Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2013/18., máj. 2.

E lapszám szerkesztője: W. Kovács Ágnes

Hírek

Elektronikus címke, használó-irányítás a boltban -- egyben a jövő könyvtári technológiája
Holland könyvtárosok szakmai tájékozódása -- leginkább a szaklapokat figyelik (olvasóink szavazatára)
A kistérségi ellátás optimális megoldása szerintem...
Csak szabadpolc a BGF Gazdálkodási Karán -- a jövő a felsőoktatási szolgáltatói koncepció?
Beiratkozóinak 5-10%-át köszönhette a plázai kiszállása idején a Halis-könyvtár
A poros könyvek selejtezésével, könyvtárfelújítással fordítottak a használószám-csökkenésen -- Katona József Könyvtár kistérsége (videó)
Legkevesebbet a középgeneráció olvas, a diplomások sem könyvmolyok -- lengyel adatok
A hallgatói igényekhez igazítják az információs műveltség oktatását
Könyvtárellátó -- 354 millió forint tőkeemelés a költségvetés általános tartalékából
Origami, karaoke és filmvetítés a Könyvtárak éjszakáján -- több mint 1000 résztvevő
Digitális könyvtárak szakmai konferenciája -- Somorja
Szlovák nemzeti digitalizálási nagyprojekt -- Túrócszentmártonban
Bush felavatta elnöki könyvtárát

Praktikus

Így alakíthatja át Google keresőjét

Kisszínes

Kitalálja a korunkat egy weboldal
A Libri webshopja is fogad PayPal fizetéseket
Ingyenes digitális újságok az Air France utasainak
Ahol óriáskanapé köré épül a könyvtár (képpel)
A Google folyton fejleszt -- új közösségi funkciókat adott a Drive-hoz
Interaktív bronz olvasó emlékmű (képpel)

Kiemelt Katalist-hír

Használtkönyv-vásár: több a bevétel a becsületkasszával

Információforrások

Digitalizáltak százezer régi könyvet az Osztrák Nemzeti Könyvtár állományából
Népszámlálási adatok, 2011 -- részletes táblák letölthetők
Új csodafegyver? -- Google keresésből jósolják a részvényárakat
MTA helyesírási tanácsadó portál indult
Újabb hírportál indul --- 444


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Elektronikus címke, használó-irányítás a boltban -- egyben a jövő könyvtári technológiájaFEL

Izgalmas fejlesztésekkel találkozhatnak a magyar vásárlók is, egyre több boltban. A technológiai cégek az üzletláncokkal együttműködve egyre több olyan megoldást fejlesztenek, amelyek nem csak megkönnyítik, felgyorsítják a vásárlást, hanem élményszerűbbé teszik azt, felkeltik a vevők figyelmét egyes termékekre. Ugyanakkor az eladókat is segítik ezek az újdonságok, például abban, hogy alaposabban informálhassák a vásárlókat.
-- Brainsormhoz:
- a pultnál távirányítással megjelölhetjük azt a polcit, ahol az olvasónk a könyvet keresheti.
- kiírhatjuk a polcon lévő folyóirat / könyv elektronikus linkjét
- read-alike (érdekelhet még...) javaslattal állhatunk elő, ha az olvasó leveszi a polcról a könyvet
- ??? (MG)


Holland könyvtárosok szakmai tájékozódása -- leginkább a szaklapokat figyelik (olvasóink szavazatára)FEL

A holland könyvtárosok információszerzését az OCLC mérte fel (40% egyetemi könyvtáros, 27% közkönyvtáros, 20% szakkönyvtáros). Az informálódás forrását tekintve
- 64%-ban információs és könyvtári szakfolyóiratokból informálódnak
- 57%-uk kollégákat kérdez szakmai ügyekben
- 32%-ok figyel szakportálokat
- 31%-uk tájékozódik levelezőlistákból
- 22%-uk olvas blogokat
- 18%-uk használ Twittert.
(A felmérés során a három legjobban használt forrást jelölték meg a válaszadók.)
A szakmai trendek figyelésére
- 92% olvas szakfolyóiratokat
- 37%-uk olvas blogokat
- 69%-uk NEM figyeli a Twittert ugyanezen célból.
Az utóbbival kapcsolatban egy projektmenedzser úgy nyilatkozott: figyelem a Twitter-üzeneteket és a levelezőlistákat, és ezek alapján nézek utána annak, ami érdekel. (ref.: MG)


A kistérségi ellátás optimális megoldása szerintem...FEL

A kistérségi ellátás optimális megoldása szerintem... -- volt a KIT múlt heti kiegészítendő szavazási mondata. A nem reprezentatív választható kiegészítések megoszlása:
- 1 Inkább könyvtárbuszok.
- 10 Inkább kitelepített állományok.
- 17 Inkább mozgó állomány, mozgó könyvtárosok.
A Katalisten a kérdések eszmecserét váltottak ki. A kritikát megfogalmazó első levél Horváth Sándor Domonkostól: link egy további Ungváry Rudolftól: link (MG)


Csak szabadpolc a BGF Gazdálkodási Karán -- a jövő a felsőoktatási szolgáltatói koncepció?FEL

Lényegében csak szabadpolcon található a BGF Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg) könyvtárában a dokumentumállomány. A hozzáférés kényelme érdekében a könyvespolcok legalsó és legfelső szintjeit lehetőleg üresen hagyják. A gyűjteményt jelenleg 600-700 olvasó használja, a kapacitás szempontjából azonban 1200-1400 főt is elláthat, ahogy történt az 1999 és 2007 között, a felsőoktatási intézmény hallgatói létszámának felfuttatása révén. Egy főiskolai kari polgárra jelenleg 20 db könyvtári dokumentum jut. A könyvtár állománya pillanatnyilag csökken az elavult, poros dokumentumállomány gyors kivonása révén. Az apadás másik oka az új beszerzések sajnálatos csökkenése a felsőoktatási forráselvonás miatt.
Zalaegerszeg egy aprófalvas megye székhelye, lélekszáma a kisebbek közé tartozik. Az itteni felsőoktatási tagintézményeket fokozottan veszélyezteti a felsőoktatást sújtó elvonás: hallgatói létszámuk kicsi, képzési profiljuk viszonylag szűk spektrumú (gazdaság, egészségügy, mechatronika), az infrastruktúra fenntartása és fejlesztése viszont ugyanolyan terheket ró rájuk, mint a két-háromszor nagyobb hallgatói létszámú intézményekre. Társadalmi-gazdasági, területfejlesztő szerepük miatt megőrzésük különösen fontos: azon túl, hogy a hallgatóság piacot generál, gyakornokként jelen van a helyi intézmények, vállalatok életében, az oktatók pezsdítik a tudományos életet, az intézmények tudásmegosztó rendezvényeknek adnak otthont stb. A szerkesztő szerint üzemeltetési integrációjuk elősegíthetné a hatékonyabb működést és magát a fennmaradást: intézményfüggetlen felsőoktatási szolgáltató központként (esetleg egy nonprofit kft. keretében) saját képzéseiket tovább folytathatnák és újabb képzések helyi indítását is lehetővé tennék. Ami a könyvtári ellátást illeti, az eddig külön működtetett, kis gyűjtemények erőforrásainak 'összefésülésével' pedig egy potensebb, felsőoktatást szolgáló szakirodalmi ellátóbázist lehetne létrehozni. (szerk.: MG)


Beiratkozóinak 5-10%-át köszönhette a plázai kiszállása idején a Halis-könyvtárFEL

A könyvtárosok együttműködési terv alapján 2013. február 1-től április 2-ig szálltak ki a város egyik bevásárlóközpontjába. A tucatnyi jelenlét mellett az ottani könyvesboltot is bevontuk akciónkba. A könyvtár és a könyvesbolt munkatársai a megszólítottakat és vásárlókat könyvtári beiratkozásra illetve olvasójegyük meghosszabbítására biztattuk egy kártya átadásával. E két hónapig tartó időszaknak a főbb eredményei a következők lettek:
- az időszakban tagságukat meghosszabbítók e megszólítottak köréből kerültek ki, e 10%-nak a fele több mint fél éve nem volt tagunk, de volt olyan is, akit 11 év után hódítottunk vissza a könyvtárhasználatnak
- az időszakban újonnan beiratkozottaknak szintén 10%-a volt a plazában megszólított
- a kistelepülésekre való kiszállásban gyakorlott könyvtárosok új tapasztalatokat szereztek a plázajárók megszólításával
- a helyi sajtóban és tévében 4 híradás jelent meg az akcióról.
A fentebbi körülmények között és tapasztalatok szerint a kiszállásokkal rövid távon legalábbis 5-10%-kal volt növelhető az olvasótábor. A növekedés fenntarthatóbbá tételéhez a helyszíneket feltehetően változtatni érdemes.


A poros könyvek selejtezésével, könyvtárfelújítással fordítottak a használószám-csökkenésen -- Katona József Könyvtár kistérsége (videó)FEL

Ramháb Mária beszél hatékonyságról, méretgazdaságosságról, porosodásgátlásról stb.


Legkevesebbet a középgeneráció olvas, a diplomások sem könyvmolyok -- lengyel adatokFEL

Az utolsó, 2010-es kutatás mutatott rá arra, hogy a 2008. évi, olvasás szempontjából mélypontra süllyedt adatok valamelyest javultak két év alatt. Az utolsó kutatásban kétezer 15 év feletti válaszadó adatait vizsgálták. 2008-ban a felnőtt lakosság 62%-a a nem olvasók közé tartozott, csupán 11% vallotta magát rendszeres olvasónak. 2010-re 56%-ra csökkent a nem olvasók aránya és 12%-ra nőtt az olvasók aránya. 2008-ban Lengyelország az európai olvasói átlag tekintetében a dél-európai szintre (Portugália és Görögország szintjére) süllyedt.
2008-ban a nem olvasók aránya a 40-49 év közötti korosztályban 69%-kal a legmagasabb, a településtípus szerint a falvakban élők 73%-a vallotta magát nem olvasónak. A nagyvárosokban élők esetében a 15-19 éves korosztály mutatja a legnagyobb törést 119%-kal, a település nagysága tekintetében a 100 lakos alatti városokban élőkre jellemző leginkább a nem olvasás. A nem olvasás a nemek esetén a férfiaknál 41%-ra nőtt, a nőknél az arány csak 30%. Az olvasói szakadás a középiskolás és főiskolás fiatalokra jellemző. A 2008-as adatok szerint most először nem a legidősebb generáció (65 év felettiek) mutatja a legrosszabb eredményt, hanem a negyvenévesek generációja. (ref.: Prókai M.)


A hallgatói igényekhez igazítják az információs műveltség oktatásátFEL

a Tartui Egyetemi Könyvtár online kurzusának modellje. -- Ritkák az olyan önálló egyetemi kurzusok, amelyeken csak e-learning formában és aktív tanulási módszerekkel oktatnak. A tanulmány egy olyan kreditet adó egyetemi kurzus modelljét elemez, melyben (...) nincs személyes kapcsolat tanár és diák között, alkalmazzák a tanulóközpontú segítségnyújtást -- minden diáknak van egy instruktora, egy szakreferens könyvtáros, aki a tárgykör információs forrásainak kiváló ismerője. A kurzus konstruktív tanulási szemléleten alapul: aktív tanulási technikákat használnak, és a kiszabott feladatok elemzése és értelmezése által kritikai gondolkodást fejlesztenek ki. A végzett diákok visszajelzéseinek és reflexióinak előzetes kvalitatív tartalomelemzése azt jelzi, hogy a diákok értékelik a kurzus során elsajátított készségeket és a szerzett ismereteket. A szerzők végkövetkeztetése az, hogy az információs műveltséget nem szükséges okvetlenül valamelyik tárgy tanításába integrálni, hogy értékes és hasznos legyen. Oktatását azonban össze kell kapcsolni ezekkel a tárgyakkal, hiszen így válik lehetővé a diákok számára az információkeresési és tanulási készségek elsajátítása, ami elengedhetetlen a diplomához. (Autoref.)


Könyvtárellátó -- 354 millió forint tőkeemelés a költségvetés általános tartalékábólFEL

Több kormányzati döntés azonban előrelátóbb költségvetési tervezéssel megoldható lett volna, nehezen hihető például, hogy a tankönyvforgalmazás állami monopóliumába helyezett Könyvtárellátó Nonprofit Kft. idén szembesült azzal, hogy a pluszfeladataihoz 354 millió forint tőkeemelésre lesz szükség, hiszen a szektor államosítását kimondó törvényt tavaly fogadta el a parlament.


Origami, karaoke és filmvetítés a Könyvtárak éjszakáján -- több mint 1000 résztvevőFEL

Második alkalommal rendezte meg a Szatmár Megyei Könyvtár a Könyvtárak éjszakáját, amelynek keretében kézműves foglalkozások, előadások, felolvasások és egyéb szórakoztató programok várták az érdeklődőket.
A Könyvtárak Éjszakája a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Szövetségének kezdeményezése, amelynek célja a könyvtárba járás és az olvasás népszerűsítése.
Az olvasóteremben felolvasásokra és a Szatmári Művészeti Iskola diákjainak koncertjére került sor, a gyermekkönyv kölcsönző részlegen pedig origamit -- főként virágokat -- készítettek a gyerekek. Emellett sor került különféle vetélkedőkre és karaokéra is, melynek keretében zenei tudásukat mutathatták be a résztvevők.
Éjfél körül a filharmonikusok és a Művészeti Iskola diákjainak koncertje várta az érdeklődőket az olvasóteremben, az ígért filmvetítésre viszont nem került sor érdeklődők hiánya miatt, így már éjjel 1 órakor bezárt a könyvtár.
A programokon többnyire a szatmárnémeti román tannyelvű iskolák diákjai voltak jelen, ugyanis magyar nyelven zajló előadásokra, foglalkozásokra nem került sor ez alkalomból.
Paula Horotantól, a Szatmár Megyei Könyvtár sajtóreferensétől megtudtuk: nagy sikernek örvendett a második alkalommal megrendezett Könyvtárak éjszakája, hiszen több mint ezer iskolás, felnőtt és kísérő tanár vett részt az idei rendezvényen.


Digitális könyvtárak szakmai konferenciája -- SomorjaFEL

A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér együttes szervezésében szakmai tanácskozást tartottak kedden Somorján.
A BiblioNet elnevezésű projekt keretében először Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna tanárnő előadása hangzott el az olvasás és a szövegértés fejlesztések témaköréből. Bereck Zsuzsanna könyvtárvezető előterjesztése révén a hallgatóság betekintést nyert a szlovákiai magyar sajtótermékek bibliográfiai feldolgozásának folyamatába, valamint a Szlovák Nemzeti Könyvtár digitalizálási projektjébe.
Nagy Attila helytörténész a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Adattár munkáját ismertette, hangsúlyozva a digitalizáció szerepét a helytörténet-kutatásban. Konkoly László pedig a Szlovákiai Magyar Adatbank felhasználási lehetőségeiről beszélt.
A találkozó végén a szervezők egy felhívást tettek közzé a Dunán innen -- Dunán túl című online vetélkedőről, amely 2013. május 2-án indul a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér honlapján, a KITUD Portálon.


Szlovák nemzeti digitalizálási nagyprojekt -- TúrócszentmártonbanFEL

A Szlovák Nemzeti Könyvtár röviden DIKDA néven ismert nemzeti könyvtári projektje a tudástársadalom és a kreatív ipar kihívása. Szlovákiában a DIKDA 2012-2015 között a nemzeti könyvtár székhelyén, Túrócszentmártonban valósul meg. Ezt követően a projekt állami támogatással folytatódik, a ciklus ideje alatt 150, utána 78 munkatárs (közép- vagy felsőfokú végzettségű fiatal) közreműködésével. A digitalizálás a nemzeti könyvtár integrált konzerváló és digitalizáló központjában valósul meg Ruttkán. Itt található a papíralapú dokumentumok tömeges fertőtlenítését és savtalanítását végző laboratórium is. A projekt társintézményei a nemzeti könyvtár székhelyén és Ruttkán, valamint a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltárban találhatóak. A digitális tartalmak tárolása részben Túrócszentmártonban, a hosszú távú őrzés elsődlegesen a pozsonyi egyetemi könyvtár központi adattárában, másodlagosan a zsolnai egyetemi könyvtárban történik. A projekt két sajátos célja: egyrészt a könyvtári és levéltári szlovacika dokumentumok digitalizálása, másrészt könyvtári és levéltári dokumentumok számára digitalizáló és konzerváló központ funkcionális infrastruktúrájának kiépítése. (ref.: Prókei M.)


Bush felavatta elnöki könyvtárátFEL

A Bush Elnöki Könyvtár és Múzeum május 1-én nyitja meg kapuit a nézőközönség előtt. A központot Laura Bush egykori egyeteme, a Southern Methodist University fogadta be. Több mint 43 ezer emléktárgy, 70 millió oldalnyi dokumentum, 200 millió elnöki e-mail üzenet kutatható majd a központban. Az exelnök egy közpolitikai kutatóintézetet is alapított, Bush Intézet néven. A USA Today című lap szerint több mint 500 millió dollár adomány érkezett a volt republikánus elnök könyvtárának beindításához.
Praktikus

Így alakíthatja át Google keresőjétFEL

Még a valóban nagy tudású Google-t is tuningolhatjuk egy érdekes bővítménnyel. Azt szokták mondani, hogy amit a Google-lel nem találunk, az nincs is. Ez persze túlzás, mindenesetre az tény, hogy ügyesen választott keresőkifejezésekkel valóban rengeteg mindenre rábukkanhatunk a neten. Viszont még ezt a tudást is lehet tuningolni, pontosabban célzottabbá tudjuk tenni a keresést egy Chrome-bővítménnyel. A Search Switch innen tölthető le ( link ), és a Chrome újraindítása után egy kis jellel bővül a Google ablak, a keresőmező jobb oldalán. Ha erre kattintunk, egy legördülő menüből választhatjuk ki, milyen oldalon szeretnénk célzottan keresni. A lista bőséges, szerepel benne a Gmail, a Facebook, az Amazon, a Twitter, az eBay, azaz elég sok a nagy oldalak közül...
Kisszínes

Kitalálja a korunkat egy weboldalFEL

Címkék: alkalmazás, szoftver |

Néhány egérkattintásból kitalálja egy weboldal, hogy a számítógép előtt ülő felhasználó hány éves. Az oldal nem csak az egerészés pontosságára figyel, hatvan egyéb tényező is elárulja a korunkat. A Harvardi egyetem egyik kutatója állította össze azt a tíz tesztsorból álló weboldalt ( link ), ami nagyon pontosan meg tudja tippelni a felhasználó korát. A becsléshez csupán arra van szükség, hogy piros körökre kattintgassunk a képernyőn.
Az oldal nem csak a kattintások sebességét és pontosságát veszi figyelembe. Méri azt is, hogy milyen sebességgel húztuk az egérmutatót, milyen pályát írt le a kurzor, és azt is, hogy mennyi idő telt el a piros kör megjelenése és az egér megmozdítása között. A kísérlet pontossága nagyban függ attól, hogy milyen eszköz van a felhasználó keze ügyében.
A kísérlet célja annak a felmérése, hogy az öregedéssel hogyan változnak meg a számítógép használati képességek. A mérés eredményeit az idősek számára is kényelmes felületeket tervezésében lehet felhasználni.


A Libri webshopja is fogad PayPal fizetéseketFEL

Az idén 22 éves Libri online boltja, a 2000-ben indult link webáruház is bevezette a PayPal fizetést. Az okostelefon korszakban a vásárlásnak a lehető legegyszerűbbnek és legbiztonságosabbnak kell lennie. A PayPal esetében elég csak felhasználónév és a jelszó megadása és pár másodperc alatt a kívánt könyv már indulhat is új tulajdonosához.


Ingyenes digitális újságok az Air France utasainakFEL

Air France Press néven adott ki új alkalmazást a francia légitársaság, melyben az iPaddel utazók ingyenesen válogathatnak újságok, magazinok közül a fedélzeten. Az app jelenleg csak Franciaországban elérhető, de tervezik a nemzetközi nyitást.
Az újságok letöltésére egészen a gép indulásáig van lehetőség, a repülőn pedig offline állapotban is olvashatják a cikkeket, ahogy az utazás után is.
A cég ígérete szerint az új alkalmazás kínálatát is fokozatosan bővítik majd, ahogy a platformok köre is bővülni fog, az iPad után iPhone-ra, androidos készülékekre és Windows 8-ra is elérhető lesz az AF Press ( link ).
A francia légitársaság egy másik, sokkal izgalmasabb alkalmazása viszont már most elérhető nálunk is: a Music in the Sky ( link ) neve nem (csak) a repülésre utal, repülőjegy nélkül, teljesen új módon találhatunk vele hallgatni valót -- a felhők között.


Ahol óriáskanapé köré épül a könyvtár (képpel)FEL

A Google londoni főhadiszállását kerestük fel, ahol a London Eye-ra néző edzőterem mellett az óriáskanapé köré épült könyvtár, és éttermi szintű menzák várják a dolgozókat, akik a teraszon akár saját növényeket is termeszthetnek.


A Google folyton fejleszt -- új közösségi funkciókat adott a Drive-hozFEL

A cégóriás hivatalosan is bejelentette, hogy Drive szolgáltatását új közösségi funkciókkal bővíti, amelyek a közös munkavégzést könnyítik. Az újdonságok közé tartozik a csoportos chat és az új profilképek is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha Drive-ban nyitunk meg egy fájlt, a profilképek is megjelennek, így nyomon követhetjük, ki használja az adott dokumentumot. Ez nagy előrelépés, ugyanis idáig csak a megtekintők neve volt látható.
A közösségi mivoltot igazolja az is, hogy ezentúl az egyes felhasználókat a Drive-ból is hozzáadhatjuk Google+ köreinkhez. Valamint h a profilkép felett tartjuk az egeret, sokkal több információt tudhatunk meg az illetőről. A chathez visszakanyarodva: az új chat gomb jobb oldalon fenn lesz látható. Minden -- az adott fájl terén -- érintettnek üzenhetünk ezzel a funkcióval.


Interaktív bronz olvasó emlékmű (képpel)FEL

Ez az interaktív olvasó bronz emlékmű Nur (Arman Davtyan) alkotása, Jerevánban (2012-ben a könyv fővárosa) egy gyermekkönyvtár közelében található, bárki beleülhet, olvashat, sőt ingyenes internet eléréssel a link oldalról több ezer könyvet letölthet.
Kiemelt Katalist-hír

Használtkönyv-vásár: több a bevétel a becsületkasszávalFEL

Könyvtárunk nőnapkor tartott egy hasonló könyvvásárt. Próbaképpen becsületkassza alapon működtünk, mindenki annyit dobott be a könyvekért, amennyit neki megért. Jóval nagyobb sikert értünk el, mintha fix áron adtuk volna a könyveket. Azóta is van kint folyamatosan könyv az előtérben és már szájról-szájra terjed a városban a híre.
A mi tapasztalatunk alapján csak ajánlani tudom ezt a megoldást.
Információforrások

Digitalizáltak százezer régi könyvet az Osztrák Nemzeti Könyvtár állományábólFEL

Már az interneten is elérhető százezer kötet az Osztrák Nemzeti Könyvtár történelmi állományából -- adta hírül hétfőn a bécsi intézmény sajtóosztálya. Az első százezer április óta érhető el a könyvtár internetes adatbázisában. 'Ez mérföldkő a tudás demokratizálásának útján és a könyvtár történetében is' -- fogalmazott Johanna Rachinger, a könyvtár főigazgatónője.
Az elektronikus feldolgozás előtt minden könyvet oldalanként megtisztítanak és ha szükséges, restaurálnak is. A digitális archiválás biztosítja azt is, hogy ha a könyvtárat valamilyen katasztrófa érné, akkor a könyveknek legalábbis a tartalma digitális másolatban fennmarad -- írták a közleményben.
A kötetek a könyvtár honlapjáról érhetőek el. -- link


Népszámlálási adatok, 2011 -- részletes táblák letölthetőkFEL

(ld. alább a linket)


Új csodafegyver? -- Google keresésből jósolják a részvényárakatFEL

Bizonyos, a Google internetes keresőjében használt pénzügyi kifejezések, szavak alapján következtetni lehet arra, hogy a részvénypiacok milyen irányba mennek majd tovább -- írja a CNBC egy tanulmányra hivatkozva, mely közel 10 évre visszamenőleg vizsgálta meg a keresési szokásokat.
A kutatást brit és amerikai akadémikusok végezték, melynek megállapítása, hogy az emberek hajlamosak többször rákeresni az interneten az olyan szavakra, mint a részvények, portfólió és gazdaság, amikor a piacok állapota felől aggódnak -- közölte Tobias Preis, a Warwick Business School professzora.
A tanulmány szerint a fentebb említett kifejezésekre való keresések számának növekedését követően a részvénypiacok jellemzően lejtmenetbe kapcsoltak, ezzel szemben viszont amikor ezek a keresések csökkennek, gyakran emelkednek a részvényárfolyamok.
A Google szolgáltatása, hogy egy oldalon periódusra, országra, kulcsszavakra, iparágakra lebontva lehet vizsgálni a kereséseket illetve a növekvő kereséseket, valamint az USA-ban és az Egyesült Királyságban valós időben is nyomon követhetők a leginkább aktív keresések. Ezek szolgáltathatják az alap adatokat az elemzéshez.


MTA helyesírási tanácsadó portál indultFEL

A helyesírási tanácsadó portál egy olyan interneten át elérhető szoftvereszköz, amely segít a mindenkori helyesírási szabályzat szerinti helyesen írott alak megtalálásában. A megoldás mellett magyarázatot is ad, ezzel is igyekszik elősegíteni a tudatos helyesírási készségek elsajátítását.Újabb hírportál indul --- 444FEL

Ma délelőtt tíz óra körül indítja el új online portálját a link oldalon a hazai internetes újságírás egyik veteránja, Uj Péter. A 15 fős szerkesztőségben főleg korábbi indexes újságírók kaptak helyet. Uj Péter az Index egyik alapítója, 11 év után 2011 őszén távozott.

Hírforrás: Haszon hírek
2013. május 02.Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu