Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2020/44., nov. 25.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

Hírek

Úgy újulunk meg, hogy közben megőrizzük hagyományainkat - miért zsákutca ez?
Milyen könyvtárakra és könyvtárosokra van szükség? (Audunson)
Mit vár a munkaerőpiac a könyvtár- és információtudományi képzéstől és továbbképzéstől?
Dark Academia - a könyvtárak lehetősége a fiatalok (online) bevonzására
Könyvtár és fürdő terve - szinergiában (szemellenző-nyitogatás)
Mit tud az Amazon, amit mi nem? - E-katalógusunk fejlesztési lehetőségei
Az Év könyvtárosa a Library Journal-nál: íme a feltételek (olvasóink szavazatára)
Aktív és passzív ködösítés - mi mennyi?
Megkérdeztük: Melyik szervezettől kapsz leginkább szakmaiságot és tájékoztatást? (javított)
Könyvtár: KönyVélemény, #könyvszeretettel - online könyvértékelés Dunaújvárosban
Tehetséggondozás a könyvtárakban? Te hogyan vonzod, képzed, hozod helyzetbe az értékes munkatársakat?
Megvenni vagy kölcsönözni? Egy e-könyv költségeinek értékelése
A könyvtár hatása - filmekbe oltva
Balassi Bálint Megyei Könyvtár - energiatakarékosabb épület, félmilliárdból
30 éves a párt (RMDSZ) alapította Bunyitay könyvtár Nagyváradon
Átadták a felújított könyvtár épületét Érsekcsanádon
Alternatív megoldási javaslat a (budapesti) könyvtárak nyitva tartására
Hollandiában kinyithatnak a mozik, színházak, konyvtárak és erotikus bárok

Analógiák

Súlyos erőforráshiány és az erőforrások súlyos pazarlása
Képzés: ki kellene mondania, hogy egészen mást kell csinálni, de az illető nagyon súlyos ellenállásba ütközne

Hírek

Tsundoku: könyvek vásárlásának és el nem olvasásának művészete (olvasóink szavazatára)

Kisszínes

Átalakult a szak- és szépirodalmi lapok piaca is - támogatottak és nem támogatottak
Olyan borzalmas ez az év, hogy az emberek hamarabb kezdtek el karácsonyi dalokat hallgatni

Információforrások

Fókuszban a hulladék - az OPKM új gyermek- és ifjúsági irodalmi bibliográfiája (életkorok szerint)
Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt
Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az OSZK


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Úgy újulunk meg, hogy közben megőrizzük hagyományainkat - miért zsákutca ez?FEL

Könyvtári konferenciák visszatérő refrénje ez a gondolat az utóbbi 20-35 évben. S látjuk, hogyan súlytalanodott el a szakma közben (vö.: megbecsültség, fizetés, státusz, költségvetés). Mondjuk, az attitűdöt hangoztató prominensek kitüntetése persze nem maradt el :-) De mit is takar ez a gondolat?
- Talán azt, hogy nem merünk ténylegesen előrelépni?
- Nem merünk szembekerülni az előbbre lépni tapodtat sem akaró kollégákkal?
- Túl nagy erőfeszítés lenne valóban újat gondolni - miután feltérképeztük a meglévő ás várható igényeket?
- És mi lesz, ha leselejtezzük a 20 éve nem használt kötetet (gondolatot), és éppen a 21. évben kéri tőlünk a használó?
Mindezek miatt a címben említett toposz nem más, mint az impotencia alibije. Látszattevékenység.

Mert az igazából stratégiaképes könyvtáros (is) képes visszalépni a kezdetekhez. Képes meglátni, mivégre is jött létre a könyvtár, mi a küldetése. S ehhez nyúlik vissza minden innovációjában: az eredeti küldetés a mai és méginkább a holnapi igények tükrében. A könyvtár eszköz a használó intellektuális, rekreációs és közösségi céljainak megvalósításában. Ezért pusztuljon minden hagyomány, mit rákentek a századok, és nem ezt a célt szolgálja. A hagyományőrzés tehát annak bizonyítéka, hogy képtelenek vagyunk küldetésünket megvalósítani a mai környezetben. Ezt a tehetetlenséget hallhatod tehát olyan szövegekben, mint
- zászlónkon a hagyományőrzés és innováció (a küldetés radikális leporolása helyett)
- ilyen és olyan szép szolgáltatásokat indítottunk (a használók céljainak megismerése helyett).
Ha azt akarod, hogy a haza (könyvtár) fényre derüljön, akkor ne a múltnak árnya felé merengj vissza, hanem a messze jövendővel vesd öszve komolyan a jelenkort... (gondolj csak a stratégiai menedzsment 19. század elején működött illusztris gondolkodójára) (MG)


Milyen könyvtárakra és könyvtárosokra van szükség? (Audunson)FEL

Hogyan járulhatnak hozzá a könyvtárak a felvilágosult és tájékozott közbeszéd fenntartásához a digitális korban?
A jövő könyvtárosai legyenek képesek elemezni közösségüket, hogy meglássák egy fenntarthatóbb közszféra működtetésével kapcsolatos teendőiket.
A könyvtárakat legitimáló hagyományos értékek:
Felmérésünkben (Almpub, 2017.) mind a hat országban (Norvégia, Dánia, Svédország, Magyarország, Németország, Svájc) egyetértenek abban, hogy a helyi közkönyvtár fenntartásának legfontosabb okai a következők:
1. mindenki számára egyenlő hozzáférés a tudáshoz és a kultúrához
2. a kulturális örökség őrzője és közvetítője
3. hely a tanuláshoz
4. a kortárs irodalom támogatása
5. lehetőség a minőségi szabadidő eltöltésére.
Ezek a közkönyvtárak legitimációját jelentik, megszületésük után több mint 100 évvel is. Fontos, hogy ne hagyjuk el ezeket a hagyományokat és ne felejtsük el őket, mert akkor magunk alatt vágjuk a fát, csak azért, hogy a modern trendeknek megfeleljünk.
Olyan könyvtárosokra van szükség, akik
- képesek az embereknek segíteni eligazodni az információs óceánon (megismertetni az információ funkcióját és visszakeresését)
- tudatában vannak a könyvtárosság kettősségének: a társadalmi folyamatokkal és eszközökkel, valamint a gyűjtemény értékével
- összetett, nyilvános térként is kezelik a könyvtárat, tervezésnél és szolgáltatások nyújtásánál egyaránt
- képesek felmérni, megérteni a közösséget: mi is a fenntartható közösségi tér elvárása
- a könyvtárosság eredeti értékeinek alapján állnak. (ref.: MG)
Ragnar Audunson előadása a Magyar Könyvtárosok Egyesületének "Kihívások és kompetencia" konferenciáján hangzott el, 2020. nov. 18-án.


Mit vár a munkaerőpiac a könyvtár- és információtudományi képzéstől és továbbképzéstől?FEL

A német Bundesamt für Arbeit und Soziales felkérésére előrejelzés készült a munkaerőpiac 2030-ig várható képesítési követelményeiről, melyet 2016-ban tettek közzé Foresight-Studie "Digitale Arbeitswelt" címen. Arra a paradigmára építettek, hogy az innováció és a "jó munka" (humánus munkafeltételek) a humán, a strukturális és a kapcsolati tőkétől függenek.
A szociális és a személyes kompetenciáknak a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz. Ezek a
- rugalmasság
- kreativitás
- adaptív gondolkodás
- szociális és interkulturális készségek
- kommunikációs jártasság
- csapatmunkára való képesség.
A Kultúrminiszterek Állandó Konferenciájának (KMK) képesítési keretrendszere a szociális, a módszertani és a személyes kompetenciát jelöli meg olyan követelményként, amivel egy végzősnek rendelkeznie kell, és csak egy elvárt kompetenciaterület vonatkozik kifejezetten a szakismeretekre. Mindez tükröződik a tantervekben, amelyek laboratóriumi és gyakorlati projektekkel, valamint gyakornoki munkával bővülnek. Újabb didaktikai koncepciók (pl. a fordított osztályterem módszere vagy esettanulmányok készítése) is bekerülnek az oktatásba. A tanulmány azt is feltárta, hogy az ún. tudományos írástudás (scientific literacy) fontossága növekedni fog, ezért az automatizált rendszerek szakszerű kezelése, az adatok keresése, értékelése és dokumentálása a képzési tervek részét kell, hogy képezze. Manapság és a jövőben továbbra is releváns az ismeretek adaptálása az alkalmazási környezetbe. Példaként említhető, hogy a speciális könyvtári szoftverek ismerete az információfeldolgozás és információszervezés átfogó kontextusában kap helyet.
A képzett munkavállalók hiánya miatt a hangsúly az alapképzésről a továbbképzésre tevődik át, ezért kérdés, hogy a régen diplomázott alkalmazottak miképp képezhetők tovább. (Az egyetemek munka mellett végezhető alapképzéssel és mesterképzéssel reagálnak ezekre a követelményekre.) Végezetül az individualizáció, a munka és a magánélet egyensúlyának szükségessége további kihívást jelent mind a könyvtári személyzet fejlődése, mind továbbképzése szempontjából. (Felkészülés a jövőre: a munka világának új követelményei a könyvtár- és információtudományi képzésben és továbbképzésben; ref.: Murányi L.)


Dark Academia - a könyvtárak lehetősége a fiatalok (online) bevonzásáraFEL

A Dark Academia - online közösség, életérzés, amelyben a tanulás a divat, az esztétikai keretek megteremtése által. Lehet, hogy marketingeszközként a trendi gyerek- és ifjúsági könyvtárosokat is megérinti? Vö.: azokon a fórumokon a helyed, ahol használóid gyülekeznek. (MG)

A dark [=sötét] academia trend rengeteg könyvmolyt meghódított az elmúlt egy-két hónapban. Nem is olyan meglepő, ha közelebbről megvizsgáljuk ezt az irányzatot, a dark academia egyik központi eleme ugyanis a folyamatos tanulás és az olvasás. Nagy hangsúlyt fektet a klasszikus irodalomra, az európai és a gótikus művészetre és a mitológiára. Témák tekintetében előnyt élveznek a komoly, elgondolkodtató művek a halálról és a filozófiáról. (AH Magazin - könyvajánló)

A tanulás szeretetét, az akadémiai közeget és annak tartozékait, életmódját hirdető stílusjelenség. Elsőként a TikTok alkalmazáson keresztül nyert követőket, mára már tele van vele az Instagram és a Pinterest. Ez is egyfajta önkifejezés, ami mondjuk inkább hajaz egy modern Pickwick Klubra. A stílushoz vegyesen köthetőek a nagy múltú, patinás egyetemek épületei (Oxford, Cambridge), Oscar Wilde és egyéb angol klasszikusok, a késő éjjelbe nyúló olvasás, a tintás ujjbegyek, a penna és a pergamen, a régi lemezek és az egyéb antikvitások.
Nem, ez nem csupán egy retrómozgalom, hanem konkrétan egy gyakorlati síkra terelt életmód, ami a tanulás szeretetére nevel, és az olthatatlan, sosem csillapodó kíváncsiságot szorgalmazza. A kutatás szépsége, a keresés és az ebből fakadó eredményesség érzete valószínűleg azért is olyan népszerű a könyvmoly fiatalok, diákok körében, mert visszaadja a cselekvésre való képesség érzetét egy olyan világban, ahol minden sarkon a zűrzavar szörnyecskéi pislognak. (Hajónapló)

A vonatkozó képeket ld.: link . A képek forrásai: MG, link , link , link , link , link , Dark Academia Library (Facebook)

Kis Dark Academia traser-film: link


Könyvtár és fürdő terve - szinergiában (szemellenző-nyitogatás)FEL

Diskurzust váltott ki nemrég megjelent hírünk link a holland kistelepülés könyvtárat és számos egyéb funkciót magába olvasztó épülete kapcsán. Akinek ez nem volt elég, most szembesülhet a könyvtár-fürdő kombóval. (Némileg a fúziós konyha jut eszembe, melyben egymástól földrajzilag távol eső kulináris alapanyagok és eljárások hoznak addig nem is álmodott ízeket, élményeket.) (MG)
Pozsony városa nyílt, nemzetközi, kétfordulós tervpályázatot írt ki a Grössling-fürdő felújítására. Egyetlen magyarként a második fordulóba jutott és a negyedik helyen végzett Deichler Tímea és Jakab Dániel (Deichler Jakab Studio) terve, amelyet az iroda leírásával mutatunk be.
"A 125 éves Grössling-fürdő Pozsony ikonikus épülete, de az elmúlt évtizedekben kihasználatlansága következtében egyre romosabbá vált. A kiírás egyfelől a jelenlegi állapot szerkezeti és technológiai problémáira kérdez rá, mivel ezek sok gondot okoznak a műemlék fenntartásával kapcsolatban, másfelől azt fájlalja, hogy a fürdő - mint nélkülözhetetlen társadalmi és kulturális elem a városi élet minőségének növelésében - az idők folyamán sokat veszített a jelentőségéből. Ezáltal a mára funkciótlan objektum nem kommunikál környezetével, és nem nyújt lehetőséget közösségi események és a környéken lakók számára.
A Grössling-fürdő revitalizálásának egyik alapvetése a közösségi szerep felvirágoztatása. Ezt erősíti a kiírás programjának meghatározó részeként a hagyományos fürdő funkciót kiegészítő, azt másfajta kulturális jelentéssel támogató könyvtár megjelenése.
Egyedülálló, hogy a két funkció egy épületen belül van jelen, így nem csupán egy jó fürdő és egy jó könyvtár létrehozása volt a célunk, azt kerestük, hogyan tudják egymást és az épületet, a városrészt erősíteni, fejleszteni. Ezért az egyes funkciók jelenlétét összefonódó, élő és intenzív kapcsolatként képzeljük el.
Úgy gondoljuk, hogy a város számára a különböző intézmények akkor tudnak legjobban érvényesülni, ha azok közvetlen kapcsolatban vannak a környező közterületekkel is. Tervünkben a külső köztér folytatásaként létrehozott passzázson keresztül a fürdő és a könyvtár határai elmosódnak, a funkciók évezredes hagyományai és értékei egymással egyesülve színes izgalmas közösségi teret eredményeznek. A passzázs kialakítása a fürdő 1914-es állapotának részbeni helyreállításával és kortárs újra értelmezésével jön létre, ezáltal nem csak funkcionálisan, történetileg is összetett, pulzáló élettel teli hely jön létre.
Itt, a városi szövetbe beépülő, a városlakók számára megnyitott multifunkciós területen egyesül a múlt és a jelen, a fürdő és a könyvtár, ez Grössling szíve."


Mit tud az Amazon, amit mi nem? - E-katalógusunk fejlesztési lehetőségeiFEL

Nem meglepő, hogy a profi e-kereskedő mindent elkövet saját nyeresége érdekében. Éppen ezért folyamatosan fejlesztett szolgáltatásaival magához édesgeti a lehetséges vevőket. Nem a kultúraterjesztés és hasonló nemes célok vezetik, hanem a hatékonyság. Nem szégyen tőle tanulni.
Példaként megnéztem egy keresett könyv esetében, mivel is kelleti magát pénztárcám megnyitása, azaz megnyerésem érdekében. Párhuzamként képzeljük el, hogy ezzel egyidőben megnyitottam helyi könyvtáram online katalógusát.
A link oldalon a katalógusban megszokott bibliográfiai leíráson és lelőhelyen túl a következőket látjuk pl.:
- könyvborító képe (nagyítható is)
- belehallgatás lehetősége
- beleolvasás lehetősége
- adatok a szerzőről; bemutatva további könyveit is
- alert (riasztás) beállítási lehetősége a szerzőre
- read-alike lista (e könyv olvasói által olvasott / megtekintett további kötetek)
- a könyvre vonatkozó rövid ajánlások, lapokból
- más formátumú kiadások (kötés, elektronikus formátumok, hangoskönyv)
- olvasói értékelések
- a könyv megosztási lehetősége a közösségi médiában
- a html-oldal beillesztési lehetősége.
Szerinted más könyvtárakkal összefogva melyekért verjük holnap az ikr-szolgáltatók asztalát? (MG)


Az Év könyvtárosa a Library Journal-nál: íme a feltételek (olvasóink szavazatára)FEL

A Library Journal szerkesztői keresik a jelölteket az Év könyvtárosa díjukra, melyet 33. alkalommal hirdetnek meg. Céljuk, hogy elismerjenek egy könyvtárost kiemelkedő teljesítményéért és elért eredményeiért a könyvtáros szakma legfontosabb céljai szempontjából. Ezekbe beletartozik:
- az információhoz való mindenki számára ingyenes hozzáférés
- olvasásra ösztönzés; a könyvek és egyéb könyvtári anyagok, információs források minél jobb felhasználása
- a könyvtári szolgáltatások kiterjesztése a közösség minden részére
- a könyvtár szerepének megerősítése a közösségben, legyen az akár város, egyetem, iskola vagy vállalat.

Ki alkalmas jelöltnek?
Minden dolgozó, hivatásos könyvtáros bármilyen észak-amerikai (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) könyvtárból. A "hivatásos" azt jelenti, hogy a jelöltnek rendelkeznie kell a megfelelő diplomával és/vagy "hivatásos"-nak kinevezett pozíciót kell betöltenie valamely könyvtárban.

Nyertes teljesítmény lehet például:
- innovatív információs szolgáltatás létrehozása, mely bizonyos közösségi szükségleteket szolgál, erősítve a könyvtári szolgáltatásokat a használók pénzének segítsége nélkül
- helyi politikai, pénzügyi és közösségi támogatások építése, újraépítése és/vagy megerősítése
- a könyvtár szolgáltatásainak és gyűjteményének eredményes reklámozása
- résztevékenység egy vállalaton vagy kampuszon belül, mely elevenebbé, központibbá teszi a könyvtárat.

A nevezéshez egy maximum 500 szavas levél küldése volt szükséges, mely tartalmazza a pályázó nevét, és hogy miért érdemelné meg a címet. A nevezés november 21-én zárult le. (ref.: Salamon Sára)


Aktív és passzív ködösítés - mi mennyi?FEL

A sikeres válságkezelés egyik legfontosabb kelléke a bizalom. Kormányozni viszont könnyebb, ha sikerül némi zavart fenntartani. Az elmúlt szűk tíz hónapban az utóbbi volt jellemző.
Ha valaki össze akarja vetni a köznapi tapasztalatokat a gazdasági adatokkal, csak csóválja a fejét. Látja a bezárt üzletek, éttermek, szállodák sokaságát, a magasra szökött élelmiszerárakat, emiatt némi gyanakvással fogadja a hivatalos munkanélküliségi és inflációs számokat. Pedig sem a mintavétel, sem az adatközlés módja nem változott meg, csupán a környező világ. Az viszont olyannyira, hogy manapság szinte valamennyi adathoz lábjegyzetet kell fűzni.
[Szinte lehetetlen kibogarászni példának okáért a munkanélküliség, az alkalmazottak száma, a gazdaságvédelminek nevezett programok, az inflációs mutatók, az államháztartási folyamatok stb. adatait - kifejtés a forráslinken. - MG]
A legnagyobb titok azonban a járvánnyal kapcsolatos adatokat övezi. A hivatalos honlap nettó propaganda-üzemmódra váltott, nincs rajta korrekt, visszakereshető statisztika, nem közli, hol vannak a gócpontok, melyek az igazán fertőző közegek, hol van szükség extra óvatosságra. Mintha a járványt afféle partizánosztagnak tartaná, amely ott csap le, ahol akar. Pedig a hétfőn bejelentett szigorítások, tiltások indoklásaként is elkelnének efféle adatok. Ezek hiányában az üzenet arra egyszerűsödik le, hogy nagyon nagy a baj. A konkrétumok hiányában azt sem lehet eldönteni, hogy a sportesemények valóban fertőzési gócpontként funkcionáltak-e. Ha látnánk például nagy városi arénákhoz köthető megbetegedési számokat, gyorsan kiderülne, hogy valóban végzetes, esetenként halált okozó hiba volt-e ezekben népes közönség, olykor telt ház előtt megtartani a meccseket, vagy sem. A hirtelen tiltásból az olvasható ki: igenis az volt. Ám itt még a lábjegyzetelhető adatok is hiányoznak. (HVG)

Kapcsolódó: Radó Péter - a közoktatás finanszírozási rendszere teljesen áttekinthetetlenné vált. Ma Magyarországon hat különböző párhuzamos közoktatási finanszírozási mechanizmus működik, s ezt a rendszert az sem látja át, aki működteti. Ilyen körülmények között természetesen a hatékonyság minimumát biztosítani hivatott kormányzásról szó sincs. (Portfolio)

Régebbi hírforrás(ok): Tájékoztatásminőség - információ vagy dezinformáció? link Jövedelmező a koronavírus-dezinformálás - a közszolgálati intézmények indirekt asszisztálnak hozzá? link

Megkérdeztük: Melyik szervezettől kapsz leginkább szakmaiságot és tájékoztatást? (javított)FEL

A két héttel ezelőtti tévesen feltett kérdés után helyesen feltett kérdésre sajnos elég kis számú választ kaptunk. Íme:
1 - MKE
1 - IKSZ
8 - Könyvtári Intézet
0 - OSZK
3 - EMMI
0 - Kulturális Alapellátás Kerekasztala
1 - megírom: kit@gmconsulting.hu.
Ha viszont a 4 évvel ezelőtt ugyanerre a kérdésre kapott adatokkal összevetjük a mostaniakat (akkor jóval több választ kaptunk), szinte változatlanságot tapasztalhatunk. A diagramokat ld.: link .
Két hete megjegyzések voltak :link .
A kisszámú válasz miatt az eredmény természetesen tájékoztató jellegű, de az egyezések alapján úgy tűnik: a szakmai információ legfőbb forrása a Könyvtári Intézet. A szakmai szervezetek alig rúgnak labdába e területen. (MG)


Könyvtár: KönyVélemény, #könyvszeretettel - online könyvértékelés DunaújvárosbanFEL

A JAKD-Pakk Pont múlt csütörtöki üzembe állítása mellett olvasnivalókat is ajánl a betű barátainak a József Attila Könyvtár - az intézmény ráadásul olvasói akciót is kezdeményezett a járványhelyzet időszakában, #könyvszeretettel!
Amint arról már beszámoltunk, komoly villámválasszal reagált a koronavírus korlátozó intézkedéseire a József Attila Könyvtár: a JAKD-Pakk Pont az intézményi zárlattal egy időben üzembe állt múlt csütörtökön, tájékoztatta a DO-t (Dunaújváros Online) Tóth Éva intézményvezető.
A könyvek kiválasztásához további segítséget nyújtanak - az elmúlt hónapok újdonságaiból, könyvtárosok könyvajánlóiból, a KÖSZI közösségi szolgálat keretében született középiskolás ajánlókból válogatnak. A gyerekek az Olvasópróba korosztályi ajánlólistáiból (1-8. osztály) választhatnak maguknak olvasnivalót, de a listák az olvasók javaslatai alapján is folyamatosan bővülnek.
A fenti ajánlatokat kiegészítendő ugyanis KönyvVélemény munkacímmel olvasói akciót is kezdett a könyvtár, arra kérve az olvasókat, értékeljék olvasmányaikat, ajánljanak másoknak olvasnivalót! Ha valaki szívesen megosztaná könyvélményeit, írjon könyvajánlót, küldje el az olvszolg@jakd.hu címre!


Tehetséggondozás a könyvtárakban? Te hogyan vonzod, képzed, hozod helyzetbe az értékes munkatársakat?FEL

A könyvtáraknak gyakran kell meghosszabbítaniuk az állásokra való jelentkezés határidejét, és néha hosszas keresés után a pozíciókat valamilyen más képzettségű jelentkezővel kell betölteniük. "A tehetségek háborúja" elérte a könyvtárakat. Ez a cikk a tehetséggondozás módszereivel foglalkozik, amelyek segítik az értékes munkatársak megtartását és megfelelő képesítésű új alkalmazottak megtalálását. Ahhoz, hogy a tehetséggondozás jól működjön a könyvtárakban, illeszkednie kell az adott intézmény szervezeti kultúrájába, összhangban kell állnia a munkatársak igényeivel, az emberierőforrás-menedzsment egyedi stratégiájával, valamint a könyvtár erőforrásaival és stratégiai céljaival. Ezenkívül alkalmazásának a könyvtár vezetésében is tükröződnie kell.
A tehetséggondozás nem azonos az emberierőforrás-menedzsmenttel vagy a szakmai fejlődéssel, ennél sokkal többet jelent. Az emberierőforrás-menedzsment tehetséggondozással kapcsolatos ajánlásai többek között a következőket tartalmazzák: projektekben, később projektvezetésben való részvételi lehetőség biztosítása; munkaköri rotáció lehetősége; szakmai fejlődés elérhetővé tétele a munkahelyen - megfelelő feladatok, tanulási lehetőségek, a kollégákkal való párbeszéd és a személyes kompetenciák növelése és erősítése révén; képzési programok szervezése és megvalósítása; visszacsatolási eszközök kifejlesztése és felülvizsgálata; személyre szabott tanfolyamok, workshopok szervezése stb.
Egy kutatás szerint azok a könyvtárak, amelyek nem használják a tehetséggondozást, nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel, elegendő személyzettel és anyagi támogatással, s éppen ezért nem képesek bevezetni ezt a programot. Összességében azonban a könyvtárak jó úton járnak a tehetséggondozási módszerek - ha csak részbeni - alkalmazásában, hogy megtalálják és megtartsák a képzett, a könyvtár igényeinek megfelelő munkatársakat. (Tehetséggondozás a könyvtárakban? Avagy hogyan lehet motiválni a könyvtári alkalmazottakat - elméleti alapvetések és ajánlások; sajnos csak autoref.)


Megvenni vagy kölcsönözni? Egy e-könyv költségeinek értékeléseFEL

A legtöbb egyetemi és tudományos könyvtár csökkenteni kezdte fizikai könyvállományát a digitális szolgáltatások javára. Az elmúlt 5-10 évben az igény szerinti e-könyv-gyűjteményfejlesztés általánossá vált. A Tallinni Műszaki Egyetemen (TalTech) 2013 óta érhető el a ProQuest EBook Central több, mint 800 ezres elektronikus könyvgyűjteménye, amelyből a könyvtár link az egyetemi polgárok igényei szerint bővíti a hozzáférhető e-könyvek mennyiségét.
Az idővezérelt tevékenységalapú költségszámítás (TDABC) módszerét is felhasználva a tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, mekkora költséggel jár egy e-könyv beszerzése és kölcsönzése, valamint melyik üzleti modell hatékonyabb az e-könyvek szolgáltatására: a vétel vagy a rövid távú kölcsönzés. Az igény szerinti beszerzés (demand-driven acquisition) körébe tartozó rövid távú kölcsönzés (short-term loan) a megtekintések utáni fizetés (pay-per-view) üzleti modelljének egyik formája, melynek használatával könyvek, könyvcsomagok előfizetése/megvásárlása helyett a könyvtárnak konkrét példányok használata (digitális kölcsönzése) után kell fizetnie a szolgáltató számára. Így érvényesül a használói igény, ugyanakkor a szolgáltató kínálatában elérhető, de nem használt könyvek költségét nem kell feleslegesen állni. Ennek a modellnek az a hátulütője, hogy a gyakran használt e-könyvek kölcsönzéseinek díja végül magasabb lehet, mint a listaár. Számos könyvtárban gyakorlat, hogy bizonyos számú rövid távú kölcsönzés után automatikusan beszerzik az adott e-könyvet (autopurchase). A szakirodalom tanúsága szerint a költséghatékonyságot illetően eltérő ajánlások és eredmények születtek, hol a kölcsönzés, hol a vétel javára, amit természetesen a szállítók aktuális díjszabása is befolyásol.
Összegezve a felmérések adatait, 2013 és 2018 között a TalTech könyvtárában a rövid távú e-könyv-kölcsönzés előnyösebbnek bizonyult a címenkénti ár szempontjából, a TDABC-esettanulmány pedig az idő- és kapacitásbeli ráfordítást figyelembe véve jutott hasonló eredményre. Nem meglepő, hogy egyre több szolgáltató ajánl pay-per-view kölcsönzési modellt a könyvtárak számára, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy a kiadók a rövid távú kölcsönzés árát évről évre emelik, illetve egyes kiadók továbbra is ragaszkodnak bizonyos művek megvásárlásához a kölcsönzés lehetőségének kizárásával. (Megvenni vagy kölcsönözni? Egy e-könyv költségeinek értékelése a TalTech könyvtárában; ref: Bódog A.)


A könyvtár hatása - filmekbe oltvaFEL

Bár a felnőttek (így a könyvtárosok is) hiteles példája talán a legerősebb motiváció az olvasóvá nevelésre, meggyőződésem, hogy nagy segítséget jelenthetnek a pozitív könyvtárkép kialakításában a nagy tömegek számára készült filmjelenetek. Pl.:
- Több teljes Tesz-vesz város epizód játszódik a könyvtárban; videó: link ; dalszöveg: link
- Georgie, a bajkeverő majom is, ami a legkisebbeknek szóló mese- és rajzfilm-sorozat: link link
Hasonló hatásúak lehetnek a felnőtteknek szóló szórakoztató filmek, filmsorozatok jelenetei is. Számtalan jelenet játszódik könyvtárban, amikor a főhős információért a könyvtárba megy. A hazai Barátok közt sorozatban a "túl jó fiú" Misi járt könyvtárba. De őt leginkább kinevették ezért. Míg mondjuk a Szívek szállodája (Gilmore Girls) sorozatban: link
Érdekes, hogy emellett a könyvtár még imázsként is hat: link

Hírforrás: Oros Sándor
2020. november 25.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár - energiatakarékosabb épület, félmilliárdbólFEL

A pályázat során elnyert 449,82 millió forint támogatásból egy olyan épületet kíván elérni a fenntartó, mely hosszú távon is takarékosan üzemeltethető.
A projekt célja a megtakarítás, hiszen a jelentős alapterületű, többszintes könyvtárépület állapota mára már leromlott, fenntartása jelentős költségeket ró a fenntartóra. Az Önkormányzat ezért a teljes épület energetikai felújítását tervezi, mellyel jelentős költségmegtakarítás érhető majd el. Az épület méreteiből fakadóan az itt elvégzett energetikai munkálatok nagymértékű megtakarítást eredményeznek majd.
A közleményből az is kiderül, hogy az épület a kivitelezés során külső hőszigetelést kap, a homlokzat tetőszigetelése is megújul, a nyílászárók is cserélve lesznek, a csapadékelvezetés korszerűsítésre kerül, a villamos- és fűtési rendszert részlegesen felújítják, valamint egy közel 50 kWp-s napelemes rendszer járul majd hozzá az energiamegtakarításhoz.
A teljes felújítás a tervek szerint ötszáz napot vesz igénybe, mely a 2020. november 12-i munkaterület-átadással indult. A könyvtár működése biztosított lesz a munkálatok alatt, de némi szolgáltatáskimaradásra, átszervezésre számítani lehet, melyről a felújítás ideje alatt az intézmény ad részletesebb felvilágosítást.


30 éves a párt (RMDSZ) alapította Bunyitay könyvtár NagyváradonFEL

1990. november 15-én avatták fel hivatalosan a Kanonok-sori Bunyitay könyvtárat, melynek küszöbét november 20-án lépte át az első olvasó. Erre az évfordulóra emlékeztek szombat reggel egy sajtótájékoztató keretében, a járványügyi óvintézkedések betartásával.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke kiemelte, hogy az akkori római katolikus megyés püspök, Tempfli József bocsátotta a termeket az RMDSZ rendelkezésére, illetve köszönet illeti még ezért Matos Ferenc apátkanonokot is.
A kezdetek óta itt dolgozó Balogh Judit könyvtáros elmondta, hogy jelenleg körülbelül 27 ezer kötettel rendelkeznek, és 500 bérletes olvasójuk van. A fiatalok inkább a klasszikus házi olvasmányokat keresik, az idősebb korosztály pedig a szórakoztató irodalmat. Keddtől péntekig 10-18, szombaton 10-16 óra között vannak nyitva, de a járvány miatt jelenleg nem látogathatók.
Idén augusztus óta különben Nagy Tamás Norbert politológus személyében egy új munkatársa is van a könyvtárnak, aki a meglevő Bihari Napló-állomány és más újságok digitalizálásával foglalkozik. Eddig 1990. január 4-től, vagyis az első lapszámtól 1991. márciusáig jutott el.


Átadták a felújított könyvtár épületét ÉrsekcsanádonFEL

Családias projektzárót tartot­tak a felújított könyvtárban link pénteken. A korona­vírus-járványra való tekintettel a megújult intézmény átadását szűk körben tartották, éppen azok hiányoztak, akiknek épült az új közös­ségi tér.
A régi könyvtárépületet kibővítették és korszerűsítették, melyre a Magyar Falu Programból összesen 41 millió forint támogatást nyertek. - A közbeszerzési eljárást követően kiderült, hogy sokkal többe kerül a felújítás, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy hitelt vesz fel és felújítja az önkormányzat utolsó, még felújítatlan épületét, mely a legjobban látogatott közintézmény, hisz nemcsak a könyvtár, hanem a kettes számú háziorvosi rendelő is itt kap helyet - mondta Felső Róbert polgármester.
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató beszédében kitért arra, hogy Bács-Kiskun megyében már túl vannak a századik könyvtárátadáson, és reméli, gyorsan el fogjuk felejteni ezt az időszakot, amikor éppen azok hiányoznak a könyvtárból, akiknek szól az új hely. - Nagyon örömteli esemény a mai. Bács-Kiskun megyében túl vagyunk a századik könyvtárátadáson. Ilyen a mai könyvtár, amely információs és közösségi tér. Törvényi szinten is így van rögzítve. Valójában éppen ez a célja a mai korszerű könyvtáraknak, különös tekintettel egy kistelepülésen, hogy legyen egy olyan hely, amiből egyértelműen az emberek szellemileg tudnak táplálkozni, együtt tudnak lenni, és mindenféle módon tudjuk segíteni az ő boldogulásukat.


Alternatív megoldási javaslat a (budapesti) könyvtárak nyitva tartásáraFEL

Levélben kérte Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy ne legyen teljesen bezárva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a koronavírus-járvány alatt.
A frakcióvezető a Facebook-oldalán kedden közzétett levélben azt írta: november 11. óta nem látogathatók a könyvtárak, de a kultúrát kedvelő embereknek fontos lenne, hogy hódolhassanak az olvasás iránti szenvedélyüknek, különös tekintettel azokra, akik nem jártasak az online világban. Szerinte "ezekben a nehéz időkben sem maradhat senki olvasnivaló nélkül".
Láng Zsolt ezért arra kérte a főpolgármestert: tegye lehetővé, hogy néhány szolgáltatás elérhető legyen a könyvtárak használatának tilalma alatt is. Így például legyen arra lehetőség, hogy heti kétszer előre egyeztetett időpontban át lehessen venni a telefonon vagy e-mailben elküldött kérések alapján összeállított könyvcsomagot a könyvtár bejárata előtt, vagy a könyvtár ablakán keresztül ? olvasható a levélben.
A frakcióvezető bízik benne, hogy javaslatát támogatni fogják, mert véleménye szerint a kultúra, a kulturális élet segítése és annak minél szélesebb körben történő terjesztése kiemelten fontos mindenki számára.


Hollandiában kinyithatnak a mozik, színházak, konyvtárak és erotikus bárokFEL

A holland kormány, a járványügyi helyzet javulása miatt, enyhített néhány, a koronavírus terjedését lassító intézkedésen. A döntés alapján szerdától újra kinyithatnak a színházak, a mozik és a könyvtárak, valamint az állatkertek, vidámparkok és az erotikus bárok.
A rendelet értelmében a beltéri helyiségekkel rendelkező közterületeken legfeljebb 30 ember tartózkodhat egyszerre. További enyhítéseket jelentettek be a kötelező karantén időtartamával kapcsolatban is, amely tíz nap helyett öt napra rövidül.
A döntés szerint a háztartások egy helyet már akár három embert is fogadhatnak. A légzőszerveket eltakaró maszk viselése azonban - jelentette be a kormány - december elsejétől kötelező lesz a belső tereken. "Az új fertőzések száma továbbra is magas, de a tendencia csökkenő, ami jó jel" - mondta Mark Rutte holland miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján.
Az országban az egészségügyi közszolgálat keddi statisztikai adatai szerint 14 százalékkal, az előző héten pedig 42 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma.
Analógiák

Súlyos erőforráshiány és az erőforrások súlyos pazarlásaFEL

Ha a magyar közoktatás szereplőit hallgatjuk, nem hallunk mást, mint az alulfinanszírozottságról, az alacsony bérekről és a pedagógushiányról szóló - teljesen jogos - panaszokat. Nem kétséges, rosszul fizetett pedagógusokkal és lassan lepusztuló iskolákkal akkor sem lehetne minőségi oktatást produkálni, ha ehhez minden más feltétel adott lenne. Ez azonban csak az érem egyik oldala.
- Radó Péter, CEU Demokrácia Intézet, oktatáskutató:
Mindent egybevetve a közoktatásban uralkodó egyre súlyosabb erőforráshiány (alulfinanszírozottság és pedagógushiány) fenntartható módon kizárólag a közfinanszírozás hatékonyságát javítani hivatott radikális beavatkozással, az iskolahálózat racionalizálásával valósítható meg. Stabil, a pedagógus bérek felzárkóztatását és a pedagógushiány enyhítését szolgáló finanszírozás csak a fajlagos kiadások csökkentésével biztosítható, ez azonban Magyarországon már csak több száz kisiskola bezárásával érhető el.

Az iskolahálózat elaprózódottságának súlyos társadalmi költségei vannak, s még inkább lesznek.
- A rengeteg kicsi iskola hatalmas teret nyitott a szelektív szülői iskolaválasztási döntések számára, melynek következtében a magyar közoktatásban a szociális szelekció már sokkal nagyobb, mint az USA oktatásban, a roma tanulók szegregációja pedig már-már az apartheidre emlékeztet.
- Ennek, a magyar társadalmat szétszakító közoktatási kasztrendszernek nem csupán az az oktatási következménye, hogy rettenetes mértékben beszűkült a szakember és értelmiségi képzés merítési bázisa, de az is, hogy - a közvélekedéssel ellentétben - a csak magas státuszú iskolákban tanuló középosztályi gyerekek sem tanulnak olyan jól, mint tehetnék.
Elég könnyen belátható, hogy mindannyian meg fogjuk fizetni az árát annak, hogy 2010 óta aktív kormányzati segítséggel leromlott a közoktatás hatékonysága. Ennek politikai következményeivel és kormányzati korrekciójával kapcsolatban mégsem vagyok optimista, ugyanis egy esetleges kormányváltás sem feltétlenül vezet majd a szükséges korrekciókhoz. Az iskolahálózat okos, a járulékos károkat lehetőség szerint minimalizáló racionalizálása valóságos és vélt érdekek tömegét sértené, ezért annak politikai költségei is minden elszalasztott évvel egyre nagyobbak lesznek. Ennek ellenére, az előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. (Pénzcentrum)
- Az oktatási büdzsét (...) a rendszer elég rossz hatékonysággal éli fel. Az iskolák száma ugyanis nem követte az iskoláskorú népesség csökkenését. Az 1990 és 2016 között megfigyelhető fogyás tízszer nagyobb volt az általános iskolák számának csökkenésénél. (HVG)


Képzés: ki kellene mondania, hogy egészen mást kell csinálni, de az illető nagyon súlyos ellenállásba ütközneFEL

Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke: ... alapvetően azok lesznek pedagógusok, akik ezzel a nagyon konzervatív és nem feltétlenül előremutató rendszerrel a leginkább megférnek.
HVG: Mivel lehetne kizökkenteni a pedagóguskart ebből a jelenlegi állapotából?
G.Z.: Irtózatosan nagy a tömegmegmaradás ebben a rendszerben. Az elmúlt 10 évben két nemzeti alap- és kerettanterv kidolgozását néztem végig viszonylag közelről, és egyik esetben sem jutott el oda a rendszer, hogy kellően nagyot lépjen előre. Azt hiszem, ehhez nagyon erőszakosnak kellene lenni, amit néhány országban - például Észtországban, Lengyelországban vagy Finnországban - már meg mertek tenni. Valakinek itt is ki kellene mondania, hogy valami egészen mást kell csinálni, de ezt én sem feltétlenül merném megtenni, mert nagyon súlyos ellenállásba ütközne. És ez nem csak hatalmi kérdés, a pedagógustársadalom ősmasszívuma egy ideig dafke azt tanítaná, amit eddig, még egy nagyon korszerű alaptanterv mellett is.
... A pedagógustársadalom nagyon ijesztő korfája ugyanis egyben azt is jelenti, hogy a következő évtizedben számíthatunk egy nagyon komoly tanárcserére is.
Hírek

Tsundoku: könyvek vásárlásának és el nem olvasásának művészete (olvasóink szavazatára)FEL

A tsundoku japán kifejezés azokra az emberekre, akik sok olvasatlan könyvet birtokolnak. A "doku" szó utal az olvasásra. A kifejezés első fele pedig a "tsumu" szóból ered, ami a felhalmozást jelenti. Innen ered, hogy a tsundoku az olvasnivalók megvásárlását és felhalmozását jelenti.
A kifejezés már 1879-ben is olvasható nyomtatásban Mori Senzo szerzőtől. Szatirikus mű egy tanárról, akinek sok könyve van, de nem olvasta őket. Bár a kifejezésnek negatív kicsengése van, Japánban nem jár stigmával.
Hasonló kifejezés a bibliomania, amely Thomas Frognall Dibdin 19. századi regényében szerepel. Arra utal, ha valaki nem tud leállni a könyvek vásárlásával. Eredetileg ez egyedi könyvek beszerzésére, pl. első példányokra, illusztrált művek rögeszmés gyűjtésére utalt. Ma már a kifejezés nem jelent megszállottságot, csak szenvedélyes rajongást.
A két szónak hasonló a jelentése, de van köztük különbség. A bibliomania inkább a gyűjtemény létrehozását írja le. A tsundoku pedig utal az olvasási szándékra és az esetleges, véletlenszerű gyűjtésre. Bár szigorúan véve a doku kifejezés a könyveket jelenti, a tsundokut más esetekben is szokták használni. Akár filmek, televíziós műsorok, ruhák vagy internetes játékok használat nélküli felhalmozására. (ref.: Habók Lilla)

Régebbi hírforrás(ok): A kikölcsönzött e-könyveket sem feltétlenül olvassák - új üzleti modell kell linkKisszínes

Átalakult a szak- és szépirodalmi lapok piaca is - támogatottak és nem támogatottak FEL

A Rubicon mellett a Jelenkor, a Tiszatáj és az Új Forrás is részesül a keretösszegből.
A kormány az idei költségvetésből 347 millió forintot utalt ki "a nemzeti kultúra építésében elkötelezett periodikák támogatására". A 24 címzett között nemcsak a kormánypártivá átalakított Kommentár, a konzervatív Magyar Szemle, vagy az önállóságát megtartó, de archívuma révén NER-közelbe került népszerű Rubicon történelmi folyóirat található meg, hanem több nagy hagyományú, politikailag kevésbé besorolható tekintélyes lap: a debreceni Alföld, a pécsi Jelenkor, a szegedi Tiszatáj, a kecskeméti Forrás, a szombathelyi Életünk és a tatabányai Új Forrás, amely a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) nyári kedvezőtlen döntése után már a megszűnéstől tartott.
Az egyes támogatások mértékéről az emberi erőforrások minisztere a Petőfi Irodalmi Múzeum bevonásával dönt.
Egy másik kedd esti kormányhatározat "a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról" szól, és a következő négy évre évi 1,8 milliárd forintot utal ki erre a célra, plusz évi 144 milliót a Petőfi Irodalmi Ügynökség általi lebonyolításra. A döntés itt is a miniszter joga. A határozat szerint a kormány egyetért a támogatási rendszer átalakításával, ami vélhetően a Petőfi Irodalmi Múzeum, illetve az Ügynökség szerepére vonatkozik, de arról nem szól, hogy mi lesz az NKA eddigi folyóirat-támogatásaival.


Olyan borzalmas ez az év, hogy az emberek hamarabb kezdtek el karácsonyi dalokat hallgatniFEL

(Vajon lehet-e vírus-hatást megállapítani a hazai könyvtári kölcsönzésekből? - MG)
- A nagy-britanniai eladások és streamelések alapján tavalyhoz képest idén már ötven százalékkal nagyobb volt a kereslet a karácsonyi dalok iránt - a Guardian szerint feltehetően azért, mert az emberek Mariah Carey vagy a Wham! ünnepi dalaival próbálnak kiszakadni a járványszorongásból. Másrészt azért, mert sok embernek ezek a karácsonyi dalok jelenthetnek egyfajta visszatérést a normalitásba egy ilyen kaotikus év végén.
Az adatok szerint ötször annyi karácsonyi dal fog bejutni ezen a héten a top 100-as listára, mint tavaly, és tízszer annyi, mint 2018-ban ilyenkor. Péntekre várhatóan bekerül a top 40-be Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című dala. A Spotify szintén a karácsonyi dalok megnövekedett forgalmáról számolt be.
Információforrások

Fókuszban a hulladék - az OPKM új gyermek- és ifjúsági irodalmi bibliográfiája (életkorok szerint)FEL

Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódva 2020. november 23-án módszertani webinárium mutatta be az OPKM Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjteményének (OPKM-GYIIK) új tematikus bibliográfiáját link .
Az annotációkkal és borítóképekkel kiegészített listában a hulladékgazdálkodás és a hulladékcsökkentés témakörével foglalkozó gyermek- és ifjúsági művek szerepelnek. Kiegészítésként készült egy szakirodalmi és módszertani ajánlólista is pedagógusoknak, könyvtárosoknak, szülőknek.
A művek életkori bontásban szerepelnek, az egyes korosztályoknak szóló ajánlókban pedig külön jelennek meg a szépirodalmi és az ismeretterjesztő művek. Az életkori kategóriák: kisgyermekek (0-6); kisiskolások (6-10); kiskamaszok (10-14) és kamaszok (12/14+).
A művek a téma tanórai vagy könyvtári feldolgozására is jól használhatók. A könyvválasztást és a további keresést segítik az OPKM katalógusához vezető "kattintható címek", a katalógushasználat során további tartalmakat lehet megismerni.
Az első visszajelzések alapján a bibliográfia könnyen használható és hasznos, a szerkesztők örömmel várják a tartalmi javaslatokat, a módszertani kérdéseket itt: bako.katalin@opkm.hu és domsody.andrea@opkm.hu

Hírforrás: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2020. november 25.
Régebbi hírforrás(ok): Olvasmányok Tudástára - kerettantervre, életkorra és forrásokra optimalizálva link

Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miattFEL

A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.
Az elmúlt hónapokban többször is frissítette a Google a térképes szolgáltatását a koronavírus-járvány miatt. Egyfelől megváltoztatták a közúti forgalmat megbecsülő algoritmust, a járvány miatt ugyanis sok helyen kevesebben vannak az utakon, de emiatt készítettek néhány új funkciót a kerékpárosok számára is. Sőt, jött már egy olyan is, ami kifejezetten a koronavírus-fertőzések arányát mutatja.

Most ismét a pandémia miatt két újabb frissítés érkezik a Google Térképbe, amelyek közül az egyik épp ez utóbbihoz kapcsolódik.
1. A frissített Covid-réteg - amit a következő hetekben az androidos eszközöket, valamint az iPhone-t és iPadet használók is megkapnak - még több információt kínál majd a pandémia helyi alakulásáról, beleértve az adott területen regisztrált eddigi összes megbetegedést, valamint a helyi hatóságok koronavírussal kapcsolatos információs oldalait. Ez különösen hasznos lehet, ha a családtagok meglátogatása előtt tájékozódni akarunk a helyi irányelvekről, a mintavételi pontokról és korlátozásokról.

2. A másik újdonsággal szintén az év végi ünnepekre, azon belül is az utazások számának emelkedésére készül a cég.
Ha például a tömegközlekedést választjuk, mostantól valós idejű, az adott járatok zsúfoltságára vagy éppen alacsony utazószámra utaló információ segít minket a megfelelő időszak kiválasztásában. A Google Térkép felhasználóinak visszajelzései alapján - mindenhol, ahol rendelkezésre állnak az adatok - mostantól a mobilos felhasználók nyomon követhetik, hogy mennyire telt meg az adott autóbusz, vonat vagy metró, amellyel utazni kívánnak.


Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az OSZKFEL

Az OSZK legújabb, Régi Ritka link című digitális tartalomszolgáltatása révén tovább bővül azon különleges dokumentumok köre, amelyek között otthon, a kanapén ülve is kényelmesen böngészhetünk. A Régi Nyomtatványok Tára anyagából épülő, folyamatosan gazdagodó adatbázis az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít hozzáférést.
Ezek közül elsőként a bibliofil gyűjtő, gróf Apponyi Sándor (1844-1925) jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális közkinccsé. A 16. századtól a 19. századig terjedő időszak magyarországi eseményeinek külföldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt könyvtárunk nagy adományozójának különálló metszetgyűjteményéből, másrészt világhírű Hungarica-könyvgyűjteményéből származik.
A többnyire magyar vonatkozású metszetek műfajukat tekintve elsősorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeiről készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található köztük térkép, allegória, életkép és tézislap is. A tematikában különösen hangsúlyos a magyarországi török háborúk idejére, a török kiűzésének éveire, a Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc korára vonatkozó képi ábrázolás. A magyar vonatkozású darabok esetében a fő hangsúly a 16. század első felétől a 18. század elejéig tartó szakasz képes forrásanyagára esik. Ebből az időrendi megoszlásból egyenesen következik, hogy a lapok túlnyomó részben fametszet-, rézmetszet- és rézkarctechnikával készültek.
Új tartalomszolgáltatásunk többszempontú keresőrendszerrel segíti a célzott keresést, de látogatóink különféle tematikus csoportosítások, például a földrajzi elhelyezkedés (A történelmi Magyarország, Európa, Buda, Pest), műfaj (látkép, városkép, ostromkép, portré), technika (rézmetszet, rézkarc, rézmetszet és rézkarc, fametszet, színezett metszetek), valamint az ábrázolt személyek (külön az uralkodók és vezérek) szerint is válogathatnak.
Kiemeltük néhány jelentős metsző (Albrecht Dürer, Johann Sibmacher és Elias Wiedemann) munkáit is.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu