Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2019/10., márc. 6.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

Hírek

Nem leszel nyerő, ha csak a saját kultúrafelfogásod szerint gondolkodsz
Legforróbb könyvtárszakmai témák 2019-re - hasznos újabb témák
Görgők a hatékony rendezvényszervezéshez
Megkérdeztük: Mi a könyvtárunk legnagyobb problémája?
Nem felesleg, inkább luxus lehet az ember a robotok korában - várható változások és igények
Könyvtár az okos városban
Hiány van iskolai könyvtárosokból - új, speciális gyors diplomát adnak ki számukra (olvasóink szavazatára)
A kritikus / kritikai olvasás területei 60. - Iskolai lenevelés a kritikus gondolkodásról
Te is kiállhatsz véleményeddel, ha jogszerűen teszed
Új típusú közigazgatási menedzsment és a könyvtárak: sikertörténet vagy puszta ürügy a megszorításra?
Kérdés Káslerhez: hogyan kívánja rendezni a kormány az OSZK-ban dolgozók helyzetét?
Sportolókkal építi márkáját a székesfehérvári közkönyvtár - kompenzálnak a sportolók?
Kommunikációs nyitás: könyvrendelés és kötelezők a felsőoktatásban - oktatói szemszög
Erősít a Könyvtári Intézet a könyvtárosi igény szerinti referálás útján
Veszíts el - Szlovákiában
Folyamatosan digitalizálnak ez egri Főegyházmegyei Könyvtárban
Nagyvonalú könyvtár született Tilburgben - vasútállomásból
Az USA könyvkönyvtáraink története - infografikán
Beszántja a kormány a kulturális közfoglalkoztatást?
Márkát épít a buszmegálló-könyvtár
A könyvtárral való egyeztetés nélkül Nyirő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat

Analógiák

Egyre több könyvtár keres munkatársakat - de megbecsülik-e a meglévőket?
Előfordul-e, hogy a könyvtároshallgató órai munkája tényező lesz egy könyvtárban?
Ha azt akarod, hogy a terveket befogadják az emberek, biztosítsd a helytulajdonlási élményt

Praktikus

A telefonos fotózás eltúlzása az emlékeket és a személyiségét is torzíthatja
Okosvilágítás a könyvtárban - különböző hangulatokra, mozgásra és hangra

Kisszínes

Újra divatba jött a papírtérkép - pláne, ha az utazó igényére szabott

Információforrások

Ezt is teheti a könyvtár a közegészség ügyéért
Neokohn néven új hírportál indult


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Nem leszel nyerő, ha csak a saját kultúrafelfogásod szerint gondolkodszFEL

... derült ki Pavluska Valéria előadásából (Az én könyvtáram, 2019. jan. 30., korábbi anyagaink ugyaninnen: link és ...)
A fókuszcsoportos viták főbb eredményei megerősítik a személyes megkérdezés szignifikáns generációs különbségeit
- A fiatalok és a középkorúak inkább a szórakoztatásban látják a kultúra fontosságát, az idősebbek inkább a sokféleségben és az ún. klasszikus műfajokban
- Az idősebbek elsősorban az olvasottságot, a lexikális ismereteket tekintik a műveltség alapjának, a fiatalabbak ebben szkeptikusak
- A fiatalok kulturális érdeklődése egysíkúbb, az idősebbekre jellemzőbb a mindenevőség
- A fiataloknak inkább a baráti kapcsolatok, a középkorúaknak a család szempontjából fontos a kultúra
- A fiatalok kevésbé vonzódnak a magaskultúra műfajaihoz, az idősebbek erős kritikával szólnak a populáris kultúráról - a kulturális érdeklődés kapcsán a fiatalok többször utalnak a szórakoztató jellegű, az idősebbek a klasszikus műfajokra
- A kulturális érdeklődés kialakulásában, változásában a fiatalok és a középkorúak fontos szerepet tulajdonítanak a baráti társaságnak, a munkahelynek is
- Az életkor előre haladtával az érdeklődés elmozdul a klasszikusabb műfajok irányába, csökken a korábban kedvelt szórakoztató műfajok aránya
- Az idősebbek inkább az internet kiegészítő szolgáltatásait hasznosítják (jegyvásárlás, információkeresés), a fiatalabbak szívesen fogyasztanak online kulturális tartalmat is.


Legforróbb könyvtárszakmai témák 2019-re - hasznos újabb témákFEL

El tudsz-e képzelni olyan
- könyvtárat, mely nem azt kínálja, amit a könyvtárosok tartanak fontosnak, hanem amit a használók
- olyan könyvtári lapokat, amelyekben a szakma érdeklődését kifejező tartalmak jelennek meg, nem a közlők számára fontosnak gondoltak
- olyan szakmai rendezvényeket, melyeken nem a rendezők elképzelései, hanem a résztvevők számára forró témák jelennek meg?
Ha ilyenekkel találkozol, akkor azok a széltében-hosszában hangoztatott marketingorientáció és tényleg működő minőségirányítás bizonyítékai.
A néhány hete Katalisten feltett kérdésünkre - melyek a magyar könyvtárügy legforróbb szakmai kérdései - Horváth Sándor Domonkostól is kaptunk választ. Javaslatai:
- A teljesítmények tényleges összehasonlíthatósága
- A fejlesztési irányok konszenzuális kijelölése
- A támogatások, forrásallokáció átlátható és világos elvei
- A szakmai "megmondóemberek" legitimáltsága
- A különféle népszerűsítő projektek hatékonyságának mérése
- A könyvtár és az irodalmi élet kapcsolata
- A könyvtár és a tudomány kapcsolata
- A könyvtár és az állam (helyi önkormányzat) kapcsolata.
Ha e témák (és a korábban vázoltak) kerülnek elő a szakmai tanácskozásokon, elég valószínű, hogy nagy figyelmet kapnak, és hasznos diskurzusok kerekednek ki belőlük.
A korábban kapott válaszok: link és link . (MG)

Hírforrás: KIT-összeállítás
2019. március 06.
Régebbi hírforrás(ok): Könyvtári Nemzeti Tabu Adatbázis -- béta változat (KNTA) link

Görgők a hatékony rendezvényszervezéshezFEL

Egyre több a könyvtári rendezvény, ám sok könyvtárosnak okoz gondot, hogy nehezen tud a rendezvény méretéhez megfelelő teret biztosítani. Pedig önmagában is hatékony marketing, ha a rendezvény a meghívottak számának megfelelően van méretezve: elmondható, hogy pl. "zsúfolásig megtelt a könyvtári helyiség". Van olyan könyvtár is, ahol tervezési átgondolatlanság miatt csak robbantásos eljárással lehet a bútorokat elmozdítani - ami bizony bevételkieséssel és erkölcsi elavulással is jár.
A KIT-ben többször közöltünk híreket görgős link , vagy egyéb link módon könnyen áthelyezhető bútorzatról. Most a muraszombati közkönyvtár gördíthető bútorait mutatjuk be. Található közöttük növénytartó, könyvek bemutatását szolgáló bútor, és kiállítási paraván is. Látható, hogy a görgők fixálhatók is. A fotókat ld.: link (MG)

Hírforrás: KIT-információ
2019. március 06.
Régebbi hírforrás(ok): Hogyan lehet felrobbantani a könyvespolcokat? link Bevételszerző könyvtári terek -- ha úgy tervezzük őket link

Megkérdeztük: Mi a könyvtárunk legnagyobb problémája?FEL

Könyvtárunk legnagyobb problémája... - Ez volt kérdésünk apropója a múlt héten. A nem reprezentatív kiegészítések megoszlása:
16 - a gyenge szakmaiság
7 - a reményvesztettség
22 - az elégtelen finanszírozás
4 - egyéb, megírom: kit@gmconsulting.hu
A kapott két szöveges válasz:
1. ... Az hogy még mindig nem sikerült rendezni a közalkalmazotti bértáblát!!! (Méltatlanul keveset keresünk diplomával és ebből fakad leginkább az elkeseredettség, napi megélhetési gondokkal küzd sok kollégám. Fizetési előlegekből is hitelekből/személyi kölcsönökből tartják fent magukat és családjukat rengetegen környezetemben az én tudomásom szerint. Szomorú, mélységesen szomorú még mindig... Az is előfordult már hogy egyik kolléga a másiktól kért hó végén pénzt kölcsön fizetésig! (egy Dunántúli könyvtár munkatársa)
2. A személyes kapcsolatok - könyvtáros - olvasó hiánya, kioktató stílus; érzéketlenség a fogyatékosságra (látás, hallás, mozgás, stb.), önkritika hiánya, nyelvtudás!
Könyvtárak: sok munkatárs mellett, kevés nyitva tartás. (Sajnos még a Vörösmarty Mihály Könyvtárban is! A lakosság 8 %-a a beiratkozott olvasó - nem személyeskedés, megnéztem.)
A térítések, büntetések! Olvasójegy pótlásáért pénz kérni?! Több könyvtárnál olvastam. Miért? - A gépi felszólítás hangneme udvarias, de rideg. - A könyvtárosok azt használnák ki, amit Horváth Tibor, Papp Pista, stb. tanítottak: irodalomkutatást, logikai összefüggések keresését az olvasói kérdésekben, stb. - Legyenek megértők, tapintatosak és "olvasó-szeretők". Néha nem, könnyű... Én is tapasztaltam. (egy nyugalmazott felsőoktatási könyvtári vezető)

- A kérdést először 2013-ban tettük fel, ezért van mód az arányok változásának figyelemmel kísérésére. A diagram: link . Leolvasható belőle, hogy nagyobb elvárás lett a szakmaiság - több, mint duplájára nőtt! -, és kisebb az anyagiak miatti aggodalom. (MG)

Hírforrás: KIT-információ
2019. március 06.

Nem felesleg, inkább luxus lehet az ember a robotok korában - várható változások és igényekFEL

Félünk a robotoktól, pedig a közeljövőben még a korábbiaknál is nagyobb szükség lesz a jól képzett emberi munkaerőre. Egyelőre nekünk kell alkalmazkodni, de radikális léptékű fejlődés vesz minket körül, és a robotizáció számos kérdést felvet a vállalatok és a fogyasztók számára is.
A digitalizáció megjelenése óta ismét gyakori beszédtémává vált az ipari forradalom során már problémát okozó konfliktus az emberek és a gépek között. Napjainkban rendszeresen olvashatunk hurráoptimista és apokaliptikus jövőképeket is az emberiség és a gépek, a mesterséges intelligencia vagy éppen a robotok közös világképéről. Legfrissebb tanulmányában, a World Development Report 2019-ben a Világbank is állást foglalt azzal kapcsolatban, hányadán állnak egymással az emberek és a gépek manapság, és hogy mi lehet a közeljövőben.
A szerzők álláspontja az, hogy a robotok egyelőre nem veszik el a munkánkat, de három kiemelkedő trendet vázoltak fel:
- egyre nagyobb az igény a fejlett érzelmi intelligenciára és a kognitív készségekre
- egyre inkább visszaszorulnak az ismétlődő feladatokat tartalmazó munkakörök
- egyre több olyan dolgozóra van szükség, aki különböző szaktudásokat is képes kombinálni.


Könyvtár az okos városbanFEL

A könyvtár, mint közösségi tér és a kutatások információs bázisa, központi szerepet kell, hogy betöltsön ebben a kutatáscsoportban. A könyvtárak szerepének vizsgálata során egyértelművé vált, hogy ezek az információs központok mindig jelentős szerepet játszottak a közösségi kommunikáció megteremtésében és formálásában, elősegítették a társadalom fejlődését.
Napjainkra felmerült az az igény, hogy az okosprojektekkel illetve okosprojektek vizsgálatával foglalkozó intézetek és intézmények tudásanyagát egyetlen konszolidált adatbázisba integráljuk. Az elgondolással Kirchhoff T, Marty P, és Hedstrom M. foglalkozott. Mindnyájan a tudás nemzeti adatbázisának létrehozását vizsgálták, a megváltozott információ-technológiai környezetben.
Adatbázis portálok, tudásplatform - A külföldi projektek lényege, hogy összefoglaló portálok létrehozását, tervezését és szervezését valósítják meg. Ezek a kiinduló weboldalak egységes elérést és egységesített keresési formát biztosítanak a múzeumok, levéltárak és könyvtárak anyagaihoz. A tudásplatform minden segítséged megad ahhoz, hogy a fejlődés különböző területein elérhető legyen az "okos" irány. (Reblog)
- A Pest megyei Monoron már elindult az az okosváros pilotprojekt, amelynek sikere az egész ország képét átrajzolhatja. Intelligens köztéri mosdók, a gyerek iskolalátogatásáról sms-t kapó szülők, okospadok és -zebrák is színesítik a terveket.
Tervezik még azt is, hogy az e-személyazonosító igazolvány egyfajta városkártyaként is szolgáljon. A fejlesztés megvalósulása után ezzel lehetne igénybe venni többek közt a szociális támogatásokat, vagy akár az egyéb szolgáltatásokat (például uszoda, könyvtár) is.
A városkártya rendszer bevezetése sem az e-személyi igazolvány helyi városkártyaként történő kiadásával, mobil tárcaként való alkalmazásának biztosításával ér véget, hanem ki kell építeni egy helyi kedvezmény-rendszert, elfogadó hálózatot és azt folyamatosan kezelni, menedzselni is kell - magyarázta a városvezető. (Napi)


Hiány van iskolai könyvtárosokból - új, speciális gyors diplomát adnak ki számukra (olvasóink szavazatára)FEL

A Wayne State University újfajta, kísérleti iskolai könyvtáros diplomát ajánl. Ezzel próbálja pótolni az államban kialakult szükséghelyzetet. A ditroiti egyetem a hagyományos 36 kredites mesterképzés teljesítési kritériumát 15-re csökkentette. A képzést továbbra is az Információtudományi központ végzi. Megtanítja a legfontosabb mediaszakértői készségeket. Tehát ésszerűen rövidíti le a teljes programot. Az első diákok nyáron kezdik el a tanulmányaikat. A programra június 25-ig regisztrálhatnak.
A csökkentett könyvtári médiát tartalmazó kísérleti diplomát a Michigani Oktatási Hivatal 2017-es döntése teszi lehetővé. Az államban ugyanis az iskolai könyvtárosok hiánya már akkor világossá vált. Az iskola tudományos munkatársa szerint sokaknak már eleve van mesterdiplomája, ezért a teljes program kevésbé volt vonzó a számukra. Csak Michigan állami iskoláinak 8 százalékában van legalább egy teljes állású könyvtáros. Néhány iskolában egyáltalán nincs könyvtáros. Az állam ezért igyekszik a könyvtáros munkát újra előtérbe helyezni. Az iskolai könyvtárosok megléte a diákok sikerességének egyik mutatója Michiganban.
A Wayne-i egyetem új mesterprogramja tartalmazza majd az iskolai könyvtáros médiaprogramot, a tanári és tanácsadói médiaspecialista képzést, a gyakorlatot, egy választható irodalmi szükségletet elemző képzést és egy választható technológiai órát. Mindegyik tárgy 3 kredites. Egy kreditóra értéke 763 dollár. Ugyanúgy mint más mesterképzéseken. A képzésre 30-40 hallgató jelentkezett. 15 hallgatót már besoroltak az első szemeszterre. További 90 pedig már érdeklődött iránta. (ref.: Habók Lilla)


A kritikus / kritikai olvasás területei 60. - Iskolai lenevelés a kritikus gondolkodásrólFEL

A múlt héten történt, hogy egy harmadikos kissrác eggyel rosszabb jegyet kapott nyelvtanból, mint kaphatott volna, mert a rézedény szót két szóban, külön írta le, és ezt még tetézte azzal, hogy indoklásként azzal állt elő, hogy a réz szerinte melléknév, hiszen annak a dolognak egy tulajdonságát jelöli, amire az utána álló főnév utal.
Az eseménynek különösebb következménye a gyerek rosszabb jegyén kívül nem volt. Ráadásul feltételezhetjük, hogy ilyen incidensek nap mint nap megtörténnek hazánkban, anélkül, hogy a gyerekeken és ritkán a szüleiken kívül bárki felháborodna rajtuk. Nincsenek emiatt sztrájkok, tüntetések, nincs polgári engedetlenségi mozgalom, semmi. Pedig mi történt? A gyerek alaposan végiggondolta az előtte álló problémát, kitalált egy megoldást, amit alapos indoklással alá is tudott támasztani. És ahelyett, hogy ezért megdicsérték volna, szankciót foganatosítottak vele szemben, azon az alapon, hogy a tankönyvben szereplő, amúgy messze nem ilyen alaposan alátámasztott dogmát nem tette magáévá, és nem böfögte vissza változatlan, gondolatilag zavaros formában.
A gyerek egyetlen dolga, hogy engedelmeskedjen? - Lehet, hogy túlzásnak tűnik, hogy sztrájkokat, tüntetéseket és hasonlókat hiányolok ezzel kapcsolatban, de ha belegondolunk, hogy amikor az ilyen események nagy tömegben fordulnak elő, naponta gyerekek százezreivel történik meg, akkor fel kell ismernünk, hogy itt nem egyszerűen az egyes gyerekek elmarasztalásával van a baj, hanem azzal, hogy ennek az egész társadalomra nézve hosszú távon is katasztrofális hatása van. Nem, nem túlzom el a dolgot. A társadalom egész működése, a demagógiával szembeni ellenállóképessége, alkotó ereje és még sok minden szorosan összefügg azzal, hogy a józan, úgynevezett kritikai gondolkodást fejlesztjük-e, jutalmazzuk-e, vagy épp ellenkezőleg, azt büntetjük, és gyerekkoruktól kezdve arra ösztönözzük az embereket, hogy bármit, amit valamilyen "magas helyről", hatalmi helyzetből (pl. tankönyvből) kapnak, fogadjanak el gondolkodás nélkül, hogy csak az a dolguk, hogy engedelmeskedjenek.


Te is kiállhatsz véleményeddel, ha jogszerűen teszedFEL

Több milliós kártérítést ítéltek meg Szert Boglárkának, akit a véleménye miatt rúgtak ki az Antall József Tudásközponttól
A közpénzből működő Antall József Tudásközpontnak 5,6 millió forint kártérítést kell fizetnie Szert Boglárkának, akit azért rúgtak ki az intézménytől 2017-ben, mert kiállt egy munkatársa mellett, akit felelősségre akartak vonni, amiért lájkolta a Momentum olimpia elleni aláírásgyűjtéséről szóló posztokat Facebookon. Az intézménynek a perköltséget is meg kell fizetnie.
Szert Boglárka azért indította, mert szerinte megtorlásként bocsátották el. Szert elmondása szerint a fiatal munkatársát, egy huszonéves nőt azzal vonta felelősségre Antall Péter, az AJTK vezetője, hogy "gyere, Editke, megpofozgatlak, mit csináltál tegnap?". Mindezt azért, mert a nő szimpátiáját fejezte ki az olimpiaellenes mozgalommal. Antall József miniszterelnök fia, az intézményt vezető Antall Péter egy zárt csoportban külön felhívta a munkatársak figyelmét, hogy ne lájkoljanak olyan posztokat, amik az olimpiát támadják, hiszen a Miniszterelnökségtől kapják a pénzt.


Új típusú közigazgatási menedzsment és a könyvtárak: sikertörténet vagy puszta ürügy a megszorításra?FEL

Az új közigazgatási menedzsment modellje (new public management, NPM) az 1980-as évek óta - Európa egyes részein az 1990-es évek óta - megjelent a közintézményekben, beleértve a könyvtárakat is. Azóta szükség van stratégiaalkotásra, költségvetés-készítésre, a költségek és tevékenységek elszámolására és teljesítményértékelésre a könyvtár munkafolyamatainak, költségeinek és tevékenységeinek más könyvtárakéival való összehasonlítása érdekében. Az NPM egyik alapvetése, hogy az intézmények működésére való összpontosítás helyett a hangsúly átkerül a termékorientáltságra, a könyvtári szolgáltatások minőségének javítására, a kimeneti irányultság kialakítására, a piac- és ügyfélközpontú cselekvésre. Szükség volt továbbá a bürokratikusan és hierarchikusan működő szervezetek átállására egy modernebb, rugalmasabb és áramvonalasabb vezetési formára. A cikk ezeket a kérdéseket kívánja körüljárni.
A tanulmány első felének célja, hogy bemutassa az NPM alapelveit, megvalósulásukat a könyvtárakban, illetve azt, hogyan kell a könyvtáraknak kezelniük az állandóan szűkre szabott költségvetéseket és a bezárás kockázatát (különösen a "megszorítások korában"); a második rész pedig azt ismerteti, hogyan tudta az NPM megközelítésével javítani szolgáltatásait a Kelet-finnországi Egyetem (UEF) könyvtára.
Sok könyvtár kénytelen szembenézni egyfelől komoly pénzügyi forráselvonással, másfelől az elhanyagolt állami infrastruktúrába való (újdonsült) befektetés felmerülő igényével. Ezzel egyidőben modern könyvtári szolgáltatásokat kell kialakítaniuk. Ennek következtében szükség van a hatékony működésre, amit a nagy költségvetési megszorítások kényszerítenek ki. Emellett sok könyvtár be is zárt az NPM elveinek bevezetése óta.
A cikk leírja az UEF átszervezése kapcsán használt NPM eszközöket, és felvázolja ennek a modern menedzsmentnek a kimenetelét. (Új típusú közigazgatási menedzsment és a könyvtárak: sikertörténet vagy puszta ürügy a megszorításra?; sajnos csak autoref.)


Kérdés Káslerhez: hogyan kívánja rendezni a kormány az OSZK-ban dolgozók helyzetét?FEL

Szabó Szabolcs független képviselő írásbeli választ igénylő kérdése Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszteréhez: Az Országos Széchényi Könyvtár dolgozóinak kétharmada diplomás minimálbérre van bejelentve, sorozatosak a belső konfliktusok, hatalmas hiányról, akadozó szolgáltatásokról, nem működő infrastruktúráról számol be a sajtó és a dolgozók is. Legutóbb, 2019. február 14-én minden előzetes értesítés nélkül két napra egyszerűen bezárt a nemzeti könyvtár, és a munkatársakat hazaküldték. A Budai Vár felújítása miatt súlyos zajártalmat szenvednek el mind a könyvtárba járók, mind az ott dolgozók, az azbeszttel szennyezett szolgáltatói helyek kérdése pedig máig megoldatlan. A Hauszmann-terv szerint hamarosan megszűnnek az olvasótermek a könyvtárban. A Piliscsabára tervezett külső raktár megépítése évtizedek óta csak álom, miközben a meglévők beteltek. ...
A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy a könyvtár 2016-ban már olyan helyzetbe került az alulfinanszírozottságnak köszönhetően, hogy 2016-ban közel 10 milliárd forintos állami támogatást kapott. Az azonban a mai napig nem derült ki, hogy mire költötték ezt az összeget. Az éves szinten 1,5 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező intézmény a mai napig 600 milliós adósságot görget maga előtt. ...
- Mikorra tervezi a kormány, hogy a nemzet könyvtárában dolgozó közalkalmazottak ugyanolyan köztisztviselők legyenek, mint kollégáik, akik az Országgyűlés Könyvtárában dolgoznak?
- Fodor Gergely, a Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházások miniszteri biztosa nem régiben "próbaprojekt"-nek nevezte a Széchényi Könyvtárat és a Budapesti Történeti Múzeumot összekötő Szent István-terem újraépítését. Konkrétan mit kell érteni "próbaprojekt" alatt?
- A "próbaprojekt" kapcsán az ott dolgozók és az oda látogatók közül senki nem akar kísérleti nyúlként részt venni a felújításban. Így az egyik legfontosabb kérdés, hogy az azbeszttel szennyezett olvasói terek és dolgozói helyiségek tisztítása mikor fejeződik be?
- Tervezik-e a felújítási munkálatok idejére a könyvtár bezárását, s ha igen akkor az ott dolgozók munkaviszonya miként alakul, esetleg kényszerszabadságra küldik-e őket? Történt-e ezzel kapcsolatban valamilyen egyeztetés az intézmény vezetőivel?


Sportolókkal építi márkáját a székesfehérvári közkönyvtár - kompenzálnak a sportolók?FEL

Az Alba Fehérvár kosárlabdázói és az Alba Fehérvár KC kézilabdázói könyvtári tagként igyekeznek meghozni a fiatalok kedvét az olvasáshoz.
Az okoskütyük és mobiltelefonok térnyerésével jelentősen visszaesett az olvasási kedv, legalábbis a hagyományos, jellegzetes papírillatával rabul ejtő könyveknél. A hazai könyvtárak ezen a negatív tendencián szeretnének változtatni, méghozzá különleges akcióval: neves sportolók segítségével igyekeznek felhívni a fiatalok figyelmét a könyvek lapozgatásának szépségére, az olvasás örömére.
Nincs ez másként Székesfehérváron sem, a Vörösmarty Mihály Könyvtár meghívásának eleget téve, az Alba Fehérvár KC női kézilabda csapatából Temes Bernadett és Györkös Rebeka, az Alba Fehérvár kosárlabdázóitól pedig Peringer Balázs és Lóránt Péter lett aktív könyvtári tag. Az intézmény gazdag gyűjteményében mindenki megtalálhatja a kedvére való olvasmányt, nem volt ez másként a fehérvári sportolók esetében sem.
A fiatal játékos kérdésünkre elárulta, neki melyik a kedvenc olvasmánya.
- Szeretem a könyveket, de sajnos nagyon kevés időm van az olvasásra. Viszont azokról a témákról, amelyek jobban érdekelnek, szívesen olvasok, akár több könyvet is. Most épp a táplálkozással kapcsolatos írások vannak soron, jó párat elolvastam az elmúlt időszakban. Iskolásként nem szerettem a kötelező olvasmányokat, de Jókai Mór klasszikusa, az Aranyember nagyon megfogott, úgy éreztem, abszolút tudok azonosulni Tímár Mihály személyiségével, a mai napig meghatározó élmény számomra az ő karaktere és maga a regény is.

Régebbi hírforrás(ok): Könyvtárban is eredményes lehet a McDonald's-promóció link

Kommunikációs nyitás: könyvrendelés és kötelezők a felsőoktatásban - oktatói szemszögFEL

A hatékony dokumentumbeszerzést számos dolog akadályozza a felsőoktatásban, többek között a kommunikációs kultúra különbségei, főleg az egyetemi oktatók és a könyvtárosok között. A szakirodalom ezt aszimmetrikus különbségnek nevezi: míg a könyvtárosok tisztában vannak az oktatók munkájával és igyekeznek együttműködni velük a gyűjtemény fejlesztése és a hallgatók kiszolgálása érdekében, addig az oktatók nem ismerik a könyvtárosok munkáját és nem is keresik velük a kapcsolatot; vagyis nincs a felek között megfelelő kommunikáció és együttműködés. Veszélyes lehet az is, ha valamelyik befolyásos oktató miatt bizonyos kutatási és oktatási anyagok beszerzése kibillenti arányosságából a gyűjteményt.
Ezért is indult egy projekt a Northamptoni Egyetem könyvtárában link a könyvrendelési folyamat jelenlegi gyakorlatának a feltárására.
Kiderült: az egyetemi könyvtár és az oktatók közötti kommunikáció nem felhőtlen, és megerősítést nyert, hogy fennáll köztük az aszimmetrikus különbség. Fény derült az oktatók félelmére is, melyet az elektronikus rendszerek térnyerése miatt éreznek attól tartva, hogy a források ilyetén tálalása, a hallgatók "szájába rágása" elmélyíti a "kutatás nélküli kutatás" gyakorlatát. Az elektronikus formátumok népszerűsítése a nyomtatottal szemben érdekesen hatott az oktatók és a könyvtárosok közötti dinamikára: az oktatók e-könyveket támogató vagy elutasító hozzáállása befolyásolta a könyvtárral folytatott interakciót és az egyik vagy másik formátum választását. Az is kiderült, hogy a könyvtárosok és az oktatók órarendjei összeegyeztethetetlenek. E tényezők ismeretében megoldást kell találni a két fél kommunikációjának és a rendelés folyamatának a javítására. Az egyetemi hallgatóknak nyújtott oktatáson és a könyvtár szolgáltatásain egyaránt javítani kell. (Nyitás a kommunikációban: könyvrendelés és kötelező irodalom a felsőoktatásban - az oktatók szemszögéből; ref.: Murányi L.)


Erősít a Könyvtári Intézet a könyvtárosi igény szerinti referálás útjánFEL

A Könyvtári Intézetben elérhető külföldi szakfolyóiratokból a Könyvtártudományi Szakkönyvtár régóta válogat cikkeket, tanulmányokat referálásra. A tételek egy része referátumként, másik része autoreferátumként (absztraktfordításként) jelenik meg a Könyvtári Figyelő külföldi folyóirat-figyelő rovatában, illetve a Humanus adatbázisban link . Emellett az adatbázisban a cikkek egy szélesebb merítéséről címleírás, címfordítás és tartalmi feltárás (tárgyszavakkal ellátás) is készül. Újdonság, fogalmazott Fehér Miklós a KIT-nek, hogy ez utóbbi tételek esetében egy ehhez hasonló oldalon: link . rövidesen utólagosan is lehet majd kérni a referálást. Ezekhez a honlapunkon megjelenő híradásokhoz mostantól oda fogjuk írni, hogy lehetőség van javaslattételre, hogy a felsorolt cikkek közül melyek kerüljenek be a Könyvtári Figyelő következő lapszámába referálva. Azaz az olvasó is szerkesztheti a lapot, bárha csak nagyon kicsi részleteiben, de mégis. Az ilyen módon "utólag" elkészült referátumok a Könyvtári Figyelő következő számában jelennek meg, illetve a Humanus adatbázisban lesznek hozzáférhetőek.


Veszíts el - SzlovákiábanFEL

Jubileumi, 20. évfolyamába érkezett a Szlovákia Könyvtárak Hete országos méretű rendezvénysorozat, amelyet idén március 4. és 8. között tartanak. Az alapvető cél két évtizede nem változott: különböző programok által láttatni, ismertebbé tenni a könyvtárakat. Komáromban a Nyitra megyei fenntartású Szinnyei József Könyvtár link , valamint a Selye János Egyetem Könyvtára link is csatlakozott a rendezvénysorozathoz.
Érdekesnek ígérkezik Szinnyei József Könyvtár által kezdeményezett, elveszett könyvek utáni nyomozás. "A város különböző pontjai, főleg azokon a helyeken, ahol rendszeresen sok ember megfordul, a jövő hét folyamán előre megjelölt könyveket helyezünk el - árulta el érdeklődésünkre Eva Gendiarová, a könyvtár munkatársa. - Aki ilyen könyvre bukkan, minden további instrukciót megtalál a könyvbe ragasztott tájékoztatón, és ha jelentkezik nálunk, jutalma nem marad el." Első körben negyven könyvet - fele-fele arányban magyar és szlovák nyelvűt, gyermekeknek és felnőtteknek szólót - rejtenek el, de ha gyorsan gazdára találnak, továbbiakat is kihelyeznek. Érdemes lesz a jövő héten nyilvános helyeken olvasni, mert akit olvasáson kap könyvtári őrjárat, szintén jutalomban részesül. További akciójuk, hogy minden új olvasó egy évre szóló ingyenes könyvtári tagságban részesül. Az érdeklődők ezenkívül betekintést nyerhetnek a könyvtár egyes részlegeinek kulisszatitkaiba, megismerkedhetnek az intézmény történetével és kiállítják krónikáikat is. A hét minden napjára jut program: közös meseolvasás, mesevár, vetélkedő, kisszínház, de Soltész Árpád oknyomozó újságíróval is találkozhatnak az olvasók. A részletes program a könyvtár honlapján (link található.
A Selye János Egyetem Könyvtárában ugyancsak lehetőség lesz ingyenes beiratkozásra, elengedik a késedelmi díjat, de kiveszik a részüket a könyves őrjáratból és lesz könyvtári vetélkedő is. Március 5-én, kedden 17 órától pedig a Szlovákiai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségével közösen szerveznek beszélgetést egykori selyés hallgatókkal, akik ma már sikeres vállalkozók.

Hírforrás: Új Szó
2019. március 06.

Folyamatosan digitalizálnak ez egri Főegyházmegyei KönyvtárbanFEL

A ma is nyilvános, XVIII. században alapított könyvtár legkisebb tétele egy 3,5-ször 3,5 milliméteres, hétnyelvű Miatyánk. Az egri Főegyházmegyei Könyvtárba link nyert bebocsátást a Heol riportírója, az ott található könyvkülönlegességekről pedig részletes cikkben számolt be.
A meglepően hideg és sötét könyvtárban a könyvrégiségek a legfontosabbak, ezért minden körülményt ezek megőrzése érdekében konzerválnak, a terem egyfajta "klímadobozként" működik, ez 1793 óta bevált, amikor is Eszterházy Károly püspök a könyvtárat alapította, egy tervezett egyetem támaszaként. A püspök által létrehozott gyűjtemény - amit a gyönyörű bútorzat mellett egy trienti zsinatot ábrázoló Kracker János Lukács-freskó díszít - 20-22 ezer kötettel indult, több mint 30 nyelven.
Ma az állomány 170 ezres, van benne 36 középkori kódex, 100 XV. századi ősnyomtatvány. A legrégebbi könyv XI. századi, a Biblia pedig 105 nyelven található meg. A legkisebb kiadvány 3,5-ször 3,5 milliméteres, és a Miatyánkot tartalmazza hét nyelven. A könyvtár a kezdetek óta nyilvános, nyolc munkatárs dolgozik itt. Folyamatosan digitalizálják is az őrzött kiadványokat, elsősorban a különösen fontosakat, értékeseket.


Nagyvonalú könyvtár született Tilburgben - vasútállomásbólFEL

Ahol korábban mozdonyok parkoltak, ott most könyvek, munkaállomások és közösségi terek találhatók. A Civic Architects építészei zseniálisan értelmezték újra a rendelkezésre álló teret.
A LocHal névre keresztelt új közkönyvtár link Tilburg városában található, konkrétan egy hatalmas, 15 méteres belmagassággal rendelkező vasútállomásból alakították ki. Az ipari épület acélszerkezetének nagy részét meghagyták, beleértve a magas ablakokat és a szegecselt oszlopokat is.
A meglévő szerkezetet új, fekete acélból, betonból, üvegből és tölgyből készült elemekkel egészítették ki, valamint egy sor hatalmas, az igényeknek megfelelően mozgatható textilfüggönnyel, amelyek segítségével ideiglenesen több kisebb zónára lehet osztani a belső teret.
A múlt hónapban nyílt könyvtárban nemcsak olvasgatni lehet, akár közösségi irodaként, többfunkciós központként is funkcionálhat és persze különböző eseményeknek is otthont ad majd. Belépés után egy fedett csarnok fogadja a látogatót, ahol nyilvános olvasóasztalok, egy kiállítási tér, illetve egy kávézó található.


Az USA könyvkönyvtáraink története - infografikánFEL

A szavazópolgárok 70%-a járt könyvtárban az előző évben, kezdve a millenium környékén születettekkel, akik a könyvtárhasználók legnépesebb tábora. 10-ből 8 ember vallja, hogy a közkönyvtár segít nekik hiteles és megbízható információhoz jutniuk. - Ez is olvasható azon a szalagszerű infografikán, amelyet a CityLab portál vizuális történetmesélője, Ariel Aberg-Riger osztott meg az USA közkönyvtárainak történetéről s hogy hogyan szolgálnak mindenkit, akiknek arra szükségük van.


Beszántja a kormány a kulturális közfoglalkoztatást? FEL

Az Azonnali úgy értesült, hogy nem hosszabbították meg a kulturális közfoglalkoztatottak, csütörtökön lejáró szerződéseit a Magyar Nemzeti Múzeumnál és az Országos Széchényi Könyvtárnál. Ők azok a közmunkások, akik nem mondjuk havat lapátolnak, hanem dokumentumokat digitalizálnak minimálbérnél kevesebb fizetésért. Magyarázat egyelőre nincs: több ezer ember munkahelye szűnhet meg egyik napról a másikra.
Nem hosszabbította meg a kulturális közfoglalkoztatásban dolgozók szerződéseit a Belügyminisztérium a Magyar Nemzeti Múzeumban - derült Kucsera Sándor muzeológus Facebook-posztjából. Az Azonnali ennek nyomán körbekérdezve úgy értesült, hogy ugyanez a helyzet az Országos Széchényi Könyvtárban is.
A kulturális közfoglalkoztatási programot 2013-ban indította a kormány diplomások, illetve érettségizettek számára. Az ilyen formában dolgozó emberek tulajdonképpen a minimálbérnél kevesebb pénzért láttak el teljes állásnak megfelelő feladatokat. Az is előfordult több esetben, hogy egy könyvtárost kirúgtak a munkahelyéről azért, hogy aztán közmunkásként vegyék vissza.


Márkát épít a buszmegálló-könyvtárFEL

Koncertet szerveznek a közeli kocsmában Cserépfalu buszmegálló-könyvtárának barátai. A meghívott Balaton zenekar a közeli presszóban fog fellépni. Saját nóták mellett Cseh Tamás, Neurotic, Spions, Trabant, Európa Kiadó dalok is szólnak a presszóban, és Ady Endre versei is hallhatók lesznek.
Nem ez az első kulturális rendezvény a közösség szervezésében: jópár éve versmaratont sétáltak le a faluban, megcsinálták a Cserépfalvi buszmegálló-könyvtárat, helytörténeti kutatásokat végeznek és rendszertelenül történészeket és irodalmárokat hívnak előadni link a presszóba. Többek között Petőfiról, a Hynmnusról, Mátyás könyvtáráról és mohácsi csatáról is hallhattak már mondatokat az érdeklődők. A koncert másnapján séta lesz az 1944-ben elhurcolt zsidóság emlékére.

Hírforrás: KIT-információ
2019. március 06.
Régebbi hírforrás(ok): Cserépfalu KIT-ben: link

A könyvtárral való egyeztetés nélkül Nyirő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat FEL

Noha módosító javaslatként Kányádi Sándor neve is felmerült, végül Nyirő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat az önkormányzati képviselők csütörtöki ülésükön. A székelyudvarhelyi városi könyvtár.
Meglepően nagy vitát generált a városi könyvtár elnevezéséről szóló határozattervezet a képviselő-testület e havi ülésén. A helyzet azért is érdekes, mert a városatyák ezt már egy tavaly március 15-i ülésen elvi szavazással jóváhagyták. Orbán Árpád alpolgármester mutatta be az MPP-EMNP-koalíció által előterjesztett napirendet. Közölte, az elmúlt közel egy évben minden törvényes lépést megtettek annak érdekében, hogy az intézmény elnevezése megtörténhessen. "Nyirő József személye és irodalmi munkássága Székelyudvarhelynek, Székelyföldnek és az egész magyar nemzetnek fontos, alkotásai pedig egész Európát meghódították" - magyarázta, miért is jelentős a névadás. Derzsi László, az RMDSZ-frakció vezetője szinte rögtön a napirend elhalasztását kérte, mondván, hogy erről az intézmény vezetőségével is egyeztetni kellene. Venczel Attila jegyző szerint ez azt jelentené, hogy le kell venni napirendről a kapcsolódó határozattervezetet, ám ezt az előterjesztők beleegyezése nélkül nem lehet. (Székelyhon)
- Az udvarhelyi városháza nem tart attól, hogy a Nyirőről elnevezett könyvtár miatt gondjai legyenek - a Transindex.ro portálról link (Transindex)

Régebbi hírforrás(ok): Jó ötlet ma Nyirő Józsefről elnevezni Erdélyben egy könyvtárat? - a Transindex.ro portálról linkAnalógiák

Egyre több könyvtár keres munkatársakat - de megbecsülik-e a meglévőket?FEL

Az alkalmazottaid a leghangosabb hírnökeid! - 5 praktikus tipp a munkáltatói márka építéséhez
Ugye te is kaptad már magad azon, hogy egy céget az alapján ítéltél meg, amit egy ott dolgozó, vagy a céggel szoros kapcsolatban levő ismerősöd mesélt róla?
Manapság a magyar munkavállalók több mint 70%-a rendelkezik legalább egy, de inkább több olyan social media felülettel, ahol megosztják tapasztalataikat, gondolataikat. Ezzel akarva vagy akaratlanul, valamilyen szinten ők is influencerré válnak az ismeretségi köreikben. Gondoljunk csak bele, amikor egy cégről saját munkavállalói pozitívan nyilatkoznak, az az egyik leghitelesebb reklám.
De vigyázzunk, mert a jelenség romboló hatásait is megérezheti a cég: a negatív vélemények sokszor a leghangosabbak. A jó munkavállalókat, főleg, ha passzív álláskeresők, nehezebben tudod hagyományos csatornákon keresztül meggyőzni. Hatalmas előnnyel indulsz versenytáraiddal szemben, ha a saját embereid melléd állnak és minden felületen azt kommunikálják, hogy ez egy olyan hely, ahol jó dolgozni, ahová megéri csatlakozni.


Előfordul-e, hogy a könyvtároshallgató órai munkája tényező lesz egy könyvtárban?FEL

Nézzük analógiásan az ELTE Médiatanszék munkáját: széles és funkcionális látókör építése, valamint "éles" projektek:
Hammer Ferenc, tanszékvezető, ELTE: A tanszéki megközelítés szerint nem médiára tanítják a hallgatókat, hanem kreatív gazdaságra, amelynek csak egyik pillére a média. "Rendszeresen előfordul, hogy az órai munka kilyukad valamelyik "felnőtt" médiánál, mint kontent. Ennek tétjét a diákok is értik, ezzel már lehet kezdeni valamit."
Más kurzusokon a hallgatók cikkeket írnak, amelyek közül a legjobbak megjelennek a Qubiten, Az Átlátszón, vagy az Indexen. A projektszervezésés a tartalomgyártás feladatain kívül a hallgatók a reklámszakmát is alaposan megismerhetik, mert az utóbbi években a tanszék néhány reklám- és PR-ügynökséggel is szorosabbra fűzte a kapcsolatát.


Ha azt akarod, hogy a terveket befogadják az emberek, biztosítsd a helytulajdonlási élménytFEL

Miért lesz sokkal elfogadottabb a lakosság körében az olyan beruházás, amelyek lebonyolításában maguk is részt vettek? Dúll Andrea, az ELTE egyetemi tanára Kié itt a tér? Környezetpszichológiai térbirtoklás a köztereken című kiváló prezentációjában világított rá a városi térhasználati jellegzetességek izgalmas pszichológiai hátterére. A szakemberek álláspontja szerint köztér, pszichológiai értelemben, nem létezik, az valójában a térhasználók mikroterritóriumainak hálózata. Ugyanis, ha például negyedórát eltöltök egyhelyben állva, a felhozott példa szerint akár egy buszmegállóban, akkor utána az adott helyet már kicsit a sajátomnak érzem. Ez az ún. helytulajdonlási élmény. És ebbe nem csak a valóban használt terület, hanem a látvány is bele tartozik. Ezért hiába újul meg egy köztér, utca, vagy épület, az eltűnt állapot miatti veszteségérzet az ott lakókban mindenképp megjelenik. Ez azonban a tervezésbe történő bevonásukkal mérsékelhető, így a végeredmény is elfogadhatóbb lesz számukra, hiszen jobban sajátjuknak érzik majd. Dúll Andrea szórakoztató előadásában tökéletesen bemutatta és lélektani jellemzőkkel is alátámasztotta a közösségi tervezés fontosságát, amely sajnos sok esetben sem tervezői, sem döntéshozói oldalról még mindig nem kap elegendő hangsúlyt.
Meggyesi Tamás, professzor emeritus, a hazai településkutatás doyen-je: - Az integrált, a lakosság, a civil szervezetek, a szakmai képviselői és a politikai élet összefogásával megvalósuló várostervezés az, ami a jövőben sikerre van ítélve, az erőből eldöntött, felülről jövő beavatkozások magukban hordozzák a kudarc veszélyét.
Mindez szembe állítva például az utóbbi években a fővárosban megvalósuló központi fejlesztések szemléletmódjával, érezhető egy elég erős ellentmondás, amely az adott projektek hosszú távú elfogadottságát tekintve nem sok jóval kecsegtet. Nem zárható ki természetesen egy központi akaratból megvalósuló beruházás esetén sem a siker, de az elutasítás veszélye jelentős, pont a korábban bemutatott pszichológiai jellegzetességekből adódóan.

Régebbi hírforrás(ok): Megkérdeztük: Tapasztalatod szerint kik készítik a könyvtári stratégiát? link Megkérdeztük: Mi a készülő könyvtári stratégia minőségének feltétele? linkPraktikus

A telefonos fotózás eltúlzása az emlékeket és a személyiségét is torzíthatjaFEL

Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.
A memória megtámogatására az emberiség mindig használt "mankókat", maga az írás is ilyen szerepet tölt be - ismerte el év eleji cikkében Giuliana Mazzoni, az angliai Hull Egyetem pszichológusa. Feltűnő azonban, tette hozzá, hogy manapság az emberek mennyire keveset bíznak az emlékezetükre: nemhogy verseket vagy telefonszámokat nem jegyeznek már meg, de életük legapróbb részleteit is inkább a felhőben tárolják, mint a fejükben.
A szöveges üzenetek írása vagy egyszerűen csak a képernyőn való babrálás legalább annyira akadályozzák a figyelem összpontosítását, mint a fotózás. Az okostelefonok a ludasak az úgynevezett kognitív kiürülés jelenségének terjedésében is. Amerikai kutatók három éve figyeltek fel arra, hogy akik egy feladat elvégzéséhez használhatták a telefonjukon az internetet, azok a későbbiekben, egész egyszerű kérdések megválaszolásánál is, emlékeik helyett automatikusan a gépi segítséghez folyamodtak. Sőt egy mobil puszta jelenléte a kísérleti szobában, még ha nem is használják, már csökkenti a résztvevők szellemi kapacitását, felidézési képességét.
A szelfikkel egyébként más baj is van. A mesterkélt beállítások, erőltetett, természetellenes mosolyok, csücsörítések vagy viccesnek szánt grimaszok nem a készítők valódi személyiségét rögzítik, hanem azt, amit mutatni szeretnének magukról. Ha pedig valaki később ezeket hívja segítségül a múltja felidézéséhez, az könnyen önellentmondásba kerülhet. Elsősorban azért, mert a hagyományosan nem fotók alapján dolgozó emlékezet jellegzetes tulajdonsága, hogy rugalmasan bánik a múlttal - hangsúlyozza Mazzoni.

Régebbi hírforrás(ok): Digitális olvasás és jegyzetelés - rövidebb memória link Elbutít a PowerPoint, ráadásul nem mérik a tanulási képességet link

Okosvilágítás a könyvtárban - különböző hangulatokra, mozgásra és hangraFEL

Az otthoni világítás felokosítása a gyakorlatban is hasznos, vagy csak egy újabb high-tech pótcselekvés? Teszteltünk egyet.
Okos a telefonunk, okos a tévénk, okos az óránk. És egy ideje már a sütőnk, a párnánk, sőt akár a zoknink is lehet okos. Akkor miért pont a világításunk ne lehetne az? Hát persze, hogy lehet, hiszen a boltok polcain már jó ideje elérhetők különböző smart izzók. Amikben persze már jó ideje semmi sem izzik, és semmi sem ég, és sokszor még körte formája sincs ezeknek a fényforrásoknak, melyek közös vonása az alacsony fogyasztású és hosszú életű LED technika, illetve a vezeték nélküli kapcsolat.
Ezúttal azt próbáltuk ki, mit tud a gyakorlatban az IKEA saját fejlesztésű okosvilágítás-rendszere, a Tradfri (ami magyarul körülbelül annyit tesz, hogy vezeték nélküli).
Az applikációban egyesével, illetve csoportosan is fel-le kapcsolhatók az égők, valamint adott esetben a színük is megadható. Lehetőség van úgynevezett hangulatok definiálására, amikor megadhatjuk, hogy mely égők milyen fényerővel és milyen színnel világítsanak, és ezt a beállítást később egyetlen gombnyomással elő lehet csalogatni. A rendszer bármikor könnyen bővíthető mozgásérzékelővel vagy okoskonnektorral.
Igazán akkor nyer értelmet a Tradfri, ha integráljuk egy okosított otthonba. És ez ma már nem sok százezer forintos, ördögtől való bonyolult dolog. Kezdésnek elég wifis okoshangszórót társítani az IKEA-s világításhoz, és rögtön új távlatok nyílnak meg előttünk.
Semmi akadálya ugyanis annak, hogy egyszerű hangparancsokkal kapcsoljuk fel a lámpát - például, csökkentsük a fényerejét, vagy változtassuk a színét. Ráadásul okos hangszóróhoz kapcsolva már bárhonnan, a távolból is vezérelhető a világítás, melynek működését akár egyéb otthoni eszközökkel is szinkronizálhatjuk.
Nem létszükséglet tehát, de egy ilyen rendszer fokozhatja a komfortérzetünket, ha már csak a bejárati ajtóban vesszük észre - kissé sáros cipőben -, hogy felkapcsolva maradt a lámpa. Szintén biztosít egy csipetnyi kényelmet, ha az ágyban olvasás közben elálmosodunk, és már csak a lámpát kellene lekapcsolni a szoba másik végén lévő kapcsolóval. A reggel fokozatosan erősödő, este pedig folyamatosan melegedő fény szintén kellemesebbé teheti az otthont
Kisszínes

Újra divatba jött a papírtérkép - pláne, ha az utazó igényére szabottFEL

Újra divatba jön a papír térkép, különösen az, amelyik jobban áttekinthető, mint az okostelefonos navigáció, és persze sose merül le benne az akkumulátor.
Sok nehézséget kell leküzdenie a turistának, de van legalább egy, amely orvosolható. Ha a kirándulás útvonala két, netán több bolti turistatérkép peremén kanyarogna, akkor sem kell több lapot rakosgatni az ember térdén vagy kiteregetni egy tuskón, mert rendelhető személyre szabott térkép. Az kerül a közepére, ami a kuncsaftnak fontos, olyan méretarányban, ami a kuncsaftnak kényelmes. Ezzel hirdeti szolgáltatásait a patinás londoni szaküzlet, a Stanfords.
A papír térképek reneszánszának jele, hogy legutóbbi pénzügyi évében az OS forgalma 7 százalékkal emelkedett, az USA-ban pedig majdnem 15 százalékkal nőtt a térképek és atlaszok eladása - példálózott januárban a Financial Times.
Információforrások

Ezt is teheti a könyvtár a közegészség ügyéértFEL

A könyvtár falán - netán az egészségügyi könyvek közelében - elhelyezett rövid leírás a különböző életkorokhoz kötődő szűrésekről, qr-kóddal pl. erre a cikkre: link Sőt! Nem kell a szakmai szervezetek véleményét kikérni ahhoz, hogy egy ügyes kezű könyvtáros megszerkesszen egy ilyen tartalmú, vizuálisan igényesebb nyomtatványt, és közre bocsássa azt egy szakmai online fórumon. (MG)
- Természetesen életkortól, nemtől és életmódtól (pl. elhízástól, dohányzástól) is függ, hogy melyik vizsgálatokat javasolt elvégeznünk. A idősebb korban egyre többet kell költenünk általában is az egészségünkre, valamint a javasolt szűrővizsgálatok száma is szaporodik. Az egyszerűség kedvéért egy egészségesen élő átlagos 40 év alatti, és 40 év feletti nőnek, illetve férfinak javasolt szűrővizsgálatokat vettük alapul.
Mindenkinek ajánlott - A kortól és nemtől függetlenül a legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés SZTK-ban is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül.


Neokohn néven új hírportál indultFEL

Zsidó online lap indult Neokohn link néven. A saját meghatározása szerint konzervatív-liberális hír- és véleményportál kiadója a Neo Kohn, amelynak tulajdonosa a Brit Media. Utóbbi tulajdonában van a 168 órát megjelentető Telegráf Kiadó is.
A Neokohn szellemiségét és céljait megfogalmazó írásban így fogalmaz: "Magyarország helye a szabad világban van: éppúgy érintenek minket Irán Nyugat-ellenes fenyegetései, mint a közel-keleti és afrikai migrációs válság, vagy éppen az orosz birodalmi terjeszkedés. Hazánknak éppúgy érdeke a szabad világ, a Nyugat értékeinek megvédése, az iszlamista terror elleni fellépés, mint Izraelnek, a Közel-Kelet egyetlen demokráciájának - és persze euroatlanti szövetségeseinknek." A Neokohn ugyanitt azt is írja, hogy nem kötődik semmilyen politikai párthoz vagy politikai oldalhoz, majd hozzáteszi, hogy "a szellemi élet egyik legsúlyosabb terhének a nihilizmust és a relativizmust tartjuk, ezért fellépünk annak jobb- és baloldali példái ellen egyaránt".
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Több mint 20.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu