Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2014/5., febr. 5.

E lapszám szerkesztője: W. Kovács Ágnes

Hírek

Egyre nagyobb a könyvtári szolgáltatásokat jobban értékelők köre
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás -- elektronikusan szeretnénk
Egyre változatosabb használók -- a könyvtár összehozhatja (olvasóink szavazatára)
Lépjünk túl a megszokáson, és tanuljuk meg a hatást mérni!
Paksi városi könyvtár: ugyanannyian, de gyakrabban használják (videó)
Néhol csak az eddigi pénz fele jut idén kultúrára
Amikor a vezető rombolja a szervezet eredményességét, hatékonyságát
Kamu adatokkal pályázott Zsigó jelöltje a bajai könyvtár élére -- de nem merték bevállalni
A lehető legkevesebb, de legfontosabb információ...
Citypass kártyarendszerbe integrált kártyarendszer Győrben
17%-os közkönyvtári tagság Győrben -- lemorzsolódást csökkentenének (videó)
A második PISA-sokk után -- megfordult a kedvező folyamat
Olcsó közmunka a kultúrában -- több mint négyezren jutottak munkához
Az erdélyi magyar közgyűjtemények rendszerezéséről egyeztettek Kolozsváron
Országos kérdőív az e-könyvkölcsönzésről

Analógiák

Így érhető el okostelefonnal a GYSEV pontos menetrendje
Szolgáltatásminőség -- nagyon nehéz jó embert találni

Praktikus

Így böngészhet egyszerre ugyanazon az oldalon távol lévő ismerősével

Kisszínes

Önről is csinált egy videót a Facebook, itt nézheti meg
Feltalálták a viselhető okoskönyvet
Szemvizsgálat -- munkatársaknak és olvasóknak egyaránt 2.

Információforrások

Digitális levéltárak -- megrendítő kép a múltról
Most már ön is ingyen és gyorsan megtanulhat angolul
1800 képpel bővült a Fortepan
Globális fotóügynökség terjeszkedik Magyarországon
Facebook oldal az I. világháborúról
Honlap készült az otthoni ápolás tudnivalóinak oktatására
Régi arab szövegek online adatbázisát készítik el német kutatók
Képek a keleti orvoslásról -- angol intézetekből


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Egyre nagyobb a könyvtári szolgáltatásokat jobban értékelők köreFEL

Az Eurostat tavaly decemberi adatai igazolják, hogy az utóbbi időben sokat emlegetett és talán saját bőrünkön is tapasztalt lecsúszás valódi: a magyar középosztály sérülékenysége nőtt az utóbbi években. Az EU 28 tagállama közül Magyarország a 6. legrosszabb helyzetben van a szegénység szempontjából: 2012-ben már a lakosság 32,4 százaléka volt kitéve szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának, míg 2008-ban még 28,2 százalék volt ez az arány. Ha a mérés pontosságában lehetnek is kétségeink, a tendenciában semmiképp. (HVG)
-- Utóbbi lapszámainkban volt szó arról, hogy a Pew Internet felmérése szerint a szegényebb, hátrányosabb társadalmi rétegek minden a felmérésben szereplő könyvtári szolgáltatást magasabbnak értékelnek az átlagnál link Ha az amerikai felmérést a magyar helyzetre is alkalmazzuk (nem tűnik fel erre nyomós ellenérv), akkor -- a fenti hír alapján -- a magyar könyvtárakat nagyobbra értékelők tábora is növekszik. Mindez esély ezeknek az intézményeknek -- ha képesek kihasználni a lehetőséget. Az amerikai könyvtárak pl. a válság óta jelentősen bővítették e célcsoportnak szánt szolgáltatásaikat: ingyenes internet, nyomtatási lehetőség, praktikus képzések, munkavállalási információk és tanácsadás stb. (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Fontosabbnak ítélik a könyvtári szolgáltatások mindegyikét -- a hátrányos helyzetűek link

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás -- elektronikusan szeretnénkFEL

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás további sorsáról kérdezte olvasóit a KIT a múlt héten. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
12 - biztosítsuk fennmaradását lapszám-vásárlással
26 - elég elektronikusan, hasonló minőségben (nyomda nélkül)
2 - Más válasz
9 - más szakmai orgánummal / közösségek együttes erejével újuljon.
-- Eszerint a válaszadók a nyomdaköltséget megtakarítva látnák szívesen tovább a lapot. Érdekes, hogy a szakmai együttműködés viszonylag kevés szavazatot kapott. Főszerkesztői javaslat ellenére viszonylag kevés támogatást kapott a nem szakmai értéken, hanem szimpátián alapuló mesterséges lapszámvásárlás elképzelése. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2014. február 05.

Egyre változatosabb használók -- a könyvtár összehozhatja (olvasóink szavazatára)FEL

Az ALA felmérése szerint a digitális oktatás iránti igény 36%-kal nőtt az utóbbi évben, a nyilvános internetes gépek iránti igény pedig 60%-kal. A könyvtárak használói tábora életkort és hátteret tekintve is egyre összetettebb.
Egy munkanélküli asztalos tért be a wisconsini Racine könyvtárába, hogy munkát találjon. Leültettem, hogy nézze végig online a kínálatot. Ekkor vettem észre, hogy még soha nem használt egeret. Így a következő két óra számítógépes alapképzéssel telt, pl. email-postafiók készítése, navigálás az álláskeresők portálján.
Ezrek vannak úgy, mint a városban az említett asztalos. Oktatási anyagok kínálatával, könyvtárosi segítséggel, biztonságos és vendégváró belső terekkel és a gazdag programkínálattal a könyvtár növeli az emberek életminőségét. A könyvtári szolgáltatások különösen fontosak az etnikailag és gazdaságilag tarka közösségben, ahol a szolgáltatási igények az angolóráktól a kézműves, művészeti és online foglalkozásokig terjednek. (ref.: MG)


Lépjünk túl a megszokáson, és tanuljuk meg a hatást mérni!FEL

Miért küszködünk annyit mérési eszközök meghatározásával és megtalálásával, hogy meggyőzzük a döntéshozókat arról, mennyire értékesek könyvtári szolgáltatásaink és programjaink lakóhelyünk, egyetemünk, testületeink vagy szervezeteink számára? Legyünk őszinték: számos oka van a küszködésünknek -- ezekről tudunk, s meg is tudjuk oldani őket. Először az okokat kell tisztáznunk, problémaként kell megfogalmaznunk, majd meg is kell oldanunk őket. Öt alapvető probléma létezik, és csak az a dolgunk, hogy megoldjuk őket:
1) A könyvtárak nem tűznek ki célokat értékeléseik elé.
2) Nem értjük pontosan, mi az érintettek értékmérője.
3) Az értékelést nem tekintjük a szolgáltatások vagy programok szerves részének.
4) Az értékek mérése nem választható el a működés értékelésétől; az eredményeket összekeverik a teljesítménnyel, ami mindenkit megzavar.
5) A működés értékelésének nincs világosan megfogalmazott felelőse.
A szerzők a továbbiakban ezt az öt problémakört vizsgálják, és ajánlják a ha, akkor logikai modell négy elemének alkalmazását. A logikai modell részei a ráfordítás (input), a teljesítmény (output), az eredmény (outcome) és a hatás (impact). Mind az öt fent említett problémakört gyakorlati példákkal szemléltetik, magyarázzák. Meggyőzően érvelnek amellett, hogy a könyvtárak munkájának javításához csupán néhány alapvető és logikus lépést kell következetesen megtenni. (ref.: Lépjünk túl a megszokáson, és tanuljuk meg a hatást mérni!; Murányi L.)


Paksi városi könyvtár: ugyanannyian, de gyakrabban használják (videó)FEL

60. születésnapját ünnepelte a tavaly a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár. A 2013-as év mozgalmas, és sikeres is volt az intézmény életében. Több új programmal várták tavaly a látogatókat, valamint felújításokat is végeztek a intézményben.


Néhol csak az eddigi pénz fele jut idén kultúráraFEL

Nem túlzott L. Simon László, az NKA alelnöke, amikor január elején arról beszélt az MTI-nek, hogy nem lesz választási költségvetés az NKA-nál. Ellenkezőleg: az alap némely kollégiumainak rendelkezésére álló, szabadon felhasználható pénzösszeg drasztikusan csökkent, annyira, hogy akár fontos műhelyek léte is veszélybe kerülhet.
A közgyűjtemények kollégiumában talán a legsúlyosabb a helyzet. Tavalyi teljes költségvetése 1, 4 milliárd forint volt, míg idén alig több, mint a fele: 730 millió. Ha ebből levonjuk a címzett támogatásokat, és azokat az összegeket hasonlítjuk össze, amelyekről a testület valóban belátása szerint dönthet, úgy sem sokkal jobb a helyzet. A tavaly és tavalyelőtt, vagyis a kollégium fennállása alatt végig 600 milliós keretből idénre mindössze 375 millió maradt...


Amikor a vezető rombolja a szervezet eredményességét, hatékonyságátFEL

Lehet valaki a főnöknél jobb? -- Egyes cégvezetők nem mernek olyan munkatársakat alkalmazni, akik képzettebbek vagy tehetségesebbek náluk, mert tartanak attól, hogy a munkatárs vetélytárssá válhat a cégen belül. Ez azonban a teljesítmény rovására mehet.
Egyes vezetők úgy védik a saját pozíciójukat, hogy nem vesznek fel olyan tehetséges munkatársakat, akik később konkurenciát jelenthetnek számukra. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen teljesítményre lesz képes az általuk vezetett csapat: jó esetben is legfeljebb középszerűvé válhat. Igaz, valószínűleg a kollégák szakmailag fel tudnak nézni a vezetőre, és ha tisztességesen viselkedik velük, még lojálisak is lesznek hozzá. Egyetértően bólogatnak a vezető döntései után, ha személyes érdekeiket nem sérti túlzott mértékben az adott intézkedés -- olvasható a Tudatos vezetés blog legfrissebb bejegyzésében.
Azok a vezetők, akik kiemelkedő teljesítményre aspirálnak, nemcsak a saját ötleteik kivitelezését, hanem gondolkodást és valós kreativitást várnak el a kollégáiktól, igyekeznek minél több olyan embert tudni a csapatukban, aki saját szakterületének felkészültebb és tehetségesebb játékosa, mint amilyen szinten azt a sportot a vezető saját maga űzi. Olyan kollégákra van szüksége, akik szakmai meggyőződésük alapján mernek szembeszállni a vezető eredeti elképzeléseivel. Ők is mind 'vezetők', akár vannak beosztottaik, akár nincsenek. Van önálló gondolatuk, kezdeményeznek, felelősséget vállalnak a saját területükért. Így közösen egész biztosan értékesebb produktumot tudnak létrehozni, mint amit a vezető egyedül ki tudna találni, és végre tudna hajtatni hűséges katonáival.


Kamu adatokkal pályázott Zsigó jelöltje a bajai könyvtár élére -- de nem merték bevállalniFEL

De ezt is kimosták! Elképesztő jegyzőkönyvek, hihetetlen sötétség, csalás minden áron a Cink posztjában. Ha westernfilmet forgatnának a bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói pályázatából, akkor a Hazudós, a Seggnyaló és a Bunkó lenne az adekvát címe. (Cink1)
-- A Cink tudomása szerint 10 igennel és 4 tartózkodással Zalavári László lett a bajai művelődési központ igazgatója, nem pedig a polgármester embere.
A sztori azért érdemelt országos figyelmet, mert Zsigó Róbert amiatt, hogy a nem egészen negyvenezres települése könyvtár-kultúrházának élére a saját emberét ültethesse, jogszabály módosítást lobbizott ki Halász János kulturális államtitkárnál. Majd ezek után kiderült, hogy véletlenül mégis benne hagytak a rendeletben egy olyan pontot, amit a hátszeles jelölt nem tud megugrani: az öt év szakmai gyakorlatot.
Ezt úgy próbálták megoldani, hogy Munczigné pályázatában valótlan adatokat adott meg, amiket a munkáját meglepetésre komolyan vevő szakértő kiszúrt és szóvá is tett...


A lehető legkevesebb, de legfontosabb információ...FEL

Minden hipochonder álma egy orvos ismerős. De ha jogi gondunk akad, szeretnénk gyorsan találni egy ismerős ügyvédet, aki válaszolna a kérdésünkre. Kedvenc hentesünk véleményét kérjük ki, hogy jó steaknek való húst szerezzünk be. A szakértők sajátos szótárat használnak és ismerik a szakszavak közötti hierarchiát. A keresőtől egyre inkább azt várjuk el, hogy ilyen szakértő tanácsadó legyen; lefordítsa a mi naiv szótárunkat az általa ismert hierarchiába és releváns választ adjon "civil" kérdésünkre. A Google frissítés nem csak megtalálja egy tartalom témáit, de ismeri az azok közötti hierarchiát is a Knowledge Graph-nak köszönhetően.
Ha a keresőben keresünk, és kapunk mondjuk 1 millió találatot, felmerülhet a kérdés. Most akkor a keresés után vagyok tényleg? Vagy még előtte? A Google újításai pontosan arra utalnak, hogy
- egyre inkább válaszokat akar adni. Mobilon mindenképpen ez a cél. A kereső itt szinte biztos, hogy nem kutatni akar, hanem megoldást keres az aktuális problémájára.
- a Google Now-hoz hasonlóan ki akarja szolgálni a felhasználót, a lehető legkevesebb, de legfontosabb információval.
A kontextus jó használata pontosan ezt segíti. A cél az, hogy minél kevesebb, de aktuális információt mutassunk. Legyünk minél fókuszáltabbak!


Citypass kártyarendszerbe integrált kártyarendszer GyőrbenFEL

A Széchenyi István Egyetemen még az előző tanévben vezették be a díjnyertes CityPass kártyarendszert. Az első hullámban, 2012 szeptemberében több száz oktató, vendégoktató és egyetemi munkatárs kapta meg a számos funkciót ötvöző, névre szóló kártyát, a következő, tavaszi szemeszterben pedig 3500 diák vehette használatba saját példányát. Mára mintegy 7000 hallgató, 650 alkalmazott és 800 'külső személy', azaz kollégiumi vendég, öregdiák, könyvtári tag és VIP látogató szerepel a regisztrált kártyabirtokosok között.
A hallgatók az intelligens kártya segítségével léphetnek be az egyetemi könyvtárba és egyes tantermekbe, laborokba, valamint fizethetnek vele a fénymásolásért, szkennelésért vagy nyomtatásért az intézmény területén belül, emellett igénybe vehetik vele az egyetemi könyvtár szolgáltatásait is, beleértve a kölcsönzést, illetve az ingyenes médiatár, a berendezett kutatószobák és médiaboxok használatát. A közel 1400 kollégista szintén a kártyájával azonosíthatja magát a kollégium beléptető rendszerében.


17%-os közkönyvtári tagság Győrben -- lemorzsolódást csökkentenének (videó)FEL

Interjú Horváth Sándor Domonkossal: 12 épület, 1 m kötet. A fiatal felnőttek körében itt is erősíteni kell.


A második PISA-sokk után -- megfordult a kedvező folyamatFEL

Magyarországon a szövegértésben a gyengén teljesítők aránya 19,7%, míg az OECD-átlag 18,3%. Ez viszonylag közeli érték, de ha azt vesszük figyelembe, hogy 2009-ben az OECD-átlag felett teljesítettünk, a kép itt is elszomorító.
'Vízválasztó jelentőségű a 2. szint. Azok a tanulók, akik legalább ezt a szintet elérik, 21 éves korukban jóval nagyobb eséllyel tanulnak a felsőoktatásban, mint azok, akik nem érik el. A 2. szint alatt teljesítők nagy valószínűséggel nem szereznek képzettséget 21 éves korukra, és ha van is valamilyen keresetük, jövedelmük alacsony lesz.'
A legjobb szintet elérő tanulóknál a szövegértésben az 5,6%-os eredményünk nagyon gyenge az OECD 8,4%-os átlagához képest.
A fiúk és lányok teljesítménye közötti különbség itt minden országban felborul a lányok javára. Ők 38 ponttal értek el többet, mint a fiúk, ami azt jelenti, majdnem egy év képességbeli előnyük van a fiúkkal szemben. A kutatások nem tudják semmilyen kultúrkörhöz kötni a különbségek okait. Versenytársaink fiai a szövegértésben sokkal jobban teljesítenek, mint a magyarországi fiúk, ebből adódik gyengébb teljesítményünk is. Itt is látszik, hol kell beavatkozni az oktatási rendszerünkbe, hogy a szövegértésben jobb eredményt tudjunk elérni.
Ha a 2003-as méréstől nézzük a tendenciát, megállapíthatjuk, hogy az alulteljesítők száma 3%-kal csökkent, de a jó eredményt nyújtók száma csak fél százalékkal nőtt. Ezek a növekedések nem jelentősek, így nem túlbiztatóak. A lengyelek például ezen időszak alatt 40 ponttal tudták eredményüket növelni. Igazi negatív meglepetést Svédország okozott átlagon aluli teljesítményével (a kezdetekkor az első 10-ben volt a svéd gyerekek szövegértése).


Olcsó közmunka a kultúrában -- több mint négyezren jutottak munkáhozFEL

Több mint négyezren jutottak munkához az ősszel indult kulturális közfoglalkoztatási program keretében, amely a közmunkások mellett területi koordinátorok és asszisztensek számára is feladatot biztosít. A 2,5 milliárd forintból megvalósuló kezdeményezés jelenleg félidőnél jár: valódi eredményeket és tapasztalatokat április 30-a után fogalmazhatnak meg a szervezők.
A kulturális közfoglalkoztatási program előzményének tekinthető a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban, illetve az MTVA-nál digitalizálási és archiválási feladatokat ellátó közmunkások alkalmazása. Ennek ellenére a tervezet elfogadását széleskörű felmérés előzte meg, melynek során csaknem15 ezer közművelődési intézmény és önkormányzat, civil és művészeti szervezet jelezte igényeit, javaslatait.
A program tervezete szerint 1263 településen, 3706-an jutottak munkához közfoglalkoztatottként, mellettük 160 területi koordinátor és 134 asszisztens dolgozik, a legalább érettségivel rendelkező közmunkások pedig képzésben is részt vehetnek, mely az NMI szerint segítheti későbbi elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.


Az erdélyi magyar közgyűjtemények rendszerezéséről egyeztettek KolozsváronFEL

Megbeszélést tartott Kolozsváron az erdélyi magyar közgyűjtemények gyűjtési területének összehangolásáról a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) és az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME). A magyar többségű döntéshozatal alá tartozó múzeumok, könyvtárak, felsőoktatási intézmények és egyházi levéltárak képviselőivel folytatott egyeztetés célja egy olyan, minden területet lefedő intézményi gyűjtési kör létrehozása, amely megoldást jelent az erdélyi magyarok szellemi hagyatékának megőrzésére, jövőjének biztosítására.
'Sajnos, nagyon sok olyan -- elsősorban levéltári jellegű -- hagyaték található Erdély-szerte, amelynek jövője bizonytalan' -- hangsúlyozta Székely István, a KAT elnöke, hozzátéve: több olyan esetről is tudomásuk van, amikor egyik-másik intézmény -- elsősorban helyhiány vagy a gyűjtési terület különbözősége okán -- visszautasította az örökösök értékes felajánlását. [via ReMeK-e-hirlevél]


Országos kérdőív az e-könyvkölcsönzésrőlFEL

Címkék: e-könyv | felmérés |

Az Országos Széchényi Könyvtár irányításával, -- az Új Széchenyi Terv keretében -- elindult az ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára, azaz az ELDORADO projekt.
Az ELDORADO-projekt célja, hogy a felhasználók digitális formában, jogszerűen hozzájuthassanak a szerzői jogi védelem alatt álló, illetve e védelem hatálya alól kikerülő dokumentumokhoz a projekt keretében megvalósuló szolgáltatás-rendszer használatával.
E projekt keretében az OSZK Projektiroda célul tűzte ki az e-könyvek kölcsönzésére vonatkozó díjfizetési hajlandóság feltérképezését.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy segítsék az OSZK munkáját, hogy kellően árnyalt képet kaphassanak a felhasználók elektronikus kiadványok kölcsönzésével kapcsolatos szokásairól és igényeiről az alábbi online kérdőív kitöltésével. -- link
Analógiák

Így érhető el okostelefonnal a GYSEV pontos menetrendjeFEL

Okostelefon-alkalmazáson alapuló utastájékoztató rendszert indított a GYSEV.
Először Fertőszentmiklós, Csorna, Kapuvár és Répcelak állomásokon helyezik ki azokat a QR-kódos plakátokat, amelyek segítségével az internetről letölthető a valós idejű menetrendi adatokat szolgáltató alkalmazás.
A rendszert hónapokon belül kiterjesztik a Győr?Sopron-vonal valamennyi megállóhelyére -- mondta Rázó László szóvivő.
Kövesdi Szilárd vezérigazgató szerint a GYSEV alapvető célja a vasúti szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése. Az állomási utastájékoztató rendszer fejlesztése és az újdonságként bevezetett virtuális utastájékoztatás komoly mérföldkő a vasúttársaság életében. Mindkét esetben saját fejlesztésről van szó -- tette hozzá.


Szolgáltatásminőség -- nagyon nehéz jó embert találniFEL

Nagyon nehéz jó embert találni. Az egy dolog, hogy megfőzi a kávét, leteszi az asztalra, de az, ahogy kommunikál a vendéggel, már más kérdés. Sokan vannak, akik robotként dolgoznak: felveszem, megcsinálom, leteszem. "Helló, rég láttalak, mi újság, hogy van a gyerek?" -- megismerem a vendéget, tudom, hogy csak barna cukrot kér a kávéjába. Ennek így kellene mennie. Nekünk nincs is olyan napunk, hogy egyikünk sincs itt: ha nem érünk rá, akkor bezárunk. Persze lehet, nekünk kéne felnőni a feladathoz, hogy el tudjuk engedni egy kicsit, és azt mondjuk, oké benézünk majd este vagy holnap, és ha van valami, csörögjenek ránk. De én megdolgoztam azért, hogy ezt a helyet ki tudjuk nyitni. Ezért jövök be mindennap. Ezt érzik is az emberek, és tetszik nekik. Sőt, még azt is elnézik, ha négy-öt napra bezárunk és kiírjuk, hogy elmentünk bringázni. Nincs ezzel problémájuk.
Praktikus

Így böngészhet egyszerre ugyanazon az oldalon távol lévő ismerősévelFEL

Mindegy, hogy egy másik irodában vagy akár egy másik földrészen tartózkodik az ismerősünk, úgy nézegethetünk egyszerre egy weboldalt, mintha ott ülne mellettünk.
A közös böngészésben az ingyenes szolgáltatás, a Surfly link segít. Mindegy, hol tartózkodik ismerősünk, sőt akár ismerőseink, hiszen többeket is bevonhatunk ebbe az érdekes közösködésbe, olyan lesz a nézelődés egy adott weboldalon, mintha mellettünk lenne (mellettünk lennének), s kinek-kinek saját kurzora volna.
Kisszínes

Önről is csinált egy videót a Facebook, itt nézheti megFEL

Tízedik születésnapja alkalmából mindenki facebookos tevékenységéről, a legemlékezetesebb pillanatairól készített egy rövid videót a Facebook.
Az éppen ma 10 éves Facebook egy személyre szabott ajándékot készített mindenkinek. Mark Zuckerberg csapata egy olyan videót ad mindenkinek, ami felidézi a legelső facebookos megosztásainkat, a közösségi oldalon (is) megélt legfontosabb pillanatainkat, valamint a legtöbbek által kedvelt kiírásainkat, fényképeinket.
A saját videóját ide kattintva nézheti meg -- link
Ha jó minőségben kíváncsi rá, klikkeljen a megnyíló lejátszó jobb alsó sarkában található HD feliratra.


Feltalálták a viselhető okoskönyvetFEL

Viselhető könyvet fejlesztettek a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói: speciális szenzorok révén érzékeli, hogy épp hol tartanak benne, és egy különleges mellényen keresztül a cselekménynek megfelelő ingerekkel bombázza az olvasót.
A kutatók szerint a történet főszereplőjének érzelmeiben vagy fizikai állapotában bekövetkező változásokat szó szerint a saját bőrükön érezhetik az olvasók, mivel a mellény képes a szívverés ütemének megváltoztatására, a felsőtest összeszorítására és a test bizonyos pontjaira irányuló hőmérséklet-változtatásra...


Szemvizsgálat -- munkatársaknak és olvasóknak egyaránt 2.FEL

Egyes munkakörökben dolgozók -- például akik monitor előtt ülnek naphosszat -- különösen veszélyeztetettnek számítanak. Ilyen esetben előfordulhat fejfájás, a szem égése, kivörösödése, amelyet a megerőltetés okoz. Ezt akár olyan csekély látásprobléma is előidézheti, amiről nem is tudnak, ilyen esetben a kis fénytörési hibát is ki kell javítani, és előfordulhat, hogy nedvesítő cseppet is ajánl a szakember. A magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvedőknek kiemelten fontos az ellenőrzés, hiszen a szemfenék elváltozásai tünetmentesek, és kezelés nélkül súlyos látásromláshoz vezethetnek!
Aki jól lát a szemüvegével, annak is érdemes ellátogatni szemvizsgálatra, hiszen -- főleg fiatal korban -- a szemünk alkalmazkodóképessége miatt gyakran a nem megfelelő szemüveggel is jól látunk, mindössze azt érezzük, hogy a nap végére 'elfárad' a szemünk. 40 éves kor felett a szem változásai miatt fokozatosan mindenkinek problémát okozhat a közeli tárgyakra fókuszálás, ilyenkor olvasószemüvegre lehet szükségünk, de ennek dioptriájának megválasztását is bízzuk szakemberre, mert a készen vásárolt olvasószemüvegek akár ronthatnak is a látásunkon!

Hírforrás: Ofotért Hírlevél
2014. február 05.
Régebbi hírforrás(ok): Szemvizsgálat -- munkatársaknak és olvasóknak egyaránt 1. linkInformációforrások

Digitális levéltárak -- megrendítő kép a múltrólFEL

Az elmúlt napokban nagy nyilvánosságot kapott (via Radnóti Zoltán blogja, via 444.hu) a mohorai plébános, Marosi József 1944. májusi, elég gyomorforgató levele, amelyben deportált magyar zsidó polgárok vagyonát igényli ki. A forrást sajnos senki nem tüntette fel, amennyire láttam. Ezek az iratok, és még sok más megtalálható a Nógrád Megyei Levéltár kitűnő digitális gyűjteményében, Árpád Tyekvicskanak és kollégáinak munkájaként. Ezek a források legalább húsz éve megismerhetők különböző dokumentumkötetekben, de jó, hogy így is elérhetők. Talán többen elgondolkodnak társadalmi emlékezet, professzionális történelem, public history környülállásain. Szóval tessék őket olvasni: Nógrád megyei levéltár digitalisleveltar.nogradarchiv.hu


Most már ön is ingyen és gyorsan megtanulhat angolulFEL

A Duolingo mai bejelentése után végre a magyar felhasználók számára is lehetővé vált a teljesen ingyenes angol nyelvtanulás a webes felület link mellett az iPhone-ra link és androidos készülékekre link is telepíthető alkalmazásokon keresztül.


1800 képpel bővült a FortepanFEL

1800 fotó került föl a honlapra link az 1953-83 közötti harminc év negatívjairól. Építések és bontások, vonulások és ünnepek, de elsősorban utazások, Mátraházától Pécsig és Gdansktól Párizsig. Nagy Gyula a Fortepan (és valószínűleg a magyar amatőr fotózás) egyik legtermékenyebb szerzője. Több mint tízezer felvételt készített, részben kisfilmre (ezekből válogattunk most), részben 6×6-os rollfilmre (amiket most digitalizálunk).


Globális fotóügynökség terjeszkedik MagyarországonFEL

A magyar piaci igényekhez igazodva magyar nyelvű oldalt indít útjára a világ egyik legnagyobb stock fotó adatbázisa, az 123RF.com Honlapjukon február elejétől 25 millió fotó, mozgókép és zene érhető el.


Facebook oldal az I. világháborúrólFEL

Az első világháború 100. évfordulójának Facebook-oldala -- link


Honlap készült az otthoni ápolás tudnivalóinak oktatásáraFEL

Az otthoni ápolás alapvető ismereteit összegző tudásbázist állított össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a link honlapon.


Régi arab szövegek online adatbázisát készítik el német kutatókFEL

Régi arab dokumentumok, papirusztekercsek és pergamenek online adatbázisát készítik el német kutatók. A forrás egyedülálló betekintést nyújt az arab világ mindennapjaiba a 7. századtól a 16. századig.


Képek a keleti orvoslásról -- angol intézetekbőlFEL

A világ egyik leggazdagabb és legkülönlegesebb képgyűjteményeként jellemzik az alábbi kollekciót. És nem is nagyon túloznak, fantasztikus képekre lelhetünk benne.
Az emberiség kétezer évének kultúrtörténetének és orvostudományának egészen különleges képeit gyűjti csokorba a Wellcome Images nevű oldal ( link ). Csodálatos perzsa könyvoldalakra, tibeti buddhista festményekre, pálmalevelekkel írt szanszkrit kéziratokra bukkanhatunk.
Az orvostudomány területéről (beleértve az általános orvoslást, a sebészetet, a neurológiát, a genetikát, valamint a képalkotó technikákat) sok ezer kiváló minőségű képet csodálhatunk meg -- ezek az Egyesült Királyság vezető oktatókórházaiból és kutatóintézeteiből származnak.
A képek többféle felbontásban is elérhetők, az alacsonyabb felbontásúak ingyen letölthetők.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu