Könyvtár Információ Társadalom
Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok

KIT hírlevél: 2013/2., jan. 9.

E lapszám szerkesztője: W. Kovács Ágnes

Hírek

Utcáink története -- prezentálás 1400 oldalból a Magyar Kultúra napjára (képekkel)
Magyar Írószövetség könyvtára -- 'vert helyzetből' piacképes szolgáltatás
Törvény a már nem kapható könyvek digitalizálásának engedélyezéséről
Nem elég az információ szolgáltatása -- elemzés is kell; akár felvásárlás által
Könyvtárak -- fontosabbak, mint valaha. (De mi is a valaha? ;-) (olvasóink szavazatára)
Ahogyan a könyvtári jövőt látjuk
Könyvtár megjelenése mobiltelefonon -- lépések és tanácsok
Partizánakció szakkönyvtár mobileléréséért
Ebook-os jövőképek -- nem veszik, de olvassák
Szilveszter a könyvtárban -- imázsformáló akció a Halisban
Kritikus gondolkodást fejleszt és olvastat a Süddeutsche Zeitung
Véglegesített kerettanterv -- kimaradó információs műveltség
Pedagógusi ellenérdekeltség a könyvtárhasználatban
Zabhegyező helyett növényhatározó -- változás a 'kötelező' irodalom szemléletében
Gazdasági célok és információigény -- az olvasás csak az első lépés a folyamatban
Iskolai könyvtárak: több a könyv, csökkent a kölcsönzés, a helyben használat nem mért
Szakértők az olvasásról: szorgalmazzák a fogyasztói, közigazgatási, jogi szövegek használatát
Közösségi központ lesz a dorogi könyvtár
Könyvtárak Debrecenben -- Költöznek és összevonnak
Új külsővel és új névvel a Városi Könyvtár Kisvárdán
Január végéig elküldik a nyugdíjas közszolgákat

Praktikus

Így törölheti a törölhetetlen fájlokat és mappákat
Ingyenes telefonálással újít a Facebook

Analógiák

Szakmai párbeszéd -- kézi vezérlés és palástolt félelmek

Kisszínes

Szóke nők a könyvtárban (videók) -- a pisszegős könyvtár képét erősítik
Dokumentum-visszakeresés -- tapintás segítségével?
Google: a keresési eredmények mesterséges rangsorolása jogszerű
Folyamatos öntisztulás -- Lelepleződött a Wikipedia legnagyobb átverése

Információforrások

1 millió történelmi fotó Európából
Interneten a felvételi tájékoztatók


A portálon kívülre mutató linkek a szerkesztés pillanatában élnek.
Ha ezt a szolgáltató megváltoztatja, a forrás nem válik elérhetővé.Hírek

Utcáink története -- prezentálás 1400 oldalból a Magyar Kultúra napjára (képekkel)FEL

Helyismeret 1400 oldalon, pdf-ben és html-formátumban -- ebből e virtuális könyvből (Tarnóczky Attila: Hol, Mi? -- Kanizsai házak és lakóik) készül a nagykanizsai városi könyvtár a Magyar Kultúra Napjára. Az elektronikus kiadvány a könyvtár Nagykar-portáljáról érhető el, és gazdagon illusztrált szöveget tartalmaz a város utcáiról. A város történetét az utcák és az épületek bemutatásával tárgyaló pdf-kiadvány, mely a folyamatosan bővülő, alakuló html-formátummól születik, már túl van a harmadik pdf-kiadásán. A html-változatban utcánként lehet keresni. A könyvtár a Magyar Kultúra Napjára egyes utcák anyagaiból nyomatokat készít, melyeket a könyvtár belső terében függeszt fel a html-felületet imitáló installációként. (MG)


Magyar Írószövetség könyvtára -- 'vert helyzetből' piacképes szolgáltatásFEL

Részlet a Válati könytárosok 15. műhelybeszélgetéséből:
Vendéglátónk egy olyan 'munkahelyi' könyvtár volt, amely sajátos működési formában látja el sikeresen több vállalat szépirodalmi és ismeretterjesztő igényeit, együttműködve a helyi szakkönyvtárakkal, s ezen felül kezeli a Magyar Írószövetség irodalom- és nyelvtudományi szakkönyvtárát. Érdekes esettanulmány, hogyan sikerült 'vert helyzetből' piacképes szolgáltatást kiépíteniük. Az Alapítvány vezetője, Oroszi Evelin szerint a legfontosabb az első lépés volt, amikor akkori fenntartójuk, a Posta- és Távközlési Művelődési Alapítvány megszűnésekor a bezárás veszélyének felismerésekor nem csak várták a döntést, hanem alternatív működtetési javaslatokkal elébe mentek annak, olyan megoldást is felvetve, amely gyökeresen szakított az addigi fenntartási formákkal, de egyben a korábban kialakított, az addigi szolgáltatásaikkal messzemenőkig elégedett kapcsolatokra alapozott. Ehhez meg kellett tanulniuk a különböző vállalkozási formákra vonatkozó szabályokat, és különböző típusú szerződéseket kellett kötniük a multicégeknél, felsőoktatási intézményeknél és nonprofit szervezeteknél működő letétjeik további működtetésére. Szolgáltatási körük további bővülésével azóta a munkahelyek száma is növekedett, és a legjobb reményekkel néznek a jövő felé.


Törvény a már nem kapható könyvek digitalizálásának engedélyezésérőlFEL

A 2012. március elsején 'kiadóktól kiadóknak' megszerkesztett törvény célja az volt, hogy megkönnyítse a 20. században kiadott, már nem kapható, de szerzői jogvédelem alatt álló könyvek digitalizálását. Mindez a francia nemzeti könyvtár kötelékében zajlik, és körülbelül 500 ezer könyvet érint, ám számos érdeket sért.
A törvény egyik cikkelye meghatározza a 'kifogyott könyv' fogalmát. E szerint minden Franciaországban 2001. január elseje előtt kiadott, és kereskedelmi forgalomban már nem kapható könyv e kategóriába tartozik. Ez érvényes akkor is, ha maga a könyv kiadója sem értékesíti már a kiadványt. A jövőben egy erre szakosodott társaság fogja majd össze mindazoknak a könyvvel, könyvkiadással foglalkozó szakembercsoportoknak egy-egy képviselőjét, akik ezeknek a könyveknek a digitalizálását szervezik. Ez számos kritikára ad alkalmat, ugyanis a szerzők és a kiadók között továbbra is érdekellentét feszül, amelyek egyik része a digitalizálás után befolyó pénzösszegekkel kapcsolatos. (ref.: Pajor E.)


Nem elég az információ szolgáltatása -- elemzés is kell; akár felvásárlás általFEL

Izgalmas prediktív, jövőt mutató információt jelent, ha információs vállalatok cégfelvásárlásainak híreit vizslatjuk. Amikor a Google felvásárolt egy elektronikus térképeket készítő vállalkozást, a piaci szereplőkben, előretekintő felhasználókban már elindulhatott a vezérhangya, milyen fejlesztéssel is fognak előrukkolni rövidesen. (MG)
A 2001-ben alakult New York-i Knovel webes alkalmazásokat készít, melyek a műszaki információt elemző és kereső eszközökkel együtt kínálják. A tengeren túli mérnökök és műegyetemi hallgatók körében jól ismert, alkalmazásaikat világszerte 700 vállalat műegyetem használja. 100 mérnöki közösségtől és kiadótól származó adatokat integrálnak és jól kezelhető és kereshető alkalmazásba oltják őket. Az Elsevier által felvásárolt cég szakemberei jelentős műszaki információtömeghez jutnak melyhez egyebek mellett a magértést segítő interaktív grafikákat készítenek. (ref.: MG)


Könyvtárak -- fontosabbak, mint valaha. (De mi is a valaha? ;-) (olvasóink szavazatára)FEL

A patinás lap vélemény-rovatában megjelent cikk felsorolja a könyvtárak számos erényét és jóságát. Mint a szerző mondja: a közkönyvtár igazi amerikai találmány. Talán nincs is más olyan hely, mely nála jobban biztosítaná a szólásszabadság és a demokrácia értékeit, mint e tiszteletre méltó intézmények. Könyvtárak képviselik az információszerzés és -megosztás szabadságát. A könyvtárak sikeresen mozdultak el a digitális világba. A legfontosabb hely azoknak, akiknek nincsen otthoni, iskolai vagy munkahelyi internetjük. A könyvtárak 100%-a nyújt internet-hozzáférést és 90%-uk technikai képzést, támogatást. A San Francisco-i közkönyvtár legfontosabb szolgáltatásává a belső laptop-kölcsönzés lett. Ugyanez a könyvtár virágzó szolgáltatásokat nyújt álláskeresőknek és üzleti vállalkozásoknak. Számítógép-használatot kantoni, mandarin, japán, spanyol és orosz nyelven is tanítanak benne. Emellett használóiknak segítenek e-könyveket letölteni mobil eszközeikre.
Ezek alapján a könyvtárak fontosabbak, mint valaha. A személyes fejlődés, valamint az információs korban való tájékozódás színhelyei, a polgári és kulturális szerepvállalás gyűjtőhelye, a kultúra megőrzésének letéteményese. A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak, a misszió azonban marad: informálni, megosztani és összegyűjteni.
(ref.: MG)
-- A témához kapcsolódik a lap vitarovatának kérdése: Kell-e még nekünk könyvtár? link


Ahogyan a könyvtári jövőt látjukFEL

Jobb lesz-e 2013 a könyvtárak / könyvtárosok számára, mint 2012 volt? -- szólt a KIT legutóbbi szavazás-kérdése. A nem reprezentatív válaszok megoszlása:
6 - határozottan
15 - talán
9 - ugyanolyan
28 - sokkal rosszabb
12 - kicsit rosszabb
Emlékeztetőül az 1 éve feltett hasonló, 2012-re vonatkozó kérdés adatai:
21 - határozottan
5 - talán
9 - ugyanolyan
45 - sokkal rosszabb
10 - kicsit rosszabb.
A válaszokat tekintve megállapítható: jelentősen csökkent a jobb jövőben bízók száma (28-ről 8%-ra), ám megnégyszereződött az óvatos bizakodók száma (5-ről 21%), és csökkent a legpesszimistábbak aránya is (50%-ról 40-re) -- a kapott adatok alapján. (MG)

Hírforrás: KIT
2013. január 09.

Könyvtár megjelenése mobiltelefonon -- lépések és tanácsokFEL

A Texas állambeli Victoria College és a University of Houston-Victoria könyvtárának webkönyvtárosa hasznos programkódokkal megtűzdelt, részletes beszámolót közöl a könyvtár használói számára létrehozott mobiltelefonos alkalmazásokról, a bevezetésükkor felmerülő buktatókról és egyéb tapasztalatairól.
Az újdonságra QR-kód segítségével hívták fel a könyvtárhasználók és a könyvtárvezetőség figyelmét a könyvtári nyílt napon, a Victoria College hírlevelében és az egyetem által kiadott sajtóközleményben. Egy hónap alatt a könyvtár honlapjának kb. 12 ezer látogatója közül 319 mobilkészüléken kereste a szolgáltatásokat. Nagyon hasznos a mobiltulajdonosok igényeinek és szokásainak figyelemmel kísérése a webes statisztikák és chat logok, valamint közvetlen visszajelzéseik révén. Meg kell ragadni minden kötetlen beszélgetésre szolgáló alkalmat is a velük való együttműködésre, a használók tapasztalatainak, tudásának kamatoztatására. Akár versenyeket is lehet hirdetni, melyek ösztönözhetik a kreativitást és hasznos PR-eszközként is szolgálnak. A cikk jó tanácsokkal zárul: az egyszerűbb megoldások felől haladjunk a bonyolultabbak felé, például először kép nélküli, szöveges oldalakat tegyünk elérhetővé. Ellenőrizzük, szerepelnek-e a könyvtár legfontosabb adatai, mint a nyitva tartás, az elérhetőség és a mobil elérésű szolgáltatások felsorolása. A fejlesztés eredményének ellenőrzésére megfelelő eszközt találhatunk a link címen. (ref.: Fazokas E.)


Partizánakció szakkönyvtár mobileléréséértFEL

Az okostelefonok és táblagépek elterjedése felveti a könyvtári portálok mobil eszközökkel való elérhetőségének kérdését. A szerző egy 'partizán' (nem hivatalos) projekt keretében egy orvostudományi egyetem (Uniformed Services of the Health Services, USUHS) bethesdai haditengerészeti klinikájának campusán működő tanulási központ számára szervezte meg szolgáltatásaik mobil hozzáférését.
Minden olyan extrát el kellett távolítani a képernyőről, amely nem kapcsolódott közvetlenül az adatátviteli funkcióhoz (pl. logók, navigációs fülek, könyvtári hírek vagy az egyéb szolgáltatásokra mutató linkek), és a találatok ablakát is szűkebbre vették. Mindez persze gyerekesen hat egy teljes képernyőn, de tökéletesen megfelel a mobil kijelzőnek. A mobil weboldal optimalizálásában a Firefox böngésző YSlow nevű pluginja (segédprogramja) különösen hasznosnak bizonyult.
Az objektív kiértékelés a Google Analytics segítségével történt. Kiderült, hogy a mobil változat használata ugyan a teljes méretű könyvtári oldal használatának töredéke volt, viszont világszerte igénybe vették, sokan többször is. A kísérlet első 6 hónapjában a használói visszajelzések is többnyire pozitívak voltak, ezért a kísérlet sikeresnek értékelhető.
(ref.: Mándy G.)


Ebook-os jövőképek -- nem veszik, de olvassákFEL

A valós helyzet az, hogy csökken a könyveladások mértéke darabszámban és pénzben mérve is. Az e-book fogyasztásra nincs kialakult statisztikai rendszertan, így egyszerűen kijelentik a nyomtatott kiadványok mellett dohogók: semmi igény nincs az e-könyvre, nem veszik a digitális műveket. Nem veszik, de olvassák -- ez az igazság. És itt nem rosszra kell gondolni, nem illegális letöltésre, hanem a szabad könyvtárak hihetetlenül megnövekedett használatára. Az e-gyűjteményeket támogatja is az állam, csak a konkrét e-műveket nem.
Ebből az következik, hogy a klasszikusok, a magyar írott kultúrkincs 1942-ig (ez a szerzői jog hetven éves lejártának aktuális szakaszhatára) ingyen elérhető, a friss alkotásoknak viszont piaci versenyben kell helytállniuk. Miközben a nagy művek ingyenesek (Magyar Elektronikus Könyvtár és több más szabad adatbázis), és a kortárs irodalom jelentős része is térítés nélkül olvasható (Digitális Irodalmi Akadémia). Szinte odáig jutunk: ha valaki alapszinten képes kezelni egy számítógépet, csak a külföldi bestsellerekért kell fizetnie, és a néhány magyar divatos szerzőért.
Ki törekedne ilyen helyzetben a magyar elektronikus könyvpiacra?

Hírforrás: IT Business
2013. január 09.

Szilveszter a könyvtárban -- imázsformáló akció a HalisbanFEL

A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár szilvesztert tartott a városlakóknak. Az ötletgazda igazgató a megyei sajtóban is hívta a városlakólat link Czupi Gyula szerint ugyan így nem feltétlenül lehet új könyvtárhasználókat szerezni, viszont tovább javulhat a könyvtár imázsa a városban. Olyan gyerekek jöttek pl. el, akik a könyvtár nyári táborában már részt vettek, és akik most hozták szüleiket, hozzátartozóikat is. A könyvtárban -- batyus alapon -- külön kiadás nem jelentkezett. (Czupi Gyula beszámolója nyomán)


Kritikus gondolkodást fejleszt és olvastat a Süddeutsche ZeitungFEL

A nyomtatott média semmi szerepet nem játszik a diákok tájékozódásában -- mondja egy müncheni 8. osztályos osztályfőnök. A városban kiadott Süddeutsche Zeitung tavalyelőtt indított kritikusgondolkodás-fejlesztési programjának keretében eljuttatja a liberális napilapot München iskoláiba (Hauptschule), ahol könyvtárban vagy az étkezőben elhelyezve kínál hozzáférést. A projekt legfontosabb célja, hogy felkeltsék a diákok kíváncsiságát és szélesítsék perspektívájukat. A projektet megelőzően többen kételkedtek a sikerben, de most azt tapasztalják, hogy a diákok részben saját kedvtelésre, részben iskolai feladataikkal kapcsolatban olvasnak bele a lapba. A tartományi kultuszminiszteren túl a projektet sok szponzor támogatja, így a Magyarországon is ismert Knorr Bremse -- a vállalkozások között, de a FC-Bayern focicsapat kapitánya is, aki öregdiákként támogatja a lap eljuttatását egykori iskolájába. (ref.: MG)

Hírforrás: Süddeutsche Zeitung
2013. január 09.

Véglegesített kerettanterv -- kimaradó információs műveltségFEL

Megjelent a kerettanterv: link Első áttekintésre látható, hogy nem vették figyelembe a szakmai szervezetek javaslatait: link link és a sajtóban megjelenő véleményeket sem.
Az oktatásirányítás így lemond az ifjúság információs műveltségének megalapozásáról és kialakításáról.
Az informatika tantárgy lecsökkentett óraszámában nem lehetséges az előírt tartalmak megtanítása, a begyakorlásról és készséggé válásról, a kreatív, egyéni alkalmazásról nem is beszélve. A tanterv konkrét óraszámot ír elő a tantárgyon belül a könyvtári informatikára is,de a helyzet csak akkor megoldott, ha az iskola a szabadon felhasználható 10%-os időkeretéből további óraszámokat biztosít. Ennek valószínűsége csekély. Bár a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet előírja a Könyvtárpedagógiai program elkészítését, ennek megvalósulása -- így a könyvtárhasználati oktatás, a könyvtár, az információs műveltség kialakítása -- háttérbe szorulhat. Komoly hátrányba kerülnek leendő munkavállalóként is a diákok, hiszen olyan tudások, készségek, képességek fognak így hiányozni, ami már ma is alapvető elvárás a munkaerőpiacon.A legnagyobb gond a szakiskolákban tanulóknál várható, mert ott egyáltalán nincs informatika és irodalmi oktatás, így könyvtárhasználati képzés sem!


Pedagógusi ellenérdekeltség a könyvtárhasználatbanFEL

A tanárok korábban nem voltak anyagilag érdekeltek abban, hogy rajtuk kívül más tartson (helyette) órát -- legyen az pl. a könyvtáros. A jogszabályok (A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 7.§ (1) és az ehhez kapcsolódó költségvetési szabályok) szerint teljes egészében kötelező (így fizetett) tanórának számított, amit ő maga tartott meg az iskolában, az már ne, ha csak kísért. Ha tehát a könyvtárost bevonta a munkába, azt kockáztatta, hogy nem lesz ki saját órakerete, egy kisebb lesz fizetése. De nem csak a ez szül ellenérdekeltséget, hanem a tanterv rigorózus követése is,ami miatt úgy érzi a pedagógus, hogy ha áldoz órát a könyvtárra a saját szaktárgya terhére, akkor az elvész számára, nehezen pótolható, mert nincs rá idő.
Az idén bekövetkező változások a pedagógusi munkaköröket is átalakítják, többek közt a munkaidő 80%át az iskolában kell töltenie a pedagógusnak. Az látszik, hogy csak olyan oktatás lesz kifizetődő mind a könyvtáros, mind a pedagógus számára, amit közösen végeznek, ahol egyszerre tud haladni a szaktanár a saját témájában és ahhoz kapcsolódóan a könyvtáros könyvtárhasználati ismeretben. Keressük egymást, egymás érdekeltségét!

Hírforrás: Kardos Ferenc
2013. január 09.

Zabhegyező helyett növényhatározó -- változás a 'kötelező' irodalom szemléletébenFEL

Gyakorlatiasabb olvasmányokra, köztük szigetelési útmutatóra és növényhatározóra cseréli az amerikai irodalom klasszikusait a 2014-től életbe lépő új iskolai tanterv az Egyesült Államokban. Az ötven államból 46-ot érintő új tanterv szerint a kötelező olvasmányok legalább 70 százalékának nem-fikciós műnek kell lennie, ezzel segítve a diákok felkészülését a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedésre. Mindez azt jelenti, hogy Jerome David Salinger Zabhegyező című regényét és Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című írását informáló szövegekre cserélik.
A javasolt nem-fikciós olvasmányok listáján szerepel az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szigetelési útmutatója, valamint az invazív növényfajokkal foglalkozó kaliforniai Invasive Plant Council által kibocsátott növényhatározó -- adta hírül a The Daily Telegraph című brit lap internetes kiadása. (via ReMeK-e-Hírlevél)


Gazdasági célok és információigény -- az olvasás csak az első lépés a folyamatbanFEL

Koren Miklós: Például ha Budapesten egy új felső kategóriás éttermet szeretnék nyitni, akkor először elolvasunk mindent, ami témában megjelent, elvégezzük a kapcsolódó legjobb kurzusokat, ez a jól megfogható, kodifikált tudás. De szükségem lesz tárgyi eszközökre, berendezésekre, alapanyagokra is, illetve személyi feltételei is vannak, addig nem sokan vágnának bele hasonlóba, amíg fel nem vesznek olyan szakácsot vagy menedzsert, aki csinált már ilyesmit. Ez utóbbiaknak lehet olyan tudásuk, ami nincs benne a tankönyvekben, de mégis nagyon hasznos. A vállalatok is ezen a három csatornán keresztül tanulhatnak. Van tehát formálisan elsajátítható tudás, és egyetemi oktatóként azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, de szerintem nem ez az, ami igazán korlátozza magyar vállalatokat, hogy olyanok legyenek, mint mondjuk a svédek. A termékekbe vagy szakértelembe csomagolt, nehezen megfogható, implicit szaktudásban lehet a kulcs. Így ez importált termékeken vagy importált menedzsereken keresztül érkezhet az országba.


Iskolai könyvtárak: több a könyv, csökkent a kölcsönzés, a helyben használat nem mértFEL

Az iskolai könyvtárak 2012-ben közreadott stratégiai anyagának első része a jelen helyzetet méri fel -- a fejlesztéseket magalapozandó. KSH-adatok alapján megállapítja, hogy 2006 és 2011 között 49,5 ezerről 51,5 ezerre nőtt a dokumentumállomány, miközben a kölcsönzés 10-ről 8,7 ezerre csökkent. Az intézmények száma is fogyott: 4275-ről 3193-ra. Az anyag jelzi, hogy nem lehet csak a kölcsönzésszám alapján ítélni. Konkrét adatok híján azt írja: [a helyben használat] legalább kétszerese, de nem ritkán 3-4-szerese a kölcsönzött könyveknek!' -- Bár az állomány nagyságának növekedése számottevő, ez félrevezető, mert ennek jelentős hányada ingyenes tankönyv, mely valójában nem könyvtári állomány! -- teszi hozzá Szakmári Klára. Az oktatásért felelős minisztérium adatai azt jelzik, hogy 2009-ben az iskolák 63%-ában van könyvtár, illetve 53% a könyvtári olvasó (2006-ben 60% volt). A 19 oldalas dokumentum SWOT-elemzést valamint részletes cél- és feladatrendszert is tartalmaz. (ref.: MG)
-- Az állomány csökkentése -- pl. az IFLA-normát megközelítő szintre -- növeli annak esélyét, hogy a könyvtáros munkájának hangsúlya a használók igényeinek menedzselésére tevődjön az állomány istápolása helyett. (MG)


Szakértők az olvasásról: szorgalmazzák a fogyasztói, közigazgatási, jogi szövegek használatát FEL

Az Európai Unió vezetői körében aggodalmat keltett az írásbeli műveltség látványos hanyatlása. Vizsgálatok kiderítették, hogy az Európai Unió polgárainak csaknem ötöde funkcionális analfabétának tekinthető, azaz nem rendelkezik olyan szövegértési és szöveghasználati képességekkel, amelyekre szükség van az önálló ismeretszerzéshez, az aktív állampolgári részvételhez, beleértve a fogyasztói, közigazgatási, jogi, politikai és gazdasági információk értelmes és kritikus használatát.
Az Európai Bizottság szakértői bizottságot bízott meg azzal, hogy feltárja a helyzetet és annak okait, illetve azokat a beavatkozási területeket, amelyek már egyes országokban sikeresnek bizonyultak. A bizottságnak a Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli elnöke, dr. Nagy Attila is tagja volt. A szakértői bizottság 'Literacy for All' link c. jelentést készített az Európai Bizottság számára. Magyar fordítás a Hunra oldalán található.


Közösségi központ lesz a dorogi könyvtárFEL

A csaknem 300 millió forintos beruházáshoz 200 milliós pályázati támogatást nyertek. Jelenleg a város közművelődési hálózatának legrosszabb állapotú intézménye a könyvtárnak helyet adó bányatiszti kaszinó. A február elején kezdődő fejlesztés után az épületben könyvesboltot, antikváriumot és netkávézót, valamint előadótermet alakítanak ki.
-- Az MTI-hír sajnálatosan nem számol be arról, hogy a pénzt pontosan ki nyerte. (MG)


Könyvtárak Debrecenben -- Költöznek és összevonnakFEL

Átalakul a városi könyvtárhálózat, a fotótár és a zenei könyvtár a Bem térre kerül. Közös intézményként működik a jövőben a korábbi Debreceni Városi Könyvtár és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ; Méliusz Juhász Péter Könyvtár (MJPK) néven.


Új külsővel és új névvel a Városi Könyvtár KisvárdánFEL

Könyvtár teljes rekonstrukciója: a nyílászárók cseréje, szigetelés, a homlokzat-vakolatok és díszstukkók, a tetőzet felújítása megtörtént. Jól láthatóak Kisvárdán a Városi Könyvtár, felújítást követő új külső arculata. A megújult új külsőhöz modern térburkolatot is kapott az épület környezete.
A Kisvárdai Városi Könyvtár neve Várday István Városi Könyvtár lett.


Január végéig elküldik a nyugdíjas közszolgákatFEL

Címkék: fenntartó | munkaügy |

Megjelent a nyugdíjas közalkalmazottak jogviszony-megszüntetéséről szóló határozat; január 31-ig kell elbocsátani őket. A kormány közzétette a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket rögzítő határozatát, amely szerint január végéig kell intézkedniük a minisztereknek a nyugdíjas korú közalkalmazottak és kormányzati dolgozók jogviszonyának megszüntetéséről. Az egyetemeken, főiskolákon tanítók kivételt jelentenek, és indokolt esetben mások is továbbfoglalkoztathatók.
Praktikus

Így törölheti a törölhetetlen fájlokat és mappákatFEL

Néhány fájl olykor megmakacsolja magát, és nem tudjuk törölni. Ilyenkor segíthet az alábbi kis program. -- link


Ingyenes telefonálással újít a FacebookFEL

Mérföldkőnek számító frissítést kapott a Facebook Messenger alkalmazás, mellyel mostantól mindenki küldhet azonnali hangos üzeneteket ismerőseinek, egy tesztcsoport pedig már a várhatóan hamarosan mindenki számára megérkező élő, ingyenes telefonbeszélgetést.
Analógiák

Szakmai párbeszéd -- kézi vezérlés és palástolt félelmekFEL

Ungváry Krisztián: A szakmai kérdésekről sincs vita, nem is lehet leülni ezekkel az emberekkel, kerülik a lehetőségét is, hogy bármilyen konfrontációra kerüljön sor. Schmidt Mária például kifejezetten megakadályoz minden ilyesmit, ahol csak teheti -- adott esetben úgy is, hogy engem kitiltat egy konferencia résztvevői közül.
hvg.hu: Erről van konkrét információja?
U. K.: Most volt egy konferencia Raul Wallenberg emlékére, a szervezők engem kértek fel először, hogy szerepeljek, erről megvan a hivatalos meghívóm is. Majd amikor ezt Schmidt Mária megtudta, ragaszkodott hozzá, hogy húzzanak ki a résztvevők közül. Majd jött egy Heti Válasz-cikk Schmidt Máriától, amiben azt írja rólam, hogy 'Ungváry Krisztián régóta komoly tehertétele közéletünknek', és többek között 'szellemi keretlegénynek' nevez. Egyébként nagyon szórakoztató a cikk.
Kisszínes

Szóke nők a könyvtárban (videók) -- a pisszegős könyvtár képét erősítik FEL

Egy sztereotip konyvtáros videó: link
És a klasszikus testvére: link


Dokumentum-visszakeresés -- tapintás segítségével?FEL

Az IBM közzétette idei 5in5, azaz Öt az Ötben jelentését azokról az innovációkról, melyek a követező öt évben megváltoztathatják életünket. Az idei lista olyan fejlesztéseket sorol fel, melyek új irányt szabhatnak a jövő számítástechnikájának. Az IBM úgy látja, hamarosan látni, hallani, szagolni, tapintani és ízlelni is tudnak majd a számítógépek.
... A világon évente 500 milliárd fénykép készül, és percenként 72 órányi videóanyagot töltenek fel a YouTube-ra, mindeközben a globális diagnosztikai képalkotó piac 2016-ig 26,6 milliárd dolláros növekedésre számít. A számítógépek ma még csak tagek (jelölések) és címek alapján képesek feldolgozni a képeket, valódi tartalmukat még nem tudják megfejteni. Az elkövetkező öt évben a rendszerek a vizuális jelenségek és adatok alkotóelemeit -- a pixeleket -- is értelmezni tudják majd, pontosan úgy, ahogyan az emberi szem vizsgálja egy fénykép részleteit. Ezekkel az agyi tevékenységhez hasonló képességekkel a vizuális médiából közvetlen tapasztalást nyerve olyan paramétereket elemezhetnek majd a számítógépek, mint a szín, a textúra, a minták vagy a keretek. Mindez az egészségügyben, a kiskereskedelemben, vagy éppen a mezőgazdaságban kaphat különös jelentőséget.


Google: a keresési eredmények mesterséges rangsorolása jogszerűFEL

Megszüntette a Google elleni, csaknem két éve tartó vizsgálatot az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC), mert arra a megállapításra jutott, hogy a cég a keresési eredmények rangsorolásával nem sértette meg sem a trösztellenes, sem a verseny korlátozását tiltó szabályokat -- közölték pénteken az amerikai napilapok.


Folyamatos öntisztulás -- Lelepleződött a Wikipedia legnagyobb átveréseFEL

Több mint öt éven át szerepelt a Wikipedián egy nem létező háborúról szóló, részletes szócikk, mire a szerkesztők észrevették, és törölték. A Bicholim-konfliktus alighanem az online enciklopédia történetének legnagyobb trollkodása, és újra felveti a régi problémát, hogy a Wikipedia oldalaiban sokan vakon hisznek, pedig különösebben a kevésbé népszerű, nem igazán szem előtt levő oldalaknál nem árt az óvatosság és a források ellenőrzése.
A Wikipedián egyébként saját szócikke van a leleplezett kamu bejegyzéseknek, eszerint a leghosszabb ideig, nyolc évig Gaius Flavius Antoninus fiktív szócikke kerülte el a törlést, ami a kitalált római államférfiról azt írta, hogy egy Julius Caesar elleni merénylet kiterveléséről volt ismert. Híres eset még Chen Fangé, a harvardi diák egy kínai város polgármesterévé nevezte ki magát a Wikipedián egy tudományos kutatás illusztrálásaként, amiben az online enciklopédiák megbízhatóságát vizsgálta. Hét év múlva vette észre egy szerkesztő, és törölte.
Információforrások

1 millió történelmi fotó EurópábólFEL

Kilenc európai hírügynökség archívumából összesen egymillió, részint eddig publikálatlan történelmi fotó vált elérhetővé az Európai Unió kulturális portálján, az Europeana honlapon ( link ). Művészeket, tudósokat, politikai, történelmi és közéleti eseményeket vagy akár a hétköznapi életet bemutató, a XX. században, hagyományos technikával készült fényképekkel gazdagodott a gyűjtemény.

Hírforrás: Haszon hírek
2013. január 09.

Interneten a felvételi tájékoztatókFEL

A felvi.hu internetoldalon már elérhetők a felvételi szabályokat és a 2013 szeptemberére meghirdetett képzéseket tartalmazó felsőoktatási felvételi tájékoztatók. A tájékoztató kiadványok, amelyek mellékelve egy jelentkezési lapot is tartalmaznak, könyv formában januárban kerülnek a boltok polcaira. Február elsejétől március elsejéig lehet majd jelentkezni.

Hírforrás: Haszon hírek
2013. január 09.Hírlevélről

A hírlevél hetente, térítésmentesen, csak elektronikus formában jelenik meg. A KIT nyomtatott példányai megtalálhatók a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárban is (Könyvtári Intézet, Budapest).

A KIT-archívum tartalma:
Közel 18.000 hír, 2002-től
A KIT-et az EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis) is archiválja.

A megrendelők száma kb.:
3200 fő

Olvasói létszám:
kb. 3500 fő

Adatvédelem
A KIT szerkesztői a birtokukba kerülő használói adatokat bizalmasan kezelik, azt csak az eredetileg megjelölt célra használják, harmadik fél részére nem adják át. A használati adatokat a csak az egyedi adatközlőket (ha tudomásukra jut) nem visszafejthető módon, összegezve teszik közzé. Pl.: összes olvasói létszám, vagy felmérés eredményeképpen: a KIT-olvasók x %-a vezető beosztású. A használói felmérésekben a válaszadás anonim.
A szerkesztők a KIT-tel kapcsolatos visszajelzéseket egymás körött megbeszélik, és visszajeleznek a levélírónak.

A KIT tulajdonosa

www.gmconsulting.hu