Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2020/9., febr. 25.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

E lapszámunk kivételesen nem szerdán, hanem 25-én, kedden jelenik meg.

Hírek

Amiért érték a könyvtár az önkormányzat számára (olvasóink szavazatára)
Miben elégedettek / elégedetlenek a könyvtárosokkal a használók? - Elvárt és tapasztalt kompetenciák
Könyvtárainkban elérhető adatbázisokra alapozva minősíthető az egyetemek munkája - pl. így
Nyitott könyv menedzsment - működne-e magyar könyvtárakban?
Változatos ülőhelyek a könyvtárban - változatos igényű használók számára
Fiatalodott a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár látogatóinak tábora
Orbán meghívására megalakult a Nemzeti Kulturális Tanács
Egészségnap - úgy is, mint könyvtári pr
Milyen irányban fejlesztendő tovább a katalógus?
A kritikus / kritikai olvasás területei 95. - Csak idő kérdése, hogy migráncsos deep fake videók manipuláljanak bennünket
A kikölcsönzött e-könyveket sem feltétlenül olvassák - új üzleti modell kell
Mesterséges intelligencia csomagot is kölcsönöznek
Elismerést kapott a Jászberényi Városi Könyvtár - diákok felkészítéséért
KKDSZ és ADF: 'Költöző közgyűjtemények, veszélyeztetett értékek, bizonytalanságban tartott munkatársak?'
Megújult a paloznaki könyvtár

Analógiák

Innováció, apró lépésekben - ha egészséges táplálkozásra lehet, akkor információfelhasználásra is...

Praktikus

7 dolog, amit a magas érzelmi intelligenciájú emberek sosem tesznek a munkahelyükön

Kisszínes

Az olvasás intim dolog; a határvidék pedig izgalmasabb

Információforrások

Megszületett a Fáérték applikáció Android rendszerre
Megtévesztő magyar híroldalak listája - frissített
Koronavírus, mint a dezinformáció eszköze - kontra Zállatorvos


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Amiért érték a könyvtár az önkormányzat számára (olvasóink szavazatára)FEL

A 10. World Urban Forumon a világ minden részéről összegyűlnek a városok és falvak képviselői. A 2020. február 8-13-i esemény alkalmából az IFLA összegyűjtött 10 példát, a könyvtárak hogyan mutathatják be magukat.
1. Kulturális központ: lehetőséget biztosít mindenkinek az írók és írásaik megismerésére. Főleg a helyi írók bemutatására. Kulcsszereplője nemzetközi, pl. UNESCO irodalmi kezdeményezéseknek.
2. Tanulási csomópont: megszeretteti az olvasást. Informális és formális lehetőséget nyújt a műveltség fejlesztéséhez. Ez más területen is az előrehaladás alapja.
3. Oktatási portál: a könyvtár helyet ad más tanulási lehetőségeknek. Pl. tréningeknek, számítógépes és vállalkozói képzéseknek.
4. Nyilvános egészségügyi információs pont: az önkormányzatok sokszor vállalják az egészség és a jóllét segítését. Az információ fontos része a jó döntéseknek. Pl. mit egyenek, hogyan éljenek.
5. A történelem őrzője: sok könyvtár gyűjt helyismereti dokumentumokat. A helyi történészek számára a kulcsforrást jelenti, és más kutatóknak is.
6. Megosztáson alapuló gazdaság bemutatása: a könyvtár a könyvekkel jól reprezentálja a "sharing economy" jelenséget. Egyre többen fedezik fel jelentőségét a fenntartható fogyasztás és -oktatás szempontjából.
7. Kirakat: az internet nagy szerepet játszik a tanácsi kezdeményezések bemutatásában, de mindenki látogat el a weboldalra. A könyvtárak kiegészítő kommunikációs lehetőségeket kínálnak.
8. Nyílt közösségi tér: a könyvtárak mindenkinek nyitva állnak. Gyakran a közösség egyetlen, nem kereskedelmi célú intézményét jelentik. Sokszor beszélgetéseket szerveznek, segítenek a nyílt kormányzati adatfelhasználásban.
9. E-kormányzati hozzáférési állomás: sok kormányzati szolgáltatás csak online elérhető. A könyvtár segít azoknak, akiknek hiányzik az eszközük vagy magabiztosságuk a használatukhoz.
10. A büszkeség forrása: egy jó könyvtár valódi polgári büszkeséget jelenthet a helyieknek és a látogatóknak. A valahová tartozás élményét adják. (ref.: Habók Lilla)


Miben elégedettek / elégedetlenek a könyvtárosokkal a használók? - Elvárt és tapasztalt kompetenciákFEL

Korábbi lapszámunkban diagramok (2017-es és 2019-es adatok) segítségével link bemutattuk:
1. a használókban valamivel pozitívabb kép él a könyvtárosokról, ha nem találkoztak még velük
2. különösen nyelvismeret, szociális készségek, vezetési képességek, nyugodtság területein nagyobb az eltérés
3. a könyvtárosok elismert erősségei: segítőkészség, barátságosság, műveltség, tájékozottság.
A 2017-es Az én könyvtáram felmérés (Könyvtárhasználat - információkeresés egy országos reprezentatív felmérés eredményei / Tóth Máté. 2017., p. 24-25) szerint "... a könyvtáros tájékozott, művelt, segítőkész, jó kommunikációs készséggel rendelkezik, barátságos, nyugodt, precíz és jó a rendszerezőkészsége. A könyvtárosok ezzel szemben nem ezeket a készségeket szeretik hangsúlyozni, hanem azokat, amelyekre a válaszadóink a legalacsonyabb értékeket adták: marketing ismeretek, új technológiákban és informatikában való jártasság. (...) A könyvtárosoktól elvárt tulajdonságok azonban a válaszadóink szerint nem különböznek érdemben a tapasztalt tulajdonságoktól. Az átlag magyar nem az információtechnológiában és az új technológiákban való jártasságot hiányolja a könyvtárosokból leginkább, hanem a kreativitást, a talpraesettséget és határozottságot.
A könyvtárosoktól elvárt tulajdonságok azonban a válaszadóink szerint nem különböznek érdemben a tapasztalt tulajdonságoktól. Az átlag magyar nem az információtechnológiában és az új technológiákban való jártasságot hiányolja a könyvtárosokból leginkább, hanem a kreativitást, a talpraesettséget és határozottságot." A diagramokat ld.: link .
Leginkább több kreativitást és precízséget várnak el a használók a könyvtárosoktól. De értékelnék az információs szolgáltatásban való jártasság, határozottság, új technológiákban való jártasság, barátságosság, segítőkészség magasabb szintjét is. A könyvtárosok ugyanakkor meghaladják az elvárásokat a vezetés, menedzsment, de leginkább az
idegen nyelv ismerete terén. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Felmért könyvtáros-imázs - a könyvtárhasználók nem értékelik jobban a könyvtárosokat, mint mások link

Könyvtárainkban elérhető adatbázisokra alapozva minősíthető az egyetemek munkája - pl. ígyFEL

Azt kutasd, ami érdekes! - Ez a nem túl meglepő javaslat a bonyolult a Sikeres egyetemek, népszerű kutatási témák? - "A SciVal tématerületi besorolásának jelentősége a nemzetközi tudományos publikálásban" (Urbanovics Anna, Sasvári Péter, TMT, 2020/2. sz.) cikk végkövetkeztetése. A szerzők azonban masszív alapokra, a bibliometriához nagyon hasonló scientometriai eljárások eredményeiből eredeztetik megállapításaikat, ráadásul hazai egyetemeket is tartalmazó példákkal. A cikkel felvértezve (és a mögöttük álló adatok könyvtári elérhetőségével) a potens könyvtáros is hatással lehet saját egyeteme versenyképességére. (MG)
- A mai dinamikusan változó, és egyre inkább átrendeződni látszó nemzetközi tudományos közegben a tudatos tervezés elengedhetetlen a kutatók részéről. Jelen tanulmány ehhez a tudatos tervezéshez kíván ötleteket és javaslatokat felsorakoztatni, különös tekintettel a SciVal kutatástámogató egyik funkciójaként megjelenő tématerületi besorolások figyelembevételére. A bevezetést egy, az elméleti háttér és néhány jelentős folyamat leírása, valamint a legfőbb fogalmak tisztázása követi. A tanulmány második részében három esettanulmány kap helyet, melyekkel empirikus úton kívánjuk bemutatni a tématerületi besorolás szerinti publikálás szerepét. Végül javaslatokat igyekszünk megfogalmazni, mellyel segíthetjük a szerzők munkáját egy tudatosabb, jobban szervezett publikálási minta kialakítása érdekében.
Az eredményeink jól mutatják, hogy az e tudományágakban jeleskedő intézmények, habár eltérő mértékben, de nagy arányban a legnépszerűbb kutatási tématerületek köré szervezik tudományos tevékenységüket. Ezekkel a tématerületekkel biztosítják a szélesebb olvasói közönséget, potenciálisan magasabb hivatkozási számokat elérve, melyekkel tovább növelhetik tudományos hatásukat. A hazai kutatók számára elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen a nemzetközi folyamatokba való beilleszkedés, saját versenyképességük megtartása és növelése. Ezeket a publikációs tevékenységük tudatos tervezésével, és bizonyos témák köré való szervezésével érhetik el. Ezt az elemzésünket ezért mindazoknak ajánljuk, akik pragmatikus és praktikus szemmel nézik saját tevékenységüket, és azt javítani kívánják a nemzetközi tudományos diskurzusban való sikeres helytállás eszközével.


Nyitott könyv menedzsment - működne-e magyar könyvtárakban?FEL

A "nyitott könyv" módszer (open-book management, OBM) a korszerű vezetési gyakorlat filozófiája, amely az alábbi kulcsszavakkal írható körül: önbizalom, kreativitás, önálló gondolkodás, kezdeményezőkészség, demokratikus munkakörnyezet és nem utolsósorban a problémák nyílt kezelése. Ez a módszer a cikk részét képező szakirodalmi szemle tanúsága szerint népszerű az arab világban. Az OBM könyvtári kontextusban lényegében azt jelenti, hogy minden munkatársra partnerként tekintenek, aki kiváló teljesítményével, energiáit mozgósítva, odaadóan dolgozik az illető könyvtár céljainak megvalósításáért.
A könyvtári alkalmazás követelményei: a számadatok (például a költségvetés, teljesítmény, eredmények) publikálása és elérhetővé tétele a munkatársak számára; a döntéshozatalhoz és a problémamegoldáshoz szükséges vertikális, horizontális vagy diagonális, rendszeres és kölcsönös információáramlás megteremtése; az innováció elősegítése, ehhez megfelelő környezet létrehozása (ennek eszközei a bónuszok, az erkölcsi elismerés, a munkavégzés támogatása, az irányításba való bevonás); erőforrások biztosítása a munkatársak számára a felelős munkavégzéshez és az önálló döntéshozatalhoz (felhatalmazó vezetés).
A "nyitott könyv" módszeren alapuló könyvtári menedzsment az éves teljesítmény megtervezésével indul. Az időtényezőt is szem előtt tartó terv tartalmazza a célokat, a szolgáltatások volumenét, a tevékenységeket és a hozzájuk tartozó költségvetési számokat, illetve a munkatársak ösztönzésére és a kommunikációs rendszer átalakítására vonatkozó elképzeléseket is. A második szakasz a módszerek meghatározásáról, a harmadik szakasz pedig az eredmények értékeléséről szól. (Nyitott menedzsment a könyvtárakban: az Alexandriai Könyvtár esettanulmánya; ref.: Hegyközi I.)


Változatos ülőhelyek a könyvtárban - változatos igényű használók számáraFEL

Jó dolog egységes képet mutatni a könyvtárról. Az esztétika mellett költséghatékonysági szempont is érvényesülhet így. Másik, talán fontosabb szempont a használói kényelem, ügyfélelégedettség. Amely szempont nem feltétlenül tudatosul a használóban sem, csak annyi, hogy tompán kényelmesen vagy kevésbé kényelmesen érzi maghát a könyvtárban. Az egymástól nagyon eltérő szándékkal érkezhetnek a könyvtárba. Elmélyedt olvasásra vágynak, vagy inkább lábfelrakós kényelemre, tracspartira a többiekkel, kiülős-napozós olvasgatásra stb. Ahogyan a különféle célokra és ügyféloldali vérmérsékletre, hangulatra a vendéglátóhelyek is reagálnak, a könyvtárakban is egyre tudatosabban megjelentek az eltérő célú, hangulatú, kényelmi fokú ülőalkalmatosságok. A link oldalon különféle célokra, de azonos könyvtári térbe helyezett ülőalkalmatosságokat mutatunk. Egyebek mellett
- Charleroi közkönyvtára (színes foltokkal dekorált fotel)
- az oslói Deichmanske Stovner nevű fiókkönyvtára (növényi ingákból készített dzsungel) illetve bőrfotele
- a nagykanizsai Halis-könyvtár (kényelmes bőrkanapé)
- a grazi közkönyvtár zenei részlege, tech-sarok)
- Zuthpen közkönyvtárának élénkzöld puffjai
- Rotterdam "romos" fiókkönyvtára. (MG)


Fiatalodott a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár látogatóinak táboraFEL

Változott a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba leggyakrabban látogatók korosztálya az előző évekhez viszonyítva - ez derült ki többek között, amikor az intézmény összesítette a 2019-es adatokat. "Tavaly a 14 évnél fiatalabb gyerekek látogatták leginkább a könyvtárat, a korábbi években pedig a 14-25 év közöttiek. Ez a változás azért is örvendetes, mert úgy látszik, az anyukák elkezdték felismerni, hogy a digitális világnak van egy olyan beszippantó ereje, amit jó megelőzni" - hangsúlyozta Vincze Csilla, az intézmény vezetője.
Sokan járnak családosan, hiszen kedvező időjárás esetén a létesítmény udvarán is játszhatnak a gyermekek, amíg a szülők könyvet válogatnak, de az épületben is igyekeztek helyet biztosítani a kicsiknek, akik lefoglalhatják magukat erre az időre.
Az intézményben hatvan rendezvényt szerveztek az elmúlt évben, ebből 26-ot szeptember után. Ezeken az eseményeken közel négyezren vettek részt. Az intézményben 97 687 dokumentum van [lakosság: 18 e fő (szerk.)], ezek többsége könyv. Könyvvásárlásra kevés pénzük van, de pályázatból, adományoknak köszönhetően és a kiadók, könyveket bemutatók segítségével folyamatosan igyekeznek bővíteni a könyvállományt.


Orbán meghívására megalakult a Nemzeti Kulturális TanácsFEL

Orbán Viktor miniszterelnök meghívására megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Kulturális Tanács Budapesten, a Karmelita kolostorban.
A testületet - melynek tagja a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint 17 úgynevezett kultúrstratégiai intézmény vezetője - az Országgyűlés által tavaly decemberben kihirdetett törvény hívta életre.
A jogszabály szerint Magyarország felelősséget vállal a nemzeti kultúra megőrzéséért és a nemzeti identitás megerősítéséért, amelynek keretében biztosítja a nemzeti kultúra és a kulturális értékek egyenlő esélyű hozzáférhetőségét és megőrzését a jövő generációi számára.
A tanács biztosítja a kulturális ágazatok egységes kormányzati stratégiai irányításának szakmai alapjait, javaslatot tesz a kormány részére a kultúra kormányzati stratégiájára, véleményezi és összehangolja a kulturális ágazati fejlesztési terveket. Tevékenységéről évente beszámol a kormánynak.
A magyarországi kultúrstratégiai intézmények a Nemzeti Színház; a Magyar Állami Operaház; a Budapesti Operettszínház; a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ; a Művészetek Palotája; a Honvéd Együttes; a Petőfi Irodalmi Múzeum; a Magyar Nemzeti Múzeum; a Szépművészeti Múzeum; az Országos Széchényi Könyvtár; a Magyar Nemzeti Levéltár; a Magyarságkutató Intézet; a Hagyományok Háza; a Néprajzi Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum; az NMI Művelődési Intézet, valamint a Nemzeti Filmintézet.


Egészségnap - úgy is, mint könyvtári prFEL

A Maroshegyi egészségnapnak minden évben a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár link ad otthont. Iszkádi Erika igazgató maga is beállt a sorba, hogy éljen a szűrővizsgálatok lehetőségével, és a program kapcsán afeletti örömét is kifejezte, hogy ezen a szombat délelőttön is megtelt a művház. "Amellett, hogy egy kulturális közösségi tér vagyunk, nagyon fontos, hogy minden egyéb programnak is helyet tudjunk biztosítani ebben a városrészben. Jó az egészségnapon is találkozni azokkal az ismerős arcokkal, akik az egyéb rendezvényeinkre, a Népmesepontra vagy a könyvtárunkba rendszeresen járnak. Emellett bízom abban, hogy olyan maroshegyiek is eljönnek, akik egyébként nem járnak a Gárdonyiba. Ők a szűrővizsgálatokra várakozva kicsit megismerkedhetnek az intézménnyel és a programjainkkal. Ennek a művháznak hangulata van, sok minden folyik a falain belül, így reméljük, kedvet kapnak arra, hogy visszajöjjenek később egy-egy rendezvényünkre is."
A következő prevenciós program márciusban lesz, akkor a hagyományokat követve nyílt nőgyógyászati szűrőnapra várják majd a hölgyeket a Család- és Nővédelmi Központban.


Milyen irányban fejlesztendő tovább a katalógus?FEL

A Potsdami Főiskola (FHP) Urban Complexity Lab műhelyének kutatói és a Német Nemzeti Könyvtár (DNB) munkatársai használók bevonásával egy kilenc hónapig tartó közös projektbe fogtak, amelynek eredményeképpen DNBVIS néven létrehozták egy kísérleti katalógusinterfész prototípusát. (Megtekinthető: link ) A cél az volt, hogy a grafikus használói interfészeket újszerűen alkalmazzák a könyvtári bibliográfiai adatállományok innovatív szolgáltatása érdekében. A kutatások a keresés és a megjelenítés integrálására irányultak, és arra, hogy a keresésbe való vizuális belépés milyen további feltárási lehetőségeket nyithat meg.
Az elemzések után az alábbi célokat tűzték ki a portál kialakításához:
- többféle használati módot kell lehetővé tenni (egységes interfészről kezdeményezve, váltási lehetőséggel az áttekintő és a részletes ábrázolás között);
- a megjelenítést és a keresést integrálni kell (a vizualizálás adjon lehetőséget az állomány további feltárására, az összekapcsolásra, a keresőkérdések finomítására és adaptálására, továbbá maradjon meg a szöveges keresés, de kiegészítve a vizuális lehetőségekkel);
- a funkciókat és a fazettákat egyszerűsíteni kell (ez a bibliográfiai adatok belső struktúrájára is vonatkozik; elsősorban a használók nagy része számára releváns adatok jelenjenek meg; a tartalmi feltáróeszközöket össze kell kapcsolni).
A vizuális interfész koncepcióját két, könyvtári szakértőkből és laikusokból álló fókuszcsoport, majd az FHP vizualizációs és interakciós szakemberei vitatták meg. Összességében jónak ítélték: főként akkor vélték hasznosnak, amikor új témák feldolgozásáról és általános keresésekről van szó. Már ismert címek céltudatos keresésére az interfész kevésbé alkalmas.
A három fazetta vizualizációja jól sikerült, a megjelenítés informatív és érthető, az interakció viszont még fejlesztendő. A jövőbeli tervezés során nem szabad az interfészt további szempontok szerepeltetésével túlterhelni, egyszerűségre kell törekedni. (A Német Nemzeti Könyvtár bibliográfiai adatainak kiaknázása; Hegyközi I.)


A kritikus / kritikai olvasás területei 95. - Csak idő kérdése, hogy migráncsos deep fake videók manipuláljanak bennünketFEL

Először vetettek be választási kampányban deepfake videókat. [Olyan videó, amelyen egy személy a valóságban meg nem történt cselekedetet hajt végre, vagy szöveget mond. Mindezt mesterséges intelligencia manipulációja segítségével.] Február elején a WhatsApp alkalmazáson kezdett terjedni Indiában az a videó, amelyen a kormányzó párt (BJP) elnöke, Manoj Tiwari látható, aki a hindi nyelv haryavni dialektusában kritizálja politikai ellenfelét, Arvind Kejriwalt. A videót 5800 csoportban osztották meg, így 15 millió potenciális szavazót ért el.
Csakhogy a videó nem valódi. A saját törvényhozó gyűléssel rendelkező főváros, Delhi éppen választások előtt áll, és a videóval a városban tartózkodó, nagy számú bevándorló munkást igyekeztek megszólítani, akik a haryavni dialektust beszélik - írja a Vice.
A Telegraph már 2018 májusában arról írt, hogy az orosz dezinformációs propaganda ellen harcoló EU-s akciócsoport, az East Stratcom hozzájutott a Kreml-közeli trollok által készített deepfake videókhoz, amelyek a következő lépcsőt jelenthetik az álhírek háborújában. A csoport szerint a videók elsősorban a bevándorlás és a kisebbségek jogainak témái köré épülnek, az egyik nekik is bemutatott videóról például azt írta a lap, hogy Barack Obamát ábrázolja, amint egy lövöldözés után a meleg áldozatokkal szimpatizál, ezt a közösségi médiában a konzervatív-keresztény csoportok között terjesztették az oroszok.
A deepfake nemcsak a politika, hanem az adathalászat és az internetes csalások területén is forradalmi változásokat hozhat, amennyiben a csalók már nem egységes, előre megírt, messziről felismerhető szövegekkel próbálnak személyes információkat, jelszavakat vagy pénzt szerezni az áldozataiktól, hanem például a közösségi oldalakra eresztett algoritmusok segítségével az ismerőseikről gyűjtött adatok alapján írnak személyes hangvételű segítségkérő leveleket, esetleg AI által hamisított képekkel, videókkal illusztrálják a bajba jutott ismerős helyzetét.


A kikölcsönzött e-könyveket sem feltétlenül olvassák - új üzleti modell kellFEL

2016-ban a közkönyvtárak több mint 90%-a kínált e-könyveket olvasóinak. Az e-dokumentumok megjelenése lehetővé teszi a használati adatok objektív elemzését és az ún. tsundoku, a "beszerzett, de nem olvasott könyvek" jelenségének kutatását. Hasonló vizsgálat nem végezhető a fizikai könyvtári egységekről, de a digitális anyagokról kapott információk alapján képesek vagyunk állításokat megfogalmazni tényleges használatukról.
A Kobo e-könyv szolgáltató szerint a nála vásárolt e-könyvek 60%-át, a Jellybooks szerint az e-könyvek 45-50%-át soha nem nyitották meg. A jelenség kedvezőtlen hatásai mind a könyvtárak, mind a magánemberek esetében érzékelhetők;
A könyvtárakban a veszteségek csökkentése érdekében többféle kölcsönzési modell és statisztikai eszköz alkalmazására van szükség. A szolgáltatóknak is új koncepciókat és modelleket kell kidolgozniuk. Átmeneti megoldás lehet automatikusan generált üzenetek küldése a kölcsönzési határidő közeli lejártáról vagy az átállás a kölcsönzésről az elérésre (amely csak a már megnyitott e-könyveket tekinti használatban levőnek, a többit elérhetővé teszi a többi használó számára), de megemlíthető a Total Boox hozzáférési modellje is, melyben fizetni csak a megnyitott oldalak száma, nem pedig a teljes mű után kell. (Kikölcsönzött, de nem használt könyvtári digitális tartalmak: új kölcsönzési modellekre van szükség; ref.: Viszocsekné P. É.)


Mesterséges intelligencia csomagot is kölcsönöznekFEL

A Texas állambeli Friscói Városi Könyvtárban link úgy vélik, a mesterséges intelligencia nélkülözhetetlen készség lesz a közeljövőben, ezért számos módszert megvizsgáltak annak érdekében, hogy megismertessék az MI-t a használóikkal.
A Friscói Városi könyvtár immáron négy éve biztosít kölcsönözhető makerspace készleteket. Minden ilyen Maker Kitnek nevezett vízálló és strapabíró doboz RFID-címkével van ellátva; összesen mintegy húszféle robotikai készletet, forrasztásmentes áramköri táblát, 3D-s nyomtatási, programozói és Dolgok Internete csomagot állítottak össze, felhasználási útmutatókkal és segédletekkel egyetemben. A 150 dobozt az évek során közel négyezerszer kölcsönözték. 2017-ben a Google piacra dobta a saját MI-s barkácskészletét Google AIY Voice néven, amelynek alapja egy Raspberry Pi miniszámítógép és egy hangszóró, a rendszer így lényegében egy hangvezérléssel működtethető, programozható okoshangszórót alkot. (Részletek: link ) A Friscói Városi Könyvtárban a Google kartonpapíros csomagolása helyett saját, 3D-s nyomtatással előállított műanyag dobozokba helyezték az eszközöket és a hozzájuk tartozó útmutatót. Jelenleg 21 ilyen készletet kölcsönöznek fennakadások nélkül.
A Maker Kitek nagy népszerűségre tettek szert a friscói könyvtárhasználók körében, sokan léptek be ily módon a programozás és a mesterséges intelligencia világába. Nem szabad persze azt várni, hogy a használóból a csomag kikölcsönzésével a mélytanulás neurális hálóinak mesterprogramozó szakértője lesz, de a Python alkalmazása és az MI-vel való megismerkedés révén az érdeklődők olyan alapozó készségekre tesznek szert, melyeket sikerrel kamatoztathatnak a jövőben. A Friscói Városi Könyvtárban olyan új lehetőségek bevezetését is fontolóra vették, mint a Google AIY Vision, amely a gépi képfelismerést hozza testközelbe. Emellett világszerte számos más kezdeményezés is létezik a robotika és az MI összekapcsolására (pl. link (A mesterséges intelligencia demokratizálódása - egy könyvtár megközelítésében; ref.: Bódog A.)


Elismerést kapott a Jászberényi Városi Könyvtár - diákok felkészítéséértFEL

Elismerő oklevélben részesült a Jászberényi Városi Könyvtár a tavalyi, XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián eredményesen szereplő tanulók felkészítését támogató tevékenységéért.
Az oklevelet Csillik Katalin, az intézmény munkatársa, a könyvtár Csillagász Szakkörének szervezője vette át Rétvári Bence államtitkártól a minap Budapesten, a Nemzeti Múzeumban tartott ünnepségen - áll a könyvtár közösségi oldalán.


KKDSZ és ADF: 'Költöző közgyűjtemények, veszélyeztetett értékek, bizonytalanságban tartott munkatársak?'FEL

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) és az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) "Költöző közgyűjtemények, veszélyeztetett értékek, bizonytalanságban tartott munkatársak..." címmel 2020. február 19-én tartott kerekasztal beszélgetésén megfogalmazott közös nyilatkozat:
1. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy közgyűjtemények elhelyezése, költöztetése államtitoknak minősüljön. Az adófizető állampolgárok által fenntartott intézményekkel kapcsolatos döntések legyenek nyilvánosak, előzetesen egyeztetve a szakmai képviseletekkel.
2. Jelenleg három - nemzetközi jelentőségű - országos múzeumgyűjteménye ideiglenes raktárakban vagy becsomagolás alatt áll. A műtárgyakat sem a szűkebb szakmai, sem a szélesebb érdeklődő közönség nem láthatja évekig.
Az érintett közgyűjteményi épületek kialakítása és a műtárgyak hozzáférhetővé tétele élvezzen elsőbbséget az állami nagyberuházások között.
3. Ne kerüljön sor újabb közgyűjtemények költöztetésére (különösen nem átmeneti helyre) meggátolva ezzel hosszú éveken át a kiállítások látogathatóságát és a szakanyagok kutathatóságát is.
4. Támogatjuk a Budapesten kívül rendezett jelentős kiállítások megvalósítását, új múzeumok és múzeumi hálózatok létrehozását. Ezek a regionális fejlesztések önállóan is megvalósíthatók, indokolatlan a neves elődeink által a fővárosban alapított közgyűjtemények elköltöztetése.


Megújult a paloznaki könyvtárFEL

Mintegy 3,5 millió forint támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) a paloznaki könyvtár link , ahol ezzel látványos megújulás történt, tudtuk meg Farsang-Törös Krisztina kulturálisrendezvény-szervezőtől, könyvtárostól.
Paloznak könyvtára a település központjában, a nemrég 80 millió forintból kialakított, illetve átadott impozáns Szent József Közösségi Házban működik. A ház munkálataihoz 35 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kaptak. Ebben az épületben hozták létre a könyvtárat, amelynél a berendezés megvételéhez az NKA támogatásán felül a helyi önkormányzat saját forrásból félmillió forintot meghaladó összeget adott.
Így a több mint négymillió forintból igényes, a mai kor színvonalának megfelelő berendezést, illetve eszközöket tudtak megvásárolni a könyvtárba, illetve az előtte levő helyiségbe, ahol a későbbiekben kávézót szeretnének kialakítani, fogalmazott Farsang-Törös Krisztina kulturálisrendezvény-szervező, könyvtáros.
Hozzátette, a mintegy 4000 kötetes könyvtár állományának negyede gyermekkönyv. Az olvasás, illetve kölcsönzés mellett számtalan programot kínálnak mindenkinek, például tavaly kezdték el a gyermekeknek szóló mesefilmekből álló diafilmvetítést, felnőtteknek pedig író-olvasó, illetve irodalmi találkozókat szerveznek. Mindezek mellett programjaikkal kapcsolódnak a kultúra napi rendezvényekhez, szerveznek kézműves foglalkozásokat, ünnepekhez kötődő játszóházat.

Hírforrás: VEOL
2020. február 25.Analógiák

Innováció, apró lépésekben - ha egészséges táplálkozásra lehet, akkor információfelhasználásra is...FEL

Széles körben ismert, hogy a Google reggelivel, ebéddel és vacsorával várja minden dolgozóját, minden egyes nap. Azonban az utóbbi években a cég már nem csak arra koncentrál, hogy boldogok legyenek az alkalmazottai, hanem hogy egészségesek is. Egy hatalmas program keretében azt tesztelik, miként lehet az egészséges ételeket a legegyszerűbben elérhetővé, sőt, a leginkább preferálttá tenni mindenki számára. Több reggeli saláta, majdnem kétszer annyi tengerihal, és ötször annyi üveges víz mint dobozos üdítő; az átlagosnál jelentősen kisebb tányérok, a sorban hamarabb prezentált zöldségek, mint húsok, és a kávégéptől messzebb helyezett snack-ek. Work-life (im)balance ide vagy oda, lenni mit tanulni tőlük, hogy hogyan szoktassunk át emberek ezreit az egészséges táplálkozásra. A kedvenc mondatomat a cikkből nem tudom nem-idemásolni: A Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat felmérése - a nagy állami táplálkozási adatbázis - eredményeinek fél évszázados adatainak áttekintése kimutatta, hogy a megkérdezett emberek többsége éhezne, ha annyira evett volna, mint amennyit bevallott.
Praktikus

7 dolog, amit a magas érzelmi intelligenciájú emberek sosem tesznek a munkahelyükönFEL

2017-es a cikk, de tartalmas...
- Az érzelmi intelligencia és a munkahely párosa elsőre úgy hangzik, mint olaj és víz, pedig valójában jól elvannak egymással. Nagyjából ugyanez a helyzet az öntudatossággal és a szociális intelligenciával, amelyek egyaránt fontosak - főként, ha munkahelyről van szó.
A munka sok embernek több, mint valami anyagi okokból szükséges dolog: az identitása része. Biztonságot ad, célt kínál. Sokszor előfordul, hogy túlságosan a szívünkre veszünk valamit, túlkompenzálunk. Íme néhány jó tanács a magas érzelmi intelligenciájú emberektől:
1. Sosem gondolják, hogy valami ellenük irányul
2. Nem hangsúlyozzák állandóan a saját fontosságukat
3. Nem kötik a teljes identitásukat a munkához
4. Tiszteletet adnak - és emiatt kapnak is
5. Megértik, miből van pénz.
(kifejtés a forráslinken)
Kisszínes

Az olvasás intim dolog; a határvidék pedig izgalmasabbFEL

Az olvasás egy intim dolog, a határvidék mindig izgalmasabb, mint egy ország belseje, és a szabadság érzete ritka pillanat - véli Bodor Ádám, akivel Csíkszeredában volt alkalmunk beszélgetni. Immár nyolcadjára találkozhattak a székelyföldi olvasók a Kossuth-díjas íróval az éves megszakításokkal szervezett beszélgetéssorozat keretében. Tizenkét éve a Hargitán sízik, ahol kicsit újra otthonra lelt az író
- Úgy tartják Önről, hogy nem szeret nyilvános szerepléseket vállalni, felolvasóestekre járni, Ön is nyilatkozta, hogy nem szívesen látogat irodalmi rendezvényeket. Miért érzi mégis fontosnak, hogy évente eljöjjön erre a székelyföldi beszélgetéssorozatra?
B.Á.: - Meghívásoknak, ha nem ütköznek más eseménnyel, mindig eleget teszek, amennyiben éppen a munkásságom van terítéken. Felolvasásokra viszont nem járok, korábban sem látogattam ilyen természetű irodalmi rendezvényeket. Az olvasás, a szöveggel való találkozás meghitt pillanat, ilyenkor legjobb az olvasmányunkkal kettesben maradni. (...)
- Történetei gyakran játszódnak határvidékeken...
- A határvidék mindig izgalmasabb, mint egy ország belseje, ott történnek az érintkezések, a kisülések, könnyebb egy írónak is, ha érzéke van rá, a történeteit egy határhoz közeli területre helyezni.
Információforrások

Megszületett a Fáérték applikáció Android rendszerreFEL

Az alkalmazás a fafaj, a fa méretei és állapotjelzői alapján kiszámítja a fa vagyoni értékét, valamint az egy éves asszimilációs időszakban végzett ökológiai szolgáltatásainak megközelítő értékeit.
Jelenleg Magyarországon nincs központilag meghatározott faérték-számítási módszer. Az egységes szabályozás hiányában egy fa értéke az alkalmazott értékszámítási módszertől függően akár nagyságrendekkel is eltérő lehet. A Magyar Faápolók Egyesületének célja, hogy egy egységes, könnyen alkalmazható számítási eljárást adjon a Felhasználó kezébe. Ez a program a széles szakmai körben alkalmazott, azonban mára elavult, a dr. Radó Dezső által közzétett faérték-számítási módszernek újragondolt, kibővített, a jelenlegi törvényi kereteknek megfelelő változata.
Az alkalmazás letölthető: link


Megtévesztő magyar híroldalak listája - frissítettFEL

Idén kicsit változtattam az Urbanlegends.hu megjelenítésen, és egy a-tól z-ig lajstromozó lista helyett az egyes hírtípusok felől közelítettem a témát.
Mit ne várj ettől a listától?
- Továbbra sem ad teljes képet az álhíreket közlő oldalakról. Először is a folyamatosan mutálódó álhíres oldalak világában lehetetlen minden olyan oldalt összegyűjteni, ahol nagy számban jelennek meg kamuhírek. Másodszor a gyűjtésnek nem célja, hogy szimpla url-ellenőrzésre buzdítson, és ennek segítségével automatizálja a hírek csekkolását. Megtévesztő cikkbe szinte bármelyik oldalon belefuthatunk, miképp alkalmanként a listázott szájtokon is lehetnek valós hírek.
- A válogatás idén sem foglalkozik a médiafősodor szereplőivel, példáit az úgynevezett alternatív oldalak közül szemezgeti. Ez az önkényes döntés természetesen nem jelenti, hogy a mainstream sajtóban ne lennének megtévesztő, elfogult anyagok, vagy hogy az álhírjelenség csupán a külföldi szervereken futó oldalak jellemzője lenne. Azt gondolom viszont, hogy a mainstream oldalak irányultságát sokkal többen ismerik (és képesek anyagaikat a helyükön kezelni), mint az elmúlt években előmászott, "szürke" hírszektor szereplőinek esetében. És hát - nem utolsósorban - semmi kedvem olyan hitvitákba belemenni, hogy állami propagandát tol-e például a hirado.hu, vagy hogy valóban az érem egyik illetve másik oldala-e az index.hu és az origo.hu.
Mivel több ez a gyűjtés egy egyszerű listánál?
- Példatárat ad a kritikai médiaműveltség fejlesztéséhez. Azáltal, hogy az idei gyűjtés az álhírek és megtévesztő információk jellemzőinek bemutatása felől közelíti a témát, a listán nem szereplő oldalak esetében is segíthet a megtévesztés és a manipuláció felismerésében.
- Url-csekkolás helyett gondolkodásra ösztönöz. Régóta figyelmeztetem az olvasóimat, hogy nem elég telepíteni egy böngészőkiegészítőt, vagy beazonosítani egy url-t egy listáról ahhoz, hogy megtudjuk, megbízható tartalommal van-e dolgunk. Ha a kiegészítő nem jelez be egy cikk alatt, vagy egy domén nincs rajta a kamuoldalas listán, még nem jelenti automatikusan, hogy megnyugodhatunk. A tartalomellenőrzést nekünk kell elvégezni minden egyes cikknél, ahol felmerül a gyanú.


Koronavírus, mint a dezinformáció eszköze - kontra ZállatorvosFEL

Az amerikai hatóságok közlése szerint több ezer, Oroszországhoz köthető közösségimédia-fiókon keresztül indult koordinált dezinformációs kampány a koronavírussal kapcsolatban.
A kamuprofilok kezelői különféle összeesküvés-elméleteket terjesztettek arról, hogy valójában az Egyesült Államok fejlesztette ki a koronavírust, így próbálva rontani az amerikaiak megítélésén. Az álhíreket a Twitteren, a Facebookon és Instagram platformokon is terjesztették, és ezúttal nem robotok, hanem hús-vér felhasználók álltak mögöttük.
A terjesztett teóriák szerint az USA gazdasági háborúban áll Kínával, ezért a CIA kifejlesztette a koronavírust, amit aztán biológiai fegyverként bevetett az ország ellen. A Guardian szerint ez a feltevés nagyban hasonlít ahhoz, amikor az 1980-as években azt terjesztette a KGB, hogy a HIV-et valójában az amerikaiak készítették. (24.hu)
- Ha a témáról ismeretterjesztő szinten - humorral, de tárgyilagosan - szeretnél hallani, katt a Zállatorvosra link . (MG)
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Több mint 23.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
700 fő

Olvasói létszám:
kb. 1000 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu