Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2014/21., máj. 28.

E lapszám szerkesztője: W. Kovács Ágnes

Hírek

Elég az állományközpontú könyvtárakból! -- IFLA President's Meeting 1.
Könyvtári paradigmaváltás: szemantikus világ jön
10 perces használóképzés, ingyen kávé mellett (videóval)
Mit keresnek a kutatók a vállalati és tudományos könyvtárakban? 2. (olvasóink szavazatára)
Segítőkész könyvtárosok, kevésbé elérhető dokumentumok -- a BGF GKZ Könyvtárában
Feleslegesek-e a könyvtárosok? Egy érv a digitális korban (könyv -- olvasóink szavazatára)
Az Oltalom Könyvtár pályázata az Antikvárium.hu Könyvtárak újratöltve elnevezésű kiírásra (videó)
Sólyom: Vissza a könyvtárba
Helyismeret számára lehetőség: itt vannak az urbexesek
Az egyik legnagyobb könyvtár-konkurens -- vagy partner?
Felhasználhatók-e az üzleti tapasztalatok a könyvtárban? -- Fontolva haladunk
A kulturális intézményekben is terjed az iskolai közösségi szolgálat
Olvasni jó! A könyv barát! -- promóciós próbálkozás
Lovász László MTA-elnök az Open Accessről -- több modellben gondolkodik
Könyvbezúzást szabotált el az Országos Széchényi Könyvtár
Szövegértés: a hatodik és tízedik évfolyamosok fejlődtek, a nyolcadikosok visszaestek

Analógiák

Tévedés a francia vasútnál -- Tud Ön könyvtári tévedésekről?
Hogyan utáltassuk meg a gyerekekkel egy életre a világ legérdekesebb dolgait? (oktatóvideók minősége)
Az idős emberek újra és joggal érzik magukat fontosnak -- akár könyvtárban is?

Praktikus

Egyszerű szabályok a tökéletes Facebook poszthoz
Ez a térkép olyan információt ad, amit máshol nem kaphat meg

Kisszínes

A kiadók zsaro­lá­sával csökkenti az e-könyvek árát az Amazon
Könyvtárban sztriptízelt a szexi diáklány (videó)
Mit olvas a művelt Budapest?

Információforrások

Videó: a II. világháború 7 percben
Sok magyar vásárló nem is hallott erről, pedig fontos lehet
A biztonságos netezésre oktat a gyermekmentő szolgálat
A Metropolitan múzeum kincsei nagy felbontásban
Lelki terror elleni portált hozott létre a Facebook


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Elég az állományközpontú könyvtárakból! -- IFLA President's Meeting 1.FEL

A máj. 22-23-án Helsinkiben tartott IFLA President's Meeting link (szakmai eszmecsere és konferencia) szinte minden témaköre arra alapult, hogy fel kell végre hagyni az állományközpontú könyvtári szemlélettel. Az állomány igen értékes alapját adja a könyvtárak szociális kohéziót erősítő, tudásteremtő tevékenységének, de nem állhat többé az intézményi tevékenység abszolút középpontjában.
A felszólalók a könyvtár kulturális szolgáltató központnak határozták meg, mely különböző használói csoportok közösségi arénája, s más szolgáltatókkal (közkönyvtár esetén pl. helyi önkormányzati iroda, felsőoktatásinál az egyetem tanszékei, hivatalai) összefogva kínál szolgáltatásokat. Gyakran ez az összefogás úgy is megjelenhet, hogy egymás közvetlen közelében, vagy akár közös fizikai térben is tevékenykedhetnek az egyes szervezeti egységek, hivatalok. A könyvtárak, vonzó szolgáltatásaik mellett, közösségi találkozóhelyekként is funkcionálnak. Az adott közösség kommunikációs tereként is fontos szerepben lépnek fel.
Központi szerepet játszanak a digitális műveltség oktatásában, a média használtatásában, az önkifejezés különféle formáinak kibontakoztatásában. Mindezeket az oktatás és tanulás közvetlen és közvetett formáinak segítségével végzik, ideértve a MOOC eszközök (Massive Open Online Courses) használatát is (ld. link A könyvtáraknak az egyetemekkel közösen illetve önállóan kell felépíteniük pedagógiai portfóliójukat, szolgáltatásaikat a felhasználóik tudásának (az élményszerűségek, a tanulás örömeit is figyelembe vevő) beszerzés érdekében. Egyre több specializált tudással rendelkező munkatársra lesz szükség, részben a hagyományos könyvtári területeken tevékenykedők átképzése révén is. (Németh Márton)

Hírforrás: Facebook, Németh Márton
2014. május 28.

Könyvtári paradigmaváltás: szemantikus világ jönFEL

Az osloi Knowledge Organization Days konferencia (május 19-20.) a norvég könyvtár-informatikai szakma legfontosabb nemzetközi kitekintésű találkozója, melyet az oslói könyvtárosképző tanszék szervez. Az amerikai Kongresszusi Könyvtár munkatársa aki a BIBFRAME projektről szólt. Az előadásokból világossá vált, hogy elkezdődött egy teljes könyvtár-informatikai paradigmaváltás világszerte, így a norvég könyvtárakban is. A következő 4-5 évben az RDA/RDF alapú szemantikus világ leváltja az AACR2-t és a MARC-ot. Minden információforrás összeköthetővé válik mindennel, s közben az igények szerint jóval rugalmasabban lesz feltárható, mint a eddigi szabványkörnyezetekben-ebben segít a BIBFRAME koncepciója. Ezen felül szó volt arról is, hogy az osloi Deichman közkönyvtári hálózat átáll KOHA nyílt integrált könyvtári rendszerre. A tudományos könyvtárak jó része pedig kereskedelmi szereplők segítségével teszi szemantikussá a katalógusát, s von be egyéb szolgáltatásokat a szemantikus portfólióba. Szó esett a metaadatkezelés etikai, politikai dimenzióiról is. Néhány érdekes norvég projekt is bemutatásra került, például a norvég tezaurusz koncepciója, illetve a jelentős tudományos támogatással szerveződő Nagy Norvég Lexikon, melyhez bárki hozzáteheti a maga tudását is Wikipédia szerű felületen. (via Monguz Kft., Facebook)


10 perces használóképzés, ingyen kávé mellett (videóval)FEL

A zürichi ETH nemrég indított 10 perces 'coffee lectures' (magyarul talán: kávézós beszélgetések), ahol adatbázisok és szolgáltatások ingyen kávé mellett kerülnek terítékre. Ezt a YouTube-on is reklámozzák.


Mit keresnek a kutatók a vállalati és tudományos könyvtárakban? 2. (olvasóink szavazatára)FEL

Múlt heti anyagunk első részét link folytatva:
A felsőoktatási kutatók -- a vállalatiaktól eltérően -- inkább jár saját útján a felfedezés során. A korábbiakban felsorolt 12 területre a felsőoktatási könyvtárban is szükség van, bár a hírfigyelés kevésbé fontos, a más hasonló egyetemek figyelése pedig jelentősebb terület. Illetve a felsőoktatási könyvtár további feladatai:
- a tanulás, együttműködés és kikapcsolódás helyszíne
- a kutatások kommunikálása
- oktatás: a hallgatók felkészítése a kutatásra és a tudás menedzselésére
A könyvtárosoknak a 12 ponton túl az adott tudománnyal is kell boldogulnia (kémia, biológia stb.), illetve kommunikációs készség is szükséges, hogy a célcsoport tagjainak partnerévé váljon, felhasználva a mai IT- és tudásmenedzsment-eszközöket. S optimális esetben ezek az ismeretek egy személyben fordulnak elő.
A zürichi ETH használóképzési tevékenységei:
- 10 perces 'coffee lectures' fejtágítók link
- Szórakoztató stílusú Infozine belső hírlevél,
- Új honlap (mobilra is optimalizálva) ahol már nem a katalógus a belépési pont. Ehelyett a felhasználók leszűkíthetnek a megfelelő adatbázis vagy eszköz kiválasztásával a kutatási területre és tehetnek fel kérdéseket.
A könyvtár munkatársai WordPress blog szoftvert használnak a tartalmak menedzselésére. Folyamatosan figyelik a levelezőlistákat, hírcsoportokat, és az információáramlást -- előkészítendő a jövőbeni fejlesztéseket. (ref.: MG)

Régebbi hírforrás(ok): Mit keresnek a kutatók a vállalati és tudományos könyvtárakban? 1. link

Segítőkész könyvtárosok, kevésbé elérhető dokumentumok -- a BGF GKZ KönyvtárábanFEL

A BGF GKZ Könyvtára (Zalaegerszeg) 2014-es hallgatói vélemény és elégedettség kérdőíves vizsgálatának eredményei.
A könyvtár a 2013-2014. tanév második félévének utolsó két hetében online kérdőíves vizsgálatot végzett a hallgatók elégedettségére és egyes szolgáltatások iránti igényére vonatkozóan. E vizsgálat eredményeit közöljük az alábbiakban.
A kérdőívezést a látogatókkal a könyvtárban, Google online kérdőív segítségével bonyolítottuk le. A kérdőívet 71 hallgató töltötte ki, ez a 2013-ban beiratkozott 523 használó 13,5 százaléka (a kitöltés megkezdésekor legalább 10 százalékos mintanagyságot tűztünk ki célként). A válaszadók közül 70 fő igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait. Egy fő nyilatkozott úgy, hogy a szolgáltatásokat -- idő hiányában -- nem veszi igénybe (a hallgatóság 25,9 százaléka nem használta a gyűjteményt 2013-ban, bár ez 2006 óta a legalacsonyabb arány). A kérdőívezést csupán azért lett volna célszerű könyvtáron kívül végezni, mert így lényegesen több választ kaphattunk volna a könyvtári tagsággal nem rendelkezőktől arra, mi az oka, hogy nem használják a gyűjteményt. A többi kérdésre releváns választ csak a könyvtárhasználóktól nyerhettünk és ez volt az elsődleges vizsgálati cél. (Szabó G. Tibor)
A bővebb szakmai változat:
link


Feleslegesek-e a könyvtárosok? Egy érv a digitális korban (könyv -- olvasóink szavazatára)FEL

Feleslegesek-e a könyvtárosok? Egy érv a digitális korban (Are Libraries Obsolete? An Argument for Relevance in the Digital Age - könyv). Rövid ismertetése:
Kevesen gondolták volna, hogy a digitális korban ennyire átalakult az információhoz való hozzáférés. A digitális csoda megrendítette a könyvtárak helyzetét is: rájöttek, hogy immár nem ők a információszolgáltatás fő letéteményesei. A szerző mindkét oldalt bemutatja: a weben függőket -- közöttük webbolondokat is -- és a hagyományos könyvtárosokét is; szemellenzőseket és téveszméket követőket is. Az internet-hívők szempontjai nem fontosabbak, mint azon könyvtárosoké, akik arra biztatják kollégáikat, hogy mindenki számára minden forrást biztosítsanak. Az American Library Association, a lehető legszélesebben értelmezett demokráciával kissé skizofrénnek tűnik e helyzetben. A szerző a feleslegesek-e a könyvtárosok kérdésre végül nemmel válaszol. A könyv pedig bemutatja, hogyan lehetnek -- és legyenek -- a könyvtárosok és könyvtárak továbbra is relevánsak, élettel teliek és hosszú életűek. (ref.: MG)


Az Oltalom Könyvtár pályázata az Antikvárium.hu Könyvtárak újratöltve elnevezésű kiírásra (videó)FEL

A hajléktalanok ellátására szakosodott könyvtár. Elmagányosodott embereken segítenek.


Sólyom: Vissza a könyvtárbaFEL

Címkék: használó, igény |

'Vissza a könyvtárba' -- adta ki a nem túl derűs jelszót Sólyom László péntek délután az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tartott könyvbemutatón. A Fidesz által megválasztott egykori köztársasági elnök szerint elég komoly válságban van a jogállam Magyarországon, ezért az alkotmányos értékek átmentésén kell dolgoznunk -- a könyvtárakban, egyetemeken, szellemi műhelyekben. (via Heti Attila)

Hírforrás: Index
2014. május 28.

Helyismeret számára lehetőség: itt vannak az urbexesek FEL

Omladozó, elhagyott épületek, ipari létesítmények, szellemházak -- ezek az elsődleges célpontjaik a legalitás határán mozgó városfelfedező urbexeseknek.
Nincs nagyváros szerte a világban, ahol ne lennének olyan lepusztult, elhagyatott épületek, amelyek mellett -- netán fölött -- a járókelők nap mint nap elmennek, de vagy nem szereznek róla tudomást, vagy esélyük sincs megtudni, mit rejtenek az omladozó falak. Az urbexesek számára hosszú időn át ilyen felfedezésre váró terep volt Budapesten a Várkertbazár, és ma is ilyen a kiürített Lipótmező vagy Pécsett az elhíresült magasház.
Az urbex szóban szereplő városi jelzőt nem is annyira a helyszínek, mint inkább a műfaj művelőinek összetétele -- jellemzően nagyvárosi fiatalokról van szó -- indokolja. Ahogy azt az utóbbi években Magyarországon is megszaporodott urbexblogok (zászlóshajójuk az Altoman) tanúsítják, minden lehet célpont: lakatlan kastély vagy kúria, bezárt gyártelep vagy bánya, pusztuló remíz és vasútállomás, laktanyák, silók, víztornyok. De van már Csernobilhoz hasonló szellemváros is a palettán: az M1?M7-es sztráda mentén torzóban maradt Tópark épülettömbjei vagy az 1970-es felső-Tisza-vidéki árvíz idején egyetlen éjszaka alatt kiürített és azóta is Csipkerózsika-álmát alvó Nagygéc. A lényeg, hogy az épületek a pusztulásukban vagy elhagyatottságukban is egy letűnt korszak mementói legyenek (ma már az egykori Urbex Napló is 'lakatlan', az utolsó bejegyzés 2008-as).

Hírforrás: HVG (regisztrációval) 19. sz., p. 35-36
2014. május 28.

Az egyik legnagyobb könyvtár-konkurens -- vagy partner?FEL

Az 580 ezer felhasználóval rendelkező nCore az egyik legnagyobb torrentoldal Magyarországon. A kilencedik éve működő szájt fogalommá vált, gyakran hallani a 'letöltöm' helyett a 'megveszem az nCore boltban' kifejezést. Azt mondják, az oldal sikerének titka az, hogy a felhasználók és a tulajdonosok egyaránt beletesznek mindent, amijük csak van, így elérhetővé válik minden olyan tartalom, amire bárki kíváncsi lehet. (HVG)
-- Kapcsolódó hír: A brit rendőrség hétfő reggelre lekapcsolta a világ legnagyobb torrentoldalát, a Torrentz.eu-t, és a közeljövőben több fájlcserélő szájt is hasonló sorsra juthat. (HVG)


Felhasználhatók-e az üzleti tapasztalatok a könyvtárban? -- Fontolva haladunkFEL

... szólt a múlt heti KIT kérdése. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
4 - Minden további nélkül felhasználhatók
6 - Nem használhatók fel
17 - Esetenként felhasználhatók
8 - Általában felhasználhatók.
-- A válaszadók tehát inkább saját utakat tartanak követendőnek. A kevésbé nyitott könyvtárosi álláspont talán azt is jelezheti, hogy a könyvtárosok között kevesen vannak, akik a közszférán kívül is szereztek munkatapasztalatokat. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. május 28.

A kulturális intézményekben is terjed az iskolai közösségi szolgálatFEL

Címkék: munkaügy |

Kulturális intézmények is egyre gyakrabban szolgálnak az iskolai közösségi szolgálat színhelyéül, ehhez kapcsolódva a Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Kultúráért Felelős Államtitkársága és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) ajánlást dolgozott ki, melyet május 26-án mutatnak be.
Hammerstein Judit hangsúlyozta: amellett, hogy az iskolai közösségi szolgálat jelentősen hozzájárul a civil társadalom megerősítéséhez, új lehetőségeket teremt a kultúra és a köznevelés közötti együttműködésben. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat hét területen végezhető, ezek között igen népszerű a kulturális és a közösségi ágazat.
A helyettes államtitkár beszámolója szerint a link honlapon a tanárok, a diákok és a fogadó intézmények egyaránt megtalálhatják az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat, a weboldalt ráadásul összekapcsolták a Múzeumi á la carte múzeumpedagógiai honlappal is.
Kaposi József, az OFI főigazgatója annak fontosságáról szólt, hogy a közoktatásból kikerülő gyermekek ne csak egyszerűen a tananyagot sajátítsák el, hanem a 21. század kihívásainak is képesek legyenek megfelelni. Az oktatási programnak fontos része az együttműködés másokkal: többek között az egészségügyi, a szociális vagy a kulturális szférával - jegyezte meg. Az OFI ismét kiírta a Segítő diákok pályázatot a közösségi szolgálatban résztvevő diákok, pedagógusok és - új kategóriaként - fogadóintézmények számára. A diákok kisfilmekkel vagy fotókkal, míg a pedagógusok és a fogadóintézmények fényképekkel pályázhatnak.


Olvasni jó! A könyv barát! -- promóciós próbálkozásFEL

Újabb és újabb kezdeményezéssel próbálják a kaposvári könyvtárosok rávenni az embereket az olvasásra. Most a városhoz kötődő ismert személyiségek ajánlják kedvenc könyveiket.
A könyvtár adatai szerint a beiratkozások száma egyelőre nem nőtt az akciók hatására, ám az ajánlott könyvek többségére akkora lett az érdeklődés, hogy azokat már csak előjegyzés után lehet kölcsönözni.
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár kreatívjai a Facebookon indították el videós kampányukat. -- link


Lovász László MTA-elnök az Open Accessről -- több modellben gondolkodikFEL

-- Az utóbbi években egyre több támogatót tudott maga mögött az Open Access kezdeményezés, vagyis a tudományos eredmények, nyers adatok szabad megismerése. Önnek mi a véleménye erről, illetve tervezi-e, hogy ebbe az irányba mozdítja a hazai tudományos közéletet?
LL: Az Open Access azt jelenti, hogy aki el akarja olvasni az eredményt, az ingyen jusson hozzá. Ez különböző módokon valósulhat meg. A gyakori mód az, hogy akkor viszont a szerző fizeti a publikálás költségeit, méghozzá általában jó magas költségeket ? főleg akkor, ha ez a publikáció egy nagy nemzetközi kiadónál történik. De léteznek más modellek is. A matematika területén -- ahol elég sokat foglalkoztunk ezzel, amikor az unió elnöke voltam -- úgy tűnik, az a megoldás, hogy a szerző a cikkének végleges, de házilag megszerkesztett változatát megjelenteti az interneten, és a kiadó azt csinosabb formára hozza, kinyomtatja, és a nyomtatott példányokat adja el különböző könyvtáraktnak. Nyilván a kiadók ennek nem örülnek, mert csökken a forgalmuk, de ezt elfogadható kompromisszumnak találom. Máshol arra van lehetőség, hogy a kiadó egy adott időre kapja meg a jogot, hogy pénzért árulja a publikációt, és az idő lejártával a szerző ingyen közzéteheti a tanulmányt.
Az Akadémiának itt fontos szerepe van azon keresztül, hogy mindenféle európai szervezetben részt vegyen, és elősegítse azt, hogy ezek a szervezetek kialakítsanak valamilyen elfogadható megoldást erre a problémára. A magam részéről elfogadhatatlannak tartom, hogy egy tudományos eredmény évekig ne válhasson közkinccsé, mert a publikálása elhúzódik, vagy mert csak szűk körben válik ismertté.


Könyvbezúzást szabotált el az Országos Széchényi KönyvtárFEL

Egy új kiállítás apropóján idézi fel az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) blogja, hogy a gyűjtemény vezetője 1944-ben a rendeletben kiadott utasítás ellenére nem adta be megsemmisítésre a zsidó szerzők bezúzásra ítélt műveit.
A Magyar Távirati Iroda 1944. április 29-én jelentette, hogy a Budapesti Közlöny másnapi számában rendelet jelenik meg 'a magyar szellemi életnek a zsidó szerzők írói műveitől való megóvása tárgyában' -- idézte fel az OSZK blogja.
Az OSZK most kiállításon mutatja be a 1944-es könyvbetiltásokat, a könyvmegsemmisítést, valamint a könyvtár kézirattára akkori vezetőjének, Halász Gábornak az életművét és tragikus sorsát. A megnyitó előtt konferenciát is rendeznek a kiállításon bemutatott események történelmi hátteréről.


Szövegértés: a hatodik és tízedik évfolyamosok fejlődtek, a nyolcadikosok visszaestekFEL

Nincsenek csodák -- ezt a tételt igazolja a 2013-as kompetenciamérés, amelynek eredményeit a napokban hozták nyilvánosságra. Ha a tavalyi PISA-jelentés intő jel volt, akkor e mérés már az oktatás színvonalának folyamatos mélyülését vetíti előre. Azt azonban mindenképpen alátámasztja, hogy be kell avatkozni a rendszerbe, de bizonyosan nem azokkal az eszközökkel, amelyekkel az Orbán Viktor-Hoffmann Rózsa páros kísérletezett.
Az éves magyar szövegértési és matematikai mérés megmutatja az egyenlőtlenségeket, úgy a családi háttér, miként a területi hozzáférés vonatkozásában. Nem mindegy, hogy hol él egy-egy diák ,mint ahogy az sem -- miként arra az Eduline.hu rámutatott --, hogy nyolcadikosként még általános iskolás, vagy már bekerült valamelyik hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba.
Az Oktatási Hivatal elemzése szerint 2008 óta nincs jelentősebb változás az országos átlageredményben sem matematikából, sem szövegértésből. Matematikából a fiúk, szövegértésből a lányok a jobbak. A hatodik és tízedik évfolyamos diákok szövegértése az elmúlt évekhez képest fejlődött. A nyolcadikosoknál azonban visszaesés észlelhető.
Analógiák

Tévedés a francia vasútnál -- Tud Ön könyvtári tévedésekről?FEL

Nem a francia vasúttársaság volt az első, amely egy ostoba hiba miatt eurómilliós kárt szenved el -- új szerelvényei nem férnek be a régi állomásokra -, tucatnyi példa van arra, hogy egy kis tévedés, ne adj isten hülyeség nagyon sokba kerülhet.


Hogyan utáltassuk meg a gyerekekkel egy életre a világ legérdekesebb dolgait? (oktatóvideók minősége)FEL

Kedves Gyerekek!
Az a helyzet, hogy a felnőtteknek van egy nagy közös titkuk, amit soha nem árulnának el a gyerekeknek, inkább megvárják, amíg felnőnek, és rájönnek maguktól. Ha ezt olvassátok, akkor már biztos tudtok olvasni, úgyhogy én most megszegem ezt az íratlan titoktartási fogadalmat, és elárulom a Nagy Közös Felnőtt-titkot: az iskola egyetlen célja, hogy egy életre megutáltassa veletek mindazt a csodát, amit az emberiség legnagyobb elméi kitaláltak, felfedeztek és megalkottak, aztán számon kérje és leosztályozza, amit sikerült megutáltatnia. (Amit az iskolának mégsem sikerült egy életre megutáltatnia veletek, azzal fogtok később felnőttként foglalkozni.) ...


Az idős emberek újra és joggal érzik magukat fontosnak -- akár könyvtárban is?FEL

Nem a legfrissebb cikk, de azért...
Hollandiában két és fél esztendővel ezelőtt pattant ki a Repair Café, azaz Javító Kávézó mozgalom ötlete Martine Postma újságíró fejéből, aki második gyermeke születése után kezdett érdeklődni a fenntartható életstílus iránt -- nemcsak írni akart róla, hanem tenni is valamit érte. Ma már Hollandia-szerte harminc Repair Café üzemel, heti vagy havi rendszerességgel a legkülönfélébb helyeken: kávézóban, tornateremben, művelődési házban, ahol felállítható egy nagyobb munkaasztal, és van hely akár egy mosógép szétszereléséhez is.
Az elromlott tárgyak tulajdonosai választhatnak, hogy a rendelkezésre álló felszerelésekkel maguk javítják ki a hibát, vagy az önkéntes szakember segítségét kérik. Ilyenkor segédkezhetnek a javításban, hogy legközelebb önállóan végezhessék. De ha csak üres óráikat szeretnék elütni kellemes társaságban egy csésze tea vagy kávé mellett, arra is van lehetőség.
Praktikus

Egyszerű szabályok a tökéletes Facebook poszthozFEL

Az ideális cím például hat szóból áll.
A Twitter a legegyszerűbb. A Tracksocial kutatása szerint a 71-100 karakter hosszúságú tweetek a legnépszerűbbek. A legtöbb megosztás azok kapták, amik 100 karakter hosszúak voltak, és valamilyen fotót csatolt hozzájuk a szerző.
A Facebookon többféle stratégia létezik, meg eleve folyton változtatgatják a rendszerüket. A tökéletes poszt, ami a legtöbb emberhez jut el valószínűleg
- egy kérdést tartalmaz,
- szerdán íródik,
- este 8 és reggel 7 között
- kevesebb, mint 80 karakterből áll. Az ideális a 40 karakter hosszú bejegyzés. ...


Ez a térkép olyan információt ad, amit máshol nem kaphat megFEL

Az Isoscope nevű térkép ( link ), amellett hogy a szokott módon mutatja az utcákat, egyéb fontos információt is közöl. Elárulja, hogy meddig jutunk el 2,4,6,8, illetve 10 perc alatt egy adott helyről autóval (világoskék folt), és meddig gyalog (sötétebb kék).
Ami különösen érdekes, még a hét napját és az indulás időpontját (órában) is megadhatjuk, így egyértelműen látható (amit tapasztalatból mindenki tud), hogy jóval nagyobb utat tudunk megtenni egy bizonyos idő alatt vasárnap délben, mint a hétfő reggeli csúcsforgalomban.
A térkép Magyarország településeit, városait is mutatja (ezekre balra felül lehet rákeresni), így tényleg remek segítség lehet, ha mondjuk arra kíváncsi valaki, hogy eljut-e valahova egy adott időn belül, például a rövidre mért ebédszünetben.
Kisszínes

A kiadók zsaro­lá­sával csökkenti az e-könyvek árát az AmazonFEL

A kereskedőóriás állítólag késlelteti az e-könyvek elérését, azért, hogy kedvezőbb feltételeket harcoljon ki magának. Sajtóértesülések szerint a társaság az Amerikai Egyesült Államokban és Németországban két nagy kiadói csoport esetében is késlelteti az e-könyvek belistázását. A Frankfurter Allgemeinen Zeitung cikke szerint a vállalat Európában nehéz helyzetbe hozta a Bonnier svéd kiadócsoportot és azt követelte tőle, hogy az eddigi 30 helyett 40-50 százalékos kedvezménnyel tegye elérhetővé az elektronikus köteteit. Május elején így a Bonnier számos műve csak komoly késedelemmel volt elérhető az Amazon rendszerében.
Hogy miért csinálják ezt? Ugyanúgy, ahogy a szupermarket-láncoknak un. 'polcpénzt' fizetnek a gyártók, hogy bekerüljön a termékük, és további összegeket például a szemmagasságba helyezésért, ugyanígy az Amazon is 'támogatást' követel meg beszállítóitól, a könyvkiadóktól. Az Amazon valószínűleg jogot szeretne például a könyvek akciós árusítására, és míg ő a nagyobb bevétel érdekében a minél alacsonyabb könyvárakban érdekelt, a kiadók ez ellen érthetően tiltakoznak. A viták során az Amazon nyíltan használja piaci erejét, 2010-ben például egyik beszállítójuknál, a Macmillan kiadó könyveinél eltűnt a vásárlás gomb egy hétvégére, mert az újra akarta tárgyalni az árazási sémát.


Könyvtárban sztriptízelt a szexi diáklány (videó)FEL

Egy holland egyetemen nem mindennapi show-ban volt része a hallgatóknak. Csendes délután az egyetemi könyvtárban. A diákok tanulnak, és nemigen figyelnek egymásra. Az egyik lánynak viszont épp ezzel akad gondja, ő igenis szeretné, ha felfigyelnének rá. Meg is találja a módját ennek, nem is akárhogy...


Mit olvas a művelt Budapest?FEL

Zeneesztétikát és szociológiát fal a budapesti olvasóközönség -- Fogházba került a királysértő villamoskalauz -- Hallatlan: nemzeti nők a szűk szoknya ellen. Esti Ujság, 1914, május 22...

Hírforrás: Index
2014. május 28.Információforrások

Videó: a II. világháború 7 percbenFEL

Nem tudja kapásból felsorolni a világháborúk eseményeit? Semmi baj, kevesen képesek rá. Nekik segít az az ír képregény-rajzoló, aki az I. világháborút hat, a II. világháborút 7 percben foglalta össze remekbe szabott animációs videójában.


Sok magyar vásárló nem is hallott erről, pedig fontos lehetFEL

Nem tetszik a pulcsi. Visszavihetem három napon belül? Tévhit. Tehát ha nincs baja a terméknek, a boltos nem köteles azt kicserélni, visszavenni.
Sokan emlékeznek még arra a régi szabályozásra, mely 1997-ig volt hatályban, és kimondta, hogy a vásárlástól számított nyolc napon belül a fogyasztó kívánságára a kereskedő az üzletében vásárolt árut minőségi kifogás nélkül is köteles kicserélni, amennyiben az áru hibátlan és azt a fogyasztó még nem használta. A szabályozás 17 éve nincs hatályban, de a köztudatban még igen élénken él ez a rendelkezés. Tehát ha nincs baja a terméknek, a boltos nem köteles azt kicserélni, visszavenni.
De akkor hogy van pontosan a szabályozás?...


A biztonságos netezésre oktat a gyermekmentő szolgálatFEL

A biztonságos internetezésre tanítja a 4-8 éves gyerekeket játékosan és szórakoztatóan a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) új weboldala, amely a link címen érhető el. Az oldalon Bibi méhecske és barátai gondoskodnak arról, hogy a gyerekek tisztában legyenek a netezés lehetséges veszélyeivel és tudják, mit kell tenniük ilyen helyzetekben -- közölte az NGYSZ, a Biztonságosabb Internet Program magyarországi koordinátora. A Ki próbálja becsapni Bibit? című kalandos történetben -- amely hangzó és írott formában is megtalálható - Bibi és barátai a bölcs Sáska professzor segítségével tanulják meg, hogy az interneten nem mindenki az, akinek mondja magát. A történet fekete-fehér karaktereit a gyerekek kiszínezhetik és megtalálják azokat a weboldalakat, amelyek biztonságosan böngészhetők.


A Metropolitan múzeum kincsei nagy felbontásbanFEL

A világhírű New-York-i múzeum nem tart a látogatószám csökkenésétől, ezért döntött úgy, hogy ingyenesen, kizárólag saját felhasználásra feltölt a netre 394 ezer jó minőségű képet az ott őrzött műalkotásokról. A képeket tilos kereskedelmi forgalomba hozni, ahhoz a múzeum külön engedélyét kell beszerezni. Más gyűjtemények ódzkodnak ettől a megoldástól, tartanak a hamisítástól, az érdeklődés lanyhulásától. A feltöltött képeket, amelyet itt tekinthet meg, elsősorban oktatási célokra lehet jól hasznosítani: link

Hírforrás: Haszon hírek
2014. május 28.

Lelki terror elleni portált hozott létre a FacebookFEL

Németországból indított, Mobbing stoppen elnevezésű információs portál a lelki zaklatás áldozatainak, illetve egyéb érintetteknek, például a szülőknek és a tanároknak is szól. Segítséget nyújt és javaslatokat tesz arra, hogyan lehet ilyen esetekben eljárni. Sőt, a portál azoknak is információval szolgál, akiket mobbing vétségével vádolnak.
A Facebook szerint az oldalt úgy alakították ki, hogy a segítség könnyen és gyorsan elérhető legyen. Ha a közösségi oldal egy felhasználója lelki terrorizálás esetét jelenti például egy adott bejegyzésnél, közvetlenül a Mobbing stoppen ( link ) oldalára irányítják.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu