Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2013/40., okt. 30.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Hírek

Idősebb könyvtárosok -- tapasztalat és / vagy önelégültség?
A könyvtáros úgy szerzeményez a gyűjtőköri szabályzaton belül, hogy...
Olvasásra gerjesztő könyvjelzőket készítettek -- Halott könyvek feltámasztása Ohióban
Nyílt hozzáférésű folyóiratok -- a tudományos kiadás tényleges költsége 2. (olvasóink szavazatára)
Kirúgták a könyvtárost, mert túl hangosan beszélt (olvasóink szavazatára)
Hátrányos helyzetűek tanulmányi karrierjének támogatása: könyvtár a bajnok
Egy tényleg akciódús olvasás-videó a könyvtáros egyesülettől
Kötet a trendekről -- múlt és jövő időben
Ideje alapjaiban megújítani a katalógusokat
Túlélési stratégia: könyvtár (speciális állomány, IT, képzések, piac és találkozóhely)
Hogyan lehetsz igazi Chicago-i? -- ha van olvasójegyed
A Rukkola könyvcseréldét használja beszerzésre az iskolai könyvtár
Olvasshopping 2 napra: a bevásárlóközpontba megy a könyvtár (Szeged)
A könyvtári versenyképesség és pozícionálás -- talán menthető
Fizikai és virtuális terek a közkönyvtár 4 alapvető céljához
OMG az orosházi Justh-könyvtár bűvkörében
28 új olvasót hozott a könyvtári hét Csornán -- kezdődhet a költség--haszon-elemzés
A könyvtári 3D-s nyomtatáskor is felmerülhetnek jogi kérdések

Analógiák

QR-kód vagy NFC? (infografika)

Kisszínes

Könyvtárosok horrorfilmekben -- zombi könyvtáros és a többiek
Hány nyelvet ismer fel hallás után? Ezzel a játékkal kiderül
Hiteles vezető, hiteles ember
Használók által adott címkékből kutatási eredmények (filmadatbázis)
Ha a vezetők rendre panaszkodnak a beosztottakra... Elhibázott toborzás: ezzel számoljunk

Információforrások

PatBase-újdonságok -- akár próbahozzáféréssel
Befejeződött a Hungaroton-archívum digitalizálása
Megjelent a Google Media Tools -- eszköz újságíróknak


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Idősebb könyvtárosok -- tapasztalat és / vagy önelégültség?FEL

Az idősebb munkatársakkal kapcsolatban számos sztereotípia él: fizikailag kevésbé terhelhetők, ellenállnak az új trendeknek és technikának -- ha egyáltalán megértik őket. A kutatások ugyan nem igazolják az ilyen, érdemeiket csorbító előítéleteket, mégsem számítanak eléggé tapasztalataikra, tudásukra. A tervezésnél nem alapoznak munkájukra, hiszen számítanak hamarosan bekövetkező visszavonulásukra, így aztán a rivaldafény csak másokra irányul. A továbbtanulást, fejlődést biztosító források számukra elapadnak, ők pedig egy láthatatlan elkülönítőbe kerülnek, akkor is, ha az intézmény számára hasznos lenne továbbképzésük. Mellőzésükben közrejátszhat a rejtett versengés is: a fiataloknak muszáj rátermettségüket bizonyítani a vezetők előtt, és az idősebbeket gyakran útjukban álló akadálynak érzik -- igazságtalanul, hiszen az anyagi megfontolások, egzisztenciális aggodalmak és egyéb szorongások egyformán érintik a fiatalabbakat, az idősebbeket és az intézményt magát is.
A vezetők általában úgy gondolják, a változásokat egyszerűbb fiatal emberekkel végrehajtani, mert az idősebbek már megcsontosodtak. Pedig sok esetben képességeikkel és elkötelezettségükkel éppen hogy előmozdíthatnák a folyamatokat. Ami viszont valóban nagy veszély az idősebbekre nézve, az az önelégültség, amely romboló hatású és pejoratív megítélést eredményez. A szakmai tapasztalatot ezért nem szabad fetisizálni, hanem jól kell kamatoztatni és hatékonyan 'marketingelni'. (ref.: Fazokas E.)


A könyvtáros úgy szerzeményez a gyűjtőköri szabályzaton belül, hogy...FEL

A könyvtáros úgy szerzeményez a gyűjtőköri szabályzaton belül, hogy... -- volt a múlt heti KIT szavazás-kérdése. A nem reprezentatív válaszok:
21 - A témával kapcsolatos minden nézet képviselve legyen.
12 - A használók által kedvelt nézőpontok legyenek reprezentálva.
9 - A saját tudásunk szerinti témafeltárás legyen elérhető.
-- Eszerint a válaszadók túlnyomó többsége a független témaprezentálást tekinti irányvonalnak. Megjegyzendő azonban, hogy számosan hajlanak a kínálat-valóságot a használók szája íze szerint alakítani, vagy éppen saját (világ)képre és hasonlatosságra formálni azt. (MG)


Olvasásra gerjesztő könyvjelzőket készítettek -- Halott könyvek feltámasztása OhióbanFEL

Művészeti és olvasószolgálati-gyűjteményfejlesztési program indult az Ohiói Egyetem könyvtárában, amelynek tanulságait nemcsak egyetemi könyvtárak kamatoztathatják. A 'Books! Check Them Out' projektben résztvevő, művészeti kurzusokat hallgató diákok feladata egyszerű volt -- választani egyet az Alden Könyvtárban található, érdeklődésükhöz és tanulmányaik témájához illeszkedő kötetet, s ehhez készíteni egy figyelemfelkeltő könyvjelzőt. A program célja, hogy az így kiválasztott -- esetleg elfeledett -- könyveket ismét felfedezzék az olvasók a kötetek 'patrónusainak' munkája nyomán. A könyvekben elhelyezett, művészi igényességgel kivitelezett könyvjelzők a rajtuk feltüntetett URL segítségével nemcsak a projekt megismerésére, de az alkotókkal való kapcsolatfelvételre is lehetőséget adnak. A program weboldala: link (ref.: Kámán Veronika, a nemzetközi kapcsolatok felelőse, Könyvtárostanárok Egyesülete)


Nyílt hozzáférésű folyóiratok -- a tudományos kiadás tényleges költsége 2. (olvasóink szavazatára)FEL

Múlt heti referátumunk link folytatása:
Nagyon eltérő ez egyes kiadók adózás előtti eredménye. A Wiley 40%-ot mondott, de ez évi jelentésében ez felére csökken az üzemi kiadásainak leszámolása után. Az Elsevier 37%-ot mond, de pénzügyi elemzők 40-50%-kal kalkulálnak. Az OA-folyóiratok is termelnek bevételt;a Hindawi pl. tavaly 50%-ot ért el cikkenként tavaly. Egy 2008-as jelents (Cambridge Economic Policy Associates) számítása szerint az egyesületi kiadók esetében 20%, egyetemieknél 25%, üzletieknél 35% a nyereség, bár az utóbbiaknál a részvényesek is kiadást jelentenek. Az új OA-kiadókat -- az online-ban utazva -- jellemzően a nyomtatás sem terheli. További két ok a patinás lapok árára, hogy nagyobb mennyiségű cikket utasítanak el a minőség érdekében, illetve a cikkek több hozzáadott értéket (tartalom és forma) tartalmaznak. Ráfordítások a lektorálás, plágiumszűrés, szerkesztés, illusztrációk beillesztése, konvertálás, metaadatolás, nyomtatás, terjesztés. Vannak kiadók, melyek ezek közül kevesebbet vállalnak, mások viszont extra szerkesztői tartalommal is szolgálnak. Kérdés -- Timothy Gowers szerint is --, hogy az adott szakmai közösség ezt mennyire igényli ill. hajlandó megfizetni. (folyt. köv.) (ref.: MG)


Kirúgták a könyvtárost, mert túl hangosan beszélt (olvasóink szavazatára)FEL

Egy Montrose-i (USA) könyvtáros, Susan Harshfield (30), perli korábbi munkaadóját. A felmondó levél szerint azért rúgták ki, mert közönségesen és hangosan beszélt a kiérkező rendőrökkel, miközben egy olvasót akart kitessékelni a könyvtárból. Ehhez a könyvtár irányelvei szerint joga volt neki. Az ügyet a könyvtár szóvivője és ügyvédje nem akarta kommentálni. Susan szerint ugyanakkor az áll az ügy mögött, hogy olyan információt adott ki a rendőröknek az olvasó kitessékelése kapcsán, amely kellemetlen színben tünteti fel a könyvtár irányelveit. Susan ügyvédje szerint a könyvtár eljárása törvényellenes, ugyanis az állam törvényei biztosítják az informátor védelmét. Susan korábban is jelezte negatív észrevételeit a könyvtár vezetőinek, de az nem került be az éves jelentésbe -- a könyvtár ebből adódó lehetséges negatív arculata miatt. Susan most új állást keres, egyúttal reméli, hogy a per hatására jobbak lesznek a könyvtárban a munkakörülmények. (ref.: MG)


Hátrányos helyzetűek tanulmányi karrierjének támogatása: könyvtár a bajnokFEL

A New York állambeli Stony Brook Egyetem (16 ezer hallgató, az új belépők száma évente kb. 2500) könyvtára a felsőoktatásban bevett Educational Opportunities Program (EOP, az oktatás esélyeit növelni kívánó program) keretében azt a célt tűzte maga elé, hogy a hallgatók érezzék magukat otthon a könyvtárban. Ismerjék meg, hogy a könyvtár a fizikai és digitális források és szolgáltatások milyen széles körét kínálja számukra, és sikeresen végezzék el tanulmányaikat. Olyan pozitív és kellemes tanulási környezetet igyekeztek biztosítani, amely oldja a felsőoktatási intézmény iránt érzett félelmet.
A könyvtár összefogott egy másik, a hallgatók számára szolgáltató részleggel, a számítóközponttal annak érdekében, hogy a rászoruló hallgatók elsajátítsák a szükséges információszerzési és számítógépes készségeket, és sikeresen helyt álljanak tanulmányaik során. A könyvtár az információtechnológia hozzáférési pontja is egyben... (ref.: Hegyközi I.)


Egy tényleg akciódús olvasás-videó a könyvtáros egyesülettőlFEL

Az Osztrák Könyvtáros Egyesület olvasáspromóciós videója: Olvasni és olvasni hagyni


Kötet a trendekről -- múlt és jövő időbenFEL

Recenzió jelent meg a Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben c. könyvről (szerk. Kiszl Péter. -- Eger, Líceum Kiadó, 2013.). A Könyvtári Figyelőben Németh Márton ismerteti a tartalmat. Méltatja, hogy az ELTE BTK mesterszakos hallgatói trendekkel foglalkoznak, publikációval debütálnak a szakmában. Bár a kiadás a 'trendek' tartalomhoz képest nagy késéssel jelent meg a kötet. Gyakori ugyanis, hogy a képzés során a múlttal foglalkoznak a hallgatók, esetleg a jelennel, és mire a 'való világba' érnek már csak a jövőre vonatkozó tanulmányok lehetnek számukra aktuálisak. Ami viszont nincs. -- Kivéve e kötet szándéka szerint. A hallgatók sok területet végignéznek, kutatásaik, felméréseik alapján, köztük nem egy izgalmasat. S néha már-már a nyulat is kiugratják a bokorból. Vizsgálják egyebek mellett a könyvtárak imázsát, a könyvtárak külső illetve belső kommunikációját (vö.: Katalist), taglalják a fiatal könyvtárosok elhelyezkedési esélyeit. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a tanulmányokban nagy helyet kellene kapnia a kritikai gondolkodásnak és a tartalomelemzésnek. Ez az a vonal, melyet a hallgatók munkáikban félve közelítenek meg. (MG)

Hírforrás: Könyvtári Figyelő 2013/3.
2013. október 30.

Ideje alapjaiban megújítani a katalógusokatFEL

az információforrások egyre növekvő elérhetősége sokkal gyorsabban változtatta meg a használók elvárásait és szokásait, mint ahogy a könyvtár képes saját eszközeit módosítani és naprakésszé tenni. Az OPAC fejlődése a 'használóbarát' felület kialakításával kezdődött, majd következett a (pl. a bibliográfiai tétel mellett a címlap képének megjelenítésével) 'gazdagított' és a használók egymás közti interakcióját lehetővé tevő 'közösségi' OPAC. A használói szokásokhoz igazodva a fejlesztés következő lépése a legnépszerűbb keresőhöz való hasonlóság kialakítása volt, így jött létre a 'Google-like' OPAC. Két probléma maradt még megoldatlan: a különböző helyeken, illetve a könyvtári állományban és a neten található információkat külön-külön kellett keresni. Ezek integrált keresési lehetőségét a next genaration catalogue bevezetése oldotta meg; ezek a discovery toolként is emlegetett eszközök tették lehetővé, hogy a használó a könyvtár által hozzáférhetővé tett valamennyi forrásban egyszerre tudjon keresni. (ref.: Mohor J.)


Túlélési stratégia: könyvtár (speciális állomány, IT, képzések, piac és találkozóhely)FEL

Illinoisban a 80-as években a mezőgazdaság válságba került, a farmerek közül sokan tönkrementek és kb. százötvenezren a nagyvárosokba vándoroltak megélhetést keresni. A kisebb települések adóbevételei így jelentősen csökkentek, amit a közfenntartású intézmények -- köztük a könyvtárak -- is erősen megéreztek. A vidéki közösségeknek azóta is fennmaradásukért, szociális és gazdasági egzisztenciájukért kell küzdeniük.
A túlélési stratégiák kialakításában, a gazdasági fejlődés elősegítésében a könyvtárak jelentős szerepet játszanak. Az üzleti szférát, a gazdasági fejlődést célirányosan formált állománnyal és szaktájékoztatással, a 90-es évektől technológiai eszközfejlesztéssel (telekommunikációs eszközök, számítógépek, internetkapcsolat) segítik. Munkaerő- és számítástechnikai képzési központként, kulturális centrumként, ideiglenes piacként, közösségi találkahelyként funkcionálnak, nélkülözhetetlenek a digitális írástudás terjesztésében. (ref.: Fazokas E.)


Hogyan lehetsz igazi Chicago-i? -- ha van olvasójegyedFEL

A chicagoi közkönyvtár honlapján link jobb oldalon, az álló banner (reklámcsík) teszi fel a kérdést. Meg is válaszolja: az igazi Chicago-i
- ketchup nélkül eszi a hamburgert
- van olvasójegye
- parkolóhely-foglaló széket használ.
No persze, az olvasójegy a Chicago Public Library-é :-) (inspired by Heti Attila)A Rukkola könyvcseréldét használja beszerzésre az iskolai könyvtárFEL

Az iskolakönyvtár mindig a legjobb hely volt a gimiben -- menedékként járt oda minden korosztály, a könyvtárosok pedig közimádatnak örvendtek. Ági néni a mai napig legendás a suliban, az öregdiákok közül nem csak én járok hozzá vissza. :) Legutóbbi szombathelyi látogatásom során is bementem, jó volt látni, hogy a könyvtárnak ez a közösségi funkciója mit sem változott: jöttek-mentek a gyerekek, számítógépeztek, hozták a könyveket, és vitték az új olvasnivalót.
... a Rukkolát tudtam használni könyvek cseréjére, hiányzó példányok beszerzésére. Az onnan beszerzett könyvekből állt össze az ifjúsági olvasmányok gyűjteménye. (via Heti Attila)


Olvasshopping 2 napra: a bevásárlóközpontba megy a könyvtár (Szeged)FEL

Hamarosan az interneten böngészhetjük a Délmagyarország 1910 és 1945 közötti cikkeit -- derült ki az Árkádban, ahol ezen a hétvégén számos érdekességet mutat be a 130 éves Somogyi-könyvtár.
'Olvasshopping' címmel kitelepült a Somogyi-könyvtár a szegedi Árkád bevásárlóközpontba. Vasárnap 10-től este 6-ig várják mostani és leendő olvasóikat a bibliotéka munkatársai. Olvasósarkot rendeztek be, ingyenes féléves beiratkozásra adnak lehetőséget, kiállításon mutatják be a 130 éves megyei könyvtár érdekességeit és történetét, a gyerekeket arcfestéssel, lufikkal ajándékozzák meg, a kvízjátékban résztvevők pedig apróbb ajándékokat nyerhetnek.
-- Két apropója is van a rendezvénynek, az egyik, hogy minden évben októberben tartják az Országos Könyvtári Napokat, amikor kiemelten sok könyvtári rendezvényre várjuk az olvasókat és a lakosokat. A másik az Olvasó Dél-Alföld című TÁMOP-pályázatunk, ennek egyik fő célkitűzése az olvasásnépszerűsítés -- mondta Kulcsár Marianna, a Gyermekkönyvtár vezetője.


A könyvtári versenyképesség és pozícionálás -- talán menthetőFEL

...A cikk olyan piackutatási jelentésnek tekinthető, mely azt a valamit kereste, ami a könyvtár előnye lehet a versenyképesség szempontjából. Végkövetkeztetése szerint a digitális-elektronikus fronton a könyvtárak, ámbár ott voltak (nem egy esetben kezdeményezőként) számos olyan jelenség születésénél, melyek ma az ismeretek weben való hozzáférését jellemzik, eleve vesztésre vannak ítélve. Nem képezhetnek konkurenciát a forrásokban és szervezési készségekben egyaránt gazdagabb üzleti (magán-) cégekkel szemben az elektronikus könyvtárak létrehozása és működtetése terén. Ugyanakkor egyedülálló piaci értéket képvisel fizikai valójuk; gazdag gyűjteményeik; épületeik, melyek a benne dolgozók és az olvasók számára a gyűjteményekhez kapcsolódó megannyi tevékenységre adnak lehetőséget; történetük és hagyományaik: mindezek keverékét ma -- a tényleges térben -- senki nem tudja ugyanolyan hatékonysággal reprodukálni.
Coffman tehát -- úgy tűnik -- szemben áll azzal a gyakori nézettel, hogy a könyvtár bukásához, sőt, halálához vezet, ha jövőjét a papíralapú könyvhöz és a fizikai épülethez köti, mert a világ másfelé halad, és ez a fajta kínálat eltűnésre ítéltetett. Ugyanakkor így ír: 'Talán el kellene fordítanunk figyelmünket az elektronikus könyvtártól, amit mások építettek, és a valódi könyvekre és épületekre összpontosítanunk, amivel kezdtünk. Talán ez lesz az, ami a jövőben meghatároz minket. Vagy talán nem.' (ref: Mohor J.)


Fizikai és virtuális terek a közkönyvtár 4 alapvető céljáhozFEL

A négy tér modelljét 2010-ben mutatták be Dániában egy közkönyvtárakról szóló jelentésben. A modellben szereplő négy tér a közkönyvtárak négy alapcéljához, négy alapértékéhez kapcsolódik, ezek a következők:
1. az élményszerzés,
2. a részvétel,
3. a problémamegoldásra való 'felvértezés' és
4. az innováció.
Az első két cél inkább az egyén boldogulásával kapcsolatos, a második kettő inkább társadalmi jellegű. A modell megvalósítása során a könyvtárak használóinak módjuk nyílik a könyvtári terekben a tapasztalatszerzésre, felfedezésre, részvételre és alkotótevékenységre egyaránt. Az említett négy célnak kell mozgatnia a könyvtárak fejlesztését, tervezését, be- és átrendezését. A négy, egymást részben átfedő tér funkciói a következők:
1. az inspirációszerzés,
2. a tanulás,
3. a találkozás és
4. az alkotótevékenység.
A terek nem feltétlenül konkrét, fizikai tereket jelentenek, hanem olyan lehetőségeket, amelyek a fizikai könyvtárban és a kibertérben egyaránt megvalósulhatnak. Ideális esetben a terek egymást és egyben a könyvtár céljainak megvalósítását is támogatják.
A tanulás tere az élményszerzésre és a problémamegoldásra való felvértezéshez egyaránt szorosan kapcsolódik. A tanulási folyamat ma már párbeszédet jelent -- ki-ki maga határozza meg saját tanulási igényeit [Skandináviában - MG], a tanulás színtere informálissá vált (házifeladat-klubok, tanulási terek, nyitott kurzusok). Példák: Idea Stores (Egyesült Királyság), Experimentarium -- kísérleti gyermekkönyvtári projekt (Dánia), a malmöi városi könyvtár részlege 9-12 éveseknek. (ref.: Hegyközi I.)


OMG az orosházi Justh-könyvtár bűvkörébenFEL

Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár arról híres, hogy állandó megújulás jellemzi. Erről beszélgettünk a fiatal igazgatóval, Buzai Csabával, akinek a nevéhez számos újítás, kezdeményezés fűződik. Mik ezek?
-- Van egy galeri, akik a könyvtár 'bűvkörében' élnek. Kik ők és mi célból alakították kis közösségüket?
-- Ők az Orosházi Moly Galeri (OMG) tagjai, fiatal könyvmolyok, akik rajonganak a könyvekért. Rendszeresen találkoznak a könyvtárban. Megosztják egymással olvasmányélményeiket, s molynyomozó játékot is szerveztek.
-- Hallani az olvasást népszerűsítő számtalan kezdeményezésről. Orosházáról indult hódító útjára a Veszíts el egy könyvet akció is. Mostanában szállodai könyvtárt is nyitottak.
-- A gyopárosfürdői strandkönyvtár ötlete nyomán keresett meg bennünket az Alföld Gyöngye Hotel. Kérték, segítsünk összeállítani egy kisebb könyvtárt vendégeiknek. Könyvtári állományba nem vett ajándékkönyvek, az Antikvárium.hu felajánlott kötetei kerültek a hotelkönyvtár polcaira.


28 új olvasót hozott a könyvtári hét Csornán -- kezdődhet a költség--haszon-elemzésFEL

A városi könyvtár minden évben csatlakozik az Őszi Könyvtári Napok programsorozathoz. Ezen a héten mindenki számára ingyenes beiratkozást kínáltak, a késedelmi díjakat pedig elengedték.
E kedvezmények mellett változatos programokkal várták a gyerekeket, a fiatal és felnőtt olvasókat. Bemutatkozott L. Burda Zsuzsanna képzőművész, hasznos előadást hallott a közönség Licskainé Stipkovits Erika szakpszichológustól a családban előforduló problémás helyzetek kezeléséről.
Füzi Rozi győri óvónő a kisiskolásokat kápráztatta el mesejátékával. A könyvtár a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata közreműködésével megnyitotta a jelentősen kibővült és új helyre költöztetett helytörténeti kutatószobát. A Könyves Vasárnapon délután rendkívüli nyitva tartással várták az olvasókat. A könyvtári napok keretében összesen 346 olvasó -- ebből 28 új beiratkozó -- élt a felkínált kedvezménnyel, a rendezvényeken összesen 190 látogató jelent meg.


A könyvtári 3D-s nyomtatáskor is felmerülhetnek jogi kérdésekFEL

Ahogyan korábban már többször írtuk, egyre több könyvtárakban is megjelenik a 3D-s nyomtatás.
-- Rohamléptekben fejlődik napjaink egyik legizgalmasabb technológiája, a 3D nyomtatás. Miközben a professzionális gépek több tízmillió forintba is kerülhetnek, a kisebb gépek -- amikkel számos termék akár házilag is előállítható -- már néhány százezer forintért beszerezhetők. Azonban a 3D nyomtatás számos kockázatot hordoz magában. 'Az olcsó és bárki számára elérhető gyártás legújabb formája veszélyt jelenthet a szerzői és iparjogvédelmi jogok jogosultjaira nézve.Az ily módon történő másolás komoly károkat okozhat annak, aki rengeteget költött egy eszköz megtervezésére és kifejlesztésére.' -- figyelmeztet Torsten Braner.

Régebbi hírforrás(ok): 3D-s nyomtató -- már könyvtárba is megéri link 3D-s nyomtató a könyvtárban -- de milyen is az? linkAnalógiák

QR-kód vagy NFC? (infografika)FEL

A címben feltett kérdést taglalja az infografika (angolul). A könyvtárakban a két mobilkommunikációs adatátviteli rendszer közül az utóbbi (melyet leginkább fizetésre használnak, kísérleti jelleggel Magyarországon is már) még nem érkezett meg.
Kisszínes

Könyvtárosok horrorfilmekben -- zombi könyvtáros és a többiekFEL

Ellyssa Kroski Halloween közeledtével összegyűjtötte azokat a horrorfilmeket, amelyben könyvtáros, könyvtár szerepel és van a nagyszerű Reel Librarians oldal, amely a könyvtárosok, könyvtár kapcsolatát tárja fel a filmekkel, ők voltam a forrásaim ahhoz, hogy figyelmeztesselek benneteket, ne késsetek a könyvekkel, mert sosem tudhatjátok mire képes egy könyvtáros! :)


Hány nyelvet ismer fel hallás után? Ezzel a játékkal kiderülFEL

A világ nyelvei között sok a rokonság és hasonlóság, így olykor nem is olyan könnyű eldönteni, hogy például milyen nyelven beszélnek az utcán a külföldiek. Plusz vannak olyanok, amelyekről még nem is hallottunk. Egy böngészőből elérhető játék erre alapozva teszteli nyelvfelismerő képességünket.
A Great Language Game ( link ) bármelyik böngészőből elérhető és a játék a Play gombra kattintással el is kezdhető. A menete egyszerű: elindul egy 20 másodperces hanganyag, amelyen valaki azokból a nyelvekből beszéli az egyiket, amelyeket megoldásként felajánl a játék...


Hiteles vezető, hiteles emberFEL

Mitől válik hitelessé egy vezető? Hogyan érhető el az az optimális állapot, amikor valaki tiszta értékrenddel rendelkezik és tudja, hogy mi az, ami fontos számára, ennek megfelelően cselekszik, és mindez arra inspirálja a körülötte lévőket, hogy szívesen kövessék. Milyen összefüggések vannak a hitelesség és a sikeresség között? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.


Használók által adott címkékből kutatási eredmények (filmadatbázis)FEL

Digitális effektek ide vagy oda, többet újítottak az amerikai filmek az 1960-as években, mint az elmúlt évtizedekben -- állítja a Rensselaer Műegyetem (RPI) hálózatkutatója egy számítógépes adatbányászat eredményei alapján. Sameet Sreenivasan azt vizsgálta, hogy az Internet Movie Database (IMDb) online filmadatbázisban egy-egy filmhez milyen fogalmi címkéket csatoltak az oldal látogatói. A felhasználók százai által otthagyott besorolások utalhatnak a film témájára, műfajára vagy formai elemeire. A legtöbb olyan címke, amelyet korábban nem -- vagy olyan kombinációban nem -- használtak, a hatvanas évek filmjeinek leírásában bukkant föl. Ez új módszerrel erősíti meg a filmtörténeti közmegegyezést, hiszen akkor jelent meg az az új rendezőgeneráció, amelynek a munkásságát utólag az Új Hollywood, más néven az amerikai új hullám jelenségeihez kapcsolják a filmkritikusok (a kor emblematikus alkotása a Bonnie és Clyde 1967-ből, Arthur Penn rendezésében). De a korszak, ahogy erre most a címszavak vizsgálata ismételten rávilágított, új fejezetet nyitott az akciófilmek történetében is -- a filmtudomány eddig is fordulópontnak tartotta e műfajban az első James Bond-film 1962-es megjelenését. Sreenivasan adatbányászata kiterjedt a korabeli jegyeladásokra is, amelyek most azt mutatták, hogy a nézők előnyben részesítik ugyan az újdonságot, de csak mértékkel: a felforgatóan új munkák iránt már drasztikusan esik az érdeklődés.


Ha a vezetők rendre panaszkodnak a beosztottakra... Elhibázott toborzás: ezzel számoljunkFEL

Ha egy cég a növekedés során a megfelelő stratégiát és a megfelelő embereket alkalmazza a fontos pozíciókban, az fenntartható, hosszú távú növekedéshez vezet. A rossz munkaerő-felvételi döntések jelentősen alá tudnak ásni egy jó üzleti stratégiát. A stratégiák ugyanis a növekedés érdekében születnek. A hozzájuk rendelt megfelelő toborzás/kiválasztás sikerén múlik magának a stratégia megvalósításának a sikere vagy bukása.
Információforrások

PatBase-újdonságok -- akár próbahozzáférésselFEL

A Minesoft őszi hírlevele -- TouchBase link -- összefoglalja a PatBase legújabb fejlesztéseit. Eszerint újdonság például a balról csonkolás, a szekvenciakutatás, a szabadalmi jogi adatokban való keresés és módosult, finomodott a találati halmazok statisztikai analízise is.
A kutatás, a találatok megjelenítése, kezelése, statisztikai elemzése során alkalmazott eszközök, lehetőségek, valamint az adatbázis földrajzi és időbeli tartalmi lefedettsége a PatBase globális szabadalmi adatbázist világelső rangra emelte.
További információ a PatBase szabadalmi adatbázisról és próbahozzáférés: ld. alább.


Befejeződött a Hungaroton-archívum digitalizálásaFEL

A kiadó utolsó szalagos felvételeinek digitalizálása során több meglepetést okozó kincsre bukkantak - hangzott el a Hungaroton sajtóbeszélgetésén. Elmondták, hogy a közelmúltban két felvételük kapott elismerést, az év végéig pedig nyolc új CD jelenik meg.
Elkészült a Hungaroton internetes zeneáruházának angol nyelvű katalógusa, és teljesült a közönség másik kívánsága is: immár nemcsak mp3, hanem FLAC formátumban is beszerezhetők a zeneművek - mondta el Porkoláb Péter ügyvezető igazgató. Hollós Máté zeneszerző, a Hungaroton Music vezetője arról beszélt, hogy a klasszikus zene hívei még mindig jelentős számban tartják fontosnak a CD-vásárlást. Némi 'apály' után az év végéig még nyolc friss kiadványuk jelenik meg. A Fotexnet kutatásokat végzett: a közönség bestsellers listáján változatlanul Bach, Beethoven és Mozart szerepel az élen, ezért a sztenderd repertoár népszerű darabjait felveszik fiatal vagy specialista előadókkal. Így készült el például Rohmann Ditta Bach három cselló szvitjét tartalmazó felvétele, és három másik szvitet is rögzítenek a közeljövőben.


Megjelent a Google Media Tools -- eszköz újságíróknakFEL

A Google új oldalt indított útjára kifejezetten újságírók és riporterek számára. A Google Media Tools emellett bárki számára hasznos lehet.
A Google új oldala, a Media Tools úgy segíti az újságírók munkáját, hogy minden olyan fontos Google eszközt egy helyre gyűjt össze, amely segítheti őket az adatgyűjtésben, mind az írott, mind pedig az online sajtó területén.
Az oldalon hat kategóriába rendezve találhatók az egyes eszközök, és van egy főoldal is: gyűjtés és szervezés, bevonás, vizualizáció, publikálás, fejlesztés, további lehetőségek. A kategóriákon belül több eszközt találunk, például a gyűjtés és szervezés részen belül elérhető a Google kibővített keresője, amellyel pontosabbá tehetjük keresésünket.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu