Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2013/25., jún. 19.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Hírek

Fejcserék nagyobb könyvtárainkban -- MTA, SZTE...
A használó általi beszerzés -- egyre kevesebb felelős könyvtár törekszik a megőrzésre
Kereső olvasás és főzés -- Irodalom a tányérban (fotók)
Az internethasználat növeli a közkönyvtárak használatának esélyét
Mai digitális adatok: veszélyben! (olvasóink szavazatára)
A könyvtárosok belső kommunikációjának minősége... -- lerontjuk saját elismertségünket
KSH-adat: 17%-nyi könyvtárhasználó
Figyelemgazdaság...
Koppintják a könyvtár üzleti modelljét: terjeszkedő megosztás-gazdaság
Túlélőcsomag vizsgázóknak: könyvtárakat teszteltünk (FSZEK OSZK, CEU)
Szabadság-sarok a Veszprém Megyei Könyvtárban
Kínai könyvtár a World Architecture Festival egyik nyertese
Múzeumok Éjszakája Kaposváron -- muzeális vadászati könyvek
A sötét középkor réme fenyeget -- webarchívum-hiány
Visszaadja az Esterházy-könyvtár köteteit Oroszország
Múzeumok éjszakája: Nyitva lesz az első nyilvános könyvtár Pécsen
Komplett kisvasút zakatol a könyvtárban -- meg a robotszkenner

Analógiák

Korrupciós veszély a szabályozásban: szakmán belüli kedvezményezettek 'kézi' kiválasztása

Praktikus

Meglepő, de akár így is lehet nyelvet tanulni -- filmfelirat-kereső

Kisszínes

Nagy felbontású reprodukciókat tesz közzé ingyen a Rijksmuseum
Magyarok az űrben - Könyvtári jelenet (videó)
Elkészült a kormány infokommunikációs stratégiája
Megváltoztatja tartalmát a lopott e-könyv
Engedély nélkül nem lehet majd valakit lefotózni?!
Frissült az NVDA képernyőolvasó látássérülteknek -- nyílt forráskód

Kiemelt Katalist-hír

Világtalálkozó-ajánlásai 2014-2020-as könyvtári fejlesztési stratégiához (kordokumentum)

Információforrások

Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer -- az uniós gazdaságpolitikához
Megváltozik a tudakozó száma: 11818
A Szent Johanna Gimi - videós könyvajánló
A hónap gazdasági blogja: Personalbranding.blog.hu


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Fejcserék nagyobb könyvtárainkban -- MTA, SZTE...FEL

Akár az elmúlt évben, a közeljövőben is több nagyobb könyvtár élén várható változás. Néhány ezek közül:
- A Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának igazgatójának, Majkó Katalinnak júl. 1-jével jár le megbízatása; szerződése okt. 30-ig szól. A pozíció további sorsáról nincs hivatalos információ.
- Bakos Klára mandátuma a Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára élén július végéig tart, pályázatot adott be a folytatásra, döntés júl. 1-ig lesz.
- Náray Gábort Monok István váltja az MTA Könyvtára élén július 1-től.
- Mader Béla jűn. 20-ával köszön le a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára éléről, ahol Keveházi Katalin váltja. (KIT-összeállítás)

Hírforrás:
2013. június 19.

A használó általi beszerzés -- egyre kevesebb felelős könyvtár törekszik a megőrzésreFEL

Igen fontos kérdés, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben és leghatékonyabban szabályozni a használók közreműködését. Számos szinten és módon elképzelhető a beavatkozás a beszerzést indítók jogosultsági szintjeinek meghatározásától az egy-egy mű beszerzésére érkezett javaslatok számának figyelemmel kísérésén keresztül a gyarapítási keret célszerű elosztásáig. Mivel az e-könyvek számos szakterületet nem fednek le, továbbra is szükség van a nyomtatott művekre. A hibrid könyvtár építéséhez elengedhetetlen a használók és a könyvtárosok felelősségi köreinek pontos meghatározása.
Egyre kevesebb könyvtár vállalhatja a művek megőrzésének hagyományos, jövőbe tekintő feladatát, illetve akik mégis erre törekednek, a kevésbé helyigényes digitális formátumok tárolásáról kell inkább gondoskodniuk. A könyvtár nem állhat többé az időtlenség szolgálatában, a források szűkössége miatt elsősorban a jelen igényeit, aktuális témáit és trendjeit kell szem előtt tartania. Szélesebb összefüggéseket figyelembe véve, a jelen körülmények között a PDA a 21. századi állományfejlesztésnek a leglogikusabb, felelős megközelítése. (ref.: Fazokas E.)


Kereső olvasás és főzés -- Irodalom a tányérban (fotók)FEL

Egy lengyel civil kezdeményezés több célt tűz ki maga elé:
- a modern nemzeti irodalom ismertségének növelése
- kikapcsolódás a főzésben
- publicitás: a fotóval dokumentált készételeket a szervező kéri megosztás céljából.
És egy mögöttes tartalom: a projekt résztvevői az értő, kereső olvasást igyekszik fejleszteni, megtanulják, hogy az irodalmi alkotások máshogyan is olvashatók.
-- E sorok írója (versenyen kívül :-) gyerekeit arra biztatta, hogy keressék meg a Harry Potter-kötetekben, mit esznek a szereplők. (MG)


Az internethasználat növeli a közkönyvtárak használatának esélyétFEL

Kérdőíves felmérést végeztek a 15 és 79 év közötti finn népesség rétegzett, véletlenszerű mintavételével. A rétegzett minta biztosította annak valószínűségét, hogy a fiatal válaszadók száma nagyobb legyen, így csökkenjen a passzivitásukból következő torzítás. 2010-ben 6000 kérdőívet küldtek ki és 1000 válasz érkezett. Más, postán kiküldött kérdőívekhez hasonlóan alacsony (16,7%-os) volt a válaszadók aránya, a minta mindazonáltal reprezentatív volt. A könyvtárhasználat modellezésére és előrejelzésére a kétváltozós (bináris) logisztikus regresszió módszerét használták. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók az internet és közkönyvtár közötti kapcsolatot pozitívan ítélik meg. Akik internetet használnak, többnyire használják a közkönyvtárakat is. Az internet használata tehát nem helyettesíti, hanem kiegészíti a közkönyvtárak használatát. (ref.: Koltay T.)


Mai digitális adatok: veszélyben! (olvasóink szavazatára)FEL

Vinton Cerf arra figyelmeztet, hogy a ma elektronikusan tárolt információ rövidesen olvashatatlanná válik. Ennek oka a visszamenőleges kompatibilitás hiánya. Pl. az Office 2001 for Macintosh nem olvassa az 1997-es PowerPoint-fájlokat. A probléma kiterjedt: a tudományos közösség is jelentős elektronikus magánadatvagyonnal rendelkezik, amely olvashatatlanná válik. Ha ezek a fájlok nincsenek metaadatolva, idővel még azt se nagyon lehet tudni róluk, hogy mit is tartalmaznak. A terméktámogatások a szolgáltató vállalatok megszűnése esetén bonyolult technikai és jogi kérdéseket von maga után. Cerf szerint 'digitális pergamenre' van szükség, ami nem csak a bitek megőrzését, hanem a hozzájuk jutás módját is megőrzi.


A könyvtárosok belső kommunikációjának minősége... -- lerontjuk saját elismertségünketFEL

'A könyvtárosok belső kommunikációjának minősége...' volt a KIT múlt heti kiegészítendő szavazás-mondata. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
25 - Alapvetően meghatározza a használóelérés sikerét.
8 - Némileg befolyásolja a használók elérését.
2 - Nincs köze a használók eléréséhez.
1 - Egyéb válasz.
-- A válaszadók tehát úgy látják, hogy szoros kapcsolat van a könyvtárosok belső kommunikációs gyakorlata a használói elérésének hatékonyságát. Ez az eredmény rámutat, mit is érthetünk tudásátadás-hatékonyságin (ld. vándorgyűlési téma). Korábbi KIT-felmérések rámutattak arra, hogy a hazai könyvtárosok a belső szakmai kommunikációt gyatrának tartják (vö.: titkolózás, elhallgatás, kiváltságosok, tájékoztatási bakik stb.) Mostani szavazás eredménye arra utal, hogy a belső kommunikáció javítása nélkül illúzió a könyvtár(os) társadalmi elismertségének fokozása. (MG)

Hírforrás: KIT Hírlevél
2013. június 19.

KSH-adat: 17%-nyi könyvtárhasználóFEL

A KSH nemrég megjelent időmérlegében könyvtár-találatok:
- Szabadidős tevékenységek: 'A 17-84 éves népesség körében a leggyakoribb szabadidős tevékenység a barátokkal töltött idő és a vendégeskedés, a legritkább a civil szervezetek életében való részvétel, valamint a könyvtárlátogatás volt. A nők a színházba, komolyzenei hangversenyre járást, a könyvtárlátogatást, a kézimunkázást, vagy akár a vallásgyakorlást preferálják, ezzel szemben a férfiak a gyengébbik nemnél nagyobb arányban látogatják a sportrendezvényeket, illetve a vendéglátóhelyeket. Filmet DVD-n vagy moziban mindkét nem közel azonos arányban -- mintegy 50%-ban -- nézett az elmúlt év során, de hasonló arányban jelölték meg a kirándulást is.' p. 7-8
- Könyvtári szolgáltatóhelyek: 'A rendszerváltást követően a könyvtári szolgáltatóhelyek száma csökkent: 1989-ben 12 000 közművelődési, szak és iskolai-könyvtári szolgáltatóhely működött, egyharmada -- szám szerint közel négyezer -- munkahelyi közművelődési könyvtár volt. 2010-re az országban már csak 7700 könyvtár működött, ennek mintegy fele iskolai könyvtár. A legnagyobb számban a munkahelyi, szakszervezeti könyvtárak, valamint a kistelepülések könyvtárai szüntették be működésükre.'
- Könyvtárhasználók: 'Az időmérleg-felvétel során a megkérdezetteknek kevesebb mint 17%-a nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban látogatója volt könyvtárnak. A látogatók nagyobb hányada nő, és döntő többségük az elmúlt három hónapban is volt könyvtárban.' p. 20.
'A kedvezőtlen folyamatok ellenére a beiratkozott könyvtári tagok, a kölcsönzések és a kölcsönzők számában nem volt jelentős visszaesés. 2011-ben több mint 2,3 millió regisztrált könyvtárhasználót tartottak nyilván, vagyis minden negyedik lakos valamilyen könyvtár beiratkozott olvasója volt. Egy könyvtárhasználó átlagban havonta kölcsönözött könyvet.' 20.
- Olvasás: 'A kultúrára szánt idő döntő részét, közel 80%-át televíziózás tölti ki. A második legnépszerűbb időtöltési forma az olvasás, amelynek szerepe és jelentősége folyamatosan csökken, ugyanakkor a technikai lehetőségek bővülésével át is alakul. Mivel e két tevékenység meghatározó a kulturális fogyasztáson belül, a továbbiakban ezek részletes elemzésére kerül sor.' p. 8.

Hírforrás: KSH
2013. június 19.

Figyelemgazdaság...FEL

Címkék: marketing | Oroszország |

'A mai világban nem az információból van kevés, hanem a figyelemből. Figyelmet pedig az kap, akiben megbíznak, az állami propaganda viszont ritkán hiteles' -- írta a Foreign Policy című amerikai folyóiratban megjelent cikkében Joseph Nye, amerikai politológus.


Koppintják a könyvtár üzleti modelljét: terjeszkedő megosztás-gazdaságFEL

A megosztásalapú gazdaság rövid időn belül a legkülönbözőbb ágazatokba is megérkezett: ki gondolta volna, hogy eljön az idő, amikor nemcsak esküvői vagy estélyi ruhákat kölcsönzünk, hanem farmert, vagy egy épp egy divatos felsőt. Két huszonéves egyetemista, Pola Fendel és Thekla Wilkening tavaly novemberben nyitották meg Hamburgban a Kleiderei nevű üzletet (szójáték: a ruha 'Kleid' szót ötvözték a könyvtáréval 'Bücherei'), ahol csak kölcsönözni lehet: ?Rá kellett jönnünk, hogy nem azért vásárolunk állandóan ruhadarabokat, mert szükségünk lenne rájuk, hanem azért, mert megvan bennünk a folyamatos igény az újabbnál újabb ruhadarabokra" -- magyarázta a hvg.hu-nak Pola Fendel. 'Úgyhogy összegyűjtöttük az összes olyan göncöt, amit nem viselünk, majd kialakítottunk belőle egy 30 négyzetméteres gardróbot egy hamburgi üzlethelyiségben.'
A koncepció egy könyvtáréhoz hasonlít: 14 vagy 19 eurós havi tagsági díj ellenében el lehet vinni minden alkalommal 4 ruhadarabot két hétre. A választékot a lányok állandóan frissítik használt ruhákból, de együtt dolgoznak néhány kölni és hamburgi fiatal tervezővel, akiknek a kreációit ugyancsak ki lehet kölcsönözni. 'A legkülönbözőbb emberek jönnek hozzánk: fiatalok, idősek, olyanok, akik mindig valami újra vágynak, és olyanok is, akik csak bizonyos alkalmakra keresnek különleges ruhadarabokat' -- mondja Fendel, aki maga is meglepődött a Kleiderei sikerén és reméli, hogy jövőben egy berlini helyszínnel is bővülnek.


Túlélőcsomag vizsgázóknak: könyvtárakat teszteltünk (FSZEK OSZK, CEU)FEL

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Közép-európai Egyetem könyvtára -- a három közül valamelyikben biztosan megtaláljátok azt a könyvet, amelyre szükségetek van a vizsgákhoz. Májusban elkezdődött a tanulmányok utáni rohangálás: megnéztük, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb lelőhelyek szolgáltatásai.


Szabadság-sarok a Veszprém Megyei KönyvtárbanFEL

A Szabadság sarokban olyan gyűjtemény található, ami egész Magyarországon egyedülálló. Főleg a gazdaságtudományi könyvek azok, amelyek itthon eddig semmilyen nyelven nem voltak elérhetők, most legalább angolul megtalálhatják őket a kutatók, tanárok és diákok. Mivel a Szabad Piac Alapítvány egyik célja, hogy nevéhez méltóan szabadpiaci témakörben terjessze az ismereteket. A szerzők között megtalálható Adam Smith, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich v. Hayek vagy éppen James Buchanan. Egy olyan gondolatvilággal ismerkedhet meg az olvasó, ami azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a szabad kereskedelem és a kapitalizmus, hogy mindez akár erkölcsös is lehet, hogy fontos az egyén jogainak és tulajdonának védelme, megtaláljuk különböző interpretációját az állam és az egyén kapcsolatának, valamint az állami szerepvállalás mértékének.


Kínai könyvtár a World Architecture Festival egyik nyerteseFEL

A minden évben megrendezésre kerülő World Architecture Festival (WAF) gazdája idén október elején Szingapúr lesz. A világ egyik legnagyobb építészeti eseményén 16 főkategóriában díjazták tavaly a legjobbakat. Nézze végig a díjnyertes alkotásokat. A kulturális projektek versenyét egy Peking melletti kisvároska, Huariou könyvtára nyerte el. Tervező: Li Xiaodong Atelier.


Múzeumok Éjszakája Kaposváron -- muzeális vadászati könyvekFEL

A könyvtár, a levéltár és a múzeum is nyitva áll a látogatók előtt Kaposváron június 22-én, a múzeumok éjszakáján. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár egy muzeális dokumentumokkal kiegészített vadászattal kapcsolatos könyvekből álló kiállítással, óránként indított raktártúrával, kézműves foglalkozással, filmvetítéssel, valamint a globális klímaváltozás várható somogyi hatásairól szóló előadással várja az érdeklődőket.


A sötét középkor réme fenyeget -- webarchívum-hiányFEL

A web archiválása megoldhatatlannak látszik, de elkerülhetetlen. A weboldalak rövid életciklusa miatt az emberiség által létrehozott információk jelentős része örökre elvész megfelelő mentés hiányában. A feladat teljes körű, rendszeres elvégzéséhez a szakmának meg kell találnia a választ egy sor igen kemény problémára.


Visszaadja az Esterházy-könyvtár köteteit OroszországFEL

December elejéig visszakerül Ausztriába az egykori kismartoni Esterházy-könyvtár mintegy ezer darabja Oroszországból. A szovjet katonák által 1945-ben elvitt értékes gyűjteményt jelképesen hétfőn adta át Alla Manilova orosz kulturálisminiszter-helyettes Michael Spindelegger osztrák külügyminiszternek.


Múzeumok éjszakája: Nyitva lesz az első nyilvános könyvtár PécsenFEL

Számos múzeum és kiállítóhely mellett Magyarország első nyilvános könyvtára, a Klimo könyvtár is megnyitja kapuit szombaton a baranyai megyeszékhelyen a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében.


Komplett kisvasút zakatol a könyvtárban -- meg a robotszkennerFEL

A Budavári Palota F épületében lévő Országos Széchényi Könyvtár kívülről a régmúltra emlékeztet, szürke márvánnyal díszített belseje pedig az előző rendszert juttatja eszünkbe. Ám ha valahogy sikerül bejutni a kulisszák mögé, csodás dolgok tárulnak fel előttünk. Egy napot töltöttünk el úgy, hogy az olvasók helyett kisvasút-üzemeltetőkkel, raktárosokkal, robotszelídítőkkel és fényképészekkel találkoztunk.
Analógiák

Korrupciós veszély a szabályozásban: szakmán belüli kedvezményezettek 'kézi' kiválasztásaFEL

Nagy Zoltán (Gazdasági Versenyhivatal korábbi vezetője) szerint a jogszabályokba is épülhet korrupciós lehetőség:
Az egyik ilyen a különadóról szóló, amely az egy szakmán belüli vállalatokat szétválasztja fizetőkre, illetve mentesültekre. Ha ez lehetséges, akkor azok a cégek, amelyek potenciálisan mentesülhetnek, lobbiznak, 'beleszólnak' a szabályozás alakításába. Nekik nagyon sokat megér, hogy megvásárolják a döntéshozók jóindulatát. Más adók önmaguk nyitják ki a korrupció lehetőségét. Elég a társasági adó és a látványsportok összekapcsolását említenem: ha nem állítom is, hogy felhívás keringőre, de benne van a rendszerben a korrupció lehetősége, illetve magában hordozza, hogy érdemes élni vele. A korrupciónak nagyon sokféle finom módozata van, és nem egyszerűsíthető le arra, amikor valaki egy marék pénzt odaad valakinek.
Praktikus

Meglepő, de akár így is lehet nyelvet tanulni -- filmfelirat-keresőFEL

Sokan úgy tanulnak nyelvet, hogy megnéznek egy filmet, például feliratozva. Ez a felirat lehet a film eredeti nyelvén, de akár egy másik nyelven is, mindenesetre valóban hatékony módja a nyelvgyakorlásnak, nyelvtanulásnak.
Ilyesmit kínál a LaMP, azaz a Lingual Media Player nevű oldal is ( link ), amelyről letölthetünk egy ingyenes windowsos programot, de akár a site online szolgáltatását is igénybe vehetjük.
Míg az előbbi egy olyan médialejátszót kínál, amelyre akár kétféle nyelvű feliratot tehetünk, és a számítógépünkön lévő filmek közül (is) válogathatunk, addig az utóbbi elsősorban YouTube videókat használ a nyelvoktatáshoz.
Egy listából választhatjuk ki a minket érdeklő videót, és már ebben a listában láthatjuk, hányféle nyelvet támogat a videó.
Kisszínes

Nagy felbontású reprodukciókat tesz közzé ingyen a RijksmuseumFEL

Az éjszakai őrjárat (Rembrandt), A tejet öntő nő (Vermeer) és az amszterdami Rijksmuseum több mint százezer műalkotása ingyen, nagy felbontásban letölthető. A világhírű múzeum évente 40 ezer további művet készül digitalizálni egy lottótársaság támogatásával, míg végül szabad hozzáférésűvé válik egymillió alkotásból álló teljes állománya. Szakemberei a napokban újra megnyitott múzeum tíz éven át húzódó felújítását használták ki az első nagy adag digitalizálására. A világhálón már annyi, gyenge minőségű reprodukció terjed, és a jogokat annyira nehéz betartatni, hogy a múzeum jobbnak látja jó felbontású képekkel népszerűsíteni a műveket. Pénzt már csak az igényesebb kereskedelmi célokra való, nagyon nagy felbontású reprodukciókért kérnek. Mindezzel a Rijksmuseum jár legelöl azon az úton, amelyre más nagy gyűjtemények -- egy részük a Google Art Project nevű portállal együttműködve -- már szintén ráléptek.


Magyarok az űrben - Könyvtári jelenet (videó)FELElkészült a kormány infokommunikációs stratégiájaFEL

A digitális infrastruktúra fejlesztését, a társadalom digitális írástudásának növelését, a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatását, valamint a digitális állam kialakítását célozza a kormány következő évekre szóló infokommunikácós stratégiája -- mondta Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvényen csütörtökön Budapesten.


Megváltoztatja tartalmát a lopott e-könyvFEL

A nem legálisan beszerzett e-könyvek tartalmát alig észrevehetően módosítja egy új másolásvédelmi megoldás. A SiDiM nevű technológia cseles módon bünteti meg az elektronikus könyvek kalózait. A német fejlesztés csak minimális, minden kötet esetében egyedi változtatásokat végez a szövegen. Egy-egy szó kicserélésével a kiszivárgott kópiákat egyedileg azonosítani lehet, letöltőjük pedig csak alapos vizsgálat esetén jöhet rá, hogy nem az eredeti művet olvassa -- írja a Wired.


Engedély nélkül nem lehet majd valakit lefotózni?!FEL

Rossz hírünk van: a 2014. március 15-én életbe lépő Polgári törvénykönyv (Ptk.) végleg kicsinálja a sajtófotót. Meg a fotózást úgy általában. Csak ne tessenek fényképezgetni. Az új szabályozás szerint a fotósnak nemcsak a kép közzétételéhez, hanem már magához a kattintáshoz is engedélyt kell kérnie, ami konkrétan ellehetetlenít minden fotóst, profit és amatőrt, aki nem Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc árvízi hőstetteit szeretné megörökíteni.
-- Végülis volt már úgy is, hogy majd mindenki haza viheti majd a vele kapcsolatos levéltári iratokat (link (MG)

Régebbi hírforrás(ok): Hazavihető levéltári iratok!? -- jelenleg még bűncselekmény link

Frissült az NVDA képernyőolvasó látássérülteknek -- nyílt forráskódFEL

Nagyon fontos, hogy az aktuális informatikai fejlesztésekhez, trendekhez igazodjanak a látássérülteknek készült programok is. Ezek is folyamatos megújulást kívánnak. A Net-Média Alapítvány bejelentette, hogy megjelent az általa honosított képernyőolvasó új verziója.
Talán nem kell különösebben elmagyarázni, hogyan használják a számítógépet a vakok és gyengén látók. A Net-Média Alapítvány NVDA képernyőolvasó programja a látássérülteknek nyújt lehetőséget arra, hogy minél könnyebben, gördülékenyebben használják a számítógépet.
A program szerencsére teljesen ingyenes és nyílt forráskódú. Ami még szintén a javára írható, hogy nem szükséges telepíteni, bárhová magunkkal vihetjük. Bár az ingyenességért cserébe némi kompromisszumot kell kötnünk: sajnos a program nem emberi nyelven beszél a felhasználókhoz, az E-Speak beszédszintetizátort használja, a,mely eléggé gépi hangzást nyújt.
Kiemelt Katalist-hír

Világtalálkozó-ajánlásai 2014-2020-as könyvtári fejlesztési stratégiához (kordokumentum)FEL

Információforrások

Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer -- az uniós gazdaságpolitikáhozFEL

Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszert (MeKIR) hoz létre 1,35 milliárd forint összköltséggel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a most készülő uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 utáni hatékony alkalmazásának érdekében. A projekt olyan informatikai rendszer létrehozását szolgálja, amely lehetővé teszi az MVH és a társszervezetei számára a releváns adatok közös tárolását és megjelenítését.


Megváltozik a tudakozó száma: 11818FEL

Megváltoznak a Magyar Telekom belföldi, nemzetközi és különleges tudakozójának eddig ismert telefonszámai, a jövő év elejétől csak az új számok élnek majd. Az eddigi 198 helyett a 11818-at kell majd tárcsázni, ha a magyarországi előfizetők számát vagy címét keressük. Jelenleg még mind a két telefonszám él, de 2014. január 1-jétől már csak az új számon lehet elérni a szolgáltatást.


A Szent Johanna Gimi - videós könyvajánlóFELA hónap gazdasági blogja: Personalbranding.blog.huFEL

A Personal Branding blog szerzője, László Móni személyes tanácsadás mellett online biztatja olvasóit az énmárka felépítésében. Tanulságos történetekkel, inspiráló szemináriumok bemutatásával hangsúlyozza, hogy az életben mennyire fontos odafigyelnünk arra, hogy jó benyomást keltsünk környezetünkben.
-- Mit takar pontosan a personal branding?
-- A kognitív pszichológusoktól tudjuk, hogy a világ megismerését és rendszerezést, az információ feldolgozást gondolkodási sémák segítségével végezzük el. Ennek részeként címkéket aggatunk mindenre és mindenkire, így elkerülhetetlen, hogy egymást is 'felcímkézzük'. Ilyen értelemben énmárkája mindenkinek van. A personal brand tehát azon vélekedések összessége, melyek a személyünkhöz tapadnak. Azon jelzők és tevékenységek, melyekkel a nevünket azonosítják. A kérdés csupán az, mennyire erős azaz mennyire hiteles, egységes és mennyire támogatja a szakmai célok, a karrierívek pozitív alakulását.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu