Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2018/20., máj. 16.

Szerkesztő: Mikulás Gábor

Hírek

Ment-é a könyvtárvezetés minősége elébb az utóbbi 23 évben?
Tesztelték a Kanizsa környéki könyvtárosokat - váassz be minden fajta profilú személyiséget!
* * * Mesterséges intelligencia az információ-keresésben és -feldolgozásban * * *
Iskolai könyvtárak - miért számítanak? (olvasóink szavazatára)
Miben törhetnek ki a könyvtárak a közönyösségből? - 1. Kiegyenesíteni a könyvtárosok derekát
Szabadulószoba is lesz - közel 1000 fővel több beiratkozott Székelyudvarhelyen
Könyvtár elé is felfesthető (videó)
Civilek kölcsönöznek eszközöket a könyvtárban - Library of things
Kutatási gyakorlatot és együttműködést oktatnak beépített könyvtárosok
Az USA közkönyvtárai - jelentés, 2018. - fókusz: szegény gyerekek és egészségi infó (olvasóink szavazatára)
Tárolót s kap 275 biciklihez Makó könyvtára
Kabalafigura tervezésére indít pályázatot a Méliusz Könyvtár
Kígyózó sor volt Nyíregyházán - Leiner Laurát várták a könyvtár előtt
Mesterséges. Intelligencia?
Hogyan lát belénk a közösségi média és a keresőgépek a mesterséges intelligenciával?
Elpályáznának a 'nehézsúlyú' könyvtárhasználók (is)
Húzódó azbeszt-diskurzus. Kúria az egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségről
Bővül a komáromi egyetemi könyvtár állománya
Hogyan teremtsünk kapcsolatot a gyerekkönyvtárban az elektronikus játékok kapcsán?
ÁSZ-jelentéstervezet az Országos Idegennyelvű Könyvtár működéséről

Analógiák

Használ vagy árt a könyvtárhasználat óra a könyvtár ügyének?
Okos könyvtár - Általános hibabejelentő- és észrevételgyűjtő felület?
A Google Térkép újra gondolta alkalmazását - virtuális valóságot épített bele

Praktikus

Varázsütésre színessé lehetnek a régi, fekete-fehér fényképek

Kisszínes

1-20%-kal csökkent a megyei lapok példányszáma tulajdonosváltásuk óta
Magyarországon 800 ezer ember azt gondolja, hogy a Nap kering a Föld körül

Információforrások

Mesterségesintelligencia-találatok a KIT-ben: egyelőre 55
Egy szabadúszó digitális munkahelyi tanácsadó kedvenc forrástippjei


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha már nem jelenik meg a korábban élő forrás,
másold a linket a archive.org keresőjébe.Hírek

Ment-é a könyvtárvezetés minősége elébb az utóbbi 23 évben?FEL

A "Szervezetfejlesztési lehetőségek a megyei könyvtárakban" (Barlai Róbert - Csapó Edit, 1996.) c. cikk (megyei könyvtárakra vonatkozó) következtetésére érdemes időről időre rápillantani: a sok fejtágítás, menedzsment-kurzus, minőségirányítási erőfeszítések, stratégia n.b. "Vándorgyűléseink öröksége" stb. hatására jobb lett-e a könyvtárak vezetési minősége? (MG)
- A gyanútlan olvasó számára ez a vizsgálat rosszabb vezetőket sejtet, mint amilyenek az érintett kollégák a valóságban. A beidegződések nagyon rosszak, a korszerű vezetéselméleti ismeretek szinte teljesen hiányoznak. Enélkül pedig marad az állóvíz, amelyből minden dolgos, jobbat akaró munkatárs előbb-utóbb elmenekül. A munkaalkalom hiánya egyelőre elfedi ezt a veszedelmet, de a kontraszelekció hatása így is érezhető. A megkérdezettek mind olyan könyvtári szakemberek, akik "jobb a békesség alapján" szabad folyást engednek a dolgoknak. Ez az interjúkra épített felmérés olyan személyekről árulkodott, akik lehetőleg elkerülik azt, amire vállalkoztak, és valami mást csinálnak. Némelyikük minden divatot pártol, ami mást ígér, mint az a könyvtár, aminek korszerűtlensége nyomasztja, érdemi változtatásra pedig erőtlennek érzi magát. Ezért sok "kis hercegségre" osztja a birodalmát. Majd minden aprócska részleg mindent fog csinálni a beszerzéstől a tájékoztatásig, hogy sértetlen maradjon az önállóság. Pedig az illető vezető a korszerűséget szeretné szolgálni, s azt is tudja, hogy épp a gépesítés követelné az integrált beszerzést, feltárást, ugyanúgy, ahogy az integrált olvasószolgálatot a szakrészlegek és speciális részlegek együttesen.

Mindenki politikusi szerepet alakít a menedzseri helyett. Azt tudja, hogy a sok vezetés taktikai manővert igénylő szerep, hogy egyensúlyozni keli az érdekek között, de nem tudja, hogy ennek egy stratégiához kell kapcsolódnia, másképp üres formalitás. Ez minden helyen elég nyilvánvaló volt. A hatalommegosztás üres látszat, tartalma alig van, ezért csupán kliensi rendszert képes létrehozni, nem társaságot.

Nyilvánvaló, hogy az alsó vezetők formális vezetők, s nem kapnak beleszólást az intézeti ügyekbe, még a rendszeres tájékoztatás mértékéig sem. Valamennyi interjúban elhangzott, hogy a főnök a személyes kapcsolattartást részesíti előnyben a vezetői értekezlettel szemben. "Járkálok az épületben és beszélgetek a részlegekben a vezetőkkel" - hangzott el többször is a nyilatkozat. "Nem vágyok híve a formális értekezletnek." A jelenség annak veszélyére utal, hogy a szorgalmas és tehetséges személyek nem jutnak szerephez. Nekik lenne ugyanis fontos a munkahelyi nyilvánosság, hogy a közszellemet alakítsák, szolgáltatás érdekűvé tegyék a könyvtári munkát.


Tesztelték a Kanizsa környéki könyvtárosokat - váassz be minden fajta profilú személyiséget!FEL

A vállalatirányításban is használt módszerrel, a Belbin-féle teszttel [ld. pl.: link - szerk.] elemezte a könyvtárosokat Nyakó Melinda. A pszichológus arra volt kíváncsi, hogy az érintettek mit feltételeznek saját magukról, valamint hogy a valóságban milyen a személyiségük. - Általában a szervezeti felépítésnél használják, hogy a csoport milyen tagokból áll. Ötletgazdákból, irányítókból, ellenőrzőkből, végrehajtókból, befejezőkből. Nyilván egy igazi jó csoportban valamennyi profilú személyt alkalmazzák, hiszen, ha mindenki csak ötletel, akkor ki fogja befejezni, ki fog végrehajtani és ki fogja elemezni, hogy miért is csináltunk valamit. Egy vezetőnek lehetőleg arra kell figyelnie, hogy minden fajta profilú személyiséget beválasszon a csoportjába és ezzel játszottunk most - mondta Nyakó Melinda pszichológus.
A műhelynapra a környéken dolgozó fiókkönyvtárosokat hívták meg. - Én úgy gondolom, fontos az, hogy ne csak messziről ismerjék a könyvtárosok egymást, hanem ismerjük meg közelebbről egymást. Ismerjük meg a kinti munkát, a benti könyvtári munkát, lássák azt, hogy egy-egy dokumentum hogyan kerül ki hozzájuk, milyen munkafolyamatokon megy végig, mi az amit esetleg ők át tudnak tőlünk vállalni - nyilatkozta Bognár Csilla a Halis István Városi Könyvtár kistérségi ellátási csoportvezetője.
A jövőben is szeretnének hasonló programokat szervezni a Halis István Városi Könyvtárban.


* * * Mesterséges intelligencia az információ-keresésben és -feldolgozásban * * *FEL

Hol jelenhet meg a mesterséges intelligencia a könyvtárak és információkereső szakemberek eszköztárában? Pl.: deep learning, sales lead generation, vagy a magyar könyvtárakban már itt-ott használt chatbot? Érdemes-e a könyvtárnak magának foglalkoznia vele, vagy jobban megéri kiadnia /megvásárolnia a szolgáltatást, és alkalmaznia a kész megoldásokat?
A Magyar Információbrókerek Egyesületének konferenciáin a térítéses információt nyújtó szakemberek és a téma iránt érdeklődők megismerhetik a rokon területek tevékenységét, módszereit, lehetőségeit, és szakértőikkel kapcsolatba kerülve együtt is működhetnek velük.
2018. jún. 6., 9.30-16.00. (Magyar Telekom, Bp., Krisztina krt. 55., Tölösi 3-as terem)
- Meghívó: link
- Hogy a résztvevők felkészülve minél jobb kérdéseket tudjanak feltenni, a témába bevezető anyagok itt találhatók: link
- Jelentkezés: link


Iskolai könyvtárak - miért számítanak? (olvasóink szavazatára)FEL

Már 1992 óta pozitív korreláció látható a magas minőségű könyvtári programok és a tanulók teljesítménye közt. A legutóbbi kutatások szerint az iskolai könyvtár teljesítménye összefügg az érettségi és egyetemi eredményekkel is. Ez igaz a jó helyzetben lévő iskolákra. De még erősebb a könyvtár értéke a demográfiailag érzékeny tanulói csoportok esetében.
Könyvtári részről fontos egy főállású, magas végzettségű könyvtáros. Emelhet a helyzeten a több könyvtáros, nagyobb gyűjtemény és hozzáférés a technológiához, adatbázisokhoz vagy magához a könyvtárhoz. A hatása leginkább az írás- és olvasásértésben, nyelvművelésben érezhető. Méghozzá a kutatók szerint hosszútávú, kumulált hatása van. Kevesebb az átlagosnál rosszabbul teljesítő is. Tehát a különbség az általános iskolától kezdve a középiskola végéig megnő. Azonban a tanulók eredménye attól is függött, hogy egy héten hányszor látogatták meg a könyvtárat. Milyen rugalmasan ütemezték be hozzáférést. Mennyit kölcsönöztek az anyagok közül a más célú felhasználásra.
A nagy hatást elérő könyvtárosok tanácsokkal látták el a diákokat a tanárral együtt és azon kívül is. Közösen együtt dolgoztak a tanárokkal, képzést nyújtottak számukra. Rendszeresen megbeszélést tartottak az igazgatóval. Részt vettek az iskolai bizottságokban. Ösztönözték a tanárok és tanulók technológia használatát, támogatást nyújtottak. Olvasás ösztönző programokat biztosítottak.
Bár az iskolai vezetők felismerték a könyvtárosok fontos szerepét, kevesen gondolkodnak azon, hogyan lehetne vezető szerepet adni a könyvtárosoknak az oktatási kezdeményezések kidolgozásában vagy a stratégia fejlesztésében. Ehelyett általában a könyvtárosok függetlenül végzik feladataikat. Függetlenül más munkaerőtől és prioritást élvező céloktól. Így sokszor a könyvtár szenvedi meg először a költségcsökkentést. Ehelyett a vezetőségnek ki kellene dolgozni, hogyan lehetne a könyvtárosokat bevonni az iskolai célok megvalósításába. Például kutatásokat végezhetnének, forrásokat gyűjthetnének a speciális igényű diákoknak, új technológiai és webes eszközöket mutathatnának a tanároknak. (ref.: Habók Lilla)


Miben törhetnek ki a könyvtárak a közönyösségből? - 1. Kiegyenesíteni a könyvtárosok derekátFEL

Szeifert Dezső: Már korábban és többször is írtam arról, hogy a "bázist", azaz az épületet (és funkcióját) és a szakmát külön kellene választani. Ha egy informatográfus nevű szakma egy "könyvtár" nevű helyen dolgozik / található, akkor "minden a helyére kerül" - szerintem.
Először is a könyvtárosoknak a derekukat kellene kiegyenesíteni. Az adatokból információképzés, logikai rendbe állítás, visszakereshetővé tétel, visszakeresés és főleg mindennek a közzététele a "könyvtáros" szakmának a specialitása. Ehhez jön még a kategóriákban és descriptorokban való, rendszerszerű gondolkodás és praxis is. Azaz komoly szerepe lehetne ebben az információs világban. Mert erre most még komoly igény van. Csak nem ott és úgy, ahogy most van.
A könyvtárat, mint objektumot sokféle dologra fenn lehet tartani, köztük ügyfélforgalomra is. Amibe a tájékoztatástól a dokumentum-biztosításon át a szórakoztatásig sokminden belefér (nevezhetjük művelődésnek is). Természetesen közkönyvtár esetén. Az erre valót pedig informatográfiai szolgáltatásokból lehet(ne) megtermelni.
Ezek azok az egyenlőre még emberi munkát igénylő informatográfiai feladatok, amiket még tájékoztató-könyvtárosinak hívhatunk, vidáman mehetnek az ügyféltéren kívül és szolgáltathatók a net közreműködésével. Mivel ezek TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK kellene, hogy legyenek elsősorban. (folyt. köv.)


Szabadulószoba is lesz - közel 1000 fővel több beiratkozott SzékelyudvarhelyenFEL

Szabadulószobát hoztak létre a székelyudvarhelyi városi könyvtárban, ezenkívül számos szabadidős foglalkozással, filmvetítésekkel, vándorkiállítással várják a látogatókat, ugyanakkor esszéíró pályázatot is hirdetnek. A nyári vakációban idén is megszervezik az olvasótábort, a Nyitott könyvek éjszakájával párhuzamosan pedig első alkalommal nemzetközi szakmai konferenciát is tartanak. Tavaly óta közel ezerrel nőtt a beiratkozottak száma, főként a társasjátékoknak és a 3D-s filmvetítéseknek köszönhetően, közülük 750-en legalább egyszer könyvet is kölcsönöztek a téka 147 ezer kötetes állományából.
Nemrég két azonos berendezésű szabadulószobát hoztak létre, melyekben 4?6 fős csoportok próbálhatják ki ügyességüket, akár egymással versenyezve.


Könyvtár elé is felfesthető (videó)FEL

Ugróiskola - felfestve. A mozgás felgyorsítja a szívverést, jobb kedvre derít. Miért ne a könyvtár előtt történjen meg ezt az emberekkel?! Hát, még ha kis kreatív huncutsággal utalunk a felfestés megtervezésekor a könyvtárra. Kérdezd a gyerekeket ötletért! (Könyvtármarketing)


Civilek kölcsönöznek eszközöket a könyvtárban - Library of thingsFEL

2017-ben 300 helyi civil dobta össze (crowdsourcing-olta) azt a 9000 fontot, amelyből elindították kölcsönzőt - Chrystal Palace Library of things link - nyitottak a londoni Upper Norwood közkönyvtárban. A könyvtárfenntartó Lambeth városrész hozzájárulásával - és a könyvtár támogatásával - a civilek befészkelték magukat a könyvtár utcafronti részébe, ahol az elektromos fűrészek, konyhai eszközök, metszőollók, kárpittisztítók, csiszológépek stb. kölcsönzése mellett kis kávézót is üzemeltetnek, igazán jutányos áron. (Lambeth önkormányzata korábban zárt már be fiókkönyvtárat - nem túl szerencsés módon link ) Így a könyvtár egyéb szolgáltatásai mellett e civil tevékenységek is hozzájárulnak a könyvtárépület forgalmához - ami könyvtárhasználatot is eredményezhet. A civilek a 104 db jó minőségű eszköz kölcsönzése mellett klubokat is szerveznek, ahol pl. ruhafoltozás, vagy a gépek javítása a téma.
A használathoz tagsági státuszt ajánlanak, amely a kölcsönzés mellé bemutatót, videó használati útmutatót, rendezvényeken való ingyenes részvételt, és az eszközök karbantartásához, tisztításához való eszközöket kínálnak. Publicitásuk érdekében blogot is vezetnek.
A könyvtár és civil eszközkölcsönzők együttműködése nem teljesen új, a KIT korábban Kanadai és USA-beli példákat is hozott. (MG)


Kutatási gyakorlatot és együttműködést oktatnak beépített könyvtárosokFEL

A tudományos kutatással összefüggő íráskészségeket a legtöbb egyetemi kurzus nem tartalmazza explicit módon, pedig ezekre az órákon és azokon kívül is egyre nagyobb szüksége van a hallgatóknak. A kanadai Calgary Egyetemen - a szokásos egy alkalomra szorítkozó oktatás helyett - négy egymást követő héten oktatta a hallgatókat egy együttműködésre épülő, a szaktárgyat tanító oktatóból, könyvtárosból és tudományos írást tanító oktatóból álló kihelyezett team. Újratervezték az elsőéves hallgatók kurzusát, amely
- a szakirodalmi hivatkozás szerepét,
- a plágium elkerülésének szükségességét és módjait,
- az irodalomkutatást,
- az információforrások elérését és értékelését mutatja be a hallgatóknak, valamint
- annotált bibliográfiák készítését gyakoroltatja velük.
Ez a kutatásalapú tanulásra/tanításra alapozott (inquiry-based) kurzus egyaránt alkalmaz formatív és szummatív értékelést, amelyben - a szokásostól eltérő módon - a könyvtáros link is részt vesz. Fontos eszköze a tükrözött (fordított) osztályterem módszere, amely arra épül, hogy a hallgatók még az órák előtt önállóan ismerik meg a tananyag egy részét, gyakran videó formájában, majd ezt mélyítik el valamelyik oktatójuk segítségével. (A kutatási készségek oktatása és a kihelyezett könyvtárosság; ref.: Koltay T.)


Az USA közkönyvtárai - jelentés, 2018. - fókusz: szegény gyerekek és egészségi infó (olvasóink szavazatára)FEL

Megjelent az amerikai könyvtári egyesület, az ALA 2018-as jelentése az amerikai könyvtárak helyzetéről. A közkönyvtárakról szóló fejezet szerint idén a fő feladat
- a digitális megosztottság csökkentése és az
- egészségügyi információk elérhetőbbé tétele.
Az USA-ban 16,5 ezer fizikailag is működő könyvtár található. Mindegyik partner lehet a digitális megosztottság csökkentésében. Internetes hozzáférést, számítógépet és tanfolyamokat nyújtanak a közösség tagjainak.
- A közkönyvtári egyesület (PLA) és a Cox Communications az alacsony jövedelmű diákok és családjuk digitális műveltségét támogatja. Nagyobb hozzáférést nyújt a helyi könyvtárakban és a DigitalLearn (DigitalLearn.org) oldalon. A köz- és iskolai könyvtárak közösen pedig a gyerekek korai fejlesztését segítik. Többek közt a The Every Child Ready to Read (ECRR) programon keresztül.
- Az amerikai egészségügyi rendszer egyik fő problémájának az ALA az alacsony egészségtudatosságot tartja. Tízből kilenc felnőttnek nehézséget okoz az egészségügyi információk megértése. A PLA és a nemzeti orvosi könyvtári hálózat (NNLM) tavaly indította el a könyvtárosok képzését a látogatói egészségügyi szolgáltatások területén. Kiértékelik a szükségleteket, majd forrásokat biztosítanak és fejlesztik a könyvtárosokat.
- Segítenek a nemzetileg elterjedt "opioid válságban" [kábítószer-használat] a közösségi partnereknek. Virtuális találkozót szerveztek és Facebookon is működtetik az Opioid Crisis oldalt. Megbeszélik a problémákat és forrásokat osztanak meg. (ref.: Habók Lilla) (folyt. köv.)


Tárolót s kap 275 biciklihez Makó könyvtáraFEL

352 autóparkolót, 275 kerékpárnak tárolót építenek, lesz 4 szökőkút is - Tető alatt az új makói könyvtár 80 százaléka.
Az épülő makói könyvtáron már látszódnak a jellegzetes makoveczi stílusjegyek. Az építkezés jól halad. A tudásközpont a jövő év első negyedében készül el.
- Makó önkormányzata a Makovecz-hagyaték gondozására, ápolására 13,2 milliárd forint állami támogatást kapott. Ebből a pénzből négy épület készül, vagy újul meg - mondta az épülő makói könyvtár sajtóbejárásán Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Hozzátette: az egyik legnagyobb beruházás a József Attila Könyvtár újjáépítése, 2,66 milliárd forintból. Az építkezés és a körülötte lévő tér rehabilitációja jól halad. A könyvtár falfelületei már állnak, a tetőszerkezet pedig 80 százalékban készült el. Most a gépészeti és elektronikai munkálatok zajlanak, illetve a tetőszerkezet hiányzó munkálatait végzik a mesterek.


Kabalafigura tervezésére indít pályázatot a Méliusz KönyvtárFEL

Rajzpályázatot hirdet a Méliusz Juhász Péter Könyvtár óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok kabalafigurájának megtervezésére. Az alkotásokat szabadon választott technikával A/4-es méretben készíthetik el a gyerekek.
A győztes rajz alkotóját értékes könyvcsomaggal jutalmazzák, a legszebb alkotásokat pedig közzéteszik a Debreceni Ünnepi Könyvhét Facebook-oldalán.


Kígyózó sor volt Nyíregyházán - Leiner Laurát várták a könyvtár előttFEL

Órákon át tartó kígyózó sorok vártak csütörtökön Leiner Laura dedikálására a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
A népszerű A Szent Johanna gimi és a Bexi-sorozat írójának óriási rajongótábora percek alatt benépesítette a nyíregyházi könyvtárat és környékét.


Mesterséges. Intelligencia?FEL

Z. Karvalics László: - A biológiailag adott információkezelő képesség meghaladása már régóta zajlik extra-szomatikus információtechnológiai megoldások fejlesztésével. Amikor az optikai eszközök segítségével az észlelés tartományait a makro- és mikrotartományokban kiterjesztjük, senki nem nevezné "intelligensebbnek" a távcsövet vagy a mikroszkópot az emberi szemnél. Csak nagyobb felbontásúnak. Amikor memóriánk korlátait listákba és katalógusokba tárgyiasított módon küzdjük le, ezeket a dokumentumtípusokat sem mondjuk "intelligensebbnek", mint az embert, hanem egyenesen az emberi intelligencia meghosszabbításaként tekintünk rájuk. Amíg a számológép nem automatikusan, hanem emberi beavatkozást igényelve növeli meg a számolásteljesítményt, addig fel sem vetődik, hogy intelligens volna a masina, amely segít a komputációban. S amíg az immár automata gép csak számol és adatot dolgoz fel, addig sem tűnik intelligensnek - csak akkortól kezdve, amikor eltűnik a szemünk elől a műveletvégzés folyamata és logikája, és csak annak, számunkra jelentést hordozó kimenetét látjuk.
Emiatt - és a fogalom elterjedtsége miatt - "megtartjuk" az "intelligencia" kifejezést és az "intelligens" jelzőt, de avval a megjegyzéssel, hogy azt metonimikus értelemben használjuk, a megértést és a párbeszédet megkönnyítendő.
(Ez az anyag segít a Mesterséges intelligencia az információkeresésben és -feldolgozásban link c. konferenciára való felkészülésben.)


Hogyan lát belénk a közösségi média és a keresőgépek a mesterséges intelligenciával? FEL

Amit az adatbázisokon ülő könyvtárak nem tettek meg, megteszi a közösségi média, és a keresőgépek.
Zeynep Kufekci: - Valami látszólag ártalmatlan dologgal kezdtünk - minket követő online hirdetések -, és máshová lyukadtunk ki. Közösségként és állampolgárokként többé nem tudjuk, hogy ugyanazt az információt látjuk, vagy azt, amit bárki más lát, és közös információs alapok nélkül, lépésről lépésre lehetetlenné válnak a nyilvános viták, és ennek még csak az elején tartunk. Ezek az algoritmusok csak Facebook like-okból képesek kikövetkeztetni olyan jellemzőket, mint az emberek etnikuma, vallási és politikai nézetei, személyiségjegyei, intelligenciája, boldogsága, függőséget okozó szerek használata, válása, életkora, neme. Ezek az algoritmusok képesek tüntetőket azonosítani akkor is, ha az arcuk részben el van takarva. Ezek az algoritmusok képesek emberek szexuális orientációját behatárolni, csak randiprofiljuk fotójából.


Elpályáznának a 'nehézsúlyú' könyvtárhasználók (is)FEL

Címkék: használó, igény |

A fiatal kutatók fele gondolkodik a pálya elhagyásán.
Egy Magyar Tudományos Akadémia által összeállított kérdőívre válaszoló fiatal kutatók több mint felében vetődött már fel, hogy elhagyja a pályát. Akik maradnak, azokat a szakmai elkötelezettség tartja a pályán, a bérek ugyanis rendkívül alacsonyak.
A felmérés link ugyan nem reprezentatív, de az 1760 kutatóként dolgozó válaszadó az összes tudományterületet lefedi. A felmérés szerint a fiatal kutatókat leginkább a felfedezés izgalma, valamint a tudományos elhivatottság motiválja, és az alacsony bérek ellenére maradnak a pályán - ha maradnak.
A fiatal kutatók ugyanis elégedetlennek tűnnek a munka- és életkörülményeikkel, amint kiderült, a válaszadók 51%-a az elmúlt években már komolyan mérlegelte a pályaelhagyást. (Mérce)
- Az utánpótlás is megcsappan. A HVG cikke szerint: Van például olyan gimnázium, ahonnan minden harmadik végzős külföldre készül. A legtehetségesebbek és a legambiciózusabbak hagyhatják el az országot. (HVG)


Húzódó azbeszt-diskurzus. Kúria az egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségrőlFEL

Van-e azbeszt az OSZK-ban vagy sem? Az Átlátszó első cikke után nem derült ki a Széchényi Könyvtár álláspontja, a lap szerint a nyolcadik szinten van azbeszt. De az azbesztmentesítést a könyvtár halogatja, mert olyan kevés mennyiségről van szó. A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége még 2017 elején készített egy felmérést, ebből idéz a Magyar Idők - ez viszont sürgősnek ítéli meg az azbesztmentesítést. "Egészségre veszélyes azbesztszintet csak a mindenki elől elzárt, és egyébként is használaton kívüli egyetlen területen találtak", mondta a MASZ elnöke, Hanvai Zsombor a lapnak. De sürgős az azbesztmentesítés, mert ha egy ilyen tartalmú felületet megbontanak csak egy kis területen is, akkor már veszélyes lehet. (HVG)
A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségével kapcsolatos perek egységes ítélkezési gyakorlata érdekében összefoglaló véleményt készített a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma. A legfőbb bírói szaktestület megpróbálta rendszerezni, hogy milyen esetekben perelhető a munkáltató.


Bővül a komáromi egyetemi könyvtár állományaFEL

2018-ban is sikeresen pályázott a Selye János Egyetem a Kisebbségi Kulturális Alapnál, amelynek eredményeképp 1500 - értékben szerezhet be új dokumentumokat az egyetemi könyvtár. A pályázatnak megfelelően olyan kiadványokkal bővül majd az állomány, amelyek az egyetemen folyó oktatást támogatják, illetve a nemzeti kisebbségi kultúrát képviselik. Több történelmi, szociológiai, valamint nyelvészeti, irodalmi témájú könyv megvételét tervezik a pályázók.
A tavalyi évben is sikeresen pályáztak a Szlovák Művészeti Alapnál (Fond na podporu umenia), akkor 3000 - értékben kapott a könyvtár támogatást. A projektnek köszönhetően közel 150 új szakkönyv került beszerzésre. Főként magyar, angol, szlovák és cseh nyelvű informatikai, közgazdaság-tudományi és menedzsment, pedagógiai, valamint társadalomtudományi témájú publikációkkal bővült a könyvállomány.
A Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárát nem csak hallgatók és oktatók használhatják. Külsős olvasóként is mindenkit szeretettel várnak a könyvtárban - mondta a könyvtár igazgatója, Egyházi Dóra. A könyvtár weblapjáról elérhető az online katalógus, melyen keresztül akár otthonról is megnézhetik az érdeklődők milyen kiadványok találhatóak meg az állományukban.


Hogyan teremtsünk kapcsolatot a gyerekkönyvtárban az elektronikus játékok kapcsán?FEL

Pintér Róbert e-játék-kutató ugyan szülőknek ajánlja a kérdéseket, ám a könyvtárban is hasznosak lehetnek: a gyerek szokott-e videojátékokkal játszani? Ha igen, akkor mivel játszik, és miért pont ezeket játssza? Szokott-e játékos videókat nézni? Ha igen, akkor van-e kedvenc gamer youtubere, akinek rendszeresen nézi a videóit? Mi tetszik neki benne? Ha pedig nem játszik videojátékkal, akkor miért nem?


ÁSZ-jelentéstervezet az Országos Idegennyelvű Könyvtár működésérőlFEL

Elkészült a jelentéstervezet az Országos Idegennyelvű Könyvtár működésének ellenőrzéséről. A jelentéstervezet az elnöki értekezleten való megtárgyalás előtt több szintű minőségbiztosítási fázisokon megy keresztül.
A könyvtárak fenntartására fordított közpénz nagysága, a nyilvános könyvtárak fenntartóinak sokszínűsége, a nyilvános könyvtárak és a feladatellátó helyek számossága, valamint a könyvtárak által kezelt speciális vagyoni kör, továbbá a témakört érintően azonosított kockázatok támasztották alá a nyilvános könyvtárak ellenőrzésének szükségességét. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár ellenőrzése során fenntartóként ellenőrzött szervezet volt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó Petőfi Irodalmi Múzeum is.
Analógiák

Használ vagy árt a könyvtárhasználat óra a könyvtár ügyének?FEL

- Pontosabban az használ-e? És mi használ leginkább? (MG)
Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Ez nem vicc, ez a valóság. Ezek a büdös kölkök ugyanis még boldogok sem tudnak lenni, erre is tanítani kell őket.
Gyarmathy Éva: - Nem kellenek újabb és újabb tanórák, hiszen végtelenségig lehetne sorolni, mit nem tudnak a gyerekek. Például játszani sem tudnak, de nehogy már könyvből tanítsuk játszani őket! A tanulásmódszertan-órákon sem tanultak meg tanulni, az etikaórák sem javítottak az erkölcsön, a hittanóráktól sem lettek hívőbbek a résztvevők. Csak nagyon hozzá nem értő oktatásirányítók gondolják, hogy a hit és erkölcs, valamint a boldogság, a játék vagy a tanulás könyvből elsajátítható. Még a Tálész-tételt és Newton törvényeit is gyakorlatban lehet igazán megtanulni. Az idegen nyelveket sem sikerül a magyar gyerekek fejébe verni, hiába a sok drága tankönyv. Ha viszont néhány hónapot eltölt külföldön a nyelv használatával, még a diszlexiás diák is elsajátít bármely idegen nyelvet.


Okos könyvtár - Általános hibabejelentő- és észrevételgyűjtő felület?FEL

A FixMyStreet projekt link olyan közösen használható platformot biztosít, ami segít a városban található hibák gyors bejelentésében. A weboldal mellett mobilos alkalmazás is tartozik a rendszerhez, amivel a lakosok és a hivatalok pillanatok alatt képesek információt cserélni egymással. A legnagyobb előnye, hogy a bejelentőnek nem kell tudnia, hogy a kátyú vagy a megrongált pad kinek, illetve mely hivatalnak a hatásköre, ami sokkal hatékonyabbá teszi a javítási folyamatot.


A Google Térkép újra gondolta alkalmazását - virtuális valóságot épített beleFEL

Ügyes fejlesztés: jól járnak a használók, miközben a szolgáltató is több adatot tud begyűjteni. Koppintani kellene az eljárást. Könyvtárbelső - virtuális valóságként - mint az integrált könyvtári rendszer következő frissítésében? (MG)
- Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját térképszolgáltatását, amely így az alkalmazásban megjelenő információkat az aktuális környezetünkre vetítve mutatja majd.
A külső szemlélőként apró újításnak tűnő megoldás valójában több mint érdekes és értékes praktikum: elég lesz csak felemelni a telefont, amely a kamerát használva az előttünk lévő objektumokra vetíti majd a helyes irány felé navigáló ikonokat és egyéb jelzéseket. A fejlesztéssel így az ismeretlen helyszíneken való tájékozódás a korábbiaknál is sokkal egyszerűbbé válik.
Praktikus

Varázsütésre színessé lehetnek a régi, fekete-fehér fényképekFEL

A mesterséges intelligenciát használó funkciókkal bővül a Google egyik legnépszerűbb szolgáltatása, a Photos/Fotók. Az app a korábbiaknál is sokkal ügyesebben javítja majd a betallózott képeket.
Bár a Google Fotók eddig is képes volt arra, hogy a szolgáltatásban megnyitott képeken javítson valamit, az idei I/O konferencia keddi nyitónapján tett bejelentés szerint az app hamarosan még jobb lesz, hála a mesterséges intelligenciát használó új funkcióknak.
A frissített alkalmazás egyfelől minden betallózott fotó esetén felajánlja majd a szerkesztéslehetőségét, ha úgy ítéli meg, hogy a megnyitott képpel nem stimmel valami, például, ha az túlságosan sötét vagy életlen. A gyakorlatban mindez úgy néz majd ki, hogy fotó alján megjelenik egy, a javítandó paraméterre vonatkozó kis gomb, amely egyetlen érintéssel korrigálja majd a fotó problémás részét.
A dolog persze nemcsak ennyiből áll, a rendszer ugyanis arra is képes lesz, hogy egy régebbi, mondjuk fekete-fehér képből színeset varázsoljon, az egyérintéses korrigáláshoz hasonló módon. Ez főként a nagyon régi, még fényképalbumban őrzött képek digitalizálása szempontjából tűnik nagyon hasznosnak, hiszen így bármilyen fotó megőrizhetővé válik, függetlenül attól, hogy mikor készült.
Kisszínes

1-20%-kal csökkent a megyei lapok példányszáma tulajdonosváltásuk ótaFEL

Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Sok újságíró menekülne a szerkesztőségekből, de vidéken szinte lehetetlen nem kormánypárti médiumnál elhelyezkedni.
Bő másfél éve, 2016 őszén vetette meg a lábát a megyei lapok piacán Mészáros Lőrinc, akkori felcsúti polgármester, Orbán Viktor oligarchabarátja. Azóta rajta kívül Andy Vajna filmügyi biztos és a Népszabadságot bezáró Heinrich Pecina is bevásárolt, ez a folyamat pedig természetesen új irányvonalat is jelentett az újságok életében: eltűntek a kormányt, illetve a helyi kormánypárti politikusokat kritizáló cikkek, ezzel szemben a megyei lapokban hatalmas teret kapott a kormány menekültellenes politikája.


Magyarországon 800 ezer ember azt gondolja, hogy a Nap kering a Föld körül FEL

A kevésbé átlátható társadalmakban sokkal gyorsabban terjednek az álhírek, mint a transzparens közösségekben. A hierarchikus rendszerekre alapozó vezetőknek ez még jól is jön, de semmi nem segít hatékonyabban leépíteni a tekintélyelvűséget, mint a tudomány térnyerése - fejtegette a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete által szervezett, május 11-én, pénteken tartott tudománykommunikáció konferencia egyik szekcióülésén Sipos Júlia, a BCE tudománykommunikációs referense, tudományos újságíró. A kérdés már csak az, hogyan lehet a valódi kutatások valódi eredményeit legalább annyi emberhez eljuttatni, mint az álhíreket.
Információforrások

Mesterségesintelligencia-találatok a KIT-ben: egyelőre 55FEL

Új címke jelent meg a KIT-ben, a mesterséges intelligencia. Találati halmaza link segít a feltérképezni a könyvtár és információügynek illetve szakmai környezetének vonatkozó találatait.
(Ez az anyag segít a Mesterséges intelligencia az információkeresésben és -feldolgozásban link c. konferenciára való felkészülésben.)

Hírforrás: KIT-információ
2018. május 16.

Egy szabadúszó digitális munkahelyi tanácsadó kedvenc forrástippjeiFEL

Steve Bynghall, egy intranettel, tudásmenedzsmenttel együttműködéssel foglalkozó tanácsadó. Az ajánlott források témája a digitális munkahely és az internet kutatásai és trendjei, valamint saját munkájának szervezése
Amikor vállalati környezetből kiszakadva valaki önállóvá válik, hirtelen sok, korábban magától értetődőnek vett dolog válik kérdéssé. Ilyen pl. az informatikai támogatás, vagy a munkahelyi eszközöket. Az alábbi eszközökkel kicsit könnyebbé vált a szabadúszó Steve élete, illetve a bemutatott források tartalmát gyakran idézi is.
- IA Writer link : mivel sokat ír, ez kiváló, iOS, Android és Mac-en is működő eszköz, mely letörli a képernyőt, így a használója csak az éppen írt szövegre összpontosít. Egyszerű és elegáns. A szöveg azután a szöveget Word, .TXT vagy akár HTML formátumba exportálható.
- Toggl link : A naplózás kulcsfontosságú, ha több ügyfélnek dolgozol. De hasznos az egyes tevékenységekre eső idő rögzítése is. A Toggl az egyik legjobb tevékenység-naplózó alkalmazás. Steve általában asztali gépeken használja, a rendszer freemium verzióját.
- Mary Meeker's Internet Trends link : Mary Meeker, a Kleiner Perkins elemzője évente készít egy igen hosszú diasorozatot, amelyek részletesen bemutatja az internetes trendeket, mindezt nagyon hasznos statisztikákkal illusztrálva. Az anyag elérhető online, s az internetes és más digitális trendek elengedhetetlen forrása.
- Jane McConnell's "Organization in the Digital Age" link : A Jane McConnell által évente készített digitális munkahelyek felmérése valószínűleg az ország legfontosabb éves felmérése a digitális munkahelyek állapotáról. A jelentés ingyenes annak, aki részt vesz a felmérésben. Érdemes megtenni.
P.S.: Ha többet forrás- és eszközjavaslatomat szeretnéd látni, akkor katt link készítettem egy listát, melynek tételeire gyakran utalok.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Több mint 20.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás között megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa:

GM Info Consulting Kft.
www.gmconsulting.hu