Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2020/40., okt. 28.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

Hírek

Ha innovációt akarsz, engedned kell a falakat áttörni
Digitális befogadás - önkormányzati feladatok és szolgáltatói nyilatkozat - IFLA (olvasóink szavazatára)
Venni olcsóbb, mint kapni: a tárgyi adományok rejtett hátulütői
Iskolai könyvtárak 2020-ban, a pandémia idején (olvasóink szavazatára)
Könyvtári könyvbe írni - kívánatos
Összevont intézmény - inkább félünk is tőle
A könyvtárak még nem annyira, a könyvesboltok már rég többfunkciósak
Angliában egyre inkább elvárják a könyvtáraktól a művészeti tevékenységeket és rendezvényeket
Megkérdeztük: Melyik szervezettől vársz el leginkább szakmaiságot és tájékoztatást?
Hogyan zajlik egy könyvtári online vetélkedő? - Itt a Bod-verseny módszertani bemutatója
Hatni akarsz a fiatalokra? - A gyerekek nehezebben nyílnak meg online
Halloween-i kutyaparti lesz a székesfehérvári fiókkönyvtárban
Szlovákia közkönyvtárai - miben állnak előttünk, mögöttünk?
Keveset beszélünk az e-könyvekről
Érzékenyítés - holland módra (és könyvdiplomáciai stratégia)
Kalauz a modern könyvtárak világába
Új igazgató vezeti majd a félegyházi könyvtárat
Fenntartható-e a 3D-s nyomtatás a könyvtárban?
Bibliobox a galántai könyvtár előtt

Analógiák

Nem kell motiválni a munkatársakat!
Ez is eljött: látványos reklámmal az olvasást ösztönzi a McDonald's

Kisszínes

A megfigyelési tőke - nem termék vagy, hanem nyersanyag, erőforrás

Információforrások

Mesék a szabadulásról - új, vigasztaló terápiás kötet
14 gyerekkönyv karácsonyra, ami elfogadásra, toleranciára tanítja a gyereket


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Ha innovációt akarsz, engedned kell a falakat áttörniFEL

Van, hogy könyvtári pályázatok nevesítetten várnak el innovációt, melyet rögzíteni kell a projektdokumentációban is. Az innováció viszont természetesen nem a projektgazda "csettintésére" terem. Viszont a "csettintés" alkalmas az innováció fogalmának tönkretételére.
"Az eredményes tudáskeresések majdnem mindig átlépik a konvencionális szervezetek kereteit, s figyelmen kívül hagyják a hierarchiát" - olvasható a majd 20 éve megjelent Davenport-Prusak Tudásmenedzsment-könyvben.
Ha tehát igazi innovációt akarunk, akkor a "kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát" szemponttal kell megbarátkoznunk.
1. Hierarchikus kultúra: képes-e erre egy erősen hierarchizált szervezeti kultúra képviselője, mely kultúrának jellemzője a hibáktól és tévedésektől való rettegés és azokat eltakarni igyekvés?
2. Túlterheltség érzete: a könyvtárosok többsége - a szociokulturális okokon túl - tart az innovációtól (vö.: link már csak a leterheltség érzete miatt is.
3. Rendszerigazolás gyakorlata - a saját magunk által előidézett kontraszelekció (vö.: link azaz döntéshelyzetben a kipróbáltan gyenge, de legalább ismert személyekre, illetve megoldásokra szavazunk.
4. Minőségirányítás: a folyamatok szabályozásának megvan az értelme a napi munkában, de a fent említett merev szervezetekben tevőlegesen visszafogja a tévedésekkel szükségszerűen együtt járó innovációt, vö.: "elsőre jól" elv.
5. "Nem mi találtuk ki" - Jelentős a szakmai ellenállás a más, főként üzleti területen alkalmazott menedzsment-innovációkkal szemben, mely mögött feltehetően szintén az ismeretlentől való félelem bújhat meg.
Úgy tűnik tehát, hogy a könyvtárak mai magyar berendezkedése szervezetileg aktívan, illetve passzívan, szervezetileg és vezetőkiválasztás szintjén egyaránt gátolja saját megújulását. Így könnyen lehet, hogy a helyzetet jelentős szakmai krízis fogja csak megváltoztatni. (MG)

Hírforrás: KIT-információ
2020. október 28.
Régebbi hírforrás(ok): Ha innovációt akarsz a könyvtáradban - gondold át újból saját vezetői gyakorlatodat link

Digitális befogadás - önkormányzati feladatok és szolgáltatói nyilatkozat - IFLA (olvasóink szavazatára)FEL

Az IFLA két dokumentumában is foglalkozik a digitális szakadék kérdésével.
1. Az önkormányzatokat szólítja fel cselekvésre: Libraries in Response: Every Community Connected
link . Tartalma:
- Biztosítsák, hogy minden közösségnek legyen hozzáférése legalább egy publikus, díjmentes internet elérési ponthoz, és minden iskolának legyen hozzáférése egy online vagy offline könyvtárhoz.
- Mozgósítsák a könyvtárakat, hogy legyenek a kutatások közösségi laboratóriumai, ezzel elérve, hogy kötődjünk egymáshoz, megvédjük és tiszteljük a másikat.
- Biztosítsanak megfelelően képzett személyzetet, valamint felszerelést a könyvtáraknak és más közösségi intézményeknek, hogy biztonságos hozzáférési pontot nyújthassanak a hálózatokhoz, védve a személyes adatokat, támogassák a digitális készségeket és az élethosszig tartó tanulást.

2. Támogatói nyilatkozat - IFLA Library Pledge on Promoting Digital Inclusion link - melynek aláírására másokat is biztatnak. Az aláírók megígérik:
- támogatják a lehető legjobb internet hozzáférést, mely megbízható és ingyenes (vagy olcsó), hogy senkinek se kelljen lemondania erről pénzügyi okok miatt
- támogatják a lehető legszélesebb hozzáférést a releváns digitális tartalmakhoz, támogatva ezzel az oktatást, kutatást, valamint a gazdasági, társadalmi és kulturális részvételt
- a lehető legnagyobb támogatást biztosítják a digitális készségek fejlesztéséhez, megadva a lehetőséget, hogy sikeres internethasználók lehessünk
- támogatják az igazságos hozzáférés politikáját. (ref.: Salamon Sára)

Régebbi hírforrás(ok): Könyvtári lehetőség a legrászorultabb diákok irányába: wifi a falon túlra, wifi-kölcsönzés link

Venni olcsóbb, mint kapni: a tárgyi adományok rejtett hátulütőiFEL

A könyvtáraknak szánt természetbeni adományok egy jogi könyvtár esetében sokfélék lehetnek a számítógépektől a képzőművészeti alkotásokon át az ügyvédi parókákig, de a legjellemzőbb itt is a könyv vagy könyvgyűjtemény ajándékozása. A cikk az ajándékokkal kapcsolatos könyvtári költségeket és egyéb felmerülő problémákat vizsgálja. Mivel ezek megoldására a legjobb eszköz az írott adományozási szabályzat, a szerző felmérést végzett 30 jogi könyvtár bevonásával, hogy kiderítse, melyek a legfontosabb elemek, amiket egy ilyen dokumentumnak tartalmaznia kell; mindezt pedig az egyesült államokbeli adózási kérdések részletes ismertetésével egészítette ki.
Az ajándékkal munka is hárul a könyvtárra: fogadnia és a gyűjtemény szempontjából értékelnie kell, megoldást kell találnia az elhelyezésre, katalogizálnia kell és a kölcsönzéshez fel kell szerelnie a köteteket, a könyvtár számára feleslegesnek bizonyuló fennmaradó dokumentumok számára pedig helyet kell találni - mindez erőforrás-igényes tevékenység. Egy 2005-ös számítás szerint a költség akár kötetenként 45 dollárra is rúghat.
Nehezítő tényező az adományozó esetleges hátsó szándéka, például mikor hulladéklerakóként kívánja használni a könyvtárat, ideológiai szándék vezeti, vagy érzelmi kötődése miatt továbbra is rendelkezni szeretne az általa már a könyvtárnak adományozott könyvek felett. A jogi könyvtárakat főként a cégeknél a digitalizáció miatt visszamaradt, vagy jogászok elhalálozása után a család által felajánlott régi, már nem aktuális szakirodalom "fenyegeti". Gyakran felmerül a gyűjtemény egyben tartásának igénye is. A könyvtár rendeltetésének félreértése - múzeumként, pusztán megőrző helyként, vagy adományközvetítő intézményként való felfogása - következtében akár tömeges felháborodás is kibontakozhat például a digitalizálást követő selejtezések kapcsán.
A nemkívánatos ajándék visszautasításakor komoly diplomáciai képességekre van szükség, hogy az adott könyvtár - és anyaintézménye - jó hírneve és függetlensége ne csorbuljon. Sokat segíthet a kínos helyzetek elkerülésében, ha a könyvtár rendelkezik a gyűjtőkörrel összehangolt, jól körülhatárolt adománybefogadó szabályzattal, melyre hivatkozni lehet egy-egy felajánlás esetén. A felmérés során vizsgált, többféle felsőoktatási intézménytípust képviselő 30 jogi szakkönyvtár válaszai alapján sikerült azonosítani azt a néhány mindenhol érvényes szempontot, melyekre az ajándékozási eljárásrendek kitérnek. ("Venni olcsóbb, mint kapni": a tárgyi adományok rejtett hátulütői és a könyvtári jó gyakorlatok; ref.: Fazokas E.)


Iskolai könyvtárak 2020-ban, a pandémia idején (olvasóink szavazatára)FEL

Mikor a járvány miatt be kellett zárni az iskolákat, akkor New York City iskolai könyvtárának igazgatója tudta, hogy át kell gondolni a teljes munkájukat. Elkezdte átdolgozni, hogy a 14 céljukat hogyan lehet távolról is biztosítani a tanítás-tanulásban és az adminisztrációban. A távmunka gyakorlati tudnivalóit összefoglaló segédletet egy héttel a bezárások után kiküldte, és elterjedt az államban, majd egy webinár után az országban (link ).
Itt az ideje változtatni, mondják a szakértők, akik belefáradtak a meglévő gyakorlat virtuális módszerekkel való helyettesítésébe. A változás nem csak a mostani helyzetnek szól, hanem a jövőre nézve is. Hogy mit gondolnak az emberek a könyvtári szolgáltatásokról. Az iskolai könyvtárosok nincsenek osztályteremhez kötve, távolról is segíthetik a tanárokat technológiával és forrásokkal.
A legnagyobb probléma, hogy a könyvtárosok kimerültek. Nincs energiájuk most átgondolni a változásokat. Készítik a videókat, forrásokat, technológiai támogatást. De azokat is el kéne érni, akik hagyományosan nem mennének be a könyvtárba. Új szolgáltatásokat is ki kellene találni a meglévők mellett.
Sok példa van, hogyan reagáltak proaktívan a pandémiára. Van, aki a tanárokat és diákokat kezdte összekapcsolni a területi adatbázisokkal. Virtuális oktatásokat készített, vagy segített a szülőknek az online eligazodásban. Eszközöket kölcsönzött, új Wi-Fi kapcsolatokat épített ki. Online mesedélutánokat és olvasóköröket szervezett. Álhírek felismerését vagy az egészséges életvitel alapjait oktatták. Vannak, akik szerint a könyvtárosoknak a tanterveket is ismerni kellene, hogy a tanár betegsége vagy más hirtelen ok miatt helyettesíteni tudjanak. A pandémiát sokan lehetőségként fogták fel, hogy új dolgokat próbáljanak ki.
A Lilly orvosi könyvtárának link csapata szintén fontos feladatot kapott. Gyorsan össze kellett gyűjteniük a sokakat érdeklő kérdésekre a válaszokat. Pl. hogyan lehet maszkot fertőtleníteni, mikor lehet fertőzés után biztonságosan visszatérni a munkába, hogyan kell kezelni az akut légzési problémákat. A gyakori kérdések és válaszaik elérhetők a csoport weboldalán (link ). Jó példája, hogyan tudja egy könyvtár gyorsan alkalmazni a tudását a forrásismeretén és információs írástudásán keresztül. (ref.: Habók Lilla)


Könyvtári könyvbe írni - kívánatosFEL

A gyerekkönyvtárban [Halis István Városi Könyvtár link ] is különböző üzeneteket kezdtek el írogatni a kicsik a könyvekbe. Arra gondoltunk, hogy biztosítunk akkor erre egy platformot, úgyhogy az azolos könyveinkbe tettünk egy olyan lapot, amire gond nélkül írhatnak az olvasók. Ez a könyveket sem károsítja. Már egy adatbázisba gyűjtjük a gyerekek üzeneteit, olyan sok van. Az egyik kedvencem az, amikor egy kislány azt az üzenetet hagyta a könyvben, hogy: "Azért jó, mert anya azt mondta."


Összevont intézmény - inkább félünk is tőleFEL

Sok észrevételt váltott ki okt. 14-én megjelent hírünk - Egy holland összevont intézmény - gazdagít az épületbe helyezett funkciók együttese link .
A sok lájk melletti ellenérzések feltehetően a hazai kedvezőtlenebb tapasztalatok miatt érkezhettek. Pl. a kocsma kifejezés negatív imázsa, az összevont intézményekben a könyvtár gyakori alárendeltsége, a tiszta profil magasabb színvonala stb.
Eemnes falu (és több más holland település) arra példa, hogy az összevont állapotból a különálló helyzethez képest milyen előnyöket lehet elérni. - Ha a forma mögött ezt célzó gondolkodás áll; a "miért nem" helyett a "hogyan lehet?" attitűd.
Továbbá: a közösség szükségleteiből indul ki. Amely elég ritkán az, hogy ki akarom kölcsönözni az X könyvet. Sokkal gyakrabban:
- szeretném letenni a vizsgát
- szeretnék eltölteni egy kellemes estét a barátaimmal
- kipihenném a nap fáradalmait
- szeretnék egy tartalmas eligazítást az Y témában.
S kívánságok kielégítésére gyakori eséllyel szükséges egy
- könyv + billiárd
- fallabda + sör
- könyv + kávé + klubterem.
Nos, erre jöttek rá a hollandok. A használói igényekből tervezik vissza a szolgáltatást. S mivel régi demokrácia, ha a helyieknek nem tetszene, azonnal tiltakoznának.

Az összevonás legnagyobb előnye:
- a szinergiák általi inspiráció (ezt a Maslow-piramis csúcsának tetején látjuk), továbbá:
- marketing (aki bejön sportolni, nagyobb eséllyel látogat könyvtárat - és viszont; ép testben ép lépek, jobb vérkeringés - jobb tanulás...)
- holisztikus szemlélet: az ember színes egyéniség, intellektusával, testi és érzelmi mivoltával.
- méretgazdaságos (megosztott rezsi)
- nagyobb intellektuális pezsgés - az alkalmazottak / vállalkozók számára is
- szokatlanabb, vonzóbb imázs.

A kilencezres(!) Eemnes településen az összevonást látták jónak. (Vö.: a kistelepülésen is városi igényszint.) És az ő véleményük számít, mert az ő pénzükből, az ő igényeiket szolgálja.
Mi dönthetünk ettől teljesen függetlenül is. De általában úgy tűnik: érdemes döntés előtt több példát megnézni és elemezni azokat. Jellemzően 10-50 éves követők vagyunk. (MG)

További gondolatok a témában: A könyvtárak még nem annyira, a könyvesboltok már rég többfunkciósak link


A könyvtárak még nem annyira, a könyvesboltok már rég többfunkciósakFEL

Vagy 35 éve nyílt meg a Litea könyvesbolt a Budai Várban, amely teázó és könyvesbolt volt, egybeépítve. Több könyvtáros eltűnődött: és mi van, ha ráöntik a könyvre a teát... A lehetőség nyilván nem kizárt, de a modell ma elterjedt hazánkban is. És: a jelek szerint nem félnek a tealeöntéstől a könyvesboltosok... Sőt, nemcsak kávézó, hanem játszósarok is van sok könyvesboltban, amellett, hogy a könyvekhez valamilyen módon kapcsolódó tárgyakat (játék, írószer, képek stb.), is árulnak.
A vonatkozó fotókat ld.: link ; Johannesburg (Dél-Afrika), Charleroi (Belgium), Kecskemét, Pagony könyvesbolt, Moszkva (Oroszország).
A könyvtárakba tehát egyre inkább így szocializált használók érkeznek - ha érkeznek. Kényelmet, és élményt várnak el a könyvtártól is. Ha tehát a könyvtáros továbbra is számít a használó érkezésére, jó eséllyel fel kell frissítenie szolgáltatását:
1. vagy saját maga foglalkozik kiegészítő tevékenységekkel
2. vagy más szolgáltatóval bútorozik egybe. (MG)

További gondolatok a témában: Összevont intézmény - inkább félünk is tőle link


Angliában egyre inkább elvárják a könyvtáraktól a művészeti tevékenységeket és rendezvényeketFEL

Az Egyesült Királyságban a közkönyvtáraktól egyre inkább elvárják azt, hogy művészeti tevékenységeket és rendezvényeket biztosítsanak a szokásos működésük részeként. Jelen tanulmány célja, hogy összegezze az utóbbi idők irányelveinek erre mutató trendjeit, mind a könyvtárak, mind a művészeti szektor szemszögéből. Részletesen bemutat egy gyerekeknek és családoknak szóló vándorszínházi projektet, hogy megvizsgálja ezen irányelvek néhány gyakorlati kimenetelét.
A cikk ismerteti az irányelvek fejlődésének és a területet övező vitáknak a rövid történetét. Tárgyalja az Among Ideal Friends [Képzelt barátok között] című előadás-sorozattal foglalkozó vegyes módszertanú kutatás eredményeit, a közönség és a könyvtárosok körében végzett felmérések és interjúk, földrajzi-demográfiai profilozás, jegyeladási mutatók és olvasójegy-adatok alapján.
A könyvtárak és a művészetek közfinanszírozása országos és helyi szinten is csökkent, noha szorgalmazzák, hogy a két szektor működjön együtt, ossza meg tapasztalatait és közösségi tudását. A projekt elsődleges finanszírozója egy művészeti támogatási alap volt. Míg az értékelés holisztikus megközelítés alapján történt, ez korlátozott bármilyen speciális fókuszú elemzést, ami az oktatási hozadékokra vagy az egyéb kezdeményezésekkel összevetett költséghatékonysági vizsgálatokra irányult volna.
A közkönyvtárak számára láthatóvá válhatnak egy sikeres regionális vándorszínházi projekt eredményei és kihívásai, melyeket megfontolhatnak saját tevékenységük tervezésekor, különösen a családoknak és fiatal használóknak szóló rendezvényekkel kapcsolatosan.
A könyvtárak és a művészeti szervezetek eltérő prioritásokkal rendelkeznek e területek vonatkozásában. Bár együttműködnek, a helyzet nem mentes a feszültségektől. A téma jól illusztrál bizonyos kiterjedt vitákat a kulturális érték, a mindennapi részvétel és a kulturális demokrácia körül.
Jelen tanulmány időszerű hozzájárulást kínál a könyvtárakkal kapcsolatos kulturális irányelvek megvitatásához, ld. pl. a Könyvtárvezetők Társaságának Univerzális Kulturális Ajánlatát (2017. október). (Közkönyvtárak, művészetek és kulturális irányelvek az Egyesült Királyságban; autoref.)


Megkérdeztük: Melyik szervezettől vársz el leginkább szakmaiságot és tájékoztatást?FEL

A kapott tájékoztató jelegű válaszok:
0 - megírom: kit@gmconsulting.hu
1 - EMMI
0 - IKSZ
15 - Könyvtári Intézet
1 - Kulturális Alapellátás Kerekasztala
5 - MKE
1 - OSZK.
A most kapott válaszok mennyisége kevesebb, mint korábban, de az arányok lényegében azonosak a korábbiakkal. (MG)


Hogyan zajlik egy könyvtári online vetélkedő? - Itt a Bod-verseny módszertani bemutatójaFEL

Sok más rendezvénnyel ellentétben a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntője nem maradt el tavasszal. És ebben a tanévben is meghirdették már.
A döntőt eredeti időpontban megrendezték áprilisban - online. A kialakított jó gyakorlat terjesztése és a következő tanévre való felkészülést segítendő pedig a nyár folyamán készítettek egy oktatóvideót, hogy működés közben mutathassák be a lebonyolított döntőt. Segítséget nyújtva ezzel más tanulmányi versenyekhez, könyvtári vetélkedőkhöz.
Fontos kiemelni, hogy az online döntő formailag sok tekintetben különbözik az eddig megszokott döntőktől, de lényegét, szemléletét tekintve ugyanaz tudott maradni. A verseny attól könyvtárhasználati, hogy nem elsősorban az érdekli a zsűrit, hogy mit készítenek el a versenyzők, hogy mi a válasz a feltett kérdésekre. Sokkal hangsúlyosabb értékelési szempont az információ- és könyvtárhasználat hogyanja, vagyis az információs problémamegoldási folyamat, ahogyan a diák eljut a válaszig.
Ezek értékelése érdekében a feladatmegoldás közben a diák munkáját a zsűri folyamatosan követi, figyeli, és az előzetesen megadott értékelési szempontok alapján jegyzeteli a munkafolyamatot. A munka követése a képernyőmegosztás és a hangosan gondolkodás technikájának bevezetésével hatékonyabb is tudott lenni, mint a személyes részvételű döntőkön.
A [forráslinken látható] videó nem egy, a döntőn készült felvétel, hanem a 9-10. évfolyamosok között nyertes diákkal készült utólagos "színjáték". A videóban a négy szereplő képernyőfelvételét vágták össze és egészítették ki magyarázó feliratokkal.


Hatni akarsz a fiatalokra? - A gyerekek nehezebben nyílnak meg onlineFEL

Nagy meglepetés talán nincs abból, hogy kiderült:
- a tizenévesek számára a legfontosabb a kapcsolattartás (több mint 78 százalék)
- ezt követi a tanulás (közel 64 százalék)
- nagyjából hasonló arányban a közösségi oldalak használata (56 százalék) és a
- filmek, sorozatok nézése (több mint 54 százalék).
Az influencerek lenyomták a tanárokat, a kutatást kitöltő válaszadók 30 százaléka ugyanis azt mondta, ha tájékozódni kell, akkor 30 százalékuk népszerű Youtube és Insta-oldalakról teszi azt - a tanárokéról csak 22,8 százalék.

Az online kommunikáció terén egyébként igen érdekes arányokra derült fény. A válaszadók között ugyanis többségben voltak azok, akik azt jelezték, hogy online beszélgetésekben sokkal nehezebben nyílnak meg, mint személyesen. Arra a kérdésre, hol érzik magukat biztonságban, megosztott válaszok érkeztek. Bár a megkérdezettek legnagyobb része még mindig saját családja körében érzi magát biztonságban, a második helyen szerepel a közismert és megszokott appok használata, valamint a kortársakkal folytatott online beszélgetések területe.


Halloween-i kutyaparti lesz a székesfehérvári fiókkönyvtárbanFEL

Szellemes történetek, jó könyvek, a hű társ és kézműveskedés várja a Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlegébe érkezőket október 28-án, szerdán 16.30 órakor.
A gyerekek és felnőttek Cody-val, a Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület négylábú munkatársával közösen hallgathatnak és olvashatnak szellemes történeteket. A hallgatóság ügyeskezű tagjai a kézműves foglalkozás keretében feketemacskát, boszorkányt és szellemet is készíthetnek.
A szellemes délutánon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, és az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett valósul meg. Regisztrálni a gyerek@vmk.hu e-mail címen, valamint a 22/312-845 vagy a 22/312-684-es telefonszámon lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Szlovákia közkönyvtárai - miben állnak előttünk, mögöttünk?FEL

Szlovákiában 3731 lakos jutott egy könyvtár 2018-ban, míg Csehországban 2003. A szlovák közkönyvtárak száma 2000 óta jelentősen, 1196-tal csökkent. Az összesített közkönyvtári állomány 2018-ban az előző évihez képest 287 549 egységgel, 2000 óta viszont több mint 4 millió egységgel lett kevesebb. 2018-ban egy szlovák lakosra átlagosan 2,72 könyvtári egység jutott. Az IFLA évi 7%-os gyarapodást javasol, ám ezt a kistelepüléseken csak 1,5%. A városi és regionális könyvtárak adatai jobbak, de nem érik el az ajánlásokat.
A könyvtári szolgáltatások tekintetében csökkenő tendenciát mutat a kölcsönzések száma is, ez 18 év alatt csaknem 11 millióval esett vissza országosan. 2017-hez képest csökkent a más könyvtáraktól kapott (-3,7%) és a más könyvtáraknak adott (-6,6%) könyvtárközi kölcsönzések száma is, immár egy hatéves tendenciába illeszkedve. Harmadik éve a tájékoztató kérdések iránti érdeklődés is csökken a közkönyvtárakban.
A lassan frissülő állománnyal párhuzamosan a közkönyvtárakban a regisztrált aktív használók száma is csökken. A használók köre 2018-ban az előző évhez képest 2,5%-kal esett vissza; a 2000-2018 közötti időszakban 697 006-ról 389 256-ra, vagyis több mint 44%-kal csökkent. 2018-ban a szlovák lakosság 7,14%-a volt regisztrált aktív könyvtárhasználó. ... Az elektronikus tájékoztató szolgáltatásokban a kérdések száma egy év alatt 23,2%-kal növekedett. A könyvtárakban a használók 99 elektronikus információforráshoz fértek hozzá, amelyekben 94,6%-kal több volt a keresések száma az előző évihez képest.
2018-ban a könyvtárak bevételi forrásai is emelkedtek, az előző évhez képest 8,6%-kal. 2018-ban a foglalkoztatottak átlagkeresete havi 796 euró, a könyvtárosi tevékenységet folytató alkalmazottaké pedig 778 euró volt. 2018-ban a közkönyvtárak 2993 könyvtárost foglalkoztattak, 4,8%-kal többet, mint az előző évben. Az alkalmazottak száma teljes munkaidőre vetítve 1320 fő volt, közülük ténylegesen 1114 fő dolgozott teljes állásban. A könyvtári munkában összesen 388 önkéntes vett részt, 835 fő megállapodás, 450 szerződés alapján dolgozott. A foglalkoztatott könyvtárosok 37,5%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, középfokúval pedig 60,7%. Emelkedett a felsőfokú, de nem szakirányú végzettséggel rendelkezők száma (23%-kal), és csökkent a felsőfokú könyvtáros szakirányú végzettségűek aránya (11,1%-kal). (Szlovákia közkönyvtárai a statisztikai adatok tükrében: jelenlegi helyzet és változások 2000 óta; ref.: Prókai M.)


Keveset beszélünk az e-könyvekrőlFEL

Az e-könyvek többet tudnak: végtelen a példányszámuk - ezért a nyomtatott könyvekkel ellentétben sosem fogynak el.
Hart az e-könyvet tulajdonképpen véletlenül és unalmában találta fel. Az Illinois Egyetem hallgatója volt, ahol a fivére legjobb barátja dolgozott rendszergazdaként. Hartnak gyakorlatilag végtelen számítógépidőt utalt ki. A hetvenes évek elején ez nem volt olcsó mulatság, a neki kiosztott gépidő értékét utólag százezer és százmillió dollár közötti értékűre becsülték. Hart felhasználói fiókját július 4-én hozták létre - ő pedig valami jófejséggel meg akarta hálálni, gyorsan begépelte hát az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot, amelynek egy nyomtatott másolatát aznap este nyomták a kezébe a sarki fűszeresnél, miután megnézte a függetlenség napi tűzijátékot. Eleinte mailen szerette volna szétküldeni ismerőseinek, de figyelmeztették, hogy lefagyaszthatja a rendszert, ezért inkább letölthetővé tette az e-szöveget. S lőn e-könyv, még ha csak 8610 karakternyi is az egész dokumentum (dátummal, szóközökkel). Idővel Hart más dolgozatokat is begépelt, így a Bibliát meg Homérosz, Shakespeare és Mark Twain műveit. A nyomtatást nem igénylő könyvek gyűjteményét, némileg ellentmondásosan, olyasvalakiről nevezte el, aki egyszerre találta fel a könyvnyomtatást és hackelte meg a jól menő könyvmásoló szakmát - a könyvtár ma is Project Gutenberg néven található meg a neten. ...
Az olvasó emberek, jellemzően fiatalok, akik gyakran költöznek kis lakásból nem nagyobba, esetleg több száz kilométerre élnek a friss magyar könyveket tartó legközelebbi könyvtáraktól, nos, ők e-könyveket fogyasztanak. Hiszen az olvasás is fogyasztás, pláne, ha fizetünk a(z e-)könyvért. Persze tény, hogy a kelet-közép-európai mentalitásban még erősen benne van az a gondolat, miszerint a dolgokat jobb megszerezni, mint megvásárolni, és mivel a könyvgyártás során a kéziratok elkerülhetetlenül digitalizált állapotba kerülnek, a megszerzésük többnyire nem okoz gondot. Ahogy az is igaz, hogy a hazai e-könyvek beárazása a piaci valóságtól teljesen elrugaszkodott. Mégis van valamiféle jó irányú növekedés, lehet valamilyen ígéretes elmozdulás az e-könyvek világában.


Érzékenyítés - holland módra (és könyvdiplomáciai stratégia)FEL

"A hollandok bármilyen témával foglalkoznak, és semmivel sem a téma kedvéért foglalkoznak" - mondja Győri Hanna.
Ez azt jelenti, hogy a gyerekkönyvekben semmi sem tabutéma, lehet beszélni az alkoholizmusról, a drogfüggőségről vagy a menekültek problémáiról is, de nem direkt módon. "A lényeg a jó történeten van, és a gyerekszereplőnek csak úgy mellesleg elváltak a szülei, vagy drogos az apukája, vagy esetleg vannak bevándorlók az osztályában. Ezek ugyanúgy részei az életének, mint az, hogy egyébként finomat vacsorázik az anyukájával. Nem csinálnak a problémákból fekete-fehér drámát. A magyar gyerekkönyvekben nagyon sokszor óvni akarják az olvasókat a negatív érzelmeket kiváltó témáktól, vagy túl didaktikusan számolnak be róluk. Persze, a holland irodalom egy nyitottabb társadalomnak íródik, ezért tudják ezeket a témákat nagyobb természetességgel belefűzni a gyerekszereplők életébe."

A holland intenzív olvasói kultúra eredménye, hogy ott az állam komoly diplomáciai perspektívát is lát az irodalomban. - Hollandia konkrétan löki ki az irodalmát a világba, mert tudja, hogy ez "kulturális tőke", jót tesz egy ország nimbuszának, ha sokat fordítanak tőle - fogalmazza meg a lényeget Réthelyi Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszékének vezetője.

- További érdekesség, hogy empirikus, de többek által megerősített tapasztalat, hogy a holland és magyar értelmiségiek otthoni könyvállománya között jelentős eltérés van a magyar javára. Praktikusan: több könyvünk van otthon, mint a hollandoknak. (Ők viszont kb. 4x annyian járnak könyvtárba, boldogabbak, és nemzeti IQ-átlaguk 1%-kal magasabb.) (MG)


Kalauz a modern könyvtárak világábaFEL

Kokas Károly új kötetében izgalmas utazásra hívja az olvasót, és meghökkentő kijelentésekkel avat be a digitalizálódó könyvtárak világába: lehet, hogy a könyvtár mint könyveket tároló fizikai hely - úgy ahogy száz éveken át megszoktuk - már a közeli jövőben teljesen átalakul? Miért? Hogyan lehetséges ez? Ennek a jelenségnek egyértelmű oka van: a könyvtárak jövője a hálózatban van. Dokumentumainak zöme már digitális: nincs példányszámuk, tetszőleges mennyiségben vannak jelen. Így a hozzáférés értékesebb lesz, mint maga a tulajdonlás, hisz a hálózat közmű, a hozzáférés pedig állandó, eszköztől, időtől és helytől függetlenül.
Természetesen a könyvtáraknál bekövetkezett paradigmaváltás kihat a könyvekben tárolt tudás felhasználásának teljes környezetére. A "könyvtár" az olvasás, a tudomány, az ismeretszerzés "helyeként" egy sokkal komplexebb kiszolgálásra képes világban ébred új életre. Valóságos digitális ökoszisztémák alakulnak ki, amelyek az egykori könyvtári környezet helyébe tolulnak. Csak egyvalami nem változik: az egész folyamat mögött álló, azt inicializáló szakember, a könyvtáros elkötelezettsége. A szerző ezt az átalakulási folyamatot mutatja be a múltból a jövőbe vezető időutazásra invitálva.
Kokas Károly kötetét mindenkinek ajánljuk, aki egy ismeretekben gazdag utazás során szeretné mélyebben megérteni a digitális átalakulást, amely nemcsak a könyvtári dokumentumok keletkezésének, tárolásának és kereshetőségének legújabb módjait, hanem magát az ismeretszerzést is forradalmi módon megváltoztatja.
A szerző a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának informatikai és információs főigazgató-helyettese, címzetes egyetemi docens. A Magyar Elektronikus Könyvtár, majd az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) egyik megálmodója. Számos tankönyve, tudományos és ismeretterjesztő publikációja jelent meg a könyvtári informatika és a digitális bölcsészet tárgykörében.


Új igazgató vezeti majd a félegyházi könyvtáratFEL

November elsejétől Abonyi Szilvia látja el az igazgatói teendőket a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
Az új vezető személyéről legutóbbi ülésén döntött a város képviselő-testülete. A városatyák egyhangú szavazattal támogatták Abonyi Szilvia pályázatát és öt évre nevezték ki igazgatónak. Az ülésen Csányi József polgármester köszönetet mondott Kállainé Vereb Máriá­nak, aki több évtizedes igazgatói munkássága után nyugállományba vonul.
Az új igazgató, aki egyébként tizenöt éve dolgozik a félegyházi könyvtárban, pályázatában részletesen kitér fejlesztési terveire. Mint írja: fontosnak tartja a könyvtárlátogatók számának növelését, az innovatív szolgáltatások bevezetését, az intézmény infrastrukturális fejlesztését, az informatikai eszközök korszerűsítését, illetve a könyvtári marketing erősítését.
Pályázatában a fejlesztések között említi az energiatakarékos fűtés, hűtés és világítási rendszer kiépítését, valamint a regisztrációs övezet és az olvasóterem klimatizálását, a gyermekkönyvtár új, színes bútorokkal való berendezését, illetve az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtését. Abonyi Szilvia tervezi többek között a vasútállomáson egy ingyenes könyvtár létrehozását, új értékközvetítő közösségi szolgáltatások megvalósítását és innovatív olvasásnépszerűsítő programok szervezését.


Fenntartható-e a 3D-s nyomtatás a könyvtárban?FEL

A 3D-s nyomtatási szolgáltatás 2014 áprilisában indult a Floridai Egyetem (UF) Marston Természettudományi Könyvtárában és az egyetemi Egészségtudományi Központ Könyvtárában, majd a következő év márciusában az egyetem Pedagógiai Könyvtárában. Kezdetben a könyvtárosok maguk kezelték a berendezéseket, így készítették el a használók által személyesen benyújtott megrendelések alapján a háromdimenziós modelleket.
A könyvtári 3D-nyomtatólabor működését a könyvtár költségvetéséből és a megrendelésekből befolyt bevételekből, valamint az ott dolgozó részmunkaidős hallgatók szövetségi támogatása (Federal Work-Study) révén fedezik. Mivel az eszközbeszerzés támogatás útján valósult meg, a bevételek fenntarthatóvá teszik a szolgáltatást. A havonta felhasznált 6,98 kilogrammnyi műanyag szál, az ehhez járuló kb. 20%-nyi hibás nyomtatások anyagköltsége és a szükséges pótalkatrészek költségei összesen átlagosan havi 268 dollárt tesznek ki, amihez hozzáadódik a közel 800 dolláros havi bérköltség a diákmunkásoknak, a honlap működtetésének költsége, valamint a hitelkártya-használati díjak és a bevételek után fizetendő adók. A könyvtárak kiadásai (havonta átlagosan 1022 dollár) így alacsonyabbak, mint a bevételeik (havonta átlagosan 1047 dollár). A szövetségi támogatásban részesülő hallgatók bérköltségének háromnegyedét fedezi a kormányzat, így ennek segítségével valósítható meg leginkább a spórolás (havonta kb. 150 dollárnyi értékben), ezáltal pedig a fenntarthatóság. Az eszközök karbantartásáról a könyvtári személyzet és a részmunkaidős hallgatók gondoskodnak, akik közül sokan műszaki tanulmányokat folytatnak. A legtöbb műanyag alkatrész saját nyomtatással pótolható. A szolgáltatás igénybevételéhez az egyetem informatikai kara épített ki foglalási és számlázási rendszert, amelyen keresztül bankkártyával és az egyetem saját, feltölthető kártyájával lehet fizetni. A szerzők hangsúlyozzák, hogy az ilyen kiegyensúlyozott fenntarthatóság nagyon alapos előkészítéssel és tervezéssel érhető el. (Fenntartható 3D-s nyomtatási szolgáltatás egy felsőoktatási könyvtárban: visszatekintő elemzés; ref.: Bódog A.)


Bibliobox a galántai könyvtár előttFEL

A városi könyvtár link úgynevezett bibliobox kihelyezésével igyekszik komfortosabbá tenni a kölcsönzőknek nyújtott szolgáltatásokat. Az épület mellett kihelyezett konténerben a nap 24 órájában bármikor elhelyezhetik az olvasók a visszavitelre szánt könyveket. Leginkább olyankor lehet hasznos ez a szolgáltatás, amikor a könyvtár zárva tart, például ünnepnapokon, hétvégén, a rendes nyitva tartáson kívül, esetleg technikai okok miatt. Azok, akik a biblioboxba helyezik el a könyveket, elkerülhetik a késedelmi díj kifizetését.
A könyvek a következő munkanapon kerülnek le a kikölcsönzött könyvek listájáról, amelyet a felhasználók az online katalógusban követhetnek nyomon. A bibliobox több olyan biztonsági elemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy tönkretegyék, feltörjék és eltulajdonítsák a benne elhelyezett köteteket. Lívia Koleková, a könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, azért szerezték be a biblioboxot, hogy bővítsék az olvasóknak nyújtott szolgáltatások körét.
"Előfordul, hogy a számítógépes rendszer nem működik megfelelően, vagy áramkimaradás van a városban. Ha valaki ilyenkor hozza vissza a kikölcsönzött könyveket, nem tudjuk a rendszerben megjelölni, és előfordulhat, hogy emiatt kell késedelmi díjat fizetnie. Elsősorban ezt szeretnénk kiküszöbölni. A szolgáltatás most, a járványügyi intézkedések szigorításakor is hasznos lehet. A kijárási tilalom előtt, az óvintézkedések ellenére rendesen tudunk működni, természetesen szigorúan betartjuk az előírásokat. Amin változtatni kellett, az a nyitvatartási idő, valamelyest le kellett rövidíteni, de szombaton is várjuk az érdeklődőket" - fogalmazott az igazgató.
Analógiák

Nem kell motiválni a munkatársakat!FEL

... mondta Szabados Attila az ALEF Distribution Magyarország Kft. ügyvezetője a múlt heti OnlifeX konferencián. Elég az, ha vezetőként meghatározod a sarokcélokat, teljesítményszámokat, mit is érjen el a munkatárs. Ha ettől elmarad, néhány hónapon belül meg kell tőle kérdezned: "miben segíthetek, miben javítsunk a munkakörülményeken?". Ha ez nem segít, egyszer, kétszer, akkor harmadjára más kihívást érdemes találni a munkatársnak, akár más munkahelyen.
Nem lehet ugyanis kívülről tulajdonosi szemléletet bevinni a munkatárs attitűdjébe.
A munkatársak kiválasztásával kapcsolatban megemlítette: az attitűd fontosabb a szaktudásnál. Azt a kollégát keresik, akit nem kell motiválni. Ez fiatalok esetében - még kevésbé rögzült személyiségstruktúra - könnyebb. (ref.: MG)

Hírforrás: KIT-információ
2020. október 28.

Ez is eljött: látványos reklámmal az olvasást ösztönzi a McDonald'sFEL

Nem először, nem másodszor lép a McDonald's a könyvtárak terepére link . Volt, hogy
mesekönyveket kínált, helyet kínált az olvasáshoz, emellett azonban sok olyan menedzsment és marketing-eljárást vet be, amelyek könyvtárban is alkalmazhatók. Volt, hogy a könyvtári levelezőlistán a gyorsétterem-lánc említése méltatlankodást váltott ki. Ezek a hangok ma talán halkabbak. Pedig a jó könyvtáros (is) onnan tanul, ahonnan csak lehet. (MG)

Újabb, a márkamegjelenítést szinte teljesen nélkülöző reklám a gyorsétterem-lánctól. A francia McDonald's és ügynöksége, a TBWA/Paris új reklámfilmet link szentelt annak a ténynek, hogy a Happy Meal menük részeként 2015 óta 60 millió gyerekkönyvet osztottak már ki. Ez a McDonald's-reklám így nem az alapanyagokról, akciókról vagy szuperlassításban összerakott hamburgerekről szól, hanem az olvasás élményéről. A Cage The Elephant Trouble című számát felhasználó Az ágy című szpotban egy anyát és kislányát láthatjuk, ahogy egyre vadabb kalandokat élnek át a hajóvá változó ágyukban utazva egy folyón.
A márka és a Happy Meal csak a legutolsó pillanatokban jelenik meg a reklámban, ahogy az utóbbi időben jellemző a TBWA McDonald's számára készített munkáiban az Adweek szerint.
Kisszínes

A megfigyelési tőke - nem termék vagy, hanem nyersanyag, erőforrásFEL

Az új gazdasági modell legtalálóbb és legösszeszedettebb leírása miatt korunk Karl Marxának is nevezett Shoshanna Zuboff, a Harvard Egyetem professzora 2019-es könyvében azt írja, a megfigyelési kapitalizmus alapjaiban különbözik a kapitalizmus eddigi formáitól, más benne a termék, mások a fogyasztók, és máshogy viselkedik a tőke. A Google vagy a Facebook felemelkedése és szolgáltatásaik ingyenessége jól mutatja be a modellt. Bár az utóbbi években szinte közhelyszerűen terjedt el az egész világon az axióma, hogy ha valami ingyenes az interneten, akkor a fogyasztó maga a termék, de Zuboff szerint a valós helyzet ennél sokkal dermesztőbb, a megfigyelési kapitalizmusban a fogyasztó ugyanis nem termék, hanem nyersanyag, erőforrás. ...
A megfigyelési kapitalizmus a középkor óta (vagy talán soha) nem tapasztalt különbséget hoz létre az információhoz való hozzáférésben a megfigyelők és a megfigyeltek között, annak ellenére, hogy az internetnek elvileg épp az információhoz való hozzáférés különbségeinek eltörléséről kellett volna szólnia. A felhasználók nemcsak kevesebbet tudnak, a világról és néha még saját magukról is, mint a megfigyelők, hanem sokszor már arra is képtelenek, hogy megértsék és kikérjék maguknak ezt a hatalmas egyenlőtlenséget. Ez már az az állapot, amit Émile Durkheim francia szociológus A társadalmi munkamegosztásról című, 1893-as értekezésében abnormális vagy patologikus munkamegosztásnak és extrém hatalmi egyenlőtlenségnek nevez. Durkheim szerint akkor alakul ki ilyen, ha egy társadalomban az egyes csoportok között keletkező egyenlőtlenség olyan hatalmas, hogy már magát a konfliktus felismerését és megélését is lehetetlenné teszi.
A 21. században az embert már nem is informálják arról, ha épp egy kísérlet alanya, maximum csak drukkolhatunk, hogy mi is jól járjunk a dologgal.
Információforrások

Mesék a szabadulásról - új, vigasztaló terápiás kötetFEL

A "Mesék a szabadulásról" Csóka Judit pszichológus tematikus meseválogatás sorozatának negyedik darabja.
Cs.J. - Ezek a válogatások azért jöttek létre, mert meseterápiás csoportokat vezető pszichológusként fontosnak tartom, hogy a hétköznapi életben előforduló nehézségekre, krízis helyzetekre, a nehezen viselhető érzelmi állapotokra rímelő történetekkel, mesékkel segítsem a csoportom tagjait.

Korábbi kötetek:
- Mesék a gyógyulásról: a vigasztalás szándékával jött létre. Aki beteg, elesett állapotban van, szívesen hallgat olyan történeteket, amelyekben a főhős meggyógyul. Ez reményt adhat, és erőt a további küzdelemhez.
- Mesék a feleségekről és férjekről. Azért választottam ezt a témát, mert sok megbetegedéshez hozzájárul az, ha valaki olyan párkapcsolatban él, ami nem hoz számára boldogságot, mert a párja bántalmazó, vagy hűtlen. Ez utóbbi alatt nem csak azt értem hűtlenség alatt, amikor valaki félrelép, hanem azt is, amikor valami annyira eluralja az életet, hogy másra, a családra, emberi kapcsolatokra nem marad idő.
- Mesék a pénzről. A harmadik kötet témája a pénz, melynek legfontosabb fejezete számomra a "Pénz és áldozat". Ebben a részben megdől a mesékkel kapcsolatos előítélet, hogy a mesékben mindig, minden jól végződik és a hősök boldogan élnek, míg meg nem halnak. Fontos kérdés, hogy vajon a pénz miért értékesebb, mint az emberi élet? Ehhez a témához pedig máris kapcsolódik a fogság és a szabadulás témaköre is.


14 gyerekkönyv karácsonyra, ami elfogadásra, toleranciára tanítja a gyereketFEL

Közeledik a karácsony, amelynek egyik slágerajándéka gyermekeknek a könyv, mesekönyv. A közelmúlt eseményei - Dúró Dóra nyílt támadása egy kötetettel szemben - sok szülőt sarkall(t) arra, hogy olyan könyvet válasszanak idén ajándékba, amely elfogadásra, toleranciára ösztönöz, érzékenyít. A Pénzcentrum szakértők segítségével most egy könyvlistát állított össze, amelyről mindegyik kötet kapható, feltüntettük, hány éves gyermekeknek szól. A mesék sokféle oldalról közelítik meg az elfogadás témáját, így minden szülő találhat a listán olyat, amely az ízlésének, és a gyermeke igényeinek megfelelő. Sőt, nemcsak szülők, hanem bárki, aki ajándék könyvet keres kisgyerek számára!
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 25.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.
Adatkezelési tájékoztató

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu