüleikkel már az egészen kicsi, néhány hónapos gyerekek is jöhetnek leporellókat, képeskönyveket nézegetni.
Újabb mérföldkő érkezett el az életünkben, amikor 2018-ban a népmese értékeinek népszerűsítésére létrehoztuk a Jászsági Népmesepontot, mely családi programoknak, gyermekfoglalkozásoknak, mesemondó versenyeknek és kreatív foglalkozásoknak ad helyet.

Boda Lászlóné Judit: - Olyan értéket is közvetítünk a mesemondás által, ami szintén fontos és nélkülözhetetlen tulajdonsága lenne a ma emberének. Mégpedig azt, hogy mindenféle színes, szagos, villódzó, gyorsan váltakozó ingerek nélkül is el tudjon merülni egy olyan világban, mely pusztán szavak hangsúlyozásával érzékeltethető. Ez egy olyan képesség, ami az olvasás megszeretéséhez is szükséges. Amit hallunk vagy olvasunk, az megjelenik a lelki szemeink előtt, képesek vagyunk látni a hallottakat, olvasottakat.

Régebbi hírforrás(ok): A felnőtteket is vonzza az ország egyetlen, könyvtárban működő népmese pontja, Jászberényben link



Analógiák

Könyvtárosok csordaszelleme és a széles látókör - milyen legyen az arány?FEL

Fizikusok, biológusok foglalkoznak drónok csoportos röptetésével. Mindez nagyon izgalmas a könyvtárosok számára is. A fentebb említett szakemberek által tanulmányozott madarak csoportos repülése során az egyes állat figyelme a körülöttük repülő társak mozgására irányul. Így tudnak látványosan gomolygó felhőként repülni - például a seregélyek. Ahogyan a könyvtárosok is leggyakrabban a szomszéd, vagy hasonló könyvtárhoz viszonyítják magukat. Ha azonban nem várt, vagy távolabbi változáshoz kell alkalmazkodni, akkor a csak szűkebb környezetre figyelés a csordaszellem miatt nem hatékony. Ha pedig a rajból csak néhányan látnak távolabbra is, akkor megbomlik az egység, és a raj nagy eséllyel megbünteti a szélesebb horizonton gondolkodót. Ők pedig választhatnak, hogy a társaiknak, vagy inkább a falnak ütköznek. A csoport egészének fennmaradása tehát mindkét irányú figyelem összehangolását kívánja:
- a közeli társakra figyelést
- a tágabb összefüggések meglátását.
A jelek szerint a magyar könyvtárosok az elsőben ügyesek. Ami viszont - ahogyan a sokasodó jelek mutatják - egyre kevéssé elég a fennmaradáshoz. - Alapok a drónröptetőktől... (MG)

Nem mindegy, milyen arányban és minőségben figyeljük és alkalmazkodunk közvetlen szomszédainkhoz, illetve a távolabbi jelekhez.
A messzebb "látó" drónok választhatnak, hogy a társaiknak, vagy inkább a falnak ütköznek...
... egy madárraj stabil, ugyanakkor reakció kész is.
... a kulcs az egyedek képessége arra, hogy megkülönböztessék, ráadásul helyesen különböztessék meg egymás pillanatnyi jelentőségét, és ehhez idomulva olyan ideiglenes hierarchiákat hozzanak létre, amelyet a jelentőséggel bírók vezetnek.
... A megfelelő szűrőkkel elválasztható, hogy az észlelt változást terjeszteni vagy elfojtani érdemes-e.
A kísérlet tanulsága: a sikerhez három készség szükséges:
- közellátás képessége
- távollátás képessége
- az aktuális helyzetek elemzésének, feldolgozásának és a döntésnek a képessége.
Mindegyik nélkülözhetetlen. (MG)




Praktikus

Belső kommunikáció - hatékonyan. Csak pár percben!FEL

Az agilis menedzsment-módszertan (v.ö.: link / napi scrum megbeszélés) egyik fontos eszköze a Scrum, amely kis csoportok önszervező működésére alapoz. Ennek egyik eleme a napi/heti "standup", amelynek keretében a csoport tagjai fejenként pár percben (és nem hosszabban!) beszámolnak az előző időszakban végzett munkájukról, a rájuk váró feladatokról, és a közben felmerült kérdésekről, problémákról. A Scrum-master természetesen ügyel az időkorlátok betartására - ami által megelőzhető, hogy a bőbeszédűbb kollégák szövegteljesítménye uralja el a terepet. Az eljárás célja a hibák, elakadások azonosítása. De az alkalom nem(!) számonkérés, ugyanis annak kiiktatása aktívan segít az őszinteség fenntartásában.
A max. 2 perces beszámoló segítségével bármilyen kisebb munkacsoport tagjai könnyen képben maradhatnak a többiek munkájával és a csoport teljesítményével, amely megteremti az őszinte feltárást és élteti a megoldásközpontú gyakorlatot. (Takács Dániel)

Hírforrás: Takács Dániel
2020. december 16.



Kisszínes

Miért gazdasági érdek, hogy a bankok ügyfelei és alkalmazottai gyakran olvassanak szépirodalmat?FEL

Nyáry Krisztián: - Amikor üzletembereknek tartok előadást, mindig megkérdezem, szerintük mire való az irodalom. Többségük ilyenkor az általános műveltség vagy a kikapcsolódás környékén keresi a magyarázatot. Ezek is fontosak, de közelébe sem jönnek az irodalom olyan társadalmi funkcióinak, amelyek hatását ők is minden nap megtapasztalják, legfeljebb nem gondolnak rá. Most csak a négy legfontosabbat sorolom fel: érzelmi tapasztalatok feldolgozása, empátia, kritikus gondolkodás és kreativitás.

Amióta az emberi civilizáció létezik, nem találták fel hatékonyabb és olcsóbb eszközét az érzelmi tapasztalatok társadalmi szintű átadásának, mint az irodalom. Az olvasás képessége - szemben a beszéddel - nem genetikai adottságunk. Beszélni megtanulunk magunktól, ha mások is beszélnek a környezetünkben. Olvasni mindössze öt-hatezer éve kezdtünk el, az agyunkban még nincs olyan "kapcsolási kör", amely automatikusan végrehajtaná a feladatot. Ezért olvasás közben a kognitív, vizuális és nyelvi észlelésért felelős agyterületek egyszerre működnek - minden szövegnél más és más módon. Ha arról olvasunk, hogy valaki menekül, az az agyi területünk is dolgozik, amit meneküléskor is aktiválódik. Nem ugyanolyan intenzíven, de ugyanúgy. Születés, betegség, barátság, harag, szerelem, szakítás, halál, harc, közösségi konfliktusok: életünk legfontosabb érzelmi szituációi, többségükkel előbb vagy utóbb találkozunk. Ha viszont olvasás közben már megismertük őket, felkészültebben fogadjuk a legszélsőségesebb érzelmi szituációt is. Az irodalom a legnagyobb érzelmi stresszhelyzetben vakcinaként működik, a "legyengített érzelmi emlékek" segítenek, hogy minél előbb fel tudjuk dolgozni a sokkot, és képesek legyünk továbblépni. Ez pedig olyan képesség, amit egy pénzügyi tanácsadó vagy egy biztosítási alkusz is hasznosítani tud.


Olvasási szokások a világban - a 2020-as felmérés adatai (olvasóink szavazatára)FEL

Furcsa év volt 2020, nyilvánvaló okok miatt. A legtöbben több időt töltöttünk otthon. Valaki számára ez azt jelentette, hogy leült a kanapéra tévét nézni, vagy új dolgokat tanult az online oktatás platformjai segítségével. Mások számára viszont lehetőség volt arra, hogy többet olvassanak.
Hogyan változtatta meg a koronavírus az olvasási szokásainkat? Melyik országokban olvastak a legtöbbet idén? Milyen könyveket olvastunk?
A Global English Editing megválaszolta ezeket a kérdéseket, miközben minden szemszögből megvizsgálta 2020 olvasási szokásait. A kutatás néhány kiemelt része:
- India minden országnál többet olvas, őket követi Thaiföld és Kína
- a nyomtatott könyvek továbbra is több bevételt hoznak, mint az e-könyvek és hangoskönyvek (a vírus miatt viszont visszaesett a nyomtatott könyvek eladása)
- a romantikus könyvek a kedvenceink - a piacon lévő szépirodalmi könyvek egyharmada romantikus regény
- a világ lakosságának 35%-a többet olvas a koronavírus miatt.
A Global English Editing infografikáiból megtudhatjuk többek között azt is, hogy Magyarország a 9. legtöbbet olvasó ország, valamint azt, hogy melyik generáció olvasott a legtöbbet a vírus miatt és hogy mennyivel esett vissza a nyomtatott könyvek eladása egyes országokban.
Az infografikákat lsd.: link (ref.: Salamon Sára)

Az adatokkal kapcsolatban némileg kérdéseket vet fel, hogy az egyes országokhoz kapcsolódó értékek megegyezni látszanak a 2016-os hasonló felmérés link eredményeivel... (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Ki mennyit olvas a világban? És miből mennyit olvasnak az oroszok? - infografika link

Hírportálok látogatottsága (amelyeket a könyvtárak ma nem 'gyűjtenek')FEL

Ahogy októberben, úgy novemberben is a 24.hu büszkélkedhet a legtöbb RU-val az egész hónapot tekintve: összesen 3,87 millió olvasó látogatta meg az oldalt. Második az Origo 3,3 millióval (ez körülbelül megegyezik az előző havi adattal), harmadik pedig az Index 3,2 millió olvasóval, ami 240 ezres növekedést jelent az előző hónaphoz képest. A Hvg.hu-t és a 444.hu-t kb. 200 ezerrel többen látogatták novemberben, mint a megelőző hónapban. A Telex 2 millió olvasót ért el novemberben (a november 1-jét nem számítva, arra ugyanis nincs adat).


A 15-25 évesek médiafogyasztása, tematikus érdeklődéseFEL

A MEME Kutatási Szekciója még 2017-ben azzal bízta meg az Ipsos médiakutatási osztályát, hogy készítsen egy pillanatképet az akkor 15-29 éves korosztályról, felmérve a fiatalok médiafogyasztási, különös hangsúllyal audiovizuális tartalomfogyasztási szokásait.
A 2017 óta eltelt évek alatt (és vélhetően a koronavírus okozta helyzetnek köszönhetően - amelyre a kutatás kvalitatív fázisa külön kitért) jelentősen csökkent az érdeklődés a szórakozás, (bulik, fesztiválok) és a színház, kultúra témaköre iránt. Emellett az élethelyzet változásával összefüggésben a tanulás, továbbtanulás témaköre is kevésbé releváns. A sorozat, film, mozi és a zene továbbra is a legfőbb érdeklődési terület mindkét nem körében, 3 éve gyakorlatilag változatlan említésaránnyal, a többi témakör jelentős eltérést mutat a nők és a férfiak között (például szépség, divat, gyereknevelés, gasztronómia, lakberendezés versus számítógépes játékok, technológia, gazdaság, politika).
A vizsgált generáció számára változatlanul az internet a legnépszerűbb információs csatorna (legalább heti rendszerességgel mindenki használja), míg a rádiót és a nyomtatott sajtót egyre nagyobb arányban hagyják el (17% és 25%).
Ami a leginkább nézett tartalmakat illeti, népszerűségben töretlenül vezetnek a filmek és a sorozatok (60-60%-os említés). Ezen műfajok fogyasztásán élesen tetten érhető az internet egyre dominánsabb szerepe, ugyanis körülbelül kétszer annyira jellemző az online megtekintés, mint a lineáris TV-használat, míg a sorozatok esetén a lineáris TV már mérhető visszaesést is mutat. A VOD piacrésze szignifikáns növekedést könyvelt el a célcsoporton.




Információforrások

Melyek a legfontosabb adatbázisok az USA köz- és felsőoktatási könyvtáraiban? (olvasóink szavazatára)FEL

A válogatás segíti a könyvtárosokat, hol találhatnak megbízható adatforrásokat különböző témakörökben. A cikkben említett területek közül a Magyarországon is releváns ajánlókat emeltük ki.
- Üzlet és vállalkozás: A Mergent Intellect 280 millió publikus és privát cég adatait tartalmazza. Köztük 100 millió szervezeti ábrával, 130 millió fogyasztóra kiterjedő demográfiai és egyéb adattal. Egyben álláskereső platform is, amely 21 millió munkáltató nyitott pozícióit hirdeti.
- Általános tájékoztatás: A Credo Reference hozzáférést ad többek közt az Academic Core e-könyv gyűjteményhez, amelyben 3 millió enciklopédia, kézikönyv és egyéb tematikus anyagok találhatók. Az iskolai könyvtárak számára pedig Credo Source Reference segít a témák közt gondolattérképekkel és pro-kontra listákkal eligazodni. Emellett a cikk az Oxford Very Short Introductions könyvsorozatát is ajánlja, amely közel 700 területről ad tömör tájékoztatást.
- Egészség és wellness: Az EBSCO Consumer Health Complete adatbázisa 490 tudományos és egyéb folyóiratot tartalmaz, 650 könyv és enciklopédia, valamint több ezer riport, kép, multimédiás elem mellett egészségügyi témában. A MedlinePlus pedig az A.D.A.M. Medical Encyclopedia alapján tartalmaz több mint 4000 frisített szócikket betegségekről, tesztekről, tünetekről stb.
- Örökség és történelem: Az EBSCO AP Newsroom adatbázisa 1826-tól kezdve tartalmaz 36 ezer hanganyagot és 340 ezer grafikont. A 2019-ben indított új weboldal mobilbarát is.
- Irodalom és előadóművészet: A Bloomsbury Drama Online multimédiás adatbázisa színházi és irodalmi adatokat is közöl. Klasszikus és modern darabokról is. Több mint 2600 szövegkönyvet, 400 audiot, 325 videót és 370 szakkönyvet tartalmaz.
- Természet és környezet: A BBC Landmark Video Collection 105 dokumentumfilmet és tévés epizódot tartalmaz BBC sorozatokból. Az oktatók klipeket szerkeszthetnek és beágyazhatnak videókat LMS rendszerükbe. A JSTOR Sustainability pedig 115 szakfolyóiratot és 5,4 ezer kutatási jelentést tartalmaz 30 intézménytől.
- Statisztika: A DataPlanet kutatókat és elemzőket segít nyers adatokból vizualizációkat készíteni. 550 forrásból 13,5 milliárd adatkészletet tartalmaz. Pl. pénzügyi, kormányzati, népességi, egészségügyi területen. Az adatok táblázatos és vizualizációs formában exportálhatók. A Statista pedig üzleti és fogyasztói trendekkel kapcsolatban közöl statisztikai összefoglalókat. 170 iparág 80 ezer témakörében több mint 1 millió statisztika érhető el. Publikus forrásokat és partnerek forrásait is használja, pl. Euromonitor.
- Technológia: Az O'Reilly 35 ezer cikket és több mint 30 ezer órányi videóanyagot közöl üzleti és technológiai témában. Előre összeállított tanulási útvonalak segítenek a készségfejlesztésben. Pl. Python vagy Java tanulásban, Excel megismerésben, játékfejlesztésben, adatelemzésben, projektmenedzsmentben vagy prezentációs felkészülésben. A 2018-ban újratervezett platform mobilbarát módon is elérhető. (ref.: Habók Lilla)


Vírusmegelőzési gyorstalpaló az ünnepekreFEL

Rékassy Balázs, orvos, népegészségügyi szakmenedzser szerint mindenkinek felelősségteljesen kell tudnia mérlegelnie, milyen kockázatot tud és mer bevállalni karácsonykor nemcsak magára, hanem az egész rokonságára, a rokonságon keresztül pedig az egész társadalomra nézve. A szakember ezért összeállított egy Karácsonyi Látogatási Kisokost, amelyet Balkányi László, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) korábbi munkatársa és Makara Mihály főorvos lektorált. Javaslataikat áthangszereltük egy Telex Gyorstalpalóba.
- Mikor van nulla kockázat, mikor kerülhető el biztosan a fertőzés?
- Mikor nagy a valószínűsége annak, hogy megfertőződhetünk?
- Hogyan csökkenthető a kockázat?
- Hogyan tudunk vigyázni a szeretteinkre leginkább karácsonykor?
(kifejtés és folytatás: a forráslinken)


Állati kamerák - az olvasóretemben is folyhat a közvetítésFEL

Ha pihentető és élvezetes időtöltésre vágysz, figyeld meg az állatokat természetes élőhelyeiken. A világ minden táján vannak élő állat webkamerák, illetve akár interaktív szolgáltatások is. Így állatkertekben és akváriumokban is. Ezenkívül az állatbarátok rengeteg ingyenes, tetszetős állatvideót nézhetnek meg bármikor a YouTube-on. Az állatok online megtekintése nem csak szórakoztató, hanem egyfajta ablakot is kínál különböző fajokhoz és élőhelyekhez, amelyeket egyébként nem láthatnánk.
Néhány példa:
- Monterey-öböl Akvárium (USA), élő link
- Wolong Grove Panda Udvar (Kína) link
- Víziló kamera, San Diego Zoo (USA) link
- Tembe Elephant Park (Dél-Afrika) link
- Audubon Bird Cams (USA) link (ref.: MG)

Esetleg állatos streaming képernyő elhelyezése a könyvtárbelsőben...? - Mármint, amikor használók is lesznek a könyvtárban.


Hetvenezer, főként a szocialista korszakot bemutató archív fotót tett elérhetővé a fővárosi levéltárFEL

Már 70 ezer fénykép érhető el az egykori Fővárosi Fotó Vállalat (Főfotó) archívumából a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. A Budapest Főváros Levéltárához került képek bepillantást nyújtanak a szocialista korszak mindennapjaiba, írja a levéltár közleménye.
A képek 1961-1993 között készültek fővárosi és vidéki eseményekről, vállalati ünnepségekről, divatbemutatókról, szakmai vásárokról. Sok köztük a gyár-, üzlet-, termék-, reklám-, város- és tájfotó, portrét, értékes bepillantást nyújtanak a szocialista korszak mindennapjaiba A 150 ezres gyűjtemény idén júniusban került Budapest Főváros Levéltárának kezelésébe, amiből eddig 70 ezret kezeltek már. A levéltár munkatársai dolgoznak a felvételek feltárásán, míg ősszel az Arcanum Kft. munkatársai elkezdték a felvételek digitalizálását.




Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu