Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2013/19., máj. 8.

E lapszám szerkesztője: Mikulás Gábor

Hírek

Könyvtárosok motivációja: kényelmes munkaidő, jó fizetés, kellemes munkatársak
BGF Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg) könyvtára -- ügyfélként fogadott használók
Google-vezetők: az információ hatalma alulértékelt (olvasóink szavazatára)
Részvételen alapuló könyvtár -- az Öné is ilyen?
A szakmai döntéshozatal információinak elérhetősége -- kétharmad
Reporting -- mi köze hozzá a tájékoztató könyvtárosnak?
A nemzeti bibliográfiának az interneten a helye
Eszköznek használja az értelmiség az olvasást -- egyre inkább
Emődi András vehette át idén a Monoki István-díjat
Damu Roland könyvtáros lett a börtönben
A Stanford Egyetem Jogi Köyvtárából bicikli és laptop mellett kamera is kölcsönözhető
Szerzői felolvasások reneszánsza -- élőben és cd-ről
A Somogyi-könyvtár polcáról ajánl a Délmagyarország
Könyvtárak Éjszakája Nagyváradon
Digitalizálás és hagyatékok a MaNDA könyvtárában
Óriási a szegénység Magyarországon -- jó lehetőség a könyvtárak szociális funkciójának
Könyvespolc az utcán -- ajándékozással
Javítják a könyvtár tetőszerkezetét Szabadkán
A holland könyvtárosok legfőbb szolgáltatásfejlesztési céljai

Praktikus

Ha így változtatja PC-je hangerejét, többé nem kell figyelnie rá

Kisszínes

Bush felavatta elnöki könyvtárát -- jenki piramis
Részben szabad a magyar sajtó -- Csak tiszta forrásból?

Információforrások

Az OSA-ban kutatható a Tömegkommunikációs Kutatóközpont iratanyaga
A Netrisk.hu és az Árukereső.hu közös márkaoldalt indított
Nézegessen régi magyar plakátokat
Fizetős tartalom a YouTube-on -- egyelőre 50 csatorna


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Könyvtárosok motivációja: kényelmes munkaidő, jó fizetés, kellemes munkatársakFEL

A. I. Kapterev megállapítása szerint a könyvtári dolgozók tudatának előterében a mindennapi lét van, és nem a szakmai hivatástudat. A szakma értékei között a kényelmes munkaidő-beosztás, a jó fizetés, a lelkileg közel álló munkatársak, az alkotó munka stb. szerepel. A könyvtár szakos egyetemi hallgatók és a gyakorlatban dolgozók válaszaiban 44% az önmegvalósítás lehetőségét, 39% az alkotó munkát, 22% tapasztalatai és ismeretei hasznosítását, 20% az anyagi jólétet jelölte meg. A szakmai hivatástudat motivációs struktúráját elemezve Kapterev felhívja a figyelmet a válaszadók tevékenysége és motivációi közti összefüggésre, a motívumok hierarchiájára. Eredményei alapján el tudja különíteni a munkahelyi besorolással (státusszal) összefüggő és az attól független motívumokat. Megállapítja, hogy a könyvtárakban alacsony szintű a belső motiváció, tehát a külső lehetőségek (továbbképzés, előrelépés stb.) nem garantálják a munka pozitív motivációját.
A könyvtári világban is igaz az a megállapítás, hogy a professzionális értékeket a szakmának a társadalomban és az egyes emberek életében elfoglalt helye és státusza határozza meg; a sikeres egyéni karrier összefügg magának a szakmának a sikerességével.


BGF Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg) könyvtára -- ügyfélként fogadott használókFEL

A zalaegerszegi főiskolai könyvárról szóló sorozatunkban kívül-belül mutatunk képeket. A ma háromszintes, katonai oktatóköközpont-épületre oktatói illetve konferenciaszintet húztak -- azaz mindkettő a 'könyvtárra épült'. A környezettudatosság nevében a hosszú téglalap-alaprajzú épület fűtése geotermikus. Képek:
1. Épület kívülről, földszinten a könyvtár.
2. Pult, ami elé az olvasók ügyfélként ülnek.
3. 'Veszíts el'-könyvek a pulttal szemben.
4. A polcok alsó és felső része üres, akadálymentes hozzáférést biztosítva
5. Oktatóterem a könyvtár 'végében'. (szöveg, fotó: MG)


Google-vezetők: az információ hatalma alulértékelt (olvasóink szavazatára)FEL

Eric Schmidt és Jared Cohen Google-vezérek Észak-Koreában és Burmában jártak. Élményeikről szólva kifejtették, hogy az előbbi állam az utolsó, ahova még nem engedték be az internetet. Úgy vélik, hogy ha a web már valahova betette a lábát, nem lehetséges a gondolatok teljes központosítása. És akkor már a rezsim sem lehet minden részében totalitárius. Cohen egyetértett azzal, hogy a digitális forradalmat könnyebb elkezdeni, mint befejezni. Például, mert a felgyorsított fejlődés nem érleli ki igazán a vezető személyiséget. -- Arra számítunk, hogy 10 éven belül jön létre egy olyan vezetői réteg, mely például továbbviheti az arab tavaszt. Smidt: Kínával kapcsolatban az történt, hogy ha történt valamilyen kényes dolog az országban, kaptunk egy telefont minden magyarázat nélkül, hogy töröljétek, töröljétek. És az ilyen telefonokból egyre több lett. A Google azonban nem létezhet egy ilyen Nagy Tűzfal mögött. Az internet következő 5 milliárd használója -- akik ma konfliktusos területeken élnek -- más lesz, mint a meglévő 2 milliárd.
Az új technológiákkal az emberek ás a vállalatok nagyon gyorsan alakulhatnak, fejlődhetnek. A szabályozó állam gyakran lemarad. És olyan esetekben, ahol a hatalom nem demokratikus, túlreagálhatják a fejlesztések eredményeit. (MG)


Részvételen alapuló könyvtár -- az Öné is ilyen?FEL

A részvételen alapuló könyvtár az eredeti könyvtárfogalom valódi tartalmát erősíti fel, a könyvek őrzése és az olvasók egyszerű kiszolgálása helyett a használók és a könyvtárosok folyamatos együttműködését domborítja ki. A használók párbeszédet folytathatnak a könyvtárral a könyvtári blogokon, a közösségi oldalakon, véleményt írhatnak az olvasott dokumentumokról, más dokumentumok beszerzését ajánlhatják, megoszthatják egymással a saját írásaikat, képeiket és videóikat, tanulócsoportokat alkothatnak, vitákat folytathatnak. Ehhez a nyitott eszmecseréhez a könyvtárosok maguk is csatlakozhatnak.
A részvétel feltétele a nyitottság minden területen, a könyvtári katalógusoktól és az állományhoz való elektronikus és fizikai hozzáféréstől az épületig. A nyitottság egyik tényezője a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztése és karbantartása, az ingyenes hírcsatornák, blogok, wikik és közösségi portálok működtetése. Ezek használatában egyensúlyt kell kialakítani a személyes adatok közlése és védelme között. (ref.: Mándy G.)


A szakmai döntéshozatal információinak elérhetősége -- kétharmadFEL

Megfelelőnek találja-e a szakmai döntéshozatalhoz elérhető információkat? -- szólt a KIT múlt heti szavazat-kérdése. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
2 - teljes egészében
3 - többnyire
7 - közepesen
8 - ritkán
5 - egyáltalán nem.
Az iskolai érdemjegyek szerint számolt átlag: 2,56.


Reporting -- mi köze hozzá a tájékoztató könyvtárosnak?FEL

Reporting, azaz jelentéskészítés, 2 napos konferencia, több 100 ezer Ft-ért. A beharangozószöveg:
'Ha Önnek is fontos, hogy
- minél konkrétabb ismeretekkel, információkkal gazdagodjon a vezetői jelentések elkészítése és működtetése területén;
- átlássa, miként támogatják a vezetői jelentések a szervezet üzleti, stratégiai céljainak megvalósítását;
- megértse, hogy a rendszer kialakítására és működtetésére egyaránt hatnak a szervezeti kultúra elemei, a vezető, valamint a kontroller személyiségjegyei;
- megismerjen konkrét gyakorlati példákat különböző ágazatokból, különböző méretű szervezetekből;
- saját élményt szerezzen a vezetői jelentések sikeres prezentációjáról;
- hasznos tudást vigyen haza saját szervezetébe..., akkor várjuk Önt két napos képzésünkre!'
-- Persze, ez elsőre bikkfanyelvnek hathat a szöveg. Ám a reportot készítő személy az őt kérdezőnek olyan információcsomagot ad át, amely által a kérdező saját vagy üzleti céljait hatékonyabban éri el. Innentől láthatjuk, hogy az 'üzleti cél' kifejezés lecserélhető házi feladatban való segítésre, olvasmányajánlásra vagy más könyvtári tájékoztatói tevékenységre. S az ilyen ismeretekben való jártasság által használónk azt és csak azt a segítséget kaphatja meg, ami neki pontosan megfelel. Nem marad hiányérzete és a pokolba sem kíván bennünket szószátyárságunkért. (MG)


A nemzeti bibliográfiának az interneten a helyeFEL

A nemzeti bibliográfiának a világhálóra való átvezetése gyakorlati teendőket igényel, melyek rövid idő alatt elvégezhetők, de egy alapjaiban más gondolkodásmódra van szükség. A kilencvenes években lezajlott változásokat sem emésztette még meg a könyvtárügy: a feltárás gyakorlatát és termékeit még mindig nem sikerült következetesen a digitális korszak használati forgatókönyveihez igazítani. Az pedig nem valószínű, hogy az információs szektor változásainak irama lelassul: további változások várhatók. Ezért a könyvtárügynek meg kell próbálnia, hogy a változás központjává váljék, azaz csatlakoznia kell az új fejlemények mozgatóihoz, és ezeket formálnia. Ehhez pedig főleg több rugalmasságra és nyitottságra van szükség.
A jövő nemzeti bibliográfiája már a világháló integráns része, struktúrája pedig egy gráf a világhálón, előállítása a globális 'adat-ökoszisztéma' egyik folyamata. Meghatározó minőségi jellemzői a perzisztencia, átláthatóság, utóhasznosítás és a hálózatba ágyazottság foka. (ref.: Murányi L.)


Eszköznek használja az értelmiség az olvasást -- egyre inkábbFEL

Lengyel felmérés szerint ... Abnormálisan megnőtt a nem olvasók aránya a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. Mára az intelligens, művelt értelmiségiek helyére a szűk speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek léptek, akiknek a társadalmi státuszát külsődleges alapon ítélik meg (öltözködés, kozmetika, elektronikus eszközök, külföldi utazások, ház, autó), és nem a műveltség, olvasottság alapján. Manapság a műveltség, képzettség gyakorlatiassá és eszközszerűvé válik. Egyrészt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának túlzott növekedése nem társul szocio-kulturális feltételekkel, vagyis ha az olvasás egyáltalán nem természetes kulturális igény, ez összefügg a középiskolások és felsőfokú végzettségűek számának drasztikus növekedésével. Másrészt tanúi lehetünk annak, hogy eltűnik a művelt ember, helyére lép a szakértő, tanácsadó, akinek a saját foglalkozásán kívül semmi másra nem marad ideje.
Az olvasás meghatározó rendszertényezőből céleszközzé válik, amely időben és funkcióban behatárolt lett. Paradox módon, amikor a tanulás egyre nagyobb rétegeket érint és egyre hosszabb időre, élethosszig kitolódik, éppen az olvasás szűnik meg azoknál, akiknél ez a legjobban jellemző kellene, hogy legyen. (ref.: Prókai M.)


Emődi András vehette át idén a Monoki István-díjatFEL

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által alapított Monoki István-díjat idén Emődi András, a nagyváradi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Könyvtárának és Levéltárának könyvtárosa, levéltárosa, tudományos kutató vehette át, a partiumi könyves műveltség terén kifejtett értékmentő és feltáró tevékenységéért.
Az alábbi címen a Kurta József által írt laudáció is olvasható. (via ReMeK-e-Hírlevél)


Damu Roland könyvtáros lett a börtönbenFEL

A 39 éves színész, akit egykori kedvese bántalmazásáért és megerőszakolásáért ítéltek el, még mindig nem törődött bele, hogy állítása szerint ártatlanul ül börtönben, de megtanult együtt élni a gondolattal. Ebben új beosztása is segít neki: könyvtáros és műsorszerkesztő lett. - Reggel fél hatkor kelek, első dolgom megcsókolni a szerelmem fényképét. 22 éves színészi pályafutásom után jobban illik a kezembe a könyv meg a videokazetta, mint a hagyma meg a krumpli. Most azért egy kicsit jobban érzem magam -- tette hozzá Damu, aki rendben tartja a polcokon a könyveket, kiválasztja a filmet, amit az elítéltek néznek, és egy internet nélküli számítógépen szerkeszti a benti híreket, amit képújságként láthatnak a rabtársai. A színész hat társával együtt színdarabokat is előadott már. Ő a rendező, színjátszókört vezet. (via ReMeK-e-Hírlevél)


A Stanford Egyetem Jogi Köyvtárából bicikli és laptop mellett kamera is kölcsönözhetőFEL

Az alant látható linken elérhető képek bemutatják, hogy mi mindent lehet a jogi könyvtárból kölcsönözni...


Szerzői felolvasások reneszánsza -- élőben és cd-rőlFEL

Minden könyvkereskedelmi mutató és tapasztalat szerint visszaszorul az irodalom, ám egy régi-új műfaj, a szerzői felolvasás ? mind gyakrabban összefonódva a zenével -- a virágkorát éli, és valóságos kultuszhelyeket teremt.
Szinte csak az nem hangzik el, hogy akár csak az irodalom által is, de 'hozzatok minket katartikus állapotba!'. Az effajta élményre, biztatásra ácsingózók -- legalábbis a fővárosban -- szinte minden napra találhatnak maguknak valahol ?betevőt?. Néhány éve Varró Dánielt követték a gyerekversfanok klubról klubra, ma az ifjabb Závada, Péter zenés versestjein tolonganak...
S noha a személyességnek valóban nagy a vonzereje, változatlanul se szeri, se száma a legkülönfélébb, cd-re rögzített szerzői hangoskönyvnek. Sőt a Magyar Rádió két egykori munkatársa, a hangjátékrendezés megkerülhetetlen alakja, Magos György és társa, Varga Viktor dramaturg nemrégiben Vox Libris néven olyan internetalapú vállalkozást indított el, amelynek nyomán írók-költők felolvasásában egész kötetek vagy azok kiválasztható részletei lesznek megrendelhetőek néhány kattintással.


A Somogyi-könyvtár polcáról ajánl a DélmagyarországFEL

Sorozatunkban a szegedi Somogyi-könyvtár kínálatából szemezgetünk. Ez alkalommal Pamela Druckerman Nem harap a spenót, avagy gyermeknevelés francia módra című kötetét ajánljuk.


Könyvtárak Éjszakája NagyváradonFEL

A Nagyváradi Egyetem, a Romániai Könyvtárosok Egyesülete, valamint a Bihar Megyei Diáktanács által szervezett rendezvény hivatalos megnyitója 2013. április 23-án, délután öt órától volt, ezt követően Constantin Dancoglu fotóművész kiállítását tekinthették meg az érdeklődők, majd a zenei kar hallgatóinak műsora következett. A továbbiakban különböző előadások kezdődtek ? többek között az olvasásra nevelésről, a Csillagászat Napjáról és ennek különböző vonatkozásairól, az NLP-technikák alkalmazásáról a pszichológiában. Egyéb programok: Nichita Stănescu költészetének bemutatása filmekkel, egy színdarab-részlet bemutatása. Az utolsó rendezvény során, amely 23,40-kor kezdődött és 1,35-ig tartott, a nagyváradi fogorvostan-hallgatók egyesülete szervezésében bemutatták a Poziţia copilului (kb.: A gyermek fekvése) című román filmet, amely elnyerte az idei Berlini Filmfesztivál Aranymedve-díját.
A rendezvény alkalmából ingyenes volt a beiratkozás az egyetem könyvtárába, az intézmény előtt pedig ingyenes könyveket osztottak Az olvasás cool-túra! Olvass és bírj olvasásra című akció keretében.

Hírforrás:
2013. május 08.

Digitalizálás és hagyatékok a MaNDA könyvtárábanFEL

Nyeste Györgyi három éve lett a könyvtár vezetője. Mint elmondta, a könyvtár állománya vásárlással, ajándékozással és hagyatékokkal is bővül, de gyakran cserélnek külföldi társintézményekkel is. ?2010-ig az MMKA támogatására pályázhattunk, ezáltal be tudtuk szerezni a legfontosabb frissen megjelenő szakkönyveket, elő tudtunk fizetni a mártékadó külföldi filmes folyóiratokra (Cahiers du cinéma, Film-Dienst, Screen, Sight and Sound stb.). Mára sajnos ez a lehetőség megszűnt. Mivel tagjai vagyunk a filmarchívumok nemzetközi szövetségének, a FIAF-nak, ezért a könyvtárból hozzáférhető a közös adatbázis. Ebben minden filmes szakfolyóiratban megjelent cikk bibliográfiai adatait és annotációját megtalálhatjuk, ennek nyomán már el lehet indulni. A cseh, lengyel és horvát filmarchívumokkal is együttműködnek, megosztják gyűjteményüket. A könyvtár vezetője ugyanakkor hetente jár az Országos Széchényi Könyvtárba, amikor szemlézi az új köteles példányokat és egy-egy kiadványra igénylést nyújt be.


Óriási a szegénység Magyarországon -- jó lehetőség a könyvtárak szociális funkciójánakFEL

A teljes lakosság közel 14 százaléka szegény, derül ki a KSH elemzéséből. A szegények a legrosszabb minőségű ingatlanokban élnek, és nehéznek ítélik meg a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Aki a fővárosban lakik, annak kicsit jobb a helyzete.
-- A (köz)könyvtárak számos olyan lehetőséggel bírnak, amelyekkel közvetve vagy közvetlenül tudják segíteni az anyagilag rászorulókat
- a takarékoskodásra (pl.: árösszehasonlító oldalak a neten)
- az olvasástanulásra (mely hosszabb távon növeli az életminőséget)
- dokumentumokhoz való kedvezményes ráfordítású hozzáférés
- munkához való hozzájutás lehetőségeinek bemutatása (pl. adatok lehetséges munkaadókról, életrajzírási ismeretek, személyes kapcsolatok)
- ???
A KIT szívesen közöl olyan forrásgyűjteményt, amely a szegények életkörülményeinek javítását célozza. (MG)


Könyvespolc az utcán -- ajándékozássalFEL

Könyvekkel teli könyvespolc jelezte a marosvásárhelyi Teleki Téka előtti járdán 2013. április 22-én, hogy a könyv napja közeleg. A könyvtár alkalmazottai ebből az alkalomból könyveket ajándékoztak az arra járóknak -- persze, amíg a készlet tartott. (via ReMeK-e-Hírlevél)

Hírforrás: Székelyhon
2013. május 08.

Javítják a könyvtár tetőszerkezetét SzabadkánFEL

Az olvasóterem feletti tetőszerkezet javítását végzik a Városi Könyvtár épületén. A munkálatok elvégzésére a kivitelező 45 napot kapott, a tetőszerkezet teljes felújítására pedig majd csak várhatóan jövőre kerülhet sor.
Miloš Nikolić, a Városi Tanács művelődéssel megbízott tagja rámutatott, jelentősebb csapadék esetén az olvasóterem beázik. Mivel sokan látogatják az olvasótermet, amelynek a mennyezete már életveszélyessé vált, úgy döntött a városvezetőség, hogy az építési idény megkezdésekor az objektum javítási munkálatai előnyt élveznek majd.


A holland könyvtárosok legfőbb szolgáltatásfejlesztési céljaiFEL

Saját láthatóságuk és az e-tartalmak fejlesztése jelenti a holland közkönyvtárosok legfőbb prioritását. Ezen belül a közkönyvtárosok az állomány láthatóságára, a közösségi partnerségre, és a helyi önkormányzatnál való önérték megmutatására törekegnek -- fontossági sorrendben. A felsőoktatásiak e licencelt e-gyűjteményekre, e-könyvekre, a digitalizálási projektekre, valamint állományuk láthatóságára összpontosítanak. (ref.: MG)
Praktikus

Ha így változtatja PC-je hangerejét, többé nem kell figyelnie ráFEL

PC-nk hangerejét egy kis csúszkán egyszerűen szabályozhatjuk. Létezik azonban ennél kifinomultabb módszer is.
Lehet, hogy a családunk még alszik, amikor mi már a számítógép mellett ülünk, de ugyanez igaz lehet a késő esti órákra is. Ha ilyenkor megfeledkezünk arról, hogy levegyük a PC hangerejét, akár fel is riaszthatjuk az alvókat.
A Speaker Admin nevű program azonban lehetővé teszi, hogy meghatározott időintervallumokon belül eltérő hangerőket állapítsunk meg, így valóban testre szabhatjuk azt, mikor, milyen hangerővel szóljon a gép. A zip-fájlban rendelkezésre álló program letöltéséhez ezt az oldalt kell felkeresnünk link , majd a kicsomagolás után az exe-fájlra kattintva telepíthetjük a szoftvert. Az installálás során azonban legyünk óvatosak, ugyanis a program felajánlja a keresőnk megváltoztatását, ezt ne fogadjuk el.
Kisszínes

Bush felavatta elnöki könyvtárát -- jenki piramisFEL

Egyszerre emlékművek és történelmi dokumentumokat őrző levéltárak az amerikai elnöki könyvtárak. (HVG)
-- Dallasban tegnap avatták fel a 43. amerikai elnök, George W. Bush emlékmúzeumát. Az ünnepségre Texasba utazott Barack Obama és a felesége, Michelle. Jelen volt Bill és Hillary Clinton, a Carter-házaspár, s természetesen ifjabb Bush szülei, a 41. elnök, George H. W. Bush és felesége, Barbara. Az emlékközpont belső udvarán idősebb és ifjabb Bush közös szobra áll. (Népszava)


Részben szabad a magyar sajtó -- Csak tiszta forrásból?FEL

Nem változtatott a magyar sajtó besorolásán éves értékelőjében a Freedom House (FH) washingtoni központú, független civil szervezet. Az FH tavaly minősítette le 'szabadból' a 'részben szabad' kategóriába a hazai sajtó helyzetét, a jelentés a 74. helyre sorolta Magyarországot.
Információforrások

Az OSA-ban kutatható a Tömegkommunikációs Kutatóközpont iratanyagaFEL

A héten jelentették be, hogy kutathatóvá tette az 1969-ben alakult, a Kádár-rendszerben pártállami irányítás alatt működött, majd 1991-ben jogutód nélkül megszűnt Tömegkommunikációs Kutatóközpont (TK) iratanyagát a Nyílt Társadalom Archívum (OSA). A TK egykori munkatársa, Vásárhelyi Mária -- akinek döntő szerepe volt, hogy az OSA-hoz kerülhetett az anyag -- felbecsülhetetlen történeti értéknek nevezte az egykori kutatási adatokat, mert szerinte a mai társadalmi reflexiókat is jobban meg lehet érteni a hetvenes-nyolcvanas évek kutatási eredményeiből kiindulva. A TK szerepéről, az adatok hitelességéről kérdeztük a szociológust.


A Netrisk.hu és az Árukereső.hu közös márkaoldalt indítottFEL

A Netrisk.hu több mint egymillió felhasználójának a biztosítási termékeken túl a jövőben több százezer műszaki cikk közvetlen összehasonlítására nyílik lehetősége a biztosítási portál és az Árukereső.hu közös márkaoldalán. A felület létrehozása az első lépést jelenti a saját területeiken piacvezető összehasonlító oldalak hosszú távú együttműködésének, amellyel a két partner a fellendülő e-kereskedelemben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását kívánja elérni.


Nézegessen régi magyar plakátokatFEL

A 20 éves és néhány napos interneten nem csak a legelső weboldalig nyúlhatunk vissza, hanem például az 1900-as évek magyar poszterkultúrájáig is. Az 1910-es évektől egészen a kilencvenesekig találhatunk plakátokat a Budapest Poster Gallery oldalán, ahol elfér egymás mellett az 1927-es takarékossági nap posztere, a szocialista május 1-jék hirdetője és az 1989-es Batman mozi plakátja is. -- link


Fizetős tartalom a YouTube-on -- egyelőre 50 csatornaFEL

Megjelennek a fizetős csatornák a YouTube-on, a világ legnagyobb videó megosztó portálján már ezen a héten elő lehet fizetni speciális tartalmakra. Egy nem megnevezett forrás, a The Financial Times-nak tett nyilatkozatából kiderült, hogy alapvetően televíziós műsorokat és filmeket lehet majd pénzért nézni -- írja a technet.hu. Eleinte 50 YouTube csatorna közül választhatunk majd, amelyek mindegyike 1,99 dollárért lesz elérhető havonta.
Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu