Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2014/24., jún. 18.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Hírek

Olvasástípusok -- célok szerint. Ön milyeneket ismer?
Nyári koncert a könyvtárban -- légkondícionált pr
Szarvasra kerül a KIT elektronikus képkerete
Vannak könyvtárak, melyek okosabbak lettek a költségcsökkentés évei alatt (olvasóink szavazatára)
Milyen stressz éri leginkább munka közben? (felmérés)
Norvég közkönyvtár -- bölcsőtől a sírig óhajt jelen lenni
Innovatív nyitvatartás-kommunikáció az OIK-tól -- olvasókat halásznak
Október végéig bezár az ELTE EK -- a katalógusszekrény helyébe olvasói tér
A mozgókönyvtár megújítása: testre szabottabbá teszik
Médiakészítést tanultak a gyerekek a mórahalmi könyvtár szervezésében
Ráfordított könyvtárosi munka és / vagy eredményesség -- gyerekolvasót díjaztak -- 24 kiló könyv
Legfontosabb teljesítménymutatók a közösségi médiában -- könyvtáraknak is
Egy keresővel a finn könyvtárak, levéltárak és múzeumok anyagaiban
Tények vagy érdekek irányítják a döntéshozatalt? -- de a válaszadók is képmutatók
L. Simon beszüntetné az irodalmi lapok nyomtatását -- s aki nem hajlandó erre...
Több könyvtár után már az újpesti könyvtárban is végezhetnek közösségi munkát a diákok
Mennyiben váltható ki a kistelepülési könyvtár nyílt könyvespolccal?
Etikus forráshasználat témára pályázatnak a könyvtárostanárok
Ne csinálj a hétvégén semmit, itt a Délmagyarország online archívuma! -- Begőzölt fejű professzor
Az angol egyetemek nem tudták elkölteni az Open Access-keretüket
Mikes Kelemen logisztikai program -- messziről próbálják eltalálni az igényeket
Még nem értesítették a román közkönyvtárakat, hogy Wass Albert tiltólistára kerül-e
Könyvtári közösségi térben keresett ügyfelet a szexmunkást

Praktikus

1 perc alatt könnyen megjegyezhető jelszó, amit senki nem fog kitalálni

Kisszínes

A mese élvezésére kellene megtanítani a fiatalokat, nem a bugyuta életrajzokra...
Daloló könyvtárosnő
Online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás -- könyvtári tájékoztatáshoz is

Információforrások

Nyelvvizsgára felkészítő mobilalkalmazás
Elkészült a hazai digitális Légifelvétel Archívum


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Olvasástípusok -- célok szerint. Ön milyeneket ismer?FEL

Az olvasás lényegéből kiindulva a következő fő változatokat lehet elkülöníteni: szakrális, tudományos, tanulási, önképzési, üzleti, pragmatikus, szakmai, szórakoztató (szabadidős), agitációs, terápiás, családi, egzisztenciális stb. Ezek mindegyike az olvasás valamely funkcióját valósítja meg és önálló helye van az olvasás fejlődésében. (ref.: Az olvasás alapvető változatai: kialakulásuk és használatuk sajátosságai; Viszocsekné P. É.)

Régebbi hírforrás(ok): Az olvasás nem vész el, csak átalakul link

Nyári koncert a könyvtárban -- légkondícionált prFEL

Góbé-koncertet rendezett a nagykanizsai Halis-könyvtár. Az épület rugalmasan változtatható légkondicionált terében kedd este gyűltek össze az érdeklődők. A három részből álló sorozatot a vakáció első három hetére időzítették, hogy a megcélzottak a szünetben se felejtkezzenek el a könyvtárról. 'Érdemes a koncertek előtti másfél órát 17 órától is velünk tölteni, mert megismerkedhetünk azokkal a könyvtári programokkal, melyek a környező falvakban is sikeresen mutatkoztak be' -- írja a koncert szórólapja. (KIT-összeállítás) (A vonatkozó képeket ld.: link ) (fotók: Tábori Imre)

Hírforrás:
2014. június 18.

Szarvasra kerül a KIT elektronikus képkereteFEL

A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi könyvtár intézménye nyerte meg a KIT által felajánlott elektronikus képkeret. A pályázó vállalta, hogy az eszköz üzembe helyezését követően beszámol annak működéséről a KIT-ben.

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. június 18.

Vannak könyvtárak, melyek okosabbak lettek a költségcsökkentés évei alatt (olvasóink szavazatára)FEL

Sok USA-beli könyvtárnak csökkent a költségvetése a válság kezdete óta (a louisianai közkönyvtáraké igaz, 2001-től, közel 40%-kal csökkent 2010-ig. Mary Lindsey, a Audubon Regional Library igazgatója lobbizni próbált, hogy könyvtára fenn tudja tartani számítógépparkját, de rájött, hogy a helyi fenntartónál autista gyerekek vagy más hasonló célok ellenében tudna pénzt szerezni -- ha tudna. (A szövetségi állam a közkönyvtárak fenntartási költségeinek kb. 7%-át állja, a helyi önkormányzat 85% körül, a szövetségi kormány pedig 0.5%-ot.)
Vannak, önkormányzatok, melyek külön adót vetettek ki a könyvtárfenntartására -- pl. Seattle (123 millió dollárt hagytak jóvá a szavazók e célra). Más önkormányzatoknál, pl. Kentucky sok könyvtárában teadélutános csoportok megakadályozták -- nem könyvtárellenes, hanem demokratikus szempontokra hivatkozva.
Az amerikaiak mindazonáltal jellemzően szeretik és használják közkönyvtáraikat, és van olyan önkormányzat, hogy a válság múltával a könyvtári költségvetés ismét növekedésnek indult. (ref.: MG)


Milyen stressz éri leginkább munka közben? (felmérés)FEL

Milyen stressz éri leginkább munka közben? -- tettük fel a kérdést a múlt héten. A nem reprezentatív választok megoszlása:
17 - egyéb
21 - felettesi nyomás
4 - használók elvárásai
7 - munkatársak nyomása
13 - általános rossz hangulat.
-- A felettesi nyomás nagy aránya a könyvtárvezetőket kell hogy elgondolkoztassa. Az 'egyéb' válasz nagy száma viszont a kérdés feltevőjét: feltehetően nem sikerült a 'legjobb' válaszlehetőségeket megadni. Egyúttal utal arra, hogy a témában érdemes tovább kutakodni, akár intézményesített felmérés, akár szakdolgozat keretében. A használók elvárásaival kapcsolatban akár örömteli is lehet az alacsony érték. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. június 18.

Norvég közkönyvtár -- bölcsőtől a sírig óhajt jelen lenniFEL

A kis hegyi község (Lom) könyvtárának vezetője számol be cikkében tevékenységükről, melyben fontos tényező az 1999 óta a külső forrásokra beadott sikeres pályázatok sora és a megye, illetve a régió könyvtárainak együttműködése.
A községi könyvtár nem csak könyvtárakkal kooperál. Egyik mostani projektjükben (link hat könyvtár vesz részt, a másik EU-s projekthez (link nemrég csatlakoztak. Céljuk, hogy a lakosságot a bölcsőtől a sírig kiszolgálják. Ennek érdekében együttműködnek a helyi bölcsődével, óvodával, iskolával, az öregek otthonával, az önkéntes központtal és a pékséggel is. A könyvtár munkatársai felkeresik a gyermekgondozó központot, amikor a másfél évesek kontrolljára kerül sor, és tájékoztatják a szülőket a könyv és az olvasás fontosságáról. -- itt 'mindenkit' elérnek --, de megjelennek a szülői értekezleteken is. Az óvodások és az iskolások rendszeres látogatók a könyvtárban, amit a könyvtárosok is viszonoznak: könyvbemutatókat tartanak a gyerekeknek. Az iskolával közösen ki is dolgoztak egy helyi olvasási tervet, mely alapján minden alsós osztály évi két, illetve a felsősök egy könyvet mutatnak be. Az idősebbek házi könyvellátását is megszervezték. (ref.: Egy községi könyvtár Észak-Norvégiában -- a bölcsőtől a sírig; Murányi L.)


Innovatív nyitvatartás-kommunikáció az OIK-tól -- olvasókat halásznakFEL

(A plakátot ld. az alábbi linken.)


Október végéig bezár az ELTE EK -- a katalógusszekrény helyébe olvasói térFEL

Az ELTE Egyetemi Könyvtár műemlék épületének energetikai korszerűsítése, gépészeti- és homlokzati nyílászáró rekonstrukciója (KEOP-2012-5.6.0- EMMI-05) pályázathoz kapcsolódó munkálatok - az összes külső és belső homlokzati ablak és a teljes fűtési rendszer cseréje -- 4 hónapot vesz igénybe. Az előkészítő pakolásokat és a munkálatok közbeni mozgatásokat -- teljes raktárakat kell kiüríteni -- a jelenlegi személyzettel csak a meghirdetett korlátozásokkal tudjuk elvégezni. Tehát a mostani zárás nem a szokásos nyári zárás, hanem a felújítási munkálatok miatti kényszerű zárás. Számunkra sem öröm.
Új olvasói tereink nem épülnek, hanem a meglévők átszervezésével -- pl. katalógusterem kiürítésével -- olyan tereket tudunk átadni az olvasóknak, amelyekben eddig nem volt lehetőségük olvasni, tanulni.(via Heti Attila)
-- Ügyes pr-húzás, hogy a könyvtár a felújítási folyamatot a Facebook-on követi link (A könyvtár bejáratánál még nem található meg az érintett Facebook-oldalra mutató QR-kód :-)


A mozgókönyvtár megújítása: testre szabottabbá teszikFEL

Hét mozgókönyvtárral rendelkező könyvtár a résztvevője annak a Jobb élet vidéken elnevezésű fejlesztő programnak, melyet a Dán Kulturális Ügynökség (link finanszíroz, s amely 167 ezer embert érint. A könyvtárak meg akarják újítani és fejleszteni mozgókönyvtáraikat, hogy látható legyen, miként járulnak hozzá ezek a vidék fejlődéséhez. A könyvtár el tud jutni az intézményekhez, a helyi közösséghez és a lakosokhoz, rugalmas szolgáltatásokra képes, alkalmazkodik az egyéni igényekhez és kívánságokhoz. A projekt bebizonyította, hogy a könyvtárak meg tudják újítani szolgáltatásaikat azáltal, hogy új célcsoportokat érnek el. A mozgókönyvtárak olyasmire is képesek, amire a közszolgáltatások nem: összehozzák az embereket, s ezáltal közösség születik a közelség és szolidaritás érzését felkeltve -- olyan értékekét, amit a helyiek nagyra tartanak.
Ezután a cikk a projekt néhány eredményéről számol be: új típusú látogatások kipróbálása (intézményekben, étkezdékben, aratóünnepségen, falunapokon), kooperáció önkéntesekkel és új partnerekkel, szaktanfolyam szervezése, újítások, új célcsoportok kiválasztása, segítő szerep vállalása, a gyermekek nyelvi fejlesztése, a digitális tanulás propagálása (új célcsoportokban és azok munkahelyén). (ref.: Új könyvtári feladatok és funkciók Dánia vidéki területein; Murányi L.)


Médiakészítést tanultak a gyerekek a mórahalmi könyvtár szervezésébenFEL

A 'Mesterségek-Kézműhelyek' elnevezésű program során mórahalmi diákok vehettek részt különböző szakkörökön, amelyeket a mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár szervezett meg, de szakemberek vezették le. Négy különböző szakterülettel ismerkedhettek meg a gyerekek: volt előadó művészet, volt kézművesség, volt film és legvégül sajtó. Megtanulták mi az a nyomtatott sajtó, az elektronikus sajtó és az online rádió.
Márton Gábor, a médiaszakkör vezetője egy igazán belevaló csapatot hozott a Móranet Tv-hez. Teljesen véletlenül heten vannak, de egyáltalán nem gonoszok. Sőt! Ilyen érdeklődő brigádot rég nem látott a televízió stábja. Túl vannak egy stúdióbeszélgetésen, több interjúkészítésen, és az utolsó órán pedig már maguktól vágták meg az elkészített anyagaikat. Tanítójuknak, Molnár H. Boglárkának a televízió munkatársának már csak ritkán kellett beleszólnia a munkafolyamatba. Elmondható, hogy a diákok megindultak a 'médiacsinálás' rögös útján.


Ráfordított könyvtárosi munka és / vagy eredményesség -- gyerekolvasót díjaztak -- 24 kiló könyvFEL

Zenés műsor köszöntötte a szegedi Somogyi-könyvtár betűbirodalmát pénteken a városháza dísztermében.
Mint a tartományok őrzőitől megtudhattuk, a több mint 100 ostromló közül az újjáalakuló udvarban az idei könyvkirály a 9 esztendős Sebők Liliána Hajnalka lett, aki a Tabán Általános Iskolába jár. Palánkainé Sebők Zsuzsanna könyvtárigazgató illesztette fel fejére a koronát.
Az udvarmesterek azt is kiszámolták, hogy az ifjú uralkodó egy év alatt 84 könyvet olvasott el, ezek összesen 24 kilót nyomnak, bennük több mint 10 ezer 984 oldalnyi betű van, és ha egymásra tornyozzák a köteteket, 123 centi magasra nyúlik a könyvtorony.
-- Ráfordított könyvtárosi munka és / vagy eredményesség -- Facebook-diskurzus a témában: link


Legfontosabb teljesítménymutatók a közösségi médiában -- könyvtáraknak isFEL

A közösségi médiában végzett felmérések irodalmának áttekintése nyomán javasolható mutatók ('KPI'-k, -- Key Performance Indicators -- kulcs teljesítménymutatók) a következőkre vonatkozzanak:
- láthatóság: az intézmény (szolgáltatás) népszerűsége (követők, látogatók stb.) és aktivitása a közösségi web különféle helyein és eszközein;
- forgalom: a honlap, ill. további oldalak és kapcsolataik teljes látogatottsága, az egy helyen eltöltött idő (stb.);
- befolyás: az intézmény (szolgáltatás) társadalmi értékelése (említése a közösségi web más helyein, a pozitív, negatív és semleges kommentek arányai stb.);
- fontosság (relevancia): az interakciók (kommentek, kérdések, 'lájkok' stb.) becsült mennyisége, és azon potenciális használók száma, akik a könyvtárnak a közösségi weben kifejtett tevékenysége nyomán valódi könyvtárhasználókká válnak. (ref.:
A könyvtár a szociális médiában. Áttekintés és javaslat a teljesítmény mérésének mutatóira; Mohor J.)


Egy keresővel a finn könyvtárak, levéltárak és múzeumok anyagaibanFEL

Az új keresőportál, a Finna (link eltér az eddig megszokott kereskedelmi keresőktől. Azokat szolgálja ki, akik a finn könyvtárak, levéltárak vagy múzeumok anyagai iránt érdeklődnek, legyenek azok könyvek, festmények, CD-k, régi buszmenetrendek, tudományos cikkek stb., vagyis a kulturális örökséget őrző intézményekben található anyagokról nyújt információkat, mégpedig értelmes, egyszerű, mégis informatív és kutatható módon. A portál jól olvasható és érthető formában kínál információkat 6-tól 106 éves korúak számára. A keresőkifejezés beírása nyomán először az eredmények kisebb része és a keresett információ jelenik meg 'dióhéjban', majd a 'mélyebbre ásás' lehetősége. Az eredmények valamelyikét kiválasztva először a szóban forgó anyag típusáról kapunk információt -- a szerző, a festő, a levéltáros nevét --, a készítés, kiadás vagy felfedezés dátumát, és hogy hol lehet kikölcsönözni, megnézni vagy letölteni. Ezen kívül megbízható forrásokból kínál számos részinformációt is. (ref.: Az összes felhasználót mindenütt el kell érni: a Finna nevű keresőportálról; Murányi L.)


Tények vagy érdekek irányítják a döntéshozatalt? -- de a válaszadók is képmutatókFEL

'Nem mondom, hogy nincs szükség Fókuszra, Blikkre és Napi Ászra, de az emberek lenézése azt mondani, hogy erre van igény. Az emberek azt fogyasztják, amit eléjük tesznek' -- magyarázta L. Simon László a Heti Válasznak adott interjújában, milyen céllal terjesztette be a szerdán megszavazott reklámadót. Csakhogy a tévék nézettségi, a lapok olvasottsági adatai nem támasztják alá a fideszes képviselő, államtitkár állítását. A 105 magyar nyelvű csatorna és a 7 országos napilap közül az RTL, illetve TV2-csoport és egy bulvárlap, a Blikk rendelkezik a legnagyobb közönségaránnyal, vásárlóval.
De mi a kedvenc tévéműsora, csatornája a magyaroknak? Ha erről kérdezik az utca emberét, azonnal rávágja: az ismeretterjesztő filmek, a Spektrum, a National Geographic, semmiképpen nem a szappanoperák vagy a valóságshow-k. Ám, ha a lakásban lévő, a bekapcsolt tévét, a nézőket figyelő műszerek adatait tanulmányozzuk, akkor kiderül: főleg sorozatokat, illetve bármennyire meglepő, reklámokat néznek. A műszerek adatait kiértékelő Nielsen Közönségmérés szerint a legnézettebb 50 műsor listájára egyetlen dokumentumfilm sem fért fel a múlt héten.


L. Simon beszüntetné az irodalmi lapok nyomtatását -- s aki nem hajlandó erre...FEL

Péntek délután L. Simon László államtitkár tartott beszámolót a Pécsi Országos Színházi Találkozón, az NKA országos előadássorozatának hatodik állomásán. Az előadás után több, az uniós pályázatokon sikertelenül pályázó szervezet képviselője szólalt fel, de szó esett a folyóiratok nyomdaköltségeiről is.
... Mint mondta, a nyomtatott sajtókultúra 2014-re nem tudta átmenteni magát egy korszerűbb közegbe. Szinte minden támogatást nyomtatásra költenek, és nem a szerzők honorálására. A hat darab Országos Széchényi Könyvtárba leadandó köteles példányok kinyomtatását természetesen továbbra is el kéne végezni, de emellett csak a képzőművészeti lapok nyomtatását kellene folytatni. Az államtitkár úgy fogalmazott, a folyóirat kiadás szellemi műhely, ezt kéne a befolyt támogatásból honorálni, beleértve az új szerzőket is, és nem a nyomtatásra kiadni az összes pénzt. Majd hozzátette, aki 2014-ben nem hajlandó ezt a változást felfogni és váltani, az feleslegessé teszi a saját munkáját.


Több könyvtár után már az újpesti könyvtárban is végezhetnek közösségi munkát a diákokFEL

A Király utcai Szabó Ervin Könyvtárban is végezhetnek már közösségi szolgálatot a kerületi iskolákban tanuló illetve a kerületben lakó középiskolások -- írja az önkormányzat.
Egyszerre két-két diákot fogadnak a könyvtárban, egy alkalommal legfeljebb két órára. Az önkéntesek segíthetnek például a számítógép-illetve internethasználat oktatásában, a könyvek házhoz szállításában, az állomány és a kert rendezésében, valamint a gyerekfoglalkozások, rendezvények lebonyolításában is.


Mennyiben váltható ki a kistelepülési könyvtár nyílt könyvespolccal?FEL

Remeteszőlős - Becsület könyvtárra lelhetnek a túrázók, ha a Remete-szurdokból elérik a község szélét. Szombaton a Bodza-ligetben, az Örkény telefonfülke-emlékmű mellett átadták az első agglomerációs könyvmegállót.
A könyvmegálló egyfajta utcakönyvtár, amely egy köztéren elhelyezett, könyvekkel feltöltött szekrény, ami mindenki számára nyitva áll, éjjel és nappal. Az erre sétáló a könyvmegállóba elhelyezett könyveket szabadon (és persze ingyenesen) olvasgathatja, az Örkény emlékfülke társaságában, a mellette lévő padokon.


Etikus forráshasználat témára pályázatnak a könyvtárostanárokFEL

2014 októberére, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjára készülődve a Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet könyvtárostanárok számára. A pályázat célja: az iskolai könyvtárak, a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztésének elősegítése, a jó gyakorlatok, a kollégák tapasztalatainak bemutatása. Olyan foglalkozásterveket várunk, melyek általános vagy középiskolában valósíthatók meg.


Ne csinálj a hétvégén semmit, itt a Délmagyarország online archívuma! -- Begőzölt fejű professzorFEL

Pillanatnyilag ez a legjobb dolog a magyar neten. Minden 1910 ás 1945 között megjelent lapszámot kereshetően digitalizáltak. Ránézel, beszippant. Őrület, hogy mi ment az apróhirdetési rovatban: kendőzetlen szexualitás! De a cikkek is csodásak.
-- Nyáry Krisztián: 'Horger Antal egyetemi tanárra rálőtt a felesége, amiért megharapta az ujját.' 'Szóval Horger Antal úr elég vérmes természetű ember volt. Ráadásul nem sokkal a botrányos válásáról beszámoló cikk után ezt [...] olvasta ugyanabban az újságban egy húsz éves költőtől. Hát persze, hogy felment a vérnyomása.'
-- Az ünnepi könyvhétre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtára és a Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár munkatársai digitalizálták a Délmagyarország 1910 és 1945 közötti lapszámait jelentette be Pál József, az SZTE rektorhelyettese csütörtökön a csongrádi megyeszékhelyen. (Híradó)

Régebbi hírforrás(ok): Digitalizálják a Délmagyarországot: 102 év, félmillió újságoldal, 2 millió adat link

Az angol egyetemek nem tudták elkölteni az Open Access-keretüketFEL

A Research Fortnight felmérésében megkérdezett 84 brit kutatási intézmények közül csak 12 tudta elérni a publikációk 45%-os OA-arányát. A Research Councils UK 17 millió fontot tett elérhetővé e célra. Azt is meg kell jegyezni, hogy 57 intézmény nem válaszolt a felmérő cég megkeresésére, tehát az arány magasabb is lehet. (ref.: MG)


Mikes Kelemen logisztikai program -- messziről próbálják eltalálni az igényeketFEL

A Mikes Kelemen Program, a jelenlegi magyar kormányzat olyan kezdeményezése, amely mindenképp komoly figyelmet érdemel. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság koordinálása, és az Országos Széchényi Könyvtár szakmai felügyelet alatt működik, raktárai a világ több pontján találhatóak. Az alábbiakban a New Brunswick-i gyűjtőpontot mutatjuk be.
A program célja nem csupán olyan könyvek megmentése, amelyeket tulajdonosaik már nem használnak. Nagy fontosságú azoknak a más típusú információhordozóknak a gyűjtése is, amelyek hungarika vonatkozásaik miatt egyébként is nagy értéket képviselnek. Ezek lehetnek külföldi kiadású magyar hanglemezek, kézirathagyatékok, mozgóképes források vagy levelezések is.


Még nem értesítették a román közkönyvtárakat, hogy Wass Albert tiltólistára kerül-eFEL

Eltávolíttatta a rendőrség a szombati csíksomlyói búcsún portékáikat kínáló árusokkal Wass Albert köteteit, holott erre több illetékes elmondása szerint nem lett volna jogi alapja a hatóságnak.
Szabó Károly, a székelyudvarhelyi városi könyvtár volt igazgatója, jelenleg munkatársa lapunknak úgy nyilatkozott: valóban létezik Romániában tiltólista könyvekre vonatkozóan, de az olyan kiadásokat tartalmaz, mint például Adolf Hitler Mein Kampfja.
?Nincs tudomásom arról, hogy a listán Wass Albert is szerepelne. Ha bármely irodalom bekerül a névsorba, értesítik a könyvtárakat is, amelyeknek a raktárban kell tárolniuk a kiadásokat, és azokat csak kutatómunkára bocsáthatják az olvasók rendelkezésére. Megtörténhet, hogy sürgősségi rendelettel a közelmúltban Wass is a listára került, de még nem értesítették a könyvtárat? -- magyarázta Szabó.


Könyvtári közösségi térben keresett ügyfelet a szexmunkástFEL

A massachusettsi Tewksbury rendőrei kedden fülest kaptak, miszerint a városi könyvtárban van egy nő, aki prostituáltként keresi a kenyerét és ott hajtja fel az ügyfeleket. A helyszínre küldtek egy fedett nyomozót, akire pár perccel azután, hogy belépett az épületbe, már fel is figyelt a 20 éves Brittany Macintyre. Mivel a könyvtárban nem szabad hangoskodni, a férfi és a fiatal nő papíron üzengettek egymásnak, és ha már így szóba elegyedtek, Macintyre felajánlotta, hogy 60 dollár fejében szívesen szexel vele. A nőt természetesen azonnal letartóztatták. A Huffington Post szerint nem ez az első ilyen eset, tavaly egy hajléktalan férfit kapcsoltak le amiatt, mert feladott egy hirdetést, amiben az állt, hogy a könyvtár mosdójában bárkinek a rendelkezésére áll, aki fizet.
Praktikus

1 perc alatt könnyen megjegyezhető jelszó, amit senki nem fog kitalálniFEL

A biztonsági szakértők által régóta pedzegetett módszer lényege, hogy a felhasználó egy-egy kifejezés helyett egy hosszabb szöveget ír be jelszónak. Így a fenti, szókészletet használó módszernél sokkal tovább tart megfejteni egy jelszót, a titkos kód ugyanis nem található meg egyetlen szótárban sem, nem egy kifejezés, hanem egy összefüggő szövegrészlet. Egy lehet például egy kedvenc idézet is, viszont arra érdemes figyelni, hogy ne idézzünk népszerű művek népszerű sorait, például egy Bibliából származó mondatot -- a népszerű idézetekkel ugyanis a módszerhez idővel hozzászokó hackerek ugyanúgy próbálkozni fognak, mint egyes szavakkal.
Kisszínes

A mese élvezésére kellene megtanítani a fiatalokat, nem a bugyuta életrajzokra...FEL

Mit mondott Esterházy és Spiró a könyvheti megnyitón? -- Esterházy Pétert nagy tapssal köszöntötték a debreceni könyvutcában:
'Olvasni felelősség, alig kisebb, mint írni -- a felelősség nem tolható el, nem megúszható. Aki például irodalmat politikai elfogultsággal olvas, az ostoba. Olvasó, tilos ostobának lenned. Meglehet, hogy a társadalom megosztott, de a könyvespolcaink nem. A giccs úgy viszonylik a széphez, mint farizeus a hívőhöz. Ma Dunát, Tiszát, Hortobágy folyót lehet rekeszteni farizeussal.'
Spiró György: 'Helytelenítem, hogy a szerző neve ott szerepel a címlapon, miközben a neves és névtelen szerzőtársakat száműzzük a címlapról. A mese élvezésére kellene megtanítani a fiatalokat, nem a bugyuta életrajzokra meg a bárgyú ideológiákat sulykolni, ezekkel csak emlékezet nélküli generációkat lehet nevelni. Évtizedekig elhúzódó szellemi polgárháború idején a szépirodalom az egyetlen emberhez méltó műfaj. Abból, ami fontos, előbb-utóbb úgyis mese lesz.'


Daloló könyvtárosnőFEL

Farkas Szabina Judit (31) könyvtáros a tehetségkutató versenyeken olyan jó eredményeket ér el, hogy már országosan is felfigyeltek rá. Verseket ír, tervezi első kötete megjelentetését, különféle programokkal kedvelteti meg a gyerekekkel az olvasást.

Hírforrás: VEOL
2014. június 18.

Online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás -- könyvtári tájékoztatáshoz isFEL

A jövőben akadálymentessé válhat az ügyintézés a hallássérültek számára: ebben egy speciális online jelnyelvi tolmácsszolgáltatás segíthet. A program nemrég InnoMax Díjat nyert.
'Már az Egyesült Államokból is kaptunk megkeresést' -- osztotta meg az FN24-gyel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója. Ormódi Róbert elmondta: a tengerentúlon jóval fejlettebb ez a terület, mégis olyan cégek keresték meg őket, amelyek akár már 20 éve biztosítanak hasonló szolgáltatást. A magyar SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálat ugyanis olyan újításokat tud, amelyek az USA-ban is érdekesek lehetnek. Például előrelépést jelent, hogy az online alkalmazást nemcsak a siketek, hanem a nagyothallók is tudják használni. A nagyothallók egy csoportja ugyanis nem tud jelnyelven, így őket a szakemberek valós idejű, írásos tolmácsolással segíthetik.
Információforrások

Nyelvvizsgára felkészítő mobilalkalmazás FEL

Lystra névre hallgat a Pannon Egyetemen által fejlesztett oktatóprogram, amely segít a nyelvvizsgára való felkészülésben. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű okostelefonokra és iPadre érhető el.


Elkészült a hazai digitális Légifelvétel ArchívumFEL

Nagy-Britannia, Németország és Franciaország, valamint az Egyesült Államok után elkészült Magyarország digitális Légifotó Archívuma, amely szerdától, vagyis a mai naptól az interneten is böngészhető. A régi, helyreállított felvételek mellett aktuális képeket is találunk a gyűjteményben.
A Hadtörténeti Intézet és számos múzeum, magángyűjtő és légi fényképész felvételeit adatbázisba szervező gyűjtemény, az immáron internetes is elérhető digitális Légifotó Archívum folyamatosan bővül. A gyűjtemény az egyes képek készítési dátumán, koordinátáin, készítési körülményein túl információt ad a felvételek feltalálási állapotáról, készítőiről, jogtulajdonosáról, valamint a felvételeken látható látványosságokról. Az archívum az Interspect Csoport közhasznú kezdeményezéseként jött létre, a felvételek megkeresése, feldolgozása és digitalizálása 2005-ben kezdődött.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu