Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2014/26., júl. 3.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNK KÉT HÉT MÚLVA, JÚL. 16-ÁN JELENIK MEG

Hírek

A könyvtáros megbecsültsége -- könyvtárosi képességek és hálózatépítés
Van-e kapcsolat a könyvtárhasználat és a hallgatói teljesítmény között?
Szkennerek az olvasói térben -- 'könyv a netre kioszk' (fotókkal)
Mit is tanítanak az USA-ban állománygazdálkodásból? (és hol tartunk mi?)
Mi alapján érdemes dokumentumot beszerezni? (felmérés)
Mentálisegészség-fejlesztő tréning könyvtárosoknak -- képzettként segítenek (olvasóink szavazatára)
Hogyan használhatjuk ki repozitóriumunkat? -- Sokkal több legyen, mint holt anyag
Megrendelhető olvasás-, nyelv- és médiahasználat-fejlesztő foglalkozások
Diskurzus: meleg-könyvek a könyvtárban -- véleményszabadság vs. helyes nevelés
Hogyan lehet ezt az iszonyatos mennyiségű információt kreatívan kezelni és használni?
Látássérültek -- mind lehetséges használók
Hogyan készítsünk alibi könyvtárat? -- Elérhetetlen könyvekkel (fotóval)
Nincs változás a Kájoni János Megyei Könyvtár élén
Könyvhasználat Tiszasülyben -- vannak könyvek, 'amelyeket évek óta nem kölcsönöznek'
Tamási: összevonás mellett voksolt a képviselőtestület
Székelyudvarhely minden harmadik lakosának van olvasójegye
Változtak az állami anyakönyvek kutatásának jogi keretei
Sok gyerek a kötelezők miatt iratkozik be a könyvtárba
Elfogadják a könyvtárak a Bariont beiratkozásnál?
Bikiniben is lehet könyvtárba járni -- 5. alkalommal

Analógiák

A Google Glass a múzeumokba is beteheti a lábát

Praktikus

Praktikus minimum-jelnyelv az olvasószolgálatban -- videóval
Egyszerűen és hatékonyan szabadíthat fel sok helyet a merevlemezén

Kisszínes

A város nem örül a 9 éves fiú kerti könyvtárának (olvasóink szavazatára)
Hogyan üljünk, mozogjunk irodai környezetben? -- munkaergonómia
Szükség van-e nyomtatott kulturális folyóiratokra?
Lejárt a Mein Kampf szerzői jogi védelme, de...

Kiemelt Katalist-hír

100 digitalizált könyv az első világháborúról

Információforrások

Elindult az Arcanum I. világháborús ingyenes honlapja
'Az idő harcokat újráz' -- Cseke Gábor I. világháborús honlapja


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

A könyvtáros megbecsültsége -- könyvtárosi képességek és hálózatépítésFEL

Nem csoda, hogy a mai könyvtárak kevés elismerést aratnak. A modern könyvtárak ugyanis olyan áttetszővé tették az információs infrastruktúrát, hogy a használóknak alig van fogalmuk arról, mit is csinálnak a könyvtárosok. További gond, hogy a könyvtárosok notóriusan gyengék a külső kapcsolatok építésben és az önmarketingben. Már kiválasztódásuk is erre utal: az lesz könyvtáros, aki szeret olvasni... A jó könyvtárosnak ugyanakkor kiváló személyes képességeken túl ez előbbiekre is nagy szükség van. Ha fenntartóink bizonytalanok abban, mit is csinálunk és mit is kínálunk, hogyan várhatnánk el tőlük, hogy kiálljanak mellettünk a nehéz gazdasági helyzetben? Stephen Hawkins szerint az intelligencia a változás adaptálásának képessége... -- Lássunk 7 tippet a könyvtáros hálózatépítési lehetőségeire... (ref.: MG)


Van-e kapcsolat a könyvtárhasználat és a hallgatói teljesítmény között?FEL

A Huddersfield Egyetem évek óta vizsgálja a könyvtár és az általa nyújtott elektronikus információforrások használatát. Ennek során megállapították, hogy vannak jellemzően intenzívebb, illetve kevésbé intenzív könyvtárhasználó szakok, majd felmerült az a kérdés, hogy vajon a könyvtárhasználat mértéke és a hallgatók tanulmányi előmenetele, eredménye között van-e összefüggés. Ennek vizsgálata már a kutatás elején összefüggést mutatott az eredmények és mind a kölcsönzések, mind az elektronikus források használatának gyakorisága között. Noha ok-okozati összefüggés nem mutatható ki, hiszen a tanulmányi előmenetelt számos más ok és körülmény befolyásolja (a hallgató személyiségétől pillanatnyi élethelyzetén át az oktatás minőségéig), az eredmények az oktatókat arra késztették, hogy jobban ösztönözzék a hallgatókat a könyvtár használatára.
Összegezve megállapítható, hogy a kölcsönzések, illetve az elektronikus források használata és a tanulmányi előmenetel között statisztikailag szignifikáns összefüggés van (intézményenként, szakonként eltérő, de mindenhol megállapítható mértékben). (ref.: A Library Impact Data projekt: van-e kapcsolat a könyvtárhasználat és a hallgatói teljesítmény között?; Mohor J.)


Szkennerek az olvasói térben -- 'könyv a netre kioszk' (fotókkal)FEL

Sok német közkönyvtárak kínálja fel használóinak a szkennelést. Az olvasói térben elhelyezett automata berendezések link általában a fénymásoló gép mellett helyezkedik el, és térítésesen működik, többnyire kártyás megoldással. (fotó: MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. július 03.

Mit is tanítanak az USA-ban állománygazdálkodásból? (és hol tartunk mi?)FEL

Egy ideális világban a könyvtári gyakorlat, a könyvtári munka szabványai és a könyvtárosképzés szoros kapcsolatban vannak, és folyamatosan reflektálnak egymásra. Nem így a valóságban, ahol a könyvtárosképzésben is oktatott szabványok, irányelvek gyakran elmaradásban vannak a gyakorlathoz képest. Az Amerikai Könyvtári Egyesület (ALA) (...) 2013-ban ezért is határozta el az ALA által 1996-ban közrebocsátott, az állományfejlesztési politika kialakítását szolgáló útmutató revízióját.
A felmérés szerint az összehangolt állományépítés, a konzorciumokban és közös automatizálási programokban való részvétel, a 'just-in-time' szemlélet, és a használó által kezdeményezett beszerzés (PDA) épültek be az oktatásba. Ezeken kívül az e-könyveket, a publikálás új modelljeit, a nyílt hozzáférést, a kiadókkal kötött és Big Deal-nek nevezett elektronikus csomagalkuk ellehetetlenülését, a lebegő állományt és a költségvetési kérdések egész sorát oktatják különböző formában (a kérdések megvitatása, projektmunka, hallgatói prezentáció, vendégoktató meghívása, esettanulmány stb.). A vizsgálatból az is kiderült, hogy a tankönyvek közül még a legfrissebbek sem tartalmazzák az új állományfejlesztési trendek ilyen széles spektrumát. (ref.: Gyűjteményszervezés és költségvetési megszorítások: megfelelően készítjük-e fel a könyvtáros hallgatókat a jelenlegi gyakorlatra?; Fazokas E.)


Mi alapján érdemes dokumentumot beszerezni? (felmérés)FEL

Mi alapján érdemes dokumentumot beszerezni? -- kérdeztük a múlt héten a KIT-portálon. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
5 - a tárgykör teljeskörűségére törekedve
8 - a használói igények alapján
9 - mindkettő, de inkább a tárgykör teljeskörűségére törekedve
21 - mindkettő, de inkább a használói igények alapján.
-- A felmérés szerint a válaszadók inkább a használói igények szerint szerzeményeznek, vállalva az szakterületekben jártasabb használók, vagy külső témafelelősök esetleges kritikáit. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. július 03.

Mentálisegészség-fejlesztő tréning könyvtárosoknak -- képzettként segítenek (olvasóink szavazatára)FEL

Josh Berk 15 éve dolgozott Lehigh Valley-ben könyvtárosként, amikor hajléktalanokkal foglalkozóként részt vett egy mentális érzékenységet fejlesztő tréningen. Rájött, hogy nagy szükség van e hiányképességekre a könyvtárban, ezért saját intézményében is megszervezte a kurzust. Eddig a egészségügyi dolgozók vettek ilyenen részt, de mivel a könyvtárban -- lévén közösségi találkozóhely -- sok mentálisan labilis ember fordul meg, a könyvtárosok segíthetnek a felismerésben és a segítség kiajánlásában. A könyvtár jó kapcsolatot ápol a helyi rendőrséggel és az egészségügyi hivatallal is, így több szempontból is tudnak segíteni.
A mentális rendellenességek tünetei szerteágazóak, és nem mindegyik jelent krízishelyzetet; van, amikor elég, ha elég illető tapintatosabb, figyelmesebb 'kezelése'. A tréninget tartó Bethlehem Egészségügyi Hivatal a siker láttán már többször megtartotta a rendezvényt a Lehigh Valley könyvtárban. (ref.: MG)


Hogyan használhatjuk ki repozitóriumunkat? -- Sokkal több legyen, mint holt anyagFEL

A Library Connect plakátja szerint 20 különféle módon. A javaslatok nagyobb csoportjai:
- Mérjük és elemezzük használatát
- Vonjuk össze más szolgáltatásokkal
- Exportáljuk
- Tegyük elérhetővé más adatbázisok keresői számára
- Bővítsük szabványosított metaadatokkal
- Osszuk meg a közösségi média és témafigyelési eszközök segítségével.
Ezek az eljárások alkalmasak arra, hogy növeljék a könyvtáros fontosságát a felsőoktatási intézményen belül. (ref.: MG)


Megrendelhető olvasás-, nyelv- és médiahasználat-fejlesztő foglalkozásokFEL

A hágai városi könyvtár ajánlata az általános iskoláknak: olvasás-, nyelv- és médiahasználat-fejlesztő foglalkozások a következő tanévre. A könyvtáros házhoz is mehet (az osztályba), illetve fogadja az osztályt. A korosztályokra lebontott programot részletesen ismertetik, a 32 oldalas brosúrában (link fel van tüntetve a foglalkozások időtartama, díja, a foglalkozások tervezett menete, a központi és kerületi könyvtárak illetékes munkatársainak neve, email címe, telefonszáma. A programban számos naprakész, praktikus elem is található, például a nagyobbak megismerkednek az internetes kiközösítés, zaklatás vagy a hamis nyereményekről szóló emailek elleni védekezéssel. Az olvasási programban van képeskönyv-nézegetés (a 4-6 éveseknek), drámafeldolgozás, egy-egy szerző, illetve illusztrátor bevonása stb. A programok, ahol lehet kapcsolódnak egyéb, az írás-olvasáshoz, vagy a nyelvtanuláshoz kapcsolódó erőfeszítésekhez, példádul a Nemzeti Felolvasónaphoz, vagy a Gyermekkönyvek Hetéhez. A népszerűsítést egyebek mellett egy két perces animációs film is segíti, amit hollandtudás nélkül is érdemes megnézni.


Diskurzus: meleg-könyvek a könyvtárban -- véleményszabadság vs. helyes nevelésFEL

A KIT-ben is hoztuk azt a hírt link mely mentén élénk, hullámzó színvonalú, ugyanakkor tanúságos eszmecsere alakult ki a Facebook Könyvtáros-csoportjában. Kiváló kortünet és szakdolozat-alapanyag :-)
KIT-cikkek homoszexualitás témakörben: link


Hogyan lehet ezt az iszonyatos mennyiségű információt kreatívan kezelni és használni?FEL

Galambos Rita: Korábbi tankönyvszerzőként már a nyolcvanas években is azt gondoltam, hogy a tankönyv szükséges rossz. Olyan pedagógiai irányzat híve vagyok, amely azt támogatja, hogy a pedagógus adjon minél több eszközt a gyerek kezébe, hadd lássa, hogy sokszínű a világ! Szerencsére a kétszintű érettségi is ebbe az irányba mutat, amennyiben nemcsak nyers tudást mér, hanem kompetenciákat is. Nyilván vannak jobb és rosszabb tankönyvek, de a legrosszabb, ami történhet, hogy bármilyen tankönyv az egyetlen vonatkoztatási ponttá váljon. Akkor szépen visszatérünk a biflázáshoz, az igazság kinyilatkoztatásához. Sajnos a most rohammunkában készülő, ki nem próbált tankönyvekben sok előítélet, egyoldalúság van. Manapság, az internet és a digitális tábla korában a diákoknak annyi forrás áll a rendelkezésükre, hogy inkább abban kellene segítenie az iskolának, hogyan lehet ezt az iszonyatos mennyiségű információt kreatívan kezelni és használni. Erre pedig csak jól felkészült pedagógusok alkalmasak.


Látássérültek -- mind lehetséges használókFEL

A látássérültek ötven százaléka 65 év feletti, az idősebb korosztály mégis speciális csoportot képez a látássérültek között, hiszen sokan csak a korral járó állapotromlásnak tudják be, hogy látásuk cserbenhagyja őket. 'Eszükbe sem jut, hogy hozzánk forduljanak, pedig tudnánk segíteni. Azért vannak pozitív példák is, például 90 éves bácsik és nénik, akik még hajlandóak új dolgokat megtanulni. Nekik csodálattal adózunk, de sajnos nem ez a rugalmasság a jellemző.' -- meséli Anna.
A csoport talán legelőremutatóbb vállalkozása az informatika oktatás, ehhez viszont egy speciális olvasóprogram szükséges, ami nevéhez híven folyamatosan tájékoztatja használóját arról, a számítógép melyik részén jár éppen, felolvasva a megnyitott dokumentumokat vagy internetes híroldalakat. 'Ezzel a szoftverrel egy új világ nyílik meg a látássérültek számára, netezhetnek, e-mailezhetnek, szöveget szerkeszthetnek.' -- mondja Anna.


Hogyan készítsünk alibi könyvtárat? -- Elérhetetlen könyvekkel (fotóval)FEL

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete kedden, ünnepélyes keretek között avatta fel több tízezres könyv- és periodika-állománya szakszerű tárolására szolgáló új polcrendszerét, melynek elkészültét a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány, a Jobbik pártalapítványa támogatta. Az avatóünnepségen a résztvevőket Szávay István, a Jobbik alelnöke és országgyűlési képviselője is köszöntötte.
-- Az akadálymentesítés kritériumát általában az épületbe való bejutással szokták azonosítani a közintézmények, a polcon lévő könyvtárak elérhetőségére a figyelem ritkában kerül szóba. A forráslinken elérhető vadonatúj polcrendszer extrém példa, sok felveti a könyvtár kirakat- vagy alibi-funkciójának lehetőségét. A valódi akadálymentes polc dokumentumai kerekesszékből is elérhetők, azaz karnyújtáshoz mérten sem nem túl mélyen, sem nem túl magasan helyezkednek el. (MG)


Nincs változás a Kájoni János Megyei Könyvtár élénFEL

Kopacz Katalin Mária (továbbá ...) sikeresen versenyvizsgáztak az elmúlt időszakban a tisztség betöltésére Hargita Megye Tanácsa alárendelt kulturális intézményeihez.
Kopacz Katalin Mária szerint a Kájoni János Megyei Könyvtár esetében a következő három esztendő az intézményi működési modell újragondolásáról szól. Új funkcióval bővül a könyvtár tevékenysége, nevezetesen az adatbázis-menedzsment funkcióval. Az elkövetkezendő esztendőkben a megyei könyvtár szorgalmazza a tudatos, minőségi kultúrafogyasztást tematikus programjai által.
- 2015-ben tervezik Az olvasás éve Hargita megyében című programsorozat megszervezését, amely kampányszerű, tömegeket megmozgató, egész éven át tartó rendezvénysorozat lesz, célja a megye lakosságának olvasásra ösztönzése kortól, nemzetiségtől, társadalmi helyzettől függetlenül.
- 2016 a helyismeret, helytörténet éveként van elképzelve, célja Székelyföld értékeinek, történelmének, népszokásainak, vallási, gasztronómiai hagyományainak bemutatása, megismertetése minél szélesebb rétegekkel, ezáltal a közösségi identitástudat erősítése.
A rendezvénysorozatok megyei jellegűek lesznek, oktatási, kulturális, egyházi intézmények, civilszervezetek, könyvkiadók, könyves üzletek, vállalkozások bevonásával. A megyei kulturális stratégia elvárásainak értelmében a könyvtár hozzá fog járulni a vonzerőnöveléshez, desztinációépítéshez is a Hargita megyei tudástár nevű -- a könyvtár munkatársai által épített -- adatbázisával, amely tulajdonképpen egyfajta térségi lexikon műemlékekről, településekről, művelődéstörténetről, vallásos életről, néprajzról, személyiségekről, fontos eseményekről, intézményekről.


Könyvhasználat Tiszasülyben -- vannak könyvek, 'amelyeket évek óta nem kölcsönöznek'FEL

Tavaly augusztusban nyitották meg a felújított tiszasülyi könyvtárat.
-- Ideje volt már felfrissíteni a könyvállományt, akadt olyan olvasmány, melyet évek óta nem kölcsönzött ki senki. Itt a településünkön kevesebb a szórakozási lehetőség, mint egy nagyobb városban, így kiemelt jelentősége van a könyvtárnak -- folytatta Subicz Szilvia. -- Akad, aki naponta cseréli a könyveket, mindennap újat olvas. Mások viszont egyszerre visznek haza többet. A fiatalok közül ilyenkor nyáron többen a kötelező olvasmányokat keresik, melyeket a tanév elejére kell kiolvasniuk.
Kalotainé Gacov Szerafina, a szandaszőlősi fiókkönyvtár vezetője is elmondta, hogy a szakszervezeti, Marxról, Leninről szóló olvasmányok nem túl népszerűek, csak hirtelen fellángolásból kölcsönzik ki azokat.


Tamási: összevonás mellett voksolt a képviselőtestületFEL

Összevonná a Városi Művelődési Központot és a Könnyü László Városi Könyvtárat a tamási önkormányzat.
A képviselők a legutóbbi testületi ülésen fejezték ki fenti szándékukat, és megbízták a Ribányi József polgármestert azzal, hogy szerezze be az illetékes miniszter véleményét. A testület májusi ülésén Miskolczi Zoltánnét a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatóját bízta meg a Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátásával.
Az összevonásra a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló szabályozás értelmében is lehetőség van. A minisztérium felé most azt kell igazolni, hogy a könyvtári és a közművelődési feladatellátás helyben elért színvonala, mennyiségi, minőségi mutatói nem esnek vissza, az összevonást szakmai és gazdálkodási előnyök indokolják.


Székelyudvarhely minden harmadik lakosának van olvasójegyeFEL

Szőcs Endre igazgatói évének első részében főként arra fektetett hangsúlyt, hogy megvizsgálja honnan lehet forrásokat felszabadítani. Önerőből és támogatással számos újítást sikerült megvalósítaniuk, többek között az előtér és a folyosók meszelését, a kölcsönzőben a szőnyegek cseréjét, a lépcsők bevonását 'könyvborítókkal'. Igyekeztek további forrásokat is bevonni, jelenleg is sok pályázatuk van, amelyek részben a könyvtári állomány gyarapításával függnek össze, részben pedig közművelődési tevékenységüket erősítik. 2013-ban a 11 kiállítás mellett 67 közművelődési rendezvényt bonyolított le a könyvtár.
Szőcs Endre beszámolójából kiderült, a város lakosságának egyharmada rendelkezik könyvtári belépővel. Tavaly 1099 személy iratkozott be, aktív olvasóik száma négyezer körüli. 2013-ban összesen 37 471-szer tértek be a könyvtárba, a látogatók több mint 62 000 kötetet kölcsönöztek ki a könyvtárból. Szőcs Endre szerint a város lakosságához viszonyítva mindez nem rossz eredmény, igaz, a könyvtárlátogatók korok szerinti megoszlása mutat hiányosságokat, a 25-50 közötti aktív lakosság nem tartozik a rendszeres könyvtárlátogatók közé.
Beszámolt további újítások tervéről is az igazgató: a gyengénlátók számára tervezik nagyítók beszerzését, az egészséges életmódra is figyelnek, az olvasóteremben gyógylabdákat és taposókat helyeznek el, amelyek segítik majd az olvasók mozgását.
Ebben az évben lehetőségük nyílt az olvasótáborok újraindítására is, amelyre szeptemberben várják az ötödik és tizedik osztály közötti diákokat. Augusztusban lesz ismét Nyitott Könyvek Éjszakája, hajnali 4-5 óráig szerveznek programot a könyvtárban. Pályázati pénzből szeptemberben pedig egy városi nyílt sakkverseny lebonyolítását tervezik, olvasóklub is működik a könyvtárban. (via: ReMeK-e-Hírlevél)

Hírforrás: Hargita Népe, 2014. június 13.
2014. július 03.

Változtak az állami anyakönyvek kutatásának jogi kereteiFEL

2014. július 1-jétől lép hatályba a 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról, ennek nyomán a levéltárakban őrzött állami anyakönyvi másodpéldányok kutatásában jelentős változások várhatók. Az 1895-től bevezetett, a felekezeti anyakönyveket mint köziratokat felváltó állami személynyilvántartás dokumentumai az anyakönyvi hivatalokban, a másodpéldányok a megyei levéltárakban találhatók. E különleges forrástípus eddigi kutatási lehetőségeiről és az új törvényből fakadó egyes kérdésekről készített összefoglaló tanulmányt Reisz T. Csaba, amely a Turul (A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye) 2014. évi 1. számában jelent meg.


Sok gyerek a kötelezők miatt iratkozik be a könyvtárbaFEL

A tíz-húsz évvel ezelőtti gyakorlathoz képest kevesebben iratkoznak be a könyvtárba, azonban sok gyerek épp a kötelezők miatt teszi ezt, 16 éves korig ugyanis ingyenes a tagság. Így aki előrelátó, ingyen hozzájut a szükséges könyvekhez, amiből maximum 4-5 példány lelhető fel egy-egy könyvtárban.


Elfogadják a könyvtárak a Bariont beiratkozásnál?FEL

A június elején startolt Bariont már több mint egy tucatnyi helyen fogadják el: fizethetünk vele többek között sörözésért, iskolaszerekért, kerékpárért vagy éppen ágyneműért. Kérdés, hogy milyen széles körben fog elterjedni.


Bikiniben is lehet könyvtárba járni -- 5. alkalommalFEL

Fürdőruhában, akár koktéllal a kézben is be lehet térni Siófok legújabb könyvtárába. A város legnagyobb fürdőhelyén ugyanis idén is megnyílt a strandkönyvtár, ahol csaknem ezer könyv közül ingyen válogathatnak azok, akik napozás közben olvasgatni szeretnének. A könyvtár ötödik alkalommal nyitott ki a nagystrandon. A könyveket ingyen lehet kikölcsönözni. A ponyvaregények ugyanúgy megtalálhatók itt, mint a verses kötetek. A szervezők próbáltak minden igényre gondolni.
Analógiák

A Google Glass a múzeumokba is beteheti a lábátFEL

Hamarosan több múzeumban is felválthatja a hangos tárlatvezetést a Google Glass. Ha minden jól megy, akkor nemsokára több múzeummal is megállapodást köthet a Google, így a megszokott hangos tárlatvezetést kiválthatja a Google Glass. A speciális alkalmazás a tervek szerint felismerné a műalkotásokat, és a látogatók rögtön megkapnák az arról szóló legfontosabb információkat, ezen felül a navigálásban is segítene.
--
Praktikus

Praktikus minimum-jelnyelv az olvasószolgálatban -- videóvalFEL

Tőzsér Benjámin oktatócsomagjával elsajátítható a minimális jelmennyiség (körülbelül 250), mellyel könnyebben lehet tájékoztatni a siket olvasókat. Tematika pl.: beiratkozás, kölcsönzés, abc. A YouTube-on: link A vonatkozó blogot és Facebook-oldalt ld. alább.


Egyszerűen és hatékonyan szabadíthat fel sok helyet a merevlemezénFEL

Az alábbi ingyenes programnak köszönhetően egyértelműen kiderül, mely fájlok és mappák foglalják el, esetenként feleslegesen, a helyet merevlemezünkön.
Ugyan bármelyik fájlmenedzserrel, így a Windows Explorerrel is áttekinthetjük a merevlemezünkön tárolt állományokat, mappákat, azonban a Directory Size Calculator jóval hatékonyabb megoldást kínál ennél. -- link
Kisszínes

A város nem örül a 9 éves fiú kerti könyvtárának (olvasóink szavazatára)FEL

Ritka eset, hogy az olvasóink által megszavazott cikket lehozta az Index, ezért most azt idézzük:
-- 9 éves, de máris törvényt szegett az ingyenkönyves standjával. A kansasi Spenser Collins 9 éves, imád olvasni, a könyveit szeretné megosztani a szomszédaival is, ezért a nagyapjával barkácsoltatott egy ingyenes kölcsönkönyvtár-standot, amit a kertben állított fel. Eddig ez egy cuki kertvárosi életkép, a csattanó az, hogy Leawood városa illegális építménynek minősítette a minikönyvtárat, ezért nem állíthatják fel a kertben -- ezt egy cetlivel hozták a család tudomására, amit Collinsék a nyaralásból hazatérve találtak meg.


Hogyan üljünk, mozogjunk irodai környezetben? -- munkaergonómiaFEL

A mozgásszervi problémák nem csak az életminőséget befolyásolják negatívan, de a kereső- és munkaképtelenség okai között a második helyen állnak a betegségtípusok között. 60 százalékban vezetnek korai nyugdíjazáshoz, illetve táppénzre kerüléshez. A népesség 62-92 százaléka szenved élete során legalább egy hétig tartó derékfájástól, derül ki a Fellowes nemzetközi adataiból. A panaszokat gyakran okozzák a nem megfelelő munkakörülmények, a rosszul kialakított környezetben végzett munka, tanulás vagy számítógépezés.


Szükség van-e nyomtatott kulturális folyóiratokra?FEL

L. Simon László, az állami támogatásokért felelős Nemzeti Kulturális Alap leköszönő alelnöke a következőképpen fogalmazott a XIV. Országos Színházi Találkozó szakmai beszélgetésén: 'Azt kellene mondani, hogy csak online kulturális lapot támogatunk, eltekintve a képzőművészeti lapoktól, amely egy speciális szegmens. Azt tudom, hogy ez ma skandalum, és a status quo ellen megy mélységesen, de úgy kellene kiírni ezeket a pályázatokat, hogy minden olyan folyóirat, amely eddig papíron jelent meg, az hat példányban megjelenhet digitális nyomdában, mert a papír mint adathordozó bizonyította az időtállóságát. Egyébként azonban csak elektronikus megjelenést támogatunk.' -- Forrás: Index.hu
A nyomtatott és online kulturális folyóiratok főszerkesztőihez, szerkesztőihez, munkatársaihoz a következő kérdésekkel fordultunk, hogy a majdani kulturális döntéshozóknak legalább az alábbi válaszok rendelkezésükre álljanak egy hasonló horderejű kijelentés, törvényi szabályozás előtt.
Mi a véleménye a fent felvázolt támogatási rendszerről? Elfogadhatónak tartja-e, hogy a kulturális folyóiratok a jövőben 6 példányban jelenjenek meg nyomtatásban, és hogy csak az online formában megjelenő kulturális lapok kapjanak állami támogatást? Szükség van-e a több száz példányban megjelenő nyomtatott kulturális folyóiratokra Magyarországon?


Lejárt a Mein Kampf szerzői jogi védelme, de...FEL

Fenntartanák a Mein Kampf betiltását a német tartományok. Azután is fenn kell tartani Adolf Hitler könyvének, a Mein Kampfnak (Harcom) a terjesztési tilalmát Németországban, hogy 2015 végén lejár az írásmű szerzői jogi védelme.
A németországi Binzben tanácskozó miniszterek egyetértettek abban, hogy a Mein Kampf magyarázó kommentárok nélküli kiadásának terjesztését továbbra is meg kell akadályozni. Úgy vélik, erre a jelenlegi jogi keretek között lehetőség van.
Kiemelt Katalist-hír

100 digitalizált könyv az első világháborúrólFEL

Az MTDA keretei között eddig is sok, háborúval, hadtörténelemmel foglalkozó munka vált elérhetővé: link
A projekt történetének eddigi legnagyobb vállalkozásaként ezúttal egyszerre 100 kötet kiadásával állít emléket a száz évvel ezelőtt kitört ´nagy háborúnak´. Segítségükkel képet alkothatunk a háború eseménytörténetéről, hatásairól és következményeiről egyaránt. A magyar nyelvű munkák mellett angol, német és francia szerzők könyvei is elérhetővé váltak -- nem egy eredeti nyelven. A csaknem 17.000 oldal terjedelmű anyag értékét növeli a feldolgozott könyvek tartalmazta több mint tízezer fénykép is. Közvetlen elérés: link
Információforrások

Elindult az Arcanum I. világháborús ingyenes honlapjaFEL

Mostantól szabadon böngészhet a 100 évvel ezelőtti napilapok aznapi számaiban. Hetente rövid cikkeket közlünk, amelyekben más online adatbázisaink I. világháborús vonatkozású tartalmaira hívjuk fel a figyelmet. Így megnézheti majd térképen az aktuális hadműveleteket, érdekes háborús képeslapokban böngészhet, vagy a háborús eseményekkel foglalkozó cikkeket-tanulmányokat olvashat.
adtplus.arcanum.hu/hu/elsovilaghaboru/


'Az idő harcokat újráz' -- Cseke Gábor I. világháborús honlapjaFEL

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója apropóján, 2014. június 26-án délután a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében mutatta be Cseke Gábor író, szerkesztő első világháborús témájú honlapját és e-antológiáját, amely több mint féléves munkával készült el.
Az idő harcokat újráz (link című honlap és a Sorscédulák a nagy háborúból című rendhagyó olvasókönyv (link egyaránt rendkívül gazdag és változatos, a háborút sokoldalúan bemutató és dokumentáló szöveg- és linkgyűjtemény. Közel félszáz érdeklődő előtt mutatta be Cseke Gábor a háborús honlapot, amelyet kezdetben csak belső használatra szánt, majd később tette elérhetővé az interneten mindenki számára. Bemutatta az egyes fejezeteket, felhívta a figyelmet a honlapot kísérő Műhelynaplóra, amely dokumentálja a honlap létrejöttének folyamatát, alakulását és rávilágít belső műhelytitkokra, a szerkesztő töprengéseire, dilemmáira. Amint Cseke Gábor elmondta, először hangulatilag ragadta meg a háborút, majd fokozatosan bontakozott ki a honlap szerkezete, bővült, gazdagodott a tartalom. (via ReMeK-e-Hírlevél)
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu